איורים למילון המונחים

אָבִיק (scupper)

אביקי הסיפון העליון והתחתון של אה"מ "קנופוס" (1798) ואביק הסיפון העליון של אה"מ "ארמדה" (1810). מאוסף המוזיאון הימי הלאומי בגריניץ'. העתק: wikimedia commons.

אבן מירוק

מלחים מקרצפים באבני מירוק את סיפונה של אה"מ "פַּנְדוֹרָה", 1913-1900. מקור: wikimedia commons.

אגרוף קוף

אגרוף קוף. מקור: wikimedia commons.

אדם בים!

"אדם בים", ציור מאת תומאס דניאל, 1810. מקור: wikimedia commons.

אדן התורן

אדן התורן הראשי של אוניית המלחמה השבדית "ואסה", 1627. מקור: wikimedia commons.

אדן שלשלאות התורן, שלשלאות התורן וגלגילות הנקבים

שלשלאות התורן, אדן שלשלאות התורן וגלגילות שלושה נקבים של התורן הקדמי ברפליקה (1995) של "בטאוויה", אוניית הודו־מזרחית הולנדית מ-1628. מקור: wikimedia commons.

אולם סימון, אולם התווייה

אולם הסימון במספנת Tyneside, אנגליה, 1943. מקור: wikimedia commons.

אונייה ארוכה (ויקינגית)

Saga Oseberg, רפליקה (2012) של אונייה ארוכה ויקינגית מ-830 לספירה בערך. צילום: Wolfmann. מקור: wikimedia commons.

אונייה מחופת שריון

אה"מ "מונארך", הושקה ב-1868, נחשבת לאוניית המלחמה מחופת-השריון הראשונה. ציור מאת ויליאם פרדריק מיצ'ל (1845-1914). מקור: wikimedia commons.

אונייה מלאת מעטה: שמות התרנים והכלונסאות

1 – תורן (תחתי) קדמי; 2 – ת' עילי קדמי; 3 – ת' עלעילי קדמי; 4 – ת' עליון קדמי; 5 – ת' מרקיע קדמי; 6 – מוט תורן מרקיע קדמי; 7 – ת' (תחתי) ראשי; 8 – ת' עילי ראשי; 9 – ת' עלעילי ראשי; 10 – ת' עליון ראשי; 11 – ת' מרקיע ראשי; 12 – מוט תורן מרקיע ראשי; 13 – ת' (תחתי) אחורי; 14 – ת' עילי אחורי; 15 – ת' עלעילי אחורי; 16 – ת' עליון אחורי; 17 – ת' מרקיע אחורי; 18 – מוט תורן מרקיע אחורי; 19 – מוט חרטום; 20 – מנור חלוץ; 21 – מנור חלוץ קדומני; 22 – מַתָח מוט החרטום; 23 – סקריה (תחתית) קדמית; 24 – ס' עילית קדמית ראשונה; 25 – ס' עילית קדמית שניה; 26 – ס' עלעילית קדמית ראשונה; 27 – ס' עלעילית קדמית שנייה; 28 – ס' עליונה קדמית; 29 – ס' מרקיעה קדמית; 30 – ס' (תחתית) ראשית; 31 – ס' עילית ראשית ראשונה; 32 – ס' עילית ראשית שנייה; 33 – ס' עלעילית ראשית ראשונה; 34 – ס' עלעילית ראשית שנייה; 35 – ס' עליונה ראשית; 36 – ס' מרקיעה ראשית; 37 – ס' (תחתית) אחורית; 38 – ס' עילית אחורית ראשונה; 39 – ס' עילית אחורית שנייה; 40 – ס' עלעילית אחורית ראשונה; 41 – ס' עלעילית אחורית שנייה; 42 – ס' עליונה אחורית; 43 – ס' מרקיעה אחורית; 44 – שְׁלָחֵי (מאריכי) מוטות עֵרֶב; 45 – גף קדמי; 46 – גף ראשי; 47 – גף מאסף; 48 – מנור מאסף; 49 – גף הדגל. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons.

אונייה מלאת מעטה: שמות המפרשים והחיבל הנייד

1- חלוץ מעופף. 2 – חלוץ שני. 3 – חלוץ ראשון. 4 – תוסף עילי קדמי. 5 – תוסף־צד תחתי קדמי. 6 – תוסף־צד עילי קדמי. 7 – תוסף־צד עלעילי קדמי. 8 – תוסף־צד עליון קדמי. 9 – מפרש (תחתי) קדמי. 10 – מפרש עילי קדמי ראשון. 11 – מפרש עילי קדמי שני. 12 – מפרש עלעילי קדמי ראשון. 13 – מפרש עלעילי קדמי שני. 14 – מפרש עליון קדמי. 15 – מפרש מרקיע קדמי. 16 – מפרש (תחתי) ראשי. 17 – מפרש עילי ראשי ראשון. 18 – מפרש עילי ראשי שני. 19 – מפרש עלעילי ראשי ראשון. 20 – מפרש עלעילי ראשי שני. 21 – מפרש עליון ראשי. 22 – מפרש מרקיע ראשי. 23 – מפרש מַאֲמִיר. 24 – מפרש (תחתי) אחורי. 25. מפרש עילי אחורי ראשון. 26 – מפרש עילי אחורי שני. 27 – מפרש עלעילי אחורי ראשון. 28 – מפרש עלעילי אחורי שני. 29 – מפרש עליון אחורי. 30 – מפרש מרקיע אחורי. 31 – מפרש גף מאסף.
32 – מיתר חלוץ ראשון. 33 – מיתר חלוץ שני. 34 – מיתר חלוץ מעופף. 35 – מיתר (תחתי) קדמי. 36 – מיתר (תחתי) ראשי. 37 – מיתר (תחתי) אחורי. 38 – מיתר גף-מאסף. 39 – (מיתר) פֶּקֶם ראשי. 40 – (מיתר) פֶּקֶם אחורי. 41 – מעלני תחתית המפרש הקדמי. 42 – מעלני שפת המפרש הקדמי. 43 – מעלני תחתית המפרש הראשי. 44 – מעלני שפת המפרש הראשי. 45 – מעלני תחתית המפרש האחורי. 46 – מעלני תחתית המפרש העילי הקדמי. 47 – מעלני תחתית המפרש העילי הראשי. 48 – מעלני תחתית המפרש העילי האחורי. A – מנור תוסף־צד עילי קדמי. B – מנור תוסף־צד עלעילי קדמי. C – מנור תוסף־צד עליון קדמי.

מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons.

אונייה מלאת מעטה: תורן וכלונסאות התורן

תורן וכלונסאות התורן: A – תורן תחתי. 1. סין התורן. 2. רגל התורן. 3. חבק פיני שליבה. 4. כתפי התורן. 5. מוטות שתי תחתיים. 6. ראש התורן. 7. כיפת ראש התורן התחתי. B  – תורן עילי. 1. עקב התורן. 2. חור לקטרב. 3. מוטות שתי עיליים. 4. ראש התורן העילי. 5. כיפת ראש התורן העילי. C – תורן עלעילי. 1. חור לקטרב. D – תורן עליון. E – תורן מרקיע. F – מוט; מוט התורן המרקיע. G – כפתור ראש התורן. H – סקריה תחתית. 1. חבק המפרקת. 2. מפרקת הסקריה. 3. סביבול המפרקת. 4. חבקי צוואר הסקריה. 5. חבקי כתף הסקריה. 6. חבקי זרוע הסקריה. I – סקריה עילית. 1. מחסום. 2. חבקי כתף הסקריה. 3. חבקי זרוע הסקריה. K – סקריה עלעילית. L – סקריה עליונה. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons.

אונייה מלאת מעטה: שמות חלקי התורן

1. תורן תחתי; 2. רכסות וחַווקי התורן התחתי; 3. הַקוֹשְׁרוֹת של רכסות התורן העילי; 4. ראש התורן התחתי; 5. תורן עילי; 6. רכסות וחווקי התורן העילי; 7. סמוכות העורף של התורן העילי; 8. סמוך העורף של התורן העלעילי; 9. סמוך העורף של התורן העליון; 10. הקושרות של רכסות התורן העלעילי; 11. רכסות התורן העלעילי; 12. כיפת ראש התורן העילי; 13. תורן עלעילי; 14. תורן עליון; 15. אָמיר התורן; 16. כפתור התורן.
A – דוכנית: 1. שָׁפָה; 2. מוטות השְׁתִי של התורן התחתי; 3. פתח מעבר.
B – כיפת ראש התורן התחתי.
C – מוטות השְׁתִי, מוטות העֵרֶב והשְׁלָחִים: 1. מוטות השתי של התורן העילי; 2. מוטות העֵרֶב של התורן העילי; 3. מוטות השְׁתִי של התורן העילי; 4. שְׁלָחִים.
מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons.

אונייה מלאת מעטה: חבלי התורן התחתי, התורן העילי והסקריות

1. לוחות מעקה הסיפון; 2. שרוך חבל למתיחה; 3. מוט ברזל; 4. גלגילות שלושה נקבים למתיחת הרכסות; 5. תורן תחתי; 6. רכסות וחווקי התורן התחתי; 7. גלגלות למַתְלֵי סקריית המפרש התחתי; 8. סמוכות עורף של התורן העילי; 9. סקריה המפרש התחתי; 10. לולאות סוס פלמי; 11. (חבל) משוור; 12. ארכּוֹפים; 13. המנורים של תוספי־הצד העיליים; 14. חבק כתף הסקריה; 15. חבק זרוע הסקריה; 16. מַתְלֵי סקריית המפרש התחתי; 17. מענב שרשרת של סקריית המפרש התחתי; 18. הקוֹשְרוֹת של רכסות התורן העילי; 19. דוכנית; 20. סקריית המפרש העילי; 21. המנורים של תוספי־הצד העלעיליים; 22. רכסות וחווקי התורן העילי; 23. תורן עילי; 24. מענב שרשרת של סקריית המפרש העילי; 25. מַתְלֵי סקריית המפרש העילי; 26. הקושרות של רכסות התורן העלעילי; 27. מוטות השְׁתִי של התורן העילי; 28. ראש התורן העילי; 29. כיפת ראש התורן העילי. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia,1890. העתק: wikimedia commons.

