מפתח המונחים

אבגדהוזחטיכ
למנסעפצקרשת

לחיפוש מהיר בעמוד הקישו: Ctrl + F

א

אָבַד כָּלִיל (totally lost)

אִבֵּד מְהִירוּת, האונייה איבדה מהירות (to lose way)

אָבְדָן גָּמוּר (total loss)

אָבִיק (scupper)

– חוֹר הָאָבִיק (scupper hole)

– צִנּוֹר הָאָבִיק (scupper pipe)

אֶבֶן מֵרוּק, אבן מירוק (holystone)

אֲבַק הַצָּתָה (priming powder)

אַבַּרְזִין (tarpaulin)

אָגוֹר [מיושן] (locker)

אַגַּן הַשָּׁקָה (boat launching basin, launching basin)

אֶגְרוֹף קוֹף (monkey's fist)

אַגְרַת נִתּוּב (pilotage, pilot fees)

אַדְוָה, אדווה; אֲדָווֹת, אַדְווֹת־ (ripple)

אָדָם בַּיָם (man overboard)

אַדְמִירָל (admiral)

אַדְמִירָל הַשַּׁיֶּטֶת הָאֲדֻמָּה, אדמירל השייטת האדומה (admiral of the red)

אַדְמִירָל הַשַּׁיֶּטֶת הַכְּחוּלָה, אדמירל השייטת הכחולה (admiral of the blue)

אַדְמִירָל הַשַּׁיֶּטֶת הַלְּבָנָה, אדמירל השייטת הלבנה (admiral of the white)

אַדְמִירָל מִשְׁנֵה (vice admiral)

אַדְמִירָל שֶׁל הַצִּי (Admiral of the Fleet, Fleet Admiral)

– סְגַן אַדְמִירָל (rear admiral)

אַדְמִירָלִיּוּת (admiralty)

אֶדֶן הַתֹּרֶן, אדן התורן (mast step)

אֶדֶן שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן, אדן שלשלאות התורן (channels, chain wales, chains)

– אֶדֶן שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן הַקִּדְמִי (fore chains), … הָרָאשִׁי (main chains), … הָאֲחוֹרִי (mizzen chains)

אִדֵּן תֹּרֶן, אידן תורן (to step a mast)

אֲהוֹי! (!Ahoy!; Ship ahoy)

אוּלַם סִמּוּן, אולם סימון; אוּלַם הַתְוָיָה, אולם התוויה (mould loft, mold loft)

אוֹר גְּרִירָה (towing light)

אוֹר יַרְכָּתַיִם, אור ירכתיים (stern light)

אוֹר נִוּוּט, אור ניווט (navigation light)

אוֹר עֲגִינָה (mooring light, riding light)

אוֹר צַד (side light)

אוֹר צַד יָמִין (starboard light)

– אוֹר צַד שְׂמֹאל (port light)

אוֹר רֹאשׁ תֹּרֶן, אור ראש התורן (masthead light; formerly: steaming light, head light)

אוֹר שַׁיִט (navigation light)

אוֹרוֹת עֶמְדָה (station lights)

אוֹת דֶּגֶל (flag signal)

אוֹת מְצוּקָה (distress signal, signal of distress)

אֵזוֹר דֶּמֶךְ הָרוּחַ [מליצי] (doldrums)

אֵזוֹר הַשֶּׁקֶט הַמַּשְׁוָנִי, אזור השקט המשווני (doldrums)

אֲזוֹרִים הַקְּרוֹבִים לְקַו הַמַּשְׁוֶה, אזורים הקרובים לקו המשווה (low latitudes)

אֲזוֹרִים הַקְּרוֹבִים לַקֹּטֶב אוֹ לַקְּטָבִים, אזורים הקרובים לקוטב או לקטבים (high latitudes)

אָזְנִית, אוזנית (ear timber, epotis)

אִחָה בִּקְלִיעָה, איחה בקליעה (to splice)

אָחוֹר (stern, aft)

אֲחוֹרָה (astern)

אֲחוֹרִי (after; mizen, mizzen)

אֲחוֹרֵי הַסִּירָה (sternsheets, stern sheets)

אֲחוֹרֵי הָעֲגָלָה, אֲחוֹרֵי עֶגְלַת הַתּוֹתָח (train)

אֶחֶז קַרְנַיִם (belaying cleat)

אָחַז בַּהֶגֶה (to be at the helm)

אָחַז וְהֶחֱזִיק, אָחַז וְהֶחֱזִיק בְּחֶבֶל (to hold fast)

אַחְרָה (quarter)

אַחְרַת הַגּוּף (afterbody)

אָטַם אֶת הַכַּוָּה, אטם את הכווה (to batten down)

אִי כְּשִׁירוּת לְשַׁיִט (unseaworthiness)

אֵיל נִגּוּחַ, איל ניגוח (ram, beak)

אִיסְקוּפָּה [חז"ל] (boat)

אִישׁ הָאַחְרָה, אַנְשֵׁי הָאַחְרָה (afterguard)

אִישׁ הַהֶגֶה (helmsman)

אִישׁ הַמָּתְנַיִם, איש המותניים (waister)

אִישׁ הַקַּדְמָה, אִישׁ סִפּוּן הַקַּדְמָה, איש סיפון הקדמה (forecastle man)

אִישׁ חֶבֶל הָאֲנָךְ (leadsman)

אִישׁ חַרְטוֹם (bowman)

אִישׁ יַבָּשָׁה (landsman, landlubber)

אִישׁ יָם (seafarer, mariner)

אִישׁ צְפַרְדֵּעַ (frogman)

אִישׁ רֹאשׁ הַתֹּרֶן, איש ראש התורן (topman, yardman)

אִישׁ רֹאשׁ הַתֹּרֶן הַקִּדְמִי (foretopman), הָרָאשִׁי (maintopman), הָאֲחוֹרִי (mizzentopman)

אִישׁ שֶׁנִּטְרְפָה סְפִינָתוֹ, אִישׁ שֶׁאֳנִיָּתוֹ נִטְרְפָה בַּיָּם (castaway, shipwrecked, maroon)

אִיתוּת דְּגָלִים (flag signaling)

אִלְפָּה, אילפה [מיושן] (ship, boat; launch, harbour launch)

אֲמוֹדַאי (diver)

אָמִיר (pole of a mast, pole)

אֶמְצָע, אֶמְצָעִית [של אונייה] (midship)

– אֶמְצָעִי (.midship adj)

– בְּאֶמְצָע הָאֳנִיָּה, באמצע האונייה, בָּאֶמְצָע (amidships, midships)

– לְאֶמְצָע הָאֳנִיָּה, לאמצע האונייה, לָאֶמְצַע (amidships, midships)

אֶמְצַע הֶגֶה!, הֶגֶה לָאֶמְצַע! (!Midships!, Rudder amidships)

אִמְרָה, אימרה (hawse bolster)

אַמַּת יָם (fathom)

אַנְטְלִיָה, אַנְטִילְיָה [לשון חז"ל] (bilge water; bottom)

אֳנִיָּה, אונייה (ship)

– בָּאֳנִיָּה, באונייה (aboard, on board)

אֳנִיָּה אָחוֹת (sister ship)

אֳנִיָּה אֲרֻכָּה, אונייה ארוכה (long ship)

אֳנִיָּה בָּאֹפֶק!, אונייה באופק! (!Sail ho)

אֳנִיָּה טְרוּפָה, אונייה טרופה (wreck)

אֳנִיָּה כְּלִילַת מִדִּים, אונייה כלילת מידים (full scantlings ship)

אֳנִיָּה כְּלִילַת מַעֲטֶה, אונייה כלילת מעטה (full rigged ship, fully rigged ship)

אֳנִיָּה לֹא מְזֹהָה, אונייה לא מזוהה, אֳנִיָּה לֹא מוּכֶּרֶת (strange sail)

אֳנִיָּה לְצֵיד כַּלְבֵּי יָם, אונייה לציד כלבי ים (sealer, sealship)

אֳנִיָּה מִדַּרְגָּה רִאשׁוֹנָה, אונייה מדרגה ראשונה (first-rate)

אֳנִיָּה מִדַּרְגָּה שְׁנִיָּה, אונייה מדרגה שנייה (second-rate)

אֳנִיָּה מְחֻפַּת שִׁרְיוֹן, אונייה מחופת שריון (ironclad)

אֳנִיָּה מְלֵאַת מַעֲטֶה, אונייה מלאת מעטה (full-rigged ship, fully-rigged ship)

אֳנִיָּה מְעֹרֶבֶת, אונייה מעורבת (mixed cargo-passenger ship)

אֳנִיָּה מְשֻׁוַּת סִפּוּן, אונייה משוות סיפון (flush deck ship)

אֳנִיָּה מְשֻׁרְיֶנֶת, אונייה משוריינת (armored warship; battleship)

אֳנִיָּה עֲגֻלָּה, אונייה עגולה (round ship)

אֳנִיָּה רָאשִׁית, אונייה ראשית (capital ship)

אֳנִיָּה רֵיקָה, אונייה ריקה (light ship)

אֳנִיָּה שֶׁהוּטְלָה לַחוֹף (stranded ship)

אֳנִיָּה תְּקוּעָה עַל שִׂרְטוֹן (stranded ship)

אֳנִיַּת אֵבֶה, אוניית אבה [מליצי] (papyrus boat)

אֳנִיַּת אוֹצָר, אוניית אוצר (treasure ship, plate ship)

אֳנִיַּת אוֹקְיָנוֹס, אוניית אוקיינוס (ocean-going ship, ocean-going vessel)

אֳנִיַּת אִמוּנִים, אוניית אימונים (training ship, school ship)

אֳנִיַּת אֵם, אוניית אם (mother ship)

אֳנִיַּת אֲסִירִים, אוניית אסירים (convict ship)

אֳנִיַּת אַסְפָּקָה, אוניית אספקה (supply ship)

אֳנִיַּת בִּיוּן, אוניית ביון (intelligence ship, service ship)

אֳנִיַּת בֵּית חוֹלִים, אוניית בית חולים (hospital ship)

אֳנִיַּת בָּסִיס, אוניית בסיס (depot ship)

אֳנִיַּת בָּקָר, אוניית בקר (livestock carrier)

אֳנִיַּת גַּלְנוֹעַ, אוניית גלנוע (Ro/Ro ship, Roll on / Roll off ship)

אֳנִיַּת גֵּרוּשׁ, אוניית גירוש (deportation ship)

אֳנִיַּת גַּרְעִינִים, אוניית גרעינים (grain laden ship)

אֳנִיַּת גְּרָר, אוניית גרר (deep-sea tug, seagoing tug)

אֳנִיַּת דֹּאַר, אוניית דואר (packet, packet boat, packet schooner)

אֳנִיַּת דֹּאַר מַלְכוּתִי, אוניית דואר מלכותי (Royal Mail Ship, RMS)

אֳנִיַּת דֶּגֶל, אוניית דגל (flagship)

אֳנִיַּת הוֹדוּ הַמִּזְרָחִית, אוניית הודו המזרחית (East Indiaman, Indiaman)

אֳנִיַּת הוֹדוּ הַמַּעֲרָבִית, אוניית הודו המערבית (West Indiaman)

אֳנִיַּת הִמּוּרִים, אוניית הימורים (gambling ship)

אֳנִיַּת חוֹפִים, אוניית חופים (coastal ship, coaster)

אֳנִיַּת חֲמִשִּׁים, אוניית חמישים (penteconter, fifty-oared ship)

אֳנִיַּת חֲרֹשֶׁת, אוניית חרושת (factory ship)

אֳנִיַּת יָם, אוניית ים (seagoing ship, sea-boat)

אֳנִיַּת כֶּבֶל, אוניית כבל (cable ship, cable layer)

אֳנִיַּת כִּיס, אוניית כיס (pocket battleship)

אֳנִיַּת כֶּלֶא, אוניית כלא (prison ship, prison hulk)

אֳנִיַּת לִוְיְתָנִים, אוניית לווייתנים (whaler, whaling ship, whale ship)

אֳנִיַּת מִגְדַּלּוֹר, אוניית מגדלור (lightship, light vessel)

אֳנִיַּת מַדְחֵף, אוניית מדחף (screw propelled ship)

אֳנִיַּת מְהַגְּרִים, אוניית מהגרים (emigrant ship)

אֳנִיַּת מוּזֵאוֹן, אוניית מוזיאון (museum ship)

אֳנִיַּת מַחְסוֹם, אוניית מחסום (blockship)

אֳנִיַּת מַחְסָן, אוניית מחסן (depot ship)

אֳנִיַּת מַחְפֵּר, אוניית מחפר (dredger)

אֳנִיַּת מֶחְקָר (research vessel)

אֳנִיַּת מִטְעָן כְּלָלִי, אוניית מטען כללי (general cargo ship)

אֳנִיַּת מְכוּלוֹת, אוניית מכולות (container ship)

אֳנִיַּת מַלְאֲכוּת, אוניית מלאכות (dispatch boat, dispatch vessel)

אֳנִיַּת מִלְחָמָה, אוניית מלחמה (warship, man-of-war)

אֳנִיַּת מַלְכוּת, אוניית מלכות (royal yacht)

אֳנִיַּת מַלְקוֹחַ, אוניית מלקוח (prize ship, prize)

אֳנִיַּת מָנוֹעַ, אוניית מנוע (motorship)

אֳנִיַּת מִסְתּוֹרִין, אוניית מסתורין (Q-ship)

אֳנִיַּת מַעֲטֵֶה רָחְבִּי, אוניית מעטה רוחבי (square rig ship, square rigger)

אֳנִיַּת מַעֲרָכָה, אוניית מערכה (battleship)

אֳנִיַּת מַעֲרָכָה זוּטָא, אוניית מערכה זוטא (pocket battleship)

אֳנִיַּת מִפְרָשִׂים, אוניית מפרשים (sailing ship; sail)

אֳנִיַּת מִפְרָשִׂים עִם מְנוֹעַ עֵזֶר, אוניית מפרשים עם מנוע עזר (auxiliary steamer, auxiliary vessel)

אֳנִיַּת מִפְרָשִׂים קְלָסִית, אוניית מפרשים קלאסית (tall ship, windjammer)

אֳנִיַּת מַשָּא, אוניית משא (freighter, cargo ship)

אֳנִיַּת מַשָׂא כְּלָלִי, אוניית משא כללי (general cargo ship)

אֳנִיַּת מַשָּׂא נוֹדֶדֶת, אוניית משא נודדת (tramp ship, tramp vessel, general trader)

אֳנִיַּת מְשׁוֹטָה, אוניית משוטה (paddle ship, paddle boat, paddle steamer, sternwheeler)

אֳנִיַּת מְשׁוֹטָה יַרְכָּתִית, אוניית משוטה ירכתית (sternwheeler, stern-wheeler)

אֳנִיַּת מְשׁוֹטוֹת, אוניית משוטות (sidewheeler, side-wheeler)

אֳנִיַּת מְשׁוֹטִים, אוניית משוטים (oared ship, galley)

אֳנִיַּת מַשְׁחִית, אוניית משחית [מיושן] (destroyer, torpedo-destroyer)

אֳנִיַּת מִשְׁלוֹחִים חַיִּים, אוניית משלוחים חיים (livestock carrier)

אֳנִיַּת מִשְׁמָר, אוניית משמר (guard ship)

אֳנִיַּת מֵתִים, אוניית מתים (coffin ship, floating coffin)

אֳנִיַּת נוֹסְעִים, אוניית נוסעים (passenger ship)

אֳנִיַּת נוֹסְעִים אוֹקְיָאנִית, אוניית נוסעים אוקיאנית (ocean liner)

אֳנִיַּת נוֹסְעִים וּמַשָּׂא, אוניית נוסעים ומשא (cargo-passenger ship, mixed cargo-passenger ship)

אֳנִיַּת נוֹסְעִים טְרַנְס־אַטְלַנְטִית, אוניית נוסעים טרנס־אטלנטית (Atlantic liner)

אֳנִיַּת נְחִיתָה, אוניית נחיתה (landing ship)

אֳנִיַּת נִעוּמִים, אוניית ניעומים (amenties ship)

אֳנִיַּת נֹפֶשׁ, אוניית נופש (cruise ship)

אֳנִיַּת סוֹחֵר, אוניית סוחר (merchant ship, merchantman, trader)

אֳנִיַּת סוֹחֵר חֲמוּשָׁה, אוניית סוחר חמושה (armed merchantman)

אֳנִיַּת סוֹחֵר נוֹדֶדֶת, אוניית סוחר נודדת (tramp ship, tramp vessel, general trader)

אֳנִיַּת עֲבָדִים, אוניית עבדים (slave ship, slaver)

אֳנִיַּת עֵזֶר, אוניית עזר (auxiliary ship)

אֳנִיַּת עֲנָק, אוניית ענק (megaship, mega ship)

אֳנִיַּת עֵץ וּבַרְזֶל, אוניית עץ וברזל (composite vessel, composite ship)

אֳנִיַּת פְּאֵר, אוניית פאר (luxury cruise ship)

אֳנִיַּת פֶּחָם, אוניית פחם; אֳנִיַּת פֶּחָמִים, אוניית פחמים (coal carrier)

אֳנִיַּת צֹבֶר, אוניית צובר (bulk caarrier, bulker)

אֳנִיַּת צֵיד לִוְיְתָנִים, אוניית ציד לווייתנים (whaler, whaling ship, whaleman)

אֳנִיַּת צְרִיחַ, אוניית צריח (turret ship; turret-deck ship, turret ship)

אֳנִיַּת קַו, אוניית קו (ship of the line, line of battle ship; liner)

אֳנִיַּת קָזִינוֹ, אוניית קזינו (gambling ship)

אֳנִיַּת קִיטוֹר, אוניית קיטור (steam ship, steamship, steamer, steamboat)

אֳנִיַּת קִיטוֹר מַדְחֵפִית, אוניית קיטור מדחפית (screw steamer)

אֳנִיַּת קִיטוֹר מוּסֶקֶת בְּפֶחָם, אוניית קיטור מוסקת בפחם (coal-fired ship)

אֳנִיַּת קִיטוֹר מוּסֶקֶת בְּנֵפְט, אוניית קיטור מוסקת בנפט (oil-fired ship)

אֳנִיּת קִיטוֹר מְשׁוֹטִית, אוניית קיטור משוטית (paddle steamer)

– אֳנִיַּת קִיטוֹר עִם מִפְרְשֵׂי עֵזֶר, אוניית קיטור עם מפרשי עזר (auxiliary steamer)

אֳנִיַּת קְרָב, אוניית קרב (warship, man-of-war)

אֳנִיַּת קֵרוּר, אוניית קירור (refrigerated cargo ship, reefer)

אֳנִיַּת רִגּוּל, אוניית ריגול (intelligence ship, service ship)

אֳנִיַּת רְפָאִים, אוניית רפאים (ghost ship, phantom ship)

אֳנִיַּת שִׁבְעִים וְאַרְבָּעָה תּוֹתָחִים, אוניית-74 (seventy-four)

אֳנִיַּת שׁוֹדְדִים, אֳנִיַּת שׁוֹדְדֵי יָם (pirate ship, rover)

אֳנִיַּת שֶׁטַח, אוניית שטח (surface ship, surface vessel)

אֳנִיַּת שָׁלָל, אוניית שלל (prize ship, prize)

אֳנִיַּת שִׁרְיוֹן, אוניית שריון (armored warship)

אֳנִיַת תֻּבָּה, אוניית תובה (trunk ship, trunk deck ship)

אֳנִיַּת תְּבוּאָה, אוניית תבואה (grain laden ship)

אֳנִיַּת תִּקוּנִים, אוניית תיקונים (repair ship)

אֳנִיַּת תִּפְְזֹרֶת, אוניית תפזורת (bulk carrier, bulker)

אֳנִיַּת תֹּרֶן, אוניית תורן [מיושן] (sailing ship, tall ship)

