מונחים ימיים היסטוריים

א

אָבְנַיִם יבשות – מבדוק (dry dock)

 • „האניות מהרסות הטורפידין היאפוניות נשחתו אך מעט ויתוקן בדקן במשך השבוע, מבלי הכניסן כלל אל האבנים (דוקי) היבשות.“ ("הצפירה", 16 במרץ 1904, עמ' 3)

אגודת עובדי הים – איגוד ימאים

 • „[…] כל עובדי האניה, הקצינים והמלחים […] נכנסים להסתדרות הכללית של העובדים העברים בא"י ויוצרים אגודת עובדי הים בתוך ההסתדרות.“ ("דבר", 22 במרץ 1935, עמ' 7)

אדמיראליטעט – אדמירליות (Admiralität, адмиралитет)

 • „מעבר ללשון-ים הדרומי עוד עיר קטנה כעת הנקראת „קאראבעלניע“ ע"ש האדמיראליטעט אשר יבנו האניות בקרבתה […].“ ("הצפירה", 28 ביולי 1875, עמ' 2)
 • „האדמיראליטעט החליטה כי מחלקת הצי הבריטי אשר בהתעלה יטייל בים הבאלטי בירחי אוגוסט וסעפטעמבער, ויבקר את חופי שקאנדינאוויען.“ ("חבצלת", 7 באוגוסט 1905, עמ' 3)

אדמיראליציא, אדמירליציה – אדמירליות (admiralty)

 • „אתמול החלו בבית מלאכת האדמיראליציא החדשה לבנות את אנית הנחושה “Gaugent„ […].“ ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)
 • „[…] ומהצד השני – צותה האדמיראליציא האנגלית לאניותיה בים התיכון ועוד – להתקבץ „מפני הזהירות“.“ ("הצפירה", 28 באוקטובר 1904, עמ' 1)
 • „האדמירליציה מודיעה, שההרעשה על הדרדנלים נמשכה ביום ד'.“ ("הצפירה", 7 במרץ 1915, עמ' 2)

אופן – גלגל משוטות (paddle wheel)

 • „אופני האניה השחורים יאָבקו עם לבנת קצף הגלים, והאניה הולכת כאילו היא נשאת על כתף מלאכי שאול.“ ("הכרמל", 2 במאי 1861, עמ' 7)
 • „אתמול נשברה ספינה, כי נחבטה בגזע עץ הצף על המים […] ותרד מצולה עם כל אשר בה על סך 11,000 רו"כ. גם אופני אניות הקיטור יתנגפו כפעם בפעם בקורות הצפות בנהר וישברו.“ ("היום", 14 ביולי 1887, עמ' 3)
 • „[…] את אנית הקטור יכנה הכֿיני „אניה בגלגל אש“, אניות קטור בעלות אופן: „אניה בגלגל נראה“, אנית-קטור „אניה בגלגל בלתי נראה“ […].“ ("המליץ", 9 במאי 1901, עמ' 2)

אופן המטה את האניה – גלגל ההגה (steering wheel)

 • רב החובל […] נותן אות בידו אל שני המלחים העומדים על יד האופן המטה את האניה ימין ושמאל והם מניעים את האופן על פי חפצו. ("הצפירה", 24 במרץ 1899, עמ' 7)

אוצר – מחסן למטען (hold) או לציוד (room, locker); מְגוּרַת פחם או מכל דלק (bunker) באונייה.

 • […] המכונה נהרסה ואש אחזה באוצר אבק השריפה אשר בתחתית האניה ותתפוצץ כלה לרסיסים […]. ("הצפירה", 16 במאי 1877, עמ' 8)
 • בליל ההיא טרם תסע לדרכה בקרוה שני מלחים, את כיור האש ומכונותיו, ואת אוצר הנאפטא […]. ("קול מחזיקי הדת", 25 באוקטובר 1888, עמ' 7)
 • כעבור שני ימים, כשהיתה האניה בלב-ים, רחוק מאודיסה, יצא אחד המתחבאים על מכסה האניה, וספר, כי הוא ועוד שלשה אנשים התחבאו בתוך אוצר הפחם שבאניה […]. ("הזמן", 23 בפברואר 1914, עמ' 1)

אורח – נוסע (passenger)

 • ביום השבת כ' כסליו קרה אסון נורא בסביבות העיר הזאת, אנית הקטור סט. רפאל אשר יצאה מסאן פֿראנציסקא ללכת לסאוזילטא ועליה כשלש מאות אורחים אנשים נשים וטף, נשברה ונטבעה בים […]. ("חבצלת", 27 בדצמבר 1901, עמ' 7)
 • במרחק שש עשרה ווירסטאות מאודיסה נעשתה בלילה התנפלות מזוינה על אנית-הקיטור „סופיה“, […] שהלכה עם אורחים ומשאות מאודיסה לחורלי. ("הזמן", 17 ביולי 1907, עמ' 3)

אזור הצלה – חגורת הצלה

 • האסון בא כל כך מהרה ובדרך פתאומי כזה עד כי לא הספיקו הנוסעים האמללים לחגור את אזורי ההצלה […]. ("המליץ", 27 בנובמבר 1899, עמ' 4)
 • כבר היה סמוך לחוף וירא אשה וילד בזרועה טובעת ואין מציל וישב אליה ויקשר עליה את אזור-ההצלה והוא שח בין גלי הים. ("המצפה", 17 באוגוסט 1906, עמ' 5)
 • אשתו התחילה לבכות והוא הושיט את ידו לקחת אזור-הצלה בשבילה. ("החרות", 21 ביוני 1914, עמ' 2)

אזור שיט – חגורת הצלה

 • אנית הקיטור האנגלית „עברא“ הצילה חמשים איש, ונפלא הדבר כי לכל המוצלים האלה היו אזורי שיט חגורים במתניהם. ("היום", 25 בנובמבר 1887, עמ' 3)

אחוזת מלחים – צוות האניה, חבר המלחים (ship's company)

 • … והנה מוקשי מות סבבו את אחוזת המלחים כי אלפי אחי הצועק, חשו לעזרתו, מהירי נקמה, שואפי דם אויב. ("המליץ", 9 במרץ 1865, עמ' 4)
 • אז ישב רב החובל ואחוזת מלחיו בצנה וישימו אל האניה האמעריקאנית פניהם לדעת מה נעשה בה. ("היום", 26 בפברואר 1886, עמ' 4)

אינג'ינייר הראש – מכונאי ראשי (chief engineer)

 • ואז נהרגו דיריאגין עוזר האינג'ינייר הראש וארבעה עשר מלחים. ("המליץ", 18 במרץ 1897, עמ' 5)

איש ההגה – הגאי (בסירת חתירה)

 • איש-ההגה ממריץ למכות אחרונות: אחת, שתים, שלוש. ורעם-תשוּאות אחרונות מבשר את נצחוננוּ. ("אֹמר", 2 בדצמבר 1941, עמ' 2)
 • סירת מועדון השייטים עם איש ההגה המצוין שלה מר טיבריך מגיעה למטרה בהקדימה את סירת „הפועל“ בחצי סירה לערך (7-8 מטר). ("הבֹקר", 7 ביוני 1942, עמ' 6)

איש המוליך את האניה – נווט

 • להצלחת הנוסעים הנמוגים מפחד נשארו בחיים האיש המוליך את האניה ומשרתו, והם הוליכו את האניה אל חוף מאקאא. ("הצפירה", 25 בנובמבר 1874, עמ' 7)

אמד – אמודאי, צולל

 • הצוללת הבריטית ל 55, אשר הוטבעה ב־1919, הועלתה ע"י אַמָדים רוסים. ("דבר", 19 באוגוסט 1928, עמ' 1)

אמיר – אדמירל

 • הקוראים זוכרים את הרשם האדיר שעשה בעולם כלו מעשה הצי הגרמני הזה לפני חדש, ע"י החרבת חצי הצי האנגלי של האמיר ברדוק. ("האור", 15 בדצמבר 1914, עמ' 1)

אֵמיר הים – אדמירל

 • מרומא מודיעים, כי מת שם לאחר מחלה קצרה אמיר-הים סימונטי. ("דאר היום", 22 בדצמבר 1926, עמ' 4)

אמיריה – אדמירליות

 • האמיריה האנגלית הודיעה, כי צייה עברו לארך כל הים הצפוני ועד למפרץ הלגולנד, ולא מצאה בדרכה כל אניה גרמנית. ("הצבי", 15 בספטמבר 1914, עמ' 3)
 • אנו הבאנו הוכחה, כי האמיריה האנגלית נתנה פקודות מדויקות עד מאד, כי ספינות המסחר המזוינות צריכות לתקוף את הצוללות […]. ("החרות", 14 באפריל 1916, עמ' 1)

אמירל – אדמירל (טורקית: amiral)

 • האמירל האנגלי סימור, שבא מספיציה ללוות לורד ויויאן, נתקבל פה בכבוד והתלהבות. ("הצבי", 3 בנובמבר 1893, עמ' 1)
 • האמירל האנגלי גמבל, שבא בבקשת הממשלה התורקית, לסדר את עניני הימיה העותמנית, צוה להרים על הספינה מסודיה, שהיא היתר גדולה בספינות-המלחמה התורקיות, את דגלו. ("הצפירה", 23 ביוני 1909, עמ' 1)
 • הצי התורקי-גרמני היה בידי האמירל סושון כאמצעי שעל ידו יוכל להחיש את כניסתה של תורקיה המפקפקת למלחמה. ("דאר היום", 2 בפברואר 1927, עמ' 3)

אֳנִי – שייטת, צי (חלק מן הצי הכללי); אניה

 • הנסיון אשר נסו ביום אתמול להסיע את אֳנִי לויתן מיבשה לתוך המים מופת על דברינו אלה. ("המגיד", 29 בנובמבר 1857, עמ' 1)
 • הספינה פוטומקין היא הספינה היותר אדירה שבהאֳני הרוסית אשר בים השחור. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 4)
 • הועד המקבץ נדבות להצי העותמני קנה מבית-חרשת לבנין-אניות באמריקה אני מלחמה חדשה בשלש מעשנות. ("החרות", 28 בדצמבר 1910, עמ' 2)

אניה – סירה

אניה אורבת – פריבטיר (privateer). ראו גם: אנית מרוץ עוזרת

 • אניות האורבות המכונות קאפער, בטלים ומבוטלים, ומהיום לא ישמע זכר השם הזה בספרי החוקים אשר בין עם לעם. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 6)

אניה בוקסרית – גוררת, אנית גרר (буксир)

 • האניה הבוקסרית משכה אניות פחם אל אניות השריון אשר נטענו פחם. ("הצפירה", 19 באפריל 1905, עמ' 3)

אניה במגיני ברזל – אנית שריון, אניה משורינת

 • כפי ההודעה הטעלעגראפית אשר שלח ביום 15 לחדש המפקד הראשי מצבאות הרוסים בקאוקאז, נגשו הטורקים בחמש אניות במגיני ברזל לפני עיר המבצר סוחום קאלע ויורו אל תוך העיר כדורי אש משך שתי שעות […]. ("הלבנון", 23 במאי 1877, עמ' 7)

אניה בתימרות עשן – אנית קיטור

 • ארחות ים הכספי עברתי פעמים באניה ההולכת בתימרות עשן, גם על הנהר וואָלגא ועל מסלות הברזל שבעתי נדודים. ("המליץ", 12 במאי 1884, עמ' 8)

אניה הולכת תחת פני המים – צוללת

 • האניה ההלכת תחת פני המים, עם ארבעה עשר איש בתוכה, נעלמה בנמל בזרתה. השתדלו בכל מאמצי כח להוציאה מהמים, אך מפני האויר הקשה, הדבר קשה מאד. ("השקפה", 24 באוקטובר 1906, עמ' 2)

אניה הולכת תחת פני המים – צוללת

 • האניה ההלכת תחת פני המים, עם ארבעה עשר איש בתוכה, נעלמה בנמל בזרתה. השתדלו בכל מאמצי כח להוציאה מהמים, אך מפני האויר הקשה, הדבר קשה מאד. ("השקפה", 24 באוקטובר 1906, עמ' 2)

אניה הממהרת דרכה – אניית אקספרס (express liner)

 • עוד סבבו את כלנו בכחש (גם לאלה אשר היתה להם תעודת מסע על אניה הממהרת דרכה (שנעללדאמפפֿער) […]. ("הצפירה", 5 בנובמבר 1891, עמ' 2)

אניה המנפצת את הקרח – שוברת קרח (icebreaker)

 • האניה המנפצת את הקרח „יערמאק“ יצאה לקראת האסכדרה הצרפתית במרחק 120 פרסא מקרוינשטאדט ותלוה עד מאחרי האי „גאגלאנד“. ("המליץ", 22 במאי 1902, עמ' 3)

אניה חוזרת – סיירת (cruiser)

 • […] בקבוצת האניות המאוחדת תהיינה חמש אניות-שריון, ארבע אניות-חוזרות לבושות שריון, שלש אניות-חוזרות מהמדרגה הראשונה, שש אניות כאלה מהמדרגה השניה, וארבע עשרה מהמדרגה השלישית, תשעה „משחיתי-הפחים“ ועוד אניות פחים אחדות. ("הזמן", 1 במרץ 1904, עמ' 2)

אניה טומנת פחים – מניחת מוקשים (minelayer)

 • הצי האמריקני הוא בן שמונים ואחת אניה ואליהן תלוינה תשע עשרה אניות טומנות פחים […]. ("המליץ", 27 באפריל 1898, עמ' 4)

אניה טורפידית, אניה טרפידית – משחתת (destroyer)

 • האניה הטורפידית הספרדית „טעראר“ עודנה נמצאת בקרבת פארט דע-פֿראנס. ("הצפירה", 17 במאי 1898, עמ' 3)
 • גם לקחו חבל במלחמה […] אניות הטורפידין של האסכדרה ממחלקה 1 וגם 2 […] „וונימאטעלני“ (קאפיטאן ממדרגה שניה סימאן), „וולאסטני“ (הפארוטשיק קארצאוו), „בויעוואָי“ (קאפיטאן ממדרגה שניה צימערמאן) […]. ("הצפירה", 21 בפברואר 1904, עמ' 2)
 • כן גם האניה הטורפידית בפינסאקולה קבלה פקודה להיות נכונה ללכת למימי מקסיקו. ("מוריה", 22 באפריל 1914, עמ' 1)

אניה טרנספורטית של מוקשי נפץ – מניחת מוקשים (רוסית: минный транспорт)

 • […] ביום 19 ינואר טבעה מחמת נפץ האניה הטרנספורטית של מוקשי-הנפץ „יעניסיי“, אשר היתה תחת פקודת הקפיטן ממדרגה השניה סטעפאנאוו. ("הזמן", 14 בפברואר 1904, עמ' 1)

אניה לגדירת מוקשים – מניחת מוקשים (minelayer)

 • מראשית התחלת המלחמה נגד טורקיה נפל בגורלן של אניות הצי של הים השחור לגדירת מוקשים תפקיד קשה ומסוכן. ("הצפירה", 8 באפריל 1915, עמ' 2)

אניה להובלת משאות – אנית משא

 • לעזרתה נשלחה אנית-הקטור להובלת משאות „איגאר“. ("המליץ", 7 בנובמבר 1900, עמ' 4)

אניה לסחורה – אוניית סוחר, אוניית משא

 • האניה הנזכרה אינה לנוסעים, כ"א אניה לסחורה, אין בה שום מקום למחסה ומסתר לנוסעים […]. ("הצבי", 5 באפריל 1895, עמ' 3)

אניה מאירה – אנית מגדלור (גרמנית: Leuchtschiff)

 • מלבד זאת הציע להקים אניות מאירות באיזה מקומות על הנארד-זעע ועל הקאנאל, אשר עוברי ארחות הימים האלה יראו אותות הזהירה מעל האניות המאירות וידעו להזהר לבלי לכת הלאה נגד הסכנה המרחפת שם ושם. ("הלבנון", 25 בדצמבר 1872, עמ' 8)
 • על חוף אנגליה המזרחי נסו לפני שמונה חדשים לחבר ע"י טעלעפאן את האניה המאירה לעוברי ים אשר עמדה על עוגנה במרחק עשר פרסאות אנגליות, עם היבשה […]. ("היום", 5 במרץ 1886, עמ' 4)

אניה מבשרת – אנית עיתונות

 • אניה מבשרת אחת שעמדה והתבוננה בקרב שהיה אצל סענט יאגא הביאה ידיעות יותר מפורטות. ("המליץ", 8 ביוני 1898, עמ' 6)

אניה מהרסת טרפידים, מהרסת טורפידין, מהרסת טארפעדא – משחתת (torpedo boat destroyer)

 • כל בעלי החרשת למבנה אניות שבארץ נקראו יחדו להגיד כל אחד את המחיר של עשית צי אמריקא החדש, אשר יכיל בתוכו אניות מלחמה מהמדרגה הראשונה, אניות מלחמה מהמדרגה השניה, אניות מצפה ומגן, מהרסות טארפעדא ואניות טארפעדא. ("המליץ", 6 באוקטובר 1898, עמ' 4)
 • האניה מהרסת-הטורפידין „ספארפואַק“ התנגפה אל סלע באשדות יאנצי-קיאן, ותצלול בתהום. האנשים ניצלו. ("הצפירה", 20 ביוני 1904, עמ' 3)
 • שתי האניות הצולבות „חמידיה“ ו„מג'ידיה“ עזבו את הדרדנלים בלוית שש אניות מהרסות טרפידים. ("מוריה", 12 בינואר 1913, עמ' 2)

אניה מושכת – גוררת, אנית גרר (Schleppschiff)

 • אצל עיר ברעמען אשר שמה אניות יהלכון בכח הקיטור ומושכות אחריהן ספינות רבות טעונות משא, והן הנקראות בשם „אניות מושכות“ (שלעפפשיפֿֿע) […]. ("הצפירה", 5 בנובמבר 1878, עמ' 6)
 • אומרים כי במסיבי המקום הזה הוכנו שתי אניות מושכות בחבל (буксирЪ) שתובילנה אותו אל אנית הקטור המחכה עליו בהנהר. ("המליץ", 9 בספטמבר 1900, עמ' 2)
 • שש אניות-מושכות, אנית בוקעת קרח וקריסר „אבראק“ עובדות להוריד את האניה מעל האבנים […]. ("הצפירה", 10 בינואר 1911, עמ' 3)

אניה מחבלת – משחתת (destroyer)

 • תיכף מהרו למקום הקרב אניות-מחבלות אנגליות אשר הצילו את הטובעים. ("הצפירה", 28 במרץ 1916, עמ' 3)

אניה מחבלת מוקשים – משחתת (torpedo boat destroyer)

 • פקידות הצי מודיעה, כי הסירה התת-מימית האנגלית E 9 שבה בשלום אחרי שפוצצה והטביעה אניה גרמנית מחבלת מוקשים נגד מוצא הנהר עמס. ("הצפירה", 9 באוקטובר 1914, עמ' 1)
 • לשכת העתונות מודיעה, שאין לה ידיעות ע"ד אבדתן של של אניות אנגליות מחבלות-מוקשים, שע"ד זה מודיעות הטלגרמות האל-חוטיות של הגרמנים. ("הצפירה", 20 בדצמבר 1914, עמ' 1)

אניה מחרבת – משחתת (destroyer)

 • תוגו הודיע, כי ספינה רוסית של משמר, דומה לאנית תרפיד, וכמו"כ אניה מחרבת רוסית נשקעו בליל יום ג' העבר במבוא נמל ארתור. מהיפנים נהרגו במערכה זו אחד ושלשים איש. ("השקפה", 5 ביולי 1904, עמ' 8)

אניה מכבה תבערה – ספינת כיבוי אש

 • האש פרצה על כל סביבותיה; האניות המכבות תבערה אחרו מן המועד. ("היום", 13 ביוני 1886, עמ' 3)

אניה מלכותית – יכטה מלכותית (royal yacht)

הפליגה מחוף טרנטו האניה המלכותית טרינכריה, ועליה מלך איטליה והאדון טיטוני. ("השקפה", 16 באפריל 1907, עמ' 1)

אניה מקלעית – ספינת תותחים

 • […] חמש אניות מקלעיות תורקיות ששוטטו בים האדום שנמלטו מרדיפותיה של אנית-המלחמה האיטלקית פגליה, נכנסו אל תעלת סואץ למצא שמה מקלט. ("הצבי", 29 בנובמבר 1911, עמ' 2)
 • אנית-מלחמה תורקית, „בצרה“ שמה, הגיעה לאמדאן ותטביע שמה אניה מקלעית אנגלית ותשחית האניה-מקלעית אחרת. ארבע אנגלים נהרגו. ("הצבי", 15 בנובמבר 1914, עמ' 3)

אניה מפוצצת

 • הנה כעת נשמע מארצות אמעריקא עוד המצאה אחרת חדשה, והיא אניה מפוצצת, האניה הזאת תרדוף אחרי אנית האויב במרוצה גדולה, ובדרך מרוצתה תרד מתחת המים עד התקרבה אל אנית האויב, ואז תנגח בקרנה ותתקע בקרבה טארפעד מפוצץ […]. ("הצפירה", 20 ביוני 1877, עמ' 7)
 • […] כבר הודיעו כתבי העתים ע"ד המצאת אניה מפוצצת בכח העלעקטרי ע"י טעסלא. ("הצפירה", 14 בספטמבר 1900, עמ' 2)

אניה משוטטת – סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser), סיירת עזר (auxiliary cruiser)

 • לפי הודעת מכה"ע Engineering הלונדוני, תהיינה האניות המשוטטות (קרייצער) מזויינות בכלי תותח עם כדורי דינמיט. ("הצפירה", 15 בנובמבר 1886, עמ' 3)
 • האניות המשוטטות תהיינה מעשה ברזל עשת וערומות בלי לבוש-מגן; כח הדוחה (וואססער-פערדראֶננונג) שלהן יעלה עד 4000 טאָננען, ולכל אחת מהנה תהיה מכונה בעלת כח 10,000 סוסים. ("הצפירה" 15 בנובמבר 1886, עמ' 3)

אניה מתחת למים – צוללת

 • ב„פר. וויעסטנק“ באה רשימת הסכומים שהתנדבו לחזוק הצי. עד 1 בספטמבר עלה מספר הנדבות לעשרה מיליון רובל. הוציאו לבנין שמנה עשרה אניות מוקש ושלש אניות מתחת למים 10.226.308 רובל. ("הצפירה", 29 בספטמבר, 1905, עמ' 7)
 • ממשלת אנגליה קנתה את החלק היותר גדול של הצי הפורטיגי (חמש אניות-שריון, שבע אניות-תרפיד וחמש אניות מתחת למים). ("הצבי", 2 באוקטובר 1914, עמ' 3)
 • לורד פישר הצהיר שימי אניות-המלחמה מעל למים עברו לעולמים. מעכשיו רק אניות מתחת למים תוכלנה להמלט בשעת סכנה. אנגליה המציאה אניה כזו, שיכלה להזדין במקלעים כבדים מאד, וביום שביתת הנשק יצאה אניה-ענקית תחת-מימית זו לדרכה לתקוף את הגרמנים והרי נודע לה על-ידי האלחוט שלה כי נחתמה שביתת-הנשק. ("דאר היום", 18 בספטמבר 1919, עמ' 5)

אניה נגד טרפידים – משחתת (destroyer)

 • מספר האניות הנחרבות לא ידוע, אבל הרבה צולבות ונגד-טרפידים באו לקיל בתנאים רעים. ("מוריה", 25 בספטמבר 1914, עמ' 2)

אניה נגד מוקשים – משחתת (destroyer)

 • בידי הרוסים יש עוד לכל פחות שש אניות נגד מוקשים. ("הזמן", 21 בדצמבר 1904, עמ' 1)
 • ביום 15 מאי קבלו האניות נגד מוקשים ואניות אחרות פקודה למצוא את שארית האסכדרה הרוסית וראו שני עמודי עשן על האופק. ("הזמן", 6 ביוני 1905, עמ' 3)

אניה נושאת אוירונים – נושאת מטוסים (air-carrier)

 • סאון המנועים של אמריקה רב הוא על פני הים השקט – אלא שבבניינה עומדת רק אניה נושאת אוירונים אחת (נוספת על חמש הבנויות משכבר) […]. ("הצֹפה", 25 בדצמבר 1938, עמ' 2)
 • תורכיה תקבל מאמריקה אונייה נושאת אווירונים אחת ומטוסי-קרב במספר שאין לגלותו […]. ("על המשמר", 1 באפריל 1948, עמ' 1)

אניה נושאת מכתבים – אנית דואר (packet boat)

 • כמעט תצעד כף רגלנו על סף ההיכל תראינה עינינו בביאה „אניות נושאות מכתבים“ צרפתיות, גדולות וקטנות, בעלות צבעים שונים, אשר כחץ מקשת תמהרנה לרוץ ארח מעיר האוור עד נויארק. ("המגיד", 9 באוקטובר 1889, עמ' 2)

אניה נושאת כלי מפץ – ספינת תותחים נושאת טורפדות, ספינת טורפדו

 • המלך והמלכה בקרו את צי צרפת. המלך יחד את האדמיראל ווין ישבו באניה נושאת כלי מפץ ויפקד את האניות. ("המליץ", 28 במאי 1893, עמ' 2)
 • שלטון חיל הים נכון לבנות ארבע אניות מגן חדשות ממדרגה הראשונה, ארבע ממדרגה השניה, שלש ממדרגה השלישית, ועשרים אניות נושאות כלי מפץ. ("המליץ", 10 במרץ 1895, עמ' 7)

אניה נושאת פחים – ספינת טורפדו, ספינת תותחים נושאת טורפדות; מניחת מוקשים

 • לבית פקידות ראשי המטות באה בשורה, כי אנית חינא נושאת פחים נלקחה במלחמה ע"י אניה רוסית נושאת פחים אשר תחת פקידות הלייטינאנט עשאפאר בדרך העולה מפורטר-ארטור לטאקו. ("הצפירה", 17 באוגוסט 1900, עמ' 3)
 • יש אומרים, כי רק מלחים אחדים נהרגו ויש אומרים, כי גם אחדות מהאניות נושאות הפחים היאפוניות צריכות היו לשוב ליפוניה לתקן את בדקיהן. ("הזמן", 14 בפברואר 1904, עמ' 1)
 • אניות נושאות פחים כ„יענעסי“ נמצאו רק שתים במזרח הרחוק: היא ו„אַמור“, וגם בים השחור נמצאות שתים: „בוג“ ו„דונאי“. ("הצפירה", 17 בפברואר 1904, עמ' 1)

אניה נמהרה – אניית אקספרס (express liner); ראו גם: ספינת מרוץ, אניה הממהרת דרכה, אנית חפזון.

 • בשנת 1889 הפליגו שתי האניות הנמהרות הראשונות: „קולומביה“ ו„אוגוסטה וויקטוריה“ בים. ("הצפירה", 13 ביולי 1914, עמ' 1)

אניה סובבת – סיירת (cruiser)

 • טוניס 24 דצמבר (6 יאנואר). האניה הסובבת „אורורא“ הלכה לפירעא לקדם שם את פני מלכת יון. ("הצפירה", 7 בינואר 1904, עמ' 3)
 • בהמלחמה הזאת השתתפו 6 אניות מלחמה, 4 אניות סובבות (קרייצער) ושמונה אניות טרפידות רוסיות, ומצד יפוניא 4 אניות מלחמה, 2 אניות סובבות וגם 32 אניות טרפידות. ("מחזיקי הדת", 19 באוגוסט 1904, עמ' 6)

אניה סובבת עם מגנים – סיירת ממוגנת (protected cruiser; רוסית: Бронепалубный крейсер)

 • על פי הבודזעט לשנת 1901-2 תבנינה עוד האניות האלה: שלש אניות מגן, שש אניות סובבות עם מגנים, שתי אניות סובבות מן המחלקה השלישית […]. ("הצפירה", 15 במרץ 1901, עמ' 3)

אניה עתונית ("press boat") – אנית עיתונות

 • אז אך אז יחל מרוץ האניות העתוניות במהירות הבזק אל החוף להתחרות אשה את רעותה למהר לשלוח אל עתוניהן את הידיעות ע"ד המלחמה […]. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 1)

אניה פליגמנית – אוניית דגל

 • כל הצי היה משתי דיוויזיות, בראשונה נמצאה גם האניה הפליגמנית של המיקאדא, 10 אניות שונות. ("הצפירה", 12 בפברואר 1904, עמ' 2)

אניה צולבת, צולבת – סיירת (cruiser)

 • שתי האניות הצולבות „חמידיה“ ו„מג'ידיה“ עזבו את הדרדנלים בלוית שש אניות מהרסות טרפידים. ("מוריה", 13 בינואר 1913, עמ' 2)
 • האניות הצולבות הקטנות „קלן“ ו„מיינץ“ נעדרו, אך לפי הידיעות שהגיעו מסוכנות „רייטר“ מלונדון, נטבעו האניות הנזכרות אחרי עמדן בפני כחות יותר עצומים מהן. ("החרות", 2 בספטמבר 1914, עמ' 3)

אניה צוללת – צוללת

 • וצרפת צוללת במים אדירים להעלות בידה לא חרס (ומי יודע אם לא חרס) כי אם המצאה נפלאה, אניה-צוללת חדשהה, אשר עתידה להחריב את כל הצי האדיר אשר להאויב […]. ("הצפירה", 25 בינואר 1899)

אניה צלבנית – סיירת (cruiser)

 • אתמול הורדה האניה הצלבנית הצרפתית „סופרין“ לים, בברסט. ("דאר היום", 6 במאי 1927, עמ' 6)

אניה קאנאנערית – ספינת תותחים (gunboat)

 • והנה נתאשרה היום השמועה בדבר האניה החוזרת ממדרגה ראשונה „וואריאג“ והאניה הקאנאנערית „קארעעץ“ אשר בעצמן העלו את עצמן בסערה […]. ("הזמן", 15 בפברואר 1914, עמ' 1)

אניה קוית – אנית קרב, אנית מערכה (גרמנית: Linienschiff)

 • בראשון לינואר, בשעה שלש בבקר, הטביעה אחת מתחת המימיות שלנו – כפי שהיא מודיעה בתלגרם אל-חוטי – את האניה הקוית האנגלית פורמידבל […]. ("מוריה", 8 בינואר 1915, עמ' 1)

אניה קונטר טורפידית – משחתת (destroyer)

 • שלש אניות קונטר טורפידיות שומרות במבוא החוף את האניה הקונטר-טורפידית „רעשיטעלני“. ("הצפירה", 14 באוגוסט 1904, עמ' 3)

אניה קטנה – סירה (boat)

 • לא רחוק מהחוף, והאניה עמדה מלכת. אניה קטנה הביאה את המלכה ליבשה ארץ. ("המגיד", 19 באוגוסט 1858, עמ' 2)
 • ביום ב' לחדש הזה לעת בא השמש בא אל החוף אנית הקיטור עסטרייכשע מאלכסנדריא וירד רב החובל באניה קטנה בלוית שלשה מלחים להביא אמתחת המכתבים הנשלחים יפו וירושלימה. ("הלבנון", 5 במרץ 1863, עמ' 5)
 • בלאט נגשו אל אניה קטנה אשר היתה קשורה בשלשלת ברזל, ויפתחו קשריה, ויבאו בה ומבלי השמיע קול עברו את הנהר ויגיעו עד שפתו השניה. ("חבצלת", 30 באפריל 1897, עמ' 3)

אניה קיטורית – אנית קיטור (steamship)

 • אולם כל חובלי האניות וכל חכמי חרושת-המעשה (מעכאניקער) חשבו אז: כי הנסיעה באניה קיטורית לאורך או לרוחב ים-הקרח, היא אחת מן הנמנעות אשר לא תקום ולא תהיה לעולם. ("הצפירה", 20 ביוני 1877, עמ' 5)

אניה ראשית (capital ship)

 • סעיפים אחרים קובעים 35000 טון מכסימום לכל אניה ראשית והתותחים שעל האניות לא יהיו יותר ממדת 16 אינטשות החלל. ("הארץ", 9 בפברואר 1922, עמ' 6)
 • הצי מורכב מאניות המשחית „ורדון“ (האניה הראשית), „אלבטרוס“, „פנתיאה“ ו„ג'רפול“ ומאניות המלחמה הקטנות „סיפרן“ ו„דיקזן“. ("דבר", 12 במאי 1932, עמ' 1)
 • ה„גרינוויל“ היתה בת 1485 טון, אניה ראשית בשייטת. ("הבֹקר", 22 בינואר 1940, עמ' 1)

אניה שטה תחת פני המים – צוללת (submarine)

 • ברלין. הגדילו את קצבת הימיה בסך ששים מליון מרק לבנין ספינות מלחמה ואניות שטות תחת פני המים. ("השקפה", 26 בנובמבר 1907, עמ' 1)

אניה תחתית – צוללת (submarine)

 • העתונות האנגלית בקרה קשה, לרגלי המאורע הזה, את האדמירלות האנגלית שאינה דואגת כראוי בעד האניות התחתיות לקבוע בהן במדה הדרושה מכונות הצלה […]. ("מוריה", 19 בפברואר 1912, עמ' 3)

אניה תחת מימית – צוללת (submarine)

 • לונדון. ספינה באה מן קפיב פגע באניה תחת-מימית ותטביע אותה. כל המלחים ושני רבי האניה אבדו. ("השקפה", 25 במרץ 1904, עמ' 7)
 • אניה תחת-מימית רוסית ברחה מאיטליה. ("מוריה", 19 באוקטובר 1914, עמ' 2)

אני שיט – סירה (boat)

 • ביום החמישי לעת ערב לעת צאת אנית הקטור רוסיא לדרכה, הלך הלכו כחמשה ושלשים אנשי' על אני שיט לבא אל האנית הקטור […]. ("חבצלת", 16 במאי 1873, עמ' 3)

אנית אוקינוס – אניה טרנס-אטלנטית (ocean liner)

 • אנית-האוקינוס הגדולה „אוסטריה“ סדרה לנוחיות נוסעיה „בהמה חשמלית“ הדואגת לחלב טרי מדי יום ביומו. ("דאר היום", 31 באוקטובר 1927, עמ' 2)

אנית אורבים – סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser), סיירת עזר (auxiliary cruiser)

 • […] וכל בני עם רוססיא יביאו איש איש את מנחתו לרצון על מזבח אהבת עמו ומלכו, למען קנות אניות אורבים, המהירות במרוצתן וקלות על פני המים, לתור ולארוב אחרי אניות סוחר של האויב לנהג אותן שבי ושללן לבוז. ("הצפירה", 21 במאי 1878, עמ' 2)

אנית איבה – אנית מלחמה, ספינת קרב (warship)

 • לפי דברי הטימס השיג שר המבצר פאָרטסמוט פקודה להכין לקרב שבע אניות איבה שונים בגדלם ובנינם ובמספר כלי המפץ ועליהם בין הכל 174 כלי תותח. ("המליץ", 26 בדצמבר 1861, עמ' 2)
 • […] בדעת ממשלת רוסי' האדירה להמתין במשלוח אניות איבה לחוף גריכענלאנד […]. ("קול מחזיקי הדת", 13 במאי 1886, עמ' 2)

אנית איל (ram ship; בגרמנית: widderschiff)

 • […] אנית האיל (ווידערשיף) הנודעת בחכמת טכסיסי-המלחמה (טאקטיק) לאחת מאניות-המלחמה (קריגסשיף) מהיותר מתוקנות, האניה הזאת בקציה, הנה מחודד (שארף) ומוקצעת (צוגעשפיצט) […]. ("הצפירה", 27 ביוני 1877, עמ' 5)

אנית אימונים (training ship)

 • אנית-האימונים הגרמנית „ברמן“, בת 1400 טונות, טובעה במימי צפון נורבגיה ע"י יחידות הצי הבריטי. ("הבֹקר", 10 בספטמבר 1941)
 • על מימי התימזה התנודדה בנחת אנית האמונים של צי ה.מ. „דיסקוברי“. ("מעריב", 20 באוגוסט 1948, עמ' 4)

אנית בהמות (livestock carrier)

 • לפני כשנה באה אנית בהמות לחוף גרימסבי ורב האניה הודיע כי ששה יהודים אשר היו בה בתור נוסעים מתו בדרך. ("הצבי", 22 בנובמבר 1909, עמ' 3)

אנית בי דאר – אנית דואר, אנית נוסעים ומשא (packet, packet ship)

 • אנית הבי דואר מארץ חינא תביא חדשות ע"ד מות הקסרית שמה. ("חבצלת", 16 ביולי 1875,עמ' 5)
 • אנית הבי-דואר הקטורית של חברת חינא המזרחית למסע הקטור בים התנגשה בעת ערפל בשן סלע אצל מגדל המאיר הקרילאָני אך הצליחה להעלות מעליו במהרה. ("המליץ", 1 ביולי 1900, עמ' 3)

אנית (בית) חולים (hospital ship)

 • נשי קנדה הרימו תרומתן אנית-בית חולים על ידי הדוכסית מן-קנוף. ("מוריה", 13 באוגוסט 1914, עמ' 2)
 • הניצולים קיבלו אוכל ומלבושים על סיפון אנית-חולים. ("דבר", 5 במרץ 1940, עמ' 2)
 • הסתדרות „מזרחי“ והסתדרות נשים „מזרחי“ בארצות הברית מנהלות מלחמה להפצת אגרות מלחמה בסך שלושה מיליון דולר, שיוצאו לבניית אנית בית חולים על שם הרב הראשי לארץ ישראל יצחק הרצוג. ("המשקיף", 13 בספטמבר 1944, עמ' 4)

אנית בסיס (depot ship)

 • „שייטת העזר“ מורכבת מספינות-עזר שונות ממוצא שונה: שמונה זורות מוקשים, תשע דולות מוקשים, חמש סירות-תותחים, 4 אניות-נפט, אנית-בסיס אחת לצוללות, כעשר סירות-גרר מזוינות ושתי אניות בית-חולים. ("דבר", 3 בנובמבר 1946, עמ' 2)

אנית בשורה – ספינת אשגרים (Depeschenboot, dispatch vessel)

 • אנית הבשורה האמעריקנית, סירת התותח „קאסטינה“, קבלה פקודה להפליג לאמאָי. ("המליץ", 31 באוגוסט 1900, עמ' 2)
 • אחריה שטו: אנית המצפה במגן „פרינץ היינריך“, אנית המצפה „נימפהא“, אנית הבשורה „סלייפנער“ ושלש אניות תותחים. ("המליץ", 8 באוגוסט 1902, עמ' 3)

אנית גחלים – אוניית פחם, מובלת פחם (collier, coal carrier); ראו גם: אנית פחם, אנית פחמים

 • אנית הגחלים אשר הכתה את העלבא חרם כמו קלעה אל כיור אש העלבא ובעוד רגעים אחדים ירדה תהומה מבלי השאיר עת להציל יותר […]. ("קול מחזיקי הדת", 8 בפברואר 1895, עמ' 5)

אנית גיגית – מכלית (tanker)

 • […] הוא היה הראשון, ששלח אניות-גיגיות מלאות נפט דרך תעלת זועץ […]. ("המליץ", 26 בנובמבר 1902, עמ' 2)

אנית גרר (tugboat)

 • אנית המקלעים האמריקאית „אוהאו“ שבאה במקום „פאניי“ תפליג מחר במעלה יאנגטסה בלוית אנית-גרר לפעולות הצלה. ("הארץ", 28 בדצמבר 1937, עמ' 1)
 • מיד הופיעה במקום אנית-גרר שקשרה אליה את „סטרומה“. ("הבֹקר", 15 באפריל 1942, עמ' 1)

אנית דאר – אנית נוסעים ומשא (packet, packet ship)

 • אנית הדואר "דניא" ההולכת לנויארק מקבלת היום על מכסה ‭1200‬ נוסעים, ורבו מאד המודיעים חפצם לנסוע באניות אשר תפליגנה בים בימים הקרובים. ("הצפירה", 15 במרץ 1893, עמ' )
 • מפאת שלמחלקת הצי המסחר אין כל יכלת לעת הזאת להכנס למימי המזרח הרחוק תחת דגל רוסי עשתה הסכמה עם החברה לויד, כי תקבל על אניות הדואר שלה היוצאות משנחאיי את נתיני רוסיה שנשלחו שמה מיאפאן ולהובילם תכף לרוסיה. ("הצפירה", 25 במאי 1905, עמ' 3)
 • מפני הפסקת שרות אניות הדואר ממאנים רוב הבנקים שבדניה לשלם בעד השטרות האנגלים, הצרפתים והאיטלקים. ("החרות", 7 בפברואר 1907, עמ' 3)

אנית דגל (flag ship)

 • סיילי, פקיד פלוגת אניות הצי, קבל פקודה לקחת על שכמו משרת פקידות העסקדרה […] ויצא בים באניה „ברוקלין“ בתור אנית הדגל. ("המליץ", 28 במרץ 1898)
 • לסוכנות רייטער מודיעים מוולאדיוואסטאק כי אנית המרוץ הרוסית אלמאז באה לשם, ומאשרת את השמועה כי אנית הדגל קניאז סובאראף טבעה […]. ("חבצלת", 4 ביוני 1905, עמ' 1)

אנית דוגה – סירה (boat)

 • בשאט נפש גורשו אל הנהר. שמה ירדו באניות דוגה, החוגגות בין גלי המים, וימלטו את נפשם, זו יתר הפלטה, בערבות הרהיין הקרובים. ("הלבנון", 10 במאי 1867, עמ' 16)

אנית הובלה – מובלת גייסות (transport)

 • מחלקה אחת מצי יאפאן קרבה בשביעי לירח הזה לחוף […] ותוריד היבשה אנשי צבאה אשר הובאו בחמש עשרה אניות הובלה. ("חבצלת", 14 ביולי 1905, עמ' 2)
 • את הצי היאפאני אשר לוה את אניות ההובלה, מובילות הצבא לקוריאה. ("הצפירה", 16 בפברואר 1914, עמ' 2)
 • האדמירליות ומיניסטריון המלחמה מצטערים להודיע שהאניה „מוחמד עלי אל כביר“, ששימשה כאנית הובלה, נוקשה וטובעה. ("הבֹקר", 12 באוגוסט 1940, עמ' 1)

אנית העברה – מובלת גייסות (transport)

 • בקייועסט אומרים, כי אנית המצפה העוזרת האמריקנית Saint-Paul תפשה אנית העברה ספרדית Alfonso XIII ובה אלף ושלש מאות איש צבא ופקדונות גדולים. ("המליץ", 5 ביוני 1898, עמ' 4)
 • צי קטן אמריקני, אשר בו חמש עשרה אניות מלחמה ושלשים ושתים אניות העברה עם אנשי צבא, עמד במרחק חמשה עשר מיל מסאנט-יאגה. ("הצפירה", 24 ביוני 1898, עמ' 7)

אנית הפאָסט – אנית דואר (packet)

 • מפני הסער אשר התחולל בימים האלה על הים, לא עצרה כח אנית הפאסט העסטרייכית לגשת אל חוף יפו, ותוביל את הפאסט הלאה, וגם הפאסט אשר שולחה מפה נשארה ביפו. ("חבצלת", 7 בינואר 1876, עמ' 3)
 • באנית הפאָסט ההמבורגית „פאטריא“, אשר הלכה מנויאָרק, פרצה הבערה ביום 3 נובמבר בבקר בהיותה בים הצפוני בקרבת דובר […]. ("המליץ", 19 בנובמבר 1899, עמ' 4)

אנית הפוסטה – אנית דואר (packet)

 • אנית הפוסטה הרוסית שבאה הלום מודיעה, כי אצל החוף המורמאַנדי נטבעו שמונה אניות וארבעים איש שבתוכן. ("הצפירה", 24 בנובמבר 1910, עמ' 3)

אנית הפילאטים – ספינת נתב (pilot boat)

 • […] כחצי שעה אחרי כן פגענו באנית קטור אנית הפילאטים אשר יצאה לפארט סעיד ותעמוד לא רחוק מאניתינו […]. ("חבצלת", 14 ביולי 1905, עמ' 5)

אנית הצלה – סירת הצלה (life boat)

 • ההערצאג מעדינבורג ואשתו נתנו אל „חברת עזר להנטבעים ברוסיא“ שתי אניות הצלה, אשר נתנו להם למנחה בעת חתונתם מאזרחי אנגליא היושבים בפעטערסבורג. האניות ההן יחנו אחת בים השחור ושנית בים הבאלטין. ("עברי אנכי", 22 בינואר 1875, עמ' 5)
 • ורק כאשר הגיע הרגע היותר מסוכן קפץ סיגסבי אל אנית-ההצלה להציל את נפשו הוא. ("הצפירה", 21 במרץ 1898, עמ' 2)

אנית הקיטור הפוסטית – אנית דואר (packet)

 • על אנית הקיטור הפוסטית ההאמבורגית „פאטריא“ שנסעה מנויארק פרצה שרפה אתמול בשוטה על פני הים הצפוני בקרבת דאָוור […]. ("הצפירה", 17 בנובמבר 1899, עמ' 3)

אנית הקרייצער, קרייצער – סיירת (cruiser)

 • מלבד הצי אדיר העומד הכן להבקיע אל הים הבאלטי, הסובב ארץ ממשלת רוססיא, תשלח אנגליא צי אדיר על ים אוקיאנוס המזרחי, להביא במצור את חופי סיביריא ולהתחקות על צעדי אניות הקרייצער אשר לרוססיא. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 2)

אנית חֶבֶל – גוררת, אנית גרר

 • אנית-החבל „האנזא“ של חברת האניות ההמבורגית-אמעריקנית קפצה על אנית הקטור „פרימוס“ הנועדה למסעות של טיול בנהר עלבע בקרבת בלאנקענעזע ותפרוץ אל מחלקת המכונות. ("המליץ", 23 ביולי 1902, עמ' 3)

אנית חולים – אנית בית חולים (hospital ship)

 • אנית חברת הצלב האדום ביאפאן יצאה לחינא בתור אנית חולים לקבל את הנפצעים מכל צבאות העמים בלי הבדל ופדות. ("הצפירה", 4 ביולי 1900, עמ' 3)
 • אנית החולים ארעל ואנית מפץ אחת באו לוולאדיבאסטאק. ("חבצלת", 4 ביוני 1905, עמ' 1)

אנית חוף – אנית משא חופית (coaster)?