אונייה משוּוַת סיפון

אוניית קיטור בעלת סיפון משווה. המבנה העילי מעל חדר המכונות לא משתרע למלוא רוחבה. מקור: E.K. Chatterton, Steamships and their Story, 1910.

אונייה נטולת תרנים

אה"מ "דַּפְנִי" נטולת־תרנים לחופי מַסטלאן, 1851. ציור מאת .T.W.S. מאוסף המוזיאון הימי הלאומי בגריניץ'. מקור: wikipedia commons.

אוניית ביון

אוניית ביון סובייטית בים הצפוני, 1986. מקור: wikimedia commons.

אוניית בית חולים

אוניית הנוסעים הבריטית "אסטוריאס", שהוסבה במלחמת העולם ה-1 לאוניית בית חולים. מקור: wikimedia commons.

אוניית בסיס

HMS Bonaventure, אוניית בסיס לצוללות, 1910-1911. מקור: wikimedia commons.

אוניית דואר

אוניית הדואר האמריקאית Champlain, הושקה ב-1834. ציור מאת סמיואל וולטרס, 1838. מקור: wikimedia commons.

אוניית דואר מלכותי

אוניית הדואר המלכותי Asturias, כרזת פרסומת משנות השלושים. מקור: wikimedia commons.

אוניית הודו המזרחית

אוניית הודו המזרחית ההולנדית Landskroon במפרץ נגאסקי, ציור על נייר אורז מ-1792. מקור: wikimedia commons.

אוניית כבל, כבלרית

אוניית הכבל אה"מ "אגממנון" מניחה כבל טלגרף טרנס-אטלנטי ב-1858. ציור מאת רוברט צ'רלס דאדלי, 1865. מקור: wikimedia commons.

אוניית מגדלור

ספינת מגדלור ליד שרטון החול בנוֹר, בשפך התמזה. ציור מאת ויליאם ליונל וילי, 1900. מקור: wikimedia commons.

אוניית מהגרים

Ein Auswandererschiff ("אוניית מהגרים"), איור בשבועון Die Gartenlaube, לייפציג, 1854. מקור: wikimedia commons.

אוניית מחפר

ספינת מחפר בנהר ויסלה, פולין, 1893. מקור: wikimedia commons.

אוניית מטען כללי

.Hanne S, אוניית מטען כללי, הושקה ב-1952. מקור: wikimedia commons.

אוניית מעטה רוחבי

Polynesian, אוניית מעטה רוחבי בריטית. ציור מאת אנטוניו ג'ייקובסן, 1893. מקור: wikimedia commons.

אוניית מערכה

אוניית המערכה HMS Revenge. ציור מאת ויליאם ליונל וילי, 1916. מקור: wikimedia commons

אוניית מערכה זוטא

Admiral Graf Spee, אוניית מערכה זוטא של הצי הגרמני, 1936. מקור: wikimedia commons

אוניית מפרשים עם מנוע עזר, אות דגל

Rishanglys, אוניית מפרשים עם מנוע עזר (auxiliary steamer), מניפה אות דגל מקודקוד הגף האחורי: "אני זקוק לנתב", ציור מאת אדוארד אדם, 1877. מקור: wikimedia commons

אוניית מפרשים קלאסית

אוניית מפרשים קלאסית בנמל בוסטון, 1980. מקור: wikimedia commons

אוניית מפרשים שוכבת על צדה

יישור אוניית מפרשים השוכבת על צדה. מקור: Lever, Darcy. The young sea officer's sheet anchor, 1843. עותק סרוק: archive.org

אוניית משוטה, אוניית משוטה ירכתית

אוניית המשוטה Telegraph, תצלום מ-1908. מקור: wikimedia commons

אוניית משוטות

אוניית המשוטות Great Eastern, ליתוגרפיה מאת צ'רלס פרסונס, 1858. מקור: wikimedia commons

אוניית נוסעים ומשא (אונייה מעורבת)

Habicht, אוניית נוסעים ומשא (1938). מקור: wikimedia commons

אוניית עבדים

תוכניות המטען של אוניית העבדים La Marie Seraphique. צילום: Szilas. מקור: wikimedia commons

אוניית עץ – מבנה החלק הקדמי

קדמת הגוף של אוניית עץ, עם ליווח: 1. שדרית מדומה; 2. שדרית; 3. טור (לוחות) ראשון; 4. שדרון; 7. קנה החרטום; 8. פולח גלים; 12. גליף חרטום; 16. שפת המעקה; 17. מעקה (מעקה לוחות); 18. רפידת ציפורן העוגן; 19. פתח חבלי רתיקה; 21. טור (לוחות) עליון; 22. פתח חבל העוגן; 23. גלגלות שלושה נקבים; 24. תורן קדמי. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890, pl. 9. העתק: wikimedia commons.

אוניית עץ – מבנה החלק האחורי

אחרת הגוף של אוניית עץ, עם ליווח. 1. שדרית מדומה. 2. שדרית. 3. לוח ההגה. 4. מזוזת הירכתיים. 5. מזוזה פנימית. 6. סטרנסון. 7. קורת מילוֹא. 8. שדרון. 9. צלעיות תחתונות. 10. ירכתיים, עילית הירכתיים. 11. גוחה, תחתית הירכתיים. 12. עכוז. 13. חודת הירכתיים. 14. תורן אחורי. 15. גלגלות נקבים. 16. שפת המעקה. 17. שלשלאות התורן. 18. לוחות מעקה הסיפון. 19. פתח לחבלי רתיקה. 20. טור לוחות המכסה את קצות הצלעות. 21. טור לוחות עליון. 22. לוחות עילית הדופן. 23. פסיסי דופן. 24. לוחות התחתית. 25. סדקי לוחות אורכיים. 26. סדקי לוחות צדיים. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890, pl. 10. העתק: wikimedia commons.

אוניית עץ תלת־סיפונית – חתך רוחב

חתך רוחב של אוניית עץ תלת־סיפונית: 1. שדרית מדומה; 2. שדרית תחתונה; 3. שדרית עליונה, עיקרית; 5. שדרון; 8. זחילים; 11. טור לוחות ראשון; 12. צלעית ראשונה (אסקופה); 13. צלעית שנייה; 14. צלעית רביעית; 15. צלעית שישית; 16. צלעית עליונה; 17. רצפה; 25. סיפון תחתון; 28. פסיסי דופן; 34. סיפון ראשי; 37. לוחות הדופן מעל קו המים; 43. סיפון עליון; 44. מזחילת הסיפון העליון; 45. טור לוחות עליון; 48. עמוד המעקה; 49. לוחות המעקה; 50. מעקה ראשי; 51. מעקה עליון; 52. בינת סיפונים עליונה (סיפון ביניים עליון); 53. בינת סיפונים תחתונה; 54. ספנה. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890, pl. 12. העתק: wikimedia commons.

אוניית צריח

אוניית הצריח האוסטרו-הונגרית "קרונפרינץ ארצרצוג רודולף", 1887. מקור: wikimedia commons
אוניית הצריח המסחרית הבריטית Turret Age, הושקה ב-1893. מקור: wikimedia commons
חתך רוחב של אוניית משא כללי בעלת סיפון צריח. מקור: T. Walton, Steel Ships: their construction and maintenance, 1901

אוניית קיטור – החלק האחורי

1. שדרית; 2. אסקופות; 3. שדרון; 5. מסב נושא; 6. מנהרת הציר; 11. גובתת מילוא (גלנד); 12. צינור ירכתי; 13. ציר המדחף; 14. מסב הציר; 15. טור (לוחות) ראשון; 16. סף המסגרת הירכתית; 17. להבי המדחף; 18. מזוזה ירכתית; 22. גוחה; 23. ירכתיים; 25. טור הסיפון הראשי; 26. אשקפים; 27. טור (לוחות) הדופן שמעל קו המים; 28. טור הסיפון העליון; 29. לוחות המעקה; 30. פתח חבלי רתיקה; 31. בית ההגה; 32. צוהר תא המגורים; 33. חיפת הירדה; 34. מעקה הסיפון; 35. סיפון עליון; 36. סיפון ראשי; 37. סיפון תחתון; 39. צלעות. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890, pl. 25. העתק: wikimedia commons.

אוניית קיטור – חתך אורך

חתך אורך של אוניית קיטור. 1. ארובת עשן; 5. ארובת אוורור למסקה; 6. צוהר חדר המכונות; 7. מסוכת המנוע; 8. מסוכת המסקה; 9. מסקה; 10. מחיצה קדמית; 11. רצפת המסקה; 12. מובַל עשן; 13. דוד קיטור; 18. מנוע;  20. ו־23. מי נטל בתחתית כפולה; 24. מנהרת הציר; 26. מסב דחף; 30. מסבים נושאים; 33. גובתת מילוא; 35. צינור ירכתיים; ציר המדחף וכו'; 36. מדחף; 38. מזוזת המדחף; 39. מזוזת ההגה; 40. לוח ההגה; 41. מסוכת מכונת ההגה. Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890, pl. 43. העתק: wikimedia commons.