אֳנִיַּת Q, אוניית Q (באנגלית Q-ship)

אֲנָךְ, אֲנַךְ עֹמֶק, אנך עומק (leadline, lead line, hand lead)

אֲנָךְ לְמַיִם עֲמֻקִּים, אנך למים עמוקים (deep sea lead)

אַנְפִּילַת הַתֹּרֶן (mast coat)

אַנְקוֹל־סִירָה, אֻנְקַל סִירוֹת [מיושן] (boat-hook)

אֵס.אוֹ.אֵס (.s.o.s)

אַסְדָּה (raft, barge; barge; platform, rig)

אַסְדַּת הַצָּלָה (life raft)

אַסְדַּת נְחִיתָה (landing barge)

אֶסְכַּדְרָה (squadron)

אַסְכָּלָה (landing ladder)

אָסַף [חבל] (to haul in)

אָסַף מִפְרָשִׂים (to take in)

אִסְפֵּן (to dock)

אַסְפָּנָה (docking)

אֶסְקַדְרוֹן (squadron)

אַסְקֻפָּה, אסקופה, וגם אִיסְקוּפָּה (floor)

אַסְקֻפָּה אֲטִימָה, אסקופה אטימה (watertight floor)

אֲסְקֻפָּה מְלֵאָה, אסקופה מלאה (solid floor)

אִסְקַרְיָה (yard)

אֲפֻדַת הַצָּלָה, אפודת הצלה (life jacket, life vest)

אַפְסַנְיָה, אַפְסַנְיָה יַמִּית (stores, naval stores)

אַצְוָה, אצווה, אצוות מטען (sling, sling of cargo)

אָצִיל (trunnion)

אָקָדֶמְיָה יַמִּית (naval academy, maritime academy)

אַרְבַּאי (bargeman)

אֲרֻבָּה, ארובה (funnel, stack)

אַרְבָּה, אֲרָבוֹת (barge)

אַרְבָּה שׁוֹמֶטֶת (hopper barge, hopper, dump scow)

– אַרְבַּת מִפְרָשִׂים (sailing barge)

אַרְבַּע חַתְרִית (quadrireme)

אֲרֻבַּת אִוְרוּר, ארובת אוורור (ventilator)

אַרְגַז חֲפָצִים (chest)

אַרְגַז יַמָּאִים (seaman's chest, sea chest)

אֹרַח, אורח (course)

אָרְחוֹת יַמִּים, אורחות ימים [מליצי] (paths of the sea)

אֲרִיג דְּגָלִים (bunting)

אֲרִיג מִפְרָשִׂים (sailcloth, canvas)

אֹרֶךְ בֵּין הַנִּצָּבִים, הָאֹרֶךְ בֵּין הַנִּצָּבִים, אורך בין הניצבים (length between perpendiculars)

אֹרֶךְ כְּלָלִי, אורך כללי (length overall)

אֹרֶךְ קַו הַמַּיִם, אורך קו המים (length of waterline, waterline length)

אַרְכּוֹף (stirrup)

אָרְכִּית, אורכית (fly)

אַרְמָדָה (armada)

אֶשְׁנַב תּוֹתָח (gun port)

אֶשְׁקָף (porthole, side light, sidescuttle)

ב

בְּאֶמְצָע הָאֳנִיָּה, באמצע האונייה, בָּאֶמְצָע (.amidships, midships adv)

בָּאֳנִיָּה, באונייה (aboard, on board)

בָּב (port, gangway)

בַּב כְּנִיסָה (gangway port, entrance port)

בַּב מִטְעָן (cargo port)

בִּגְדֵי יְרִידָה לַחוֹף (harbour togs)

בִּגְדֵי סְעָרָה (oilskin, oilskin coat)

בַּד מִפְרָשִׂים (sailcloth, canvas)

בּוֹדֵק יַמִּי (marine surveyor)

בּוּכְטָה [סלנג] (coil of a rope)

בּוֹנֶה אֳנִיּוֹת, בונה אוניות (shipwright, shipbuilder)

בּוּקָנִיר (buccanneer)

בּוּצִית [חז"ל] (light boat, skiff, dinghy)

בּוֹקַעַת קֶרַח (icebreaker)

בּוֹר סְפִינָה [חז"ל] (water receptacle)

בַּחוֹף (ashore)

– בַּיָּם וּבַחוֹף (afloat and ashore)

בֶּטֶן הָאֳנִיָּה, בטן האונייה (belly of the ship)

בֶּטֶן הַמִּפְרָשׂ (belly of the sail, bunt of the sail)

בַּיַָּם, בַּיָּמִים (afloat, at sea)

בְּיָּם גַּלִּי, בְּיָּם סוֹעֵר (in a sea way)

בַּיָּם וּבַחוֹף (afloat and ashore)

בֵּינַת סִפּוּנִים, בינת סיפונים (between decks, tween decks; steerage, between decks)

– בֵּינַת סִפּוּנִים קִדְמִית (fore tween deck)

– בֵּינַת סִפּוּנִים אֲחוֹרִית (after tween deck)

בִּירֶמָה (bireme)

בֵּית אַחְרָה, בֵּית הָאַחְרָה (poop)

בֵּית גֶּשֶׁר, בֵּית הַגֶּשֶׁר (bridge house)

בֵּית דִּין יַמִּי (admiralty court, maritime court)

בֵּית דִּין לְמַלְקוֹחַ יַמִּי (prize court)

בֵּית דִּין צְבָאִי יַמִּי (naval court martial)

בֵּית הֶגֶה, בֵּית הַהֶגֶה (wheelhouse, pilothouse)

בֵּית הַשַּׁרְשֶׁרֶת (chain locker, chainlocker)

בֵּית חֶרֶב (centerboard case, centerboard trunk)

בֵּית יוֹרְדֵי יָם (seamen's house, officers' sailors' home)

בֵּית כֶּלֶא צָף (prison ship, prison hulk)

בֵּית כִּסֵא, בית כיסא [באוניית מפרשים] (roundhouse, round house)

בֵּית מַצְפֵּן, בֵּית הַמַּצְפֵּן (binnacle)

בֵּית סִירוֹת (boathouse, boat house)

בֵּית סִפּוּן, בֵּית הַסִּפּוּן, בית הסיפון (deckhouse)

בֵּית סְפִינוֹת (ship shed)

בֵּית סֵפֶר יַמִּי (nautical school, maritime school)

בַּיִת צָף (houseboat, float house)

בֵּית קַדְמָה, בֵּית הַקַּדְמָה (forecastle)

בֵּית תּוֹתָח, בֵּית תּוֹתָחִים (casemate)

בַּלּוּט יָם (barnacle)

בֹּלֶט, בולט (freeboard)

בָּלַם [חבל] (to snub)

בִּמְאֻנָּךְשַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן בִּמְאֻנָּךְ, שרשרת העוגן במאונך (up and down, the anchor chain is up and down)

בְּכָל מִפְרָשֶׂיהָ, האונייה שטה בכל מפרשיה (in full sail, under full sail)

בְּמִפְרָשִׂים, האונייה שטה במפרשים (under canvas, under sail)

בְּמִפְרָשִׂים מְצֻמְצָמִים, האונייה שטה במפרשים מצומצמים (under shorten sail)

בְּמִפְרָשִׂים פְּרוּשִׂים בִּמְלֹאָם, האונייה שטה במפרשים פרושים במלואם (under plain sail)

בִּמְרוֹמֵי הַתֹּרֶן, בִּמְרוֹמֵי הַתְּרָנִים (aloft)

בָּמֳתֵי יָם [מליצי] (high seas, open sea)

בִּנְיַן אֳנִיּוֹת, בניין אוניות (shipbuilding)

בְּסִיס אַסְפָּקָה, בסיס אספקה לאוניות (victualling yard)

בָּסִיס יַמִּי (naval base)

בַּעַל אֳנִיָּה, בעל אונייה; בַּעַל סְפִינָה (owner, ship owner)

בִּצִּית, ביצית [חז"ל] (light boat, dinghy)

בַּקְבּוּק מְתִיחָה (bottle screw)

בִּקֵּע (חָבִית, סִירָה) (to stave)

בַּקָּרַת נְזָקִים (damage control)

בַּרְדֶָּס (cowl)

בַּרְוָז, ברווז (belaying cleat)

בַָּרוֹמֶטֶר (barometer, glass)

בְּרִיג (brig)

בְּרִיג מְלֵא מַעֲטֶה (ship brig)

בְּרִיג תּוֹתָחִים (gun brig)

בְּרִיגָנְטִינָה (brigantine)

בְּרִיגָנִית (brigantine)

בְּרִיזָה (breeze)

בְּרָכָה (salute)

בַּרְקָה, בארקה (barque, bark)

בַּרְקֶנְטִינָה (barquentine)

בַּרְקָנִית (barquentine)

בַּר שַׁיִט (navigable)

בִּתְרָנִים עֵירוֹמִים מִכָּל מִפְרָשֵׂיהֶם (under bare poles)

ג

גָּאָה, הים גאה [מליצי] (to swell, to run high)

גָּאָה, המים גאו (to flow, to rise)

גֵּאוּת, גאות המים (rising tide, flood tide)

גֵּאוּת וָשֵׁפֶל (tides)

גֵּאוּת וָשֵׁפֶל בַּמוֹלָד וּבַמָּלֵא (spring tides)

– גֵּאוּת וָשֶׁפֶל בָּרְבָעִים (neap tide)

גֵּאוּת מוֹסִיפָה וְהוֹלֶכֶת (making, the tide is making)

– גֵּאוּת שֶׁלְּאַחַר הַשֵּׁפֶל (turn of tide at low water)

גֵּאוּת הַיָּם [מליצי] (swell of the sea)

גַּאלְיוֹט (galliot)

גְּבַה גַּלִּים, ים גבה גלים (moderate)

גָּבְהִית, גובהית (hoist)

גִּבּוּעַ, גלי גיבוע (swell)

גְּדִיל (strand)

גֵּוָה, גווה (hulk)

גּוֹחָה (counter, fantail)

גּוּלֶט (goélette)

גּ'וֹלִיבּוֹט (jolly boat, jollyboat)

גּוֹנְדוֹלָה (gondola)

גּ'וּנְקָה (junk)

גּוֹעֵשׁ, ים גועש (high)

גּוּף [של כלי שיט] (hull)

גּוּף הָאֳנִיָּה עוֹד מִתַּחַת לָאֹפֶק, גוף האונייה עוד מתחת אופק (hull down, the ship is hull down)

גּוּף הָאֳנִיָּה כְּבָר נִרְאָה מֵעַל הָאֹפֶק (hull up, the ship is hull up)

גּוֹרֵף פֶּחָמִים (coal trimmer)

גּוֹרֶרֶת (tug, tugboat, towboat)

גּוֹרֶרֶת אוֹקְיָנוֹס, גוררת אוקיינוס (oceangoing tug)

גֵּוַת כֶּלֶא, גוות כלא (prison hulk)

גֵּוַת מָנוֹף, גוות מנוף (sheer hulk)

גִּזְבָּר (purser)

גֶּזַע הָעֹגֶן, גזע העוגן (shank, shaft)

גֶּזַע הַתֹּרֶן, גזע התורן (hounding)

גֵּיא הַגַּל (trough, wave trough)

גִּיג (gig, captain's gig)

גִּיגִית חֲבָלִים (line tub)

גִּיגִית פְּתִילֵי הַצָּתָה (match tub)

גִּיד (vang, guy)

גִּיד הַמַּתָּח (martingale guy, martingale backrope)

גִּיוּס בִּכְפִיָּה, גיוס בכפייה; גִּיוּס כָּפוּי (impressment, press)

גִּישָׁה (approach)

גַּל (wave)

– גַּל נֵד (surge)

גַּלֵּי גִּבּוּעַ, גלי גיבוע (swell)

 גַּלֵּי חוֹף (surf)

גַּלֵּי רְבִיעַ (quartering sea)

 גַּלֵּי שְׁתִי וָעֵרֶב (cross sea)

 גַּלִּים לָאַחְרָה (quartering sea)

 גַּלִּים לַחַרְטוֹם (head sea)

 גַּלִּים לַיַּרְכָּתַיִם, גלים לירכתיים (following sea)

 גַּלִּים נוֹגְדִים (head sea)

 גַּלִּים רוֹדְפִים (following sea)

גְּלָאִי, גְּלָאִית (.weather, adj)

גַּלְגַּל [של גלגילה] (sheave)

גַּלְגַּל, גַּלְגַּלִים [של עגלת תותח] (trucks)

גַּלְגַּל הַהֶגֶה (steering wheel, wheel, helm)

גַּלְגַּל הַצָּלָה (life buoy, life belt)

גַּלְגַּל הַתְנָעָה (starting gear)

גַּלְגַּל מְחֹרָץ, גלגל מחורץ [של גלגילה] (sheave)

גַּלְגַּל מְשׁוֹטִים (paddle wheel)

גַּלְגַּל תְּנוּפָה (flywheel)

גַּלְגִּלָּה, גלגילה; גַּלְגִּלּוֹת, גלגילות (block, pulley block)

– גַּלְגִּלָּה נִפְתַּחַת, גלגילה נפתחת (snatch block)

– גַּלְגִּלַּת אֶחָד, גלגילת אחד (single block, single sheaved block)

– גַּלְגִּלַּת בַּרְזֶל, גלגילת ברזל (gin block)

– גַּלְגִּלַּת מִטְעָן, גלגילת מטען (gin block)

– גַּלְגִּלַּת נְקָבִים, גלגילת נקבים (deadeye, dead man's eye)

– גַּלְגִּלַּת עַיִן, גלגילת עין (bull's eye)

– גַּלְגִּלַּת שְׁלֹשָׁה, גלגילת שלושה (treble block, threefold block)

– גַּלְגִּלַּת שְׁנַיִם, גלגילת שניים (double block)

– גַּלְגִּלַּת תְּאוֹמִים, גלגילת תאומים (sister block)

גַּלְגֶּלֶת, גלגלת חבלים [מ"ר גַּלְגָּלוֹת] (tackle, purchase)

– גַּלְגֶּלֶת אֲחוֹרִית (train tackle)

– גַּלְגֶּלֶת פְּשׁוּטָה [נָחָה] (whip, single whip, gantline, girtline)

– גַּלְגֶּלֶת פְּשׁוּטָה כְּפוּלָה (double whip)

– גַּלְגֶלֶת צַד (gun tackle, side tackle)

גָּלוּי לָרוּחַ (.windward adj)

גַּלִּי, ים גלי (slight)

גַּלֵּיאָה (galley)

גַּלֵּיאָה גְּדוֹלָה (great galley)

גַּלֵּיאוֹן (galleon)

גַּלֵּיאָסָה (gallesse)

גַּלֵּיאָצָה (galleazza)

גְּלִילַת בַּד מִפְרָשִׂים, גְּלִיל בַּד מִפְרָשִׂים (bolt of canvas)

גַּלֵּינֵי [לשון חז"ל, מיוונית: galéne] (calm)

גְּלִיף חַרְטוֹם (figurehead)

גָּלַל מִפְרָשׂ (to furl)

גֹּלֶם יַבָּשָׁה, גולם יבשה (landlubber)

גַּלְס (tack; board, reach)

גֻּלַּת ראשׁ הַתֹּרֶן, גולת ראש התורן (masthead truck, mast truck)

גֻּלַּת רְכִיסָה, גולת רכיסה (toggle)

גַּמְלָה (gangway, gangboard, gangplank)

גַּנְגְוֵוי [סלנג] (gangway)

גְּנוֹנָה (awning)

גַּף (gaff)

גַּף הַדֶּגֶל (monkey gaff)

גְּרוֹג (grog)

גֶּרֶז (mortise, mortice)

גֵּרוּד זָקָן, גירוד זקן (graving, breaming; to bream)

גַּרְזֶן חָרָשִׁים (adze)

גְּרִירָה (towing, towage, tow)

גָּרַר (to tow, to take in tow)

גְּרָר (tow)

גָּרַר עֹגֶן, גרר עוגן (to drag an anchor)

גְּרָרָה, גְּרָרַת הַקָּרוֹנָדָה (slide, carronade slide)

גַּשׁ! (Lay! [dated])

– גַּשׁ לַחַרְטוֹם!, גשו לחרטום! (!Lay forward), גַּשׁ לַיַּרְכָּתַיִם!, גשו לירכתיים! (!Lay aft), גַּשׁ לִקְצֵה הַסְקַרְיָה! (!Lay out upon the yard).

גָּשׁוֹשׁ (sounding pole)

גֶּשֶׁר (bridge, bridge deck)

גֶּשֶׁר הַפִּקוּד, גשר הפיקוד (navigating bridge)

גֶּשֶׁר עִלִּי, גשר עילי, גֶּשֶׁר פָּתוּחַ (upper bridge, flying bridge, open bridge)

ד

דֶּגֶל בַּחֲצִי הַתֹּרֶן, דגל בחצי התורן (flag at the dip, flag at halfmast)

דֶּגֶל בַּיִת (house flag)

דֶּגֶל הַצִּי הַמִּלְחַמְתִּי (ensign, naval ensign)

דֶּגֶל הַצִּי הַמַּלְכוּתִי הַבְּרִיטִי (white ensign)

דֶּגֶל הַצִּי הַמִּסְחָרִי (merchant navy flag)

דֶּגֶל הַצִּי הַמִּסְחָרִי הַבְּרִיטִי (red ensign)

דֶּגֶל חֶבְרָה (house flag)

דֶּגֶל חֵיל הַיָּם (ensign, naval ensign)

דֶּגֶל חַרְטוֹם (jack)

דֶּגֶל יַמִּי (maritime flag)

דֶּגֶל יַמִּי לְאֻמִּי, דגל ימי לאומי (ensign)

דֶּגֶל יַמִּי לְאֻמִּי אֶזְרָחִי, דגל ימי לאומי אזרחי (civil ensign)

דֶּגֶל יַמִּי לְאֻמִּי צְבָאִי, דגל ימי לאומי צבאי (naval ensign)

דֶּגֶל לְאוֹם, דֶּגֶל לְאֻמִּי, דגל לאומי (national flag, colors; בבריטניה: colours, ensign, jack, Union Jack)

דֶּגֶל מְדִינָה (national flag, colors; בבריטניה: colours, ensign, jack, Union Jack)

דֶּגֶל מוֹעֲדוֹן (burgee, club's flag)

דֶּגֶל צָהוֹב (yellow jack)

דֶּגֶל צִי הַסּוֹחֵר, דֶּגֶל צִי הַסַּחַר (merchant navy flag)

דֶּגֶל קוֹד (international maritime signal flag)

דֶּגֶל שׁוֹדְדֵי יָם (Roger, Jolly Roger)

דֶּגֶל שָׁסוּעַ (swallow tail pennant, swallowtail)

דִּגְלוֹן חַרְטוֹם (jack)

דֶּגֶם אֳנִיָּה, דגם אונייה (model ship)

דּוּ־טוּרִית, דו-טורית (double banked ship, two banked ship)

דּוּ־סִפּוּנִית, דו-סיפונית (two-decker)

דּוֹבְרָה (raft; barge; float)

דּוֹבְרַת פֶּחָם (coal lighter)

דּוּגִית (dory; fishing boat)

דּוּד עֵזֶר (donkey boiler, vertical boiler)

דָּוִית, דווית (davit)

דָּוִית הָעֹגֶן, דווית העוגן (anchor crane)

דּוּכָנִית (top)

– דּוּכָנִית הַתֹּרֶן הָאֲחוֹרִי (mizzentop)

– דּוּכָנִית הַתֹּרֶן הַקִּדְמִי (foretop)

– דּוּכָנִית הַתֹּרֶן הָרָאשִׁי (maintop)

– דּוּכָנִית יְרִי (fighting top)

דּוֹלֵלָה (hank)