 • ביום 16 יוני נכנסה לנמל אודיסה אנית-החוף „וועחא“, שעפ"י האותות, שנתנו לה מאת „פוטומקין“ עמדה ליד אנית-השריון, מבלי דעת דבר על אדות הקשר. ("הזמן", 5 ביולי 1905, עמ' 3)

אנית חיטים – אוניית תבואה, אוניית גרעינים (grain laden ship)

 • אין להבין, למה לא יעלה בידי הממשלה עכשיו […] להביא כמה אניות חיטים, שהיו משנות בבת אחת את כל התמונה. ("הארץ", 15 במרץ 1944, עמ' 3)

אנית חיילים – מובלת גייסות (transport)

 • אנית חיילים אחת הועלתה באש, אנית-מחסן קטנה טובעה ואוירון ימי גדול אחד הותקף במכונות יריה ועלה באש. ("הבֹקר", 16 באפריל 1940, עמ' ?)

אנית חנוך – אנית אימונים, אנית קדטים

 • קיסר אשכנז הביע תודה להסולטן בעד הכבוד הגדול שנעשה לאנית־החנוך „שטיין“. ("המליץ", 28 בנובמבר 1902, עמ' 3)

אנית חפזון – אניית אקספרס (express liner)

 • ממשלת תוגרמה פנתה בכתב למלאכות אוסטריא-הונגריא בבקשה כי אניות החפזון של ה„לויד האוסטרי“, שהורשה להן לעבור בדרדנלים גם בלילה, אל תעבורנה בלילה בהמשך זמן המלחמה. ("המליץ", 29 באפריל 1897, עמ' 4)
 • אבל עוד לא קוה איש לבנות גם אניות חפזון בארץ הזאת. ("הצפירה", 13 ביולי 1914, עמ' 1)

אנית חפירה – אנית מחפר (dredger)

 • הם העלו גם על אנית החפירה וקבלו באורים מפורטים מפי המנהל. ("דאר היום", 8 ביולי 1932, עמ' 8)

אנית טארפעדא – סירת טורפדו (torpedo boat)

 • כל בעלי החרשת למבנה אניות שבארץ נקראו יחדו להגיד כל אחד את המחיר של עשית צי אמריקא החדש, אשר יכיל בתוכו אניות מלחמה מהמדרגה הראשונה, אניות מלחמה מהמדרגה השניה, אניות מצפה ומגן, מהרסות טארפעדא ואניות טארפעדא. ("המליץ", 6 באוקטובר 1898, עמ' 4)

אנית טורפידין, אנית תורפידין – משחתת

 • בליל 1 (14) לח"ז בא הלום שר האלף לובימאוו, אשר הביא לאנית הטורפידין „רעשיטעלני“ ברכה, איקונין של המיטרופוליט אנטוני וגם תשורות בעד הצי. ("הצפירה", 19 באפריל 1904, עמ' 3)
 • באסקדרא הבאלטית נמנות […] 7 אניות תורפידין (בעזאופראָטשני, בלעסטיאשצי, באָדרי, בראַווי, בוּיני, ביסטרי, ביעדאָווי), 4 רצות עוזרות (דון, קובאַן, טערעק, אוראל) […]. ("הצפירה", 13 באוקטובר 1904, עמ' 1)
 • כי ברכשם את אנית הטורפדין „סווירעפי“ ועוד ארבע אניות-פחים מנומרות שטו אל קרבת „אוטשאקוב“ […]. ("הצפירה", 1 בדצמבר 1905, עמ' 1)

אנית טיול – ספינת טיולים (לתיירים); יכטה.

 • ביום התשעה עשר לירח החולף השליכה אנית הטיול אַטהמאַ אשר להבאראן ראטהשילד את עגונה על חוף מוגאדאר אשר במאראקקא, ותתמהמה שם יומים. ("חבצלת", 29 בספטמבר 1899, עמ' 2)
 • טרפידים אוסטרים עקבו ורגלו אחרי אנית-הטיול של מלך מונטיניגרו, בחפצם לפוצצה. ("מוריה", 4 באוגוסט 1914, עמ' 5)
 • אתמול בצהרים הגיעה לחיפה אנית הטיול „סאווארונה“ של נשיא הריפובליקה הטורקית איסמאֵט אינונו, שתסיע את המלך עבדאללה לאלכסנדראֶתה. ("הארץ", 5 בינואר 1947, עמ' 4)

אנית כלי תותח – ספינת תותחים (gunboat)

 • אתמול החלו בבית מלאכת האדמיראליציא החדשה לבנות את אנית הנחושה "Gaugent" ואת אנית כלי התותח, אנית מגן למחצה „גראָזיאשטשי“, ועל אי גאלערנאיא נטשו המימה את אנית המגן הגדולה „הקיסר ניקולאי הראשון“. ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)

אנית לווי, אניית ליווי (convoy ship)

 • מיד התקיפו בסירות נושאות מוקשי-קלע. אחת הסירות האלה טובעה ע"י אנית-ליווי בריטית. ("המשקיף", 11 באוגוסט 1940, עמ' 3)
 • ההתקפה נערכה במפתיע ובפעולה נמרצת פוצצו או טובעו 9 מ-11 אניות השיירה, ואנית-אספקה או אנית ליווי נאלצה לעלות על החוף. ("הארץ", 15 בנובמבר 1944, עמ' 1)

אנית מגדל – אנית צריח (גרמנית: Thurmschiff; אנגלית: turret ship)

 • היום הורידו המימה את אנית המגדל „קראָנפרינץ רודאָלף“ לעיני הקיסר והנסיכים הגדולים […]. ("היום", 7 ביולי 1887, עמ' 3)

אנית מגן – אנייה משורינת, אנית מערכה

 • אתונה, 29 אפריל (11 מאי). אנית המגן הבריטניה באה לפאטראס. ("היום", 12 במאי 1886, עמ' 4)
 • בלילה הזה, בעת שפקדו אניות המגן בשערבורג התנגשה האניה "Edmond Fontaine", מפני אור העלקטרון הגדול אשר זרח עליה, עם אנית מגן אחת ותרד תהומות. ("המליץ", 10 במאי 1891, עמ' 4)
 • יועץ המדינה האָלמאן הגיד, כי אניות המגן של גרמניא אינן ממין המעולה ולא תוכלנה להתחרות עם אחד מצי אירופא. ("המליץ", 3 במרץ 1895, עמ' 4)

אנית מגן החופים – אנית להגנת החופים, אנית מערכה חופית (coastal defence ship)

 • הממשלה גמרה אומר להוסיף על צייה מכבר עוד ארבע אניות מגן גדולות ועשר אניות מגן החפים, שלשים אניות עוברים ושבים וחמשים אניות פחים. ("הצפירה", 23 בספטמבר 1895, עמ' 3)

אנית מגן של חוף – אניה להגנת החופים, אנית מערכה חופית (coastal defence ship)

 • […] ונפלו ביד היאפאנים אניות המגן: „ארעל“, „ניקולאי השני“, ואניות המגן של חוף „אדמירל סעניאווין“ ו„גינירל-אדמירל אפראקסין“. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 1)
 • אחרי התחברות שתי הפלוגות […] היו לרוסים: שמנה אניות קו (או אניות מחנה, ליניענשיפפען), שלש אניות מגן של חוף (משמשות ביחוד בקרבת ערי חוף, ומטרתן יותר שהיא למלחמת תנופה היא למלחמה מגן) […]. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 2)

אנית מוטור – אנית מנוע

 • בלילה התאמצו שלוש אניות-טורפידיות ואנית-מוטור אחת להתקרב לנגד סיראנו. ("הצפירה", 26 ביוני 1916, עמ' 3)

אנית מול מפץ – משחתת

 • אנית המצפה האנגלית „פיק“ ואנית המול-מפץ „אָטער“ באו הנה וממהרות להצטייד בפחמים. ("המליץ", 25 ביוני 1900, עמ' 2)

אנית מוקש, אנית מוקשים – משחתת

 • […] ביום 6 דנא אחה"צ באו היאפאנים בחמש אניות מגינים ושתי אניות מוקש מאי אָסקאָלד קדמת העיר וולאדיבאסטאק וימטירו כדורי תותח על מבצריה האדירים […]. ("קול מחזיקי הדת", 18 במרץ 1904, עמ' 6)
 • אנית המוקשים „גראזני“ לא השתתפה במלחמה ועמדה מן הצד כדי לתת עזרה לעת הצורך לאנשי האסכדרה. ("הזמן", 24 ביולי 1905, עמ' 3)
 • באורח רשמי מודיעים: „אנית המוקשים הצרפתית פאַנפּאַר ירתה והפיצה את צבאות הטורקים ליד העקלא על החוף האסיאטי נגד אי טינידוס“. ("הצפירה", 3 בינואר 1915, עמ' 1)

אנית מושים (salvage ship)

 • חוץ מזה מחובר כל צולל עם אנית המושים ע"י צנור של גומי […]. ("דאר היום", 25 ביוני 1933, עמ' 3)

אנית מחנה – אנית מערכה, אנית קרב

 • אחרי התחברות שתי הפלוגות […] היו לרוסים: שמנה אניות קו (או אניות מחנה, ליניענשיפפען), שלש אניות מגן של חוף (משמשות ביחוד בקרבת ערי חוף, ומטרתן יותר שהיא למלחמת תנופה היא למלחמה מגן) […]. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 2)

אנית מחסן (depot ship, tender)

 • בסך הכל יהיו מעתה בים התיכון […] שתי אניות-מחסן, שתי נושאות-מכשירי-אוירונים, אנית תקונים אחת […]. ("הארץ", 16 במרץ 1924)
 • בזמן משמרתה הטביעה „סי-ליאון“ אנית-מחסן אחת של האויב […]. ("הבקר", 26 באוגוסט 1940, עמ' 4)

אנית מחסן לצוללות (submarine depot ship)

 • בסך הכל יהיו מעתה בים התיכון שמונה אניות-מלחמה, […] אנית תקונים אחת, צי-צוללת אחד ואנית מחסן אחת לצוללות. ("הארץ", 16 במרץ 1924, עמ' 3)
 • מלבד זה יוחל בנינן של […] שתי אניות תותחים לנהרות, 1 אנית מחסן למשחיתים, 1 אנית מחסן לצוללות, 1 אניה לאספקה ותיקונים וכל מיני כלי שיט קטנים. ("הארץ", 3 במרץ 1938, עמ' ?)
 • יחידות שאבדו […] שלוש סירות מוטור, אניה מסלקת מוקשים ואניית מחסן לצוללות. ("הצפה", 6 באפריל 1941, עמ' 2)

אנית מטען – אניית משא (cargo ship)

 • […] נערך לכבודו משתה על התאמצויותיו המלאות גבורה להציל את מלחי אנית המטען הבריטית ל„אריסטאן“ […]. ("הארץ", 2 בפברואר 1926)
 • אנית מטען חדשה להובלת פירות. ("הארץ", 17 בנובמבר 1931, עמ' 4)

אנית מלחמה – ספינת קרב (warship)

 • לצרפת ציר שלוח בגיבראלטער, הוא הביט בנפש חפצה על דגל בני ארצו, אשר הופיע על ראש תורן אנית מלחמה אשר היינו בה […]. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)
 • […] אנית האיל (ווידערשיף) הנודעת בחכמת טכסיסי-המלחמה (טאקטיק) לאחת מאניות-המלחמה (קריגסשיף) מהיותר מתוקנות […]. ("הצפירה", 27 ביוני 1877, עמ' 5)
 • […] ולכן תשלח בריטאניה צי אדיר עם חיל רב לעמוד הכן לפני שערי הדארדאנעלים לבלי תבוא בם אנית מלחמה ממשלה אחרת. ("הלבנון", 31 במאי 1876, עמ' 4)

אנית מלכות – יכטה מלכותית (royal yacht)

 • כבוד מלכותה מלכת יון עם יורש העצר ניקוליי ובת המלך מריא […] באו מפטרהאף באנית המלכות „אלכסנדריא“ בשעה 12 בצהרים לפטרבורג. ("הצפירה", 27 באוגוסט 1894, עמ' 1)
 • פטרבורג. אנית המלכות „שטאנדארט“ הוסרה מעל הסלע בעזרת אניות חברת ההצלה הרוסית-באלטית. ("הזמן", 22 בספטמבר 1907, עמ' 3)
 • אתונה. – אנית המלכות „אמפיטריטי“ קבלה פקודה להפליג לטרייסט, ולהמתין שמה להמלך קונסטנטין להביאו ליון. ("מוריה", 29 בספטמבר 1913, עמ' 1)

אנית מסחר – אנית סוחר

 • שם מצאתי איזו אניות מסחר מצרפת ומאנגליא הבאות שמה לקחת להם מים. ("הצפירה", 27 במרץ 1862, עמ' 7)
 • אחרי השתדלות מרובה מצד אנית המסחר האנגלית הגדולה הצליחו להציל לפנות-ערב את ששת הנפשות שנמצאו בתוכה ויעלום על האניה הגדולה. ("דאר היום, 23 בפברואר 1920, עמ' 3)
 • אנית מסחר בריטית טבעה ליד ראוואֵנה במסעה מוואֵנאֵציה לאנקונה. ("הארץ", 22 באוגוסט 1946, עמ' 1)

אנית מסע – אנית נוסעים (ומשא); מובלת גייסות

 • יען כי חברות אניות המסע אינן נותנות את ערבותן לנוסעיהן […] ישים כל נוסע לאמעריקא הדרומית את עיניו על מלתחתו […]. ("הצפירה", 14 בדצמבר 1891, עמ' 3)
 • אנית מסע ירדה מזה לקריטא ותוביל שמה שני גדודי צבא מורים מלאנקאסטר. ("הצפירה", 12 באוקטובר 1898, עמ' 3)
 • חברת אניות המסע הבריטית „קונארד“ כלתה עתה מלאכת בנין אנית קטור למסע בין אייראפא ואמעריקא […]. ("חבצלת", 28 באוקטובר 1904, עמ' 4)
 • הננו מתכבדים להודיע להקהל כי החברה הגדולה הזאת קבעה אניות מסע למהגרים מא"י החפצם לנסע לאמריקה הצפונית או לאמריקה הדרומית. ("הצבי", 20 במרץ 1910, עמ' 4)
 • היתה „ג'ארויס ביי“ אנית מסע אוסטרלית, ובה 15 קצינים ו-174 מלחים. ("הארץ", 14 בנובמבר 1940, עמ' 2)

אנית מסע אורחים – אנית נוסעים (מובלת גייסות)

 • למכה"ע „טיימס“ מודיעים מטיענטסין: אחת עשרה אניות מלחמה יאפאניות, שמונה אניות פחים ושלש אניות מסע אורחים עומדות על יד וויי-היי-וויי מיום ה' העבר. ("הצפירה", 21 בנובמבר 1894, עמ' 2)

אנית מסע עונג – אנית נוסעים

 • שרי צבא חיל הים של הרוססים ירהבו עוז בנפשם להתחרות עם אניות מסחר ואניות מסע עונג אשר העלו הרוסיים עליהם קאננים, באניות מגן גדולות וחזקות של הטורקים. ("הלבנון", 19 באוקטובר 1877, עמ' 3)

אנית מעבר – מובלת גייסות (transport); מעבורת

 • ממשל תוגרמא מסרה אגרת לצירי הממלכות ותזכירם על אדות המקרה, כי אניות יון ירו אל אנית המעבר התוגרמית „פואד“ […]. ("הצפירה", 19 בפברואר 1897, עמ' 5)
 • מפקד האסקדרא היאפאנית שנשלחה אל חפי קאמטשאטקא הודיע, כי ביום 1 לח"ז בא לפטרופבלובסק ויתפוש את אנית המעבר הרוסית „אוסטרליא“ שנמצאה בחוף. ("הצפירה", 29 באוגוסט 1905, עמ' 1)
 • אנית מעבר, שהיו בה כשלש מאות איש, טבעה בין וואקאמאטסו ובין טובאטה. טבעו למעלה ממאה איש. ("הארץ", 4 באפריל 1930, עמ' 1)
 • פקידי הימיה ומנהלי מסילת הברזל באנגליה מטפלים בתכנית של שרות בין דובר לקאליי בעזרת רכבת ישרה על גבי אנית מעבר גדולה. ("הארץ", 15 בדצמבר 1930)

אנית מערכה (battleship)

 • בין העיר ווינדוי והאי גוטלאנד התנפלה סירה תת-מימית שלנו על אסקדרה של האויב בעת עשר אניות-מערכה […]. ("הצפירה", 9 ביוני 1915, עמ' 1)

אנית מפץ – ספינת טורפדו

 • בזמן האחרון נודע הדבר, כי כאימת מפגיע על הארי כן אימת אנית מפץ הקטנה על אנית מגן הגדולה עד מאד ואשר מחירה יעלה למיללינים הרבה […]. ("המליץ", 1 בנובמבר 1891, עמ' 1)
 • אנית המפץ “No 257„, בבואה לעזרת אנית התרן שנשברה, נסתבכה בהגליל הסובב של אניה-מושכת (בוקסיר) והושלכה על פני הסלעים אשר על יד מגדל המאיר החרסוני. ("המליץ", 29 באוגוסט 1902, עמ' 2)

אנית מפץ השטה מתחת למים – צוללת

באחד הפרקים הקודמים הודענו ע"ד אנית מפץ השטה מתחת למים […]. ("המליץ", 25 ביולי 1897, עמ' 7)

אנית מפרשים (sailing ship)

 • אנית-מפרשים יונית עברה דרך מבצרי פריביזה וחיל-השמירה העותמני פקד עליה מיד להתרחק משם. ("החרות", 30 במרץ 1911, עמ' 2)
 • בחוף פריביזה נתפשה אנית-מפרשים שהיתה טעונה 150 אקדחים […]. ("החרות", 11 באוגוסט 1912, עמ' 3)
 • היא הוסיפה לשלוח את צרכי המלחמה שלה באניות מפרשים הנוסעות לארך החפים. ("דאר היום", 2 בפברואר 1927, עמ' 3)
 • ביום ה' בערב טבעה ליד עכו אנית-מפרש טעונה פרדות וחמורים שהלכה מקפריסין לחיפה. ("הארץ", 28 באפריל 1930, עמ' 4)

אנית מצפה – סיירת (cruiser)

 • ג'ידא. – אנית המצפה האנגלית “Pique„ באה הנה. ("המליץ", 9 ביוני 1895, עמ' 4)
 • לקראתנו הולכת אנית מצפה יפונית והיא מורה פעם אחת. ("השקפה", 10 ביוני 1904, עמ' 2)

אנית מצפה במגן – סיירת משורינת (armoured cruiser)

 • אחריה שטו: אנית המצפה במגן „פרינץ היינריך“, אנית המצפה „נימפהא“, אנית הבשורה סלייפנער“ ושלש אניות תותחים. ("המליץ", 8 באוגוסט 1902, עמ' 3)

אנית מצפה עוזרת – סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser), סיירת עזר (auxiliary cruiser). ראו גם: אנית מרוץ עוזרת

 • בקייועסט אומרים, כי אנית המצפה העוזרת האמריקנית Saint-Paul תפשה אנית העברה ספרדית Alfonso XIII ובה אלף ושלש מאות איש צבא ופקדונות גדולים. ("המליץ", 5 ביוני 1898, עמ' 4)

אנית מקלעים – ספינת תותחים

 • בחבורת ספינות המלחמה שבאה לאי סחלין היו שתי ספינות מערכה, שבע משוטטים, שלש אניות מקלעים, ששה ושלשים תרפידים, וספינות הובלה שהעלו על היבשה פִּרְקָה אחת של חיל. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 1)
 • אנית המקלעים האמריקאית „אוהאו“ שבאה במקום „פאניי“ תפליג מחר במעלה יאנגטסה בלוית אנית-גרר לפעולות הצלה. ("הארץ", 28 בדצמבר 1937, עמ' 1)

אנית מקנה (livestock carrier)

 • לרגל האסון הזה עשתה הפאליציי בלונדון חקירה ודרישה וגבית עדות מהנוסעים באניות של מקנה […]. ("הצפירה", 11 במאי 1891, עמ' 3)

אנית מרוץ – סיירת (cruiser)

 • אנית-המרוץ היאפאנית, שנקרעה ביום 27 אפריל ע"י טורפידתנו הובלה לסאסעבאָ ע"י אניות מושכות. ("הצפירה, 18 במאי 1904, עמ' 2)
 • לסוכנות רייטער מודיעים מוולאדיוואסטאק כי אנית המרוץ הרוסית אלמאז באה לשם, ומאשרת את השמועה כי אני הדגל קניאז סובאראף טבעה […]. ("חבצלת", 4 ביוני 1905, עמ' 1)
 • אנית המרוץ הבריטית „רליי“ נתקלה לילה בכיף „אמור“ ונהרסה כלה. אנשיה נצולו. ("הארץ", 15 באוגוסט 1922, עמ' 4)
 • סיר אלאן קאנינגהאם סעד ארוחת צהרים על ספון אנית המרוץ „מאוריציוס“ […]. ("המשקיף", 25 באוגוסט 1946, עמ' 4)

אנית מרוץ המצופה מקצתה – סיירת ממוגנת (protected cruiser)

 • בין הנטבעות נמנו […] אניות המרוץ המצופות מקצתן „סוויעטליאנא“ ו„זעמטשוג“ […]. ("הצפירה" 1 ביוני 1905, עמ' 1)

אנית מרוץ יוקשת – סיירת טורפדות (גרמנית: Torpedokreuzer, אנגלית: torpedo cruiser)

 • אנית-מרוץ קלה אחת מן הטפוס של „אויסבורג“, אנית-מרוץ יוקשת מן הטפוס של „אלבאטרוס“ ושלש מוקשניות אסקדרוניות. ("הצפירה", 5 ביולי 1915, עמ' 1)

אנית מרוץ לבושת שריון – סיירת משוריינת (גרמנית: Geschützter Kreuzer, אנגלית: armoured cruiser)

 • באסקדרא הבאלטית נמנות, לפי רשימת „מאטען“, 7 אניות-שריון […], שתי אניות-מרוץ לבושות שריון („אדמירל נאחימוב“, „דמיטרי הדוני“) […]. ("הצפירה", 13 באוקטובר 1904, עמ' 1)

אנית מרוץ מחופת שריון – סיירת משוריינת (גרמנית: Panzerkreuzer, אנגלית: armoured cruiser)

 • במשך עשרים החדשים של המלחמה היו אבדות הצי האנגלי כאלו: 9 אניות-מערכה, 9 אניות-מרוץ מחופות שריון, 9 אניות-מרוץ קטנות […]. ("הצפירה 17 באפריל 1916, עמ' 2)

אנית מרוץ מכוסה שריון – סיירת משוריינת (גרמנית: Geschützter Kreuzer, אנגלית: armoured cruiser)

 • נקל היה לראות מראש, כי שלוש אניות המרוץ הגדולות הרוסיות […] תחזקנה בים יותר מאניות קאמימורא –, ולא רק מאניות שריון-הַמִכְסֶה (זה סוג מיוחד) כי גם מאניות המרוץ המכוסות שריון. ("הצפירה", 26 ביוני 1904, עמ' 1)

אנית מרוץ מצופה מגן – סיירת משוריינת (גרמנית: Geschützter Kreuzer, אנגלית: armoured cruiser)

 • בין הנטבעות נמנו אנית המגן „בורודינו“ ו„הקיסר אלכסנדר השלישי“, ואניות המרוץ המצופות-מגן „אדמירל נאחימוב“, „דימיטרי דונסקוי“, „וולאדימיר מונומאך“ […]. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 1)

אנית מרוץ עוזרת – סיירת עזר, סיירת סוחר חמושה (auxiliary cruiser)

 • במשך עשרים החדשים של המלחמה היו אבדות הצי האנגלי […] 17 תת-מימיות, 13 אניות-מרוץ עוזרות. ("הצפירה", 17 באפריל 1916, עמ' 2)

אנית מרוץ עזר, אנית מרוץ של עזר – סיירת עזר

 • האניה הענקית הזאת היתה רשומה בין אניות המרוץ של עזר […]. ("הצפירה", 12 במאי 1915, עמ' 2)
 • ביום 23 יוני לפני הצהרים הטביעה אחת התת-מימיות שלנו בנתיבת-אוטראנטו אנית-מרוץ-עזר מטפוס של „פרינציפע אומבערטו“, ששטה בלוית אניה מחבלת מטפוס „פֿורהעט“. ("הצפירה", 26 ביוני 1916, עמ' 3)

אנית מרוץ פחית – סיירת טורפדות (גרמנית: Torpedokreuzer, אנגלית: torpedo cruiser)

 • ובידי הגינ'-אדיוטנט אלקסיוב בפורט-ארטור נשארו […] 2 אניות-מרוץ פחיות, 21 נושאות טורפידין, 7 כנ"ל קטנות […]. ("הצפירה", 6 במאי 1904, עמ' 1)

אנית מרוץ קלה – סיירת קלה (light cruiser)

 • ביום 20 אוגוסט נסו האניות „אָלעג“ ו„בוגאטור“ לצד מערב מליבוי לרדוף אחרי שתי אניות-מרוץ קלות […]. ("הצפירה", 1 באפריל 1915, עמ' 2)

אנית מרוץ של מוקשים – סיירת טורפדות (גרמנית: Torpedokreuzer, אנגלית: torpedo cruiser)

 • לפי הידיעות שנתקבלו, נכנסה אנית-המרוץ הטורקית של המוקשים „פייקי-שפקט“ ביום 20 דצמבר אל הנמל סטיניה […]. ("הצפירה", 10 בינואר 1915, עמ' 2)

אנית מרוץ שמכסה מצופה שריון – סיירת ממוגנת (protected cruiser; רוסית: Бронепалубный крейсер)

 • באסקדרא הבאלטית נמנות […] 5 אניות מרוץ שמכסהן מצופה שריון (אָלעג“, „אוראָרע“, „סוויעטלאַנא“, „זשעמטצוג“, איזומרוד“) […]. ("הצפירה", 13 באוקטובר 1904, עמ' 1)

אנית משא – (א) אנית סוחר (cargo ship)

 • היושבים על יד הנהרות הגדולים, כהוואלגא והדניעפר, ישלחו רפסודות על פני המים או נשכרים לשרת את אניות-המשא, להעמיס מעמסה ולפרוק. ("המליץ", 13 באוגוסט 1872, עמ' 6)
 • אלף וארבע מאות פליטים נטבעו לפני יומים כשאנית המשא של חיל המתנדבים נשברה מכדור תותח שפגע בה […]. ("דאר היום", 12 במרץ 1920, עמ' 3)
 • הצירות האמריקנית בקהיר נתבקשה לערוך חקירה בעצירת אנית המשא האמריקנית „פלייאינג טריידר“ (בת 7 אלפים טונות) ותפישת מטענה […]. ("חרות", 19 בנובמבר 1948, עמ' 1)

אנית משא – מובלת חיילים, נושאת גייסות (transport, transport ship). ראו גם: ספינת הובלה.

 • סוכנות „מלת“ מודיעה כי התרפיד התורקי „תמור חסאר“ תקף לפני שבועיים בהצלחה גדולה את אנית המשא האנגלית „מניטו“ במימי הים האגאי. ("החרות", 9 במאי 1915, עמ' 1)

אנית משוט – אנית משוטות, אנית משוטה (paddle ship); סירת משוטים (rowing boat)

 • העבדים רצו ומשאם על כתפם ואיש לא עמד בפניהם עד בואם אל חוף הים, אשר שם עמדו חבריהם הכן עם אנית משוט להביאם אל אניתם הגדולה העומדת רחוק מהחוף. ("הלבנון", 1 ביוני 1882, עמ' 5)
 • אנית הקיטור האשכנזית „עממא“ בדרכה מרוטרדם לבוניס התנגשה אצל דיונקירכין עם אנית המשוט „פאמיפֿיק“ והטביעה אותה. ("המליץ, 17 באוקטובר 1895, עמ' 2)
 • השולטאן בחן תמול את צי הממשלה אשר חולק לשלש מחלקות. הוד מלכותו נמצא על אנית המשוט ערטאגרול, ואותה לותה אנית המשוט סטאמבול, אשר עליה נמצאו הסענאטארים ונבחרי העם. ("חבצלת", 9 ביולי 1909, עמ' 2)
 • […] ורק ארבעה אנשים שברגע האחרון קפצו לתוך אנית משוט, ניצלו ממות ונתקבלו אל אותה אנית הקיטור. ("הצפירה" 3 בפברואר 1927, עמ' 3)

אנית משחית – משחתת (torpedo boat destroyer)

 • ליפונים אבדה אנית-משחית שניה, אשר הטביע אותה צלבן גרמני לפני קיאושיאו. ("החרות", 28 בספטמבר 1914, עמ' 3)

אנית משמר (patrol boat)

 • מפינלנדיה מודיעים, כי אניות המשמר שעל הים ראו מרחוק אנית מסחר שודית קרבה לקרנשטדט. ("הארץ", 8 באוקטובר 1919, עמ' 7)

אנית נודדים – אנית מהגרים (immigrant ship)

 • באוגוסט 1906 טבעה ליד חופי ספרד אנית-הנודדים „סיריא“, אבדו בה 300 איש. ("הצפירה", 3 ביוני 1914, עמ' 4)
 • כבוא אנית הנודדים אל החוף באנגליא, נותנים לנוסעי המחלקה I ולאלה ממחלקה II שאין להעבירם תחת הבדיקה, לעלות תכף אל החוף. ("מחזיקי הדת", 26 בינואר 1906, עמ' 4)

אנית נחושה – אניה משורינת, אנית מערכה

 • והעולה על כולם היא ידיעת המכ"ע Bureau Reut, כי הודיע בית האדמיראליטעט בלאנדאן את המפקחים על מעשה מלאכת בתי הנשק לאניות נחושה בעיר החוף טשאטאם (Chatham), אשר מ"היום" לא יוסיפו העושים במלאכה לעבוד בלי חשך ביום ובלילה כאשר עשו עד הנה. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 3)
 • אתמול החלו בבית מלאכת האדמיראליציא החדשה לבנות את אנית הנחושה "Gaugent" ואת אנית כלי התותח, אנית מגן למחצה „גראָזיאשטשי“, ועל אי גאלערנאיא נטשו המימה את אנית המגן הגדולה „הקיסר ניקולאי הראשון“. ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)

אנית נס – אנית מפרשים; אנית דגל (flag ship)

 • והנני נכון לכל אשר יקראוני לענות בלי מחיר לכל איש ככתבו וכלשונו את פרשת אניות הקטור ואניות הנס עת לכתן ובואן […]. ("הלבנון", 3 בינואר 1872,עמ' 6)
 • אנית הנס של רוז'עסטבנסקי ניזקה הרבה, ותלגרמה חצי רשמית מפ"ב מודיעה שהאדמיראל נפצע. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 2)

אנית נפט – מכלית נפט (oil tanker)

 • חשבנו כי לרגלי המלחמה האמיר היוקר על הנפט, והנה בשבוע העבר באה ליפו אנית-נפט והיוקר לא ירד מעל הבימה. ("החרות", 1 בינואר 1913, עמ' 3)
 • בא לכאן אנית הנפט „סמירנה“ מקונסטנציה שהביאה ארבע מאות טון נפט בשביל „החברה הקאוקאזית המאוחדת“. ("הארץ", 26 בינואר 1927, עמ' 1)
 • „שייטת העזר“ מורכבת מספינות-עזר שונות ממוצא שונה: שמונה זורות מוקשים, תשע דולות מוקשים, חמש סירות-תותחים, 4 אניות-נפט, אנית-בסיס אחת לצוללות, כעשר סירות-גרר מזוינות ושתי אניות בית-חולים. ("דבר", 3 בנובמבר 1946, עמ' 2)

אנית סובב – סיירת (cruiser)

 • עתה מודה גם אמריקא כי התקוממות זו צבועה בצבע פוליטי. הממשלה שלחה להאוואנא אנית-סובב. ("מחזיקי הדת", 3 באוקטובר 1906, עמ' 10)

אנית סובב מחופית – סיירת ממוגנת (protected cruiser; רוסית: Бронепалубный крейсер)

 •  הספינה הרוסית לא השגיחה על הפקודה ההוא, ונסו את עצמם לכנוס הלאה ולהתקרב אל החוף, אבל אנית הסובב המחופית „עליזאבעטא“ התחילה לירות לנגדם ואז הוכרחו לחזור. ("מחזיקי הדת", 7 ביולי 1905, עמ' 4)

אנית סוחר מזוינת (armed merchantman)

 • אין לשכוח, שמראשית המלחמה, הוגבר צי ה. מ. […] עוד ביותר מ-50 אניות סוחר מזוינות, שמהן אבדו 2 […]. ("הארץ", 10 ביוני 1940, עמ' 1)

אנית סחיבה – גוררת

 • […] אנית-הסחיבה שמהרה למקום מיד לאחר ששומר המגדלור ראה את האניה טובעת, מצאה במקום רק נוסע אחד בחיים וגופותיהן של שלש נשים. ("דאר היום", 17 ביוני 1931, עמ' 1)

אנית סיור (cruiser)

 • כיום יש לספרד 6 אניות-סיור, 19 משחיתות, כתריסר אניות מוקש גדולות וכתריסר ספינות קטנות יותר […]. ("הארץ", 29 בספטמבר 1940, עמ' 2)

אנית סירה – סירת משוטים (boat)

 • גם רחוב-המים מכוסה אניות-סירה, אניות-שיט ואניות-קטור המקושטות דגלים אדומים עם חצי-הירח. ("העולם", 29 ביולי 1908, עמ' 11)

אנית סחורה – אנית משא, אנית נוסעים ומשא

 • נוראה ואיומה היא מלחמת הים כי הפח הולך אחרי האויב והאסון קרוב בכל רגע וחוסם את הדרך גם בעד אניות סחורה […]. ("מחזיקי הדת", 27 במאי 1904, עמ' 4)

אנית עוברים ושבים – אנית נוסעים ומשא; מעבורת

 • הממשלה גמרה אומר להוסיף על צייה מכבר עוד ארבע אניות מגן גדולות ועשר אניות מגן החפים, שלשים אניות עוברים ושבים וחמשים אניות פחים. ("הצפירה", 23 בספטמבר 1895, עמ' 3)
 • הממשלה הרוממה קנתה מבית מעשה האניות אשר בקייל שלש אניות קטור למסע עוברים ושבים בתעלת הבאספהארוס ומחירן עולה לשלשים אלף לירא טורקי, כל אחת מהאניות האל תכיל אלף עו"ש. ("חבצלת", 22 באפריל 1904, עמ' 2)
 • דורשי רשומות בקשו ומצאו, כי האסונות באניות הקיטור לעוברים ושבים אינם שכיחים ותדירים כאסונות במסעי מסלות הברזל. ("הצפירה", 10 בפברואר 1895, עמ' 2)

אנית עזר (auxiliary)

 • הצי האמריקאי השוהה באוסטרליה מורכב משתי דיביזיות, אנית-המלחמה קליפורניה בראש שלש עשרה אניות, ארבע אניות מלחמה, חמש אניות-עזר ועשרים ושמנה אניות משחית. ("דאר היום", 27 ביולי 1925, עמ' 3)

אנית ענג – ספינת טיול

 • ביום השני עשו הנוסעים את דרכם אל הרהיין. מפה עלו על אנית ענג אשר הביאה אותם לקעלן.