אוניית תובה

חתך רוחב של אוניית תובה למטען בתפזורת. מקור: T. Walton, Steel Ships: their construction and maintenance, 1901

אוניית Q

הסקונר First Prize, אוניית-Q בריטית, תוקף בהפתעה את הצוללת הגרמנית U-98, אפריל 1918. ציור מאת צ'רלס אדוארד דיקסון, 1923 או 1925. מקור: wikimedia commons

איל ניגוח

איל ניגוח מחודד של דו-טורית פיניקית, תבליט בארמון סנחריב בנינווה, 700-692 לפנה"ס. מקור: wikimedia commons

איש חבל האנך

מלח על אדן שלשלאות התורן באוניית מפרשים, מעלה את חבל האנך. איור בספר E.K. Chatterton, Ships and Ways of Other Days, 1913. עותק סרוק: Project Gutenberg eBook

איש צפרדע

איש צפרדע בריטי במלחה"ע השנייה. מקור: wikimedia commons

איש ראש התורן

אנשי ראש התורן באוניית המפרשים Medway קוֹבְצִים את המפרש התחתי הראשי אל הסקריה כדי לגלול אותו, 1910. מקור: wikimedia commons

איתות דגלים

אתת על סיפונה של משחתת אמריקאית במלחמת העולם הראשונה. מקור: wikimedia commons

אמודאי

אמודאים על סיפונה של אה"מ "סיריוס", 1894. מקור: wikimedia commons

אסדת נחיתה

אסדת נחיתה בריטית, 1942. המקור: wikimedia commons

אסכלה

מובלת הדגן Isis Giminiana, פרסקו מאוסטיה, מאות 3-2 לספירה. מימין: סוואר מטפס על האסכלה. מקור: wikimedia commons

ארגז ימאים

ארגז ימאים. מאוסף המוזיאון הימי בפלנסבורג, גרמניה. צילום: Sterntreter, 2012. מקור: wikimedia commons

ארובת אוורור

התורן הקדמי וארובת אוורור באוניית המפרשים Balclutha. מקור: ספריית הקונגרס. העתק: wikimedia commons

אשקף, חלון תא

אשקף בדופנה של אוניית המלחמה הרוסית "אברורה". צילום: Adam Jones. מקור: wikimedia commons

בארקה

בארקה גנואזית מניפה מפרש אחורי לטיני ומעליו מפרש רוחבי, 1800 לערך. ציור מאת Jean-Jérôme Baugean. מקור: wikimedia commons
הבארקה הבריטית "וֶרוניקה". ציור מאת ויליאם הווארד יורק, 1884. מקור: wikimedia commons

בָּב כניסה

בָּבֵי הכניסה לסיפונים A ו־B של אוניית הנוסעים SS Stevens. צילום: Bill Walendzinski, 1975. מקור: wikimedia commons

בית המצפן

בית המצפן וגלגל ההגה הכפול של הפריגטה הבריטית "טרינקומלי" (1817). צילום: Petticrew. מקור: wikimedia commons
בית המצפן בגשר הפתוח של הקורבטה הקנדית Trillium, שנה: 1940-1942. מקור: Canadian Navy Heritage website. העתק: wikimedia commons.

בית תותח

ספינת התותחים הפורטוגלית "Patria". על דופנה השמאלית בית תותח חצי עגול. ציור מאת בנדיטו קָליסטוֹ, 1905. המקור: wikimedia commons

בלוט ים

בלוטי ים על מצוף ימי במימי סקוטלנד, 2014. צילום: Rosser1954. מקור: wikimedia commons

בריג מלא מעטה

בּרִיג מלא־מעטה. 1. חלוץ מעופף. 2. חלוץ. 3. תוסף עילי קדמי. 4. מפרש (תחתי) קדמי. 5. מפרש עילי קדמי ראשון. 6. מפרש עילי קדמי שני. 7. מפרש עלעילי קדמי. 8. מפרש קדמי עליון. 9. תוסף עילי ראשי. 10. תוסף עלעילי ראשי. 11. תוסף עליון ראשי. 12. מפרש ראשי. 13. מפרש עילי ראשי ראשון. 14. מפרש עילי ראשי שני. 15. מפרש עלעילי ראשי. 16. מפרש עליון ראשי. 17. מפרש גף ראשי. 18. סקריה (תחתית) קדמית. 19. סקריה עילית קדמית ראשונה. 20. סקריה עילית קדמית שנייה. 21. סקריה עלעילית קדמית. 21A. סקריה קדמית עליונה. 22. סקריה (תחתית) ראשית. 23. סקריה עילית ראשית ראשונה. 24. סקריה עילית ראשית שנייה. 25. סקריה עלעילית ראשית. 26. סקריה עליונה ראשית. 27. מנור מפרש גף ראשי. 28. גף ראשי. 29. מנור חלוץ קדומני. 30. מנור חלוץ. 31. מוט חרטום. 32. מַתָּח. 33. סמוך מנור חלוץ קדומני. 34. סמוך מנור חלוץ; סמוך המתח. 35. גידי המתח. 36. סמוך מוט החרטום. 37. מושכה (תחתית) קדמית. 38. מושכה עילית קדמית ראשונה. 39. מושכה עילית קדמית שנייה. 40. מושכה עלעילית קדמית. 41. מושכה עליונה קדמית. 42. מושכה (תחתית) ראשית. 43. מושכה עילית ראשית ראשונה. 44. מושכה עילית ראשית שנייה. 45. מושכה עלעילית ראשית. 46. מושכה עליונה ראשית. 47. מעלני תחתית (תחתיים) קדמיים. 48. מעלני שפה (תחתיים) קדמיים. 49. מעלני תחתית עיליים קדמיים ראשונים. 50. מעלני תחתית עיליים קדמיים שניים. 51. מעלני תחתית עלעיליים קדמיים. 52. מעלני שפה עלעיליים קדמיים. 53. מעלני תחתית עליונים קדמיים. 54. מעלני תחתית ראשיים. 55. מעלני שפה ראשיים. 56. מעלני תחתית עיליים ראשיים ראשונים. 57. מעלני תחתית עיליים ראשיים שניים. 58. מעלני תחתית עלעיליים ראשיים. 59. מעלני שפה עלעיליים ראשיים. 60. מעלני תחתית עליונים ראשיים. 61. קובצי מפרש גף ראשי. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons.

בריג תותחים

בריג התותחים HMS Flying Fish, תחריט מאת H.J. Vernon, שנה: 1844. מקור: wikimedia commons

בריגנטינה (בריגנית)

בריגנטינה. 1. מנור חלוץ מעופף; 2. מנור חלוץ; 3. מוט החרטום; 4. מַתָּח; 5. תורן קדמי; 6. תורן עילי קדמי; 7. תורן עלעילי קדמי; 8. תורן עליון קדמי; 9. סקריה (תחתית) קדמית; 10. סקריה עילית ראשונה; 11. סקריה עילית שנייה; 12. סקריה עלעילית; 13. סקריה עליונה; 14. תורן (תחתי) ראשי; 15. תורן עילי ראשי; 16. תורן עלעילי ראשי; 17. מנור ראשי; 18. גף ראשי. 19. חלוץ מעופף; 20 – חלוץ שני; 21 – חלוץ ראשון; 22 – תוסף קדמי (תחתי); 27-23 – מפרשים קדמי (תחתי), עילי ראשון, עילי שני, עלעילי ועליון; 31-28 – תוספים של התורן הראשי; 32 – מפרש גף ראשי; 33 – מפרש גף עילי. A – סמוך מנור חלוץ מעופף; B – סמוך מנור חלוץ; C – מַתָּחִים; D – סמוך מוט החרטום. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons

ברקנטינה

הברקנטינה הבלגית "מֶרְקָטוֹר", 1960. מקור: wikimedia commons

גאליוֹט

מימין: אוניית מלחמה דו-סיפונית, משמאל: גאליוט. ציור מאת ון דה ולדה, 1672 לערך. מקור: wikimedia commons

גֵּווה

גוות אה"מ "ווֹרִיוֹר" שהוסבה לבית כלא צף. איור בספר מ-1862. מקור: wikimedia commons

ג'וליבּוֹט

מיני סירות באנגליה. למעלה משמאל: ג'וליבוט. ציור מאת רוברט פולארד, 1808. מקור: wikimedia commons

ג'ונקה

הקיסר הסיני קאנגשי שט בג'ונקה, ציור מתחילת המאה ה־18. מקור: wikimedia commons

גוררת, ספינת גרר

גוררת הקיטור Charles McWilliams. ציור מאת אנטוניו ג'ייקובסן, 1895. מקור: wikimedia commons

גוות מנוף

בואה של HMS Clyde לנמל שירנס אחרי מרד המלחים בנור, 1797. מימין: גוות מנוף. ציור מאת ויליאם ג'וי, 1830. מקור: wikimedia commons

גיג (gig)

הגיג של HMS Pique, שנה 1835. ציור מאת John Christian Schetky. מאוסף המוזיאון הימי הלאומי, גריניץ'. מקור: wikimedia commons

גלגילות וגַלְגָּלוֹת (blocks and tackles)

גלגילות וגלגלות: 4. גלגלת פשוטה כפולה; 6. גלגלת פשוטה [נָחָה]; 7. גלגלת משלב פשוטה; 8. כבל חבלים; 9. חוד חבל; 10. חבל רִכְסָה; 11. כריכה; 13. חבל עבות; 15. טבעת חבל; 17. גלגילת נקבים; 18. גלגל (מחורץ); 19. גלגילת אחד; 20. גלגילת ארבעה; 21. גלגילה נפתחת; 22. גלגילת תאומים. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons

גליאה גדולה (great galley, galea grossa)

גליאה־גדולה ונציאנית. תחריט מתוך הספר: Bernard von Breydenbach, Peregrinatio in Terram Sanctam, 1486. מקור: wikimedia commons.

גליאון

גליאון ספרדי, המאה ה־16. פרט מציור מאת Cornelis Verbeeck (c. 1590 – a. 1637) . מאוסף הגלריה הלאומית לאמנות, וושינגטון. מקור: wikimedia commons

גליאסה

גליאסה שטה במפרשים מלאים. תחריט מאת Claude Randon. איור בספרו של Henri Sbonski de Passebon, שנה: 1690. מקור: wikimedia commons

גְּליף חרטום (figurehead)

גליף החרטום של הקליפר Cutty Sark, גריניץ'. צילום: Karen Roe. מקור: wikimedia commons.

גַמְלָה, כֶּבֶשׁ, גֶנְגְוֵוי

הגַמלה של ספינת הלימוד SSS Greif. צילום: Obersachse, 2009. מקור: wikimedia commons

גנונה (awning)

אה"מ Deal Castle שטה ברוח מלאה, 1775. ציור מאת Thomas Hearne, שנה 1804. גנונה מאריג מפרשים מצלה על סיפון האחרה. מאוסף המוזיאון הימי בגריניץ'. העתק: wikimedia commons.

גָּשוֹש, מוט מדידת עומק

ספן בנהר האינדוס מודד את עומק המים בגשוש, איור ב-Illustrated London News, אפריל 1876. מקור: wikimedia commons

גשר

אדמירל קוּרְבֶּה וקציניו על הגשר של אוניית הסיור Volta במהלך קרב פוּ-ג'וֹאוּ, 1884. ציור מאת Charles Leduc, 1885. במרכז הגשר: בית ההגה. המקור: wikimedia commons

גשר פיקוד

גשר הפיקוד הפתוח ובית ההגה של אוניית הנוסעים האוקיאנית Mauretania, צילום בספר, 1911. המקור: wikimedia commons.