דּוֹמֵם, ים דומם (calm (glassy))

דּוֹנְקִימֶן (donkeyman)

דּוּר (fake)

דּוּרָה (tier)

דַּיָּל, דייל (steward)

דֹּכִי, דֹּכִי חוֹף, דוכי חוף; דְּכִי חוֹף (surf)

דֶּלֶת הַתַּנוּר [של דוד קיטור] (furnace door)

דְּמֵי הוֹבָלָה (freight, freightage)

דְּמֵי הַצָּלָה (salvage)

דְּמֵי מַלְקוֹחַ (prize money)

דְּמֵי נִתּוּב (pilotage, pilot fees)

דְּמֵי שָׁלָל (prize money)

דֶּמֶךְ מוֹעֵד הַיָּם, דֶּמֶךְ הַגֵּאוּת וְהַשֵּׁפֶל (slack water, slack tide)

דִּמְמַת רוּחַ, דְּמָמָה (calm)

דְּמָמָה מוּחְלֶטֶת (dead calm)

דִּנְגִּית, דינגית (dinghy)

דַּף הַיַּרְכָּתַיִם, דף הירכתיים (transom, stern board)

דֹּפֶן, דופן (side, board)

מֵעֵבֶר לַדֹפֶן, אֶל מֵעֵבֶר לַדֹפֶן, מעבר לדופן (overboard, over the side, by the board)

דֶּקֶר (marline spike, marlinespike, marlingspike)

דֶּקֶר עֵץ (fid)

דֶּקֶר תִּחוּל, דקר תיחול (priming iron)

דַּרְגָה [של אוניית מפרשים מלחמתית] (rate)

דַּרְגַּשׁ שֵׁנָה, דרגש שינה (bunk, berth, sleeping berth)

דַּרְגַּת קְצִין דֶּגֶל (flag rank)

דְּרֶדְנוֹט (dreadnought)

דֵּרוּג, דירוג (rating)

דְּרוֹמוֹן (dromon)

דֵּרִיק (derrick)

דַּרְכֵּי הַיָּם [מליצי] (paths of the sea, sea lanes)

ה

הָאֳנִיָּה נוֹסַעַת, האונייה נוסעת; הָאֳנִיָּה בִּנְסִיעָה, האונייה בנסיעה (the ship is underway)

– הָאֳנִיָּה נוֹסַעַת אֲחוֹרָה, האונייה נוסעת אחורה (the ship is making sternway)

– הָאֳנִיָּה נוֹסַעַת קָדִימָה, האונייה נוסעת קדימה (the ship is making headway)

הֶאֱרִיךְ חֶבֶל, הֶאֱרִיךְ שַׁרְשֶׁרֶת (to pay out, to veer, to veer out)

הִגְדִּיל תִּפְרֹשֶׂת, הגדיל תפרושת (to make sail, to crowd sails)

הַגַּאי (helmsman; בסירת משוטים תחרותית: coxwain)

הֶגֶה (helm)

הִגָּה, היגה את האונייה (to steer)

הֶגֶה בְּמוֹרַד הָרוּחַ, האונייה שטה עם הגה במורד הרוח (lee helm, the ship is carrying lee helm)

הֶגֶה בְּמַעֲלֵה הָרוּחַ, האונייה שטה עם הגה במעלה הרוח (weather helm, the ship is carrying weather helm)

הֶגֶה לְאַט לְמוֹרַד הָרוּחַ! (!Ease down the helm)

הִגִיעַ לְ־, האונייה הגיעה ל־ (to fetch)

הִגִיעַ לְיַבָּשָׁה, הִגִיעַ לְחוֹף (to make the land, to make a landfall)

הַגָּעָה לְיַבָּשָׁה, הַגָּעָה לְחוֹף (landfall)

הִדְבִּיק [אונייה אחרת] (to overhaul)

הֲדוֹם (stretcher)

הֶדְחֵק (displacement)

– הֶדְחֵק בְּטָעוּן (loaded displacement)

– הֶדְחֵק בְּרֵיק (light weight, light displacement)

הָדַף [סירה] (to shove off; fend off)

הִדֵּק בִּפְסִיסִים, הידק בפסיסים [מיושן] (to batten down)

הוּטַל לָחוֹף (cast ashore, cast away, stranded)

הוֹלְקָה (holk, hulk)

הוֹסִיף מִפְרָשִׂים (to make sail, to crowd sail)

הוּצָא מִשֵּׁרוּת פָּעִיל, הוצא משירות פעיל (laid up, laid up in ordinary; decommissioned)

הוֹצָאָה מִשֵּׁרוּת פָּעִיל, הוצאה משירות פעיל (decommissioning)

הוֹצִיא [בחבל] (to haul out)

הוֹצִיא אֶת הָרוּחַ מִן הַמִּפְרָשׂ (to spill)

הוֹצִיא אֶת הַתּוֹתָח (to run out the gun)

הוֹצִיא חֶבֶל נְגִידָה, הוֹצִיא חֶבֶל רְתִיקָה (to run out a warp)

הוּקָא לַחוֹף, הוּקָא לַיַּבָּשָׁה [מליצי] (stranded, cast ashore)

הוֹרִיד [בחבל] (to haul down, to heave down)

הוֹרִיד [בחבל מהאונייה] (to hoist out)

הוֹרִיד דֶּגֶל (to haul down, to lower)

הוֹרִיד דֶּגֶל לְאוֹת כְּנִיעָה (to strike the colors)

הוֹרִיד דֶּגֶל לַחֲצִי הַתֹּרֶן, הוריד דגל לחצי התורן (to dip the flag)

הוֹרִיד לַיַּבָּשָׁה, הוֹרִיד לָחוֹף (to land)

הוֹרִיד מִפְרָשׂ (to take down, to lower, to haul down)

– הוֹרִיד מִפְרָשׂ בְּחִפָּזוֹן, הוריד מפרש בחיפזון (to douse sail)

הוֹרִיד סְקַרְיָה אוֹ תֹּרֶן עִלִּי, הוריד סקריה או תורן עילי (to strike a yard, to strike a topmast)

הוּרִיקָן, רוּחַ הוּרִיקָן (hurricane)

הֶחְזִיק הֶגֶה [סלנג] (to hold the helm, to steer)

הֵחֵל לָנוּעַ, האונייה החלה לנוע (to gather way)

– הֵחֵל לָנוּעַ קָדִימָה, האונייה החלה לנוע קדימה (to gather headway)

– הֵחֵל לָנוּעַ אֲחוֹרָה, האונייה החלה לנוע אחורה (to gather sternway)

הֶחְלִיף מִפְנֶה [מוּל הָרוּחַ] (to tack, to go about, to stay, to put the ship round on the other tack)

הֶחְלִיף מִפְנִים לְסֵרוּגִין [מוּל הָרוּחַ] (to tack, to beat, to beat to windward, to work to windward)

הֶחָפָה (beaching)

הִטְבִּיעַ בִּמְכֻוָּן, הטביע במכוון (to scuttle)

הַטְבָּעָה בְּכַוָּנָה תְּחִלָּה, הטבעה בכוונה תחילה (scuttling)

הִטָּה אֳנִיָּה עַל צִדָּה, היטה אונייה על צדה (to careen, to heave down the ship)

הֵטִיל אֲנַךְ עֹמֶק, הטיל אנך העומק (to cast the lead, to heave the lead)

הֵטִיל חֶבֶל (to cast or heave a rope)

הֵטִיל לוֹג (to cast the log, to heave the log)

הֵטִיל לַיָּם [מטען] (to jettison)

הֵטִיל לַמַּיִם (אנך עומק, לוג) (to cast, to heave)

הֵטִיל עֹגֶן, הטיל עוגן (to cast anchor, to drop anchor, to let go the anchor, to come to anchor)

הַטָּיַת אֳנִיָּה עַל צִדָּה, הטיית אונייה על צדה (careening)

הֲטָלָה לַיָּם [של מטען] (jettison)

הִטַּלְטֵל, היטלטל (to roll)

הַיָּם הַפָּתוּחַ, הָאוֹקְיָנוּס, האוקיינוס (open sea, high seas, blue water)

הֵיְשִׁיר אֳנִיָּה, הישיר אונייה (to steady a ship)

הַיְשֵׁר לְפָנִים, היישר לפנים (dead ahead)

הִכָּה בַּמָּשׁוֹט, היכה במשוטים [מליצי] (to row)

הִכּוֹן לְסִיבוּב!, היכון לסיבוב! (!Ready about! or Stand by to tack)

הִכּוֹן לִקְרָב! היכון לקרב! (!Clear for action)

הֵכִין אֶת הָאֳנִיָּה לִקְרָב, הכין את האונייה לקרב (to clear for action)

הֵכִין אֶת הַדּוּדִים לִיְצִיאָה לַיָּם (to raise steam, to steam up)

הֻכְנַס לְשֵׁרוּת פָּעִיל, הוכנס לשירות פעיל (commissioned)

הַכְנָסָה לְשֵׁרוּת פָּעִיל, הכנסה לשירות פעיל (commissioning)

הִכְּתָה בְּגַלְגַּלֵּי הַמְּשׁוֹטִים [מליצי] (to paddle)

הָלַךְ וְהִתְרַדֵּד (to shoal)

הִמְטִיר אֵשׁ אָרְכִּית, המטיר אש אורכית (to rake)

הִמְשִׁיךְ לָשׁוּט בְּאוֹתוֹ כִּוּוּן, האונייה המשיכה לשוט באותו כיוון (to hold her course, to keep her course)

הֶנְדִיקֶפ (handicap)

הִנְחָה אֶת הָאֳנִיָּה, הנחה את האונייה (to con a ship)

הִנְחִית בַּחוֹף (to land)

הַנָּחַת שִׁדְרִית (keel laying)

הַנְחָתָה בַּחוֹף (landing)

הֵנִיף דֶּגֶל (to hoist a flag)

הֵנִיף מִפְרָשׂ (to hoist a sail; to carry … sails)

הִנְמִיךְ [קנה תותח] (to depress)

הַנְמָכָה [של קנה תותח] (depression)

הֶנֵּף, הינף (hoist)

הֶסְגֵּר [רפואי] (quarantine)

הֶסְגֵּר יַמִּי (naval blockade, blockade)

הֵסִיר רְתוּקוֹת (cast off moorings)

הֵסִיר תֹּרֶן, הסיר תורן (to dismast)

הֶסְכֵּם הַצָּלָה (salvage agreement)

הַסְפָּנָה (docking)

הִסְתַּבְסֵב (to yaw)

הִסְתוֹבֵב מוּל הָרוּחַ וְהֶחְלִיף מִפְנֶה, הִסְתוֹבֵב מוּל הָרוּחַ (to tack, to go about, to stay)

הִסְתוֹבֵב עִם הָרוּחַ וְהֶחְלִיף מִפְנֶה, הִסְתוֹבֵב עִם הָרוּחַ (to wear, to veer)

הִסְתַּעֲרוּת עַל הַסִּפּוּן, הסתערות על הסיפונים (boarding)

הִסְתַּעֵר עַל סִפּוּן הָאֳנִיָּה, הסתער על סיפון האונייה (to board)

הֶעְגִין (to anchor, to bring up, to bring to and anchor)

הֶעֱלָה [בחבל או בשרשרת] (to haul up, to heave up)

הֶעֱלָה [תורן עילי או סקריה למרומי התורן] (to sway, to sway up)

הֶעֱלָה בְּגַלְגֶלֶת [פשוטה] (to whip, to whip up)

הֶעֱלָה לַחוֹף, הֶעֱלָה עַל הַַחוֹף (to beach)

הֶעֱלָה מִפְרָשׂ (to hoist a sail)

הֶעֱלָה עֹגֶן, העלה עוגן (to weigh anchor)

הֵעָנוּת לַהֶגֶה, היענות להגה (steerage way)

הֶעֱנִיב (to sling)

הֶעְפִּיל [מיושן] (to sail close hauled)

הֶעֱתִיקָה אֶת מְקוֹם חֲנָיָתָהּ, האונייה העתיקה את מקום חנייתה (to haul off, to shift berth)

הָפַךְ אֶת הַהֶגֶה (to shift the helm)

– הֲפוֹךְ אֶת הַהֶגֶה! (!Shift the helm)

הַפְלָגָה (voyage; departure)

הַפְלָגַת בְּכוֹרָה (maiden voyage)

הַפְלָגַת בְּתוּלִין (maiden voyage)

הַפְלָגַת מִבְחָן (sea trial)

הַפְלָגַת נִסּוּי, הפלגת ניסוי (sea trial)

הַפְלָגַת נֹפֶשׁ, הפלגת נופש (cruise)

הִפְלִיג, הִפְלִיג לְדַרְכּוֹ, האונייה הפליגה לדרכה (to set sail, to put to sea; to sail, to steam; to sail)

הִפְנָה אֶת הָאֳנִיָּה מוּל הָרוּחַ, הפנה את האונייה מול הרוח (to bring up to the wind)

הִפְקִיר לְחַסְדֵי הַגַּלִּים וְהָרוּחוֹת (to set adrift, to cast adrift)

הִפְרִישׁ [חז"ל] (to set sail, to sail)

הַצְדָּעָה (salute)

הִצְטָרֵף לָאֳנִיָּה, הצטרף לאונייה (to sign on)

הֵצִיף (to float)

הֵצִיף בְּמַיִם (to flood)

הַצָּלָה (של כלי שיט או מטענו) (salvage)

הִצְלִיב סְקַרְיָה (to cross a yard)

הַצָּלַת חַיִּים, הַצָּלַת חַיִּים בַּיָּם (life saving, life saving at sea)

הֲצָפָה (floating; flooding)

הַקַּבִּינָה הַגְּדוֹלָה (great cabin) >> תָּא רָאשִׁי.

הִקְטִין תִּפְרֹשֶׂת (to shorten sails)

הִקִּיף אֶת כַּדּוּר הָאָרֶץ (to circumnavigate the globe)

הַרְחֵק מִקִרְבַת הַיַּבָּשָׁה (off soundings)

הֵרִים [מטען] (to hoist, to lift [cargo])

הֵרִים עֹגֶן, הרים עוגן (to weigh anchor, to heave up the anchor)

הִרְכִּין דֶּגֶל (to dip the flag)

הִרְכִּין וְרִתֵּק תֹּרֶן עִלִּי, הרכין וריתק תרנים עיליים (to house a topmast)

הִרְכִּין מִפְרָשׂ עִלִּי, הרכין מפרש עילי (to strike topsail)

הִרְתִּיעַ מִפְרָשׂ (to back a sail, to throw aback, to lay aback)

הִשְׁבִית אֳנִיָּה, השבית אונייה (to lay up)

הִשְׁחִיל (to reeve)

הֲשָׁטַת אֳנִיּוֹת, השטת אוניות(ship handling)

הִשִׂיג וְעָבַר, האונייה השיגה ועברה (to overtake, to overhaul)

הֵשִׁיט אֳנִיָּה, השיט אונייה (to handle a ship)

– הֵשִׁיט אֳנִיַּת מִפְרָשִׂים (to sail a ship)

הִשִּׁיק [אונייה] (to launch)

הַשְׁכָּמָה! [בצי הבריטי, בתקופת המפרשים] (Show a leg! [dated])

הִשְׁלִיךְ חֶבֶל (לסירה, לרציף, לטובע וכו') (to cast a rope, to heave a rope or a line)

הַשָּׁקָה (launching)

הִתְגַּבְּרָה [הרוּח] (to freshen)

הִתְהַפֵּךְ, האונייה התהפכה (to capsize)

הִתְוָה קוּרְס, התווה קורס (to lay out a course)

הִתְחַבְּטוּת (pounding)

הִתְחַזְּקָה [הרוּח] (to freshen)

הִתְחִיל לִדְלֹף, האונייה התחילה לדלוף [אוניית עץ] (to spring a leak)

הִתְחִיל לָנוּעַ וְלִצְבּוֹר מְהִירוּת, האונייה התחילה לנוע ולצבור מהירות (to gather way)

הִתְיָעֲצוּת מַלָחִים (forecastle council, fo'c's'le council)

הִתִּיר [קשר] (to unbend ,to cast off, to cast loose)

הִתִּיר פְּתִיל צִמְצוּם (to shake a reef)

הִתְמַלֵּא מַיִם וְטָבַע, האונייה התמלאה מים וטבעה (to founder)

הִתְנַדְנֵד, האונייה התנדנדה (to pitch)

הִתְנַדְנֵד וְהִטַּלְטֵל בִּכְבֵדוּת, האונייה התנדנדה והיטלטלה בכבדות (to labour)

הִתְקִין [מערכת, מעטה] (to rig, to rig a gear)

הִתְקִין אֳנִיָּה לְשַׁיִט, התקין אונייה לשיט (to fit out)

הִתְקִין אֶת הָאֳנִיָּה לְהַפְלָגָה, התקין את האונייה להפלגה (to fit out)

הִתְקִין חִבֵּל, התקין חיבל (to rig) >> חִבְלֵל.