אנית ענק

 • […] והנה עתה זה הפעם שלישית בזמן קצר אשר אניותיה היותר גדולות נהרסו ונתפוצצו לרסיסים אחרי אשר שש שנים עבדו בבנין אניות ענק האלה. ("הצפירה", 10 ביוני 1878, עמ' 7)
 • אניות-ענק, שלא היו דוגמתן מעולם, הולכות ונוספות על ציי העמים […]. ("הפועל הצעיר", 18 בספטמבר 1914, עמ' 7)

אנית עשן – אנית קיטור

 • […] ובקרב הימים ילכו תמיד אניות-עשן באין מעצור מן עיר טילזוט, דרך קעניגסבערג, עלבונג, דאנציג, בראמבערג, טהאַרן עד ווארשויא […]. ("המגיד", 19 במאי 1857, עמ' 1)

אנית עתונים ("presss boat")

ע"ד אופן חטיפת השמועות ע"י האניות של עתונים ראה לקמן, אבל במקום המלחמה הנכחי קרוב לשער, כי אין אניות עתונים סמוכות לשם. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 2)

אנית פוסטה – אנית דואר (packet, packet ship)

 • ובשנת 1885 נתן צו, שמאז והלאה תבנינה כל אניות הפוסטה של הממלכה בגרמניה. ("הצפירה", 13 ביולי 1914, עמ' 1)

אנית פחים – ספינת טורפדו (torpedo boat)

 • שר צבא האניות דורש להוסיף על חשבון הוצאותיו סך 85 מילליאן במשך שמונה שנים, לצורך בנין אניות חדשות, אניות פחים, לקנין כלי תותח חדשים וכדומה. ("הצפירה", 21 באפריל 1887,עמ' 1)
 • יש אומרים, כי רק מלחים אחדים נהרגו ויש אומרים, כי גם אחדות מהאניות נושאות הפחים היאפוניות צריכות היו לשוב ליפוניה לתקן את בדקיהן. ("הזמן", 14 בפברואר 1904, עמ' 1)

אנית פחם, אנית פחמים – אוניית פחם, מובלת פחם (collier, coal carrier); ראו גם: אנית גחלים

 • עפ"י בקשת הציר האשכנזי נאסרו באנית המלחמה רעדוטעאבל אנשי "'אנית הפחם"' האנצאמיזעל, שמאנו להוביל את האניה לדרכה מפחד מקרה מלחמה. ("הצפירה", 26 במאי 1905, עמ' 3)
 • מצוינת היא העובדה, שבאותו המקום עצמו […] התנגשה לפני שנתים „חברתה“ של „מלכת אירלנדיה“ – „מלכת בריטניה“ – גם כן עם אנית-פחמים „העלוועציה“, ואז ירדה ה„העלוועציא“ תהומות. ("הצפירה", 3 ביוני 1914, עמ' 3)
 • שם עלה ביחד עם חברי המשלחת הציונית על אנית-פחם קטנה שהפליגה למצרים. ("המשקיף", 8 ביולי 1947, עמ' 2)

אנית פצצות – מניחת מוקשים (minelayer)

 • ברשימה זו לא נכללה אנית הפצצות קניגין לואיזה, שבקושי יכולים לקרותה צולבת-עוזרת והאניות הקטנות הנפוצות בנהרות ובימי אפריקה. ("מוריה", 19 באוקטובר 1914, עמ' 2)

אנית צבא – אנית מלחמה (warship)

 • בית נבחרי העם דחה את ההצעה להוציא מקופת המדינה סך 2 מילליאָן מארק להתחלת בנין אנית צבא חדשה. ("המליץ", 31 במרץ 1892, עמ' 4)
 • ביום 12 לירח זה ירו מן אנית צבא ספרדית שתי פעמים באבק שרפה בלי כדורים אל האניה „אלליאנס“ האמיריקאנית, אשר מהרה להרים נס ולענות בקול יריה ותלך לדרכה […]. ("הצפירה", 18 במרץ 1895, עמ' 1)
 • סוכנות „וואלף“ מודיעה, כי ביום חמישי שעבר תפסה אנית הממשלה האנגלית ביאור נואסה (באפריקה) אנית צבא אשכנזית. ("הצפירה", 20 באוגוסט 1914, עמ' 1)

אנית צופים – ספינת סיור (patrol boat)

 • אנית-הצופים התורקית הנמצאת על נהר פרת, בסיניאג', על-יד קורנה, פתחה, ממרחק של שלשה קילומתרים, אש חזקה נגד אנית-מקלעים אנגלית גדולה ומזוינת בתותחים כבדים. ("החרות", 25 באפריל 1915, עמ' 1)

אנית ציד – ספינת דיג; יכטה מלכותית

 • שלש מאות אניות-ציד, הצדות את שרצי הים (אויסטערס), מאכלם החביב של היענקים והרבנים המתוקנים, נצבו קפאו כמו נד במעבה הכפור על יד חוף „לאנג איילאנד“. ("המליץ", 25 באפריל 1899, עמ' 4)
 • שתי אניות-ציד שיצאו מנמל-סעיד לבא לנמל עירנו סבלו הרבה מהסערה הגדולה שהתחוללה בים, האחת נדחפה עד שפת הנבי-רובין, והשנית – שעליה נסעו כעשרה אנשים – נאבדה ולא נודע גורלה. ("החרות", 15 בפברואר 1911, עמ' 2)
 • מדנקרק מטלגרפים, שמוקש התפוצץ על אנית ציד במימי דנקרק. תשעה מלחים נהרגו. ("הארץ", 26 בנובמבר 1924, עמ' 4)

אנית צינה – אניה משורינת

 • ויש מקום לחשוב כי גם אנית-צנה (פאנצערשיף) לא תוכל עמוד נגד כלי מפץ הנ"ל אם גם מחסה ברזל מסביב לה. ("עברי אנכי", 14 ביולי 1865, עמ' 8)

אנית קיטור המובילה את הפוסטה – אנית דואר (packet steamship)

 • באנית הקטור המובילה את הפוסטה „לאאם“ ששבה ממזרח הרחוק חלה מסיק אחד ערבי במחלת הדבר (דזומא). ("המליץ", 11 ביולי 1901, עמ' 3)

אנית קיטור מושכת – גוררת

 • העיר תחלק לששה חלקים ע"י הנהר או התעלה (Каналъ) אשר תעבור בא ואשר עליה יביאו את הספינות מחוף הים אל קרב העיר ועד תחומיה באניות קיטור מושכים (Tug Boats) […]. ("המליץ", 26 בינואר 1883, עמ' 3)

אנית רוח – אנית מפרשים

 • ואחר החקירה נודע כי אנית רוח „קאספאטריק“ משאה נערך י"ב מאות טאן (אשר עזבה את נהר הטהעמס ביום שנים־עשר לסעפטעמבער לבוא לנייאזעעלאנד) […]. ("עברי אנכי", 15 בינואר 1875, עמ' 4)
 • בשנה האחרנה עברו דרך נמל סטמבול 37280 אניה, מהן 10302 אניות קטור, 26,978 אניות רוח. ("הצבי", 3 ביולי 1891, עמ' 2)
 • בשנת 1872 היו לה ליפן שלשים וחמש אניות קטור ואחת עשרה אניות רוח גדולות, ובשנת 1902 כבר מנתה את מספר אניות הקטור לאלף שלש מאות תשעים וחמש, ואניות רוח למספר ארבעת אלפים ועשרים. ("השקפה", 25 אוקטובר 1904, עמ' 6)

אנית שיט – סירה; ספינת מפרשים

 • מקצת חובלי האניה „וולאדימיר“ באו בעת שהתנגשו האניות אל מכסה האנית „קאלומביא“ ויתאמצו להוריד משם אניות שיט להציל את אנשי אניתם. ("הצפירה", 17 ביולי 1894, עמ' 644)
 • בין כה וכה ואנית שיט קרבה אלינו וימשוני מן המים כל עוד רוח חיים בקרבי […]. ("הצפירה", 17 ביולי 1894, עמ' 2)
 • גם רחוב-המים מכוסה אניות-סירה, אניות-שיט ואניות-קטור המקושטות דגלים אדומים עם חצי-הירח. ("העולם", 29 ביולי 1908, עמ' 11)

אנית שיט הנכונה להציל בשעת הסכנה – סירת הצלה

 • בתלגרמה אחרת יסופר, כי אחד הנוסעים המוצלים אשר בשם אבבלעבי יכונה הגיד כי תיכף אחר אשר נחבטו האניות נתן צו להוריד הימה את חמש אניות השיט הנכונות להציל בשעת הסכנה, אך בידי המלחים צלחה להוריד רק שתים מהם. ("היום", 25 בנובמבר 1887, עמ' 3)

אנית שעשועים ספינת שעשועים (showboat); יכטה (yacht)

 • מיסיסיפי עם וו. ס. פילר בתפקיד רב חובלה של אנית שעשועים ובינג קרוסבי הזמר האהוב של הקולנוע. ("הירדן", 12 במאי 1935, עמ' 3)
 • במשך שלשת הימים לא סר מעינינו מראה אנית-השעשועים של פואד ה-1 מלך מצרים. ("הצפירה", 24 במאי 1934, עמ' 1)

אנית שרות (tender)

 • אנית שרות של „ביסמארק“ טובעה. מודיעים כי עוד אנית אספקה גרמנית מאלו ששרתו את ביסמארק טובעה ונמשך הציד אחרי אניות אספקה גרמניות אחרות. ("הארץ", 15 ביוני 1941, עמ' 1)

אנית שריון – אנייה משוריינת; אניית מערכה (battleship)

 • ארבע אניות-הפחים המנומרות נפרדו מעליה, נגשו אל אנית השריון „פאנטיליימון“ (לפנים „פוטמקין הטבריי“) […]. ("הצפירה", 1 בדצמבר 1905, עמ' 1)
 • ביום השני עם עלות השחר תקפו שתי אניות מלחמה אטלקיות על יד איי דלמציה, קבוצת אניות מלחמה אוסטריות המרכבת משתי אניות שריון מטפוס Viribus Unitis ומעשר אניות קטנות שהגנו עליהן. ("הארץ", 21 ביוני 1918, עמ' 2)
 • ה„מוענת מיליה“ התורקית הצליחה להטביע את אנית-השריון האנגלית „גלית“ […]. ("דאר היום", 2 בפברואר 1927, עמ' 3)

אנית שריון המכסה – סיירת ממוגנת (protected cruiser; רוסית: Бронепалубный крейсер)

 • נקל היה לראות מראש, כי שלוש אניות המרוץ הגדולות הרוסיות […] תחזקנה בים יותר מאניות קאמימורא –, ולא רק מאניות שריון-הַמִכְסֶה (זה סוג מיוחד) כי גם מאניות המרוץ המכוסות שריון. ("הצפירה", 26 ביוני 1904, עמ' 1)

אנית שרפה – ספינת הבערה? (fire ship)

 • על אדות הנסיון האחרון, שנסו היאפאנים לחסום את מבוא פורט-ארטור ע"י אניות-שרפה, מודיע הסופר נימירוביטש-דאנטשינקו בתלגרמא […]. ("הצפירה", 8 במאי 1904, עמ' 1)

אנית תהום – צוללת (submarine)

 • מעתה נבא לבאר תכנית אנית התהום: האניה ההיא עשויה מברזל בתבנית ביצה חלולה, וקנים רבים חלולים מפולשים יוצאים מצדיה סביב סביב […]. ("עברי אנכי", 10 במאי 1872, עמ' 4)

אנית תורן – אנית מפרשים (sailing ship)

 • אניות תרן חדלו מעבור על פני המים לרגלי הכפור. ("היום", 20 בנובמבר 1887, עמ' 2)
 • כל היום היה רוח גדול וחזק על הים, ויהי הים סוער מאוד, ושלש אניות תורן נושאות ארז ותפוחי זהב נשברו והמשא אשר בהן ירד תהום והרבה נפוץ על פני המים והילדים מאספים השׁירַים מעל החוף. האנשים נצלו כלם. ("הצבי", 27 באפריל 1888, עמ' 2)
 • כשלשים סירות ושלש אניות-תרן נשתברו, שלשה בתים נפלו והגשר הבנוי לפני בית-המכס נפל אל הים. ("החרות", 15 בפברואר 1911, עמ' 2)
 • נוכל להביא סחורות מהארצות הסמוכות על ידי אניות תורן וסירות מפרש המצויות לרוב, וההממשלה אינה משתמשת בשירותן. ("הבֹקר", 9 במאי 1944, עמ' 3)

אנית תורפידין, ספינת טורפדו, טרפדת ?

 • ארבע אניות-תורפידין רוסיות, שתוגרמא התירה להן לעבור דרך הדארדאנילין בלי כלי נשק באו אל לשון הים הדרומי ותעמדנה על העגן אצל קריטא. ("הצפירה", 8 בינואר 1903, עמ' 2)

אנית תותחים (corvette)

 • האדומים הסינים כבשו את יוחאו, וירו על אנית תותחים אמריקאית שבה נהרג מלח אחד. ("הארץ", 8 ביולי 1930, עמ' 4)
 • 8 אניות איטלקיות, בכללן אנית תותחים, הגיעו לקפריסין עם קרוב ל-200 איטלקים מאיי הדודקנז. ("המשקיף", 16 בספטמבר 1943)

אנית תחרא – אניה משוריינת, אנית מערכה

 • […] וכל מאמינים כי האמריקאנים לא יוכלו לחדור אל לשון-הים בלי אניות-תחרא ממדרגה ראשונה או חיל וצבא רב ביבשה. ("הצפירה", 4 במאי 1898, עמ' 3)

אנית תיור – אנית סיור (scout cruiser)

 • סאיהאן. – אנית המצפה „וואָיבאן“ ואנית המסע „קאראוואן“ ועליהן 500 איש מצבא הים הרגלי וסוללה אחת הפליגו לטאקו. גם אנית-התיור „בענגאלי“ הפליגה לשם. ("המליץ", 27 ביוני 1900, עמ' 3)
 • נגד-המוקשנית, שפעלה יחד עם S. 80, סבלה גם היא קשה ובקשה לה מפלט אצל אנית-התיור „נאבארו“, אשר גם עליה ירו והיא אבדה הרבה מאנשיה. ("הצפירה", 1 ביוני 1915, עמ' 2)
 • מפקד אניות-התיור שלנו היה סגן-האדמירל היפר. ("הצפירה", 4 ביוני 1916, עמ' 2)

אנית תיר – סירת נתב

 • אניות-תיר כאלה בכל מפלגת הרפסודות משש עד שבע ובכל אניה ואניה ששה תופשי משוט ותיר אחד (дубовикъ). ("הצפירה", 4 במרץ 1897, עמ' 2)

אנית תצפית, אנית תצפית מזג אוויר (weather reporting vessel)

 • הוא מפקד על אנית „תצפית מזג-האוויר“, הראשונה לצי של 26 אניות-תצפית כאלו, שיוקם בתוקף הסכם בינלאומי […]. ("הבֹקר", 10 באוקטובר 1947,עמ' 5)

אנית תריסין – אניה משוריינת, אנית מערכה

 • האינזיניר אומברטו פוגליזו מאלכסנדריא […] המציא לבית הנשק בקסטלמרה די סטביה טפוס חדש של אניות-תריסין בצי איטליא. ("הצפירה", 22 בדצמבר 1904, עמ' 2)
 • […] בטרם יהיה סיפק ביד האדמיראל טוגו להבהיל ולהחיש אל מקום המלחמה את כל אניותיו, וביחוד את אניות התריסין הנשמרות שמירה מעולה לעמוד בתחום רחוק מן החוף. ("הצפירה", 4 ביולי 1904, עמ' 1)

אנית תרפיד, תרפיד – משחתת

 • אנית התרפיד שהיתה מלוה את הספינה פוטומקין הפליגה מפה לעומת אדסה ולא מסרה את עצמה. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 1)

אנך עופרת הצולל – אנך עומק (leadline)

 • אחרי כן נסיתי למדוד את עומק החאריבדעס באנך-עופרת-הצולל (זענקבלייא), ואחרי יגיעות בשר ועמל רב מרבה להכיל, הצליח לי למצוא בעזרת החבל, כי עמקו הוא חמש מאות רגל […]. ("הצפירה", 14 בנובמבר 1877, עמ' 7)

אסדה – פורקת (lighter)

 • סדור אסדות (Lighters) וספינות מכל המינים בשביל טעינת משא ופריקתו […]. ("הפועל הצעיר", 13 בפברואר 1920, עמ' 18)
 • טעינת הספינות ופריקתן ע"י אסדות (Liginers) ובעזרת ספינות מושכות (Tugs). ("הצפירה", 8 ביוני 1920, עמ' 3)

אסם אבק שרפה – מחסן תחמושת (באונייה)

 • אנית-המרוץ הגרמנית היתה נשחתה מאד ובערה באש אחרי ההתפוצצות שקמה באסמי אבק-השרפה שלה. ("הצפירה", 17 במרץ 1915, עמ' 2)

אסקדרא, אסכדרא, אסכדרה – שייטת, פַּלְגָה (squadron). (בצבא היבשה – אסקדרון).

 • האסכדרה היאפאנית לא יכלה להחזיק מעמד בפני היריה של אסכדרתנו וביחוד של המבצר, ותמהר לסוג אחור בחפזון. ("הצפירה", 16 בפברואר 1904, עמ' 2)
 • אחרי בַּטָלָה שארכה כמעט שני ירחים החלה האסקדרא הוולאדיבוסטוקית להראות אותותיה אותות מעשים ותופיע ליד נענזאַן. ("הצפירה", 2 במאי 1904, עמ' 1)
 • בריסט. באה הלום אסקדרא אנגלית במספר 11 אניות. ("הצפירה", 12 ביולי 1905, עמ' 4)
 • בסך הכל יהיו מעתה בים התיכון שמונה אניות-מלחמה, שתי אסכדרות של אניות-מרוץ קלות […]. ("הארץ", 16 במרץ 1924)

אפיק אניות – תעלת שיט (ship channel)

 • בבוקר השכם בעוד כל יושבי העיר הוזים שוכבים על משכבם ושנתם ערבה להם עברו חמש אניות תחת אפיק-האניות (שיפסקאנאל) ללכת אל דרכם […]. ("הלבנון", 21 באוקטובר 1874, עמ' 8)

אָפֿיציר – קצין (officer)

אקיפז' – צוות האונייה (équipage)

 • בהשגחתו האישית של המפקד נעשית הורדת כל האקיפז' ל„סוקו“. ("הדגל", 25 בפברואר 1938, עמ' 6)

אַרֻבָּה, ארובה (funnel)

 • בחוף הנפלא הזה ראיתי אנית קיטור גדולה בעלת שלש ארובות אשר היה ארכה למצער ארבע מאות אמה. ("המגיד", 2 ביולי 1873, עמ' 2)
 • שתי ארובות עשן גבוהות ועבות, יצאו ועלו מתוכה. היא יכלה להחשב בין האניות היותר גדולות. ("המליץ", 3 במרץ 1899, עמ' 3)
 • באויר עפו הארובות, גזרי-ברזל, כל זה כוסה בעשן. ברגע זה עצמתי את עיני וקפצתי המימה בראשי למטה. ("הצפירה", 9 ביוני 1915, עמ' 2)

אשד הנהר – שפך הנהר

 • אתמול בשעה 7 בערב התפוצץ הדוד באנית הקיטור „אננא“ של הסוחר איגנאטיטשעוו אשר עמדה באשד הנהר אקא מול החוף לאניות הנוסעים. ("היום", 4 בספטמבר 1886, עמ' 3)
 • כפי שמודיעים מטשיפו בנו הרוסים משני עברי הנהר יאלו מבצרים אחדים. במקומות אחדים באשד הנהר הניחו היאפאנים מוקשים במים. ("הצפירה", 6 במרץ 1904, עמ' 3)

אשנב – חלון עגול בדופן אניה, אֶשקף.

 • הם הביטו אל הים דרך אשנבי האניה, וראו כי גושי קרח הרבה מאד נערמו סביב לדופני האניה […]. ("מוריה", 7 במאי 1912, עמ' 7)

ב

באללאסט – [מרוסית: балла́ст] זבורית, נטל

 • ועוד תרהיבו עוז בנפשכם לקרוא בשם גנאי „מין ואפיקורוס“ את כל אשר יראה את הנולד ונותן עצתו אמונה להקל את הבאללאסט ולא תטבע האניה? ("המליץ", 14 בנובמבר 1870, עמ' 3)
 • […] משקל האבנים אשר נתנו אל תוכה להכביד משאה ולהשקיעה שיעור וכמות הראויה בים (הנקרא בשם, באללאסט) היה ארבע אלפים ליטרות. ("הלבנון", 10 בפברואר 1875, עמ' 3)
 • את האניות הבאות אל החוף ויוצאות משם והלאה עם משא אשר תעודתו היא רק להכביד את משקל האניה (באללאסט). ("הצפירה", 20 בפברואר 1894, עמ' 1)

בא על שרטון – עלה על שרטון; ראו גם: עמד על שרטון, ישב על שרטון, נעצר על שרטון, עלה על שרטון.

 • זה ימים אחדים באה האניה הצרפתית „רוסיע“ על שרטון בים לא רחוק מחוף מארסייל […]. ("הצפירה", 13 בינואר 1901, עמ' 3)

בוצמן, באָצמאן – רב מלחים, בוס'ן (מרוסית: Бо́цман); ראו גם: רב המלחים.

 • רב החובל האנגלי אשר אסף באניתו את הבאָצמאן ושני המלחים של הספינה הנטבעת […]. ("הצפירה", 25 בנובמבר 1891, עמ' 1)
 • הקצין הראשון, א. בויבסקי, הבוצמן, האיטלקי דואיליו ביוני והמלח הצרפתי איומארי לי מוין מסרבים לעזוב את הספינה קודם שיעזבנה המפקד […]. ("הירדן", 25 בפברואר 1938, עמ' 6)

בוקעת קרח – שוברת קרח; ראו גם: שוברת קרח, אניה המנפצת את הקרח

 • שש אניות-מושכות, אנית בוקעת קרח וקריסר „אבראק“ עובדות להוריד את האניה מעל האבנים […]. ("הצפירה", 10 בינואר 1911, עמ' 3)

בורנית – סירה (בלשון התלמוד, מן liburna בלטינית)

 • […] וכן הצליחו כמו עשרים איש לשבת אל אחת הבורניות וישיטו בה עד קרוב אליהם אניה אחת גדולה באה מרחוק. ("מחזיקי הדת", 17 בינואר 1889, עמ' 5)

בחר, בַּחַר, באכר – (מערבית: بَحَّار) ספן, משיט סירה בנמל; ראו גם: סירני, מלח-סירה.

 • בכל יום ויום תתראה אניה ביפו ולפעמים שתים וגם שלש […] ואליהן ירוצו יעופו, יחושו בעלי ספינות קטנות אין מספר המתנועעות במשוטים בכח ידי הבּחַרים (הספנים) וכל אחד מהם משתוקק לעבור את חברו […]. ("המליץ", 18 בינואר 1889, עמ' 4)
 • […] והבאכרים – הם בעלי סירות הדוגה המביאים האורחים מהאניה הגדולה להחוף – נזקקים הם להרבה שפות ומדברים בהן. ("הצפירה", 13 בינואר 1898, עמ' 6)
 • הערבי החולה שהבחרים הורידוהו בחשאי העירה מת ביום הששי והסגר של חמשה ימים חל על האנשים שירדו מהאניה. ("החרות", 6 בספטמבר 1911, עמ' 3)

ביזת הים – שלל ימי, מלקוח ימי (prize); ראו גם: שלל הים.

 • גם אמריקא גם ספרד לא הסכימו לאמנת פאריז בדבר ביזת הים […]. ("המליץ", 27 באפריל 1898, עמ' 1)
 • אותן מהאניות הנזכרות […] צריך להחרים בסדר הקבוע של התקנות ע"ד ביזת הים על היסוד הכללי של הסעיף 10 מן התקנות האלו. ("הצפירה", 16 באוגוסט 1914, עמ' 1)

בין המכסות – בין הסיפונים, בְּבֵּינַת הַסִפּוּנִים. ראו גם: בינות לספון, צווישענדעק.

 • ארבע מדרגות של נוסעים: קאיוטה א', קאיוטה ב', מדרגה ג' ובין המכסות. ("המצפה", 25 באוקטובר 1912,עמ' 7)

בינות לספון – בין הסיפונים, בְּבֵּינַת הַסִפּוּנִים (גרמנית: zwischendeck, אנגלית: steerage); ראו גם: מכסה האניה.

 • שניהם כאחד יתלוננו […] על אשר נתנו את החזן לנסוע בירכתי הספינה בינות לספון (צווישענדעק) מקום שם יחנו ויסעו השפלים מדלת העם. ("המליץ", 9 בנובמבר 1883, עמ' 3)
 • אתמול אחר הצהרים הגיעה להנמל אנית הקיטור „רוגיא“ והביאה מהאמבורג 785 נוסעים בינות לספון (צווישענדעק), ר"ל גרים, כי העשירים לא יסעו בצווישענדעק רק בהתאים (קאיוטען). ("המליץ", 3 באוקטובר 1884, עמ' 4)

בית אסיפת החובלים – חדר הקצינים

 • ביום האחרון לפני החג, ההמון והרעש הנשמע בבית אסיפת החובלים, יענה, כי הראשים אשר נבחרו לחוג את "היום" על פיהם, יודעים היטב את המנהגים הישנים. ("הצפירה", 8 במאי 1862, עמ' 6)

בית בנין הספינות – מספנה; ראו גם: בית חרושת לתיקון אניות, בית חרושת לבנין אניות.

 • לונדון. נודע ל„ריטר“ כי איש צרפתי קנה ספינות מרוץ הנבנה באחד מבתי בנין הספינות האנגליות. ("השקפה", 27 במאי 1904, עמ' 15)
 • ללונדון. ספינת המלחמה קשומן הורדה הימה מבית בנין הספינות של אלסויבג, במעמד צי יפן האיאסי. ("השקפה", 28 במרץ 1905, עמ' 3)

בית דין הים – בית משפט לימאות (Admiralty court); ראו גם: בית משפט הנוגע לאניות הים

 • […] ויאנסו את האניה לשוט לוולאדיבוסטוק בלוית ספינות חילנו תחת פקדת הלייטאנט פטרוב לדון אותה בבית דין הים. ("הצפירה", 23 ביוני 1904, עמ' 3)

בית דין לביזת הים – בית דין למלקוח ימי (prize court)

מצד גרמניה אומרים, שהאניה „אפעם“ יכולה להשאר בהאמפטון-רואד כל זמן שתמשך החקירה של ביה"ד לביזת-הים. ("הצפירה", 8 בפברואר 1916, עמ' 2)

בית המכונות – חדר המכונות

 • המוקש שנתקלה בו התפוצץ בבית-המכונות והרס את המכונה התלגרפית האלחוטית, ולכן אי-אפשר היה לה לקרא לעזרה. ("החרות", 17 במאי 1915, עמ' 1)

בית חולים שט על המים – אנית בית חולים. ראו גם: אנית חולים.

 • […] בית חולים שט על המים („רוס“ – לפנים אנית-קטור של אָרעל“ של הצי המתנדב) […]. ("הצפירה", 13 באוקטובר 1904, עמ' 1)

בית חנוך להולכי ים – בית ספר ימי

 • מיעאופטוריא ירדה ספינה רוסית „ס"ט ניקאָלאי“ קנין הסוחר פֿעלדמאן מחערסאן ורב החובל היה היהודי משה קאנגיסער (אחת מתלמידי בית החנוך להולכי הים בפלך חערסאן) […]. ("הצפירה" 25 בנובמבר 1891, עמ' 1)

בית חרושת לבנין אניות, בית חרושת לאניות – מספנה; ראו גם: בית בנין הספינות, בית חרושת לתיקון אניות.

 • הועד המקבץ נדבות להצי העותמני קנה מבית-חרשת לבנין-אניות באמריקה אני מלחמה חדשה בשלש מעשנות. ("החרות", 28 בדצמבר 1910, עמ' 2)
 • לטיהרן באו שני מומחים יאפאניים, כדי לנהל משא ומתן עם מיניסטריון המלחמה לבנות בתי חרושת לאניות בחוף פרס. ("הארץ", 11 באוקטובר 1934, עמ' 1)

בית חרושת לתיקון אניות – מספנה; ראו גם: בית חרושת לבנין אניות, בית בנין הספינות.

 • וזרת המסחר החליטה לכונן ב„סטניה“, על גדות הבוספורוס בית-חרשת לתקון אניות. ("הצבי", 7 בפברואר 1911, עמ' 3)

בית מאור – מגדלור; ראו גם: מגדל המאור, מגדל מאיר, מנורת ים, עופל מאיר, מגדלור.

 • כחצי שעה אחרי שעה הרביעית ירדנו ממרכבתנו אל מלון Hotel de quatre nations והתענגנו למצוא חדרים גבוהים, שדרך החלונות נוכל להביט על מקום אוסף האניות בית המאור ולכל האניות הבאות והיוצאות פה. ("המגיד", 25 בדצמבר 1878, עמ' 6)
 • הנר האלקטרי הגדול בתבל כלה הוא "בית המאור" (ליכט הויזע) שנוסד על יסוד חזק בים הפונה דזיטלנד […]. ("חבצלת", 2 בפברואר 1900, עמ' 4)

בית מבנה האניות – מספנה; ראו גם: בית בנין הספינות, בית חרושת לתיקון אניות, בית חרושת לבנין אניות, בית מלאכת האניות, בית מעשה האניות, מחרשת הספינות

 • פקודה יצאה מאת הוד מלכותו השולטאן לשר המלחמה שר חיל הים, ומפקד צבא העושים במלאכה בבתי מבנה האניות אשר להממשלה […]. ("חבצלת", 13 במרץ 1891, עמ' 6)
 • אנית קטור גדולה למאד נודעה בשם יאהאנעסבורג יצאה עתה מבית מבנה האניות אשר לארמשטראנג מיטשעל וחבריהם בבריטניא. ("חבצלת", 8 במרץ 1895, עמ' 6)

בית מועד של אניות טיול – מועדון יכטות

 • הקיסר וילהלם קבל את המתנה שהגישו לו חברי בית המועד המלכותי של אניות הטיול של התימז, ויהגה חן חן לאנשי האניות הבריטנים בשביל הצלחת התחרות […]. ("הצבי", 3 ביולי 1912, עמ' 2)

בית מועצת חיל צבא הים, בית מועצת חיל הים – אדמירליות, מיניסטריון הצי המלחמתי

 • בית מועצת חיל צבא הים (אדמיראליטאט) לממשלת תוגרמה, לותה בימים האלה מאתים וחמשים אלף לירא טורקי להוצאות כלי מלחמה הדרושיום לאניות המלחמה […]. ("חבצלת", 11 בפברואר 1876, עמ' 4)
 • מכה"ע הטורקי מודעי, כי בבית מועצת חיל הים נושאים ונותנים בדבר מקנה שתי אניות שריון ממדריגה ראשונה […]. ("חבצלת", 14 ביולי 1905, עמ' 3)

בית מלאכה מוצק לתקון ספינות – מבדוק יבש (dry dock)

 • תפקידיה העקריים של החברה הם: […] סדור בתי מלאכה מוצקים ומשוטטים לתקון ספינות. ("הפועל הצעיר", 13 בפברואר 1920, עמ' 18)

בית מלאכה משוטט לתקון ספינות – מבדוק צף (floating dock)

 • תפקידיה העקריים של החברה הם: […] סדור בתי מלאכה מוצקים ומשוטטים לתקון ספינות. ("הפועל הצעיר", 13 בפברואר 1920, עמ' 18)

בית מלאכת האניות – מספנה; ראו גם: בית בנין הספינות, בית חרושת לתיקון אניות, בית חרושת לבנין אניות, בית מבנה האניות, מחרשת הספינות

 • […] הקונסול האנגלי בשנחיי צוה על בית מלאכת האניות האנגלי, אשר ב„דוק“יו נתקן בדק האניה „אסקולד“, לחדול מעבודת התקון […]. ("הצפירה", 26 באוגוסט 1904, עמ' 3)

בית מעשה האניות – מספנה; ראו גם: בית בנין הספינות, בית חרושת לתיקון אניות, בית חרושת לבנין אניות, בית מלאכת האניות, בית מבנה האניות, מחרשת הספינות

 • […] ובירח העבר עזבה את חוף בית מעשה האניות ותשלך עגונה בלשון הבאספארוס מנגד להיכל השולטאן […]. ("חבצלת", 28 בנובמבר 1873, עמ' 4)
 • הממשלה הרוממה קנתה מבית מעשה האניות אשר בקייל שלש אניות קטור למסע עוברים ושבים בתעלת הבאספהארוס […]. ("חבצלת", 22 באפריל 1904, עמ' 2)

בית משפט הנוגע לאניות הים – בית משפט לימאות, בית דין של האדמירליות

 • בבית המשפט הנוגע לאניות הים בלאנדאן, נשאו אחינו בימים אלה ע"ד אניה אחת עברית אשר נשברה בלב ים והסבה נזק לסוחרים אחדים […]. ("חבצלת", 27 בנובמבר 1885, עמ' 5)

בית נשק לאניות – מספנה צבאית, ארסנל

 • והעולה על כולם היא ידיעת המכ"ע Bureau Reut, כי הודיע בית האדמיראליטעט בלאנדאן את המפקחים על מעשה מלאכת בתי הנשק לאניות נחושה בעיר החוף טשאטאם (Chatham), אשר מ"היום" לא יוסיפו העושים במלאכה לעבוד בלי חשך ביום ובלילה כאשר עשו עד הנה. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 3)

בית ספר למלחות – בית ספר ימי

 • עלינו לבנות בתי-חרשת לבנין סירות ואניות קטנות; עלינו ליסד בית-ספר למלחות. ("דאר היום", 31 במאי 1920, עמ' 1)

בית תחנות לאניות – מסוף נוסעים

 • בית התחנות של האניות ההולכות בין האמבורג ונויארק הועלה בסערה בעזרת דינאמיט למען הפסיק את האש לבל תפרוץ הלאה. ("הצפירה", 3 ביולי 1900, עמ' 3)

בית קבול – תפוסה, טונאג'

 • מספר הספינות, שעגנו בנמלי א"י בשרותי ההפלגות הקרובות, הגיע במשך 1932 עד כדי 829 אניות, שבית קבולן 1.170.021 טונות. ("הארץ", 31 בינואר 1934, עמ' 6)

בית תקון אניות, בית תקון לשברי אניות – מבדוק

 • בעיר יאקאסאקא, הקרובה ליאקאהאמה נמצאים בתי מלאכה גדולים ובית תקון לשברי האניות. כל התקונים יכולים להעשות בבתי התקון האלה, אשר אורך הגדול שבהם הוא 735 רגל. ("הצפירה", 25 בפברואר 1904, עמ' 2)
 • […] ששם יש להרוסים חופים מרווחים ובתי תקון אניות טובים, ושם נקל לגמור בזמן קצר את מלאכת התקון. ("הצפירה", 22 באוגוסט 1904, עמ' 1)

בן אמודאי – אמודאי, צולל. ראו גם: בן אמודאי, טובע, יורד תהומות, צולל, שוחה במצולות ים.

 • עבודת ההצלה נתעכבה על ידי סערה שהתחוללה פתאום ובני האמודאי באו ביחסים עם אנשי הצוללת הטבועה על ידי סימני דפיקות. ("דאר היום", 19 בדצמבר 1927, עמ' 2)

בן אמוראי – אמודאי, צולל. ראו גם: בן אמודאי, טובע, יורד תהומות, צולל, שוחה במצולות ים.

 • מכה"ע מהעלזינגפארס מודיעים, כי בני אמוראי הצוללים בלב ים כבר ראו את האניה ויסבוה. ("הצפירה", 26 בספטמבר 1894, עמ' 2)

בנין אניות, בנין ספינות (shipbuilding)

 • ה) בנין האניות היורדות ביאורות בנהרות ובימים, תקונן והחזקתן, אך יוצא מכללן החזקת אניות הקטור העשויות להוביל סחורה ועוברי אורח. ("הכרמל", 13 בפברואר 1863, עמ' 2)
 • על בנין ספינות חדשות יוציאו מאתים וחמשים אלף לירות פחות מבשנה העברה. ("השקפה", 8 במרץ 1906, עמ' 2)
 • ועל כן עסקי התעשיה מה היו? בנין אניות ואוירונים, הכנת אבק שרפה ושאר צרכי מלחמה למיניהם. ("הארץ", 26 בדצמבר 1918, עמ' 5)

בנין סירות, בנית סירות (boatbuilding)

 • האדון שמעון לוין הבטיח מכונות לנגרות הדרושות לבנין סירות בחוה. ("הארץ", 31 באוגוסט 1919, עמ' 2)

בעל אניות (shipowner)

 • בעלי אניות הקיטור והקבלנים מתאוננים על רוע העסקים. ("הצפירה", 24 באוגוסט 1888, עמ' 1)

בעל המכונה – מכונאי (באניה); ראו גם: מוכנאי, רב המכונה, מנהל המכונה.

 • […] בראותו כי רעה נגד פניו ויתן צו לבעל-המכונה להמטיר אש ורוח זלעפות מקיטור המכונה על שני הלוחמים האלה. ("המגיד", 16 בספטמבר 1874, עמ' 3)
 • בחודש מאיי 1874 היינו נחוצים לעזוב את האניה „מעגעטטהאף“, בעל המכונה (מאשיניסט) „קריש“ מת בחולי טובער-קולאזע וחולי סקארבוט. ("הצפירה, 20 בינואר 1875, עמ' 6)

בֹרג, בורג – מדחף (screw); ראו גם: שרבוב, גלגל ארוך כמעשה הברגי, גליל, גליל משורבב, גליל סובב, לוליון, מכונת המשוט, משוט, מעגילה, כנף, הגה, מניעה.

 • שני משוטים אפשר לאחד ואז נקבל משוט מיוחד, הנקרא – ברג. ("החרות", 6 בנובמבר 1913, עמ' 2)

בר תנורא – מסיק (fireman, stoker)

 • אנשי הצבא והאפיצירים נצולו, מלבד מכין המוקשים וואלאוויטש ובר התנורא זווירבינילים. ("הצפירה", 15 באוגוסט 1904, עמ' 4)

ג

גאות המים – גאות; ראו גם: עלית וירידת מי הים.

 • היום בשעה 2 עלתה גאות המים עד 13 רגל. ("היום", 4 באפריל 1886, עמ' 2)
 • הדחיקה גדלה מאד בעת גאות המים (פֿלוטה), אז התנגשו הרי הקרח מסביב לאניה ויהי קול רעש אדיר וחזק […]. ("המליץ", 6 בדצמבר 1896, עמ' 5)
 • תושבי הכפרים אשר על גדות הווייכסל סבלו ע"י גאות המים נזקים גדולים מאד. ("הזמן", 28 במרץ 1909, עמ' 1)

גב האניה – סיפון. ראו גם: גג האניה, מכסה, יציע, צפוי האניה, סיפון, צהר, קומה.

 • מצאתי און לי, לצאת ממחבואי וללכת הנה והנה על גב האניה, לעשות לי מכיר ומודע, אולי ממנו אמצע לחמי על ימי המסע […]. ("עברי אנכי", 2 במאי 1890, עמ' 3)

גבעת חול – שרטון (זאנדבאנק)

 • […] והגלים החזקים הרימו את הספינה, וירימוה בכח נורא בתוך גבעת חול על שפת הים, ותשקע הספינה בתוכה ולא יכלה לזוז ממקומה. ("הצבי", 8 במאי 1891, עמ' 1)

גג האניה, גג הספינה – סיפון; ראו גם: מכסה, יציע, צפוי האניה, סיפון, צהר, קומה.

 • […] ע"כ בא לקרוא לרב החובל כי יעלה על גג האניה למסור משמרת עבודתו למלח אחר. ("הלבנון", 2 ביוני 1875, עמ' 8)
 • גם שוחט היה ביניהם ומדי יום ביומו התפללו על גגי האניה והחזן מ. זילברמאן משך בקולו הנעים גם את רב החובל ושאר פקידי האניה אל התפלה לשמוע אל הרנה. ("המגיד", 11 במרץ 1897, עמ' 6)
 • בלילה התהלך על גג הספינה כשהוא מבוסם ויגיע עד מקום מצב השומרים […]. ("השקפה", 16 בנובמבר 1906, עמ' 6)

גדוד חניכי הים – אקדמיה ימית של הצי, בית ספר לקצינים של הצי

 • המצביא החדש לצי הרוסי באוקינוס השקט, ניקוליי בן האריאָן סקרידלאוו, הוא בן למשפחת אצילים בפלך סמולנסק. נולד בשנת 1844, למד בגדוד חניכי הים ויגמור למודיו בתאר „מיטשמאן“ (שר חמשים) בשנת 1864. ("הצפירה", 18 באפריל 1904, עמ' 1)

גובה המים – שיא הגאות, גאות

 • … לפורט-ארטור, עומק כל כך קטן ובלתי חשוב, עד שהאניות הגדולות יכולות לבוא ולצאת בו רק בשעת גובה-המים. גאות-המים באה פעמים ביום … ("הצפירה", 3 במרץ 1904, עמ' 1)

גוזר קרח – שוברת קרח

 • ראשונה, וולאדיוואסטוק תקפא בקרח לירחים אחדים בשנה. אך הדבר הזה עודנו חצי-אסון, כי הנסיון הראה לדעת, כי גוזרי הקרח יכולים להחזיק במשך כל החרף את המסלה שבין מחוז-האניות ובין מבוא-הים. ("הצפירה", 3 במרץ 1904, עמ' 1)

גודרת מוקשים – מַקֶשֶׁת, אניה מניחת מוקשים; ראו גם: אנית פצצות, אניה טומנת פחים, אניה טרנספורטית של מוקשי נפץ.

 • מתאשרת הידיעה, שהאניה הטורקית גודרת-המוקשים „אדג'ידג'יה“ נרדפה אתמול ע"י שלש אניות-מרוץ אנגליות, בשעה שטמנה מוקשים בקרבת בורלה, ליד המבוא אל לשון-הים הסמירנית. ("הצפירה", 20 באפריל 1915, עמ' 1)

גוזר קרח – שוברת קרח

 • ראשונה, וולאדיוואסטוק תקפא בקרח לירחים אחדים בשנה. אך הדבר הזה עודנו חצי-אסון, כי הנסיון הראה לדעת, כי גוזרי הקרח יכולים להחזיק במשך כל החרף את המסלה שבין מחוז-האניות ובין מבוא-הים. ("הצפירה", 3 במרץ 1904, עמ' 1)

גומרוק – בית המכס (תורכית: gümrük)

 • ויושבי הגומרק שבעים רצון בימי סגריר אלה, כי ישבות השמאי מעבודתו, והסופר ינפש מעמלו והמונה ינום שנתו ואין מחריד רבצו. ("המליץ", 18 בינואר 1889, עמ' 3)

גלגל ארוך כמעשה הברגי – מדחף; ראו גם: ברג, גליל, גליל משורבב, גליל סובב, לוליון, מכונת המשוט, משוט, שרבוב, מעגילה, מניעה, כנף.

 • הכחות השנים אשר הזכרנו הם: א', שני אופנים כאופני העגלה (כמו בכל אניות-קיטור הידועות), ב' שני גלגלים ארוכים, כמעשה הברגי, (שרויבע). ("המגיד", 20 בנובמבר 1857, עמ' 2)

גלגלי האניה – גלגלי משוטות (paddle wheels); ראו גם: גלגלי משוט, אופן.

 • […] וחיש נשמע קול המכים והנענים הצורחים מר מעצמת מכאוביהם מבין המית גלי ים הזועף ורעש גלגלי האניה […]. ("העברי", 19 במרץ 1893, עמ' 7)

גלגלי המכונה – גלגלי משוטות (paddle wheels); ראו גם: גלגלי משוט, גלגלי האניה, אופן.

 • […] הגלים אשר התרוממו משני עברי האניה ע"י תנועת גלגלי המכונה משכו את השחים אליהם ולא נתנום לשוח כחפצם. ("הצפירה", 12 באוגוסט 1886, עמ' 3)

גלגל הסובב – מדחף; ראו גם: ברג, גלגל ארוך כמעשה הברגי, לוליון, מכונת המשוט, משוט, שרבוב, מעגילה, גליל משורבב, גלגל הסובב, כנף, הגה, מניעה.