דגל קוד

דגלי הקוד הבינלאומי לאיתות. מקור: New International Encyclopedia, 1902. העתק: wikimedia commons

דגל שודדי ים

שודד הים סטיד בונט, איור בספר מ-1724. מקור: wikimedia commons

דוברת פחם

דוברת פחם בנמל הובוקן, ניו ג'רזי, 1908 לערך. מקור: ספריית הקונגרס. העתק: wikimedia commons.

דוד קיטור

חתך אורך של דוד קיטור. 3. שסתום קיטור ראשי; 4. צינור קיטור ראשי; 10. שסתומי קיטור משניים; 15. מד גובה המים; 21. חלל הקיטור; 22. גובה פני המים בדוד; 25. צינורות להב; 26. תא בעירה; 31. תנור; 34. דלת התנור; המקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons.

דווית, דינגית

דינגית (סירת שירות קטנה) של הסקונר Adventuress תלויה על דוויתות. צילום: RanchoRosco. מקור: wikimedia commons

דוּכנית

דוכניות התרנים הקדמי, הראשי והאחורי של אה"מ "ויקטורי". צילום: Chris Gunns, 2009. מקור: wikimedia commons

דוכנית ירי

דוכניות ירי עגולות על תרניה של אוניית המערכה היפנית "שיקישימה", 1905. מקור: wikimedia commons

דְּרֶדְנוֹט (Dreadnought)

HMS Dreadnought, שנה: 1906-1907. מקור: U.S. Naval Historical Center. העתק: wikimedia commons

הדום

הדומים בסירות משוט. מקור: A. Ansted, A Dictionary of Sea Terms, 1898

הֶחָפָה (beaching)

העלאת סירה אל החוף. ציור מאת Henry Bacon, לפני 1912. העתק: wikipedia commons

הסתערות על סיפון אוניית האויב (boarding)

צות השתלטות בריטי מסתער על אוניית אויב. ציור מאת John Augustus Atkinson, שנה 1815. מקור: אוסף המוזיאון הימי הלאומי, גריניץ'. העתק: wikimedia commons.

הרכנת אונייה על צדה

הקורבטות L'Astrolabe ו- La Zélée רוכנות על צדן בשעת השפל לצורך תיקונים. ליתוגרפיה מאת Louis Le Breton, Auguste Étienne François Mayer, שנה 1846. מקור: wikimedia commons
הרכנת אוניית מלחמה בנמל לתיקונים ולניקוי התחתית. תחריט מתוך L'Album de Colbert, 1670. העתק: wikimedia commons.

התקנת תרנים (masting)

התקנת תורן ראשי באוניית קו צרפתית נושאת 80 תותחים. ציור מאת Jean-Jérôme Baugean, לפני 1819. מקור: wikimedia commons.

זבורית (נֵטֶל)

פועלים טוענים זבורית חצץ באונייה בנמל לונדון. מקור: איור בספר, 1861. העתק: wikimedia commons.

זקפי העוגנים

זקפי העוגנים על סיפון התותחים של "ריוונג'", גליאון אנגלי מסוף המאה ה־16. מקור: E.K. Chatterton, Ships & Ways of Other Days, 1913. העתק סרוק: Project Gutenberg.

זקפי עוגנים, מתפסים וחבל סחב

איור 571: זקפי העוגנים – (a) קורה רוחבית, (b) חבל עוגן שמאלי, (c) זקף, (d) חבל עוגן ימני, (e) חבלי עֶצֶר; איור 574: (h) חבל סחב, (i) עין קלועה בקצה חבל הסחב, (k) חבל העוגן השמאלי, עובר מעל מעטר הכווה אל מחסן חבל העוגן, (l) כנן, (m) מקום אחיזת הידיים בחבל הסחב; איור 573: מעצור שרשרת העוגן (devil's claw); איורים 575, 576, 577: מַתְפֵּסִים; איור 578: חבל מעצור (jigger) באוניית מפרשים מסחרית, המצוידת בכננת עוגן ולא בכנן. מקור: Lever, Darcy. The young sea officer's sheet anchor, 1843. עותק סרוק: Internet Archive.

חבל (חלקי החבל)

חלקי החבל: חלק נייח (המשך החבל), כיפוף, קצה החבל. מקור: A. Ansted, A Dictionary of Sea Terms, 1898

חבל (מבנה החבל)

מבנה החבל. A – סיבים; B – חוטים; C – גדיל (עיקר); D – חבל תלת־גדילי (מַיְמִין, שלושה עיקרים); E – כבל חבלים (מַשְׂמְאִיל). מקור: A.H. Verrill, Knots, Splices and Rope Work, 1917 . עותק: Project Guttenberg

חבל האנך

אנך וחבל האנך. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890.

חבל רכיסה

חבל רכיסה עם לולאת רכיסה וכפיס רכיסה. מקור: A. Ansted, A Dictionary of Sea Terms, 1898
חבל רכיסה עם גולת חבל ולולאה. מקור: A.H. Verrill, Knots, Splices and Rope Work, 1917 . עותק: Project Guttenberg

חווקי התורן

מלח נשען על רכסות וחווקי התורן. ציור על ברכה לשנה החדשה מאת A. Ackermann, לונדון, 1881. מקור: wikimedia commons

חוליית גיוס בכפייה

חוליית גיוס בכפייה בצי הבריטי. הצייר לא ידוע, בסביבות 1800. מקור: wikimedia commons

חוף הגלי וחוף החסי

מימין לשמאל: חוף הגְּלִי (החוף בצד הגלוי לרוח של האונייה), אונייה בסתרו של החוף, אונייה בחוף החֲסִי, חוף החֲסִי (החוף בצד החסוי מן הרוח של האונייה). מקור: A. Ansted, A Dictionary of Sea Terms, 1898 .

חייל צי

טוראי בחיל הנחתים הבריטי. תחריט מאת ג'וזף קונסטנטין סדלר, 1815. מקור: wikimedia commons

חצובת הרמה (shears, sheers)

חצובת הרמה להתקנת תורן תחתי באוניית מפרשים. מקור: Lever, D., The young sea officer's sheet anchor, 1843. p. 17 .

חרב צדית (leeboard)

ספינת דיג הולנדית, רישום מאת Gerrit Groenewegen, שנה: 1790. העתק: wikimedia commons

טבעת מפרש (cringle)

טבעות מפרשים. מקור: A. Ansted, A Dictionary of Sea Terms, 1898

טורפדו מוט

סירת טורפדו מתוצרת Yarrow & Hedley, חמושה בטורפדו מוט. איור בכתב העת The Engineer, ינואר 1873. המקור: wikimedia commons

טלגרף למכונה

טלגרף למכונה על הגשר הפתוח של אוניית הנוסעים "אקוויטניה". מקור: wikimedia commons

טרידה

טרידת רוח וטרידת זרם. מקור: A. Ansted, A Dictionary of Sea Terms, 1898.

יוֹל

יוֹל. איור בספר מ־1913. המקור: wikimedia commons

יכטה

יכטת הקיטור "קלרמונט", 1899-1892. מקור: wikimedia commons

יציע האחרה (quarter gallery)

יציעי האחרה הימניים של אה"מ "ויקטורי", פורטסמות 2012. לאורך סיפון האחרה העילי נראות רשתות הערסלים. מקור: wikimedia commons

יציע הירכתיים (stern gallery)

יציעי הירכתיים של אה"מ "ויקטורי", פורטסמות. צילום: Mike Peel, 2013. מקור: wikimedia commons

ירי תותח נטען־לוע (באוניית מפרשים)

ירי תותח 18 ליטראות. ציור מאת Louis-Philippe Crépin (1772-1851). מפקד התותח מצית את התחמיש באמצעות מוט הצתה, עליו מלופף פתיל הצתה בוער; מחגורתו תלויים קרן אבק שרפה וחרב מלחים. משמאל: נער נושא תחמישים המביא בקופסת התחמישים את מטעני אבק השריפה מחדר התחמושת. על הסיפון, משמאל לעגלת התותח: קנטרים (מנופי־יד) להגבהת התותח. מימין לעגלת התותח: מַתְחֵב וספוג ניקוי. מתחת מכנס התותח: טריזי עץ להגבהת והנמכת לוע התותח. על הסיפון בצד שמאל למטה: גיגית עם פתילי הצתה בוערים ומוכנים לשימוש, ולידה כדור תותח וכובע שלוש פינות. על הסיפון מאחורי עגלת התותח: גַּלְגֶּלֶת אחורית לבלימה; בצד ימין של העגלה: גַּלְגֶלֶת צד וחבל המכנס העבה. מקור: wikimedia commons

ירכתיים

סוגי ירכתיים. המקור: Ship Shapes: Anatomy and types of naval vessels. US Navy Department, 1942 .

כווה (hatch)

הכווה הראשית של הקליפר "קאטי סארק", מכוסה באברזין ומהודקת בפסיסים. צילום: Karen Roe. מקור: wikipedia commons.
כוות מטען של אוניית עץ. 1. מכסה הכווה; 2. כווה; 3. מעטר כווה אורכי; 4. פְּלַג-עוֹב; 5. מעטר כווה רוחבי; 6. אורכית; 7. קורת רוחב; 8. פלג-קורה; 9. זווה; 10. עמוד תמך לקורת רוחב; 11. חור לתורן; 12. פלגי עוב מצדי התורן ו-13. סַדים, המהווים יחד את מחווקי התורן; 14. קורות רוחב מצדי התורן; 15. לוחות הסיפון. המקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons.

כּוּפָה

כּוּפָה על נהר חידקל, בגדד, 1932. המקור: wikimedia commons

כיוונים יחסיים באונייה וממנה (shipboard directions)

שרטוט: שמחה בינות, על יסוד: J. Harland and M. Myers, Seamanship in the Age of Sail, 1984, p. 10

כיווני השיט ביחס לרוח (points of sailing)

שרטוט: שמחה בינות, על יסוד: Falconer's Dictionary of the Marine, 1760, Pl. IX.

