אודות האתר

ראשיתו של האתר כמילון מונחים ימיים מתקופת ההשכלה ותחיית הלשון העברית. את המונחים קיבצתי מתוך ידיעות בעניני ים וספנות שהתפרסמו בעיתונות העברית מ־1856 עד 1918. אחר כך, בהשפעת שני ספרים נחמדים – "כליל תפארת המליצה" של דן בן אמוץ ו"ארץ ציון ירושלים" של דן בן אמוץ ושלמה שבא  – הרחבתי את היריעה וצירפתי גם את הכתבות והידיעות העיתונאיות עצמן, להנאת אוהבי הים והשפה העברית. רשימת המונחים הימיים ההיסטוריים נערכה לפי דוגמת "מילון המילים האובדות" של פרופ' עוזי אורנן.

דבר מכל אלה לא היה מתאפשר ללא אוסף העיתונות היהודית ההיסטורית המצוין של הספרייה הלאומית ואוניברסיטת תל־אביב.

מרץ 2017

*    *    *

מילון המונחים הימיים "החדשים" נוסף מאוחר יותר. הוא מבוסס על ערכי מונחים ימיים שיצרתי וכתבתי בשעתו במיזם השיתופי "ויקימילון". המילון מכיל מונחים ימיים הנזכרים בספרות יפה, בטקסטים היסטוריים ובידיעות עיתונאיות בענייני ים, ואני מוסיף ומרחיב אותו מעת לעת.

יולי 2021

שמחה בִּינוֹת