 • אנית המפץ הרוסית פארעל על דרכה מקיל ע"י אַסטערריף תחת פקודת ראש המלחים נגעה בהגלגל הסובב באדמת חול ותפליג לקיגסהאפען למען כי יבקרו שם את חלק האניה אשר מתחת למים. ("המליץ", 2 בדצמבר 1901, עמ' 3)

גלגלי משוט – גלגל משוטות (paddle wheel); ראו גם: אופן, גלגלי האניה, גלגלי המכונה.

 • […] והיה להניע העגלות על מסלת הברזל ולסבב גלגלי המשוט באניות-הקטור, ועוד כהנה. ("הצפירה", 11 בפברואר 1862, עמ' 5)

גליל, גליל משורבב, גליל סובב, גליל־הלולבות – מדחף; ראו גם: ברג, גלגל ארוך כמעשה הברגי, לוליון, מכונת המשוט, משוט, שרבוב, גלגל הסובב, מעגילה, כנף, הגה, מניעה.

 • אנית המפץ “No 257„, בבואה לעזרת אנית התרן שנשברה, נסתבכה בהגליל הסובב של אניה-מושכת (בוקסיר) והושלכה על פני הסלעים אשר על יד מגדל המאיר החרסוני. ("המליץ", 29 באוגוסט 1902, עמ' 2)
 • […] וגם מניע – מאָטאָר – הבא לידי תנועה ע"י כח האויר העב, והוא מניע את הגלילים המשורבבים הנמצאים בקצה האחרון של הטורפידו. ("הצפירה", 18 בפברואר 1904, עמ' 2)
 • אנית השריון התמוטטה לימין, אחור האניה התרומם ויגָלה הגליל (ווינט) בסבבו באוויר […]. ("הצפירה", 24 באפריל 1904, עמ' 3)
 • נגד הרעידות הנגרמת על־ידי גליל הלולבות נמצאה תחבולה פשוטה: בטבור האניה שמים בוּל־עץ כבד אשר מכונה מיוחדת מניעה אותו למטה ולמעלה. ("דבר", 8 באוגוסט 1934, עמ' 6)

גשר – גשר הפיקוד (bridge); מזח. ראו גם: גב האניה, גג האניה, גג הספינה, מכסה, יציע, צפוי האניה, סיפון, צהר.

 • היום, לפנות ערב, עמדתי בדד על גשר האניה. רוח קל נשב מפאת ים. ("הצפירה", 11 בפברואר 1898,עמ' 3)
 • סופר מכה"ע New York Herald עמד בכל עת המלחמה על גשר האניה ועיניו ראו כל מראה […]. ("הצפירה", 15 במאי 1898, עמ' 1)
 • אחד הנשארים בחיים מספר, שבשעה שחגר את אזור-ההצלה דפק הקפיטן על שכמו ואמר: „הצל עצמך, ידידי“, ואח"כ לחץ את ידו, עלה על גשר האניה וירד מצולות יחד עם האניה. ("הצפירה", 14 במרץ 1915, עמ' 3)
 • והאניה עמדה שם, וענן עשנה עלה השמימה, ונכונה להפליג. ויקפוץ על הגשר ויפול בלי כח על צהר האניה ברגע רפו את החבל הקושר את האניה להגשר. ("הצבי", 9 בנובמבר 1888, עמ' 6)

גשר המפקד – גשר הפיקוד

 • בעמדו לפני גשר המפקד, על המכסה הנשחת עד החצי ע"י הכדורים, פנה שר הפלך אל זקן האפיצירים הרוסים, ויודיע לו, כי ממשלת אשכנז אלוצה, עפ"י חוקי הבינים, לבקש להוריד את דגל אנית-השריון, יען כי לא תסכון עוד לשוט בים. ("הצפירה", 2 בספטמבר 1904, עמ' 2)

גשר המפשעה – גַּמְלָה (gangway); ראו גם: מעלות האניה, סולם האניה, מדרגת האניה.

 • אז יצא הפרינץ עם הכבודה אשר לרגלו מן האניה אשר בה באו ויעברו על פני גשר המִפְשָׂעָה אל אניה אחרת, אל הַסִירָה הקסרית הוהינצוללירן שעמדה שם נכונה. ("הצפירה", 26 בפברואר 1902, עמ' 1)

ד

דאָק המשוטט – מבדוק צף (גרמנית: Schwimmdock; רוסית: плавучий док; אנגלית: dry dock) ראו גם: אבנים יבשות.

 • אניה גדולה כזאת המקבלת בחיקה אניות אחרות לרפא את שבריהן ולתקן אותן למען יוכלו ללכת בדרכן, היא נקראת כיום בשם Dock או דאק המשוטט […]. ("הצפירה", 24 במרץ 1875, עמ' 4)

דגל ימי

 • הקאזינו היה מקושט דגלים ימיים עברים גם דגלי שאר העמים הימיים […]. ("דאר היום", 8 באוגוסט 1932, עמ' 4)
 • ספ09ינות-משא ואניות נוסעים העלו מעל חבלי תרניהן מאות דגלים ימיים, שהבריקו בססגווניות צבעיהן לאורן השמש הלוהטת. ("העולם", 18 בנובמבר 1948, עמ' 8)

דִגלָנית – אניית דגל

 • דגלניות של אניות משחית: 1 טובעה. אניות משחית: 16 טובעו, 3 קרוב לודאי שטובעו, 1 טובעה כנראה, 2 יתכן שטובעו, 10 ניזוקו, בסך הכל 32. ("הארץ", 14 ביוני 1942, עמ' 1)

דוגה – סירה

 • כל הסחורות האלה הרשות למכרם […] בלי תשלום מס באופן שהמוכר ימכרם מן העגלה, האניה, והדוגה (לאדקא). ("הכרמל", 13 בפברואר 1863, עמ' 1)
 • האחד מהם יחזיק משוט להניע את הדוגית לאט לאט, והשני יעמוד רק ברגלו האחת בספינה והשנית ינוע ברוח להחזיק במעוז שווי משקל גיוו הכפוף על שפת הדוגה אל פני המים. ("המליץ", 9 בפברואר 1865, עמ' 5)

דוגית – סירה

 • ומשלת לך את הדבר לנער היושב בדוגית אשר במשוטו בידו יוליכנה קדמה ובא איש גבור ודחף בידו הכבירה את הדוגית מערבה. ("חבצלת", 24 ביולי 1896, עמ' 3)

דוד קיטור, דוד (steam boiler); ראו גם: קלחת, יורה, פרור, כיור.

 • על אנית הקטור שאטאן על ים השאטאק, נתבקע הדוד מהמכונה וירק מים רותחים מתוכו על אנשי האניה […]. ("חבצלת", 20 באוקטובר 1871, עמ' 7)
 • דוד הקטור של הספינה האנגלית נבקע והעומד על ידו נפצע. ("הצבי", 23 ביוני 1909, עמ' 2)

דולת מוקשים

 • „שייטת העזר“ מורכבת מספינות-עזר שונות ממוצא שונה: שמונה זורות מוקשים, תשע דולות מוקשים, חמש סירות-תותחים, 4 אניות-נפט, אנית-בסיס אחת לצוללות, כעשר סירות-גרר מזוינות ושתי אניות בית-חולים. ("דבר", 3 בנובמבר 1946, עמ' 2)

דיוג – דיג

 • סדור קבוצות עבודה של דיוג עדין לא יצא לפועל […]. ("הארץ", 31 באוגוסט 1919, עמ' 2)

דפן האניה, דופן האניה (ship's side). ראו גם: כותל, קיר

 • הקאפיטאן אף כי היה אסור בזיקים עלתה בידו לפתוח הנחושתים ולקפוץ בים ממעל דופן האניה, ויטבע במצולה. ("הלבנון", 7 בינואר 1874, עמ' 8)
 • […] גושי קרח הרבה מאד נערמו מסביב לדופני האניה […]. ("מוריה", 10 במאי 1912, עמ' 3)

דרדנוט, דרידנוט – אניית מערכה מדגם דְּרֶדְנוֹט (Dreadnought); גם: דרדנאוט, דרידנוט, דרידנפט

 • לונדון. – הורידו אנית מלחמה גדולה מהטפוס „דרדנוט“ בשם „מונרך“. משקל הספינה הוא 22650 טון." ("החרות", 5 באפריל 1911)
 • מדינת ניוזילנד הייתה הראשונה, ובתלגרם רשמי הודיעה כי החליטה להתנדב „דרידנפט“ אחד, ספינה איומה אחת, לאנגליה מיד, ואם יהיה צרך תתנדב עוד אחת. ("הצבי", 4 באפריל 1909, עמ' 1)
 • שלשה דרידנוטים שבנינם היה צריך להגמר בשנת 1915 היו נבנים בסיבסטופול. ("דאר היום", 2 בפברואר 1927, עמ' 2)

דרך אניות – קו ספנות (shipping line)

 • שב מנהל המשרד הא"י המרכזי בפולין ה' חיים ברלס מארץ יון, מקום שם השתדל בסדור דרך אניות חדשה הנוחה יותר לא"י. ("הארץ", 17 באוגוסט 1925, עמ' 3)

ה

הגה – מדחף. ראו גם: שרבוב, ברג, גלגל ארוך כמעשה הברגי, גליל, גליל משורבב, גליל סובב, לוליון, מכונת המשוט, משוט, מעגילה, כנף.

 • משני צדי האניה פועלות שתי מכונות […] בכל מחלקה יש מכונה מיוחדת, דוד מיוחד, והגה (שרויבע) מיוחד, והיה אם תשחת מחלקה אחת והיתה השניה לפלטה. ("הזמן", 26 בפברואר 1904, עמ' 2)

הוציא את האניה ממקום מעמדה – חילץ משרטון

 • למרות התחבלות שהחזיקו תיכף לא הצליחו להוציא את האניה ממקום מעמדה, אף כי סביבה נאספה אסקדרא שלמה של אניות מושכות […]. ("הצפירה", 8 במאי 1904, עמ' 2)

הוציא את העוגן – הרים עוגן; ראו גם: הרים עוגן, הסיר יתד.

 • […] וירד עם האורחים במעברה לבוא אל האניה, בבואם שם צוו להוציא את העוגן ויפרשו נס בדרך טריעסט, ושם ירדו מהאניה […]. ("הכרמל", 15 בנובמבר 1861, עמ' 3)

הורדה – השקה

 • על המשתה, אשר נעשה אחר הורדת האניה „דייטשלאנד“, נאם השר חיצון בילאָב נאום ויאמר בין יתר דבריו […]. ("המליץ", 14 בינואר 1900, עמ' 3)
 • ברגע הורדת האניה הופיעו עליה דגל הוד אדוננו הקיסר, דגל הוד רוממותו של הגנרל-האדמירל ודגלי הצבא ושלטון הים. ("המליץ", 6 באוקטובר 1902, עמ' 3)

הוריד הימה – השיק

 • הנשיא קרנא עם המיניסטרים והאדמיראל אוועלאן היו אתמול יחדו בעת הורידו הימה אניה צרפתית חדשה „זשוירע-גיבערי“. ("הצפירה", 30 באוקטובר 1893, עמ' 1)
 • ספינת המלחמה היפנית קשומן הורדה הימה מבית בנין הספינות של אלסויבג, במעמד ציר יפן האיאסי. ("השקפה", 28 במרץ 1905, עמ' 3)
 • האניה הזאת הורדה הימה בשנת 1907 ונבנתה בגלזגוי. בנינה עלה במחיר של 85 מיליון פרנק. ("החרות", 28 במאי 1915, עמ' 2)

הוריד עוגן, הוריד עוגין – עָגַן. ראו גם: השליך עוגן.

 • […] והנה אנית סוחר באה מטריעסט, ותורד את העוגין ותנח בחוף איזמיר […]. ("הכרמל", 15 בנובמבר 1861, עמ' 2)
 • אז הורידו הדיגים את העוגן לעצור את האניה, אך אנית השיט החלה לצלול במים. ("היום", 6 בספטמבר 1887, עמ' 3)
 • ב-10 ביוני בחצי השעה השמינית בערב באה סירת בית הקיסר שטאנדראט […] אל מפרץ-הים שטאנדארט ושם הורידה עוגן. ("הזמן", 26 ביוני 1913, עמ' 1)

הוריד לים (אניה) – השיק; ראו גם: הכניס אל המים, חנוכת אניה.

 • אתמול הורדה האניה הצלבנית הצרפתית „סופרין“ לים, בברסט. ("דאר היום", 6 במאי 1927, עמ' 6)
 • היום מפקד חגיגי של „זבולון“, תורד לים סירה חדשה ותחונכנה שתים אחרות. ("הבֹקר", 21 במרץ 1943, עמ' 3)
 • לפני כמה ימים הורדה לים סירת פלדה בת 60 טון מתוצרת הארץ. (דבר", 6 בנובמבר 1946, עמ' 3)

הטענה – טעינה (loading)

 • כל עבודות האניה, הפריקה וההטענה נעשות ע"י פועלים עברים. ("דבר", 14 במרץ 1935, עמ' 1)

הכניס אל המים – השיק אונייה; ראו גם: הוריד לים, חנוכת אניה.

 • אנית המלחמה הראשונה שנבנתה אחר המלחמה […] הוכנסה אל המים בנהר טיין (צפון אנגליה) ע"י הגב' ברידגמן, אשתו של וזיר הפנים. ("דאר היום", 6 בספטמבר 1925, עמ' 3)

הליכה – שיט, נסיעה בים

 • האניות תגענה בהליכה בחפי אלכסנדריה, פורט סעיד, יפו, חיפה […]. ("הצבי", 26 באפריל 1900, עמ' 1)
 • בעת ההליכה היה מפץ פח מתחת הצלע הימני של אנית-השריון „פאָביעדא“. ("הצפירה", 24 באפריל 1904, עמ' 3)

הלך על פני המים, הלך – שט, הפליג

 • "היום" הננו הולכים על פני מי הים – גלי ים התיכון אינם גדולים ורחבים כהרים גבנונים, כמו משברי ים האטלאנטי וימים אחרים, אבל לעומת זה אדירים המה ועזים למאוד. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)
 • אניתנו מהרה ללכת על פני ים האטלאנטי ממזרח למערב. ("הצפירה", 15 במאי 1862, עמ' 6)
 • ביום 24 מארט, האניה „אפאללאן“ הלכה על פני מים מעיר סאוועסטאפאל בלילה ופניה מועדית לעיר קערטש […]. ("עברי אנכי", 10 במאי 1872, עמ' 2)
 • הפרינץ קאָבורג לן באדסאווא בבית הסוכן לחברת האניות ההולכות במי הדונא. ("היום", 14 באוגוסט 1887, עמ' 1)

המשת מוקשים – שליית מוקשים

 • הרעשת המצודות נמשכה, ויחד עם זה התנהלה עבודת ההמשה של המוקשים מן המים. ("הצפירה", 21 במרץ 1915, עמ' 1)

הנהיג – נהג (ספינה)

 • מהירות הספינה החדשה דרודניבט הגיעה לאחד ועשרים קשר וחצי, שהוא חצי הקשר יותר ממה שקוו. באופן שספינה מערכה זו היא היותר מהירה בעולם. שלטון הים מודיע, כי המלאכה בה קלה מאד ונוח מאד להנהיגה. ("השקפה", 12 באוקטובר 1906, עמ' 1)

הניף דגל לחצי – הרכין דגל לחצי התורן

 • בכל הנמלים הניפו הספינות דגליהם לחצי לסימן אבלות. ("הצבי", 22 באפריל 1922, עמ' 1)

הסגר (רפואי) – קרנטינה; ראו גם: משמר.

 • […] ההסגר וההחלט (קוואראנטאננע) של עשרה ימים שנתחייבו בה כל האניות הבאות מלשון הים אלכסנדרעטטא יתפשטו והתרחבו על כל האניות הבאות מכל ארך החפים […]. ("הצפירה", 9 באוגוסט 1891, עמ' 1)
 • הערבי החולה שהבחרים הורידוהו בחשאי העירה מת ביום הששי והסגר של חמשה ימים חל על האנשים שירדו מהאניה. ("החרות", 6 בספטמבר 1911, עמ' 3)

הסיע אניה מיבשה לתוך המים – השיק

 • הנסיון אשר נסו ביום האתמול להסיע את אֳנִי לויתן מיבשה לתוך המים מופת על דברינו אלה. ("המגיד", 20 בנובמבר 1857, עמ' 189)

הסיר יתד – הרים עוגן. ראו גם: הרים עוגן, הוציא את העוגן.

 • הסרנו את היתד ונצא על פני המים, ורעם אחד מקנה הרובה בשר את לכתנו. ("הצפירה", 10 באפריל 1862)

השטה – הפלגה, שיט

 • מלחים תופשי משוט בלי כל ידיעה בנתיבות המים יקחו מעשרים ועד חמשה ועשרים רו"כ בעד כל משך ההשטה […]. ("הצפירה", 30 בנובמבר 1893, עמ' 2)

השליך יתד השקיעה – הוריד עוגן; ראו גם: הוריד עוגן, הוריד עוגין, השליך עוגן.

 • בהגיעם אל חפי קאנסטאנטינאפלע, אלכסנדריא, אשר שמה תשליך האניה את יתד השקיעה לעמוד ולנוח ימי צבאה […]. ("חבצלת", 3 בפברואר 1871, עמ' 1)

השליך עוגן – הוריד עוגן; ראו גם: הוריד עוגין, השליך יתד השקיעה.

 • […] והשליכו שמה את עוגן האניה (אנקער) בלב ים, והאניה עמדה מלכת […]. ("עברי אנכי", 9 בפברואר 1872, עמ' 3)
 • האניה הגדולה „נארמאנדיא“, אשר הפליגה בים מחוף „האווער“, השליכה עוגן על יד חוף נויאָרק ביום אתמול. ("המליץ", 13 באוקטובר 1898, עמ' 2)
 • כמעט בכל רבע שעה סרה האניה אל החוף ומשלכת את העוגן מבלי שאון. ("העולם", 18 באפריל 1909, עמ' 2)

התמוטט – נטה אל צד

 • בחמשה ועשרים לירח אפריל העבר בהיותנו באורך י"ב מעלות ורוחב תשעים למזרח ואניתי מוט התמוטטה בתנועה חזקה מאד. ("המגיד", 12 בדצמבר 1860, עמ' 4)
 • והים היה זועף. האניה התמוטטה בחזקה. ולא יכול הנער החשוב להחזק על רגליו, ובעמל גדול הגיע עד אחורי האניה. ("הצבי", 9 בנובמבר 1888, עמ' 29)
 • אנית השריון התמוטטה לימין, אחור האניה התרומם ויגָלה הגליל (ווינט) בסבבו באוויר […]. ("הצפירה", 24 באפריל 1904, עמ' 3)

התמרן – ערך תמרונים

 • בשעה, שחלק קטן מאד מצי תורקיה התמרן בים השחור, בין הארבע עשר והחמשה עשר אוקטוברו (היוני) יצא לקראתו הצי הרוסי […]. ("הצבי", 12 בנובמבר 1914, עמ' 2)

התרוצץ – התנגש ב-

 • […] בחמשה עשר לירח העבר התרוצצה אנית הקיטור התוגרמית Betirno בצאתה מן הבאספארוס, על אנית מלחמה האנגלית Beta אשר אמדה אצל ארמון הסולטאן וכרגע החלה האחרונה לרדת מטה […]. ("הצפירה", 10 בפברואר 1875, עמ' 7)
 • ערפל בעב הענן היה פרוש בעת ההיא על פני הים, ותתרוצצנה האניות אשה באחותה. ("המליץ", 31 באוגוסט 1888, עמ' 2)

ו

וזיר הים – מיניסטר הצי המלחמתי

 • רוב העתונים האנגלים התחילו לבקר קשה את הפוליטיקה של הוזרה הבריטית ולתקף ביחוד את מר טשורשל, וזיר-הים. ("החרות", 9 במאי 1915, עמ' 1)

וזרת הים – מיניסטריון הצי המלחמתי

 • וזרת הים אומרת ללוות סך 60,000 לירה לבנין אניות חדשות. ("הצבי", 16 באוגוסט 1895, עמ' 2)
 • עם ישיבתה האחרונה הסכימה הדומה להוסיף על הקרידיט של וזרת-הים עוד 1,470,000 רובל, למלאות בזה את חסרון החובות שחיבת הוזרה ההיא. ("מוריה", 6 ביוני 1911, עמ' 3)

וויצע אדמיראל – תת-אדמירל, אדמירל-משנה (ви́це-адмира́л, vice-admiral)

 • […] וביום הרביעי שבוע זה בא גם הוויצע אדמיראל מפקד צבא אניות המלחמה הבריטיות העוברות בים התיכון ירושלימה. ("חבצלת", 5 במאי 1876, עמ' 2)
 • בפלוגה נמנו אנית המרוץ „רוסיא“ ועל דגלה הוויצי-אדמיראל בוזאובראזוב, אנית המרוץ „גרומבוי“ ואנית המרוץ „רוריק“. ("הצפירה", 23 ביוני 1904, עמ' 3)

ז

זורת מוקשים – מניחת מוקשים (minelayer). ראו גם: יוקשת, מטילת מוקשים, מפזרת מוקשים.

 • „שייטת העזר“ מורכבת מספינות-עזר שונות ממוצא שונה: שמונה זורות מוקשים, תשע דולות מוקשים, חמש סירות-תותחים, 4 אניות-נפט, אנית-בסיס אחת לצוללות, כעשר סירות-גרר מזוינות ושתי אניות בית-חולים. ("דבר", 3 בנובמבר 1946, עמ' 2)

זרוע ים – מצר

 • ביום 7 אפריל הודיע בכרוז תוך מ"ע בלאנדאן, כי נכון הוא בערב היום ההוא ללכת ולעבור את זרוע הים המבדיל בין אנגליא וצרפת […]. ("הצפירה", 5 במאי 1875, עמ' 8)
 • עמק זרוע הים בין קאלה ודובר רק כחמשה ועשרים או חמשים מתר. ("הצבי", 1 ביוני 1888, עמ' 6)
 • בין אנגליה ומדינות המאוחדות יש סכסוך מכבר בדבר צידת הדגים בזרוע הים בהרינג. ("הצבי", 3 בינואר 1896, עמ' 1)

זרק מוקש, זרק טורפידה – שיגר טורפדו

 • שתי אניות-מוקשים קרבו אל אנית המרוץ וזרקו בה מוקשים. ("הצפירה", 24 בנובמבר 1912, עמ' 3)
 • התת-מימית זרקה מוקש, אשר הטביע אחת הספינות הגדולות עם צבא […]. ("הצפירה", 3 ביוני 1915, עמ' 2)
 • האניה הגרמנית אבדה בעקב כדורי התותחים וה„אלקאנטארה“ (בעלת 15,850 טון) על ידי טורפידה שנזרקה בה. ("הצפירה", 28 במרץ 1916, עמ' 3)

ח

חבילות לשעה – קשרים (מייל ימי בשעה, knot); ראו גם: עניבה, קנאט, פרסת ים, קשר ימי בשעה, חבל ים.

 • […] ולפי זה כשהאניות שטות 15 חבילות לשעה, יש סיפק ביד אניות המרוץ הרוסיות להגיע עד מצר-הים הקוראני במשך 37 שעות. ("הצפירה", 22 באוגוסט 1904, עמ' 1)

חבל האנך – אנך עומק (lead line)

 • התחבולה היותר פשוטה ונקלה אשר ישתמשו בה יורדי הים מאז למדוד את עומק ים הגדול הוא „חבל האנך“ (לאטה) והוא חבל ארוך עד כמה אלפים רגל, בקצהו תלוי וקשור עמוד של עופרת או ברזל כבד במשקלו […]. ("הצפירה" 24 באפריל 1862, עמ' 4)
 • בים האטלאנטי הורידה אנית בני צרפת […] את חבל האנך אל מעמקי ים […]. ("הצפירה", 14 במרץ 1877, עמ' 5)
 • כאשר התפוצץ הפרור בסירה “Winslow„ מהרה האניה “הודואָן„ ותשלך אליה חבל ההצלה ואחד מאנשי הסירה כבר תפש את החבל, אך ברגע ההוא נהרג ע"י כדור. ("הצפה", 15 במאי 1898, עמ' 3)

חבל ים – קשר (מייל ימי בשעה, knot); ראו גם: עניבה, קנאט, פרסת ים, חבילות לשעה, קשר ימי בשעה.

 • המהירות הבינונית של האניות היותר מהירות במדת חבל-ים (קנאָטען), היתה בשנת 1848 – 6 […]. ("הצפירה", 13 ביולי 1914, עמ' 2)

חבלנית – משחתת (destroyer)

 • חַבְּלָנִית (אנית משחית) – Destroyer (כדאי להפטר מ„אנית-משחית“, כדי לא לחזור על המלה „אניה“ כל כך הרבה פעמים). ("המזרח", 6 בנובמבר 1942, עמ' 10)

חבר מלחים – צוות (crew)

 • האניות הצרפתיות תפלגנה אל נמל בריטי עם חבר מלחים מוקטן ובלוית ספינות בריטיות […]. ("הבֹקר", 10 ביולי 1940, עמ' 4)

חברת אחריות לאניות סוחר – חברת ביטוח ימי

 • חברת אחריות לאניות סוחר נזכרת ראשונה בדברי הימים בשנת 1560 (ש"כ), לרגלי מסחר הצמר אשר נפרץ בין אנגליה וארצות השפלה. ("דאר היום", 21 בנובמבר 1927, עמ' 3)

חברת אניות – חברת ספנות

 • אנית-הקיטור „אדית“ של חברת האניות בפלשתינה הגיעה ליפו למען התחיל במסחר בין החופים. ("דאר היום", 27 באוקטובר 1921, עמ' 3)

חברת דיוג – חברת אניות לדיג

 • חברות הדיוג תעזורנה לועדה בסדור הקוליקציה. ("הארץ", 31 באוגוסט 1919, עמ' 2)

חברת ספנות – חברת אניות

 • נוסדה „חברת ספנות הא"י בערבון מוגבל", שמטרתה לסדר שרות של אניות עבריות בשביל ארץ ישראל. ("הפועל הצעיר", 13 בפברואר 1920, עמ' 18)

חברת שיט – חברת ספנות (להובלת נוסעים)

 • מלבד זאת מהלכות בין נמלי המזרח הקרוב ספינות של „חברת השיט הממשלתית הטורקית“ (איסטנבול) ולעתים ספינות מצריות ויווניות. ("הארץ", 6 ביוני 1946, עמ' 3)

חגורת ישע חגורת הצלה

 • האניה „ברלין“ הצילה איש שצף 22 שעות על פני המים בעזרת חגורת־יֶשַׁע. ("דבר", 15 בנובמבר 1928, עמ' 1)

חדר – תא (באניה); ראו גם: קן, תא.

 • ביום שלשה עשר לחודש סעפטעמבער עזבתי את חדרי אחר סעודת הצהרים ועליתי על היציע למעלה. ("המגיד", 27 באוקטובר 1858, עמ' 2)
 • […] ומבלי משים נפלתי אחור אל החדר (קאיוט) אשר עמדתי עד הנה על פתחו. ("הצפירה", 26 במאי 1875, עמ' 5)
 • חכם אחד המציא לעשות לבעלי הספינות, כרים וכסתות אשר עליהם ישבו הנוסעים בחדרי הספינה (קאיוטען) […]. ("הצפירה", 1 במברץ 1881, עמ' 7)

חוט – פאדום, אמת־ים; ראו גם: קנה, קנה מידה, קומה.

 • קו ה־10 פדום יסומן ביחידת העומק חוט (Fathom).‏ (1 חוט = 6 רגל = 183 ס"מ בערך). (שמואל טנקוס, נביגציה חופית, 1952)

חוטף אניות – פריבטיר (privateer). ראו גם: קאפער.

 • הם נתנו מכתבי רשיון לחוטפי-האניות שודדי הים להתנפל על אניות-סוחר אנגליות. ("הצפירה", 8 בנובמבר 1899, עמ' 3)

חולי הים – מחלת ים (ביידיש: זעעקראנקהייט)

 • חולי הים הוא מכאוב אנוש, מכל אלה אשר סביבותיך אין חולה מהם עליך, אין מי ינוד לך ואין מי ינחמך, ונהפוך הוא עוד תצלינה אזניך משחוק המלחים המצחקים עליך ועל מחלתך. ("הצפירה", 26 בפברואר 1862, עמ' 6)

חולת הים – מחלת ים

 • האניה הוכנה ונעשתה לתכלית הזאת לבל יגיע להנוסעים חולת הים. ("הלבנון", 3 בפברואר 1875, עמ' 8)

חומת מים – שובר גלים. ראו גם: משבר גלים, שובר גלים.

 • איזור המים השקטים שנוצר בעקב התקדמות חומת המים הוא עתה רחב מאד. ("דבר", 18 ביולי 1930, עמ' 1)
 • עבודות הנמל בחיפה מוסיפות להתקדם […] לפי שבחודש זה התקדמה חומת המים הראשית עוד 82 מטרים בארכה, והניחו למעלה מ-1200 מטרים מעוקבים של אבנים. ("דאר היום", 27 באפריל 1930)

 חוּנַךְ – הושק, נחנך

 • ביום 31 לירח יענואר חונכה אנית מלחמה הבריטית „מאיעסטיק“, ארכה 390 רגל, רחבה 75 רגל, ויכולה לשאת משא 7000 טאן. היא ממהרת ללכת ששה עשר מיל וחצי לשעה. ("חבצלת", 8 במרץ 1895, עמ' 6)
 • ביום השבת השני לירח סעפטעמבער חונכה בשטעטין ע"י קיסר אשכנז והקיסרית, אנית הקטור „אוגוסטא וויקטאריא“ […]. ("חבצלת", 18 בספטמבר 1905, עמ' 7)

חוף – נמל; תחנת עגינה. ראו גם: מבוא ים, מבוא אניות, מעמד אניות, מקום אוסף האניות, עיר חוף.

 • נסענו אל פאריז ונבוא אל טולאַן מקום חוף האניות לממלכת צרפת […]. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862,עמ' 5)
 • בעמל רב ובהוצאות רבות למאד נבנה החוף בעיר הזאת אשר יוכל להתחרות את חופי הים היותר מצוינים, בו נבנה מגדל מאיר להולכי ים […]. ("חבצלת", 31 במאי 1895, עמ' 8)
 • מסלת ברזל ארוכה לערך 300 קילומטר עוברת בנאטאל ממקום חוף-האניות דורבאן (פארט-נאטאל) לאורך כל המדינה […]. ("הצפירה", 20 באוקטובר 1899, עמ' 2)

חוף הצבא – נמל צבאי

 • בשעה החמישית ומחצה קרבה האניה „אלכסנדריא“ אל חוף הצבא. ("הצפירה", 20 ביולי 1888, עמ' 2)

חוף לאניות סוחר – נמל מסחרי

 • בשעה הרביעית ומחצה עברה אנית-הקיסר „הוהינצוללירן“ […] לפני החומה אשר אצל החוף לאניות-סוחר […]. ("הצפירה", 20 ביולי 1888, עמ' 2)

חיל אניות – חיילי צי, נחתים.

 • גם חיל אניות המלך מאנו ללכת אחריו אל גאעטה. ("הכרמל", 20 בספטמבר 1860, עמ' 1)
 • אך קרוב הדבר להאמין שנועצו שרי הממשלה להוריד את אנשי החיל מן האניות, למען יהיו לעזר להם במלחמה ביבשה, וכמו שמודעת עתה לכל, שעל המבצרים הסובבים את פאריז הציגו אנשי חיל האניות (מארינע טרופפען) למשמר. ("עברי אנכי", 4 בנובמבר 1870, עמ' 3)
 • בשעה שהמלחמה כבר קרבה אל קצה השתתפו בה גם אנשי חיל אניות האנגלים עם כלי התותח שלהם אשר שִׁתְּקו את כלי התותח של האויב. ("הצפירה", 3 בנובמבר 1899, עמ' 3)

חיל הספנים – חיל הים

 • ואיש בא, והוא מזקני חיל הספנים, ויהפך וימשש ויאמר: זהו קטע משבר אנית מלחמה שירדה תהומות זה מאות בשנים. ("הצפירה", 12 בפברואר 1904, עמ' 3)

חיל המגן של החופים – משמר החופים

 • […] הפורטה פקדה על חיל-המגן של החופים לחזק את ההשגחה על כל האניות הבאות מן הים השחור. ("הצפירה", 4 ביולי 1905, עמ' 1)

חליל – צופר האניה (whistle); משרוקית רב מלחים (bos'n pipe)

 • רב החובל נתן אות וישמיע קול חליל וגם צוה להטות את מהלך האניה הצדה. ("הצפירה", 17 ביולי 1894, עמ' 2)
 • האניה כבר הרימה את העוגן שלה, חליל… אחת, שתים ושלש. שריקת המכונה והמית המים מסביב. ("העולם", 23 ביולי 1909, עמ' 9)
 • למען הרגיען במעט הוכרח הקפיטן להשמיע את קול החליל של המכונה לכה"פ בטון חרישי, פעם אחת בכל רבע שעה. ("הצפירה", 17 במאי 1916, עמ' 2)
 • ראש המלחים נתן פקודתו למשרתי האניה והחלילים השמיעו קולם לעומתו וכל איש ואיש מהר לבוא אל מקום משמרת חניך עבודתו באניה. ("הצפירה", 5 באפריל 1891, עמ' 1)

חלק קדום (של האניה) – חרטום (bow)

 • נזרקו בה שני מוקשים, שאחד מהם אשר פגע בחלק הקדום של האניה […]. ("הצפירה", 12 במאי 1915, עמ' 3)
 • […] כשתי פרסאות מן החוף פגעה הספינה במוקש, שהרס את החלק הקדום שלה כליל. ("הצפירה", 26 ביוני 1916, עמ' 3)

חנוכת אניה – השקה

 • גם המלך הומבערט והמלכה מרגריתא באו לבקר את הצי, וגם לחוג את חנוכת אנית המלחמה החדשה אשר עשתה איטליא […]. ("הצפירה", 10 ביולי 1891, עמ' 1)
 • בעת חנוכת האניה החדשה שהורידו אל המים אמר הקיסר ווילהלם: „האניה הזאת הקלה על פני מים תתן עדותה כי מטרתה לשלום. ("המליץ", 29 ביוני 1892, עמ' 4)
 • חנוכת אנית מלחמה חדשה. ("דאר היום", 6 בספטמבר 1925, עמ' 3)

חניך צבא הים – קדט

 • הנני דורש, כי יושם לב אל גודל ערך החנוך של חניכי צבא הים השטים במימי חו"ל, לחזק בלבם את האהבה לעבודת הים […]. ("הצפירה", 14 ביולי 1905, עמ' 3)

חרושת אניות, חרושת ספינות – בנין אוניות (shipbuilding)

 • העתון המצרי „אל בלאן“ מספר, שחרושת האניות היתה מהחשובות ביותר במצרים עוד בזמנו של מוחמד עלי. ("דבר", 18 ביולי 1936, עמ' 2)נוסף על שביתת הכורים עזבו את העבודה גם עובדי חרושת ספינות וענף הבקר. ("הצֹפה", 25 ביוני 1947, עמ' 1)

ט

טארפעדא – מוקש ימי, טורפדו.

 • […] במעברות הדארדאנעללען עומדת אנית מלחמה אנגלית, לעצור בעד ממשלת תוגרמא לבל תטמון פחים (טארפעדין) בקרקע הים. ("הצפירה", 5 במאי 1885, עמ' 2)

טארפעדא מגן – טורפדו נייח, מוקש ימי

 • […] וכבר נודעו עתה לבד טארפעדאת-מגן הרובצים על מקומם שהונחו שם, גם הרבה מינים מטארפעדאת-תגרה […]. ("הלבנון", 15 ביוני 1877, עמ' 5)

טארפעדא מתנגד – טורפדו-נגד

 • […] כי נשלחים המה אל החוף החמוש בטארפעדען טארפעדא מתנגד אשר יתבקע ויבקיע עמו את כל הטארפעדען הנמצא שמה להתפוצץ לרסיסים לפני בוא הזמן הנכון. ("הלבנון", 21 בדצמבר 1877, עמ' 6)

טארפעדא מתנועע – טורפדו תקיפה, טורפדו נע

 • להגן על אניות מלחמה הגדולות מהטארפעדען המתנועעים צלחה בדעת ממשלת אנגליא בתחלה לתת לכל אניה לות אותה סכום אניות קטנות […]. ("הלבנון", 21 בדצמבר 1877, עמ' 7)

טארפעדא-תגרה – טורפדו תקיפה, טורפדו נע

 • […] וכבר נודעו עתה לבד טארפעדאת-מגן הרובצים על מקומם שהונחו שם, גם הרבה מינים מטארפעדאת-תגרה, המתחלקים ע"י מכונותיהם לארבעה ראשים. ("הלבנון", 15 ביוני 1877, עמ' 5)

טבילה – השקה

 • […] ולתכלית זו הולך אחי ווילהלם הנסיך היינריך לאמריקא להיות שמה ביום טבילת האניה האשכנזית הזאת בא כחו של קיסר אשכנז. ("המליץ", 17 בינואר 1902, עמ' 1)

טובע – צולל, אמודאי. ראו גם: יורד תהומות, בן אמודאי, בן אמוראי, צולל, שוחה במצולות ים.

 • הצרפתי דענארוזע המציא מכונה אשר בעזרתה יוכל הטובע לצלול במים מתחת ולהשאר שמה זמן רב. ("הלבנון", 27 באוקטובר 1875, עמ' 88)
 • ומעתה כבר יוכל הטובע להשאר תחת המים לערך חמש – עד – שש שעות […]. ("קול מחזיקי הדת", 25 באוקטובר 1912, עמ' 3)

טומנת רשתות (netlayer)

 • נוסף לכך, נמצאות בצי הבריטי […] למעלה מ-200 ספינות לתפקידים שונים: שולות-מוקשים, יוקשות (מטילות מוקשים), סיירות (לתפקידי סיור וגישוש), טומנות רשתות […]. ("דבר", 17 באפריל 1940, עמ' 5)

טוניות – טונאג' (הדחק, תפוסה). ראו גם: כמות מטען.

 • ועידת לונדון קבעה את הטוניות המכסימלית של אניות-הקרב הגדולות. ("הירדן", 10 באוגוסט 1934, עמ' 2)

טוען משאות – סוואר, סבל בנמל

 • רק טועני המשאות לבדם עומדים במרדם, על כן עוסקים עתה רק בפריקה. ("הזמן", 6 ביוני 1912, עמ' 1)

טוען פחמים (coal trimmer)

 • השביתה של פועלי הנמל בלונדון קבלה צורה מבהילה. אל השובתים נספחו כל הסבלים, העגלונים, טועני הפחמים ועוד. ("הצפירה", 10 באוגוסט 1911, עמ' 3)
 • לפני יציאתה של האניה „פראנס-ניו-יורק“ קבלו שביתה 550 מסיקים וטועני פחמים ומלחים. הם דורשים הוספת שכר. דרישתם נדחתה. יציאת האניה נתעכבה. ("הזמן", 11 ביוני 1912, עמ' 1)

טורפיד, טרפיד – ספינת טורפדו

 • היום, בשעה שנים אחרי הצהרים הביא הטורפיד התורקי את ארונו של המעופף נורי בי לעירנו. הטרפיד הוא טרפיד החוף של עירנו. ("מוריה", 18 במרץ 1914, עמ' 1)

טורפידה, טורפידיה – ספינת טורפדו; טורפדו.

 • […] אצל אחד בעלי בתי מלאכת האניות בקיעל נעשו טורפידות בעד ממשלת ספרד, והוא מבקש איפא מאת ממשלת אשכנז לאסור את משלוח הטורפידות אל מקומן […]. ("הצפירה", 20 במאי 1898, עמ' 4)
 • ממבצרי בירות ומהספינה התורקית „אבן-אללה“ וכמו כן מהטורפידה, ענו ביריות על הספינות האיטלקיות אבל כדורי האיטלקים שרפו את הספינה, וטבעו את הטורפידה. ("מוריה", 8 במרץ 1912, עמ' 3)
 • הטורפידה נראתה בדרך שוטה, גם עמודי המים שהתרוממו בשעה שנזרקה הטורפידה, ואולם היא לא פגעה באניות, כי אם עברה ביניהן. ("הצפירה", 9 ביולי 1916, עמ' 2)

טלגרפיסטן, טלגרפיסט – אלחוטאי (באניה); ראו גם: פקיד הטלגרף, עובד רדיו.

 • הטלגרפיסטן, ששמש באניה הזאת ליד מכונת-מרקוני, לא הלך בלילה ההוא לישון בשעה הקבועה […]. ("הצפירה", 21 באפריל 1912, עמ' 3)
 • טרגי ביחוד הוא המברק האל-חוטי ששלח הטלגרפיסט של ה„פרינציפסה מפאלדה“ ברגעים האחרונים. ("דאר היום", 16 בנובמבר 1927, עמ' 4)

טרוילר – מכמורתן (trawler)

 • בעתון „סטאר“ מדפיס הלוצמאן של ספינת הטרוילר שבאה להול את פרטי המלחמה בים הצפוני. ("הצפירה", 28 בינואר 1915, עמ' 2)

טרנספורט – מובלת גייסות (transport); ראו גם: אנית מסע, אנית מסע אורחים, אנית מעבר, אנית העברה, אנית הובלה.

 • חלק מסוים של אניות-המוקשים האנגליות עסוק עתה בים התיכון ובקולוניות גם בעבודת המשמר על הטרנספורטים המעבירים צבא […]. ("הצפירה" 12 במאי 1915, עמ' 3)

י

יוקשת (minelayer). מניחת מוקשים. ראו גם: מטילת מוקשים, זורת מוקשים, מפזרת מוקשים.