הִתְקִין תֹּרֶן, התקין תורן (to mast)

הִתְקִין תֹּרֶן דְּחָק, התקין תורן דחק (to rig a jury mast)

הִתְקַמְּרוּת (hogging)

הַתְקָנָה לְשַׁיִט, הַתְקָנָה לְשֵׁרוּת, הַתְקָנָה לְהַפְלָגָה (fitting out)

הַתְקָנַת חִבֵּל, התקנת חיבל (rigging)

הַתְקָנַת תְּרָנִים (masting)

הִתְקַעֲרוּת (sagging)

הִתְקָרֵב לָרוּחַ, האונייה התקרבה לרוח (to bear down)

הִתְקַשְּׁרוּת (mooring)

הִתְרַדֵּד (to shoal)

הִתְרוֹמֵם, האונייה התרוממה (to heave)

הִתְרוֹמְמוּת (heaving)

הִתְרַחֵק מִ־, האונייה התרחקה מ־ (to bear off from)

הִתְרַחֵק מֵהַיַּבָּשָׁה, האונייה התרחקה מהיבשה (to make an offing, to gain an offing, to keep an offing, to bear off from the land)

ז

זְאֵב יָם (sea-dog, seadog)

זְבוֹרָאי (ballast heaver)

זְבוֹרִית (ballast)

– זְבוֹרִית שֶׁל בַּרְזֶל (kentledge)

זִבֵּר, זיבר [מיושן] (to ballast)

זִגְזֵג, זיגזג [סלנג] (to tack, to go about)

זֶה בְּצַד זֶה (abreast)

זוֹדְיָאק [סירה] (Zodiac)

זוֹטוֹ שֶׁל יָם [חז"ל]

זוֹעֵף, ים זועף (very high)

זְחִיָּה, זחייה (sway)

זְחִיל (limber hole)

זִפֵּף, זיפף (to pay)

זֶפֶת (pitch)

זָקָן [סלנג] (fouling)

זָקוּף, האונייה זקופה (the ship is upright)

זָקַף [גף, סקריה, דריק] (to peak, to trip)

זָקַף מָשׁוֹט (to peak the oar)

זָקֵף (bollard, bitt), זְקֵפִים (זוג זקפים – bitts, mooring bitts)

זָקֵף חֶבֶל הַחַכָּה [בסירת לווייתנים] (loggerhead)

– זְקֵפֵי כַּנֶנֶת הָעֹגֶן, זקפי כננת העוגן (windlass bitts, carrick bitts)

– זְקֵפֵי סִפּוּן הַקָּדְמָה, זקפי סיפון הקדמה (forebitts, fore bitts)

זְקֵפֵי עֲגִינָה, זְקֵפֵי הָעֲגָנִים, זקפי העוגנים (riding bitts)

– זְקֵפֵי רְתִיקָה (mooring bitts)

זֵר הַרֹאשׁ (head rope)

זֵר הַשָּׂפָה (leech rope)

זֵר הַתַּחְתִּית (foot-rope, footrope)

זְרוֹע אֲוִיר שֶׁל הַצִּי, זרוע אוויר של הצי (Fleet Air Arm)

זְרוֹעַ הַמָּשׁוֹט (loom)

זְרוֹעַ הַסְּקַרְיָה (yard arm, yardarm)

– זְרוֹעַ הַסְּקַרְיָה הָרָאשִׁית (main yardarm)

זְרוֹעַ הָעֹגֶן, זרוע העוגן (arm)

זְרִיזָה בְּסִיבוּבִים מוּל הָרוּחַ, האונייה זריזה בסיבובים מול הרוח (handy, quick in stays)

זֶרֶם הַגֵּאוּת (flood, flood current, flood stream)

זֶרֶם הַשֵּׁפֶל (ebb, ebb current, ebb stream)

זֶרֶם מוֹעֲדִי (tidal stream)

– זֶרֶם מוֹעֲדִי גְּלָאִי, זֶרֶם גְּלָאִי (lee tide)

– זֶרֶם מוֹעֲדִי חֲסָאִי, זֶרֶם חֲסָאִי (tide under the lee)

ח

חֲבוּשׁ [מיושן] (bale)

חֲבִיֹּנֶת, חביונת (tierce)

חֲבִילָה (bale)

חֲבִישָׁה [של חבל] (parcelling)

חָבִית (cask, barrel; tun, pipe, hogshead, butt, fierkin, puncheon)

חָבִית מַיִם, חָבִית מַיִם מְתוּקִים (water cask, water pipe, water breaker, freshwater butt)

חָבִית מֵי שְׁתִיָּה, חבית מי שתייה (scuttle butt, scuttlebutt)

חֶבֶל (rope; חבל המשמש למטרה מוגדרת נקרא line)

– חֶבֶל אֲחוֹרִי (stern line, stern rope)

– חֶבֶל אֲחִיזָה (grabline)

– חֶבֶל אֲנָךְ, חֶבֶל הָאֲנָךְ (leadline, lead line)

חֶבֶל אַרְבַּע גְּדִילִי (four stranded rope)

חֶבֶל אַרְבָּעָה עִקָּרִים, חבל ארבעה עיקרים (four stranded rope)

– חֶבֶל גְּרִירָה (tow line)

– חֶבֶל דֹּפֶן, חבל דופן (manrope)

– חֶבֶל דַּק (cord, small rope)

– חֶבֶל הִדּוּק, חבל הידוק (lanyard, laniard)

– חֶבֶל הַחַכָּה, חֶבֶל חַכַּת הַלִוְיְתָן, חבל חכת הלווייתן (whale line, line)

– חֶבֶל הַלּוֹג (log line, line)

– חֶבֶל הַמִּכְנָס (breeching)

חֶבֶל הַצָּלָה (life line)

חֶבֶל הִתְקַשְּׁרוּת (mooring line)

חֶבֶל זְרִיקָה (heaving line)

– חֶבֶל חַרְטוֹם (bow line, head rope; painter)

חֶבֶל חַרְטוֹמִי (bowline)

­– חֶבֶל יַרְכָּתַיִם, חבל ירכתיים (stern line, sttern rope)

– חֶבֶל כַּוָּה, חבל כווה (manrope)

חֶבֶל כֻּתְנָה, חבל כותנה (cotton)

– חֶבֶל מִבְטָח (life line)

– חֶבֶל מַיְמִין (right-handed rope)

– חֶבֶל מָנִילָה (manila rope)

– חֶבֶל מְסֻבָּל בִּקְשָָׁרִים, חבל מסובל בקשרים (knotted rope)

– חֶבֶל מַשְׂמְאִיל (left-handed rope)

– חֶבֶל נַרְגִּיל (coir rope)

– חֶבֶל סַחַב (messenger)

חֶבֶל סִיזָל (sisal)

חֶבֶל סִינְתֵּטִי (synthetic fiber rope)

חֶבֶל עֲבוֹת (hawser-laid rope)

חֶבֶל עֹגֶן, חבל עוגן (anchor rope, anchor cable)

חֶבֶל עֶצֶר (stopper, stopper line)

– חֶבֶל פִּשְׁתָּן (flax)

– חֶבֶל קִדְמִי (head rope, bow line)

חֶבֶל קוֹקוֹס (coir rope)

חֶבֶל קָלוּעַ (sennet, sennit, log line)

חֶבֶל קָנַבּוּס (hemp rope)

חֶבֶל קִשּׁוּט, חבל קישוט (dressing line)

חֶבֶל רְכִיסָה (becket, toggle and becket)

חֶבֶל רִכְסָה (shroud-laid rope, shroud laid)

חֶבֶל רְתִיקָה (mooring line, mooring hawser)

חֶבֶל שׁוּלַיִם, חבל שוליים (bolt rope, leech rope)

– חֶבֶל שְׁלֹשָׁה עִקָּרִים, חבל שלושה עיקרים (three stranded rope)

– חֶבֶל תְּלַת־גְּדִילִי (three stranded rope)

חִבֵּל, חיבל (rigging)

חִבֵּל נַיָּד, חיבל נייד (running rigging)

– חִבֵּל נַיָּח, חיבל נייח (standing rigging)

חַבְלָאי (rigger, ship rigger)

חַבְלֵי הַתֹּרֶן, חַבְלֵי הַתְּרָנִים (rigging)

 חַבְלֵי הַתֹּרֶן הַתַּחְתִּי, חבלי התורן התחתי (lower rigging)

חַבְלֵי הַתֹּרֶן הָעִלִּי, חבלי התורן העילי (topmast rigging)

חַבְלֵי הַתֹּרֶן הָעַלְעִלִּי, חבלי התורן העלעילי (topgallant rigging)

חַבְלֵי הַתֹּרֶן הַקִּדְמִי (fore rigging)

חַבְלֵי הַתֹּרֶן הָרָאשִׁי (main rigging)

– חַבְלֵי הַתֹּרֶן הָאֲחוֹרִי (mizzen rigging)

חֲבָלִים, מִינֵי חֲבָלִים (cordage)

חִבְלֵל, חיבלל (to rig)

חַבְלָרִיָּה, חבלרייה (ropewalk, ropehouse)

חֶבֶק (strop, strap)

– חֶבֶק הַמַפְרֶקֶת (truss hoop)

חֶבֶק הַתֹּרֶן, חבק התורן (mast hoop)

חֶבֶק מוֹט הַחַרְטוֹם (gammoning-iron)

חֶבֶק מָשׁוֹט (oar strap, oar strop)

חֶבֶק פִּינֵי שְׁלִיבָה (spider, spider band, spider hoop)

חֶבֶר הָאֳנִיָּה, חבר האונייה [מליצי] (ship's company)

חֶבֶר הַמַלָּחִים (ship's company)

חֶֶבֶר הַסְּפִינָה (ship's company)

חָבֵר לַמֶּס (messmate)

חָבֵר לַצֶּוֶת, חבר לצוות (shipmate)

חֶבְרַת אֳנִיּוֹת, חברת אוניות (shipping company, shipping line)

חֶבְרַת אֳנִיּוֹת קִיטוֹר, חברת אוניות קיטור (steamship company, s. lines, s. navigation company)

חֶבְרַת דַּיִג (fishing company)

חֶבְרַת סִוּוּג, חברת סיווג (classification society)

חֶבְרַת סַפָּנוּת (shipping line, shipping company)

חָבַשׁ [חבל] (to parcel)

חַבְתָּן, חבתן של אוניות (cooper, sea copper)

חָג, חָגָה, הרוח חגה (to shift)

חָגָה לְאָחוֹר, הרוח חגה לאחור (to back)

חָגָה לְפָנִים, הרוח חגה לפנים, חָגָה קָדִימָה (to veer)

חָג מִצַּד אֶחָד לְצַד שֵׁנִי [מנור] (to swing across)

חָגָה, האונייה חגה (to swing): ייאמר על אונייה עוגנת הנעה כמחוג ימינה או שמאלה סביב העוגן כאשר הרוח או הזרם משנים את כיוונם. >> חוֹגֵג אֶת הָאֳנִיָּה.

חֲגוֹרַת הַצָּלָה (life belt)

חֹד חֶבֶל, חוד חבל (point)

חִדֵּד חֶבֶל, חידד חבל ([to point [a rope)

חֶדֶר אֹכֶל, חדר אוכל; פִּינַת אֹכֶל, פינת אוכל [לרב החובל והקצינים, באוניית מפרשים מסחרית] (cuddy)

חֶדֶר דּוּדִים, חֶדֶר דְּוָדִים, חדר דוודים (boiler room)

חֶדֶר הַהֶגֶה (steering gear room, steering room)

חֶדֶר הַסָּקַת הַדּוּדִים (fire room, stokehold)

חֶדֶר הַקְּצִינִים (wardroom, officers' mess)

חֶדֶר הַתּוֹתְחָן (gun-room, gunner's room

חֶדֶר חוֹלִים (sick bay, sick berth)

חֶדֶר מְכוֹנוֹת, חֲדַר מְכוֹנוֹת (engine room)

חֶדֶר מְכוֹנַת הַהֶגֶה (steering gear room, steering room)

חֶדֶר מַפּוֹת (chartroom)

חֻדַּת הַחַרְטוֹם, חודת החרטום (entrance)

חֻדַּת הַיַּרְכָּתַיִם, חודת הירכתיים (run)

חוֹבֵל (mate, master's mate)

חוֹבֵל רִאשׁוֹן (first mate, first officer)

חוֹבֵל שֵׁנִי (second mate, second officer)

חוֹבֵל שְׁלִישִׁי (third mate, third officer)

חוֹבֵל רָאשִׁי (chief mate, chief officer)

חוֹגֵג, חוגג את האונייה (to swing)

חוֹגֵר (rating)

חוֹזֵה שֵׁרוּת, חוֹזֵי שֵׁרוּת (Ship's articles, Ship's articles of agreement)

חוּט, חוּט חֶבֶל (yarn, rope yarn, thread)

חוּט מְשִׁיחָה (twine)

חוֹכֵר אֳנִיָּה (charterer)

חוֹמוֹת הָעֵץ (wooden walls)

חוֹף (shore, strand)

– בַּחוֹף (ashore)

– בְּמֶרְחָק מִן הַחוֹף (offshore)

– לַחוֹף (ashore)

– לְיַד הַחוֹף [במים] (inshore)

– מִן הַחוֹף (offshore, off-shore)

– חוֹף אֳנִיּוֹת, חוף אוניות [מיושן] (haven for ships)

– חוֹף הַגְּלִי (weather shore, shore to windward)

– חוֹף הַחֲסִי, חוף בצד החסי (lee shore, shore to leeward)

חוֹפֵי אָמֵרִיקָה הַסְּפָרַדִּית (Spanish Main, Main)

חֲוָק, חווק (rung)

חֲוַק חֶבֶל, חווק חבל (ratline)

חַוְקֵי הַתֹּרֶן, חווקי התורן (ratlines)

חוֹר הָאָבִיק (scupper hole)

חוֹר הַצָּתָה (touch hole, vent)

חוֹתֵר (oarsman, rower)

– חוֹתֵר אֲחוֹרִי (stroke)

– חוֹתֵר קִדְמִי (bow)

חִזוּר, חיזור [מיושן] (tacking)

חִזֵּק בְּסַד, חיזק בסד [תורן או סקריה] (to fish, fishing)

חֹזֶק הָרוּחַ, חוזק הרוח (wind force)

חִיגַת הָרוּחַ (shift of wind, wind shift)

חֵיל אֳנִיּוֹת, חיל אוניות [מיושן] (navy, war fleet)

חֵיל יָם (war fleet, navy, naval forces)

חַיַּל צִי, חייל צי (marine, naval infantry)

חֵל (bulwarks)

חַלּוֹן הַתָּא (porthole, side light, side scuttle)

חַלוֹן יַרְכָּתַיִם, חלון ירכתיים (stern window)

חִלּוּף גֵּאוּת וָשֵׁפֶל, חילוף גאות ושפל (turn of tide)

חִלוּף מוֹעֵד הַיָּם, חילוף מועד הים (turn of tide)

חָלוּץ (jib)

– חָלוּץ רִאשׁוֹן (inner jib)

– חָלוּץ שֵׁנִי (outer jib)

– חָלוּץ שְׁלִישִׁי (flying jib)

– חָלוּץ עִלִּי, חלוץ עילי (jib topsail)

חֻלְיַת גִּיוּס בִּכְפִיָּה, חוליית גיוס בכפייה (press gang)

חָלַץ מַעֲנָב (to unsling)

חֵלֶק עֵץ (timber)

חֲלֻקָּה נְקֻדִית, חלוקה נקודית (a 32-point card)

חֲלֻקָּה רְבָעִית, חלוקה רבעית (quarter point card)

חֲלֻקָּה רְצִיפָה, חלוקה רציפה (a 360 degrees card)

חֶלְקֵי הַמַּעֲטֶה (parts of rigging, furniture [dated])

חָמֵשׁ חַתְרִית (quinquereme)

חָסוּי מֵרוּחַ (.leeward adj)

חֲסִי (lee)

חֹפֶשׁ הַשַּׁיִט, חופש השיט (freedom of navigation)

חֻפְשַׁת חוֹף, חופשת חוף (shore leave, liberty ashore)

חִפַּת הַיַּרְדָּה, חיפת הירדה (companion)

חִפַּת הַמַּדְרֵגוֹת, חיפת המדרגות (companion)

חֲצוּבַת הֲרָמָה (sheers, shears, shear legs, sheer legs)

חֲצוֹצְרַת דִּבּוּר, חצוצרת דיבור (speaking trumpet)

חֲצִי הַתֹּרֶן, חצי התורן (half mast)

חֲצִי עֶנֶד (half hitch)

חֲצִי שָׂכָר (half-pay)

חֲצִיַּת קַו הַמַשְׁוֶה, חציית קו המשווה (crossing the line)

חֲצִיַּת T, חציית טִי (crossing the T)

חֻקֵּי דֶּרֶךְ יַמִּיִּים, חוקי דרך ימיים (rule of the road at sea)

חֶרֶב (centerboard)

חֶרֶב מַלָּחִים (cutlass)

חֶרֶב צִדִּית (leeboard)

חַרְטוֹם (bows, prow, head)

מִשְּׁמֹאל לַחַרְטוֹם (on the port bow)

מִיָּמִין לַחַרְטוֹם (on the starboard bow)

חַרְטוֹם מְחֻדָד, חרטום מחודד (pointed bow, pointed prow)

חַרְטוֹם מוּל חַרְטוֹם (prow to prow, head-on)

חַרְטוֹם פָּחוּס (bluff bow, bluff prow)

חַרְטוֹמַאי [מליצי] (bowman)

חַרְטוֹמִית [מיושן] (stem)

חִשּׁוּק, חישוק חבלים (seizing)

חָתוּל בַּעַל תִּשְׁעַת הַזְנָבוֹת (cat o' nine tail)

חֲתִירָה (rowing, paddling, pulling an oar, sculling)

חֲתִירָה בְּשׁוֹטְטוֹת [מיושן] (sculling)

חָתַר (to row, to pull an oar, to sweep, to paddle, to scull, to tug)

– חָתַר [במשוט אינדיאני] (to paddle)

חָתַר [במשוט ירכתיים או במשוט הגה] (to sweep)

– חָתַר [בשני משוטים] (to scull)

– חָתַר לְאָחוֹר (to backwater)

ט

טַּבַּעַת גַּלְגֶּלֶת הַצִּמְצוּם (reef tackle cringle)

טַבַּעַת הֶעָגִיל, טבעת עגיל המפרש (earing cringle)

טַבַּעַת הָעֹגֶן, טבעת העוגן (ring)

טַבַּעַת חֶבֶל (grommet)

טַבַּעַת מִפְרָשׂ (cringle)

טַבַּעַת פַּס הַצִּמְצוּם (reef cringle)

טוֹגְל (toggle)

טוֹן, טוֹן תְּפוּסָָה, טוֹן רָשׁוּם [מיושן] (registered ton)

טוֹנָאז' (tonnage)

טוּר, טוּר אֳנִיּוֹת, טור אוניות (line ahead, column)

טוּר לוּחוֹת (strake, planking strake)

טוּר עֶלְיוֹן (sheer strake)

טוּר רִאשׁוֹן (garboard strake)

טוֹרְפֶּדוֹ (torpedo)

טוֹרְפֶּדוֹ מוֹט (spar torpedo)

טִימְבְּל (thimble)

טַיְפוּן, טייפון (typhoon)

טֵלֶגְרָף לַמְּכוֹנָה (engine order telegraph)

טִלְטוּל (rolling; roll)

טְעִינָה (loading)

טָעַן (to load, to take in cargo)

טָעַן זְבוֹרִית (to ballast)

טִפֵּס אֶל מְרוֹמֵי הַתֹּרֶן, טיפס אל מרומי התורן (to go aloft)

טְרוֹטֶל (throttle)

טְרִיאֵרָה (trireme, trieres)

טְרִיד קֶרַח (drift ice)

טְרִידָה (drift)

טְרִידַת זֶרֶם (drift by current)

טְרִידַת רוּחַ (drift by wind, leeway)

טְרִירֶמָה (trireme)

טִרְפֵּד, טירפד (torpedo)

טַרְפֶּדֶת (torpedo boat)

טְרֹפֶת, טרופת (shipwreck, wreckage)

י

יַבָּשְׁתָּן (landsman, landlubber)

יְדוּעַ סַעַר (storm-beaten, weather-beaten)

יָדִית גַּלְגַּל הַהֶגֶה (spoke)

יָדִית הַהֶגֶה (tiller)

יָדִית הַכַּנָּן (capstan bar, handspike)

יָדִית הַכַּנֶּנֶת (handspike)

יָדִית הַמָּשׁוֹט (handle, grip)

יָדִית הַתְנָעָה (starting gear)

יָדִית חֶבֶל (lanyard, laniard)

יוּבַל (creek)

יוֹל (yawl)

יוֹמָן הָאֳנִיָּה, יומן האונייה ([log book, ship's log, journal [dated)

יוֹמָן כְּלִי הַשַּׁיִט (log book)

יוּנְיוֹן גֶ'ק (Union Jack)

יוֹקֶשֶׁת [מיושן] (minelayer)

יוֹרֵד יָם (seafarer, mariner)

יְחִידַת שִׁטּוּר יַמִּי, יחידת שיטור ימי (water police)

יַכְטָה, יאכטה (yacht)

 יַכְטָה לְמֶרְחָקִים, יאכטה למרחקים (cruising yacht)

 יַכְטָה מַלְכוּתִית, יאכטה מלכותית (royal yacht)

 יַכְטָה נְשִׂיאוּתִית, יאכטה נשיאותית (presidential yacht)

 יַכְטַת מָנוֹעַ, יכטת מנוע (motor yacht, motoryacht, MY)

 יַכְטַת מִפְרָשִׂים, יכטת מפרשים (sailing yacht, SY)

 יַכְטַת קִיטוֹר, יכטת קיטור (steam yacht, SY)

יַכְטוֹנֵר, יאכטונר [סלנג] (yachtsman); יאכטונרית (yachtswoman)

יָם (sea)

בַּיַָּם, בַּיָּמִים (afloat)

– בְּיָּם גַּלִּי, בְּיָּם סוֹעֵר (in a sea way)

יָם גְּבַהּ גַּלִּים (heaving sea)

– יָם שָׁקֵט (calm sea)

 יָמִּים צָרִים (narrow seas)

– לַיָּם, הַיַּמָּה (overboard)

יָם הַקֶּרַח הַדְּרוֹמִי (Antarctic Seas)

יָם הַקֶּרַח הַצְּפוֹנִי (Arctic Seas)

יַמָּאוּת (seamanship)

יַמַּאי (seaman, mariner; deckhand)

יַמִּי (nautical, maritime, marine – ימי; naval – ימי־צבאי)