כיווני רוח יחסיים

שרטוט: שמחה בינות, על יסוד: שמואל טנקוס, שיט מפרשים, 1945, עמ' 18.

כלכל האונייה

כלכל אוניית הוד-מלכותו "פאלאס" שוקל נתח בשר. ציור מאת Gabriel Bray, דצמבר 1774. מאוסף המוזיאון הימי הלאומי בגריניץ'. מקור: wikimedia commons.

כנן (capstan)

מלחים מסובבים כנן על סיפונה של אוניית מפרשים, המאה ה-19. הצייר לא ידוע. מקור: wikimedia commons

כננת (winch)

למעלה: כננת מטען (cargo winch), למטה: כננת קטנה (crab winch) באוניית מפרשים. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890.
כננת קיטור למנוף מטען, 1881. המקור: wikimedia commons
כננת קיטור. 1. תוף צד; 2. תוף (ראשי); 6. ידית המצמד; 7. צילינדר קיטור. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890.

כננת העוגן (windlass)

כננת עוגן מעץ באוניית מפרשים, איור בספר מאת אייזק הייז, 1892. מקור: wikimedia commons
כננת ידנית מעץ. 5. תוף צדדי. 6. סנדלים על התוף העיקרי. 8. ראש צלב. 9. טלטל. 10. ציפורן חוגרת. 11.  גלגל חיגור. 13. ידיות הפעלה. 14. מעצור לשרשרת. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons.

כריכות בחבל

מקור: רב חובל זאב הים, חבלים וקשרים, 1944.

לאגֶר

הלאגר הרוסי "נֶבָה". ציור מאת לֶב לאגוֹריוֹ, 1892. מקור: wikimedia commons
לאגֶר. 1. מפרש (זרוע) קדמי; 2. מפרש (זרוע) ראשי; 3. מפרש (זרוע) מאסף; 4. מפרש (זרוע) קדמי עילי; 5. מפרש (זרוע) ראשי עילי; 6. מפרש (זרוע) מאסף עילי; 7. חלוץ; 8. תורן קדמי; 9. תורן ראשי; 10. תורן מאסף; 11. מוט חרטום; 12. זרוע קדמית; 13. זרוע ראשית; 14. זרוע מאספת; 15. זרוע קדמית עילי; 16. זרוע ראשית עילית; 17 זרוע מאספת עילית; 18. מנור מאסף, מנור אחורי. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890.

לוג פשוט

לוג פשוט: A – שעון חול; B – סליל חבל הלוג; C – חבל הלוג; D – רֶסֶן; E – רְבִיעַ מעגל מעץ; G – גיגית חבל הלוג. איור בספר מ-1913. מקור: wikimedia commons

לוֹג פטנטי

לוג פטנטי מתוצרת Thomas Walker & Son. מקור: wikimedia commons
לוג פטנטי מתוצרת Messers Negus and Sons. מקור: Knight, Austin M., Modern Seamanship, 1901. עותק סרוק: archive.org .

לוח המצפן (compass card)

לוח מצפן עם חלוקה נקודית וחלוקה רציפה. מקור: Bowditch, N., American Practical Navigator, 1914. העתק: wikimedia commons

לוח ניווט (traverse board)

לוח ניווט מקורב, מאוסף Friesenmuseum, גרמניה. צילום: Tetris L. מקור: wikimedia commons.

לחי החרטום (bow) והאַחְרָה (quarter)

ליבורנה

ספינות מלחמה דו-טוריות רומיות, ככל הנראה ליבורנות. תבליט מעמוד טראיאנוס, 113 לספירה. צילום: קונרד ציכוריוס, 1900. מקור: wikimedia commons

ליווח מרועף

ליווח מרועף באוניית הברזל SS Great Britain, 1843. צילום: Andy Dingley. מקור: wikimedia commons

מבדוק יבש

הסיירת האמריקאית Columbia במבדוק יבש ב-League Island. תצלום בספר, 1905. מקור: wikimedia commons

מבדוק צף

ספינת טורפדו במבדוק צף. רישום מאת F. Kallmorgen. מקור: Die Gartenlaube, 1887. העתק: wikimedia commons

מגדלור כלונסאות

מגדלור כלונסאות ב-Maplin Sands, בשפך התמזה. איור בספר, 1873. מקור: wikimedia commons

מגורת פחם

דוד הקיטור ומשני צדדיו מגורות פחם. פרט מחתך רוחב של מכמורתן הקיטור Zodiac, שנה 1887. מקור: Collins, J.W., Beam-Trawl Fishery of Great Britain, 1887. העתק: wikimedia commons

מד עומק מכני

מד עומק מכני של Massey משנת 1873. המקור: The Popular Science Monthly, 1873. העתק: wikipedia commons.

מדלה עוגן

מדלה העוגן השמאלי ורפידת העוגן של Götheborg, רפליקה (2005) של אוניית הודו מזרחית שוודית מן המאה ה-18. צילום: Frédéric MICHEL. מקור: wikimedia commons
מדלה העוגן של אוניית המפרשים "מגדלן ויין", 1933. מקור: המוזיאון הימי הלאומי של אוסטרליה. העתק: wikimedia commons

מדרגות הַיָּרְדָּה (סולם הירדה), שבכה

חייל־צי מנמנם על שבכה מתחת מדרגות הירדה באה"מ "פאלאס". ציור מאת Gabriel Bray, שנה: 1775. מאוסף המוזיאון הימי הלאומי בגריניץ'. מקור: wikimedia commons.

מוביל חבל

מוביל חבל (fairlead). צילום: Jean-Pierre Bazard. מקור: wikimedia commons
מוביל חבל החכה בקצה החרטום של סירת לווייתנים. היגוי הסירה על ידי משוט הגה בקצה הירכתיים. איור בספר Frank, T. Bullen, The Cruise of the Cachalot, 1906. הצייר אינו ידוע. עותק סרוק: The Internet Archive.

מוט היגוי (whipstaff)

מנגנון הגה עם מוט היגוי. איור בספר E.K. Chatterton, Ships and Ways of other Days, 1913. עותק סרוק ב־Project Gutenberg.

מושך ספינות (בּוּרלָק)

מושכי ספינות בנהר ווֹלגה. ציור מאת איליה רֶפִּין, 1873-1870. מקור: wikimedia commons

מָחְתָּךְ אורכי, מחתך רוחבי, מחתך אופקי

Helena, אוניית דואר לסחר עם המזרח הרחוק, 1841. מתוך: W.H. Webb, Plans of Wooden Vessels, 1895. מקור: wikimedia commons

מטען בחבילות

טעינת חבילות כותנה בסַפנת אוניית המפרשים Magdalene Viennen. צילום: Samuel J. Hood, שנה 1933. מקור: wikimedia commons.

מידות עיקריות של האונייה

שרטוט: שמחה בינות, על יסוד: E. Tupper, Introduction to Naval Architecture, 1996, pp. 6-7.

מידשיפְּמן

מידשיפמן בצי המלכותי הבריטי. ציור מאת תומאס רולנדסון, 1799. מקור: wikimedia commons

מישֵך (כיוון) סקריה

שרטוט: שמחה בינות, על יסוד: J. Harland and M. Myers, Seamanship in the Age of Sail, 1984, p. 14

מכלית דלק

אוניית קיטור להובלת דלק. המקור: Walton, T., Steel ships, 1901. העתק סרוק: wikimedia commons.

מנוע קיטור דו־דרגתי

מבט צד של מנוע קיטור דו־דרגתי. 4. גל ארכובה; 11. מעבה; 26. צילינדר לחץ גבוה; 31. צילינדר לחץ נמוך. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons.

מנוע קיטור בחתך

חתך חלקי של מנוע קיטור. 1. צילינדר; 2. בוכנה; 3. מוט הבוכנה; 5. ראש הצילינדר; 10. שסתום מחליק (להכנסה והוצאת קיטור מהצילינדר); 15. ראש צלב; 16. מוביל ראש הצלב; 17. טלטל; 28. גל ארכובה; 29. מעבה; 35. שסתום הצערה (לאספקת קיטור למנוע); 37. צינור אספקת קיטור. מקור: Paasch, H., Illustrated Marine Encyclopedia. Antwerp, 1890. Plate 51. העתק: wikimedia commons.

מֶס (mess)

מֶס מלחים בסיפון התותחים התחתון של אה"מ "ויקטורי", פורטסמות. מקור: wikimedia commons
מֶס חיילי הצי (הנחתים) באוניית המערכה האמריקאית Massachusets, שנה: בין 1896 ל־1901. צילום: Edward H. Hart. מקור: wikimedia commons

מַסָּקָה (fire room, stokehold)

המסקה באוניית הנוסעים La Touraine. שנה: 1891. מימין: מסיק, משמאל: גורף פחמים ומאחוריו דלת הכניסה למגורת הפחם. מקור: גלויה של Compagnie Generale Transatlantique. העתק סרוק: wikimedia commons

מעגנה סכורה (wet dock)

תוכנית המעגנות הסכורות של לונדון בנהר התמזה, 1831. הוכנה עלידי Henry Robinson Palmer. מקור: wikimedia commons.

מעקה פיני שליבה

מעקה פיני שליבה באוניית המפרשים מלאת־המעטה George Stage. צילום: Smiley.toerist. מקור: wikimedia commons.

מפרשים

מפרשי סירות: A – מפרשי מוט; B – מפרשי זרוע רכינים; C – מפרשי זרוע עומדים; D – מפרש לטיני; E – מפרש סֶטִי; F – מפרשי גף. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890.