 • נוסף לכך, נמצאות בצי הבריטי […] למעלה מ-200 ספינות לתפקידים שונים: שולות-מוקשים, יוקשות (מטילות מוקשים), סיירות (לתפקידי סיור וגישוש), טומנות רשתות […]. ("דבר", 17 באפריל 1940, עמ' 5)

יורד תהומות – צולל, אמודאי. ראו גם: בן אמודאי, בן אמוראי, טובע, צולל שוחה במצולות ים.

 • […] וביחוד נסו והצליחו בזה האמעריקאנים לתועלת הדיגים משליכי ביאור חכה, ולטובת יורדי תהומות בפעמון הצוללים ועוד. ("הצפירה", 14 במרץ 1888, עמ' 6)
 • שלשה יורדי תהומות (טויכער) עסקו בעבודה ויעלו בלי הרף גויות מתים מתהומות מים. גם ממקומות אחרים הביאו הגלים גופות אדם. ("הצפירה", 24 ביוני 1904, עמ' 2)

יוֹרָה – דוד קיטור. ראו גם: דוד, כיור אש, כיור קיטור, פרור, קלחת.

 • אנית הקטור יוליא נשרפה בלכתה לקאליפארניען, היורה התפוצץ והנפט הרב אשר נמצא בהאניה הוצת […]. ("חבצלת", 11 במרץ 1888, עמ' 6)
 • רב החובל ואתו ארבעה מפקידיו חובלי האניה ירדו היבשה, ורגעים אחדים אחרי כן התפוצץ היורה ותשבר האניה, ותרד במצולה […]. ("חבצלת", 18 בינואר 1895, עמ' 7)
 • האניה הפגועה נתמלאה תיכף מים, היורה התפקע שתי פעמים ולא ארך הדבר יותר מחמשה דקים והאניה טבעה. ("מוריה", 15 בנובמבר 1912, עמ' 3)

ימיה – צי, עפ"ר צי מלחמתי; אגודה ימית בתקופת היישוב. ראו גם: חיל ים, צבא הים, חיל אניות.

 • ברלין. הגדילו את קצבת הימיה בסך ששים מליון מרק לבנין ספינות מלחמה ואניות שטות תחת פני המים. ("השקפה", 26 בנובמבר 1907, עמ' 1)
 • למעשה היתה הימיה (של תורקיה) לא יותר מקבוצה של תיבות עתיקות, הצפות על פני המים, – סמל בולט של אפסות כחותיה של ממלכתנו. ("הצבי", 23 בפברואר 1913, עמ' 2)
 • מות אמיר-הים סימונטי האיש שלכד את האי קורפו. – אחד מגדולי הימיה האיטלקית. ("דאר היום", 22 בדצמבר 1926, עמ' 4)

ימיה מסחרית – צי סוחר. ראו גם: צי המסחר, צי מסחרי, ימית המסחר.

 • […] יחד עם הדייגים העברים מניחים אנו גם את אבן הפינה להימיה המסחרית העברית של המחר. ("האור", 19 בדצמבר 1912, עמ' 2)
 • בה בעת נשבו גם כעשרים אניות אוסתריות, שהן עשרים למאה מהימיה המסחרית האוסתרית. ("האור", 8 בספטמבר 1914, עמ' 1)

ימית המסחר – צי מסחרי, צי סוחר

 • 9000 מלחי אנגלים מימית-המסחר שבתו, מפני שממאנים לעלות על האניות מפחד התחתיות. ("החרות", 26 במרץ 1915, עמ' 1)

ימם – איש ים, ימאי (seaman)

 • הנה בשרונו יהודי מצרים, כי שולחים הם אלינו מפרשית גדולה אשר תיהפך לספינת-מלמדה ליממינו הצעירים […]. ("דאר היום" 6 במאי 1932, עמ' 3)

יציע – סיפון; ראו גם: מכסה, גג, ציפוי האניה, סיפון, גב האניה.

 • ביום שלשה עשר לחודש סעפטעמבער עזבתי את חדרי אחר סעודת הצהרים ועליתי על היציע למעלה. ("המגיד", 27 באוקטובר 1858, עמ' 2)
 • ואנחנו בראותנו כי רעה נגד פנינו, ובצרה גדולה אנחנו באפס תקוה, הרפינו ידינו ורגלינו ונעמד כנציבי חמר על יציע האניה ממעל […]. ("הצפירה", 20 במרץ 1862, עמ' 4)

יציע תיכון – בינת סיפונים, צווישענדעק (steerage, tweendeck); ראו גם: בינות לספון.

 • כל האנשים אשר היו בחללי היציע התכון ועל המכסה העליונה לראש האניה ירדו במצולות. ("המגיד", 27 בינואר 1864, עמ' 26)

יַרְכָה – אַחְרָה, עֲגָבָה (quarter)

 • מן התאורים הטכנים, אשר תארו את שברי האניה נראה, כי אצל ירכת האניה השמאלית התנפץ מפץ מתחת למים. ("המליץ", 30 במרץ 1898, עמ' 3)

ירכתים – אחורי האניה (stern)

 • הנוסעים יורדים אל ירכתי הספינה, המלחים עושים במלאכתם, ועל פני מכסה האניה דממה שוררת; רק רב החובל עומד על משמרתו ומסבב הגלגל." ("הכרמל", 2 במאי 1861, עמ' 7)
 • ראש האניה נשקע וירד הימה וירכתיה התרוממו על פני הים, והנוסעים אשר נשארו בחיים רצו הנה והנה לבקש להם מנוס ומפלט […]. ("היום", 22 באפריל 1887, עמ' 5)

ישב על שרטון. ראו גם: עמד על שרטון, עלה על שרטון, נעצר על שרטון, בא על שרטון.

 • האניה הפורטוגיזית הנשלחה לטימור לשום קץ להמרד שפרץ שם ישבה על שרטון אצל שן הסלע אופאסאנג. ("המליץ", 17 באוקטובר 1895, עמ' 2)

יתד, יתד השקיעה – עוגן. ראו גם: תקע יתד, הסיר יתד, השליך יתד.

 • אז קמנו יחד, אלה בשיר ורננה ואלה בקללות נמרצות, לאחוז במיתרי האניה להסיר את היתד התקועה בקרקע הים. ("הצפירה", 13 במרץ 1862, עמ' 7)
 • היתד נפלה בחזקת היד אל קרקע הים, והננו לפני העיר סאנט־קראא. ("הצפירה", 13 במרץ 1862, עמ' 6)
 • בהגיעם אל חפי קאנסטאנטינאפלע, אלכסנדריא, אשר שמה תשליך האניה את יתד השקיעה לעמוד ולנוח ימי צבאה […]. ("חבצלת", 3 בפברואר 1871, עמ' 1)

כ

כַּבֶּלְטוֹט – כבל ימי (יחידת אורך); (רוסית: кабельтов)

 • אנית-השריון „פולטאווא“ שהלכה מאחור במרחק שני כבלטוטים העמידה את המכונה ותשאר על מקום האסון. ("הצפירה", 24 באפריל 1904, עמ' 3)

כבל עגון – שרשרת העוגן (anchor cable)

 • וימהר רב החובלים לשבר את כבל העגון ובכל כח מכונת האניה החיש להביאה אל החול אשר על חוף אחור קאפו […]. ("חבצלת", 7 בספטמבר 1902, עמ' 3)

כוח הדוחה – הֶדחק (displacement)

 • האניות המשוטטות תהיינה מעשה ברזל עשת וערומות בלי לבוש-מגן; כח הדוחה (וואססער-פערדראֶננונג) שלהן יעלה עד 4000 טאָננען, ולכל אחת מהנה תהיה מכונה בעלת כח 10,000 סוסים. ("הצפירה" 15 בנובמבר 1886, עמ' 3)

כיור קיטור, כיור אש – דוד קיטור; ראו גם: דוד, יורה, פרור, קלחת.

 • בחוף וועליאשא, עיר קטנה על מבאות הים הפאסיפיק, הרחוקה כעשרים מיל מסאן-פראנציסקא, התפוצץ ביום ב' העבר כיור קטור על אחת האניות ועל האניה היו כשבעים איש בעת ההיא […]. ("המליץ", 30 במרץ 1888, עמ' 1)
 • בליל ההיא טרם תסע לדרכה בקרוה שני מלחים, את כיור האש ומכונותיו, ואת אוצר הנאפטא […]. ("קול מחזיקי הדת", 25 באוקטובר 1888, עמ' 7)

ככר הסוללה – רציף לאניות

 • […] כי בצאתה לשוח על ככר הסוללה על חוף הנהר „ניעמאָן“, נוקשו רגליה באחד החבלים של אנית-תרן מפרוסיא ותפול מעל ככר-הסוללה אל שפת הנהר מתחת […]. ("המליץ", 1 באפריל 1894, עמ' 3)

כלי ההשקפה – טלסקופ, משקפת (פֿערנראהר); ראו גם: קנה הבטה, קנה ראות.

 • בעת אשר שטה אניתי על ים-הקרח, ראיתי מרחוק דרך כלי-ההשקפה (פֿערנראהר) כי המון הררי קרח גדולים ונשאים יצופו על פני שטח הים […]. ("הצפירה", 13 ביוני 1877, עמ' 5)

כלי המראה צפונה – מצפן; ראו גם: מחט הצפוני, מחט המאגנעט המתנועע, קאמפאס, קומפאס.

 • כן יוכל לקחת עמו כלי המראה צפונה (קאמפאס) וגם עשישית מצורף לזה אשר יוכל לדלק בה ולכבות כפי רצונו וחפצו. ("הלבנון", 27 באוקטובר 1875, עמ' 88)

כלי מפץ – טורפדו. ראו גם: אניה נושאת כלי מפץ.

כלי מקלע – תותח. ראו גם: כלי רעם, כלי תותח.

כלי עץ – חבית

 • ממחרת כאשר שקט הים מזעפו וסערה היתה לדממה, מצאו אותי נגוע ומעונה שוכב בין שני כלי עץ מלאים יין שרף. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)

כלי רעם – תותח; ראו גם: כלי תותח.

 • בהרעימנו מכלי הרעם אשר לנו אחד עשר פעמים, והוא גם הוא צוה לענות לנו על כל רעם ורעם. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)

כלי תותח – תותח. ראו גם: כלי רעם.

 • ובמקום קרוב אל המקום אשר עלינו בו אל היבשה, לקח מהם שתי אניות, ועל כל אחת מהנה היה 74 כלי תותח. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)
 • […] וזה מקרוב ישתמשו בנייר כבוש גם לכלי התותח (קאנאנען), אשר בתוך החלל בפנים הוא רצוף בקנה של נייר […]. ("הצפירה", 6 במאי 1879, עמ' 7)

כמות מטען – טונאג' (תפוסה). ראו גם: טוניות.

 • האניה הזאת יש לה כמות מטען של 200 טונים. ("דאר היום", 27 באוקטובר 1921, עמ' 3)

כנף – מדחף. ראו גם: שרבוב, ברג, גלגל ארוך כמעשה הברגי, גליל, גליל משורבב, גליל סובב, לוליון, מכונת המשוט, משוט, מעגילה.

 • בה שתי ארובות עשן. והיא עגולה כקערה, לפניה שש כנפים ותוכל ללכת לכל צד שתרצה מבלי להפוך אותה. ("העברי", 22 בינואר 1875, עמ' 3)

כעך הצלה – גלגל הצלה

 • המלחים מכינים את כעכי-ההצלה. עצת כלם היא שנזדרק הימה ושננסה לשחות עד לשפה. ("דאר היום", 9 במרץ 1921, עמ' 4)

כתלי האניה, כותלי האניה – דפנות האניה. ראו גם: צלע האניה, קיר האניה.

 • […] לא נמצא עוד שריד מהנער האומלל בלעדי חתיכת כבד קטנה ומעט מדמו אשר נשפך על כותלי האניה. ("חבצלת", 5 בברואר 1875, עמ' 4)
 • אחרי שהתרחקה הסירה שטח קטן מהאניה סבבוה גלי הים והדפוה אחור עד כתלי האניה ונשברה שם וכל אנשיה ירדו תהומות. ("מוריה", 6 בנובמבר 1913, עמ' 3)
 • זמן רב נדחפו מגל אל גל, אצל כתלי האניה, עד אשר נשללה היכולת מהאמללים להתאמץ וללחום עם הגלים. ("מוריה", 13 בינואר 1914, עמ' 3)

ל

לוח – , לוֹג, יומן האניה.

 • […] ובכן היתה מהירות נסיעתו 12–11 חבילה לשעה מן הלוח. ("הצפירה", 22 באוגוסט 1904, עמ' 1)

לוליון – מדחף; ראו גם: בֹּרג, גלגל ארוך כמעשה הברגי, גליל, גליל משורבב, גליל סובב, מכונת המשוט, משוט, שרבוב, מעגילה, כנף.

 • ה„האפאג“ החליט בשנת 1887 לא רק לצאת בעקבותיהן, אך גם לעלות עליהן בנוגע ליפי האניות ולחיזוק בנינן עם מכונות כפולות ולוליונים כפולים. ("הצפירה", 13 ביולי 1914, עמ' 1)

לוצמאן – נתב (pilot; מרוסית: Лоцман; בגרמנית: Lotse); סקיפר. ראו גם: פילאט, איש המוליך את האניה.

 • בעתון „סטאר“ מדפיס הלוצמאן של ספינת הטרוילר שבאה להול את פרטי המלחמה בים הצפוני. ("הצפירה", 28 בינואר 1915, עמ' 2)
 • הקפיטן האריסון של ה„אעפם“ ספר להלוצמאן, שהכניס את האניה אל החוף […]. ("הצפירה", 8 בפברואר 1916, עמ' 1)

לורד ראשון של שלטון הים, לורד ראשון של שרי האניות, לורד ראשון של האדמיראליות – הלורד הראשון של האדמירליות

 • מכה"ע מלאים באורים ופירושים לדרשתו של השר גאָשען המוכתר בנמוסו בשם „לורד ראשון של שרי האניות“. ("הצפירה", 26 בינואר 1896, עמ' 3)
 • הלורד הראשון לשלטן הים גאשען אמר בבית המורשים, כי בשעה זו אין כל דבר אשר יכריח את ממשלת אנגליא להחליף את תכן מעשיו בים […]. ("המליץ", 27 ביולי 1899, עמ' 6)
 • הכתבה הזאת […] שמשה אמתלה להאגדה בדבר המשא והמתן החשאי […] עם הלורד הראשון של האדמיראליות. ("הזמן", 12 במרץ 1908, עמ' 6)
 • בית הנבחרים, בעשירי לאוקטיאבר הודיע הלורד הראשון של האדמירלטייסטוה דז'ידס שיכוננו בית-דין צבאי לחקור ולדרוש את המצב שבו אבדו שתי קונטר אניות-מוקש אנגליות […]. (העם", 25 באוקטובר 1917, עמ' 3)

ליי-טארפעדא – טורפדו לֵיי, ע"ש ממציאו John Louis Lay

 • הליי-טארפעדא הנהו ספינה ממוצעת ההולכת מתחת למים ומתנועעת בכח מכונה מיוחדת לזה באין צורך לעצים ולפחמים. ("הלבנון", 15 ביוני 1877, עמ' 5)

לשכת המכונות – חדר המכונות (engine room)

 • המים קלחו אל תוך לשכת המכונות, והספינה הלכה הלך וצלל. ("הצבי", 30 ביולי 1897, עמ' 3)

לשכת הקאמפאס – חדר ההגה, גשר

 • בגדי הבד אשר למלחים היו תלואים על סלם החבלים להתנגב, הצנות היו אסרות, בלשכת הקאמפאס היה הכל ערוך במשטר וסדר. ("היום", 26 בפברואר 1886, עמ' 4)

מ

מאיאק צף – אנית מגדלור (מרוסית: маяк, מגדלור); ראו גם: מגדל מאיר צף על פני המים, אניה מאירה.

 • רב החובל של המאיאַק הצף „סאריצעוו“, בעזרת מכונה שהמציא גלה סמוך לריגא על קרקע הים בעומק 30 פוט אניה גדולה שנטבעה זה מאה ועשרים שנה ובקרוב ירימוה מן המים. ("חבצלת", 1 ביולי 1910, עמ' 7)

מאשיניסט – מכונאי

 • רב החובל ועוד ארבעה אנשים מתו ג"כ, הן המה שומר המכונה – מאשיניסט – שני מלחים – והמבעיר את הבערה! ("המגיד", 1 ביולי 1857, עמ' 3)

מבוא אניות – נמל

 • את מבוא האניות החליטו להשאיר חפשי כשהיה. ("היום", 26 בפברואר 1886, עמ' 3)

מבוא ים – נמל

 • […] אחד משוטרי אנגליה שנשלחו למבואות-ים רבים בדבר הגנבה בבנק האנגלי. ("הצבי", 6 בינואר 1888, עמ' 7)

מבעיר אש במכונות – מסיק (fireman)

 • בין משרתי האניה שררה אי-משמעת נוראה, נושאי הפחמים ומבעירי האש במכונות עלו מתאיהם אשר למטה אל מכסה האניה ולא חפצו לשוב למקומם והקפיטן הוכרח להוציא את אקדחו ולאים עליהם ביריה. ("מוריה", 6 בנובמבר 1913, עמ' 3)

מבעיר את הבערה – מסיק

 • רב החובל ועוד ארבעה אנשים מתו ג"כ, הן המה שומר המכונה – מאשיניסט – שני מלחים – והמבעיר את הבערה! ("המגיד", 1 ביוי 1857, עמ' 3)

מבערת מוקשים – ציידת מוקשים (mineshunter)

 • יתכן שהספינה הקטנה עצמה נתקלה במוקש שביקשה לבערו – ולמחרת מודיעה האדמיראליות בצער על אבדן עוד ספינה אחת מבערת מוקשים. ("הארץ", 11 ביולי 1941, עמ' 3)

מגדל המאור – מגדלור; ראו גם: בית מאור, מגדל מאיר, מנורת ים, עופל מאיר, מגדלור.

 • קצה הנמל הישן הוא במקום התעקם שׂכר המים הנקרא בשם ס"ט טערעזא; בקצה השׂכר ההוא מתנוסס מגדל המאור על הים. ("הצפירה", 3 באפריל 1891, עמ' 1)

מגדל המאור הצף במים – אנית מגדלור; ראו גם: אניה מאירה, מאיאק צף, מגדל מאיר צף על פני המים.

 • אתמול בבקר נשברה אנית המפץ S. 26 בקוסטהאפען, אצל מגדל המאור הראשון הצף במים, ותרד המצולה. ("המליץ", 24 בספטמבר 1897, עמ' 7)

מגדל הפריסקופ

 • אתמול בחלק העליון של הים האדריאטי השליך מעופף צרפתי מגובה של ט"ו מטר שתי בומבות על התת-מימית האוסטרית U 11. הבומבות התפוצצו מתחת למים קרוב למגדל הפריסקופ, וכפי הנראה, התוצאות מוצלחות. ("הצפירה", 4 ביולי 1915, עמ' 2)

מגדלור. ראו גם: מגדלר המאור, מגדל מאיר, מנורת ים, בית מאור, עופל מאיר.

 • את המלה Leuchtthurm‏ (majak) לתרגם עברית „מִגְדַלוֹר“ (מִגְדַל־אוֹר) […]. ("הצבי", 10 באפריל 1896, עמ' 3)

מגדל כלי התותח – צריח תותח

 • גם נזוקה מאד אנית הצנה „פאביעדא“, עליה נשברו שני התרנים, וכדור אחד שנפל לתוך מגדל כלי התותח שלה נפץ כלי תותח גדול אחד. ("הצפירה", 21 באוגוסט 1904, עמ' 1)

מגדל מאיר – מגדלור; ראו גם: בית מאור, מגדל המאור, מנורת ים, עופל מאיר, מגדלור.

 • עכ"פ החשק לנוח בצל הדקלים עבר מעלינו, הסתפקנו רק בשום עין על המגדל המאיר, אשר אגב אורחא נאמר בזה, כי לא יצטיין בשום דבר מיוחד […]. ("הצפירה", 16 בנובמבר 1880, עמ' 6)
 • בעמל רב ובהוצאות רבות למאד נבנה החוף בעיר הזאת אשר יוכל להתחרות את חופי הים היותר מצוינים, בו נבנה מגדל מאיר להולכי ים, גבהו שלשה וחמשים מעטטער, ובו מנורה עלעקטרית אשר תפץ אורה מרחק חמשה ועשרים פרסאות לכל עבר. ("חבצלת", 31 במאי 1895, עמ' 8)
 • אנשים עמדו על שפת הים ועל המגדל המאיר ויראו את האסון וישמעו את הקולות הנוראות ולא יכלו הציל. ("המצפה", 28 בפברואר 1907, עמ' 3)

מגדל מאיר צף על פני המים – אנית מגדלור; ראו גם: אניה מאירה, מאיאק צף, מגדל מאור צף במים.

 • קראנשטאדט, 28 אפריל. אתמול ערכו ויכוננו את המגדל המאיר הלונדוני הצף על פני המים. ("היום", 10 במאי 1887)

מדרגת האניה, מדרגות – סולם הגמלה (gangway ladder); ראו גם: גשר המפשעה, מעלות האניה, סולם האניה.

 • הקיסר ווילהעלם יצא בלוית שני פקידי הצבא הרוסים והפמליא שלו להאניה „שטאנדארד“ ואדוננו הקיסר פגש את אורחו הרם והנעל על יד מדרגת האניה. ("המליץ", 8 באוגוסט 1902, עמ' 3)
 • יחד עם המדרגות הורמו גם סירותינו אל האניה. ("הארץ", 17 בנובמבר 1925, עמ' 2)

מהירות שלמה – מהירות מרבית (maximum speed)

 • „גלוסטער“, בראותה את אי-האפשרות להמשיך את המלחמה עם שתי האניות, התחילה לסגת במהירות השלמה שלה, בעזבה את האויב. ("הצפירה", 9 בדצמבר 1914, עמ' 1)

מהנדס – מכונאי, קצין מכונות בספינה (engineer).

 • המלחים עשו את כל האפשר, כדי להציל את עצמם, ואמנם עלה בידם להציל את כל חבריהם, ורק אחד מהחבורה, המהנדס לא נצל. ("הצפירה", 7 במרץ 1920, עמ' 3)

מהרס מוקשים – מוקש שכנגד, משמיד מוקשים (countermine). ראו גם: קונטרמינא.

 • אמנם יש עוד תחבלה אחת, והיא לפעול על ידי מהרסי-המוקשים, ה„קונטר-מינות“. כשמפוצצים „קונטר-מינות“ אז תנופצנה „המינות“ מסביב. ("הצפירה", 26 ביוני 1904, עמ' 1)

מהרסת טרפידים, מהרסת – משחתת (destroyer)

 • ושינגטון. – מר דניאלס הציע את התכנית שלהימיה לשנת 1914 בהוספת 2 דרידנוטים 8 מהרסות, ושתים תחת מימיות. ("מוריה", 7 בדצמבר 1913, עמ' 2)
 • שתי האניות הצולבות „חמידיה“ ו„מג'ידיה“ עזבו את הדרדנלים בלוית שש אניות מהרסות טרפידים. הצולבות תקפו את המהרסות היוניות שעמדו לפני טינידוס, אבל הכרחו לסגת אחר כך לאחור בהופיע מרחוק כל הצי היוני. ("מוריה", 3 בינואר 1913, עמ' 2)

מהרסת מפצים – משחתת (destroyer)

 • האניה „פֿאמע“ המהרסת מפצים, ובה מאה איש מן הפאָלק ההאָנגקאָנגי, הלכה שלשם אל חבל האדמה החדש […]. ("המליץ", 19 באפריל 1899, עמ' 4)

מהרסת פחים – משחתת (destroyer)

 • ממשלת אנגליה התירה סוף סוף לאניה מהרסת-הפחים, רוסית, להכנסת לבית תקון האניות. האניה תמשך על ידי אניות אחרות מפורט-סעיד לסועץ. ("הצפירה", 16 בפברואר 1904, עמ' 3)

מוכנאי – מכונאי (באניה); ראו גם: בעל המכונה, רב המכונה, מנהל המכונה.

שם אלצו המלחים באיומים ובמוראים שונים את זקן המוכנאים ואפיצרים אחדים לחתום על אחד הגליונות. ("הצפירה", 12 ביולי 1905, עמ' 3)

מוניטור, מאניטאר – (monitor, סוג של אנית מלחמה)

 • אנית מאניטאר טורקי ירה כדורי אש במקום טעראפין, והרס שם את בית התפלה […]. ("הצפירה", 16 מאי 1877, עמ' 8)
 • במשך עשרים החדשים של המלחמה היו אבדות הצי האנגלי כאלו: 9 אניות-מערכה, […] מוקשניות ומוניטורים, 17 תת-מימיות, 13 אניות-מרוץ עוזרות. ("הצפירה", 17 באפריל 1916, עמ' 2)

מוקש – טורפדו (torpedo); מוקש (mine). ראו גם: אנית מוקש, אניה נושאת מוקשים, ספינת מוקשים, אניה נגד מוקשים, מוקש שט, מוקש משוטט.

 • בכל סירה [תחת-המים] יש כ 12-8 כלי מוקשים, באופן כזה שתוכל לירות עד 4 מוקשים מכל צד בבת אחת. (החרות, 8 בנובמבר 1914, עמ' 2)
 • אבל פתאם הופיעה צוללת גרמנית ותשלח את מוקשיה באניה, שנפגעה ונתפוצצה כהרף עין. ("החרות", 28 במאי 1915, עמ' 2)

מוקש משוטט – מוקש צף (drifting mine); ראו גם: מוקש שט.

 • ביום 26 יוני (9 יולי) בבוקר יצאו מפורט-ארטור אניות המרוץ „באיאן“, „דיאנה“, „פאלאדא“, ו„נאוויק“ בלוית שתי אניות תותח ושבע מהרסות טורפידין, ולפני הלכו אניות קיטור אחדות להרוס את המוקשים המשוטטים. ("הצפירה", 13 ביולי 1904, עמ' 3)

מוקשנית – ספינת טורפדו (torpedo boat). ראו גם: סירה מוקשנית.

 • המוקשנית האוסטרית „S. 80“, בקרבה אל תעלת פורטו-קארסינו, ניזוקה קשה מפני שירו בה מסוללות סמויות. ("הצפירה", 1 ביוני 1915, עמ' 2)
 • ה„דיילי טעל.“ מודיע מאתונא, כי המוקשנית היונית „לונכי“ עזבה את הצי היוני, למען הספח אל הלאומיים. ("הצפירה", 1 באוקטובר 1916, עמ' 2)

מוקשנית הנגד, נגד מוקשנית – משחתת (torpedo boat destroyer). ראו גם: מחבלת, מחבלת מוקשניות, אניה מחבלת

 • האניה האיטלקית מוקשנית-הנגד „צפירה“, בהכנסה לפתע פתאם לחוף בוזאָ, ירתה על הקסרקטין, הרסה את הנמלים והטביעה את הסירות שעמדו שם. ("הצפירה", 1 ביוני 1915, עמ' 2)

מוקש שט – מוקש צף (drifting mine); ראו גם: מוקש משוטט, פח שט, מזיק משוטט

 • כשראתה האסקדרא היאפאנית שני מוקשים שטים אצל החוף עמדה על העוגן. ("הצפירה", 3 ביולי 1904, עמ' 3)

מזיק משוטט – מוקש צף. ראו גם: פח שט, מוקש משוטט, מוקש שט.

 • ואמנם, כשיהיו המזיקים המשוטטים והמעופפים משוכללים כל צרכם עד כדי יכולת לפעול במרחק גדול – תהיינה ההמצאות האלה קבר המלחמה. ("הצפירה", 8 ביוני 1904, עמ' 1)

מזכיר מלכות במשמרת הים – שר הצי המלחמתי. ראו גם: שר ימיה, מזכיר שלטון הים. ראו גם: וזרת הים, משמרת ים, שר ספינות.

 • מזכיר המלכות החדש במשמרת הים הציע לבנות ספינות חדשות […]. ("הצבי", 10 באוקטובר 1897, עמ' 1)

מזכיר שלטון הים – שר הצי המלחמתי. ראו גם: שר ימיה, מזכיר מלכות במשמרת הים. ראו גם: וזרת הים, משמרת ים, שר ספינות.

 • וואשינגטון. – מזכיר שלטון הים הרברט הודיע, כי האדמיראל האמריקני סילפרידט הנמצא כעת במארסיל נצטוה לצאת לתוגרמה. ("המליץ", 17 בנובמבר 1895, עמ' 3)

מחבלת – משחתת (destroyer); ראו גם: אניה מחבלת.

 • […] אח"כ הובאה תחת חסותן של מחבלות אמריקניות לבוסטון, ששם היא נמצאת עד היום ומחכה לקץ המלחמה. ("הצפירה", 17 במאי 1916, עמ' 2)
 • המחבלת, שהיתה רחוקה מאתנו 2000 מטר לכל היותר, ראתה אותנו, כמובן, והיא שטה אלינו בכל מהירות מרוצתה […]. ("הצפירה", 25 ביוני 1916, עמ' 1)

מחבלת מוקשניות – משחתת (destoyer). ראו גם: מחבלת, אניה מחבלת.

 • מסוים הוא מספרן של האניות מחבלות המוקשניות, שמהן „נאוויק“ מכיל 12,800 טון והיא אחת מהאניות היותר מהירות שבתבל […]. ("הצפירה", 11 בפברואר 1916, עמ' 2)

מחוז אניות – נמל

 • אל בנין מחוזי-האניות שמו היאפונים את לבם זה כבר באופן בלתי מצוי ויוציאו להערכתם ולבניתם כסף תועפות. ("הצפירה", 3 במרץ 1904, עמ' 1)

מחט המאגנעט המתנועע – מצפן; ראו גם: מחט הצפוני, כלי המראה צפונה, קומפאס, קאמפאס.

 • וזה כחמש מאות שנה יש לו לכל סַפָּן באניתו מחט המאגנעט המתנועע, אשר קצהו האחד פונה תמיד צפונה. ("הצפירה", 24 בפברואר 1903, עמ' 2)

מחט הצפוני – מצפן; ראו גם: כלי המראה צפונה, קאמפאס, קומפאס, מחט המאגנעט המתנועע.

 • המצאת מחט הצפוני עזרה גם לשודדי הים למצוא דרכם לחמוס ולבוז […]. ("הצפירה", 4 בינואר 1891, עמ' 3)
 • אור יתנו לאניה דיגי הפוספור המפיצים מתוכם אור, אשר בתוך הים. ולמען דעת את הדרך ילכו בה יהיה להם המחט הצפוני. ("החרות", 2 באוקטובר 1914, עמ' 3)

מחלקת היורות – חדר הדוודים (boiler room)

 • נזרקו בה שני מוקשים, שאחד מהם אשר פגע בחלק הקדום של האניה גרם, כנראה, להתפוצצות במחלקת היורות. ("הצפירה", 12 במאי 1915, עמ' 2)

מחרושת בנין סירות וספינות, מחרשת הספינות – מספנה; ראו גם: בית מבנה האניה, בית בנין הספינות, בית חרושת לתיקון אניות, בית חרושת לבנין אניות, בית מלאכת האניות, בית מעשה האניות, מקום מבנה האניות

 • בנין הנמל החיפאי ידרש ארבע שנות עבודה ושנה אחת להתקנתו הגמורה. הממשלה אומרת לספח על-ידו מעין מחרשת לבנין סירות וספינות קטנות וגם לתקון אניות נזוקות. ("דאר היום", 10 בספטמבר 1928, עמ' 1)
 • לפי הידיעות שהגיעו לנו – מחרשת הספינות הרוסיות באודיסה בוערת באש. ספינת מלחמה רוסית פגעה שם בפצצה תחת-מים שהניחו הרוסים בעצמם ונטבעה. ("האור", 20 באוגוסט 1914, עמ' 2)

מחריב טרפידים, מחריבת טרפידים, מחריב, מחריבה – משחתת (destroyer). ראו גם: אניה מחרבת.

 • בליל י"ג לחדש העבר הספינה נושאת המשחיתים, קוריו מרו, בלוית שתי מחלקות של מחריבים ואניות תרפיד, באה בנמל ארתור […]. ("השקפה", 6 במאי 1904, עמ' 3)
 • מחריבי-טרפידים – לפי הודעת חברת „הצי העתמני“ כבר נחתם חוזה בינה ובין בית מעשה האניות „שיחו“ בדבר קנית ארבע ספינות מחריבות-טרפידים. ("מוריה", 6 במאי 1910, עמ' 3)
 • […] אכן גם מהתוצאות החדשות ישנן לתורקיה אניות מרוץ, אניות תרפידיות, ומחריבות טרפידים. ("מוריה", 16 באוקטובר 1911, עמ' 2)

מטאטאת מוקשים – שולת מוקשים (minesweeper)

 • ממשלת קאנאדה הזמינה עוד שש ספינות מטאטאות-מוקשים שמחירן יהיה 120,000 לי"ש. ("הארץ", 25 באוקטובר 1940, עמ' 2)
 • ספינות עזר חשובות בצי הן מפזרות מוקשים ומטאטאות מוקשים. ("הצֹפה", 22 בינואר 1942, עמ' 2)

מיטשמאן – פרח קצינים (midshipman, мичман)

 • והנה אנכי באתי אליכם למען ראות אתכם ולמען הגיד לכם, שהנני נותן על שכמכם משרות מיטשמאנים (פקידים) […]. ("הצפירה", 12 בפברואר 1904, עמ' 2)

מיניסטר שעל אניות המלחמה – שר הצי

 • […] והמיניסטר שעל אניות המלחמה מהר להודיע את האסון אשר קרה לאניות אשכנז בבית הפארלאמנענט […]. ("הצפירה", 10 ביוני 1878, עמ' 7)

מֵי שָׂחוּ – מים עמוקים

 • ברגע היות הנפץ עמדה האניה במי שחו בעמק ששה קני מדה. ("המליץ", 30 במרץ 1898, עמ' 3)

מיתרי האניה – חבלים

 • אז קמנו יחד, אלה בשיר ורננה ואלה בקללות נמרצות, לאחוז במיתרי האניה להסיר את היתד התקועה בקרקע הים. ("הצפירה", 13 במרץ 1862, עמ' 7)

מכונה תתמימית לסיגנלים – מד עומק אקוסטי

 • באניה הזאת היו מכונות־טלגרף אלחוטיות ומכונות תתמימיות לסיגנלים. ("הצפירה", 2 ביוני 1914, עמ' 2)

מכונות הצלה – ציוד הצלה, סירות הצלה הנשלחות מן החוף

 • הממשלה הבטיחה לשום בכל ערי החוף מכונות ההצלה (רעטטונגסאפאראטע) לבוא לעזרת האניות אשר הוזקו מאת שודדי הים. ("חבצלת", 20 באוקטובר 1876, עמ' 4)
 • העתונות האנגלית בקרה קשה, לרגלי המאורע הזה, את האדמירלות האנגלית שאינה דואגת כראוי בעד האניות התחתיות לקבוע בהן במדה הדרושה מכונות הצלה, ועוד אמצעים שונים הנחוצים לשעת אסון. ("מוריה", 19 בפברואר 1912, עמ' 3)

מכונן – מכונאי, קצין מכונה

 • בצאתה למרחקי הים-השחור, זנקו פתאם חמשה רוסים שהצליחו להתחבא בירכתי האניה בהסכמה-חשאית עם מכונן האניה […]. ("דאר היום", 11 בספטמבר 1927, עמ' 4)

מכונן ראשי – קצין מכונות ראשי, מכונאי ראשי

 • גרמני אחד מכונן ראשי של אנית-משא גרמנית הבא לעתים תחופות לחופי ארצנו, היה מביא אתו למכירה נשק ולמשטרה נודע שביפו מכר נשק בין בני המקום. ("דאר היום", 6 בינואר 1922, עמ' 2)
 • המכונן הראשי העיד בחקירה של מחלקת המסחר, שאם כי המשאבות עבדו בסדר מוחלט – אי אפשר היה לכבות את האש. (|דאר היום", 12 בספטמבר 1934, עמ' 1)

מכונת הגלגל הקיטורי – טורבינת קיטור (steam turbine)

 • הנה, אעפ"י שמכונת הגלגל הקטורי כבר הנה מזמן רב ידועה בעולם, בכל זאת הניחו אותה בקרן זוית ויטפלו במכונת המנענע-הקטורי וישימו אותה לנושאת התרבות ולנותנת לכלי עבודת האדם פנים חדשות […]. ("הצבי", 27 ביוני 1909, עמ' 1)

מכונת המנענע הקיטורי, מכונת מנענע הקיטור – מנוע קיטור בוכנאי (reciprocating steam engine)

 • רצתה ההשגחה ללעג לנו, עמדה וגנזה את המכונה הזאת אשר באמת עתיקה היא הרבה יתר ממכונת מנענע הקיטור Kolbendampf-Machine. ("הצבי", 27 ביוני 1909, עמ' 1)

מכונת המשוט – מדחף; ראו גם: משוט, בֹּרג, גלגל ארוך כמעשה הברגי, גליל, גליל משורבב, גליל סובב, לוליון, שרבוב, מעגילה, כנף, הגה.

 • והתא האחרון מחזיק בקרבו מכונת המשוט, העשויה באופן מכונת המשוט של אנית הקיטור (שיפס-שרויבע), אשר תעשה מלאכתה בכח אויר מעובה […]. ("הלבנון", 15 ביוני 1877, עמ' 7)

מכונת הקיטור, מכונת קיטור (steam engine)

 • מכונת הקיטור מהאניה „וואללאק“ התפוצצה לרסיסים, ומאנשי האניה נפצעו ומתו שלש עשרה אנשים. ("חבצלת", 23 באוגוסט 1872, עמ' 5)
 • האניה ההיא נבנתה בשנת 1872, […] כח מכונת הקיטור אשר לה שלש מאות פעמים ככח הסוס. ("חבצלת", 16 ביולי 1875, עמ' 4)
 • [….] שני גראנאטען הגיעו ליפול על הקלחת מן מכונת הקיטור ויפרצו בה פרץ, המכונה נהרסה ואש אחזה באוצר אבקה השריפה […]. ("הצפירה", 16 במאי 1877, עמ' 8)

מכונת קלע – צינור טורפדו (torpedo tube)

 • לרגע רבתה התכונה על-יד מכונת-הקלע, ותרפיד מבריק יצא מתוך סירתנו, חצה בשריקה את המים… ("הצפירה", 14 בנובמבר 1915, עמ' 2)

מכסה האניה, מכסה – סיפון (על יסוד בראשית ח יג); בינת הסיפונים (צווישענדעק); ראו גם: גב האניה, גג, ציפוי האניה, יציע; יציע תיכון, בינות לספון.

 • מהרה אדוני קומה ולך! כי רעם וברק ירדו משמים ארץ, הציתו אש במכסה האניה, עוד מעט וכולנו נהיה לברות למאכולת אש. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)
 • המלך ישן הלילה הזה במנוחה שלמה. מצבו הולך וטוב משעה לשעה. רוב שעות היום הוא יושב על מכסה האניה. ("הצפירה", 21 ביולי 1902, עמ' 4)
 • כנודד יחשב כל נוסע על מכסה האניה (צווישענדעק). באניות רבות אין הפרשה חמורה בין יושבי המחלקה II ובין יושבי המכסה. ("מחזיקי הדת", 26 בינואר 1906, עמ' 2)

מכרה – מוקש (mine)

 • אניה נורביגית נפגעה במכרה. שנים מהנוסעים נטבעו. הנוסעים הורדו לטינימוט. ("החרות", 14 באוקטובר 1914, עמ' 2)

מלאכת המשוט – שיט, ספנות

 • מלאכת המשוט הוסיפה חיל הרחיבה גבולה על ידי אנשים תוכנים. ("הצפירה", 8 במאי 1862, עמ' 6)

מלחות – ימאות (seamanship)

 • הועדה מקבלת 6 עתונים מקצועיים (דיוג ומלחות) מאנגליה. ("הארץ", 31 באוגוסט 1919, עמ' 2)
 • המחלקה לספון של ועדת-המים מסדרת בקרוב (תחת הנהלת מומחה) קבוצת מתלמדים לעבור את הקורס הראשון של המלחות המעשית […]. ("דאר היום", 24 באוגוסט 1920, עמ' 4)

מלחות מעשית – ימאות מעשית (practical seamanship)

 • המחלקה לספון שלועדת המים מסדרת בקרוב (תחת הנהלת מומחה) קבוצת מתלמדים לעבור את הקורס הראשון של המלחות המעשית שימשך 3-4 חדשים […]. ("דאר היום", 24 באוגוסט 1920, עמ' 4)

מלחמת החוטפים – תקיפת הספנות המסחרית (guerre de course, commerce raiding)

 • ומלחמת החוטפים גם היא נמשכת והולכת. אניות אמריקא הצובאות על איי הפֿיליפינים תפשו אנית סוחר ספרדית. […] האניה היתה טעונה פחמים. ("הצפירה", 4 במאי 1898, עמ' 2)

מלחמת ים – קרב ימי

 • מלחמת הים הראשונה אצל איי הפיליפינים, אשר אליה נכספה גם כלתה נפש הספרדים, קמה גם נהיתה. ("הצפירה", 4 במאי 1898, עמ' 2)

מלח-סירה – משיט סירה בנמל; ראו גם: בחר, סירני

 • כאשר עמדה האניה על החוף ביום השבת שעבר ומלחי הסירות עלו עליה, להוריד נוסעים שונים, ויכירו המלחים את שני הבורחים […]. ("הצפירה", 31 באוקטובר 1910, עמ' 3)

ממונה על אופן הגליל – הגאי

 • השופטים חרצו את משפט […] הממונה על אופן הגליל (רול) שוועץ להושיבו בבית האסורים לשני חדשים ושיקבל עליו לעשות תשובה כפי שיורוהו כהני הכנסיה. ("המליץ", 13 בנובמבר 1900, עמ' 4)

ממלכות אדירי הים – מעצמות ימיות

 • בעת החדשה השתדלה ממלכת בריטאניה לבוא בקשר ברית עם ממלכות אדירי הים למען כולם כאחד יהיה בעצה ובמעשה לשום פעם אחת קץ למסחר העבדים. ("הלבנון", 22 בספטמבר 1875, עמ' 5)

ממלכת ציים אדירה – מעצמה ימית

 • כל הצי המגויס של אנגליה יעלה לנ"ז אניות, ובשעת ההכרח לס"ה אניות מלחמה, לעומת ל"ח אניות המלחמה של הממלכה העומדת בשורה השניה בתור ממלכת-ציים אדירה. ("הצפירה", 20 במרץ 1912, עמ' 3)

מנהיג האניה – קברניט, רב חובל

 • עתה שלחו האנשים האלה מכתב תודה והלל אל מנהיג האניה, כי הגדיל חסדו עמהם וכל אשר שאלו לא מנע מאתם. ("המגיד", 11 במרץ 1897, עמ' 6)

מנהיג סירה – משיט סירה

 • הוא הציג את עצמו בתור מלח הולנדי ובקש לתת לו משרת מנהיג סירה-אותומובילית. ("החרות", 17 במאי 1917, עמ' 2)

מנהל המכונה – קצין מכונות, מכונאי (באניה); ראו גם: מוכנאי, רב המכונה, בעל המכונה.