יַמִּיָּה, ימייה [מיושן] (navy, fleet, merchant marine)

יָמִין (starboard)

יָצָא לַיָּם, האונייה יצאה לים (to put to sea)

יָצָא לַמֶּרְחָב, האונייה יצאה למרחב (to gain offing)

יְצִיאָה לַיָּם, יְצִיאָה לַיָּם (departure)

יַצִּיב, האונייה יציבה (stable, the ship is stable)

יְצִיעַ הָאַחְרָה (quarter gallery)

יְצִיעַ יַרְכָּתַיִם, יציע ירכתיים (stern gallery, stern walk)

יָרַד לַחוֹף (to go ashore)

יָרַד לַיַּבָּשָׁה, יָרַד לָחוֹף [מסירה] (to land)

יָרַד לַיָּם (to go to sea)

יָרַד מֵהָרוּחַ, האוניה ירדה מן הרוח (to fall off, to fall a-lee; to bear away, to bear up, to pay off, to pay away)

יַרְדָּה (companion way, companionway)

יְרִידַת הַבָּרוֹמֶטֶר (fall of the barometer)

הַבָּרוֹמֶטֶר צָנַח (the glass dropped)

יְרִיעַת מָגֵן (weather cloth)

יַרְכָה [מיושן] (quarter)

יַרְכִּית [מיושן] (leech)

יַרְכָּתַיִם וגם יַרְכָתַיִם, ירכתיים (stern)

– לַיַּרְכָּתַיִם, בַּיַּרְכָּתַיִם (aft)

– יַרְכְּתֵי גּוֹחָה (counter stern, overhanging stern)

– יַרְכָּתַיִם יְשָׁרוֹת, ירכתיים ישרות (transom stern)

– יַרְכְּתֵי סַיֶּרֶת, ירכתי סיירת (cruiser stern)

יַרְכָּתִי (-stern)

יִשֵּׁר אֶת הָאֳנִיָּה, יישר את האונייה (to right a ship)

יִשֵּׁר סְקַרְיָה, יישר סקריה (to square the yard)

יָתֵד הַמָּשׁוֹט (thole, thole pin)

יְתַד חֲבָלִים (belaying pin)

יְתַד סְפִינוֹת (treenail)

יֶתֶר (stay)

יֶתֶר זוּטָא (baby stay)

יֶתֶר צַד (shroud)

יֶֶתֶר קִדְמִי (fore stay)

יֶתֶר קִדְמִי תַּחְתּוֹן (baby stay)

כ

כֶּבֶל (cable)

כֶּבֶל חֲבָלִים (cable-laid rope)

כֶּבֶל פְּלָדָה, כֶּבֶל תַּיִל, כֶּבֶל (wire rope, steel wire rope)

כַּבְלָרִית (cable ship, cable layer)

כֶּבֶשׁ (gangway, gangboard)

כַּדּוּם (boat hook)

כַּדּוּר תּוֹתָח (cannon ball, round shot, round)

כּוֹבַע סְעָרָה (sou'wester hat)

כַּוָּה, כווה (hatch, hatchway)

– כַּוָּה רָאשִׁית (main hatch), כַּוָּה קִדְמִית (fore hatch), כַּוָּה אֲחוֹרִית (after hatch)

– כַּוַּת אָדָם, כוות אדם (manhole)

כַּוַּת הַיַּרְדָּה, כוות הירדה (ladderway, companion hatchway, companion hatch)

כִּוּוּן הַזֶּרֶם, כיוון הזרם (direction of current, set)

כִּוּוּן הַשַּׁיִט בְּיַחַס לַרוּחַ, כיוון השיט ביחס לרוח (point of sail)

כִּוּוּנֵי רוּחַ יַחֲסִיִּים, כיווני רוח יחסיים (relative wind directions)

כִּוֵּן, כיוון [מפרש, סקריה] (to trim a sail or a yard)

כּוֹלֵל, כולל אונייה [מיושן] (to fit out)

כַּוֶּנֶת חֶבֶל, כוונת חבל [מיושן] (fairlead)

כּוּפָה (quffa, kuphar)

כִּידוֹן מַלָּחִים, כידון מלחים (boarding pike, half-pike)

כִּיפוּף [בחבל] (bight)

כָּל הַמַּלָּחִים לַסִּפּוּן! כל המלחים לסיפון! (all hands on deck)

כִּלּוּל, כילול (fitting out, fit out)

כְּלוֹנָס (spar)

כְּלוֹנַס רְתִיקָה (mooring pile)

כְּלוֹנֶסֶת, כְּלוֹנֶסֶת נְגִידָה (dolphin)

כְּלִי גֹּמֶא, כלי גומא [לשון המקרא] (papyrus boat)

כְּלִי הָרֹבַע, כלי הרובע [מיושן] (quadrant)

כְּלֵי עֲגִינָה (ground tackle)

כְּלִי שַׁיִט (vessel, watercraft, craft)

כְּלִי שַׁיִט חַד־גּוּפִי (monohull)

כְּלִי שַׁיִט חֲסַר הֶדְחֵק (non-displacement craft)

כְּלִי שַׁיִט יַמִּי (seagoing vessel)

כְּלִי שַׁיִט רַב גּוּפִי (multihull)

כַּלְכַּל (purser)

כַּלְכַּל רָאשִׁי (chief steward)

כַּמֶּרֶת [מיושן] (trawler)

כַּנּוֹת, כַּנּוֹת לְסִירָה (skids, skid booms)

כַּנָּן (capstan, capstern)

כַּנֶּנֶת (winch)

כַּנֶּנֶת הָעֹגֶן, כננת העוגן (anchor windlass, windlass)

– כַּנֶּנֶת הַקִּיטוֹר שֶׁל הָעֹגֶן, כננת הקיטור של העוגן (steam windlass)

כַָּנַּת כַּדוּרֵי תּוֹתָח (shot rack, shot garland)

כִּסֵא רַב מַלָּחִים (boatswain's chair, bosun's chair)

כְּסָיַת תְּפִירָה, כסיית תפירה (sailmaker's palm, sewing palm)

כַּף הָעֹגֶן, כף העוגן (palm, fluke)

כַּף לְתַחְמִישׁ (ladle)

כְּפִילָה (doubling, to double)

כְּפִילַת הַתֹּרֶן, כפילת התורן (mast doubling)

כְּפִיס רְכִיסָה (toggle)

כְּפִיתָה (lashing)

כְּפָף (sheer; sheer forward, sheer aft)

כָּפַת (to lash)

– כָּפַת אֶת הַהֶגֶה (to lash the helm, to becket the helm, to lash the tiller)

– כָּפַת אֶת הַהֶגֶה בְּצַד מְבוֹא הָרוּחַ, … בְּצַד הַחֲסִי (to lash the helm a-lee)

כֶּפֶת, כְּפָתִים; [רוֹוֵחַ:] כְּפִיתָה, כְּפִיתוֹת (lashing)

– כֶּפֶת מוֹט הַחַרְטוֹם (gammoning)

כִּפַּת הַתֹּרֶן, כיפת ראש התורן (mast cap, cap)

כַּפְתּוֹר רֹאשׁ הַתֹּרֶן, כפתור ראש התורן (masthead truck, mast truck)

כְרוֹנוֹמֶטֶר יַמִּי (marine chronometer)

כְּרוּתַת תְּרָנִים, אונייה כרותת תרנים [מליצי] (dismasted)

כְּרִיכָה (whipping, whip)

– כְּרִיכָה מְשֻׁלֶּשֶׁת, כריכה משולשת (sailmaker's whipping, palm and needle whipping)

– כְּרִיכָה רְגִילָה (common whipping, ordinary whipping)

– כְּרִיכַת חִבּוּר, כריכת חיבור (seizing)

– כְּרִיכַת חֲצָאֵי עֲנָדִים (West-country whipping, French whipping)

כְּרִיכַת לוּלָאָה (loop whipping)

– כְּרִיכַת עַנְדֵי מוֹט (clove whipping)

כְּרִית [מיושן] (tide)

כָּרַךְ [קצה חבל] (to whip)

כֶּרֶס הָאֳנִיָּה (bearings)

כֶּרֶס הַמִּפְרָשׂ (belly of the sail, bunt of the sail)

כָּשִׁיר לְשַׁיִט (seaworthy)

כֹּשֶׁר שַׁיִט, כושר שיט; כְּשִׁירוּת לְשַׁיִט (seaworthiness)

כֹּשֶׁר תִּמְרוּן, כושר תמרון (manoeuverability, maneuverability, handiness)

כֶּתֶף הַסְּקַרְיָה (quarter, quarters)

כִּתְפֵי הַתֹּרֶן, כתפי התורן (hounds, cheeks)

כַּתָּף יָם [מיושן] (stevedore, porter)

ל

לֹא יַצִּיב בְּיוֹתֵר (crank, cranky)

לֹא כָּשִׁיר לְשַׁיִט (unseaworthy)

לַאגֶר (lugger)

לְאָחוֹר (astern)

לְאֶמְצָע הָאֳנִיָּה, לאמצע האונייה, לָאֶמְצַע (amidships, midships)

לָאשִׁינְג (lashing)

לֵב יָם, לֵב הָאוֹקְיָנוּס, לב האוקיינוס (open sea, high seas, midst of the sea)

לִבָּה, לֵב [של חבל] (core)

לַבְלָר, לָבְלַר הַקֶּפְטֶן (clerk, Captain's clerk)

לֶג [סלנג] (leg)

לַהַב, לַהַב הַמָּשׁוֹט (blade)

לַהַב, לַהֲבֵי הַמְשׁוֹטָה, לַהֲבֵי גַּלְגַּל הַמְשׁוֹטִים (float, float board, board)

לוֹג (log)

לוֹג פָּשׁוּט (common log)

לוֹג פָּטֵנְטִי (patent log, taffrail log)

לִוּוּחַ, ליווח (planking, plating)

– לִוּוּחַ מְלֻכְסָן, ליווח מלוכסן (diagonal planking)

– לִוּוּחַ מְרֹעָף, ליווח מרועף (clinker built, clinker planking)

– לִוּוּחַ מְשֻׁוֶֶּה, ליווח משווה (carvel built, flush planking)

לִוּוּחַ פְּנִימִי, ליווח פנימי [בספינות עץ] (ceiling)

לוּחַ, לוּחַ עֵץ (plank)

לוּחַ הַהֶגֶה (rudder)

לוּחַ הַמַּצְפֵּן (compass card)

לוּחַ נִוּוּט, לוּחַ נִוּוּט מְקוֹרָב, לוח ניווט מקורב (traverse board)

לוּטֶנֶנְט [אנגלית בריטית: לֶפְטֶנֶנְט] (lieutenant)

לוּטֶנֶנְט מִשְׁנֶה (sub-lieutenant)

לוּטֶנֶנְט קוֹמַנְדֶר (lieutenant-commander)

לוּטֶנֶנְט רִאשׁוֹן (first lieutenant)

לוֹיְדְ'ס (Lloyd's)

לִוְיְתָנִית, לווייתנית (whaleboat)

לוּלָאָה, לוּלְאַת חֶבֶל (loop)

– לוּלְאַת בֹּהֶן, לולאת בוהן (overhand loop)

– לוּלְאַת הַצָּלָה (בקצה החבל: bowline; באמצע החבל: bowline on a bight)

– לוּלְאַת הַצָּלָה מִתְהַדֶּקֶת (running bowline)

– לוּלְאַת הַצָּלָה כְּפוּלָה (bowline on the bight)

– לוּלְאַת רְכִיסָה (becket)

– לוּלְאַת שְׁמִינִית (Flemish eye)

לוֹלָב (bolt)

לוֹלַב טַבַּעַת (ring bolt)

לוֹלַב עַיִן (eye bolt)

לוֹקֶר [סלנג] (locker)

לוֹרְד יַמִּי רִאשׁוֹן (First Sea Lord)

לוֹרְד רִאשׁוֹן שֶׁל הָאַדמִירָלִיּוּת (First Lord of the Admiralty)

לוֹרְדִים שֶׁל הָאַדְמִירָלִיּוּת (Lords of the Admiralty)

לַזְבֵּז (fiddle, fiddle rack, fiddle rail)

לַזְבֶּזֶת (gunwale)

לָחוֹף (ashore)

לְחִי הַחַרְטוֹם (bow, מ"ר: bows)

לָחְמָה יַמִּית, לוחמה ימית (naval warfare)

לִיבּוּרְנָה (liburna, liburnis, liburnica)

לִיגָה (league)

לֻלְיָן, לוליין ניקוי (worm)

לִמּוּד, לימוד (stave)

לְמַעְלָה (aloft)

לִמְרוֹמֵי הַתֹּרֶן, לִמְרוֹמֵי הַתְּרָנִים (aloft)

לֹעַ, לוע (muzzle)

לִפּוּף, ליפוף [של חבל] (serving, service)

לְפִי הַסִּימָן (by the mark)

לְפִי הַעֹמֶק, לפי העומק (by the deep)

לִפֵּף, ליפף [חבל] (to serve)

לְצַד (alongside)

לָרֹחַב, לרוחב (athwart)

– לְרֹחַב הָאֳנִיָּה, לרוחב האונייה; מצד לצד (athwartships)

לְשׁוֹן חוֹף (spit of land)

לְשׁוֹן יָבָּשָׁה (headland, promontory)

לְשׁוֹן יָם (inlet, cove)

מ

מֵאָחוֹר (astern)

מֵאֲחוֹרֵי (abaft)

מַאֲחַז שְׁלִיבָה, מַאֲחַז דּוּ־קַרְנִי (cleat)

מֵאֵן לְהִפָּקֵם, האונייה מיאנה להיפקם (to miss stays, to refuse stays)

מְאַסֵּף (jigger)

מְאַסֵּף (spanker)

מִבְדּוֹק (dock)

– מִבְדּוֹק יָבֵשׁ (dry dock, graving dock)

– מִבְדּוֹק צָף (floating dock, floating dry dock, pontoon dock)

– מִבְדוֹק רָטוּב (wet dock)

מְבוֹא הָרוּחַ (leeward)

בִּמְבוֹא הָרוּחַ, לִמְבוֹא הַרוּחַ; בצד מבוא הרוח, לעבר מבוא הרוח (to leeward)

– צַד מְבוֹא הָרוּחַ, הַצַד שֶׁבִּמְבוֹא הָרוּחַ (lee side)

מְבוֹא יָם (heaven for ships; port, harbour)

מְבוֹאַת הַמַּעֲגָנָה (basin)

מְבוֹאַת הַתָּא הָרָאשִׁי (steerage)

מִבְנֶה עִלִּי, מבנה עילי (superstructure)

מִגְדַּלּוֹר (lighthouse)

– מִגְדַּלּוֹר כְּלוֹנְסָאוֹת (pile lighthouse)

– מִגְדַּלּוֹר כְּלוֹנְסָאוֹת בָּרְגִיִּים, מגדלור כלונסאות בורגיים (screw-pile lighthouse)

מְגוּפַת לֹעַ, מגופת לוע (tompion, tampion)

מְגוּרֵי חַרְטוֹם (forecastle; forward crew's berthing, forward berthing compatment)

פֶּתַח מְגוּרֵי הַחַרְטוֹם, פִּתְחַת מְגוּרֵי הַחַרְטוֹם (forecaslte scuttle)

מְגוּרַת דֶּלֶק (bunker)

מְגוּרַת פֶּחָם (bunker, coal bunker)

מַגָּח (butt)

מָגֵן גַּלִּים (wash strake, wash board)

מַגְרֵד (scraper)

מַד גֹּבַהּ הַמַּיִם, מד גובה המים [בדוד קיטור] (water gauge, glass)

מַד דֶּרֶךְ יַמִּי (log)

מַד זָוִית הַהֶגֶה, מד זווית ההגה (telltale, tiller telltale, tell-tale)

מַד לַחַץ הַקִּיטוֹר (steam gauge)

מַד מְהִירוּת [יַמִּי] (log)

מַד עֹמֶק מֵכָנִי, מד עומק מכני (sounding machine)

מָדַד מְהִירוּת [בְּלוֹג פשוט או בְּלוֹג פטנטי] (to cast the log, to heave the log)

מָדַד עֹמֶק, מדד עומק [בחבל האנך] (to cast the lead, to heave the lead)

מָדוֹר (compartment)

מַדְחֵף (propeller, screw propeller, screw)

– מַדְחֵף פְּסִיעָה מִשְׁתַּנָּה (variable pitch propeller, controllable p/p)

– מַדְחֵף תִּמְרוּן (thruster)

– מַדְחֵף תִּמְרוּן אֲחוֹרִי (stern thruster)

– מַדְחֵף תִּמְרוּן קִדְמִי (bow thruster)

מַדְחֵפִי (-screw)

מְדִידַת עֹמֶק, מדידת עומק (sounding)

מִדִּים, מידים (scantlings)

מַדְלֶה (bailer)

מַדְלֵה הָעֹגֶן, מדלה העוגן (cat-heads, catheads; anchor crane; anchor windlass)

מַדְרֵגוֹת [באונייה] (ladder)

מַדְרֵגוֹת הַגַּמְלָה (gangway ladder)

מַדְרֵגוֹת הַיַּרְדָּה (companion ladder)

מַדְרֵגוֹת סִפּוּן בֵּית הָאַחְרָה, מדרגות סיפון בית האחרה; מַדְרֵגוֹת סִפּוּן הָאַחְרָה הָעִלִּי, מדרגות סיפון האחרה העילי (poop ladder)

מַדְרֵגוֹת סִפּוּן בֵּית הַקַּדְמָה, מדרגות סיפון בית הקדמה (forecastle ladder)

מִדְרוֹן בְּנִיָּה, מדרון בנייה (building slip, slipway)

מִדְרוֹן הַשָּׁקָה (launching ramp, boat-launching ramp)

מְהֻדָּק, מהודק (fast, made fast)

מַהֲלָךְ (run)

מַהְפָּךְ (gybe, gibe, jibe)

מֵהַשִּׁדְרִית עַד כַּפְתּוֹר רֹאשׁ הַתֹּרֶן, מהשדרית עד כפתור ראש התורן (from keel to truck)

מוֹבִיל חֶבֶל (fairlead, chock fairlead; chocks, chucks)

מוֹבֶלֶת אֲסִירִים (convict ship)

מוֹבֶלֶת גְּיָסוֹת, מובלת גייסות (transport, troopship)

מוֹבֶלֶת חַיָּלִים, מובלת חיילים (transport, troopship)

מוֹבֶלֶת חֲמוּשָׁה (armed transport)

מוֹבֶלֶת צָבָא (transport, troopship)

מוֹבֶלֶת עֲפָרוֹת (ore carrier, ore vessel)

מוֹבֶלֶת עֵצִים (timber carrier)

מוֹבֶלֶת פֶּחָם (collier)

מוּזֵאוֹן יַמִּי, מוזיאון ימי (maritime museum)

מוֹט הַדֶּגֶל (flagstaff; בחרטום – jackstaff)

מוֹט הַחַרְטוֹם (bowsprit)

מוֹט הַיַּרְכָּתַיִם, מוט הירכתיים (jigger bumpkin, jigger boom)

מוֹטוֹת הַמַּשְׁאֵבָה (pump rods)

מוֹט הַצָּתָה (linstock, lintstock)

מוֹט מְדִידַת עֹמֶק, מוט מדידת עומק (sounding pole; sounding rod)

מוֹטוֹת עֵרֶב (crosstrees)

מוֹטוֹת שְׁתִי (trestletrees, trestles)

מוּל, מוּל הָאֳנִיָּה (ahead, ahead of the ship)

מוּל הַגַּלִּים (head to the sea)

מוּל הַדֹּפֶן, מוּל הָאַחְרָה (athwart)

מוּל הָרוּחַ (with head to the wind, in the teeth of the wind, in the eye of the wind)

מוֹנִיטוֹר (monitor)