מפרש גף ומפרש תוסף

A – מפרש תוסף (מפרש סָמוֹךְ): 1. ראש (קודקוד); 2. פֶּקֶם; 3. קֶרֶן; 4. שפה קדמית; 5. זר שפה קדמית; 6. שפה אחורית; 7. זר שפה אחורית; 8. תחתית המפרש; 9. זר התחתית; 10. רצועת חיזוק (gitrh band); 11. טבעת הקודקוד; 12. טבעת הפֶּקֶם; 13. טבעת הקרן.
B – מפרש גף: 1. צוואר; 2. קודקוד; 3. פֶּקֶם; 4. קרן; 5. ראש המפרש; 6. זר הראש; 7. שפה קדמית; 8. זר שפה קדמית; 9. שפה אחורית; 10. זר שפה אחורית; 11. תחתית המפרש; 12. זר התחתית; 13. פס צמצום ראשון; 14. פס צמצום שני; 15. פס צמצום אלכסוני; 16. טבעת הצוואר; 17. טבעת הקודקוד; 18. טבעת הפקם; 19. טבעת הקרן; 20. טבעות צמצום. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons

מפרש זרוע אוסטרונזי

סירת שלחים מאיי פיג'י המניפה מפרש זרוע אוסטרונזי. ציור מאת לואי לה ברטון, 1846. המקור: wikimedia commons

מפרש מוט החרטום

אוניית הוד מלכותו Sovereign of the Seas, אוניית קו אנגלית נושאת 102 תותחים. תחריט בצבע מאת John Payne, שנה: 1637. מאוסף המוזיאון הימי הלאומי בגריניץ'. העתק: wikimedia commons. מלפנים: מפרש מוט החרטום.

מפרש עילי (רוחבי)

Aמפרש עילי (רוחבי): 1. ראש המפרש; 2. זר הראש; 3. שפת המפרש; 4. זר השפה; 5. תחתית המפרש; 6. זר התחתית; 7. טבעת עגיל המפרש; 8. טבעת פס הצמצום; 9. טבעת גלגלת הצמצום; 10. טבעת מפרש כפולה; 11. פס צמצום (צומה ראשונה); 12. פס צמצום (צומה שנייה); 13. פס צמצום (צומה שלישית); 14. רצועת אריג לחיזוק; 15. פס אמצעי; 16. רצועת אריג לחיזוק. מקור: Paasch, IIlustrated Marine Encyclopedia, 1890, pl. 94. העתק: wikimedia commons

מפרש רוח

מפרש רוח מלפנים לתורן האחורי של USS Tioga (1862-1867). מקור: מוזיאון הצי האמריקאי. העתק: wikimedia commons

מפרש תחתי רוחבי

B – מפרש תחתי (רוחבי): 1. ראש המפרש; 2. זר הראש; 3. שפת המפרש; 4. זר השפה; 5. תחתית המפרש; 6. זר התחתית; 7. טבעת עגיל המפרש; 8. טבעת פס הצמצום; 9. טבעת גלגלת הצמצום; 10. טבעת מפרש כפולה; 11. פס צמצום; 12. רצועת אריג לחיזוק; 13. פס אמצעי; 14. רצועת אריג לחיזוק; 15. רֶסֶן (חבל) חרטומי. מקור: Paasch, IIlustrated Marine Encyclopedia, 1890, pl. 94. העתק: wikimedia commons

מפה ימית, מפת האדמירליות

מפת האדמירליות של חוף א"י, מראש הנקרה עד אל-עריש, 1864. מקור: wikimedia commons

מצית חלמיש לתותח נטען־לוע

לורד האו על סיפונה של "קווין שארלוט", 1 ביוני 1794. לימינו תותח נטען לוע עם מצית חלמיש. ציור מאת Mather Brown, בסביבות 1794. מקור: אוסף המוזיאון הימי בגריניץ'. העתק: wikimedia commons.

מצפן ימי

מצפן ימי בגוררת Arthur Foss, 1889. צילום: Steven Pavlov, 2007. מקור: wikimedia commons

מקור החרטום

מקור החרטום וגליף החרטום של אה"מ "ויקטורי", פורטסמות. צילום: McKarri, 2007. מקור: wikimedia commons

משאבת מי שיפוליים

משאבות מי השיפוליים בפריגטה האמריקאית Constellation, הושקה ב-1854. צילום: Richard N Horne. מקור: wikimedia commons
משאבת שיפוליים באוניית מפרשים: 1. ידית ארכובה; 2. גלגל תנופה; 3. גל ארכובה; 4. מסב גל הארכובה; 5. מסב טלטל; 6. טלטל; 7. מסב אמצעי; 8. מעקה המקיף את המשאבות; 9. עמודי המעקה; 10. פתח סניקה; 11. צילינדרים; 12. לוחות הסיפון; 13. צינורות יניקה. מקור: Paasch, IIlustrated Marine Encyclopedia, 1890, pl. 68. העתק: wikimedia commons

משוט ירכתיים

חתירה במשוט ירכתיים. פרט מציור מאת Charles Mozin, המאה ה־19. המקור: wikimedia commons

מַשְׁעֵן משוט (יתד משוט)

משעני (יתדות) משוטים. מקור: A. Ansted, A Dictionary of Sea Terms, 1898. העתק: wikimedia commons.

משרוקית רב מלחים

משרוקית רב מלחים. צילום: ThoKay. מקור: wikimedia commons

נאומכיה

הנאומכיה של הקיסר דומיטיינוס. איור בספר: Handbuch der römishen Atlterthümer, 1818. מקור: wikimedia commons.

נגידה

אה"מ "תֶּטִיס" מושכת עצמה מעל שרטון בעזרת שני עוגני נגידה. מלחי סירות האונייה מודדים בחבל האנך את עומק המים. ציור מאת George Tobin, שנה 1795. מקור: אוסף המוזיאון הימי הלאומי בגריניץ'. העתק: wikimedia commons.

נושאת גייסות

נושאת הגייסות הבריטית HMS Jumna, תצלום מ-1884 לערך. מקור: wikimedia commons

נייח את האונייה, האונייה עמדה

אוניית מלחמה בריטית עומדת על מקומה וממתינה לסירת הנתב. המפרש העילי והמפרש העלעילי של התורן הראשי מוסטים לאחור. ציור מאת George Philip Reinagle, 1828. מקור: wikimedia commons

ניקוי תחתית האונייה

הטיית אונייה על צדה וניקוי ה"זקן" בעזרת אלומות זרדים בוערות. ציור שמן מאת Gabriel Bray, שנה: 1780-1800. אוסף המוזיאון הימי בגריניץ'. העתק: wikimedia commons.

סד משוט (rowlock)

סדי משוטים. צילום: Boatbuilder. מקור: wikimedia commons.

סוואר (סטיבדור)

סווארים בנמל יפו, 1940. מקור: wikimedia commons

סוללת תותחים צפה

שני צדדיה של סוללת תותחים צפה במצור על גיברלטר, 1779-1783. איור בספר. מקור: John Drinkwater, A History of the Siege of Gibraltar, 1779-1783, 1884. העתק: wikimedia commons.

סולם הגמלה (סולם הבָּב)

סולם הגמלה. איור באנציקלופדיה מאת Whitney and Smith, ניו יורק, 1897. מקור: wikimedia commons

סוּתית

סותית מצפון אמריקה, בין 1720 ל-1780. צילום: Paul VanDerWerf. מקור: wikimedia commons

סותם בֶּדֶק

סותם בֶּדֶק מכניס נעורת לסדקי הלוחות באמצעות מפסלת סתימה ומקבת. צילום: Rmoorlag. מקור: wikimedia commons

סיבובים באוניית מפרשים מלאת־מעטה

1. סיבוב מול הרוח וחילוף המפנה (a – היכון לסיבוב! b – האונייה מתקרבת אט-אט לרוח. c – האונייה מול הרוח, סיבוב סקריות התרנים הראשי והאחורי. d – האונייה במפנה החדש, סיבוב סקריות התורן הקדמי.) 2. סיבוב עם הרוח וחילוף המפנה. 3. סיבוב לאחור עם הרוח וחילוף המפנה. מקור: Knight, Austin M., Modern Seamanship, 1901. Plate no. 134. עותק סרוק: Internet Archive.

סיירת סוחר חמושה, סיירת עזר

סיירת העזר HMS Bayano (1913) במלחה"ע הראשונה. מקור: wikimedia commons

סיפון אוניית מפרשים מעץ וברזל

1. מוט החרטום; 2. מדלה העוגן; 3. סיפון הקדמה; 4. מחסן ציוד או בית כיסא; 5. תורן קדמי; 6. זקפים למיתרי המפרשים העיליים; 7. כווה קדמית; 8. סיפון עליון; 9. בית סיפון; 10. סירה ארוכה; 11. מעקה הסיפון; 12. תורן ראשי; 13. כווה ראשית; 14. גיג; 15. מקבילים או מַזְחֵלוֹת (משענות לסירת שירות); 16. כווה אחורית; 17. פתח במעקה (בָּב); 18. תורן אחורי; 19; אנפילת התורן; 20. כנן; 21. צוהר הקבינה; 22. בית סיפון אחורי; ובו קבינה וכו'; 23. בית ההגה; 24. סיפון בית האחרה; 25. זְקֵפֵי רתיקה. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikipedia commons.

סיפון הערסלים

תוכנית סיפון הערסלים של אה"מ "בדפורד" (1775), אוניית 74-תותחים מדרגה שלישית. מאוסף המוזיאון הימי הלאומי, גריניץ'. מקור: wikimedia commons.