 • מנהל המכונה נגש אל מלאכתו לעשות את פקודת רב החובל אך עמלו עלה בתהו […]. ("הצפירה", 3 באוגוסט 1888, עמ' 3)
 • […] מנהל המכונה שכח מלהוציא את אדי הקיטור אשר התקבצו בכמות רב החוצה. ("המליץ", 3 בספטמבר 1895, עמ' 5)
 • אנטון אמונדסען, המנהל הראשי למכונת הקיטור אשר באניה פראם, בן ארבעים ושלש שנה […]. ("הצפירה", 26 באוגוסט 1896, עמ' 3)

מנורת ים – מגדלור; ראו גם: בית מאור, מגדל המאור, מגדל מאיר, עופל מאיר, מגדלור.

 • במורד ההר נגבה ישור שר המבצר בטירות חסנו ואהלי אפדנו, ולרגלי ההר תתנשא מנורת הים, גבהה כמאה וחמשים רגל. ("הצפירה", 25 בפברואר 1879, עמ' 7)
 • […] כאשר אך עברה האניה הזאת ממול מנורת הים (ומשם לא רב הדרך עד החוף) החליפו הפרינץ והנשיא רוזעוועלט תלגרמות של ברכה. ("הצפירה", 26 בפברואר 1902, עמ' 1)
 • מנורת הים של טרבלוס נהרסה על ידי יריות האיטלקים, אך כבר הוקמו הריסותיה ומנורת ים חדשה מאירה את הסביבה. ("הצבי", 17 באוקטובר 1911, עמ' 2)

מניעה – מדחף (propeller). ראו גם: שרבוב, ברג, גלגל ארוך כמעשה הברגי, גליל, גליל משורבב, גליל סובב, לוליון, מכונת המשוט, משוט, מעגילה, כנף, הגה.

 • האסון נגרם על ידי-כך שהמניעה (ה„פרופלר“) שהיתה כבר מקולקלת מכבר, נשברה לגמרי ותחוה חור בגוף האניה. ("דאר היום", 16 בנובמבר 1927

מסבב קטורי – מכונת ההגה (steering gear) [?]

 • כאשר נכנסו האניות אל תוך הנמל נשבר בתוך האניה „איללינאיס“ המסבב הקטורי ותחדל היכלת להטות את האניה אנה ואנה וכמעט שיצאה האניה על פני החוף. ("המליץ", 18 ביולי 1902, עמ' 3)

מסילה, מסילת אניות – קו (line, מסלול הפלגה קבוע, קו ספנות)

 • במחלקה III (עם מטה) ומאלכסנדריה במחלקה II במסלה הסורית (בלי מטה) – 82 כתר. ("העולם", 28 בינואר 1913, עמ' 13)
 • מסלת טריאסט–ארץ-ישראל: האניות של המסלה הזאת תגענה ליפו, בבואן אליה ישר מטריסט, בכל יום רביעי מדי חמשה עשר יום. ("דאר היום", 10 בספטמבר 1925, עמ' 1)
 • חברת-הנודדים הזאת העידה את בעלי „הצי-הרוסי-המתנדב“ ובעליו לערך מסלת-אניות ישרה מפה לאמריקה ומשם הנה […]. ("הזמן", 19 ביולי 1906, עמ' 3

מסילת חפזון – קו אוניות נוסעים מהירות (express line)

 • הסכום המינימאלי […] במסלה הסורית (משך הנסיעה באניה – אחד עשר יום) – 52.75 כתר. במסלת החפזון (7 ימים) – 60.25 כתר. ("העולם", 28 בינואר 1913, עמ' 13)

מסלקת מוקשים – שולת מוקשים (minesweeper)

 • יחידות שאבדו […] שלוש סירות מוטור, אניה מסלקת מוקשים ואניית מחסן לצוללות. ("הצפה", 6 באפריל 1941, עמ' 2)

מסע אניות – הפלגה; קו ספנות

 • לפי הידיעות אשר קבל מכה"ע Times, חרץ המיניסטריום האנגלי, אחרי משא ומתן עם ממשלת קאנאדא, להוציא סכום כסף למען כונן מסע אניות פעם בחדש בין וואנקובער, חינא ויאפוניה, ובאופן זה יהי לאנגליה דרך ישר אל מקומות המזרח הרחוקים. ("היום", 27 בספטמבר 1887, עמ' 3)
 • דבר מסע אניות המלחמה של ממשלת ספרד הנהו עד כה סוד כמוס שלא נתן לפרסום. ("הצפירה", 24 באפריל 1898, עמ' 3)

מסע חפזון באניות קיטור (express steamship service) – הפלגת אקספרס

 • באופן זה נוסד בשנת 1891 והלאה מסע-חפזון באניות-קיטור שבועי בסדרו […]. ("הצפירה", 13 ביולי 1914, עמ' 1)

מסע על פני הים – הפלגה

 • בלכתי למסעי על פני הים כארבע שנים לכל אשר הוליכני הרוח, שבעה לה נפשי ממחלה הזאת. ("הצפירה", 26 בפברואר 1862, עמ' 6)

מספנה צפה – מבדוק, מבדוק צף

 • צוללת טיבעה מספנה צפה ואוירון. ("דבר", 10 במאי 1942, עמ' 1)
 • מאותה סבה אין בדעת הממשלה להתקין גם מספנה צפה. ("הבקר", 23 בינואר 1947, עמ' 4)

מעברה – מעבורת (ferry boat). ראו גם: ספינה-מעברה

 • הנוסעים הזהירו את בעל המעברה כי עומס הוא על המעברה יותר מאשר תוכל שאת, ודרשו מאתו להביא ספינה אחרת ולהוריד אליה את מקצת המשא, והוא לא שמע בקולם ולא נזהר. ("המליץ", 18 ביוני 1887, עמ' 6)

מעגילה – מדחף. ראו גם: שרבוב, ברג, גלגל ארוך כמעשה הברגי, גליל, גליל משורבב, גליל סובב, לוליון, מכונת המשוט, משוט, כנף, הגה, מניעה.

 • עתה עלתה ביד איש יהודי מהונגריא להמציא מעגילה (שרויבע), אשר תוליד שטה חדשה בבנין אניות איבה ומהלך הספינות. ("המליץ", 14 באוקטובר 1879, עמ' 9)

מעוזי האניה – עוגנים

 • כאשר כלינו מלאכתנו להחזיק מעוזי האניה, לעשותה בטוחה נגד כל רעש וסער, התרנו לבא אל היבשה. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)

מעלות האניה – סולם הגמלה (gangway ladder); ראו גם: גשר המפסעה, סולם האניה, מדרגת האניה.

 • הקיסר וילהעלם קדם את פני האורח הנעלה במעלות האניה „האָהענצאללערן“. ("הצפירה", 9 ביוני 1892, עמ' 1)

מעלי מים – משאבות, משאבות מי שיפוליים (pumps)

 • המלחים יחד עם הנוסעים החלו לעבוד עבודה לפי מצות רב החובל ויוציאו את המים מן האניה על ידי מעלי המים (פומפען). ("הלבנון", 14 בספטמבר 1877, עמ' 5)

מעמד אניות – מעגן, עגינה, נמל; ראו גם: מקום מעמד לאניות.

 • ווענעציא. אתמול מת במחלת החלי-רע אחד הפועלים העובדים פה במקום מעמד האניות על החוף. ("היום", 12 במרץ 1886, עמ' 3)
 • אחינו הבאים מרוסיא יספרו לנו כי הממשלה באדעססא אסרה על תושבי העיר ההיא להאסף בהמון רב על שפת הים בעת תפליג האניה בלב ים עם האורחים ההולכים לפלשתינא והלואי שעשו כן אחינו ביפו לבלתי האסף יחדיו במקום מעמד האניות בעת שתבא האניה הרוססית עם האורחים מרוסיא, למען לא ימשכו עליהם עיני ההמון בראותם כי היהודים מתאספים בכל שבוע לקבל פני אחיהם הבאים מחדש. ("חבצלת", 17 ביולי 1891, עמ' 5)
 • באלפור הודיע, כי הממשלה החליטה ליסד על מארגארעט-האָפ אשר לצפונה של פירט-אף-פארט תחנות למעמד אניות. ("המליץ", 8 במרץ 1903, עמ' 3)

מעמסה – נֶטֶל (ballast)

 • […] בעלי האניות ימלאו בגחלים את תחתית האניה למעמסה (באללאסט), הנחוצה להעמיק מהלכה, ובאין גחלים ימלאו את תחתית האניה במים. ("היום", 10 בדצמבר 1886, עמ' 1)

מעשנה – ארובה; ראו גם: שפופרת עשן, ארובה.

 • האניה „אסקולד“ באה הלום בשעה 3 אחרי הצהרים תחת דגל רב החובל, אחר אשר נאבדו לה שתי מעשנות ונפרץ בה פרץ אצל קו המים וגם חבלים אחרים נעשו בה. ("הצפירה", 16 באוגוסט 1904, עמ' 3)
 • הועד המקבץ נדבות להצי העותמני קנה מבית-חרשת לבנין-אניות באמריקה אני מלחמה חדשה בשלש מעשנות. ("החרות", 28 בדצמבר 1910, עמ' 2)

מפזרת מוקשים – מניחת מוקשים (minelayer). ראו גם: מטילת מוקשים, יוקשת, זורת מוקשים.

 • ספינות עזר חשובות בצי הן מפזרות מוקשים ומטאטאות מוקשים. ("הצֹפה", 22 בינואר 1942, עמ' 2)

מפץ – טורפדו. ראו גם: כלי מפץ. (בשימוש כללי גם כלי נשק, רובה).

מפרשית – אנית מפרשים. ראו גם: ספינה מפרשית.

 • לא כן מפרשית זאת, שפניה מועדות לאמריקה. ("דאר היום", 22 בנובמבר 1934, עמ' 2)

מצב האניות – נמל, מעגן; ראו גם: מקום אוסף האניות, מקום מעמד לאניות, מעמד לאניות

 • […] גם מצב האניות אף כי גדול הוא ממצב האניות אשר בטולאן אך איננו בטוח כמוהו. ("הצפירה", 13 במרץ 1862, עמ' 6)
 • מקום מצב האניות כסה במכסה קרח מוצק. אנית הקיטור הבריטנית „Princess“ אשר בקשה אתמול לצאת מן החוף נשקעה בקרח. ("היום", 21 בפברואר 1886, עמ' 2)

מקום אוסף האניות – תחנת אניות, נמל, מעגן ; ראו גם: מצב האניות, מקום מעמד לאניות, מעמד לאניות.

 • כחצי שעה אחרי שעה הרביעית ירדנו ממרכבתנו אל מלון Hotel de quatre nations והתענגנו למצוא חדרים גבוהים, שדרך החלונות נוכל להביט על מקום אוסף האניות בית המאור ולכל האניות הבאות והיוצאות פה. ("המגיד", 25 בדצמבר 1878, עמ' 6)

מקום מבנה האניות – מספנה. ראו גם: בית חרושת לבנין אניות, בית בנין הספינות, מחרשת הספינות, בית מבנה האניות, מקום חרושת האניות.

 • […] כלי משחית כאלה עם חומר דינאמיט ונפט נמצאו גם במקום מבנה האניות (ווערפֿט) אשר בליווערפאל בקרבת אירלאנד […]. ("הצפירה", 11 בינואר 1881, עמ' 2)
 • תמיד היה יסוד להסכמת הממלכות ביניהן, אשר על פיה נתנו לאניות המלחמה האנגליות להשתמש לתקון בדקי האניות במקומות מבנה האניות היאפאנים. ("המליץ", 5 במאי 1905, עמ' 2)

מקום חיזוק בדק האניות – מספנה; ראו גם: בית בנין הספינות, בית חרושת לתיקון אניות, בית חרושת לבנין אניות, בית מלאכת האניות, בית מעשה האניות, מחרשת הספינות, מקום מבנה האניות, מקום חרושת האניות.

 • […] והם מתפארים כי על ידי מקום חיזוק בדק האניות במארסייל יוכלו להביא בדק בממשלת העם. ("המליץ", 28 במאי 1893, עמ' 1)
 • בוולאדיוואסטוק יש מקום-חזוק בדקי אניות (דוק) גדול ורחב ידים עד להביא בו אניות שריון אסכדרניות ואניות-מצפה עוטות-צנה גדולות, ובפורט-ארטור נפקד מקום תקון אניות כזה. ("הצפירה", 3 במרץ 1904, עמ' 1)

מקום חרושת האניות – מספנה. ראו גם: בית בנין הספינות, בית חרושת לתיקון אניות, בית חרושת לבנין אניות, בית מלאכת האניות, בית מעשה האניות, מחרשת הספינות, מקום מבנה האניות, מקום חיזוק בדק האניות.

 • אתמול אחר הצהרים הורידו המימה במקום חרשת אניות וואולקאן, במעמד הקיסר ופקידים גבוהים רבים מאד, אנית קיטור מהירה בשם „דייטשלאנד“, אשר נעשתה ללכת מהאמבורג לאמריקה. ("המליץ", 12 בינואר 1900, עמ' 3)
 • 18 אניות אחרות עומדות במורד המים על יד מקום חרושת האניות הקיסרית. ("המליץ", 29 ביולי 1929, עמ' 2)

מקום מעמד לאניות – מעגן, מִסְפָּן (dock); ראו גם: מעמד לאניות, מצב האניות, מקום אוסף האניות.

 • על אשד הנהר טעמזא נפתח מקום מעמד לאניות (דאק) חדש, המכיל בקרבו כעשרים אניות גדולות עוברות ימים גדולים. ("היום", 13 במאי 1886, עמ' 3)

מקלע לזריקת טורפידות (torpedo tube). ראו גם: מקלע צוללת.

 • זיונה נכלל בארבעה תותחים בעלי 30 סנטימטר וחצי, עשרה – בעלי 16 סנטימטר, שמונה – בעלי 10 וכ"ב בעלי 4 סנטימטר וחצי. מלבד זאת היו על האניה מקלעים לזריקת טורפידות.

מקלע-צוללת – טורפדו (torpedo); ראו גם: מקלע לזריקת טורפידות.

 • מיניסטריון הצי מודיע כי המשוטטת „באֶלפאסט“ ניזוקה על ידי מקלע-צוללת או על ידי מוקש, בפאֶרת-אוף-פורת, בקרבת אי מאי. ("הארץ", 26 בנובמבר 1939, עמ' 6)

מרוץ – סיירת

 • האנשים הגידו כי שתי ספינות מערכה יפניות, ושנים מרוצים ממדרגה ראשונה ושנים ממדרגה שניה ושנים עשר מחריבים נמצאים אל סינגפור והולכים לדרכם מערבה. ("השקפה", 30 בדצמבר 1904, עמ' 2)

מרתף אבק השרפה – מחסן תחמושת (באניה)

 • מדת החם במרתפי אבק השרפה בשעה השמינית בערב היתה רגילה, מלבד המרתפים האחרונים, המועדים לקני הרובה בעלי עשר אצבעות, אשר בכל זאת לא הביא חמם לידי נפץ. ("המליץ", 30 במרץ 1898, עמ' 3)

משא האניה – מטען (cargo). ראו גם: משאוי

 • […] סוחר האניה איש ענגליי, אשר חפץ להציל מן משא האניה באשר יוכל, שכר לו אנשים הצוללים במים (טויכֿער) להעלות המרכולת מתוך האניה ככל אשר תמצא ידם […]. ("הצפירה, 1 באוגוסט 1877, עמ' 6)

מַשאוי – מטען (cargo)

 • אנית המפרש „וולביורי“, בת 4,000 טון, עם משאוי של צוקר מקובא, אשר שטה לקווינסטאון, נטבעה על ידי תת-מימית ליד חופי אירלנדיה. המלחים ניצולו. ("הצפירה", 4 ביולי 1915, עמ' 2)

משבר גלים – שובר גלים

 • חלק מהסלעים, סלעי יפו המפורסמים, יחוברו ע"י קירות ביטון כדי משבר גלים קטן. ("דבר", 17 בפברואר 1931,עמ' 3)

משוט – לוח ההגה (rudder)

 • מפאת מהירות מהלכה נמלטה מאבדן, אך בשעת חליפת היריות, אשר נתפתחה ממרחק גדול מאד, נזוקה, כנראה, ליד המשוט. ("הצפירה", 1 באפריל 1915, עמ' 1)

משוט מישר מהלך האניה – משוט הגה

 • גם נמצא תורן קצר ושיורי משוטים. משוט מישר מהלך האניה – אין. ("הצפירה", 11 במרץ 1903, עמ' 3)

משוט עומק – הגה עומק (בצוללת)

 • „דבר-מה נתקלקל! הסירה אינה יכולה להניע את משוטי-העומק. ("הצפירה", 25 ביוני 1916, עמ' 1)

משוטט, משוטטת – סיירת; סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser), סיירת עזר (auxiliary cruiser); ראו גם: אניה משוטטת.

 • בחבורת ספינות המלחמה שבאה לאי סחלין היו שתי ספינות מערכה, שבע משוטטים, שלש אניות מקלעים, ששה ושלשים תרפידים, וספינות הובלה שהעלו על היבשה פִּרְקָה אחת של חיל. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 1)
 • אנית המרוץ הגרמנית „כורמורן“ ואתה שתי משוטטות נטבעו על ידי היפנים במפרץ קיאו-צ'או. ("האור", 14 באוקטובר 1914, עמ' 4)
 • מיניסטריון הצי מודיע כי המשוטטת „באֶלפאסט“ ניזוקה על ידי מקלע-צוללת או על ידי מוקש, בפאֶרת-אוף-פורת, בקרבת אי מאי. ("הארץ", 26 בנובמבר 1939, עמ' 6)

משוכת מוקשים (mine barrage)

 • נפל בגורלן של אניות הצי של הים השחור לגדירת מוקשים תפקיד קשה ומסוכן: להציב ולהחזיק משוכת מוקשים ליד המבוא הצפוני אל מפרץ הבוספורוס. ("הצפירה", 8 באפריל 1915, עמ' 2)

משחית – מוקש ימי; טורפדו (torpedo); משחית (torpedo boat destroyer). ראו גם: אנית משחית.

 • […] ואז נצטוה ה„רוריק“ להטביעה ע"י משחיתים. מההתפוצצות הראשונה לא טבעה האניה, וע"כ כוננו אליה עוד „מינא“ שניה, ואז פרץ המפץ, ותחל האניה לטבוע. ("הצפירה", 23 ביוני 1904, עמ' 3)
 • האבידות על הים […] שש ספינות מרוץ, שלש אניות-שריון, שלש אניות-מגן, חמשה משוטטים, תשעה משחיתים, שבע אניות מקלעיות […]. ("הצבי", 28 באוקטובר 1914, עמ' 2)

משחית שט – מוקש צף

 • פעמים בשבוע הם מניחים שם הרבה משחיתים שטים. אמנם הספנים הרוסים הפורט־ארטורים שולים את המשחיתים ומנפצים אותם […]. ("הצפירה" 26 ביוני 1904, עמ' 1)

משטרה ימית

 • היהודי שמואל אפנדי ישראל […] נתעלה עתה למעלת ראש המשטרה הימית בקושטא וסביבותיה." ("מוריה", 16 בנובמבר 1910, עמ' 3)
 • אניה של מבריחי יי"ש נתקפה ע"י המשטרה הימית. האניה עלתה על החוף. ("דאר היום", 28 בפברואר 1930, עמ' 2)
 • הסירה היא בעלת מהירות גדולה והיא בנויה לפי דוגמת סירות המשטרה הימית באנגליה ואמריקה […]. ("המשקיף", 13 באפריל 1939, עמ' 1)

משך – גרר. ראו גם: אניה מושכת.

 • ממשלת אנגליה התירה סוף סוף לאניה מהרסת-הפחים, רוסית, להכנסת לבית תקון האניות. האניה תמשך על ידי אניות אחרות מפורט-סעיד לסועץ. ("הצפירה", 16 בפברואר 1904, עמ' 3)

משמר – קרנטינה (quarantena, הסגר רפואי בנמל); ראו גם: הסגר והחלט.

 • האורחים הבאים שמה יניחו במשמר (קאראנטענא) ארבעים יום בטרם יבואו העירה. ("הצפירה", 13 במרץ 1862)

מִשְׁקַע – שוקַע (draft)

 • כי הם [המוקשים] קבועים לא הרחק מן היבשה, בעמק חצי משקע האניה במים, ר"ל אמות אחדות מתחת למים. ("הצפירה", 18 בפברואר 1904, עמ' 2)
 • היאפאנים באו לידי הכרה לדעת, כי לוא יהיה גם המבוא אל הנמל נקי מן המוקשים לא תוכלנה האניות הרוסיות אשר להן משקע עמוק במים לצאת אל הים מפאת חסר פחם בפורט ארטור. ("הצפירה", 8 ביוני 1904, עמ' 4)

משקע המים – שֵׁפֶל (low tide); ראו גם: נפילת הים, עלית וירידת מי הים

 • הבורחים באו עד מקום הסלע הנזכר ובעברם בקרקע הים בעת משקע המים מצאו את פתח המערה ויבאו בה. ("הצפירה", 17 בספטמבר 1886, עמ' 3)

משרת, משרת האניה – איש צוות, מלח; ראו גם: עבדי האניה, עבדי הים.

 • […] מכל משרתי האניה הרבים ומכל האנשים עוברי אורח אשר הי' בתוכה לא ניצול אף א'. ("חבצלת", 7 בפברואר 1873, עמ' 2)
 • המשרת הצעיר הזה היה מטפס ועולה בסולמות של חבלים במהירות נפלאה אל ראש התורן, לקשר ולהתיר את מפרשי האניה כפי הצורך […]. ("המליץ", 23 במאי 1892, עמ' 3)
 • מספר הנוסעים במחלקה הראשונה היה 29 ובהם איש אירופאי אחד, ועל המכסה היו 150 יאפונים וחינאים וגם 140 משרתי האניה. ("הצפירה", 24 בפברואר 1901, עמ' 3)

משרת התאים (steward) – דייל

 • שלשום באניה אנגלית „קאמרוס“ שבאה הלום מקארדיף נתפשו ויושמו במשמר מנהל המכונה ושני משרתי התאים ואתמול נתפס עוד איש אחד באניה אשכנזית. ("הצפירה", 18 במאי 1904, עמ' 3)

נ

נגד-אמירל (contre-amiral) – סגן אדמירל. ראו גם: אמירל.

 • למחרתו הלך בא-כח האמירל, הנגד-אמירל ניקול, פקיד האניה "Herr", בלוית הקונסול הצרפתי ופקידים אחדים, לבקר את בתי-הספר של העדה […]. ("החרות", 14 בנובמר 1913, עמ' 2)

נגד-מוקשנית, מוקשנית הנגד – משחתת (torpedo boat destroyer)

 • נגד-מוקשנית איטלקית של 330 טון גלתה נגד-מוקשנית אוסטרית בשעת תיורה על הים. ("הצפירה", 1 ביוני 1915, עמ' 2)

נגד-תרפיד – משחתת (torpedo boat destroyer)

 • מערכה כבדה היתה בשבוע האחרון בקיאו-טשו. אניות-המלחמה הגרמניות לקחו חלק בה. היפונים הטביעו נגד-תרפיד גרמני. ("החרות", 14 באוקטובר 1914, עמ' 2)

נגיד הספינות – אדמירל, מפקד צי, מפקד שייטת, מפקד ימי גבוה

 • פטרבורג. נתפרסם מאמר הקסר, כי נגיד הספינות אלכסיוב הוסר ממשרת המפקד העליון על הצבאות במזרח הרחוק. ("השקפה", 2 בדצמבר 1904, עמ' 8)
 • תוקיו. היום בא נגיד הספינות תוגו בדרך רשמי אל תוקיו להודיע להמיקדו בדרך רשמי תשובת האני היפני מהמלחמה. ("השקפה", 31 באוקטובר 1905, עמ' 3)

נגע ביבשה, נגע בחוף – עלה על החוף, עלה על שרטון (run aground)

 • אנית הקטור הרוססית אלכסנדר השני נגעה ביבשה בליל הי"א לירח החולף, בלכתה מאדעססא לקאנסטאנטינ' […]. ("חבצלת", 9 באפריל 1886, עמ' 5)
 • נוסע (גם באניה); ראו גם: אורח, עובר ושב, עובר ארחות ימים, פאסאזשיר.
 • מספר האנשים אשר היו על האניה עלה עד 373, ומהם נצולו רק 15 נוסעים ותשעה ועשרים מן עבדי האניה ופקידיה. ("הצפירה", 19 במאי 1875,עמ' 7)
 • האסון בא כל כך מהרה ובדרך פתאומי כזה עד כי לא הספיקו הנוסעים האמללים לחגור את אזורי ההצלה […]. ("המליץ", 27 בנובמבר 1899, עמ' 4)

נושא אוירונים

 • לארצות הברית יש גם-כן 15 קוונים, אבל פחות שוטיות (20), נושאי-אוירונים (4) ונושאי-פצצות (3). ("הירדן", 10 באוגוסט 1934, עמ' 2)

נושא פחמים (trimmer, coal trimmer)

 • בין משרתי האניה שררה אי-משמעת נוראה, נושאי הפחמים ומבעירי האש במכונות עלו מתאיהם אשר למטה אל מכסה האניה ולא חפצו לשוב למקומם והקפיטן הוכרח להוציא את אקדחו ולאים עליהם ביריה. ("מוריה", 6 בנובמבר 1913, עמ' 3)

נושא פצצות

 • לבריטניה יש עכשיו 15 קוונים, 47 שוטיות, 6 נושאי-אוירונים, 42 נושאי-פצצות ו-28 צוללות. ("הירדן", 10 באוגוסט 1934, עמ' 2)

נושאת מכשירי אוירונים

 • בסך הכל יהיו מעתה בים התיכון […] שתי נושאות-מכשירי-אוירונים, אנית תקונים אחת, צי-צוללת אחד ואנית מחסן אחת לצוללות. ("הארץ", 16 במרץ 1924)

נטבע – טָבַע

 • […] החובלים הנותרים וכל הנוסעים (יותר ממאה נפשות) נטבעו. ("חבצלת", 2 באוקטובר 1891, עמ' 7)
 • שמות שתי הספינות הגדולות שנטבעו: קיזגטה מרו וינסן מרו. ("הצבי", 19 בדצמבר 1909, עמ' 4)

נטישה – השקה

 • אחרי נטישת אנית המגן נערכה ארוחת הבקר בפני הדר כבוד הקיסר והקסרית יר"ה […]. ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)

נטש המימה – השיק

 • אתמול החלו בבית מלאכת האדמיראליציא החדשה לבנות את אנית הנחושה "Gaugent" ואת אנית כלי התותח, אנית מגן למחצה „גראָזיאשטשי“, ועל אי גאלערנאיא נטשו המימה את אנית המגן הגדולה „הקיסר ניקולאי הראשון“. ("הצפירה", 4 ביוני 1889, עמ' 1)

נלקח בבוקסיר – נגרר

 • אנית המרוץ „לייאון“, שנזוקה בחלקה הקדום, נלקחה בבוקסיר ע"י אנית המרוץ „אינדומיטעבל“, ואנית המוקשים „מיטיאור“, שגם היא נזוקה, נלקחה בבוקסיר ע"י אנית המוקשים „ליבערטי“. ("הצפירה", 28 בינואר 1915, עמ' 2)

נמל נהרי (riverine port)

 • בנוגע לצ'יקו-סלובקיה […] בהיותה רחוקה מהים אי-אפשר היה לתת לה מוצא ימי; לכן הציעו הצ'יקוסלובקים שיתנו להם לפחות נמל נהרי […]. ("דאר היום", 31 במאי 1920, עמ' 1)

נמלנות

 • עתידים ימים אלה, על האפשרויות הרבות הטמונות בחובם לפיתוח הספנות, הדיג והנמלנות לגלות אפקים גדולים ונרחבים לפני מדינתנו הצעירה. ("על המשמר", 23 בדצמבר 1939, עמ' 3)

נֵס – מפרש. ראו גם: אנית נס, פרש נס.

 • אחרי אשר הכינו את הנצרך לעוברי ארחות ימים על הדרך, ניתן אות לפרוש נס האניה. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)
 • וקול ברעש נשמע "פתחו חרצובות הנס"! ("הצפירה", 13 במרץ 1862, עמ' 7)

נעצר על שרטון – עלה על שרטון. ראו גם: ישב על על שרטון, עלה על שרטון, עמד על שרטון, בא על שרטון.

 • האניה „קיסר וילהעלם II“ נעצרה על שרטון בתעלה ותחסום הדרך מפני האניות האחרות. ("הצפירה", 21 ביוני 1895, עמ' 1)

נפגש – התנגש

 • אנית המלחמה דאנעגאל, בהכנסה אל החוף נפגשה עם האניה מאלאגא היוצאת מן החוף ונזוקה, ותשב אל החוף. ("חבצלת", 17 בדצמבר 1909, עמ' 7)

נפילת הים – שפל (עבבע); ראו גם: משקע המים, עלית ונפילת מי הים.

 • כל ספני הים פחדו ורהו ממנו, כי רק בעת עלית הים (פֿלוטה), מצאו הספנים את ידם לעבור שמה אך באניות קטנות ונמוכות, אבל כמעט ירדו מי הים בשעת הנפילה (עבבע) […]. ("הצפירה", 25 באוקטובר 1876, עמ' 4)

נפילת מי הים בשעה ידועה – שפל

 • על יד חוף הים אשר אל קאליפארניען נראה בשעת נפילת מי הים בשעה ידועה ביום (עבבע צייט), שברי אניה אחת ישנה אשר עד היום לא פנו אותם מן החוף. ("הצפירה", 3 בדצמבר 1878, עמ' 3)

נצלל – שקע, טבע

 • […] התנין צלל כהרף עין במים האדירים, ומשך עמו את החבל במהירות רב עד כי לא הספיק להתגלגל מן העמוד, והסיר דוגה נהפכה ונצללה עמו […]. ("הצפירה", 24 באפריל 1862, עמ' 4)
 • הודיעו מחארסון, העָבָרה שהיתה משמשת בין שני גדות הדנֶפר נצללה ומארבעים הנפש שהיו על הגשר נצלו רק עשר. ("הצבי", 18 בדצמבר 1899, עמ' 2)

נקיקים – סדקי הלוחות (seams)

 • הקרשים נהדקו זל"ז ברצועות עור, הנקיקים טוחו בזפת לבל יחדרו דרך בם המים. ("הצפירה", 11 במרץ 1903, עמ' 3)

נשבר – נטרף. ראו גם: שבר אניה.

 • מקוקסהאפֿען באו הנה שלשה מלחים פליטי האניה הנארוועגית „טעקלא“ אשר נשברה בלב ים והמה שטו בים על שברי האניה שני שבועות תמימים. ("הצפירה", 5 בפברואר 1893, עמ' 1)
 • בשבוע הזה היו בעירנו גשמים מרובים וסער גדול התחולל בים ששה ימים רצופים עד כי נשברו שתי אניות-רוח גדולות, ואחת מהן טבעה בלב ים והיו עליה י"ג נפשות […]. ("הצפירה", 24 בפברואר 1893, עמ' 2)

נשקע – טבע

 • תוגו הודיע, כי ספינה רוסית של משמר, דומה לאנית תרפיד, וכמו"כ אניה מחרבת רוסית נשקעו בליל יום ג' העבר במבוא נמל ארתור. ("השקפה", 5 ביולי 1904, עמ' 8)

ס

סוחבת – גוררת, ספינת גרר; ראו גם: אנית גרר, סירת גרר, ספינת סחב.

 • שתי סוחבות באו אתמול ממצרים לנמל תל-אביב כדי להוריד את האניה האנגלית שעלתה על שרטון […]. ("דבר", 27 בינואר 1947, עמ' 3)

סוכן מסע – סוכן נסיעות

 • אלברט באללין היה אז כבן שלשים, ויהי אחד מסוכני המסע („פּאֿססאזש-אגענט“) של אניות קארר. ("הצפירה", 12 ביולי 194, עמ' 1)

סולם האניה, סולם – סולם הגמלה (gangway ladder); ראו גם: גשר המפשעה, מעלות האניה, מדרגת האניה.

 • האניה שרקה, הסולם הוסר, וקרובי הנוסעים אשר עמדו על החוף נפרדו מעל קרוביהם בקולות […]. ("הצפירה" 22 במאי 1894, עמ' 3)
 • אחרי כעשרים רגע נפרדה המשלחת בחביבות ובהכנעה רוממה מאת המלכה שלותה אותה עד סלם האניה. ("החרות", 29 בינואר 1912, עמ' 2)

סחב – גרר (אניה)

 • „האפאנאניא“ מודיעה ע"י התלגרף האלחוטי שהיא סוחבת את האניה הספרדית הבוערת „באלמעס“. ("מוריה", 7 בדצמבר 1913, עמ' 2)

סטוארט – מלצר (steward)

 • על האניה „תל-אביב“ עובדים […] 8 עובדי מטבח, 14 סטוארטים, שני מכונאים, 4 מנגנים ו-7 עובדי שירות ונערים. ("דבר", 22 במרץ 1935, עמ' 7)

סטיבדור, סטיבידור, סטיוידור – סוואר

 • אין לפי שעה סטיוידורים (סבלים העובדים באניה) יהודים אלא סאלוניקאים. ("דבר", 6 במרץ 1935, עמ' 7)

סטיבידוריות – סווארות

 • היהודים עובדים בהובלה, בספנות ממש, בסבלות וסטיבידוריות. ("דבר", 6 במרץ 1935, עמ' 7)

סירה אותומובילית – סירת נוסעים, סירה להובלת נוסעים

 •  הוא הציג את עצמו בתור מלח הולנדי ובקש לתת לו משרת מנהיג סירה-אותומובילית. ("החרות", 17 במאי 1915, עמ' 2)

סירה מהרסת מוקשים – משחתת (?)

 • כאשר קרבו נודע, כי האחת היתה סירת מוקשים בעלת שתי ארובות והשניה – סירה מהרסת מוקשים בעלת ארבע ארובות. ("הזמן", 24 ביולי 1905, עמ' 3)

סירה מוקשנית – ספינת טורפדו (torpedo boat); ראו גם: מוקשנית.

 • בשעה הששית בערב עוזבת הסירה המוקשנית שלנו את אנטיווארי. ("הצפירה", 16 במרץ 1916, עמ' 1)

סירה מצילה – סירת הצלה; ראו גם: אנית הצלה, אנית שיט הנכונה להציל בשעת סכנה, סירת הצלה.

 • בשעה העשירית נתן הקפיטן פקודה להכין את הסירות המצילות. ("מוריה", 6 בנובמבר 1913, עמ' 3)

סירה נושאת מוקשי קלע – ספינת טורפדו, טרפדת

סירה צוללת – צוללת

 • נעדרו חמשה יפונים ושבעה חינים מהעובדים באנית הקיטור „סאבריולענז“ אשר התפוצצה על ידי סירה צוללת. (|הזמן", 16 במאי 1905)

סירה תחת-מימית – צוללת. ראו גם: אניה תחת-מימית.

 • הסירה התחת-מימית U9 תקפה בט"ו מיל מצפון לחייק בהולנד את הצולבות-המשורינות האנגלית אבוקיר, הוג ,וקרוסיי, ותטביע אותן כולן כאחת […]. ("מוריה", 25 בספטמבר 1914, עמ' 1)

סירה תת מימית – צוללת (מן Unterseeboot)

 • במשך העת הזאת הטבעו מן הצי הגרמני: ארבע אניות-מרוץ, אניות-מרוץ עוזרת אחת, שתי אניות-מוקשים, סירה תת-מימית אחת, ואנית-מרוץ אחת אוסטרית. ("הצפירה", 8 בספטמבר 1914, עמ' 2)

סירני – סיראי, משיט סירה

 • ואם כי לא התרצו הסירנים לבא מיד לעזרתנו בקצף המים הסואנים […]. ("דאר היום", 9 במרץ 1921, עמ' 4)

סירת גרר – גוררת (tugboat). ראו גם: אנית גרר, סוחבת, ספינת סחב.

 • „שייטת העזר“ מורכבת מספינות-עזר שונות ממוצא שונה: שמונה זורות מוקשים, תשע דולות מוקשים, חמש סירות-תותחים, 4 אניות-נפט, אנית-בסיס אחת לצוללות, כעשר סירות-גרר מזוינות ושתי אניות בית-חולים. ("דבר", 3 בנובמבר 1946, עמ' 2)

סירת דוגה, סיר דוגה, סורת דוגה – סירה. ראו גם: דוגה.

סירת דוגה, סורת דוגה, סור דוגה – סירה, עפ"ר סירת משוטים; סירת דיג. ראו גם: דוגה, ספינת דוגה.

 • המאאלאים יחיו את נפשם מצידת הדגים. כל היום ישבו בביתם, וכבוא השמש יתאספו כולם את הצינות וסירות הדוגה אשר למו. ("הצפירה", 18 בנובמבר 1874, עמ' 5)
 • מאות ספינות, אניות-קיטור, אניות תורן, סירות דוגה, כל כלי שיט המהלך בים – כל אלה מהרו נחפזו […] ובאו אל מקומות האסון. ("הארץ", 29 בדצמבר 1929, עמ' 2)
 • […] התנין צלל כהרף עין במים האדירים, ומשך עמו את החבל במהירות רב עד כי לא הספיק להתגלגל מן העמוד, והסיר דוגה נהפכה ונצללה עמו […]. ("הצפירה", 24 באפריל 1862, עמ' 4)
 • פקיד שוטרי הים מהר ולקח סורת דוגה אחת ושט על פני המים וחיש קל מצאו את המת והוציאוהו על החוף. ("המגיד", 11 במאי 1881, עמ' 7)

סירת הסגר (quarantine boat)

 • שתי סירות ההסגר שהפליגו מאנית Egyptian Prince עם רופא ההסגר דר' שמי הוכרחו לחזר לרגלי הסערה. ("דאר היום", 22 בפברואר 1921, עמ' 3)

סירת הרס – משחתת (torpedo boat destroyer)

 • סירת-הרס (מהרסת טורפידין) אחת קרבה על מרחק 200 יאַרדים אל אניות הקיטור אשר בה נסע הדיפלומאטי האמריקאני. ("הצפירה", 19 במאי 1905, עמ' 2)

סירת טורפידין – ספינת טורפדו (torpedo boat). ראו גם: אנית טורפידין.

 • […] מצד היאפאנים טבעו שלש אניות מרוץ, ולערך י"ב סירות-טורפידין קטנות טבעו או נתקלקלו לגמרי. ("הצפירה", 1 ביוני 1905, עמ' 2)

סירת מוטור – סירת מנוע

 • מ-569 אניות-המסחר היו 358 ספינות-קיטור, י"ט ספינות-תורן, 127 ספינות-דוגה, 54 סירות-דוגה וסירת-מוטור אחת. ("הצפירה", 2 באוגוסט 1916, עמ' 1)
 • בהסכם להחלטת הועד המרכזי של „פועלי-ציון“ […] קנתה הועדה הא"י של „פועלי-ציון“ בימים האלה את סירת-המוטור הראשונה […]. ("הצפירה", 30 באוקטובר 1921, עמ' 1)
 • לחברה יש 12 סירות-משא וסירות-מוטור (לנוסעים). ("דבר", 6 במרץ 1935, עמ' 7)

סירת מוקש – ספינת טורפדו, טרפדת (torpedo boat)

 • המקרה על הים האשכנזי (הצפוני) בא לרגל שתי סירות מוקש (טורפידות). ("הצפירה", 30 באוקטובר 1904, עמ' 1)

סירת מוקשים – משחתת. ראו גם: אנית מוקשים.

 • אני חושב לי לחובה להודיע, כי אני חושב את כולם ראויים להלה ולהחזקת טובה: כתוב מפי מצביא סירת המוקשים האסכדרית „גראזני“. ("הזמן", 24 ביולי 1905, עמ' 3)
 • גורל האניה „פרואגלוב“ וסירות-מוקשים אחדות שעדין לא שבו, עוד לא ידוע. ("החרות", 4 ביוני 1916,עמ' 2)

סירת משא – פורקת (lighter). ראו גם: אסדה.