מוֹנִית יַמִּית (water taxi)

מוּסָט לְאָחוֹר, המפרש מוסט לאחור (laid aback, sail aback)

מוֹסֵרָה (spring, spring line, spring rope)

– מוֹסֵרָה אֲחוֹרִית (back spring, after spring)

– מוֹסֵרָה קִדְמִית (forward spring, bow spring)

מוֹעֵד יָם (tide), מוֹעֲדֵי יָם (tides)

– מוֹעֵד יָם בַּמּוֹלָד וּבַמָּלֵא (spring tide)

– מוֹעֵד יָם בָּרְבָעִים (neap tide)

– מוֹעֵד יָם מְרַבִּי (spring tide)

– מוֹעֵד יָם רִבְעוֹנִי (neap tide)

מוֹעֲדוֹן יַכְטוֹת, מועדון יאכטות (yacht club)

מוֹעֲדוֹן שַׁיִט (sailing club)

מוֹעֲדִי (tidal)

מוֹעֶצֶת הָאַדְמִירָלִיּוּת (Board of Admiralty)

מוֹעֶצֶת הַמִּסְחָר (.Board of Trade, B.O.T)

מוֹצָא הָרוּחַ (windward)

– בְּמוֹצָא הָרוּחַ, לְמוֹצָא הָרוּחַ (to windward)

מוּצַף, מוּצַף מַיִם (flooded; waterlogged)

מוֹקֵשׁ יַמִּי (naval mine)

– מוֹקֵשׁ מְעֻגָן, מוקש מעוגן (moored mine)

– מוֹקֵשׁ נִסְחָף (drifting mine)

– מוֹקֵשׁ עַצְמָאִי (independent mine)

– מוֹקֵשׁ קַרְקָעִית (ground mine)

מוֹרַד הָרוּחַ (windward, downwind)

– בְּמוֹרַד הָרוּחַ, אֶל מוֹרַד הָרוּחַ (to leeward)

מוֹרֶה [באוניית מפרשים מלחמתית] (schoolmaster)

מוֹרִיד, חֶבֶל מוֹרִיד, מוֹרִידָן (downhaul, downhauler)

מוּשָׁט (waterborne, seaborne)

מוֹשְׁכָה (brace)

מוֹשֵׁךְ סְפִינוֹת (hauler)

מוֹתְחָן בָּרְגִּי, מותחן בורגי (screw strecher, turnbuckle, rigging screw)

מוֹתָר (preventer)

מֶזֶג אֲוִיר נוֹחַ (favorable weather)

מְזָוֶה, מזווה (pantry)

מְזוּזָה יַרְכָּתִית (sternpost)

מְזוּזַת הַיַּרְכָּתַיִם, מזוזת הירכתיים (sternpost)

מֵזַח (pier, jetty, landing)

מֵזַח צָף (floating jetty, floating pier, floating dock)

מַזְחִילָה (waterway, waterways)

מַזְקֵף (topping lift, lift)

מְזַקֵק מֵי יָם (distiller, freshwater evaporator)

מַחְבָּר (joint)

– מַחְבַּר הַשָּׁקָה (butt joint, carvel joint)

– מַחְבַּר לוֹכְסָנִי (diagonal scarf, diagonal butt)

– מַחְבַּר מְדֹרָג, מחבר מדורג (scarf, scarph)

– מַחְבַּר מְשֻׁוֶּה, מחבר משווה (butt joint, carvel joint)

מַחְוַן זָוִית הַהֶגֶה, מחוון זווית ההגה (tiller telltale)

מַחְוְקֵי הַתֹּרֶן, מחווקי התורן (mast partners)

מַחַט הַמַּצְפֵּן (needle of the compass)

מַחַט לְמִפְרָשִׂים (sail needle)

מְחִי מָשׁוֹט [מליצי] (pull, stroke)

מַחֲלַת יָם (seasickness)

מַחְסֵה אֳנִיּוֹת (shipshed)

מַחְסָן (store, storeroom, room, locker)

מַחְסַן בְּגָדִים (slop room)

– מַחְסַן הַכַּלְכַּל (steward room)

– מַחְסַן הַלֶּחֶם (bread room)

– מַחְסַן הַשֵּׁכָר, מחסן השיכר (spirit room)

– מַחְסָן הַשַּׁרְשֶׁרֶת (chain locker)

– מַחְסָן חֶבֶל הָעֹגֶן, מחסן חבל העוגן (cable tier)

– מַחְסַן מִטְעָן [באונייה] (hold)

– מַחְסַן מִפְרָשִׂים (sail locker, sail room)

– מַחְסַן נָמֵל (warehouse)

מְחִצָּה, מחיצה (bulkhead)

– מְחִצַּת הִתְנַגְּשׁוּת, מחיצת התנגשות (collision bulkhead)

מֵחַרְטוֹם לְיַרְכָּתַיִם, מחרטום לירכתיים (from stem to stern)

מַחְתָּךְ אָפְקִי, מחתך אופקי (half breadth plan)

מַחְתָּךְ אָרְכִּי, מחתך אורכי (sheer plan, sheer draught)

מַחְתָּךְ רָחְבִּי, מחתך רוחבי (body plan)

מִטְבָּח [באונייה] (galley)

מַטֵּה הַהֶגֶה (rudder stock)

מַטֵּה הַעֹגֶן, מטה העוגן (anchor stock)

מַטַּח דֹּפֶן, מטח דופן (broadside)

מַטַּח כָּבוֹד (gun salute)

מַטַּח צַד (broadside)

מִטְעָן (cargo, freight, lading)

– מִטְעָן בַּחֲבִילוֹת (bale cargo, bale goods)

– מִטְעָן בְּצֹבֶר, מטען בצובר (bulk cargo)

מִטְעָן בְּשַקִּים (bag cargo)

– מִטְעָן בְּתִפְזֹרֶת, מטען בתפזורת (bulk cargo)

מִטְעָן כְּלָלִי (general cargo)

מִטְעַן רֶסֶס (powder box)

מֵי יָם (seawater)

מֵי נֵטֶל (ballast water)

מֵי שִׁפּוּלַיִם, מי שיפוליים (bilge water, bilgewater)

מִידְשִׁיפְּמֶן (midshipman)

reefers: כינוי למידשיפמנים בצי הבריטי בתקופת המפרשים

מֵיטִיב לָשׁוּט קָרוֹב לָרוּחַ, האונייה מיטיבה לשוט קרוב לרוח (to hold a better wind)

מִיל יַמִּי (sea mile)

מַיִם טֵרִיטוֹרְיָאלִיִּים (territorial waters)

מַיִם פְּנִימִיִּים (internal waters)

מֵימֵי חוֹפִים (territorial waters)

מִינֵי חֲבָלִים, חֲבָלִים (cordage)

מֵיתָר, מֵיתַר קֶרֶן (sheet)

– מֵיתַר פֶּקֶם (תַּחְתִי) קִדְמִי, פֶּקֶם קִדְמִי (foretack).

– מֵיתַר פֶּקֶם (תַּחְתִי) רָאשִׁי, פֶּקֶם רָאשִׁי (maintack).

– מֵיתַר קֶרֶן (תַּחְתִי) קִדְמִי, מֵיתָר קִדְמִי (foresheet, fore-sheet).

– מֵיתַר קֶרֶן (תַּחְתִי) רָאשִׁי, מֵיתָר רָאשִׁי (mainsheet, main-sheet).

– מֵיתָר שַׁרְשֶׁרֶת (chain sheet)

– מֵיתְרֵי מִפְרְשֵׂי הַקַּדְמָה (headsheets)

מֻּכֶּה סַעַר, מוכה סער (storm-beaten, weather-beaten)

מְכוּלָה (container)

מְכוֹנָאוּת יַמִּית (marine engineering)

מְכוֹנָאי יַמִּי (marine engineer)

– מְכוֹנָאי רִאשׁוֹן, קְצִין מְכוֹנוֹת רִאשׁוֹן (First Engineer); מכונאי שני, קצין מכונות שני (Second Engineer) וכך הלאה עד מכונאי חמישי.

מְכוֹנַאי רָאשִׁי (chief engineer, chief)

מְכוֹנוֹת הֲנָעָה (propulsion machinery)

מְכוֹנוֹת סִפּוּן, מכונות סיפון (deck machinery)

מְכוֹנָן (mechanic; machinery operator)

מְכוֹנַת הַהֶגֶה (steering gear)

מְכָלִית (tanker)

מְכָלִית עֲנָק (supertanker)

מִכְלָל (gear)

מִכְמָרְתָּן, מכמורתן (trawler)

מִכְנָס [של חבל עוגן או של שרשרת עוגן] (hawsehole, hawse hole)

מִכְנָס [של תותח] (breech)

מִכְסֵה הָאֳנִיָּה, מכסה האונייה [מיושן] (deck)

מִכְסֵה הַכַּוָּה, מכסה הכווה (hatch cover, hatch)

מִכְסֵה לֹעַ, מכסה לוע (tompion, tampion)

מַכְשִׁיר נִוּוּט, מכשיר ניווט (navigational instrument)

מַכַּת רוּחַ (squall)

מֶלֶא (dunnage)

מָלֵא קָדִימָה, קָדימָה מָלֵא (full speed ahead)

מְלֵאַת מַעֲטֶה [אונייה] (ship rigged, full-rigged)

מִלְבָרִית (outrigger, rowing frame)

מַלְגֵּז (crutch; נקרא בטעות גם rowlock, oarlock)

מִלּוּאֵי הַמִתְנַדְבִים שֶׁל הַצִּי הַמַּלְכוּתִי, מילואי המתנדבים של הצי המלכותי (Royal naval volunteer reserve)

מִלּוּאֵי הַצִּי, מילואי הצי (naval reserve)

מַלָּח (sailor; deck hand, hand, foremast man, foremast hand; seaman)

– "לְהַפְלִיג כְּמַלָּח" [באוניית מפרשים] (to sail before the mast)

– "הַמַּלָּחִים" [באוניית מפרשים] (the hands forward)

– "מַלָּח" [באוניית מפרשים] (foremast man)

– "מַלָּח" [בצי הבריטי] (tar)

מַלָּח בְּחֻפְשַׁת חוֹף, מלח בחופשת חוף (liberty man)

מַלָּח בָּכִיר (quartermaster

מַלָּח טִירוֹן (landsman)

מַלָּח כָּשִׁיר (able seaman)

מַלָּח מַתְחִיל (apprentice seaman)

מַלָּח פָּשׁוּט (.ordinary seaman, O.S)

מַלָּח רִאשׁוֹן (Seaman, 1st class)

מַלָּח שֶׁל נְהָרוֹת וַאֲגָמִּים (freshwater sailor)

מַלָּחוּת [מיושן] (seamanship)

כַּיָּאֶה לְמַלָּחוֹת טוֹבָה, כַּיָּאֶה לְיַמָּאוּת טוֹבָה (seamanlike, seamanly)

מַלָּחֵי הַדֹּפֶן, מלחי הדופן (side-boys, side-men)

מֶלְחְצֵי שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן, מלחצי שרשרת העוגן (chain cable compressor, compressor)

מֶלְצַר (steward)

מֶלְצַר רָאשִׁי (chief steward)

מַלְקוֹחַ יַמִּי (prize, naval prize)

מְמַלֵּא מָקוֹם (acting)

מְמֻנֶּה עַל הַמִּטְעָן, ממונה על המטען (supercargo)

מִמְשֶׁה (slipway, patent slipway, marine railway)

מִן הָחוֹף (offshore, off-shore)

מַנְגְנוֹן הַהֶגֶה (steering gear)

מְנַהֵל מִבְדוֹק (dock master)

מִנְהֶרֶת הַצִיר (shaft tunnel)

מָנוֹעַ אַרְבַּע דַּרְגָּתִי (quadruple expansion engine)

מָנוֹעַ דּוּ־דַּרְגָּתִי (compound engine)

מָנוֹעַ חִיצוֹן (outboard motor)

מְנוֹעַ עֵזֶר (donkey engine, auxiliary engine)

מָנוֹעַ פְּנִימִי (inboard engine, inboard motor)

מְנוֹעַ קִיטוֹר (steam engine)

מָנוֹעַ רָאשִׁי (main engine)

מָנוֹעַ תְּלַת־דַּרְגָּתִי, מנוע תלת-דרגתי (triple expansion engine)

מָנוֹעַן (motorman)

מְנוֹף יָד (handspike)

מָנוֹר (boom)

– מְנוֹר חָלוּץ (jibboom, jib-boom)

– מְנוֹר חָלוּץ מְעוֹפֵף (flying jibboom)

– מָנוֹר לְסִירוֹת (boat boom, riding boom, swinging boom)

לְלֹא מָנוֹר (loose-footed, loose at the foot)

מָנֶוְרָה, מנוורה [סלנג] (manoeuvre)

מְנוֹרַת בֵּית הַמַּצְפַּן (binnacle lamp)

מַנִיחַת מוֹקְשִׁים (minelayer)

מְנַת מָזוֹן (ration)

מֶס (mess)

– מֶס קְצִינִים (officers' mess)

– מֶס נַגָּדִים (warrant officers' mess)

– חָבֵר לַמֶּס (messmate)

מִסְדְרוֹן (alley way, alleyway, passage way; gangway [dated])

מַסִּיק (fireman, stoker)

מִסְכוֹר (lock)

מְסֻכַת הַמַּסָּקָה, מסוכת המסקה (fiddley, fidley)

מַסְלוּל (course)

מְסִלּוֹת הַשָּׁקָה, מסילות השקה (launching ways)

מְסִלַּת אֳנִיּוֹת, מסילת אוניות (ship trackway, diolkos)

מַסְמֵר עֵץ (treenail)

מַסָּע (passage)

– מַסַּע הַיָּם [מליצי] (voyage)

– מַסַּע הֲלוֹךְ (passage out)

– מַסַּע חֲזוֹר (passage in)

– מַסַּע צַיִד [של אוניית לווייתנים] (cruise)

– מַסַּע שׁוֹד [של אוניית פירטים] (cruise)

מִסְפּוּן (docking)

מִסְפֵּן (to dock, to dry-dock)

מִסְפָּן (division; dock)

– מִסְפַּן בְּנִיָּה, מספן בנייה (building dock, building basin)

– מִסְפַּן כִּלּוּל, מספן כילול (fitting out dock, fitting out basin)

מִסְפָּנָה (shipyard, dockyard)

מִסְפֶּנֶת הַצִּי (navy yard)

מַסָּקָה (fire room, stokehold)

מִסְקַר הַצִּי (fleet review)

מָסַר לְחַסְדֵי הַזְּרָמִים וְהָרוּחוֹת (to set adrift)

מִסְתַּעֲרִים עַל הַסִּפּוּן, מסתערים על הסיפון (boarders) 

מַעְבּוֹרַאי (ferryman, waterman)

מֵעֵבֶר לַדֹפֶן, אֶל מֵעֵבֶר לַדֹפֶן, מעבר לדופן (overboard, over the side, by the board)

מַעְבֹּרֶת, מעבורת (ferry, ferryboat)

– הֶעֱבִיר בְּמַעְבֹּרֶת, העביר במעבורת; עָבַר בְּמַעְבֹּרֶת, עבר במעבורת (to ferry)

– מַעְבֹּרֶת גַּלְנוֹעַ, מעבורת גלנוע (RoRo ferry)

– מַעְבֹּרֶת נוֹסְעִים, מעבורת נוסעים (ferry, passenger ferry)

– מַעְבֹּרֶת נוֹסְעִים וְגַּלְנוֹעַ, מעבורת נוסעים וגלנוע (passenger and RoRo ferry)

– מַעְבֹּרֶת רַכָּבוֹת, מעבורת רכבות (train ferry)

מַעֲגָן (anchorage)

– מַעֲגָן פָּתוּחַ (roadstead, roads, road)

מַעֲגָנָה לְאֳנִיּוֹת, מעגנה לאוניות (dock)

מַעֲגָנָה לְיַכְטוֹת, מעגנה ליאכטות (marina)

מַעֲגָנָה סְכוּרָה (wet dock)

מְעֻגֶּנֶת, האונייה מעוגנת (at anchor, the ship rides at anchor)

מִעֵט מִפְרָשִׂים, מיעט מפרשים (to shorten sails)

– בִּמְעַט מִפְרָשִׂים, בְּמִפְרָשִׂים מְצֻמְצָמִים (under shortened sails)

מִעֵט תִּפְרֹשֶׂת, מיעט תפרושת (to shorten sails)

מַעֲטֶה (rigging, furniture [dated]; rig)

מַעֲטֵה אָרְכִּי, מעטה אורכי (fore and aft rig)

– מַעֲטֵה בֶּרְמוּדָה (Bermuda rig)

מַעֲטֵה דְּחָק (jury rig)

– מַעֲטֶה מִפְרְשֵׂי גַּף (gaff rig)

– מַעֲטֶה מִפְרְשֵׂי זְרוֹעַ (lugsail rig, lug rig)

– מַעֲטֵה רָחְבִּי, מעטה רוחבי (square rig)

מַעֲטֶפֶת תְּחִלָּה, מעטפת תחילה (shell-first)

מַעֲטָר, מַעֲטַר הַכָּוָּה, מעטר הכווה (coaming, hatch coaming)

מְעִיל יַמַּאִים, מְעִיל סַפָּנִים (boat cloack)

מֵעַל הָרוּחַ (to windward)

מַעֲלֵה הָרוּחַ (windward)

בְּמַעֲלֵה הָרוּחַ, לְמַעֲלֵה הָרוּחַ (to windward)

מַעֲלֵה הַתַּחְתִּית (rise of floor, rise of bottom, deadrise)

מַעֲלִית סִירוֹת (boat lift)

מַעֲלָן (halyard, halliard)

– מַעֲלַן אוֹתוֹת (signal halyard)

– מַעֲלַן הַקָּדְקוֹד, מעלן הקודקוד (peak halyard)

– מַעֲלַן הַצַּוָּאר, מעלן הצוואר (throat halyard)

– מַעֲלַן מָנוֹר (topping lift, lift)

– מַעֲלַן קֶרֶן (clue line, clew line)

– מַעֲלַן שָּׂׂפָה (leech line, leech garnet)

– מַעֲלַן תַּחְתִּית (buntline)

מַעֲמָס (deadweight, dead tonnage)

מַעֲנָב (sling)

– מַעֲנַב הַסְּקַרְיָה, מַעֲנְבֵי הַסְּּקַרְיָה (slings of yard, chain slings)

מַעֲנַב חָבִית (butt sling, cask sling)

– מַעֲנַב חֶבֶל (rope sling)

מַעֲנַב מִבְטָח (top chain)

– מַעֲנַב שַׁרְשֶׁרֶת (chain sling)

מַעֲצָד (adze)

מַעֲצָמָה יַמִּית (seapower)

מַעֲקֵה הַגֶּשֶׁר (bridge rail)

מַעֲקֵה הַסִּפּוּן, מעקה הסיפון, מַעֲקֶה (bulwarks)

מַעֲקֵה הַיַּרְכָּתַיִם, מעקה הירכתיים (taffrail)

מַעֲקֶה עֶלְיוֹן (topgallant bulwark)

מַעֲקֵה עַמּוּדִים, מַעֲקֶה (railing)

מַעֲקֵה פִּינֵי שְׁלִיבָה (fife rail)

מַעֲרַךְ בֶּרְמוּדָה (Bermuda rig)

מַעֲרַך הַמַּעֲטֶה (rig)

מַעֲרַךְ קְרָב טוּרִי (line of battle)

מַעֲרֶכֶת (gear)

מַעֲרֶכֶת גַּלְגִּלּוֹת, מערכת גלגילות (block and tackle, tackle, purchase)

מַעֲשֵׁנָה (funnel, stack)

מַפָּה יָמִּית, מַפַּת יָם (chart, sea chart, nautical chart)

מִפְנֶה (tack)