סיפון טיילת

סיפון הטיילת של אוניית הנוסעים "קייזרין מריה תרזה". תצלום על גלויה, בין 1895 ל־1905. מקור: wikimedia commons

סיפוני אוניית מפרשים מלחמתית

דגם של אוניית 74-התותחים אה"מ "אגמונט", הושקה ב-1768. שמות הסיפונים: סיפון הקדמה, מותני האונייה וסיפוני המותניים, סיפון האחרה (בין התורן הראשי לאחורי), סיפון האחרה העילי. מאוסף המוזיאון הימי הלאומי, גריניץ'. צילום: Rémi Kaupp. מקור: wikimedia commons
חתך אורך של אוניית 74-תותחים (1798). שמות הסיפונים: סיפון התחתית, סיפון תותחים תחתון, סיפון תותחים עליון; סיפון הקדמה ומשמאל לו מותני האונייה, סיפון האחרה וסיפון האחרה העילי. מאוסף המוזיאון הימי הלאומי, גריניץ'. מקור: wikimedia commons

סיפון תותחים

סיפון התותחים התחתון של אה"מ "ויקטורי", פורטסמות. צילום: Tony Hisgett, 2011. מקור: wikimedia commons

סירת האונייה (סירת שירות)

סירות למיניהן ואבזרי סירות. A – סירה ארוכה; סירת שירות (launch); 1. ספסלים; 2. פיני המשוטים. B – קאטר, פינאס; 1. ספסלים; 2. כריות פיני המשוטים. C – סירת הצלה; 1. ספסלים; 2. מלגזים; 3. מכלים. D – גיג. E – משוט לסירה. F – כדום. G – ידית ההגה. H – לוח ההגה. I – עריסת הסירה. K – כַּן העריסה. L – מלגז. M – מַדלה. N – אסל ההגה. O – רְתוּקָה לסירה. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons.
מידשיפמן של הצי המלכותי על רקע סירה ארוכה (סירת שירות). תחריט מאת D. Serres, שנה: 1777. מאוסף המוזיאון הימי הלאומי בגריניץ'. העתק: wikimedia commons.
לוטננט של הצי המלכותי על רקע קאטֶר (סירת שירות). תחריט מאת D. Serres, שנה: 1777. מאוסף המוזיאון הימי הלאומי בגריניץ'. העתק: wikimedia commons.
סירת שירות של אחת מאוניות הצי המלחמתי האוסטרלי. מאוסף המוזיאון הימי הלאומי של אוסטרליה. מקור: wikimedia commons

סירת הצלה

Benjamin Bond Cabbell II, סירת הצלה הנשלחת מן החוף. תצלום על גלויה, 1884 לערך. על דופן הסירה: חבלי אחיזה. מקור: wikimedia commons.

סירת כּוֹרֶת

סירות כּוֹרת. צילום מ־1846 ב־Annual report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution. המקור: wikimedia commons

סירת לווייתנים, לווייתנית

סירת לווייתנים על ציודה, המוזיאון הימי Mystic Seaport. צילום: Stan Shebs. מקור: wikimedia commons

סירת מכולת

סירת מכולת. תחריט בספר: Illustrated Vocabulary for the Use of the Deaf and Dumb, London 1857. עותק סרוק: archive.org.

סירת משא (lighter)

סירות משא (פורקות)
סירות משא פורקות מטען בנמל סמראנג, אינדונזיה. שנה: 1925. מקור: Trupenmuseum, אמסטרדם. העתק: wikimedia commons

סירת נמל

סירת נמל D49 בנמל פורטסמות, 2011. צילום: Tony Hisgett. מקור: wikimedia commons

סירת מלכות

סירת המלכות של המלכה ויקטוריה. Illustrated London News, נובמבר 1849. מקור: wikimedia commons

סירת נפץ

סירת נפץ ממלחמת העצמאות, מוזיאון ההעפלה וחיל הים, חיפה. צילום: bukvoed. מקור: wikimedia commons

סירת שְׁלָחִים (outrigger)

סירת שלחים מאלאית. איור בספר: Forrest, T., A Voyage from Calcutta to the Mergui Archipelago, 1792. העתק: wikimedia commons.

סירת תעלות

סירת תעלות באנגליה, 1944. מקור: wikimedia commons.

ספינת אשגרים (despatch boat)

SMS Sleipner, ספינת אשגרים של הצי הקיסרי הגרמני, 1900. מקור: wikimedia commons

סקונר

A – סקונר נושא מפרשים עיליים רוחביים (topsail schooner): 1. תורן קדמי; 2. תורן ראשי; 3. תורן קדמי עילי; 4. תורן ראשי עילי; 5. תורן קדמי עלעילי; 6. תורן ראשי עלעילי; 7. מנור חלוץ קדומני; 8. מנור חלוץ; 9. מוט חרטום; 10. סקריה קדמית (תחתונה); 11. סקריה עילית; 12. סקריה עלעילית; 13. מנור קדמי; 14. גף קדמי; 15. מנור ראשי; 16. גף ראשי; 17. חלוץ מעופף; 18. חלוץ שני; 19. חלוץ ראשון; 20. תוסף קדמי; 21. מפרש עילי (רוחבי); 22. מפרש עלעילי (רוחבי); 23. מפרש (גף) קדמי; 24. תוסף ראשי עלעילי; 25. מפרש (גף) ראשי; 26. מפרש גף עילי; 29. מַתָּח.
B – סקונר נושא מפרשים עיליים אורכיים (fore-and-aft schooner): 1. תורן קדמי; 2. תורן ראשי; 3. תורן קדמי עילי; 4. תורן ראשי עילי; 5. תורן קדמי עלעילי; 6. תורן ראשי עלעילי; 7. מנור חלוץ קדומני; 8. מנור חלוץ; 9. מוט חרטום; 10. מַתָּח; 11. מנור תוסף קדמי; 12. מנור קדמי; 13. מנור ראשי; 14. גף קדמי; 15. גף ראשי; 16. חלוץ מעופף; 17. חלוץ; 18. תוסף קדמי; 19. מפרש קדמי (עם מנור); 20. מפרש גף קדמי עילי; 21. מפרש ראשי; 22. מפרש גף ראשי עילי; 23. תוסף קדמי עלעילי; 24. סָמוֹךְ עילי קדמי; 25. סמוך החלוץ; 26. סמוך פנים, סמוך קדמי; 27. סמוך ראשי; 28. סמוך ראשי עילי; 29. סמוך ראשי עלעילי; 30. מיתר חלוץ מעופף; 31. מיתר חלוץ; 32. מיתר תוסף קדמי; 33. מיתר קדמי; 34. מיתר ראשי; 35. מַזְקֵף קדמי (מעלן מנור); 36. מַזְקֵף ראשי.

מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890.
סקונר תלת-תורני. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890.
הסקונר התלת-תורני Andrew C. Pierce. ציור מאת Antonio Jacobsen, שנה: 1905. מקור: wikimedia commons

עגיל המפרש, לולאת סוס פלֶמי

המלח משמאל משעין את רגליו על לולאת הסוס הפלמי ומושך בידיו את עגיל המפרש. איור לספר (1901) מאת צ'רלס קופלנד. מקור: wikimedia commons

עוגן בעל מַטֶּה

עוגן חרטום פשוט של אוניית מפרשים: 1. טבעת; 2. מַטֶּה; 3. חֶבֶק; 4. גזע; 5. צוואר; 6. ראש; 7. זרוע; 8. כף; 9. ציפורן. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890, pl. 64

עוגן מבטח

עוגן החרטום הימני ומאחוריו עוגן המבטח של אה"מ "ויקטורי". מקור: wikimedia commons

עוגן צף

עוגן צף. המקור: Patterson's Illustarted Nautical Dictionary, 1891.

עונש גרירה מתחת קוער הספינה

עונש גרירה מתחת קוער הספינה. ציור מאת Antoine Léon Morel-Fatio בספר Eugène Pacini, La Marine etc., 1844. מקור: wikimedia commons

כבשן להפקת עטרן (tar kiln)

כבשן להפקת עטרן ביערות שבדיה. מקור: E.D. Clarke, Travels in various countries in Europe, Asia and Africa, 1810-1823. העתק: wikimedia commons.

ערסלה (cot)

ערסלות באה"מ "ויקטורי". צילום: Mike Prince. מקור: wikimedia commons

פּוּנטית

דיג בפונטית במעלה התמזה. איור בספר H.R. Robertson, Life on the Upper Thames, 1875. המקור: wikimedia commons

פּוֹסְט קפטן

פוסט קפטן בצי המלכותי הבריטי, ציור מאת ג'ון אוגוסטוס אטקינסון, 1807. מקור: wikimedia commons

פין שליבה

פיני שליבה על סיפון הסקונר Santa Maria Manuela. מקור: wikimedia commons

פכסם מלחים

פכסם מלחים מ-1852, המוזיאון הימי באלסינור, דנמרק. מקור: wikimedia commons

פלוקה (felucca)

פלוקות בקסטלמארה. ציור מאת: Johan Christian Dahl, שנה: 1820. מאוסף המוזיאון הלאומי לאמנות, ארכיטקטורה ועיצוב של נורבגיה. מקור: wikimedia commons

פרטי ציוד שונים באונייה, 1890

פרטי ציוד שונים באונייה. מקור: Paasch, Illustrated Dictionary of the Marine, 1890. העתק: wikimedia commons.
1. אור צד; פנס צד. 2. לוג פטנטי. 3. שעון חול של הלוג. 4. גזיר העץ של הלוג. 5. חבל הלוג. 6. סליל הלוג. 7. בית המצפן. 8. כַּן המצפן. 9. חצוצרת דיבור. 10. שופר ערפל. 11. מצפן. 12. אנך עומק; אנך למים עמוקים. 13. חבל האנך. 14. ידית הכנן. 15. אונקל לשרשרת. 16. סולם חבלים (לדופן). 17. דקר חבלים. 18. פין שליבה. 19. פֶנְדֶר משעם (פָּגוֹשׁ). 20. מוביל חבל. 21. כיסא רב מלחים. 22. מַגְרֵד (סקרייפר). 23. דלי. 24. אונקלי חביות. 25. יעה לזְבורית. 26. ברווז. 27. מקבת ליפוף חבלים. 28. עִזְקָה. 29. מקבת סתימה. 30. מפסלת סתימה. 31. גולת ראש התורן. 32. טבעת התורן. 33. שְׂבָכָה, סוֹרֵג.

פריגטה

מימין: פריגטת המפרשים USS Congress, משמאל פריגטת הקיטור USS Susquehanna בנאפולי. ציור מאת Tomaso De Simone, שנה: 1857. מקור: U.S. Navy Art Collection. העתק: wikimedia commons

פריגטת בלקוול (Blackwall frigate)

אוניית המהגרים Cospatrick בגרייבסנד. צילום מאת F.C. Gould, שנה: 1875. מקור: wikimedia commons

צוהר

הצְהָרִים של תאי הנוסעים, הסלון וכו' באוניית הנוסעים הטרנס-אוקיאנית Great Britain (הושקה ב־1843). צילום: MontaNito. מקור: wikimedia commons.

צוּר החרטום (forecastle) וצוּר הירכתיים (aftercastle)

קוֹג עם צורי חרטום וירכתיים. חותם העיר אֶלבינג, מערי ברית האנזה, 1350. מקור: wikimedia commons

ציידת אוניות סוחר

ציידת אוניות הסוחר הגרמנית "מוֹבֶה" עוצרת את אוניית הנוסעים הבריטית APPAM ושולחת אליה בסירה צוות השתלטות. איור מאת Willy Stöver בעיתון Illustrirte Zeitung, שנה: 1916. מקור: wikimedia commons.