 • סירת-משא אחת גדולה, בעלת קיבול 18–20 טון, שהוּבאָה ע"י חברת הפריקה מחיפה, הביאה את משׂאָה עד המנוף הקטן שבאמצע המזח […]. ("דבר" 17 באוגוסט 1936, עמ' 8)
 • לחברה יש 12 סירות-משא וסירות-מוטור (לנוסעים). ("דבר", 6 במרץ 1935, עמ' 7)

סירת סחב – גוררת

 • לאורך החוף לא נמצאו כי אם אנית משא אחת, שטובעה. כן טובעו שתי סירות-סחב. ("הבקר", 8 בינואר 1942, עמ' 1)

סירת תורפידין – ספינת טורפדו, טרפדת

 • הצביאו על יון צי אדיר, בו התלכדו בשרשרת מעשה גבולת אניות מגן שתים עשרה וסירות תורפידין חמש עשרה להחריד את ההילנים ולהבהילם. ("הצפירה", 12 במאי 1886, עמ' 1)

סירת תותחים – ספינת תותחים (gunboat)

 • „שייטת העזר“ מורכבת מספינות-עזר שונות ממוצא שונה: שמונה זורות מוקשים, תשע דולות מוקשים, חמש סירות-תותחים, 4 אניות-נפט, אנית-בסיס אחת לצוללות, כעשר סירות-גרר מזוינות ושתי אניות בית-חולים. ("דבר", 3 בנובמבר 1946, עמ' 2)

סירני – משיט סירה בנמל, סיראי; ראו גם: בחר, מלח-סירה.

 • הרב יעקב-מאיר הגיש ליורש-העצר את תביעות הסירניים העברים, הטוענים כי מיום שהתאחזו היונים בנמל החלו הסירניים היונים לדחוק את רגליהם […]. ("האור", 30 בדצמבר 1912, עמ' 2)

סנדקאית

 • ולמען ידעו בתבל כלה, כי שלום בין אשכנז לארצות הברית, בקש ווילהלם השני מאת הנשיא רוזבלט, כי בתו העלמה אליסא רוזבלט תהיה „הסנדקאית“ של אניה אשכנזית חדשה […]. ("המליץ" 17 בינואר 1902, עמ' 1)

ספינה איומה – דרדנוט (dreadnought). ראו גם: דרידנוט, דרידנפט, דרדנאוט.

 • מדינת ניוזילנד הייתה הראשונה, ובתלגרם רשמי הודיעה כי החליטה להתנדב „דרידנפט“ אחד, ספינה איומה אחת, לאנגליה מיד, ואם יהיה צרך תתנדב עוד אחת. ("הצבי", 4 באפריל 1909, עמ' 1)

ספינה מושכת – גוררת (tug boat); ראו גם: ספינה סוחבת, סירה סוחבת, סירת סחב

 • טעינת הספינות ופריקתן ע"י אסדות (Liginers) ובעזרת ספינות מושכות (Tugs). ("הצפירה", 8 ביוני 1920, עמ' 3)

ספינה-מעברה – מעבורת (ferry)

 • רבים מפצועי הספינה-המעברה „אובזירויישן“ הנמצאים בבתי החולים, הם כה אנושים, עד שאין תקוה שיחלימו […]. ("דבר", 12 בספטמבר 1932, עמ' 1)

ספינה מפרשית מוטורית – ספינת מפרשים עם מנוע עזר

 • „אגודת המים“ קיבלה את האופוטרופסות על ספינה מפרשית מוטורית קטנה (בת 60 טון) שנרכשה אותה שנה […]. ("חרות", 3 בספטמבר 1954, עמ' 3)

ספינה מפרשית-קיטורית – ספינת מפרשים ממונעת

 • לשם כך נחוץ להתמחות בספינה מפרשית-קיטורית, בה יתרגלו למחסור ולקושיים […]. ("המזרחי", 9 בספטמבר 1920, עמ' 4)

ספינה של טעינת משא – אנית משא

 • ממשלת רוסיה קנתה בזמן האחרון באנגליה ספינות של טעינת משא להובלת הצבא. ("השקפה", 27 במאי 1904, עמ' 14)

ספינה שומרת חופים – ספינת משמר חופים

 • ספינה שומרת חופים גלתה את הגופות של תשעה מטבועי „מוהאווק“. 6 גופות נגלו עוד לפני כן. ("דאר היום", 28 בינואר 1935, עמ' 1)

ספינת אור – אניית מגדלור (lightship)

 • 36 עובדי הספינה הבריטית „וילופול“ (4815 טון) הועלו על סיפון ספינת אור (ספינה המזהירה אניות בערפל) בריטית. ("דבר", 12 בדצמבר 1939, עמ' 1)
 • אמש הגיעו ידיעות לחוף נורפולק, שמטוסי האויב נסו להפציץ בבוקר את ספינת האור של קרומאֶר נול. ("הארץ", 24 במרץ 1940, עמ' 2)

ספינת אשכולה – ספינת לימוד; ראו גם: ספינת לימוד, ספינת מלמדה

 • הם יעשו את הקורס המעשי בספינת מוטור מפרשית גדולה בעלת ארבעה תרנים „שרה 1“, ספינת-אשכולה ראשונה של הצי המתהווה של ציון החדשה. ("הירדן", 7 באוקטובר 1936, עמ' 1)

ספינת בשר קפוא – אנית קירור

 • לטריעסט הובא בפעם הראשונה ספינת בשר קפוא מארגנטינה. ("המצפה", 9 בספטמבר 1910, עמ' 4)

ספינת דוגה – ספינת דיג, אנית דיג. ראו גם: סירת דוגה.

 • מ-569 אניות-המסחר היו 358 ספינות-קיטור, י"ט ספינות-תורן, 127 ספינות-דוגה, 54 סירות-דוגה וסירת-מוטור אחת. ("הצפירה", 2 באוגוסט 1916, עמ' 1)

ספינת הדר – אניית פאר (luxury ship)

 • הספינות־החדשות „פמאקה“ ו„פזארה“ שהן ספינות־הדר מהירות, העושות חמש־עשרה פרסאות ימיות בשעה. ("דאר היום", 5 בדצמבר 1922, עמ' 2)

ספינת הובלה – נושאת גייסות, מובלת חיילים (transport ship). ראו גם: אנית משא.

 • בחבורת ספינות המלחמה שבאה לאי סחלין היו שתי ספינות מערכה, שבע משוטטים, שלש אניות מקלעים, ששה ושלשים תרפידים, וספינות הובלה שהעלו על היבשה פִּרְקָה אחת של חיל. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 1)

ספינת מלמדה – ספינת לימודים; ראו גם: ספינת לימוד, ספינת אשכולה

 • הנה בשרונו יהודי מצרים, כי שולחים הם אלינו מפרשית גדולה אשר תיהפך לספינת-מלמדה ליממינו הצעירים […]. ("דאר היום" 6 במאי 1932, עמ' 3)

ספינת מסחר מזוינת – סיירת סוחר חמושה, סיירת עזר. ראו גם: אנית אורבים, אניה אורבת, אניה משוטטת, משוטט, משוטטת, אנית הקרייצער, קרייצער, אנית מצפה עוזרת

 • אנו הבאנו הוכחה, כי האמיריה האנגלית נתנה פקודות מדויקות עד מאד, כי ספינות המסחר המזוינות צריכות לתקוף את הצוללות […]. ("החרות", 14 באפריל 1916, עמ' 1)

ספינת מערכה – אנית מערכה (battleship). ראו גם: אנית מערכה.

 • בחבורת ספינות המלחמה שבאה לאי סחלין היו שתי ספינות מערכה, שבע משוטטים, שלש אניות מקלעים, ששה ושלשים תרפידים, וספינות הובלה שהעלו על היבשה פִּרְקָה אחת של חיל. ("השקפה", 21 ביולי 1905, עמ' 1)

ספינת מרוץ – סיירת (cruiser), ראו גם: אנית מרוץ, מרוץ. אנית אקספרס (express liner); ראו גם: אניה הממהרת דרכה, אניה נמהרה, אנית חפזון.

 • שר הימיה היפנית נשא מנאם חשוב ואמר כי יש עתה להרוסים בנמל ארתור ארבע ספינות מערכה, חמש ספינות מרוץ ועשר מחריבות. ("השקפה", 25 במרץ 1904, עמ' 8)
 • מיפו לאלכסנדריה תצא ספינת מרוץ ביום החמישי 3 אחה"צ תגיע לטרייסט ביום הראשון 4 אחה"צ. ("מוריה", 4 בנובמבר 1912, עמ' 2)

ספינת משוט – סירת משוטים (rowing boat)

 • לפני ארבעה חדשים יצא רב החובל טאווא בספינת משוט קטנה מניאפול בכדי לנסוע לנויורק. ("הצפירה", 24 בנובמבר 1926, עמ' 2)

ספינת סחב – גוררת, ספינת גרר. ראו גם: סוחבת, אנית גרר, סירת גרר.

 • במספנה-הצפה הבחינה הצוללת סמוך לכף דל-ארמי, שנמשכה ע"י ספינות-סחב והפליגה בלוית שלש אניות-משחית ושני מטוסים. ("הבקר", 10 במאי 1942, עמ' 1)

ספינה שולטנית – יכטה מלכותית (royal yacht); ראו גם: אניה מלכותית.

 • הספינה השולטנית עברה על פני ספינות המלחמה, ופתאם נשמעו יריות רבות לכבודה. ("הצבי", 2 ביולי 1909, עמ' 2)

ספינת שעשועים – יכטה

 • הוועידה על הפצצה האטומית תתקיים בין טרומן ואטלי על "'ספינת-השעשועים“ של טרומאן. ("על המשמר", 9 בנובמבר, עמ' 1)

ספינת שקע – צוללת

 • היה סכסוך בין ספרד ואשכנז, כי ספינות-השקע של אשכנז השקיעו גם אניות ספרדיות, שהשתמשו בהן האויבים. ("המצפה", 30 באוגוסט 1918, עמ' 6)

ספינת שריון – אניה משורינת. ראו גם: אנית שריון.

 • ספינת השריון פטרופבלובסק הורד הימה בשנת 1894 […]. ("השקפה", 22 באפריל 1904, עמ' 8)

סקציה ימית – אגודת ספורט ימי

 • הסירה תוקנה והוכנה לדרך ע"י חברי הקבוצה, הנמנים על הסקציה הימית של קלוב „הפועל“. ("דבר", 15 באוגוסט, 1926)
 • קבוצת ילדים בני 13-15, מחניכי הסקציה הימית של „הפועל“ בנהריה […] נאסרה על-ידי כוחות הצבא שהגיעו למקום, אולם שוחררו מייד אחר כך. ("על המשמר", 17 בנובמבר 1947, עמ' 4)

ספר זכרונות קורות האניה – יומן האניה (logbook)

 • […] ועל שכם אנשים גבורי חיל עמסתי את ספר זכרונות קורות האניה יערמאק, וספר זכרון לחזיונות האויר, את קנה המחזה, ופלס האויר […]. ("הכרמל", 13 במרץ 1863, עמ'4)
 • ויקח יוסף את ספר הזכרונות, אשר בו נרשמו כל המסעות אשר נסעה האניה בחמשה עשר החדשים, ויקרע את העלים לגזרים, וישרפם אחרי כן באש. ("חבצלת", 15 במאי 1908, עמ' 6)

ע

עבד במשוט – חתר

 • רגעים מספר לא ידעתי מה אתי ואיפו אני, והתפכחתי כאשר נתפשתי וטולטלתי אל סירה אחת וצוו לי לעבד במשוט. ("הצבי", 16 במאי 1912, עמ' 2)

עבדי האניה – מלחים. ראו גם: עבדי הים, משרת.

 • מספר האנשים אשר היו על האניה עלה עד 373, ומהם נצולו רק 15 נוסעים ותשעה ועשרים מן עבדי האניה ופקידיה. ("הצפירה", 19 במאי 1875, עמ' 7)
 • אנית הקיטור „עלבע“ אשר יצאה אתמול מברעמען התנגשה באניה אחרת ותטבע. אך 22 איש ניצלו, וכל יתר אנשי האניה 235 נוסעים וגם 145 עבדי האניה ופקידיה מצאו קברים בלב ים. ("הצפירה", 1 בפברואר 1895, עמ' 1)

עבדי הים – מלחים, ספנים.

 • מטרת המלחמה היא הגנה על עבדי הים הבריטאניים מפני אויבים מתנפלים. ("הזמן", 1 ביולי 1913, עמ' 1)

עבודת הים – ספנות; ראו גם: עבודת המים.

 • וכגדל אשרו בעבודת-הים כן הצליח במלאכת המסחר אשר החל במקום שבתו עתה. ("הכרמל", 4 בדצמבר 1863, עמ' 7)
 • הנני דורש, כי יושם לב אל גודל ערך החנוך של חניכי צבא הים השטים במימי חו"ל, לחזק בלבם את האהבה לעבודת הים […]. ("הצפירה", 14 ביולי 1905, עמ' 3)

עבודת המים – ספנות, ימאות; ראו גם: עבודת הים.

 • לפי דבריו יותר ממאתים וארבעים איש חיים מעבודת-המים, ובכלל השרות של הסירות בתוך הנמל היא כמעט כלה בידי היהודים […]. ("האור", 30 בדצמבר 1912, עמ' 2)
 • רק עתה, עם האפשריות הגדולה של יצירת ארץ ישראל עברית, עלתה על הפרק גם שאלה חשובה זו של עבודת המים […]. ("המזרחי", 2 ביולי 1919, עמ' 4)

עגול הצלה – גלגל הצלה. ראו גם: עגול פקקים, אזור הצלה, אזור שיט, חגורת הצלה.

 • אבדת הרוסים בעת התגרה באנית הפחים „ריעשיטעלני“ אינה גדולה. המלחים שקפצו הימה לבשו עגולי הצלה. ("הצפירה", 15 באוגוסט 1904, עמ' 3)

עגול פקקים – גלגל הצלה. ראו גם: עגול הצלה, אזור הצלה, אזור שיט, חגורת הצלה.

 • קרובים לחוף יפו היינו בסכנה ממש, עד כי רב החובל נתן צו להמלחים לתת לאיש איש עגלי פקקים בכדי להציל את נפשם מרדת אל תהום שחת […]. ("השקפה", 26 בפברואר 1908, עמ' 4)

עגון, עיגון – עוגן

 • בפקודה רוממה הוכנו כל אניות מלחמה אשר לממשלתינו למסע, כלן נאספו מהמקומות אשר נמצאו בהם ותשלכנה עגונן בתעלת הבאספאהרוס. ("חבצלת", 25 בפברואר 1885, עמ' 6)
 • אניה בריטאנית אשר באה ביום הרביעי ז' כסליו לעת ערב חפצה להשליך עגונה על החוף ולא יכלה […]. ("חבצלת", 28 בנובמבר 1890, עמ' 1)
 • […] ובשעה התשיעית בבוקר השליכה אניתינו עגונה על חוף פארט סעיד. ("חבצלת", 14 ביולי 1905, עמ' 5)

עובדי האניה, עובדי הספינה – אנשי הצוות

 • בין עובדי האניה 12 יהודים. מהם 11 בשירותי המטבח והמזנון ואחד מסיק […]. ("דבר", 3 באוקטובר 1933, עמ' 4)
 • עובדי הספינה ירדו בסירות-הצלה, אך 3 מהסירות הושמדו באש התותחים של הצוללת. ("אֹמר", 22 בדצמבר 1941, עמ' 1)

עובדי ים – ימאים, עובדי נמל

 • והמעצור השני: העדר עובדי-ים, מלחים, משיקים ועוד, מיהודי הארץ. ("הארץ", 9 באוגוסט 1920, עמ' 4)

עובדי-מים – ימאים, ספנים.

 • כמו שבכל העמים יש עובדי אדמה ויש עובדי־מים כן גם עמנו היה נחלק לעובדי אדמה ועובדי-מים. ("האור", 19 בדצמבר 1912, עמ' 1)

עובד רדיו – אלחוטאי, אלחוטן. ראו גם: טלגרפיסט.

 • הוא ציוה לעובד הרדיו לבוא במגע עם האניה הקרובה ביותר ולשאול לרופא. ("דבר", 29 בספטמבר 1936, עמ' 9)

עובר ארחות ימים – נוסע באניה (passenger); ראו גם: עובר ושב, אורח, פאסאזשיר, נוסע.

 • יש לה מקום ללון לארבעת אלפים איש עוברי ארחות ימים. ולעת הצורך תוכל להוביל עשרת אלפים איש חיל לארץ הודו בירח ימים! ("המגיד", 20 בנובמבר 1857, עמ' 2)
 • חברת „נאטיונאל“ בליווערפאל אשר אניותיה הולכות ושבות מבריטאניא לאמעריקא הכינה על אניותיה גם בית תבשיל לבשל מאכלות הכשרות להיהודים עוברי ארחות ימים. ("עברי אנכי", 1 במאי 1874, עמ' 3)
 • […] לפי דברי עוברי ארחות ימים הבאים מהעלגאָלאנד נראו בים בקרבת העלגאָלאנד אניות מלחמה צרפתיות ואניה רוסית אחת. ("המליץ", 8 במרץ 1887, עמ' 3)

עובר ושב – נוסע באנייה; ראו גם: אורח, עובר ארחות ימים, פאסאזשיר.

 • אנית הקיטור קארס מהחברה העזיזית אשר בהעיר הבירה עזבה ביום הששי ד' תמוז, את חוף הבאספהארוס ללכת סאלוניקה ובתוכה נמצאו כארבעה מאות וחמשים איש (עוברים ושבים וחובלי האניה) וסחורות רבות ויקרות […]. ("חבצלת", 10 ביולי 1874, עמ' 2)

עוגן שוחה – מצוף (Boje, Буй, buoy)

 • טארפעדא הטעון במשקל 500 ליטרות צמר גפן מורה […] ירד במצולה ואותו יקשרו על עלי העוגן השוחה (באיע) אשר עם שטף המים או בחבל יורידוהו ויניחוהו אל חוף האויב […]. ("הלבנון", 21 בדצמבר 1877, עמ' 6)

עוזר ראשי – חובל ראשי, קצין ראשון (Chief mate)

 • „עם העוזר הראשי“ מספר רב-החובל „ירדתי אל התא ובזהירות עשיתי כפקודותיו של הרופא". ("דבר", 29 בספטמבר 1936, עמ' 9)

עופל מאיר – מגדלור. ראו גם: מנורת ים, מגדל מאיר, בית המאור, מגדלור.

 • מאור העלעקטרי ירחיב יום יום את פעולתו וזה לא כביר נבנה בהאָנסטהאָלם עופל מאיר (לייכֿכטהורם, מאיאק) על חוף הים […]. ("המליץ", 19 בינואר 1890, עמ' 3)

על גב האניה – באנייה (onboard ship)

 • […] ולעולם לא ישכח כותב הדברים האלה את אשר הגיד לו סיר אלפרד מונד בשיחת „אחרי-קהוה“ על גב האניה „קיסר-אי-הינד“ […]. ("דאר היום", 14 בספטמבר 1925, עמ' 1)
 • הקצין הראשון איוואן פרימן חיווה את דעתו, שהאש פרצה באופן חפשי, ולא היו כל סכסוכי עבודה על גב האניה. ("דאר היום", 13 בספטמבר 1934, עמ' 1)

עלית הקברניט – גשר הפיקוד

 • הם עלו אל עלית הקברניט מזוינים באקדחים ו-150 כדורים והרגו את ראשי הפיראטים. ("דבר", 19 בנובמבר 1926)

עלית וירידת מי הים, עלית ונפילת המים, עלית ונפילת הים – גאות ושפל

 • כל ספני הים פחדו ורהו ממנו, כי רק בעת עלית הים (פֿלוטה), מצאו הספנים את ידם לעבור שמה אך באניות קטנות ונמוכות, אבל כמעט ירדו מי הים בשעת הנפילה (עבבע) […]. ("הצפירה"25 באוקטובר 1876, עמ' 4)
 • ימים רבים תעו החוקרים להאמין כי סבת המחזה הזה היא עלית וירידת מי הים הידוע בשם עבבע אונד פֿלוטה. ("הצפירה", 11 מברץ 1879, עמ' 7)
 • […] שעור עלית ונפילת המים (עבבע אונד פלוטה) במדרגה גבוהה כזו, לא נראה בים הזה ימים כבירים […]. ("הצפירה, 18 באפריל 1882, עמ' 7)

עמד על שרטון. ראו גם: ישב על שרטון, עלה על שרטון, נעצר על שרטון, בא על שרטון.

 • […] ביום ג' העבר, 18 אפריל, בעבור אנית השריון „ארעל“ דרך נהר נעווא ללכת לקונשטאדט, עמדה על שרטון אצל האי הלאָציאני. ("הצפירה", 8 במאי 1904, עמ' 2)

עניבה – קשר (מיל ימי בשעה); ראו גם: קנאט, פרסת ים, חבילות לשעה, חבל ים.

 • על אנית יפוניה החדשה „קאשימא“ (אשר נזכרה בטלגרמה באחד הגליונות הקודמים), יאמר כי […] מדה 16400 טון ומהירותה 18 „עניבות“ וחצי לשעה. ("הזמן", 28 במרץ 1905, עמ' 2)

עששית המאירה על הים – מגדלור

 • […] והים היה הולך וסוער ולא ראה את החוף כי לאסונו לא דלקה העששית המאירה על הים וירעם רב החובל בכלי תותח ויקיצו יושבי יפו והנה אהה. ("הפסגה", 20 במרץ 1891, עמ' 3)

פ

פאסאזשיר – נוסע (Passagier,пассажи́р, passenger). ראו גם: אורח, עובר ושב, עובר ארחות ימים, נוסע.

 • בעת היארמארקים […] (יוני-אוגוסט) תשלח הקאנטאר אניות תמידיות לפאסאזשירים בין קיעוו ובין יעקאטערינאסלאוו במקחים יותר זולים מאשר על אניות אחרות. ("הכרמל", 24 במאי 1866, עמ' 36)

פגישה – התנגשות (אניות). ראו גם: נפגש, פגש.

 • ומכח הפגישה ירדה אנית קאלכידא במצולות התהום עם כל מערבה וחמשים איש אשר נמצאו בקרבה, במשך עשרה רגעים! ("הצפירה", 3 באפריל 1862, עמ' 2)

פועל עקל – סוואר

 • החושדים במסבות מותו הפתאומי של מפקד האניה מזכירים את דבר הסכסוך שפרץ בין פועלי העקל והחברה בשעת הטענת הסחורות. ("דאר היום", 12 בספטמבר 1934, עמ' 1)

פח – טורפדו; מוקש. ראו גם: אנית פחים.

 • השערתך כי פחי הסירות השטות מתחת למים האבידו את „פטרופבלובסק“ ויפצעו את „פאָביעדא“ יכלה להתקבל על הדעת […]. ("הצפירה", 19 באפריל 1904, עמ' 1)

פח מפץ – טורפדו; מוקש.

 • יותר ויותר מתקבלת הדעה, כי האניה פטרופבלובסק אבדה ע"י סירה יאפאנית, שהתגנבה תחת למים ותזרוק אליה פח-מפץ. ("הצפירה", 21 באפריל 1904, עמ' 2)

פח שט – מוקש צף

 • על כן מובן מאד, כי האסקדרא הפורט-ארטורית נכנסה אל החוף הפנימי לזמן ארוך, אחרי כי החוף החיצוני נגדר ונחסם עוד ביום 1 אפריל בפחים שטים.
 • כן, למשל, נפקד באיסורים ובלאוים ההם מקום הפחים השטים. הפחים, או המינות, לא תמול הם. ("הצפירה", 8 ביוני 1904, עמ' 1)

פילוט, פילאט – נתב; נווט (Pilot, пилот, pilot; טורקית: pilot)

 • „הפילוט היהודי“ גאספאר המכונה גם גאספאר די לאס אינדיאס בא עם באסקו לליסבון […]. ("המגיד", 29 ביולי 1897, עמ' 6)
 • […] ויעל אל אניתינו הפילאט ( מורה דרך) אשר שולח מפארט סעיד להעביר את האניה בחוף הבנוי אשר בו גם חתחתים וצורי מכשול נסתרים, ולהביאה העירה […]. ("חבצלת", 14 ביולי 1905, עמ' 4)

פיש-טארפעדא – טורפדו Whitehead

 • האניות הקטנות הללו מוכנות להפריע את אנית הטארפעדא של ממשלה אחרת מקרוב אל האניה הגדולה, ולתכלית זו נושאות עליהן גם הן איזה פיש-טארפעדאת, גם כלי תותח אחד גדול בערכו. ("הלבנון", 15 ביוני 1877, עמ' 5)

פלאגמאן – קצין דגל (Flagmann, Фла́гман, fleet flag officer); ראו גם: פקיד נס.

 • […] וגם מאניות האסכדרה שלנו, אשר עמדה בנמל החיצון ערוכה למלחמה תחת דגל סגן רב החובל שטארק והפלאגמאן הצעיר הקונטראדמיראל הנסיך אחטאמסקי […]. ("הצפירה", 21 בפברואר 1904, עמ' 2)

פלוגה – פַּלְגָה

 • טולאן. – אתמול חגגו בזה את יום הזכרון של השנה הרביעית לבוא פלוגת אניות צבא רוסיה תחת פקידות האדמירל אוועלאן. ("המליץ", 15 באוקטובר 1897, עמ' 4)
 • ברגשי הכנעה הנני מודיע לכבוד הדר מלכותך את תכן התלגרמא שהגיעה זה עתה מאת ראש פלוגת אניות-המרוץ, הקאפיטאן ממדרגה ראשונה רייצענשטיין. ("הצפירה", 16 בפברואר 1904, עמ' 2)
 • בילגראד. הסוכנות העתונאית הסרבית מודיעה, כי פלוגת-אניות אוסטראית התיצבה על יד זימלין והכריחה לאניה סרבית לשוב […]. ("הזמן", 9 בנובמבר 1908, עמ' 3)

פלוטה – צי מלחמתי (Flotte, флот, fleet)

 • בעת ההיא לא היתה עדיין הפלוטה האשכנזית מה שהיא עתה. ("הזמן", 16 בדצמבר 1904, עמ' 2)

פלוקה (فلوكة, felucca, סירת משוטים ומפרשים ערבית קטנה)

 • כל השבוע הזה שעו כל יושבי עירנו רק בדבר האסון הנורא באמת אשר קרה ביפו ביום השבת לחמש ועשרים נפש שירדו בפלוקה (אניה קטנה) מהאניה שבאה מבירות […]. ("האור", 4 בנובמבר 1892, עמ' 1)
 • ב„פלוקה“ יפה, מכסה ביריעות יקרות ומקשטה בפרחים, ונהוגה על ידי שמנה עשר מבחירי מלחי קוּק, הובאה הוד הנסיכה אל החוף […]. ("הצבי", 10 במאי 1895, עמ' 1)

פעמון הצולל, פעמון הצוללים, פעמון האמודאים – פעמון צלילה (Taucherglocke, diving bell)

 • […] ובכל סירה וסירה ימצאנו שני צוללים, אשר להם נרתק קטן מעץ או ממתכת, רחב ופתוח מלמטה וצר וסתום מלמעלה, כצורת הפעמון, אשר לזה יקרא הנרתק ההוא פעמון הצולל (טויכר גלאקע) […]. ("המאסף", ניסן תקמ"ח, 1788, עמ' ריג)
 • ותחת סנפיר שלחופית וכנפים אשר חסרהו אלהים ידע בתחבולותיו לעשות לו אניות קיטור ופעמון הצולל (טויכערגלאקקע) […]. ("הלבנון", 16 בינואר 1880, עמ' 191)
 • […] וביחוד נסו והצליחו בזה האמעריקאנים לתועלת הדיגים משליכי ביאור חכה, ולטובת יורדי תהומות בפעמון הצוללים ועוד. ("הצפירה", 14 במרץ 1888, עמ' 6)
 • הכלי היותר קדום היה הפעמון של האמודאים, שבו משתמשים אנו גם בזמננו, בקצת שנוי צורה. ("האור", 10 במרץ 1913, עמ' 1)

פצצה תחת פני המים – מוקש ימי. ראו גם: אנית פצצות.

 • הג. הציעו באי כח בריטניה להועדה הימית לאסר אסור להשתמש בפצצות תחת פני המים לא מחברות לקרקע הים, או שתוכלנה על נקלה לזח ממקומן ולשוט, וכמו כן להגביל התר ההשתמשות בפצצות תחת פני המים רק בתוך מימי הארץ של כל אֻמה בקרבת הבסיס הימי והנמלים המבצרים. ("השקפה", 5 ביולי 1907, עמ' 2)

פקודת צבא הים – אדמירליות, מפקדת הצי המלחמתי

 • אחרי כן עורר לב האסיפה על המכתב מאת האדון ל. ה. סמיטה לפנים ראש האדמיראליטעט (פקודת צבא הים) בבריטניא […]. ("חבצלת", 14 במרץ 1881, עמ' 1)

פקיד האניה, פקיד ספינה, פקיד – קצין באניה; ראו גם: פקיד המלחים, אופיציר.

 • פקידי האניה ומלחיה מלאו ידיהם בעבודה כל הלילה לשפוך המים מתוכה אך לשוא כל עמלם. ("המגיד", 5 בדצמבר 1866, עמ' 4)
 • בהאניה הזאת נמצאו: רב החובל ואשתו, ואחיו ודודו אשר מלאו מקום שני פקידי האניה, ושני פקידים קטנים מהם, ועוד שלשה מלחים ונער אחד. ("הלבנון", 2 ביוני 1875, עמ' 8)
 • גם התנהגותם של פקידי האניה עם הנוסעים היא מצוינה. ("מוריה", 28 בפברואר 1911, עמ' 3)
 • המטרות העקריות […] לפתח ולהכשיר ולחנך אנשים בתור ספנים ופקידי ספינות. ("הפועל הצעיר", 13 בפברואר 1920, עמ' 18)

פקיד הטלגרף – אלחוטאי (באניה); ראו גם: טלגרפיסטן.

 • פקיד הטלגרף שעל ה„קרונפרינצסה צעציליא“ לא היה צריך לשלוח שום טלגרמות […]. ("הצפירה", 17 במאי 1916, עמ' 2)

פקיד המברקה האלחוטית – אלחוטן, קצין אלחוט

 • רב החובל של האניה ופקיד המברקה האלחוטית נאסרו ע"י השודדים שנמצאו מאיימים עלינו באקדוחיהם. ("דאר היום", 2 ביוני 1920, עמ' 2)

פקיד המלחים – קצין ימי, קצין באניה; ראו גם: אופיציר, פקיד האניה.

 • מיד בהגיע הספינה לנמל אלכסנדריה ירד אחד מפקידי המלחים אל היבשה ומסר כתב להממונה על הנמל […]. ("האור", 24 במרץ 1913, עמ' 1)

פקיד נס – קצין דגל; ראו גם: פלאגמאן.

 • היריה הראשונה מן התותחים בעלי י"ב האצבע שבאנית פקיד-הנס „יעווסטאפי“ פגעה באנית-המרוץ „געבען“ ונתפוצצה באמצע ירכה של האניה וגרמה לדליקה שתפרץ בה. ("הצפירה", 20 בנובמבר 1914, עמ' 1)

פרור – דוד קיטור. ראו גם: דוד, יורה, כיור אש, כיור קיטור, קלחת.

 • כאשר התפוצץ הפרור בסירה “Winslow„ מהרה האניה “הודואָן„ ותשלך אליה חבל ההצלה ואחד מאנשי הסירה כבר תפש את החבל, אך ברגע ההוא נהרג ע"י כדור. ("הצפה", 15 במאי 1898, עמ' 3)

פרסת ים – מיל ימי; ראו גם: קשר ים בשעה, קנאט, עניבה, חבילות בשעה, חבל ים.

 • ימי החורף השני היינו רחוקים שלש פרסאות הים מארץ ההרים […]. ("הצפירה", 20 בינואר 1875, עמ' 6)
 • ונשארו איפא חפצינו על האניה „טינגוואללא“ אשר ירדה עד האליפאקס מהלך מאה פרסאות הים. ("הצפירה", 26 באוגוסט 1888, עמ' 4)

פרש נס, פרס נס – פרש מפרשים; הפליג.

 • אחרי אשר הכינו את הנצרך לעוברי ארחות ימים על הדרך, ניתן אות לפרוש נס האניה […]. ("הצפירה", 19 בפברואר 1862, עמ' 6)
 • […] הידיעה האחרונה אשר נשמע ממנה היתה בשנת 1849 מריא זיינארא, ומשם פרסה נסה הלאה לים השקט ונאבדה יחד עם אנשיה […]. ("הלבנון", 13 באוקטובר 1875, עמ' 8)
 • אנית הקטור „סיטי אָף גלאזגאָוו“, אשר פרשה נס מליווערפאל לפילאדעלפיא […] צללה כעופרת ותלך לאבדון מבלי השאיר אחריה שם ושארית. ("העברי", 24 ביולי 1896, עמ' 3)

צ

צבא האניות – צי מלחמתי, חיל ים

 • גבורי טשימולפא נכונים לבוא היום באנית קיטור מאדיסא. גדודי צבא האניות התאספו לקדם את פני חבריהם היקרים. ("הצפירה", 12 באפריל 1904, עמ' 3)

צבא הים – צי מלחמתי, חיל ים. ראו גם: חיל אניות.

 • הוד השר הנסיך „מחמוד ג'ימאל אל דין“ בן הוד אדוננו השולטאן יר"ה נתמנה לראש כל שרי צבא הים […]. ("חבצלת", 9 באוגוסט 1872, עמ' 5)
 • […] אחרי כן עורר לב האסיפה על המכתב מאת האדון ל.ה. סמיטה לפנים ראש האדמיראליטעט (פקודת צבא הים) בבריטניא […]. ("חבצלת", 14 במרץ 1881, עמ' 1)
 • ברגע הזה דרושים לארץ המולדת כחות חיל היבשה וצבא הים […]. ("הצפירה", 12 בפברואר 1904, עמ' 2)

צבא הים הרגלי – חיילי צי, נחתים

 • סאיהאן. – אנית המצפה „וואָיבאן“ ואנית המסע „קאראוואן“ ועליהן 500 איש מצבא הים הרגלי וסוללה אחת הפליגו לטאקו. גם אנית-התיור „בענגאלי“ הפליגה לשם. ("המליץ", 27 ביוני 1900, עמ' 3)

צֹהר – סיפון האניה; ראו גם: סיפון, גג, יציע, מכסה, גשר, ציפוי האניה, גב האניה.

 • והאניה עמדה שם, וענן עשנה עלה השמימה, ונכונה להפליג. ויקפוץ על הגשר ויפול בלי כח על צהר האניה ברגע רפו את החבל הקושר את האניה להגשר. ("הצבי", 9 בנובמבר 1888, עמ' 6)
 • מן האניה "שאקארה" נשאה הסופה את רב החובל ומלח אחד שעמדו על צהר (ספון) האניה, ותטילם המימה. ("הצבי", 24 בספטמבר 1893, עמ' 4)

צולבת – סיירת (cruiser). ראו גם: אניה צולבת.

 • צולבות צרפתיות לוו את הנשיא וילסון עד אמצע תעלת ל-מנש ושם פגשוהו אניות-המלחמה האנגליות […]. ("הארץ", 2 בינואר 1919, עמ' 2)

צולבת משורינת – סיירת משורינת (armoured cruiser); ראו גם: אנית מצפה במגן, צלבן משורין.

 • לפי דברי העתונים האנגלים בעצמם אבדה הימיה האנגלית עד כה את האניות הבאות: צולבות משורינות גדולות: וריור, נבנתה בשנת 1905 והכילה 13,750 טון […]. ("מוריה", 19 באוקטובר 1914, עמ' 1)

צולבת עוזרת – סיירת עזר (auxiliary cruiser), סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser)

 • ברשימה זו לא נכללה אנית הפצצות קניגין לואיזה , שבקושי יכולים לקרותה צולבת-עוזרת, והאניות הקטנות הנפוצות בנהרות ובימי אפריקה. ("מוריה", 19 באוקטובר 1914, עמ' 2)

צי אדיר – צי מלחמתי; אוניית מלחמה.

 • מספר יושבי נעאפעל הוא: עשרת מיליאן נפש אדם. מספר אנשי החיל אשר בקרבה, הוא סך ב' מאות אלף איש וצי אדיר על הים. ("המגיד", 20 בספטמבר 1860, עמ' 1)
 • […] ולכן תשלח בריטאניה צי אדיר עם חיל רב לעמוד הכן לפני שערי הדארדאנעלים לבלי תבוא בם אנית מלחמה ממשלה אחרת. ("הלבנון", 31 במאי 1876, עמ' 4)
 • בראשון לירח יולי בא נאפאלעאן באנאפארטע בראש צבא צרפת וצי אדיר מצרימה. ("חבצלת", 15 באוגוסט 1905, עמ' 6)
 • באנגליא ישימו בה מבטחם עוז במחסה צעיפי-הברזל, עד אשר יערכו עתה שבכה כזאת להצי האדיר „דעוואסטאטיאן“, אשר הוציאה עליו הממשלה זה ארבע שנים כסף תועפות. ("הצפירה", 8 בנובמבר 1876, עמ' 5)

צידת דגים, ציד דגים – דיג

 • צידת הדגים למליחה (הערינגע) היתה הפעם טובה מאד מאד ובכמה מקומות לא מצאו מקום עבורם ונמכרו כך בזול מאד! ("המגיד", 9 במאי 1860 עמ', 4)
 • המאאלאים יחיו את נפשם מצידת הדגים. כל היום ישבו בביתם, וכבוא השמש יתאספו כולם את הצינות וסירות הדוגה אשר למו. ("הצפירה", 18 בנובמבר 1874, עמ' 5)
 • המכס של צידת הדגים במג'דל בגליל עזה, יועמד לחכירה בהכרזה […]. ("האחדות", 22 במרץ 1912, עמ' 15)
 • עלינו ליצר מיד כפרים ימיים לציד-דגים; עלינו לבנות בתי-חרשת לבנין סירות ואניות קטנות. ("דאר היום", 31 במאי 1920, עמ' 1)

צי המסחר – צי סוחר; ראו גם: צי מסחרי, ימיה מסחרית.

 • […] צי המסחר האמריקני גדול יותר מן הספרדי ולכן נחוץ יהיה לאמריקא להרבות צבאותיה להגן על צי מסחרה […]. ("המליץ", 28 באפריל 1898, עמ' 4)

צי המתנדבים (Доброфлот). ראו גם: צי הנדבה, דּובּרוֹפלוֹט

 • תועלת צי המתנדבים לכלכלת המדינה בארצנו רבה וגדולה מאוד. ("היום", 30 במאי 1886, עמ' 1)
 • מסע המלכות בא הנה אל חצר בית הנתיבות בצהרים ויסע משם אל הנמל מקום עמדת אניות המלכות, ושם עמדו בעת ההיא אנית צי המתנדבים „אערל“ והאניה „ערעקליק“. ("הצפירה", 5 בנובמבר 1891, עמ' 1)
 • בפטרבורג נפוצה שמועה, כי בין חוגי היהודים מרבים לדבר על הצורך לשוב ולתבוע מאת הנהגת צי-המתנדבים את כל הנדבות שהרימו היהודים לטובת הצי עוד לפני ל"ה שנה […]. ("הצפירה", 1 באוקטובר 1912, עמ' 3)

צי הנדבה (Доброфлот). ראו גם: צי המתנדבים.

 • באה הנה האורחה הראשונה של הנשלחים לעבודת פרך, שאנית הקטור של צי הנדבה „יאראָסלאוו“ תובילם להאי סאכאלין. ("המליץ", 8 באוגוסט 1901, עמ' 3)
 • חאנקאאו. – אנית הקטור „מאיון“ שנשכרה להבלת מסע ע"י חברת „צי הנדבה“ באה הנה. ("המליץ", 10 באוגוסט 1900, עמ' 2)
 • אניות המלחמה „גראמאבאָי“, „רוריק“, „באָגאַטיר“, ו„ראסיא“, אנית המעבר „לענא“ ואנית צי הנדבה „חרסאן“ המבלות פה את החורף, עומדות בנמל וולדיווסטוק. ("הזמן", 12 בינואר 1904, עמ' 3)

צים – צי מלחמתי

 • גם הצים האדיר שהיה לרוסלאנד בחוף זעבאסטאפאל איננו עוד. ("המגיד", 7 בדצמבר 1870, עמ' 2)

צינה, צנה – סירה; ספינה.

 • המאאלאים יחיו את נפשם מצידת הדגים. כל היום ישבו בביתם, וכבוא השמש יתאספו כולם את הצינות וסירות הדוגה אשר למו. ("הצפירה", 18 בנובמבר 1874, עמ' 5)
 • […] ערכנו שש צינות הקיטור מזויינים עם טארפעדין, ועליהם ראשי החובלים עם אנשיהם וכל צרכיהם, כולם אמיצי לב גבורי כח, נכונים ללכת אל האניות ההן לערוך מלחמה נגדן. ("הצפירה", 27 ביוני 1877, עמ' 7)
 • […] והמיניסטר שעל אניות המלחמה מהר להודיע את האסון אשר קרה לאניות אשכנז בבית הפארלאמנענט, וכי שלח צנות רבות עם שוחים רבים, אשר עלתה בידם להציל ממצולות כשתי מאות איש. ("הצפירה", 10 ביוני 1878, עמ' 7)
 • […] גם הצי האדיר קטן הוא, ולעומת ציי אירופא הלא יחשב כצנה וסירת דוגה […]. ("הצפירה", 26 בספטמבר 1894, עמ' 1)

צינה השטה מתחת למים – צוללת (גרמנית: Unterseeboot, רוסית: подво́дная ло́дка)

 • מטרת הועד היא להוציא לפעולות בזמן קרוב את מטרת הנדבות, ע"י שיבנו ויקנו צינות השטות מתחת למים, ואניות אחרות הדרושות לצי האדיר הרוסי. ("הצפירה", 21 בפברואר 1904, עמ' 3)

צינת כלי תותח – ספינת תותחים (gunboat); ראו גם: צינת רובים, אניה מקלעית, אנית מקלעים, אנית כלי תותח, תותחנית.

 • […] וצנת-כלי-תותח אחת הצובאת בחוף היתה לחרדה, עד כי שכחו אנשיה לקחם עמהם את העוגן בנוסם. ("הצפירה", 4 במאי 1898, עמ' 2)

צינת רובים – ספינת תותחים (gunboat); ראו גם: צינת כלי תותח, אניה מקלעית, אנית מקלעים, אנית כלי תותח, תותחנית.