מַפְסֶלֶת סְתִימָה (caulking iron)

מַפְעִיל דּוּד עֵזֶר (donkeyman)

מְפַקֵד אֳנִיַּת שָׁלָל, מפקד אוניית שלל (prizemaster)

מְפַקֵּד סִירָה (coxwain)

מְפַקֵּחַ עַל הַיַמָּאִים (shipping master)

מְפַקֵּחַ רָאשִׁי עַל הַיַּמָּאִים (head shipping master)

מִשְׂרַד הַמְּפַקֵּחַ עַל הַיַּמָּאִים (shipping office)

מִפְקָם (tack)

מִפְרָץ (gulf, bay)

מִפְרָצוֹן (creek)

מַפְרֶקֶת הַסְּקַרְיָה (truss)

מִפְרָשׂ (sail)

– מִפְרָשׂ אֲחוֹרִי (mizzen, mizen, mizzen sail)

– מִפְרָשׂ אָרְכִּי, מפרש אורכי (fore-and-aft sail)

– מִפְרָשׂ בֶּרְמוּדָה, מִפְרָשׂ בֶּרְמוּדִי (Bermuda sail)

– מִפְרַשׂ גַּף (gaff sail, trysail)

– מִפְרַשׂ גַּף מְאַסֵּף (spanker, driver)

– מִפְרַשׂ גַּף עִלִּי, מפרש גף עילי (gaff topsail)

מִפְרַשׂ דֶלְתָּא, מִפְרָשׂ דְּמוּי דֶּלְתָּא (leg-of-mutton sail, shoulder-of-mutton sail)

– מִפְרַשׂ זְרוֹעַ (lug sail, lug)

– מִפְרַשׂ זְרוֹעַ אוֹסְטְרוֹנֶזִי (austronesian boom lugsail, crab claw sail)

– מִפְרַשׂ זְרוֹעַ עוֹמֵד (standing lug)

– מִפְרַשׂ זְרוֹעַ רָכִין (dipping lug)

– מִפְרָשׂ חָלוּץ (jib)

– מִפְרָשׂ לָטִינִי (lateen sail)

– מִפְרָשׂ מְאַסֵּף (jigger)

– מִפְרַשׂ מוֹט (spritsail)

– מִפְרַשׂ מוֹט הַחַרְטוֹם (spritail)

– מִפְרָשׂ מָלֵא, המפרש מלא רוח (the sail is full, the sail is drawing‏)

– מִפְרָשׂ מְרֻבָּע, מפרש מרובע (quadrilateral sail)

– מִפְרָשׂ מַרְקִיעַ (skysail)

– מִפְרָשׂ מָשׁוּךְ לְאָחוֹר (sail braced aback)

– מִפְרָשׂ מְשֻׁלָשׁ, מפרש משולש (triangular sail)

– מִפְרַשׂ סוּפָה (storm sail)

– מִפְרַשׂ סֵטִי (settee sail, settee)

– מִפְרַשׂ סְעָרָה (stormsail, storm sail)

– מִפְרָשׂ עִלִּי, מפרש עילי (topsail)

מִפְרָשׂ עִלִּי רִאשׁוֹן, מפרש עילי ראשון (lower topsail)

– מִפְרָשׂ עִלִּי שֵׁנִי, מפרש עילי שני (upper topsail)

– מִפְרָשׂ עֶלְיוֹן (royal sail, royal)

– מִפְרָשׂ עַלְעִלִּי, מפרש עלעילי (topgallant sail, topgallant)

– מִפְרָשׂ עַלְעִלִּי רִאשׁוֹן, מפרש עלעילי ראשון (lower topgallant sail)

– מִפְרָשׂ עַלְעִלִּי שֵׁנִי, מפרש עלעילי שני (upper topgallant sail)

מִפְרָשׂ פָּרוּשׂ בִּמְלֹאוֹֹ, מפרש פרוש במלואו (plain sail)

– מִפְרָשׂ קִדְמִי (foresail)

– מִפְרָשׂ רָאשִׁי (mainsail)

– מִפְרַשׂ רוּחַ (wind sail)

– מִפְרָשׂ רָחְבִּי, מפרש רוחבי (square sail)

– מִפְרָשׂ תּוֹסָף (staysail)

– מִפְרָשׂ תַּחְתִּי (רָחְבִּי), מפרש תחתי רוחבי (course)

– מִפְרָשׂ תַּחְתִּי אֲחוֹרִי (cross jack, crossjack)

– מִפְרְשֵׂי הָאַחְרָה (after sails)

– מִפְרְשֵׂי הַקַּדְמָה (headsails)

– מִפְרְשֵׂי סְעָרָה (storm canvas)

– מִפְרְשֵׂי תַּחֲרוּת, מִפְרָשִׂים תַּחֲרוּתִיִּים (racing sails)

– מִפְרָשִׂים קַלִּים (light sails)

מְפָרֵשׁ יָמִּים (seafarer)

מִפְרָשִׂית (sailing boat, sailboat)

– מִפְרָשִׂית מְמֻנַּעַת, מִפְרָשִׂית מָנוֹעַ (motorsailer, motorsailor)

 מִפְרָשִׂית מַשָׂא (sailing barge)

מִפְרָשָׂן (sailmaker)

מִפְרְשָׂנוּת (sail handling)

מַפַּת הָאַדְמִירָלִיוּת (Admiralty chart)

מִפְתָּל (lay)

מִפְתַּן הַסִּפּוּן, מפתן הסיפון (break of a deck, break)

– מִפְתַּן סִפּוּן בֵּית הָאַחְרָה, מפתן סיפון בית האחרה (break of the poop)

– מִפְתַּן סִפּוּן הָאַחְרָה הָעִלִּי, מפתן סיפון האחרה העילי (break of the poop)

מַצַּב פַּרְפַּר, בְּמַצַּב פַּרְפַּר (wing and wing; goose wings)

מָצוֹף (buoy; float)

– סִמֵּן בְּמָצוֹף, סימן במצוף; קָשַׁר מָצוֹף לְ־ (to buoy)

– מְצוֹף הִתְקַשְּׁרוּת (mooring buoy)

– מְצוֹף נְגִידָה (warping buoy)

– מְצוֹף סִמּוּן, מצוף סימון (marking buoy, mark buoy)

– מְצוֹף עֹגֶן, מצוף עוגן (anchor buoy, cable buoy)

מְצוֹף עֲרָפֶל (fog buoy)

– מְצוֹף רְתִיקָה (mooring buoy, anchorage buoy)

מַצִּית חַלָּמִישׁ (באקדחים וברובים: flintlock, lock; בתותחים: gunlock, flint gunlock)

מַצִּיתִים דְּרוֹךְ! (!Cock your locks)

מִצְלַעַת תְּחִלָּה, שיטת מצלעת תחילה (.frame-first construction, skeleton-first c)

מְצֻלָק מִסּוּפוֹת, מצולק מסופות (storm-beaten, weather-beaten)

מִצְעָה, מִצְעַת הַגּוּף (middle body)

מַצְעֶרֶת (throttle valve; throttle handle)

מַצְפֵּן (compass)

– מַצְפֵּן הַתָּא (cabin compass)

– מַצְפֵּן יַמִּי (mariner's compass)

– מַצְפֵּן כִּיס (pocket compass)

– מַצְפֵּן מַגְנֶטִי (magnetic compass)

מַצְפֵּן מְהֻפָּךְ, מצפן מהופך (overhead compass, inverted compass, tell-tale compass)

מַקֶּבֶת לִפּוּף, מקבת ליפוף (serving mallet)

מִקּוּם, מִקּוּם הָאֳנִיָּה, מיקום [גיאוגרפי של] האונייה (position, ship's position)

מְקוֹם עֲגִינָה (anchorage, berth)

מְקּוֹר הַחַרְטוֹם (beakhead, beak)

מַקּוֹשׁ (cock)

מִקְטֹרֶן מַלָּחִים, מקטורן מלחים, מקטורן ספנים (blue jacket, monkey jacket)

מַקֶּשֶׁת (minelayer)

מִרְדָּף כְּלָלִי (a general chase)

מָרַח זֶפֶת (עַל סִדְקֵי הַלוּחוֹת) (to pay a seam)

מֶרְחָב, מֶרְחָבֵי הַיָּם [הנשקפים מן החוף] (offing)

מֶרְחַב יָם (sea-room)

מָרִינָה, מארינה (marina)

מַרְצֵעַ (pricker)

מִרְצָף (berth, docking place)

מִרְתָּק (mooring berth, mooring, berth)

מַשָּׂא כְּלָלִי (general cargo)

מַשְׁאֵבָה (pump)

– מַשְׁאֵבָה קִדְמִית (head-pump)

מַשְׁאֵבַת מֵי נֵטֶל (ballast pump)

מַשְׁאֵבַת שִׁפּוּלַיִם, משאבת שיפוליים, משאבת מי שיפוליים (bilge pump)

מַשַּׁב רוּחַ, מַשָּׁב (gust, puff)

מַשָּׁבִים קַלִּים (light airs)

מַשַּׁב רוּחַ קָלִיל [מליצי] (capful of wind)

מִשְׁבָּרִים, מִשְׁבְּרֵי חוֹף (breakers)

מִשִּׁדְרִית עַד כַּפְתוֹר רֹאשׁ הַתֹּרֶן, משדרית עד כפתור ראש התורן (from keel to truck)

מָשׁוֹט (oar)

– מָשׁוֹט אִינְדִּיָּאנִי (paddle)

– מְשׁוֹט הֶגֶה (rudder oar, steering oar)

– מְשׁוֹט הִגּוּי, משוט היגוי (rudder oar, steering oar)

– מְשׁוֹט יַרְכָּתַיִם, משוט ירכתיים, מָשׁוֹט יַרְכָּתִי (sweep, scull)

– מָשׁוֹט כָּפוּל, מָשׁוֹט כְּפוּל לְהָבִים (double paddle, double blade paddle)

מְשׁוֹטָאי (oarsman, rower)

מְשׁוֹטָה (paddle wheel)

– מְשׁוֹטָה יַרְכָּתִית (stern-wheel)

– מְשׁוֹטָה צִדִּית (side-wheel)

מָשׁוּךְ לְאָחוֹר, סקריה משוכה לאחור (braced aback)

מָשׁוּךְ לָאֹרֶך, סקריה משוכה לאורך (braced up)

מָשׁוּךְ לְהִסּוֹג, סקריה משוכה להיסוג (braced aback)

מָשׁוּךְ לַחֹד, סקריה משוכה לחוד (braced sharp)

מָשׁוּךְ לִפְקוֹם, סקריה משוכה לפקום (braced about)

מָשׁוּךְ לָרֹחַב, סקריה משוכה לרוחב (braced in)

מִשְׁוָר, משוור (footrope, horse)

– מִשְׁוַר פְלֶמִי, משוור פלמי (Flemish horse)

מַשְׁחִיתָה [מיושן] (destroyer, torpedo-destroyer)

מַשְׁחֶתֶת (destroyer, torpedo-destoryer)

מַשָּׁט (sailing; ceremonial sailing)

מִשְׁטָרָה יַמִּית (water police)

מְשִׁיחָה, חוט משיחה (twine)

מֵשִׁיט [נ' מְשִׁיטָה, מְשִׁיטוֹת] (skipper)

מֵשִׁיט סִירָה (boatman, waterman)

מְשִׁיכַת מָשׁוֹט [מליצי] (pull, stroke)

מְשִׁיכַת סְפִינוֹת (hauling)

מָשַׁךְ [חבל, שרשרת] (to haul; to heave)

מְשֹׁךְ מִפְרָשׂ רָאשִׁי!, משוך מפרש ראשי! (!Mainsail haul)

מִשֵּׁךְ סְקַרְיָה, מישך סקריה (to brace)

– מִשֵּׁךְ לְאָחוֹר, מישך סקריה לאחור (to brace aback)

– מִשֵּׁךְ לָאֹרֶךְ, מישך סקריה לאורך (to brace up)

– מִשֵּׁךְ לְהִסּוֹג, מישך סקריה להיסוג (to brace aback)

– מִשֵּׁךְ לַחֹד, מישך סקריה לחוד (brace sharp)

– מִשֵּׁךְ לָרֹחַב, מישך סקריה לרוחב (to brace in, to square)

– מִשֵּׁךְ לִפְקֹם, מישך סקריה לפקום (brace about, haul around)

מִשְׁכָּב [מליצי] (berth)

מְשַׁמֵן (oiler, greaser)

מִשְׁמַר הַחוֹפִים (coastguard, coast guard)

מִשְׁמֶרֶת (watch)

מִשְׁמֶרֶת חָפְשִׁית, משמרת חופשית (watch below)

מִשְׁמֶרֶת חֲצָאִין [מליצי] (dog watch)

מִשְׁמֶרֶת כֶּלֶב (dogwatch, dog watch)

מִשְׁמֶרֶת עֹגֶן, משמרת עוגן (anchor watch)

מַשְׁעֵן מָשׁוֹט (tholepin, thole-pin)

מִשָּׁק, מישק, מישקי הלוחות (seam, seams)

מַשְׁקוֹעַ (mooring sinker)

מִשְׂרַד הַיַּמִּיָּה הַבְּרִיטִי [מיושן] (admiralty)

מַשְׁרוֹקִית רַב מַלָּחִים (boatswain's pipe, boatswain's whistle, bosun's call)

מַתָּח (martingale boom, martingale, dolphin striker)

מָתַח חֶבֶל (to haul taut, to haul tight)

מָתַח לְגַמְרֵי [מיתר של מפרש אורכי] (to flatten in)

מָתַח מֵיתָר [של מפרש] (to sheet home, to haul home)

מַתְחֵב (rammer)

מִתַּחַת לָרוּחַ (leeward)

מַתְלֶה, מַתְלֵה הַמָּנוֹר, מַתְלֵה הַסְּקַרְיָה (topping lift, lift)

מִתְלַיִם, מתליים (gimbals)

מָתְנֵי הָאֳנִיָּה, מותני האונייה (waist)

מִתְנַפְנֵף, המפרש מתנפנף (shivering, shaking, flapping)

מַתְפִּיל מֵי יָם (distiller, fresh water evaporator)

מַתְפֵּסִים (nippers)

מִתְקָן יַמִּי (offshore installation)

נ

נָאוּאַרְכוֹס (nauarchos)

נָאוּמַכְיָה (naumachia)

נָגַד (to warp, to kedge)

נֶגֶד הַגַּלִּים (head to the sea)

נַגַּד מִשְׁמַעַת (master-of-arms)

נַגָּדָא [ארמית, חז"ל] (hauler)

נְגִידָה (warping; kedging)

נַגָּר, נַגָּר הָאֳנִיָּה; נַגַּר אֳנִיּוֹת, נגר אוניות (carpenter; sea carpenter)

נִגְרָף (to drift, to drive, to get adrift)

נִגְרָר, הָעֹגֶן נִגְרָר, העוגן נגרר (the anchor comes home)

נֵד עָנָן (cloudbank, bank of clouds)

נִדְנוּד (pitch, pitching)

נִהֵג, ניהג את האונייה (to steer)

נֶהֱדַף לְאָחוֹר, המפרש נהדף לאחור (taken aback)

נוֹדֶדֶת (tramp ship, tramp vessel, general trader)

נִוּוּט, ניווט [הפעולה] (navigation)

– נִוּוּט אַסְטְרוֹנוֹמִי, ניווט אסטרונומי (astronomical navigation)

נִוּוּט חוֹפִי, ניווט חופי (coastal navigation)

נִוּוּט מְקוֹרָב, ניווט מקורב (dead reckoning)

נוֹחַ, ים נוח (smooth)

נַוָּט, נווט (navigator)

נִוֵּט, ניווט (to navigate)

נַוָּטוּת, נווטות [המקצוע] (navigation)

נוֹסֵעַ בֵּינַת סִפּוּנִים, נוסע בינת סיפונים (steerage passenger)

נוֹסֵעַ סִפּוּן, נוסע סיפון (deck passenger)

נוֹסֵעַ סָמוּי (castaway)

נוֹסֵעַ תָּא (cabin passenger)

נוֹפֵף מִפְרָשׂ [לאות ברכה] (to let fly)

נוֹרָא, ים נורא (phenomenal)

נוֹשֵׂא תַּחְמִישִׁים, נַעַר נוֹשֵׂא תַּחְמִישִׁים (powder-boy, powder-monkey)

נוֹשֵׂאת גְּיָסוֹת, נושאת גייסות (transport, troopship, troop carrier, trooper)

נוֹשֵׂאת חַיָּלִים, נושאת חיילים (transport, troopship)

נוֹשֵׂאת מְטוֹסִים (air-carrier)

נוֹשֵׂאת מְסוֹקִים (helicopter carrier)

נוֹשֵׂאת צָבָא (transport, troopship)

נִזּוֹק, אונייה ניזוקה (disabled, disabled ship)

נָחוֹתֵי יַמָּא [לשון חז"ל] (seafarers, mariners)

נַחְשׁוֹל (billow)

נָחַת (to land)

נַחָת (marine)

נַחֶתֶת (landing craft)

נַחֶתֶת חַיָּלִים (Landing Craft Personnel, LCP)

נַחֶתֶת טַנְקִים (Landing Craft Tank, LCT)

נָטָה עַל צִדּוֹ, האונייה נטתה על צדה (to heel over; to have a list)

נָטָה עַל צִדּוֹ בְּמִדָה מְסֻכֶּנֶת, האונייה נטתה על צדה במידה מסוכנת (to lay broadside on, to lay on her broadside, to lay on her beam ends)

נִטּוּל מִטְעָן, ניטול מטען (cargo handling)

נְטוּלַת רוּחַ, אונייה נטולת רוח [מליצי] (becalmed)

נְטוּלַת תְּרָנִים, אונייה נטולת תרנים (dismasted)

נָטוּשׁ בְּאִי בּוֹדֵד, נָטוּשׁ עַל חוֹף שׁוֹמֵם (marooned)

נִטֵּל מִטְעָן, ניטל מטען (to handle cargo)

נְטִי (cant; rake)

נְטִי הַתֹּרֶן, נטי התורן (rake of a mast)

נְטִיָּה [של אונייה] (list, heel)

נְטִיָּה לַעֲלוֹת לָרוּחַ, נטייה לעלות לרוח (weather helm)

נְטִיָּה לָרֶדֶת מֵהָרוּחַ, נטייה לרדת מהרוח (lee helm)

נֵטֶל (ballast)

נִטֵּל מִטְעָן, ניטל מטען (to handle cargo)

נִטְעַן לֹעַ, נטען לוע (muzzle-loaded, muzzle-loader)

נִטְעַן מִכְנָס (breech-loaded, breech-loader)

נִטְרָד (to drift, to drive, to get adrift)

נִטְרָד עַל יְדֵי הַרוּחַ, האונייה נטרדת על ידי הרוח (the ship is making leeway)

נִטְרְפָה סְפִינָה (wreck)

נָטַשׁ בְּאִי בּוֹדֵד, נָטַשׁ עַל חוֹף שׁוֹמֵם (to maroon)

נִטְשׁוּ אֶת הָאֳנִיָּה! נטשו את האונייה! (!Abandon ship)

נִיד גַּל (roll of the sea)

נִיַּח אֶת הָאֳנִיָּה, נייח את האונייה (to heave to, to lay hove to)

נִימוּסֵי דְּגָלִים (flag etiquette, flag protocol)

נְיָרוֹת הָאֳנִיָּה, ניירות האונייה (ship's papers)

נְמוּךְ שֹׁקַע, נמוך שוקע (shallow draught, shallow draft)

נָמֵל (harbour; port; haven)

נְמַל בַּיִת (home port)

נְמַל דַּיִג (fishing harbour)

נְמַל טְעִינָה (port of loading)

נְמַל יַעַד (port of destination)

– נְמַל מִבְטָחִים, חוֹף מִבְטָחִים [מליצי] (haven)