ציידת כלבי ים

ציידת כלבי הים הבריטית Vanguard, הושקה ב-1872. מקור: wikimedia commons

צלעות הגוף של אוניית עץ

צלעות הגוף של אוניית עץ. 1. שדרית. 2. צלעית תחתונה. 3. צלעית ראשונה. 4. צלעית שנייה. 5. צלעית שלישית, 6. צלעית רביעית. 7. צלעית חמישית. 8. צלעית עליונה. 9. חלקי עץ. 10. חיבור בשגם עגול. מקור: Paasch, Illustrated Dictionary of the Marine, 1890. העתק: wikimedia commons.

צמצם מפרש

צמצום מפרש עילי, ציור מאת ויליאם ג'ון האגינס, 1832. מקור: wikimedia commons

צֶפֶת הירכתיים (stern-piece)

צֶפֶת הירכתיים של "בטאוויה", רפליקה (1995) של אוניית הודו־מזרחית הולנדית מ-1628. צילום: bertknot. מקור: wikimedia commons

קאטֶר

קאטֶר. 1. חלוץ עילי; 2. חלוץ; 3. תוסף קדמי; 4. מפרש (גף) ראשי; 5. מפרש גף עילי; 6. תורן תחתי; 7. תורן עילי; 8. מנור ראשי; 9. גף. 10. מוט חרטום. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890.

קבת התורן

ספינת משא רומית, פסיפס מסוּסָה שבתוניסיה. התורן הורד ונשען על קבה בירכתיים. לספינה שני משוטי הגה. מקור: wikimedia commons

קדם דרדנוט (אוניית מערכה)

אוניית הצי הקיסרי הגרמני Mecklenburg, אוניית-מערכה מסוג קְדַם-דְּרֶדְנוֹט. ליתוגרפיה מאת הוגו גראף, 1902. מקור: wikimedia commons

קו טעינה

שרטוט: שמחה בינות, על יסוד: E. Tupper, Introduction to Naval Architecture, 1996, p. 15.

קובֵץ

אודיסאוס והסירנות. ציור על אגרטל אַטי, 470-480 לפנה"ס. הקובצים הם החבלים המקיפים את הסקריה ויורדים אל הסיפון. מקור: wikimedia commons

קוֹג

דגם משוחזר של קוג. המוזיאון הימי הלאומי של ספרד. צילום: Caugdler. מקור: wikimedia commons

קוקפיט, קבת המנור, חיפת הירדה, ידית ההגה, פֶנדר (פָּגוֹשׁ)

מימין לשמאל: חיפת הירדה, הקוקפיט, ידית ההגה וקבת המנור של היכטה Auriga. צילום: Nightflyer. מקור: wikimedia commons.

קוראך (curragh)

קוראך של תושביה הילידיים של אירלנד. רישום מאת קפטן תומאס פיליפס, המאה ה-17. מקור: wikimedia commons.

קטמרן

המעבורת PS Castalia בין קאלה לדובר, שנה: 1881. מאוסף המוזיאון הימי, שטוקהולם. העתק: wikimedia commons

קיטון פרחי הקצונה (cockpit)

קיטון פרחי הקצונה באה"מ "ויקטורי", המקום בו מת נלסון מפצעיו בקרב טרפלגר. צילום: Pelman, L. (Lt), RN, בין 1939 ל-1945. מקור: wikimedia commons.

קרונדה (carronade)

קרונדות על סיפונה של הפריגטה האמריקאית "קונסטיטושן", רתומות בגלגלות צד ובחבל מכנס. צילום: Abujoy, 2013. מקור: wikimedia commons.
קרונדה עם כלי טעינה וניקוי. 3: A – בליטה לבורג הגבהה במקום תפוח המכנס, B – טבעת לחבל המכנס, C,d,d – כוונות. 5 – כף גלילית להכנסת התחמיש. 6 – ספוג ניקוי עם "מוֹט חֶבֶל". 7 – מַתְחֵב. 8 ו-9 – לוליין ניקוי. המקור: Falconer's New Universal Dictionary of the Marine, 1815 edition, plate VI.

קרן אבק שרפה

קרן אבק שרפה מאה"מ "ויקטורי", 1805 לערך. צילום: Simon Speed. מקור: wikimedia commons

רפסודת הצלה

רפסודות הצלה וסירות הצלה על סיפונה של USS Panaman, שנה: 1919. מקור: wikimedia commons

שבירת טור האויב (באוניות מפרשים)

שרטוט: שמחה בינות, על יסוד: Brian Tunstall, Naval Warfare in the Age of Sail, 1990. p. 5

שוברת קרח

שוברת הקרח הגרמנית Berlin. ציור מאת רוברט פרלוב, 1891. מקור: wikimedia commons

שיט במעלה הרוח

שרטוט: שמחה בינות, על יסוד: Brian Tunstall, Naval Warfare in the Age of Sail, 1990. p. 1

שער צף (caisson)

שער צף ללא שימוש במבדוק היבש בסוּאוֹמֶנלינה, פינלנד, 2017. צילום: Andy Dingley. מקור: wikimedia commons.
סגירת מבדוק יבש על ידי שער צף בבירקנהד, 2015. צילום: Andrew. מקור: wikimedia commons

שרוך (למפרש)

שרוכים לקשירת מפרשים אורכיים. מקור: A. Ansted, A Dictionary of Sea Terms, 1898

שרותי חרטום (באוניית מפרשים)

שרותי החרטום (heads) באוניית המפרשים המלחמתית "ואסה", 1627. מימין למחראה – אדן פיני שליבה, משמאל לה – כפתי מוט החרטום. צילום: Peter Isotalo. מקור: widimedia commons

שרשרת העוגן

A. שרשרת העוגן: 1. סביבול; 2. שֶׁקֶל (סְגִיר); 3. לוֹלָב; 4. חוליות; 5. פֶּשֶׂק, פְּשָׂקִים; B. מצוף עוגן. C. חבל המצוף. D. מלחצי שרשרת העוגן. E. ידית. מקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons.

תא סָכוּר, מִסְכוֹר, תא שַׁיִט

תאים סכוּרים בתעלת רידוֹ, אוטאווה. הצייר לא ידוע, 1903. המקור: wikimedia commons

תוסף

התוספים הראשיים והאחוריים של אונייה מלאת-מעטה. המקור: Paasch, Illustrated Marine Encyclopedia, 1890. העתק: wikimedia commons

תוסף צד

נמל סיילם, מסצ'וסטס. אוניית המפרשים מימין מניפה תוספי-צד תחתי, עילי ועלעילי על תורנה הקדמי ותוסף-צד עלעילי על תורנה הראשי. ציור מאת פיץ הנרי ליין, 1853. מקור: wikimedia commons

תורן דו רגלי

דגם מודרני של אוניית־ים מצרית קדומה בעלת תורן דו־רגלי. מאוסף המוזיאון הימי הלאומי חיפה. מקור: wikimedia commons

תורן דחק

אה"מ "דידו" שבה אל טהיטי עם מעטה דחק, 22 בינואר 1856. ציור מאת Kellow, E J. מקור: wikimedia commons.

תותח נטען לוע

תותח נטען-לוע על סיפונה של אה"מ "טרינקומלי", 1817. התותח רתום בגלגלות צד ובחבל מכנס. מאחוריו, על הסיפון, גלגלת אחורית (מקופלת) ושני מנופי יד. משמאל ומימין כַּנּוֹת כדורי תותח. על הסיפון צְנֵפוֹת חבלים. צילום: Ian Petticrew, 2009. מקור: wikimedia commons.
חתך רוחב של אוניית מפרשים מלחמתית דו-סיפונית. איור 10: תותח 32-ליטראות במצב הכנה לירי (ניקוי וטעינה), רתום בגלגלות צד. איור 2: התותח מוכן לירי או במצב ירי, מאחוריו מחוברת לסיפון גלגלת אחורית. איור 4: התותח מושבת מפעולה, רתום לדופן בגלגלות צד ובחבל מכנס. המקור: Falconer's New Universal Dictionary of the Marine, 1815, pl. vi.
תותח 12 ליטראות קצר על סיפון האחרה של אה"מ "ויקטורי", רתום בגלגלות צד ובחבל מכנס. סינר עופרת מכסה את חור ההצתה של התותח. מעל המעקה: רשתות הערסלים. צילום: Lamkingming. מקור: wikimedia commons.

תותחנית

רפליקה (2005) של תותחנית דנית מ-1807. צילום: Karl Ragnar Gjertsen. מקור: wikimedia commons

תיבת ההגה

תיבת ההגה של הקליפר "קאטי סארק". צילום: Karen Roe. מקור: wikimedia commons.

תלת־חתרית

"אולימפיאס", רפליקה (1987) של תלת-חתרית אתונאית מן המאה ה-5 לפנה"ס. נמל פיראוס, 2020. צילום: George E. Koronaios. מקור: wikimedia commons
סידור החותרים בתלת-חתרית (טריארה). שרטוט: Thomas Ihle. מקור: wikimedia commons
"אולימפיאס", רפליקה (1987) של תלת־חתרית אתונאית. האוזנית נמצאת מלפנים למלברית, ועליה תלוי העוגן. הפתחים העגולים הם פתחי המשוטים של חותרי המפלס התחתון. מלפנים: איל ניגוח מברונזה. צילום: Χρήστης. מקור: wikimedia commons.

תנועות האונייה בים

תנועות האונייה בים: 1. התרוממות; 2. זחייה; 3. התחבטות; 4. סבסוב; 5. נדנוד; 6. טלטול. שרטוט: Brosen. מקור: wikimedia commons

תרגיל סירות הצלה

תרגיל סירות הצלה באוניית הנוסעים "קייזר וילהלם", שנה: 1910. המקור: wikimedia commons

תתמוכת התורן, תורן מתקפל

תתמוכת התורן. מקור: A. Ansted, A Dictionary of Sea Terms, 1898 . העתק: wikimedia commons