 • אצל ניופאָרט-ניוס באה אנית המתפרצים "מערימאק" […] ואתה שתי צינות רובים אשר ירדו אתה יחדו מנאָרפאָלק ודזיעמסטואן על נהר דיעמס. ("המליץ", 1 במאי 1862 עמ' 5)

צלבי – סיירת (cruiser); ראו גם: אניה צולבת, צולבת, צלבן.

 • הצלביים האיטלקים ולטרונה וגריבלדי הגיעו הנה וידרשו למסור להם את הספינות הטורקיות העוגנות בחוף […]. ("מוריה", 1 במרץ 1912, עמ' 2)

צלבן – סיירת (cruiser); ראו גם: אניה צולבת, צולבת, צלבי.

 • בהתקציב נכלל בנין ארבע אניות מלחמה, ארבעה צלבנים שנים עשר מחריבים והרבה אניות תחת מים. ("מוריה", 19 במרץ 1914, עמ' 3)
 • לממשלה האנגלית יש במזרח הרחוק […] שני צלבנים קטנים: „ניוכסטל“ ו„ירמות“. ("החרות", 2 בספטמבר 1914, עמ' 2)

צלבן משורין – סיירת משורינת (armoured cruiser); ראו גם: אנית מצפה במגן, צולבת משורינת.

 • טבעו רק שני צלבנים-משורינים של איטליה, שהפסדם חשוב מאד לגבי הצי האיטלקי. ("הפועל הצעיר", 24 באוגוסט 1915, עמ' 5)

צלבן קרב – סיירת קרב, סיירת מערכה (battlecruiser)

 • בעת שממשלות אנגליה וגרמניה השתדלו בעיקר לבנות אסקדרות של צלבני-קרב גדולים […] לא בנתה אמריקה אף צלבן מטפוס זה משנת 1902 ועד עתה. ("החרות" 17 במרץ 1917, עמ' 2)

צלבנית – סיירת (cruiser)

 • "אסכדרה איטלקית כוללת שלש צלבניות ושלש מחריבות הגיעה הנה תחת פקודתו של הדוכס האברוצי." ("מוריה", 3 במאי 1914, עמ' 3)
 • מרומה מודיעים שפִּרְקָה ימית מרכבת משלש צלבניות וארבעה נגד תורפידים הפליגה ליון […]. ("דאר היום", 10 במאי 1925, עמ' 3)
 • בריטניה […] הצטרכה לשלוח שתי צלבניות אחרות עם צבא על סיפונן להונדוראס הבריטית, כדי לתפוס שם עמדות סביב העיר בליזה. ("המשקיף", 2 במרץ 1948, עמ' 3)

צלע האניה – דופן האניה; ראו גם: קיר האניה, כתלי האניה.

 • גם הענן לא טמן ידו בצלחתו […] וברק אש התמלט משרירי בטנו ויך את אחת האניות על צלעה, וייפוצצה לרסיסים. ("הצפירה", 23 ביוני 1875, עמ' 4)

צפוי האניה – סיפון; ראו גם: סיפון, גג, יציע, מכסה, גשר, צהר, גב האניה.

 • האחים נבהלו ויעלו על צפוי האניה והנה לנגד עיניהם מחזה איום: מפרשי האניה נקרעו וכן תרנה נשבר, והמלחים ותופשי המשוט קצרה ידם מלהושיע. ("הלבנון", 26 במרץ 1873, עמ' 4)
 • מן הבקר עד הערב ישבנו על צפוי-האניה (פערדעק) והתענגנו על הוד והדר הטבע ומפלאותיה במים אדירים […]. ("המגיד", 21 בינואר 1886, עמ' 4)

ק

קאיוט, קאיוטה – קבינה, תא מגורים באונייה

 • חכם אחד המציא לעשות לבעלי הספינות, כרים וכסתות אשר עליהם ישבו הנוסעים בחדרי הספינה (קאיוטען) ממין בגד פשתן משוחים הבלתי מעבירים בתוכם מים […]. ("הצפירה", 1 במרץ 1881, עמ' 7)
 • קאיוטה א', קאיוטה ב', מדרגה ג' ובין המכסות. ("המצפה", 25 באוקטובר 1912, עמ' 7)

קאפער – פריבטיר (privateer; מגרמנית: Kaper). ראו גם: אנית אורבים; חוטף אניות.

 • […] בכל עת וזמן התאמצו יודעי דת ודין להראות פנים של זכות אל מעשה הקאפערים, הנראה בהשקפה ראשונה כמעשה שודדי הים. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 6)

קווארטירמייסטער – מלח בכיר, נַגַּד-גֶּשֶׁר (אנגלית: quartermaster; גרמנית: Quartiermeister; רוסית: квартирме́йстер)

 • לבד מאנשי הצבא ההרוגים הנזכרים נצרב באד הקנה הכתוש ומת הקווארטירמייסטער פעאדאראוו ונפצע בירכו בנפוץ עצם המלח וואסיליעוו. ("הזמן", 24 ביולי 1905, עמ' 3)

קוון – אוניית קו, אוניית נוסעים אוקיינית (liner; ship of the line)

 • לארצות הברית יש גם-כן 15 קוונים, אבל פחות שוטיות (20), נושאי-אוירונים (4) ונושאי-פצצות (3). ("הירדן", 10 באוגוסט 1934, עמ' 2)
 • אחד ממכשירי הבטחון המענינים ביותר, שבהם צוייד הקוון הענקי החדש של הצי הבריטי „קווין מרי“ זהו המכשיר הרושם בצורה גרפית ובאופן אוטומטי את עומק קרקע הים בכל רגע. ("דאר היום", 16 בינואר 1935, עמ' 4)

קומה – סיפון (באנית נוסעים)

 • […] ומכל קומות האניה התפרצו נשים ואנשים מבוהלים, אבל המהומה נשקטה תיכף על ידי קרירות רוחם של פקידי האניה. ("מוריה", 10 במאי 1912, עמ' 3)

קומפאס, קאמפאס – מצפן; ראו גם: מחט הצפוני, כלי המראה צפונה, מחט המאגנעט המתנועע.

 • […] הקומפאס הוא לעינים לעוברי ארחות ימים, להורותם הדרך ילכו בה […]. ("המליץ", 15 ביוני 1865, עמ' 6)

קונטראדמיראל – סגן אדמירל (גרמנית: Kontreadmiral, רוסית: контр-адмира́л, אנגלית: rear-admiral)

קונטר-טורפידיה – משחתת (destroyer). ראו גם: אניה נגד טרפידים, אניה קונטר-טורפידית, אניה נגד טרפידים.

 • ביום 30/9 בשעה 10 בבוקר יצאו 7 קונטר-טורפידיות רוסיות, ותיכף יצאו אחריהן עוד שתי אניות ותלכנה ללאאובינדאאו […]. ("הצפירה", 23 באוקטובר 1904, עמ' 4)

קונטר-מינה, קונטרמינה, קונטרמינא – מוקש שכנגד, משמיד מוקשים (countermine); ראו גם: מהרס מוקשים.

 • אמנם יש עוד תחבלה אחת, והיא לפעול על ידי מהרסי-המוקשים, ה„קונטר-מינות“. כשמפוצצים „קונטר-מינות“, אז תנופצנה „המינות“ מסביב. ("הצפירה", 26 ביוני 1904, עמ' 1)

קטרון – ספינת קיטור

 • […] זה האחרון קפץ מעל האניה המימה ושחה עד החוף. יתר האנשים נצולו על ידי קטרון הצלה שמהר לבוא. ("מוריה", 13 באוקטובר 1913, עמ' 3)
 • הסוכנות הפטרבורגית מודיעה מבטום, כי הקטרון העותומני „ליסטן“ פגע בשעת הפליגו מעל החוף בקטרון בלגי באופן קשה מאד, והראשון נוזק ונעשה בו חור, והוא נטבע. ("מוריה", 9 בפברואר 1919, עמ' 4)

קיר האניה – דופן האניה; ראו גם: צלע האניה.

 • נבהלתי ונשתוממתי בעמדי על האניה ומבלי משים ישבתי אל קיר האניה השבור, ותבא זרמת מים ותסחבני הימה […]. ("הצפירה", 5 במרץ 1891, עמ' 2)
 • לדאבון לב השליך נחשול של ים את פגר המתה אל מול קיר האניה, ושם נאחז בחבלים התלויים בה וכה נמשך אחרי הספינה כשעה חדא – הוי מפלצת וזועה! ("הצפירה", 14 באפריל 1904, עמ' 3)

קלוב הספנים – מועדון הימאים

 • לפנות ערב רבו ההתקהלויות. ביחוד נצטופף קהל רב לפני קלוב הספנים. ("הארץ", 20 במאי 1936, עמ' 1)

קלחת קיטור, קלחת – דוד קיטור; ראו גם: דוד, פרור, כיור קיטור, כיור אש, יורה.

 • […] קלחת הקיטור התפוצצה לרסיסים ויתפרץ מקרבה מות ואבדון על האנשים היושבים לבטח בה […]. ("קול מחזיקי הדת", 23 באוגוסט 1888, עמ' 7)
 • האמן במעשה המכונות פענטאָן בנויארק השיג תעודת זכות להמצאת קלחת-קיטור חדשה, אשר בעזרתה תוכלנה האניות לעבור מנויארק לליווערפל במשך שלשת ימים. ("הצפירה", 10 ביוני 1904, עמ' 3)
 • כן תמשך העבודה הקשה הזאת, והנה פתאום נופלת האש מתוך הקלחות והאֻמללים נצרבים, נכוים, נצלים ונשרפים במים הרותחים. ("השקפה", 16 ביוני 1905, עמ' 5)

קלחת תבנית צנורי מים – דוד צינורות מים (water-tube boiler)

 • […] אלא שאניות המרוץ האחרונות נבנו כשתי שנים אחרי הראשונות ושריוניהן חזקים מלאכת קרופ ויש להן קלחות תבנית צנורי מים ולא תבנית קנה. ("הצפירה", 25 באוגוסט 1904, עמ' 1)

קלחת תבנית קנה – דוד צינורות אש (fire-tube boiler). ראו: קלחת תבנית צנורי מים.

קן – תא (cabin); ראו גם: חדר, תא.

 • „המזרחי הגדול“ או „הלויתן“ […] תקבץ לתוכה 500 נוסעים בקינים הראשונים (ערשטא קלאססע) 1800 בשניים (צווייטע קלאססע), 100 בשלישים, חוץ מעשרת אלפים אנשי חיל עם חובלים ומלחים. ("המגיד", 23 בדצמבר 1857, עמ' 209.)
 • מלח האניה הניח את כלי ואת מלתחתי בקן האניה ממחלקה הראשונה ואני נשארתי על ספון האניה […]. ("הצפירה", 17 בספטמבר 1894, עמ' 2)

קנאט – קשר (יחידת מהירות, knot); ראו גם: קשר ים בשעה, פרסת ים, עניבה, חבילות בשעה, חבל ים.

 • למכונותיה כח שנים עשר אלף סוסים, ולכן תוכל לרוץ ששה עשר קנאטען וחצי לשעה. ("חבצלת", 16 בספטבמר 1887, עמ' 6)

קנה, קנה מידה – פאדום, אמת־ים; ראו גם: קומה, חוט.

 • ברגע היות הנפץ עמדה האניה במי שחו בעמק ששה קני מדה. ("המליץ", 30 במרץ 1898, עמ' 3)

קנה הבטה – טלסקופ, משקפת; ראו גם: קנה ראות, כלי ההשקפה.

 • אם נשימה לנגד עינינו קנה הבטה, נוכל לראות ממקום הזה ולחזות בבנות קאטאלאניען ההולכות לשוח על פני ראמבלא. ("הצפירה", 26 בפברואר 1862, עמ' 6)

קנה ראות – טלסקופ, משקפת; ראו גם: קנה הבטה, כלי ההשקפה.

 • הצופה […] העיד כי הוא ראה את הר הקרח בשעה עשר בלילה והודיע אודותיו, ואלמלי היה לו קנה-ראות היה רואה בשעה הדרושה. ("מוריה", 10 במאי 1912, עמ' 3)

קריאת „הצילו“ – קריאת .S.O.S

 • האניה „אמריקן שיפר“ אשר על ידה ניצלו רוב הנוסעים מודיעה: הגענו לנקודה, שממנה נשלחה קריאת „הצילו“, ביום ב' ב־10.30. ("דבר", 15 בנובמבר 1928, עמ' 1)

קריסר – סיירת (cruiser); ראו גם: קרייצער.

 • היום החלה האסקדרה היאפאנית במספר חמש-עשרה נושאות צנה וקריסרים – לירות כדורי כלי-תותח בפארט-ארטהור. ("הזמן", 11 בפברואר 1904, עמ' 2)

קרייצער, קרייצר, קרויצר, אנית הקרייצער – סיירת (cruiser); ראו גם: קריסר.

 • […] לאניות האלה לא יקראו קאפער אך קרייצער, כלומר: מסובבות והולכות לשוט ולבקש את האויב ולהתחקות על צעדיו, ודמיונן לחיל מתנדבים ביבשה (וואָלאָנטערע), אשר בכל עת המלחמות האחרונות לא נמנעו הממלכות לקבלם ולהשתמש בהם נגד האויב […]. ("הצפירה", 28 במאי 1878, עמ' 6)
 • שמה יבואו התנינים הגדולים, אפיקי נחושה ואדירי איומה: 10 אניות מגן בצורות, 12 אניות המרוץ (קרייצר), נושאות שלש מאות ועשרה כלי תותח ועם רב. ("הצפירה", 30 באפריל 1895, עמ' 1)
 • „קרויצר“ – אנית סיור (ולא אנית מרוץ, ולא צלבנית ולא סיירת); סיירת – קבוצה (שייטת) של אניות סיור. ("דבר", 24 בספטמבר 1944, עמ' 4)

קרקע האניה, קרקע הספינה, קרקעית – תחתית האניה, בטן האניה

 • […] וגלי הים בשאון דכים פרצו פרצות גדולות בקרקע האניה והמים החלו לבקוע לתוכה. ("המגיד", 31 בינואר 1866, עמ' 4)
 • ובראותם כי לא יוכלו להציל עוד את נפשם חדלו מחתור את אניתם ושכבו בקרקע האניה וצפו להרגע אשר יגועו. ("הלבנון", 17 בנובמבר 1874, עמ' 8)
 • […] ויועצו ויקבו חור בקרקע הספינה הפונה למעלה ובולט מן המים וימשו את הנער מן המים חי. ("המליץ", 3 בפברואר 1888, עמ' 2)
 • בשעה 7 הפליגה הספינה בים. כל ההמונים נדחקו אל קרקע הספינה, ששם גדל הטחב והחום הנוראה של המכונות. ("הצפירה", 24 באוגוסט 1914, עמ' 2)

קרקעית מכופלת – תחתית כפולה (double bottom)

 • האניה הענקית הזאת, שהיתה לה קרקעית מכופלת עם מחיצות מיוחדות בפני המים, נטבעה במשך של עשרים רגעים […]. ("הצפירה", 12 במאי 1915, עמ' 3)

קשר ים בשעה – קשר (מיל ימי בשעה). ראו גם: פרסת ים, קנאט, עניבה, חבילות בשעה, חבל ים.

 • במהירות של כ"ד קשרי ים בשעה הוספנו לשוט. ("הצפירה", 17 במאי 1916, עמ' 2)

ר

ראש האניה – קברניט, רב חובל; חרטום האנייה (bow)

 • החברה עזיזיא הביאה את ראש האניה הבריטאני „קליפורד“ – אשר הסבה את הדבר הזה, במשפט, ורבים יחליטו כי יאלץ לשלם את הנזק אשר הסב. ("חבצלת", 21 בנובמבר 1873, עמ' 2)
 • הרבה דמעות ותחנונים שפכתי בפני ראש האניה, עד אשר לקחני באניה בעבודתי אשר עבדתי אצל תנור המאשינע […]. ("עברי אנכי", 25 באוגוסט 1882, עמ' 5)
 • לקונסטנטינופול בא ראש האניה הקונטרטורפידית „רישיטילני“ עם ששה ספנים מאנשי האניה „רוריק“. ("הצפירה", 18 בדצמבר 1904, עמ' 1)

ראש המלחים – (א) רב מלחים; (ב) רב חובל. ראו גם: בוצמן, באצמאן.

 • ביום הרביעי אחרי כי עזבה האניה את מקום "ביענאס איירעס" היתה לאיש ראגערס עת מצוא לדחוף את ראש המלחים מעוגני הספינה אל תוך משברי הים. ("עברי אנכי", 1 בינואר 1869, עמ' 4)
 • רב החובל, חרש המכונה והמסיקים וכן ראש המלחים נקרעו לגזרים ולא נודעו עקבותיהם. ("היום", 19 במרץ 1886, עמ' 3)
 • כבוד מלכותו יורש העצר יר"ה שב אל גג האניה "פאמיאט אזובא", ראש המלחים נתן פקודתו למשרתי האניה והחלילים השמיעו קולם לעומתו וכל איש ואיש מהר לבוא אל מקום משמרת עבודתו באניה. ("הצפירה", 5 באפריל 1891, עמ' )

ראש הסירה – מפקד סירה, סיראי

 • מעולם אין ראש הסירה נתקל במרצפת החומה, יען כי הדיגים היהודים בסאלוניקי הם מהירים וחרוצים ואמנים במלאכתם. ("הזמן", 29 בנובמבר 1912, עמ' 2)
 • שוב נשמעו פקודות ראש הסירה: זרוק חבל לאניה! – עזוב את הרימוש! קשור מהר! … ("דבר", 26 באוגוסט 1938, עמ' 3)

ראש צבא הים – אדמירל, מפקד הצי המלחמתי. ראו גם: צבא הים.

 • השר אחמד פאשא ראש צבא הים (אדמיראל) הוסר מפקודתו ועל מקומו הופקד השר הגדול מי שהיה גראנד ווזיר בימים עברו, איסעד פאשא, מושל מחוזי סוריא. ("חבצלת", 19 בפברואר 1875, עמ' 2)

רב המכונה – קצין מכונות ראשי (באניה); ראו גם: מוכנאי, בעל המכונה, מנהל המכונה.

 • וישמעו המלחים וישמע גם רב המכונה (אבער מאשיניסט) וירוצו להציל את נפש רב החובל […]. ("חבצלת", 29 באוקטובר 1891, עמ' 2)

רב חובלים – רב חובל, קברניט; אדמירל.

 • בעת פרצה המלחמה האחרונה בין ענגלאנד וחינא, היה גם פקיד החיל הנזכר בתוך צבאות ענגלאנד, ועבד עבודת הצבא תחת פקודת רב החובלים [אדמיראל] השר האלינס (Hollins) […]. ("המגיד", 18 בדצמבר 1862, עמ' 3)
 • גם רב החובלים של אנית תוגרמה שעמדה בחוף ולא בא לעזרה הוסר מפקודתו והושם בסוהר על משך עשר שנים. ("המגיד", 19 ביולי 1876, עמ' 7)
 • […] רב החובלים ושלשים מחובלי האניה הצליחו לעלות על האניה טיסאליא […]. ("חבצלת", 2 באוקטובר 1891, עמ' 6)

רב חובל לשיט ארוך

 • על הספינה העברית הראשונה הזאת, ששמה היה „חלוץ“, שרתו בתור מלחים פשוטים שני רבי חובלים לשייט ארוך. ("חרות", 3 בספטמבר 1954, עמ' 3)

רביד התכלת של האוקינוס – "הסרט הכחול" (Blue Riband)

 • ה„נסיך ביסמַרק“ עלה אז במהירות נסיעתו על כל האניות האחרות, ויזכה לאות „רביד התכלת של האוקינוס“, בעבור היותו האניה המהירה בכל אניות התבל […]. ("הצפירה", 13 ביולי 1914, עמ' 1)

רב מלחים – רב חובל, קברניט; ראו גם באצמאן.

 • חיש ירדתי באניה קטנה ואבא אליה. שמה הובלתי אל רב המלחים. ("הלבנון", 16 ביולי 1873, עמ' 5)
 • את המחלה הזאת קראו בשם [קדחת] רב המלחים ועוזריו אשר בדקו את האיש אחרי מותו […]. ("המגיד", 17 בספטמבר 1891, עמ' 1)
 • רב המלחים של אחת האניות השבה ממקום שבר האניה "Catterthun" מודיע, כי בשעת האסון אבדו ששים איש חייהם ומהם מ"ו סינים. ("המליץ", 12 באוגוסט 1895, עמ' 2)

רוח צח לא כביר – רוח קלה

 • היום צח, הים שקט ושאנן, אך מעבר מזרחה ישוב רוח צח לא כביר הדוחף אותנו הלאה. ("הצפירה", 26 בפברואר 1862, עמ' 6)

רופף (מפרש)

 • רופפנו את המפרשים מצד ימין, ופתאום פרץ הרוח מימין דווקא. בימים בהירים, סמוך לחופים הרריים, שכיחות הן סופות-פתאום כאלה. ("הארץ", 28 בפברואר 1938, עמ' 2)

רחוב – מצר (straits)

 • וכן, ביום 29 יולי פגש תייר רוסי בשתי אניות-מרוץ ושתי אניות-מוקשים של האויב ברחוב גוטלאנד, אך האניות הגרמניות, בהגדילן את מהירות מהלכן, נעלמו בחשך. ("הצפירה", 1 באפריל 1915, עמ' 1)

רחת – משוט

 • בשתים תתנועע האניה: או יפרשו שמלה על עצים והרוח ינשב בהם ויעביר את האניה על פני המים; או ברחת (שויפעל) יסמכו במים וככה ינהגו את האניה הלאה. ("הציר", 3 בדצמבר 1861, עמ' 3)

רצה – סיירת (cruiser)

 • יחד עם 4 השריונות האלה היה היו לאדמירל סקרידלוב: 9 אניות-שריון עם 3 רצות, לעומת 5 אניות שריון עם 8 רצות אשר לאדמירל טוגו. ("הצפירה", 13 באוקטובר 1904, עמ' 1)

ש

שבר אניה (shipwreck)

 • ונציב פה רק לדוגמא ספור קטן אחד משבר-אניה (שיפֿסברוך) אחת אצל הסציללא, אשר הנוסע לאצצארא שפאלאצאני ראה זאת בעיניו. ("הצפירה", 7 בנובמבר 1877, עמ' 5)

שודד אניה – שודד ים.

 • בישיבת שופטי הבי"ד הסימפרופולי שבאו הלום התברר משפט שודדי האניות איווקאוויטש וגאראשוק. ("הצפירה", 3 יוני 1901, עמ' 3)

שוחה במצולות ים – צולל; ראו גם: צולל, בן אמודאי, בן אמוראי, יורד תהומות, טובע, שוחה במצולות ים.

 • השוחה במצולות ים ה' לאמבערט הוציא מעמקי התהום בקרבת איי קאנארי ארגז ובו תשעים אלף ליטרא שטערלינג. ("הצפירה", 6 במאי 1886, עמ' 3)
 • מסמירנא מודעים כי השוחים במצולות ים מצאו במעמקי המים אשר על יד עיר „טשעמע“ אנית מלחמה רוסית אשר ירדה תהומות בשנת 1770 […]. ("קול מחזיקי הדת", 14 ביולי 1899, עמ' 5)

שוטט – הפליג, שט

 • […] בהיותו בקומאנה ראה לא אחת את האיים פיקניטה ובורצה תלוים באויר, ולפעמים גם הפוכים על פניהם גם תמונות סירות-דוגה ראה משוטטות באויר הרקיע […]. ("הכרמל", 11 ביולי 1862, עמ' 6)
 • צרפת גם היא הפליאה להעזר מאז שבה אל דרכה מלפנים להיות אניותיה משוטטות בקצות הארץ […]. ("המליץ", 7 ביולי 1884, עמ' 6)
 • והיום – חפשים הם כל הימים מאניות-מלחמה גרמניות, ואפילו אניות מסחר גרמניות אינן משוטטות על פניהם. ("האור", 8 בספטמבר 1914, עמ' 1)

שוטטה – סיירת; ראו גם: אניה משוטטת, משוטטת

 • יורש הכסא הרוסי הגיע להתמיז על אניה קסרית ובדרכו ללונדון לווהו שוטטה רוסית ושוטטה אנגלית. ("השקפה", 4 ביולי 1902, עמ' 2)

שוטית – סיירת (cruiser). ראו גם: צלבנית, צולבת, אניה צלבנית, משוטטת.

 • לארצות הברית יש גם-כן 15 קוונים, אבל פחות שוטיות (20), נושאי-אוירונים (4) ונושאי-פצצות (3). ("הירדן", 10 באוגוסט 1934, עמ' 2)

שוטר הים

 • פקיד שוטרי הים מהר ולקח סורת דוגה אחת ושט על פני המים וחיש קל מצאו את המת והוציאוהו על החוף. ("המגיד", 11 במאי 1881, עמ' 7)

שומר המכונה – מכונאי

 • רב החובל ועוד ארבעה אנשים מתו ג"כ, הן המה שומר המכונה – מאשיניסט – שני מלחים – והמבעיר את הבערה! ("המגיד", 1 ביולי 1857, עמ' 3)

שועת ה„סוס“ – קריאת אס.או.אס.

 • הואיל ובמקרה דליקה ייתכן שלשונות האש תתקופנה גם את מכשיר הרדיו, והמודיע לא יוכל לשלוח למרחבי החלל את שוועת ה„סוס“ (ראשי-תיבות של „הצילו את נפשותינו“ באנגלית) – התקינו באניות אחדות המפליגות באוקינוס תחנת משלוח שניה הנמצאת הרחק מהתחנה הראשית. ("דבר", 26 בינואר 1933, עמ' 4)

שחה – שט

 • דעת לנבון נקל כי קשה לחיות בקביעות על האניות וביחוד לשחות בים בהתגבר הקור ובעת סערת-שלג, אך הדבר הזה בלבדו עוד איננו מטיל אימה יתרה על יורדי-הים הרוסים. ("הצפירה", 3 במרץ 1904, עמ' 1)

שט – שחה; חתר במשוט.

 • נערה אחת בת ארבע עשרה שנים „מיס בעקויז“ שמה, עשתה גם היא כמעשי הקאפיטאן אוהב ולעיני קהל גדול קפצה מהגשר בהטעמזא ושטה כשש פרסאות אנגלית בלי כל עמל. ("הלבנון", 13 באוקטובר 1875, עמ' 8)
 • כל העת ההיא, שט החולה, אשר לאשרו הוא שוחה מהיר וחרוץ, על פני המים, ויקרא לעזרה בקול גדול ולא יסף. ("הצפירה", 17 בינואר 1888, עמ' 2)
 • ביום החמישי העבר שלח בן האדון פלינג כרוז בעיר לאמר שיהיו נכונים מחר לראות בתחרות האניות ובתחרות השטים בים […]. ("הצפירה", 30 במאי 1893, עמ' 2)

שׁטאַבּ – מַטֶּה (מרוסית: штаб)

 • ה„רוס“ מביא ממכה"ע „פטי פאריזיאן“ את השיחה שהיתה לסופר מכה"ע ההוא בפטרבורג עם הקונטר-אדמירל ראָזשדעסטווענסקי, ראש השטאב הראשי לצבאות הים. ("הצפירה", 19 באפריל 1904, עמ' 1)

שטאנגען-טארפעדא – טורפדו מוט

 • שטאנגען-טעארפעדא: בשם הזה נקראים הטארפעדאת הקשורות למוט ארוך 15 עד 18 רגל, ומתחת למים יגיחו בו לעומת האויב. ("הלבנון", 15 ביוני 1877, עמ' 5)

שטורמן – חובל, קצין באניה

 • אז הלך החובל (שטורמן) של אנית הקיטור הדניית בסירה קטנה אל האניה בלטיה ויציל את שבעת אנשיה ממות ובעוד זמן קט ירדה האניה מצולה. ("המליץ", 23 באפריל 1903, עמ' 2)
 • האניה „אננא הקדושה“ נשברה בין סלעי-קרח בשנת 1912. שטורמן אחד ועשרה מלחים עזבו את האניה במעלה הפ"ג והלכו רגלי לאדמת פרנץ-יוסף. ("הצפירה", 2 בספטמבר 1914, עמ' 2)

שֶׂכֶר המים – שובר גלים

 • קצה הנמל הישן הוא במקום התעקם שׂכר המים הנקרא בשם ס"ט טערעזא; בקצה השׂכר ההוא מתנוסס מגדל המאור על הים. ("הצפירה", 3 באפריל 1891, עמ' 1)

שלח את האניה על פני המים – השיק אניה

 • לא עלתה בידם לשלח את האניה על פני המים […]. ("המגיד", 20 בנובמבר 1857, עמ' 1)

שלטון הים – אדמירליות

 • Ag. Reuter מודיעה מיום 23/25 ח"ז, כי שלטון הים נתן צו, לזיין את כל האניות העומדות בדעווענפאָרט, בטשיטאמא ופאָרטסמוט, למען תהיינה נכונות לדרך. ("המליץ", 30 במרץ 1885, עמ' 8)
 • מזכיר שלטון הים הרברט הודיע, כי האדמיראל האמריקני סילפרידט הנמצא כעת במארסיל נצטוה לצאת לתוגרמה. ("השקפה", 5 ביולי 1907, עמ' 3)

שלל הים – מלקוח ימי (prize); ראו גם: ביזת הים, בית דין לביזת הים

 • ממלכות אחדות מתמהמהות מהודיע על דבר נייטראליותן, בגלל שלל הים אשר יאמרו הספרדים לשלל, והנה עומדות ומחכות לעת מצא. ("המליץ", 28 באפריל 1898, עמ' 5)
 • החוזה בין אמריקה ופרוסיה אומר, שאניות משלל-הים של הצי הגרמני יכולות להכנס אל מימי אמריקה ולצאת מהם בלי מפריע. ("הצפירה", 8 בפברואר 1916, עמ' 2)

שלעעפ-טארפעדא – טורפדו נגרר

 • […] וכבר נודעו עתה לבד טארפעדאת-מגן הרובצים על מקומם שהונחו שם, גם הרבה מינים מטארפעדאת-תגרה, המתחלקים ע"י מכונותיהם לארבעה ראשים: 1) שטאנגען-טארפעדאת, 2) שלעפּפ-טארפעדאת, 3) פיש-טארפעדאת, 4) ליי-טארפעדאת. ("הלבנון", 15 ביוני 1877, עמ' 5)

שמלה – מפרש

 • בשתים תתנועע האניה: או יפרשו שמלה על עצים והרוח ינשב בהם ויעביר את האניה על פני המים; או ברחת (שויפעל) יסמכו במים וככה ינהגו את האניה הלאה. ("הציר", 3 בדצמבר 1861, עמ' 3)

שפופרת עשן – ארובה; ראו גם: מעשנה, ארובה.

 • לו לא נזקו מתחת לקו המים אך שפופרות העשן שלהם נתקלקלו וקצת מקלעים נתפרקו. ("השקפה", 13 ביוני 1905, עמ' 3)

שקטון – דממת רוח, שְׁטִיל (calm)

 • היה שקטון בים. מי האגם מסביב לתעלה היו כזהב ממש. ("הארץ", 25 בפברואר 1938, עמ' 3)

שרבוב – מדחף. ראו גם: ברג, גלגל ארוך כמעשה הברגי, גליל, גליל משורבב, גליל סובב, לוליון, מכונת המשוט, מעגילה.

 • השרבוב (שרויבע) סובב 700 פעמים לרגע, והכח האיליקטרי יוצא ממכונות גאלוואניות הנמצאות בקרב הספינה. ("הצפירה", 15 בנובמבר 1886, עמ' 3)

שקע – טבע.

 • בהגיע השמועה להעיר האנגאנג מהרו אניות מלחמה בריטיות ואמעריקאניות ללכת אל המקום בו שקעה האניה אחרי היה חלק גדול ממנה למאכולת אש. ("חבצלת", 12 במרץ 1875, עמ' 2)

שר אניה – קברניט, רב חובל

 • […] המחזה הזה יזכירנו נפלאות אשר עשה שר האניה לינאָאַס אשר במתי מספר הגביר חילים על האנגליים […]. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)
 • מזכירו של השולטן איזט פחה נמלט אל אניה אנגלית והעם דרש בחזקה להוציאו, אך שר האניה והקונסול מאן. ("המצפה", 7 באוגוסט 1908, עמ' 2)

שר הצים – שר הצי המלחמתי; מפקד צי מלחמתי

 • אז צוה המלך את שר-הצים (מארינעמיניסטער) ללכת בראש אניות המלחמה לקראת גאריבאלדי לעצור בעדו בעברו מעיר סאלערנא דרך הים לעאפעל, הדרך הקרוב והנכון לו. ("המגיד", 20 בספטמבר 1860, עמ' 1)
 • קיאלדיני המפקד על צבאות סרדיניא השתער עליה בגבורה נמרצה מעבר היבשה, ושר-הצים גראף פערזאנא נטה ידו עליה מעבר הים, ותהיה המלחמה עליה מפנים ואחור. ("המגיד", 16 באוקטובר 1860, עמ' 1)

שר הים – מיניסטר הצי המלחמתי

 • שר הים בממשלת צרפת נתן צו ע"י הטלגרם להגענ. מילאָ המפקד צבא החיל בטאָנקין, לשלוח את חיל הים באניות לעלות על מאדאגאסקאר. ("המליץ", 26 במאי 1886, עמ' 7)
 • המיניסטריון החדש הוקם באופן זה: קיאמיל – שר החוץ, פיריד – שר הפנים, […] נזים – שר המלחמה, חליל – שר הים. ("מוריה", 26 ביולי 1912, עמ' 2)

שרות אניות – קו אניות; חברת ספנות

 • שרות האניות היהודית „אמריקן פלסטיין ליין“ ששמחו עליה כל כך בהוסדה, מודיעה עכשו מהו הגורם העקרי להפסקת שרותה. ("דאר היום", 8 בינואר 1926, עמ' 4)

שרות ימי – קו אניות; חברת ספנות

 • הממשלה רוצה לקבוע שרות ימי תמידי בין חופי המפרץ הפרסי, ובין הודו והארצות הערביות. ("דבר", 30 באוגוסט 1933, עמ' 1)
 • עד עתה היה ה„פרדס“ סוכן שרות ימי אנגלי ועתה התקשר עם שרות נורווגי מהיר […]. ("דאר היום", 13 בנובמבר 1934, עמ' 3)

שרות ספינות – קו אניות; חברת ספנות

 • ראתה זאת גרמניה ותתעורר גם היא ולפני שנתים קבעה שרות ספינות בטריפולי ובבנגאזי […]. ("הצבי", 17 בדצמבר 1911, עמ' 2)

שר ספינה – קברניט (של אנית מלחמה), רב חובל

 • הספינה הרוסית סמולנסק תפסה את הספינה הגרמנית פרינץ הנריך ותכריח את שר הספינה למסור אחד ושלשים שק של מכתבים וארבע ועשרים שק של חפצים שלוחים ליפן. ("השקפה", 22 ביולי 1904, עמ' 8)
 • לפני ימים אחדים שאל שלטון צבא סרביה בדוראצצו את שר ספינת איטליה „קאפרערא“ מדוע הספינה הזאת שוהה בנמל? ("הצפירה", 2 בינואר 1913, עמ' 3)

שר ספינות – קברניט (של אנית מלחמה), רב חובל.

 • תוקיו. קטעים משארית גוף שר הספינות הירוז שנתפוצץ לרסיסים בנמל ארתור, הובאו לתוקיו ונתקבלו בכבוד גדול. ("השקפה", 25 במרץ 1904, עמ' 10)
 • בחדש אקטוברו הבא תצא משלחת ברטנית לקטב הצפוני, תחת פקודת שר הספינות שקלטון. ("השקפה", 19 בפברואר 1907,עמ' 1)

שר צבא הים – אדמירל, קצין ימי בכיר. ראו גם: ראש צבא הים

– הוד השר הנסיך „מחמוד ג'ימאל אל דין“ בן הוד אדוננו השולטאן יר"ה נתמנה לראש כל שרי צבא הים […]. ("חבצלת", 9 באוגוסט 1872, עמ' 5)

– אך בא שר צבא הים ביום 11 לח"ז עם אניתו לפני עיר הבירה צאנציבאר וישלח מלאכו לפניו אל השולטאן להגיד לו מה אשכנז דורשת מאתו […]. ("מחזיקי הדת", 19 באוגוסט 1885, עמ' 2)

– ביום הששי כ"ה ניסן העבר, בא לבקר את עירנו, אחד מגדולי שרי צבא הים לממשלת אוסטריא יר"ה, הוא השר נגיד הספינות אדמיראל פֿאָן ציעגלער. ("חבצלת", 19 באפריל 1907, עמ' 2)

שררת הים – מיניסטריון הצי, אדמירליות.

 • שררת-הים מודיעה כי האיים נכבשו רק מפני טעמים צבאיים. ("החרות", 14 באוקטובר 1914, עמ' 2)

ת

תופש משוט – מלח, ספן; חותר בסירה; הגאי.

 • ויהי ביום ו' שבוע העבר העבירו תופשי אניות המשוט מהחוף אשר ביפו אל אנית הקטור ההולכת לביירות, שלשה יהודים ואיזה נוצרים. ("הלבנון", 11 ביוני 1873, עמ' 7)
 • תופשי המשוט והמלחים הרימו את החבלים והעוגן (Anker) ממעמקי מצולת הים ובקול המון חוגג נתקו כפות רגלי אניותנו אנית הקיטור מן החוף. ("המגיד", 9 באוקטובר 1878, עמ' 2)
 • בשתים מן המרוּצות האלה השתתפה פלוגת תופשי-משוט צעירים מאגודת תופשי-המשוט הלאומית „עבריה“. ("הצפירה", 3 באוקטובר 1913, עמ' 2)
 • ומיראתו פן תנגף האניה ותנזק על ידה לכן העתיק אותה תופש המשוט הצדה, ורב החובל נהג את האוניה בעת ההיא בזהירות רבה מאד. ("הלבנון", 11 בינואר 1878, עמ' 8)
 • 18 מלחי האניה הועלו על החוף ביונעווין והקפיטן ותופש המשוט נשארו בסירה ליד האניה, אשר נשחתה מאד. ("הצפירה", 25 בפברואר 1915, עמ' 2)

תותחנית – ספינת תותחים; ראו גם: אניה מקלעית, אנית מקלעים, אנית כלי תותח, צינת רובים, צינת כלי תותח.

 • ביום 2 פברואר טבעה אחת התותחניות הטורקיות הישנות. ("הצפירה", 8 באפריל 1915, עמ' 2)
 • באותו יום הטביעו האנגלים בים-האגאי תותחנית תורקית „בורק ראיס“. ("דאר היום", 2 בפברואר 1927, עמ' 3)

תיבת המצולה – פעמון צלילה

 • תיבת המצולה (טויכערגלאָקע). הפנינים (פערלען) כעין הבדולח לטהר אשר יעדו הנשים על צואריהם […] ממעמקי ים, בתיבה אשר לפנינו יביאו, וממצולה ברחב בינתו, ידלם האדם. ("הציר", 19 בנובמבר 1861, עמ' 3)

תיר, תייר – נתב; סיירת, אנית סיור (scout cruiser). ראו גם: פילוט, פילאט; אנית תיר, אנית תיור.

 • […] והמלחים התירים, הנוסעים באניות קלות המשוט לפני אגודת הרפסודות להורות לפניהן הדרך, משכרתם הוא משלש מאות עד חמש מאות רו"כ […]. ("הצפירה", 30 בנובמבר 1893, עמ' 2)
 • ביום 29 יולי פגש תייר רוסי בשתי אניות-מרוץ ושתי אניות-מוקשים של האויב ברוחב גוטלאנד, אך האניות הגרמניות, בהגדילן את מהירות מהלכן, נעלמו בחשך. ("הצפירה", 1 באפריל 1915, עמ' 2)

תכסיס אניות, תכסיס המלחמה באניות – טקטיקה ימית (naval tactics)

 • יש אומרים, כי אין לבו הולך לשים מצור על חופי הים ביון, אם בגלל אשר רע בעיניו המעשה לדכא את יון, או בגלל אשר חושב הוא כחכם בקי בתכסיסי האניות, כי המסגר לא יועיל […]. ("הצפירה", 13 באפריל 1897, עמ' 1)
 • כל תכסיסי המלחמה באניות הוא תכסיס של תנועות. ("הצפירה", 11 בפברואר 1904, עמ' 1)
 • חושבים, שבמקצוע משטר הצבא גרמניה עומדת בראש, ובהלכות תכסיסי אניות מלחמה – אנגליה בראש. ("הצפירה", 14 בינואר 1914)

תקע יתד האניה – הטיל עוגן, עגן

 • ואנחנו תקענו יתד האניה, לרגל ההר אשר בו הערה הערקולוס את עמודיו הנוראים […]. ("הצפירה", 6 במרץ 1862, עמ' 5)
 • אל החוף הזה אשר באנו אנחנו, בא גם השר דע-אורווילל לפני עשרים שנה, ויתקע את יתדות אניתו. ("הצפירה", 24 במרץ 1875, עמ' 6)

תרפיד – טורפדו (torpedo); ספינת טורפדו (torpedo boat). ראו גם: אנית תרפיד, טרפיד.

 • בין כלי המשחית היותר נוראים וביחוד היתר נפלאים, נחשבת עתה המכונה הנודעה לנו בשם „תרפיד“. ("השקפה", 27 במאי 1904, עמ' 12)
 • אודיסה (יום הנ"ל). התרפיד הרוסי „קמבלה“ נטבע בים השחור מפני רוח סערה. עשרים איש מתו. ("החרות", 18 ביוני 1909, עמ' 2)
 • תרפידים תורקים הטביעו באודיסה את התותחנית הרוסית „דונץ“ […]. ("דאר היום", 2 בפברואר 1927, עמ' 3)

© הזכויות על תוכני המילון שמורות, ואין לעשות בו שימוש שאינו הוגן ללא רשות מפורשת.

עדכון אחרון: 27 במרץ 2023