– נְמַל מַחֲסֶה (port of refuge)

– נְמַל מִקְלָט (port of refuge, harbour of refuge; haven)

נְמַל פְּקִידָה (port of call)

נְמַל פְּרִיקָה (port of discharge)

– נְמַל רִשּׁוּם, נמל רישום (port of registry)

נִמְשָׁךְ, הָעֹגֶן נִמְשָׁךְ, העוגן נמשך [לאונייה] (to come home, the anchor is coming home)

נִמְשָׁךְ לְמוֹרַד הָרוּחַ, האונייה נמשכת למורד הרוח (the ship is slack)

נִמְשָׁךְ לְמַעֲלֵה הָרוּחַ, האונייה נמשכת למעלה הרוח (the ship is gripping, the ship is ardent)

נֵס (pennant, pendant)

נֵס הַקָּצִין הַבָּכִיר (senior officer's pendant)

נֵס הַשֵּׁרוּת הַפָּעִיל, נס השירות הפעיל (commissioning pendant, masthead pendant)

נֵס הַתְּשׁוּבָה (answering pendant)

נֵס רֹאש הַתֹּרֶן (masthead pendant)

– נֵס שֵׁרוּת (commissioning pendant)

נָסוֹג לִמְבוֹא הָרוּחַ, נָסוֹג לְמוֹרַד הָרוּחַ, נָסוֹג לְצַד הַחֲסִי (to retire to leeward)

נִסְחָף (to drift, adrift, to get adrift)

נְסִיעָה (trip)

נְסִיעָה אֲחוֹרָה (sternway)

נְסִיעָה קָדִימָה (headway)

נֶעֶמְדָה מוּל הָרוּח, האונייה נעמדה מול הרוח (to come to)

נֶעֶצְרָה מוּל הָרוּחַ, האונייה נעצרה מול הרוח (in irons, the ship is in irons, to hung up in the wind)

נַעַר הָאֳנִיָּה (ship's boy)

נַעַר הַקַּבַּרְנִיט (master's boy, captain's boy)

נַעַר הַקֶּפְּטֵן (captain's boy)

נַעַר סִפּוּן, נער סיפון (deck boy)

נַעַר רַב הַחוֹבֵל (master's boy, captain's boy)

נַעַר תָּא (cabin boy)

נְעֹרֶת, נעורת (oakum)

נֵף, נֵפִּים (halyard, halliard)

נֵף אוֹתוֹת (signal halyard)

נֵף הַקָּדְקוֹד, נף הקודקוד (peak halyard)

נֵף הַצַּוָּאר, נף הצוואר (throat halyard)

נֵפֵי סְקָרְיָה תַּחְתִית (jeers)

נִפְנֵף מִפְרָשִׂים (to shiver)

הפקודה להגאי: נַפְנֵף מִפְרָשִׂים! (!Shiver)

נִצָּב, ניצב (perpendicular)

נִצּוֹל מֵאֳנִיָּה טְרוּפָה, ניצול מאונייה טרופה (castaway, shipwrecked, maroon)

נִצְמַד [לאונייה, לרציף] (to come alongside, to lay aboard)

נִצְנוּץ (flashing)

נְקֻדַּת מַצְפֵּן, נקודת מצפן (compass point)

נִקָּה בִּסְפוֹג, ניקה בספוג [קנה תותח נטען־לוע] (to sponge)

נִקּוּי תַּחְתִּית הָאֳנִיָּה, ניקוי תחתית האונייה (cleaning; graving, breaming)

הָאֳנִיָּה נְקִיָּה, האונייה נקייה (the ship is clean)

נַרְתִיק (shell)

נָשַׂא מִפְרָשׂ, נָשַׂא מִפְרָשִׂים (to carry sails)

נִשְׁטָף לַיָּם, נִשְׁטָף מֵהַסִּפּוּן, נשטף מהסיפון (washed overboard, swept overboard)

נְשִׁיבָה קַלָּה (light airs, calm wind)

נִשְמַעַת לַהֶגֶה, האונייה נשמעת להגה (to have a steerage, the ship answers the rudder)

נַשָּׁק [באוניית מפרשים מלחמתית] (armourer)

נַתָּב (pilot)

– נַתָּב שֶׁל יָם (deep sea pilot)

– נַתָּב שֶׁל נָהָר (river pilot)

נִתֵּב, ניתב (to pilot)

נִתּוּב, ניתוב (pilotage)

נָתוּן לְחַסְדֵי הַזְּרָמִים וְהַרוּחוֹת (adrift, to get adrift)

נִתְזֵי מֵי יָם, נִתְזֵי מַיִם (sea spray, spray)

נְתִיב יָם (sea lane)

נָתִיב יַמִּי (seaway, sea lane)

נְתִיב מַיִם, נְתִיב מַיִם פְּנִים־יַבַּשְׁתִי (waterway, inland waterway)

נְתִיב סַפָּנוּת (shipping route, shipping lane)

נְתִיב שַׁיִט (fairway, channel)

נְתִיב שַׁיִט מוֹעֲדִי (tideway)

נְתִיבוֹת הַיָּם [מליצי] (paths of the sea)

נִתַּק, הָעֹגֶן נִתַּק, העוגן ניתק (awiegh, atrip)

נִתֵּק חֶבֶל, ניתק חבל (to cast off a rope)

נִתֵּק חֲבָלִים, ניתק חבלים (cast off moorings)

ס

סָבַב, האונייה סבבה [עם הרוח] (to wear, to veer)

סְבִיבוֹל הַמַפְרֶקֶת (swivel bolt of truss)

סִבְסוּב (yaw)

סְגִיר (shackle)

סְגִיר עֹגֶן, סגיר עוגן (anchor shackle)

סְגַן אַדְמִירָל (rear admiral)

סַד הַמָּשׁוֹט (rowlock, oarlock)

סִדּוּר מטְעָן, סידור מטען (stowage)

סֶדֶק, סִדְקֵי הַלוּחוֹת (seam, seams)

סִדֵּר חֶבֶל, סידר חבל (בעיגולים), סידר חבלים (to coil a rope, to coil up)

סִדֵּר מִטְעָן, סידר מטען (to stow)

סוֹבֵב אֶת הָאֳנִיָּה וְהֶחְלִיף מִפְנֶה, סובב את האונייה והחליף מפנה (to put the ship round)

סוֹבֵב אֶת הָאֳנִיָּה מוּל הָרוּחַ [וְהֶחְלִיף מִפְנֶה], סובב את האונייה מול הרוח [והחליף מפנה] (to tack)

סוֹבֵב אֶת הָאֳנִיָּה עַל עָמְדָהּ, סובב את האונייה על עומדה (to wind a ship)

סוֹבֵב אֶת הֳאֳנִיָּה עִם הָרוּחַ [וְהֶחְלִיף מִפְנֶה], סובב את האונייה עם הרוח [והחליף מפנה] (to wear ship, to veer)

סוֹבֵב מִפְרָשׂ רָאשִׂי! (!Mainsail haul)

סוּג [של אונייה] (ship type)

סוּגִ'י (souji)

סוֹכֵן אֳנִיּוֹת, סוכן אוניות (shipping agent)

סוֹכֵן מֶכֶס (customs agent, customs broker)

סוֹכֵן צָרְכֵי אֳנִיּוֹת, סוכן צורכי אוניות (water clerk)

סוֹלְלָה, סוֹלְלַת תּוֹתָחִים (battery)

סוֹלְלַת תּוֹתָחִים מוּשֶׁטֶת, סוֹלְלַת תּוֹתָחִים צָפָה (floating battery, battering ship)

סוֹעֵר, ים סוער (very rough)

סוּפָה (storm, formerly: whole gale; tempest)

סוּפָה עַזָּה (violent storm, formely: storm, great storm)

סוּפַת פִּתְאֹם, סופת פתאום [מליצי] (squall)

סַוָּר, סוור וגם סוואר (stevedore)

סוֹרֵג (grating)

סוּתִית (bark canoe, bark boat)

סוֹתֵם בֶּדֶק (caulker)

סְחוֹרָה טְרוּפָה, סְחוֹרָה נִטְרֶפֶת (flotsam, jettsam)

סְחַר נוֹד (tramp trade)

סָטָה הַצִּדָּה וְהִתְרַחֵק (to sheer off)

סְטִיבָדוֹר (stevedore)

סִיב (fibre)

סִיבוּב (tacking; wearing)

– סִיבוּב מוּל הָרוּחַ [וְחִלּוּף הַמִפְנֶה] (tacking, staying, stays, going about)

– סִיבוּב עִם הָרוּחַ [וְחִלּוּף הַמִפְנֶה] (wearing, veering)

– סִיבוּב לְאָחוֹר [וְחִלּוּף הַמִפְנֶה] (box hauling)

סִיּוּר, הַפְלָגַת סִיוּר (cruise)

סִימַן נוֹף (landmark)

סִימַן שִׂיא הַגֵּאוּת (high water mark)

סִימָנֵי שֹׁקַע, סימני שוקע (draught marks, draft marks)

סִין (tenon)

סִין וְגֶרֶז (mortise and tenon)

סִינְכְרוֹלִיפְט (synchrolift)

סִינְקֶר (sinker)

סִינָר [של תותח] (apron)

סִירָאוּת (boating, boat handling)

סִירַאי (boatman, waterman, wherry man [dated])

סִירַאי הַצָּלָה (lifeboat operator)

סִירָה (boat)

– סִירָה אֲרֻכָּה, סירה ארוכה, סִירָה גְּדוֹלָה (long boat, launch)

סִירָה זוּגִית כְּפוּלָה (double scull)

– סִירָה חֲצִי קְשִׁיחָה (rigid-inflatable boat, RIB craft)

– סִירָה מְלֵאָה בְּ־ (boatload of)

סִירָה מַלְכוּתִית (royal barge)

– סִירָה מְחֻדֶּדֶת קְצָווֹת, סירה מחודדת קצוות (double ended boat)

– סִירָה מִן הַחוֹף (shore boat)

סִירָה מִתְנַפַּחַת (inflatable boat)

סִירָה מִתְנַפַּחַת קְשִׁיחָה (rigid inflatable boat, RIB)

סִירַת גֹּמֶא, סירת גומא (papyrus boat)

סִירַת גּוּמִי (inflatable boat)

סִירַת דּוּגָה [לשון המקרא] (fishing boat)

סִירַת דַּיִג (fishing boat)

סִירַת דַּיָגִים (fishing boat)

– סִירַת הָאַדְמִירָל (admiral's barge)

 סִירַת הָאַחְרָה (quarter boat, quarter-boat)

– סִירַת הָאַחְרָה שֶׁבְּצַד הַגְּלִי (weather quarter-boat), סִירַת הָאַחְרָה שֶׁבְּצַד הַחֲסִי (lee quarter-boat).

סִירַת הָאֳנִיָּה, סירת האונייה (ship's boat)

סִירַת הַצָּלָה (life boat)

סִירַת חֲתִירָה (rowing boat, rowboat, racing shell, rowing racing boat)

סִירַת יָחִיד (single scull)

סִירַת כּוֹרֶת (dugout canoe)

סִירַת לִוְיְתָנִים, סירת לווייתנים (whaler, whaleboat)

סִירַת מוֹטוֹר (motor boat)

סִירַת מַכֹּלֶת, סירת מכולת (bumboat)

סִירַת מַלְכוּת (royal barge)

– סִירַת מָנוֹע (motor boat)

– סִירַת מַעְבֹּרֶת, סירת מעבורת (ferry boat, wherry [dated])

סִירַת מִפְרָשׂ, סִירַת מִפְרָשִׂים (sailing boat, sailboat)

סִירַת מֵרוֹץ (speedboat)

סִירַת מַשָּׂא (lighter)

סִירַת מְשׁוֹטִים (rowing boat, rowboat)

סִירַת מִשְׁמָר (guard boat)

סִירַת נָמֵל (launch, harbour launch)

סִירַת נֶפֶץ (explosive boat)

– סִירַת נַתָב (]pilot boat; pilot cutter, [US)

– סִירַת עוֹר (skin boat)

סִירַת פֶּדָלִים (pedal boat, pedalo, paddle boat)

– סִירַת פּוֹנְטוּנִים (pontoon boat)

– סִירַת קִיטוֹר (steam launch)

סִירַת קָנוּ (canoe)

סִירַת קָנִים (reed raft boat, reed boat)

סִירַת שֵׁרוּת, סירת שירות (ship's boat)

סִירַת שְׁלָחִים (outrigger canoe, outrigger boat, outrigger)

סִירַת תְּעָלוֹת (narrowboat, narrow boat, canal boat)

סַיֶּרֶת, סיירת (cruiser)

סַיֶּרֶת כְּבֵדָה, סיירת כבדה (heavy cruiser)

סַיֶּרֶת מְמֻגֶּנֶת, סיירת ממוגנת (protected cruiser)

סַיֶּרֶת מַעֲרָכָה, סיירת מערכה (battle cruiser)

סַיֶּרֶת מְשֻׁרְיֶנֶת, סיירת משוריינת (armoured cruiser)

סַיֶּרֶת סוֹחֵר חֲמוּשָׁה, סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser)

סַיֶּרֶת עֵזֶר, סיירת עזר (auxiliary cruiser)

סַיֶּרֶת קַלָּה, סיירת קלה (light cruiser)

סַיֶּרֶת קְרָב, סיירת קרב (battle cruiser)

סְכוּנָר, סְכוּנֶר [מיושן] (schooner)

סְלוּפּ (sloop) sail

סְלוּפ תּוֹתָחִים (sloop-of-war)

– סְלוּפּ שֶׁל הַצִּי (sloop of war)

סְלוֹפְּצֶ'סְט [סלנג] (slop chest)

סְלִיל (reel)

– סְלִיל חֶבֶל הַלּוֹג (log reel)

סֻלַּם בּוֹפוֹרְט, סולם בופורט לחוזק הרוח (Beaufort Wind Scale)

סֻלַּם דּוֹגְלַס, סולם דוגלס למצב הים (Douglas scale, Douglas sea state scale)

סֻלַּם הָבָּב, סולם הבב (accommodation ladder, gangway ladder)

סֻלַּם הַגַּמְלָה (gangway ladder, gangway)

סֻלַּם הַדֹּפֶן, סולם הדופן (side ladder)

סֻלַּם הַיָּרְדָּה, סולם הירדה (companion ladder)

סֻלַּם חֲבָלִים, סולם חבלים (rope ladder)

סֻלַּם יַעֲקֹב, סולם יעקב (Jacob's ladder)

סֻּלַּם מַדְרֵגוֹת, סולם מדרגות (ladder)

סֻלַּם מַצַּב הַיָּם (sea state scale)

סָמוֹךְ, ר' סְמוֹכוֹת (stay)

– סָמוֹךְ אֲחוֹרִי (backstay)

– סָמוֹךְ הֶחָלוּץ (jib stay)

– סָמוֹךְ מוֹט הַחַרְטוֹם (bobstay)

סָמוֹךְ עֹרֶף, סמוך עורף (backstay)

סָמוֹךְ פָּנִים (forestay)

סָמוֹךְ קִדְמִי (forestay)

סִמֵּן בְּמָצוֹף, סימן במצופים (to buoy)

סִמֵּן בְּמָצוֹף אֶת חֶבֶל הָעֹגֶן, סימן במצוף את חבל העוגן (to buoy the cable)

סַמְפָּן (sampan)

סַנְטֵר (gripe, forefoot)

סְנַפִּיר [מבנה עילי של צוללת] (fin, sail, conning tower)

סְנַפִּיר [בתחתית כלי שיט] (bilge keel, rolling chock)

סְנַפִּירִית (hydrofoil)

סְעָרָה, סַעַר (gale; formerly: fresh gale, freshening gale)

סְעָרָה דְּרוֹם־מַעֲרָבִית (sou'wester)

סְעָרָה עַזָּה, סַעַר עָז (strong gale)

סְפוֹג, סְפוֹג נִקּוּי, ספוג ניקוי [של תותח נטען־לוע] (sponge)

סִפּוּן, סיפון (deck)

– סִפּוּן אַחְרָה, סִפּוּן הָאַחְרָה, סיפון האחרה (quarterdeck, quarter deck)

סִפּוּן אַחְרָה עִלִי, סיפון אחרה עילי (poop, poop deck)

– סִפּוּן אַחְרָה עַלְעִלִּי, סיפון אחרה עלעילי (topgallant poop)

סִפּוּן אֶמְצָעִי, סיפון אמצעי (middle deck, middle gun deck)

סִפּוּן בֵּינַיִם, סיפון ביניים (tween decks, between decks)

סִפּוּן בֵּית הָאַחְרָה, סיפון בית האחרה (poop deck, poop)

סִפּוּן בֵּית הַקַּדְמָה, סיפון בית הקדמה (forecastle deck, forecastle head)

– סִפּוּן גָּלוּי, סיפון גלוי (weather deck, spar deck)

– סִפּוּן הָאַחְרָה, סיפון האחרה (quarterdeck, quarter deck)

– סִפּוּן הָגֶּשֶׁר, סיפון הגשר (bridge deck)

סִפּוּן הַמָּתְנַיִם, סיפון המותניים (gangway)

– סִפּוּן הַסִּירוֹת, סיפון הסירות (boat deck)

סִפּוּן הָעַרְסָלִים, סיפון הערסלים (berth deck)

סִפּוּן הַקַּדְמָה, סיפון הקדמה (forecastle deck, forecastle)

סִפּוּן הַתַּחְתִּית, סיפון התחתית (orlop, orlop deck)

סִפּוּן טַיֶּלֶת, סיפון טיילת (promenade deck)

סִפּוּן מִצְעָה, סיפון מצעה (bridge deck)

סִפּוּן מְשֻׁוֶה, סיפון משווה (flush deck)

– סִפּוּן עֶלְיוֹן, סיפון עליון (upper deck)

– סִפּוּן קַדְמָה עִלִּי, סיפון קדמה עילי (topgallant deck, forecastle head)

סִפּוּן רָאשִׁי, סיפון ראשי (main deck)

סִפּוּן שֵׁנָה, סיפון שינה (berth deck)

סִפּוּן תּוֹתָחִים, סיפון תותחים (gundeck)

– סִפּוּן תַּחְתּוֹן, סיפון תחתון (lower deck)

סִפּוּנַאי, סיפונאי (deckhand)

סְפִינָה (ship, boat, vessel, craft, keel [dated])

– סְפִינָה טְרוּפָה (wreck)

– סְפִינָה מְשֻׁלֶשֶׁת, ספינה משולשת [מיושן] (trieres, trireme)

– סְפִינָה שְׁטוּחַת תַּחְתִּית (flat bottomed vessel)

סְפִינָה שֶׁנִּטְּלָה הָרוּחַ מִמִּפְרָשֶׂיהָ, ספינה שניטלה הרוח ממפרשיה (becalmed)

סְפִינַת אֲסִירִים (convict ship)

סְפִינַת אֶשְׁגָרִים (dispatch vessel, dispatch boat, advice boat, aviso)

סְפִינַת גְּרִירָה וְחִלוּץ, ספינת גרירה וחילוץ (salvage tug)

– סְפִינַת גְּרָר (tug, tugboat)

– סְפִינַת דֹּאַר (packet, packet boat, packet schooner)

– סְפִינַת דֶּגֶל (flagship)

סְפִינַת דַּיִג (fishing vessel)

סְפִינַת הַבְעָרָה (fireship, fire ship)

– סְפִינַת הַרְעָשָׁה (bomb ketch, bomb vessel, bomb ship)

סְפִינַת חוֹפִים (coastal vessel)

– סְפִינַת חִלּוּץ, ספינת חילוץ (salvage vessel)

סְפִינַת טוֹרְפֶּדוֹ (torpedo boat)

סְפִינַת טִילִים (missile boat)

סְפִינַת יָם (seagoing vessel)

– סְפִינַת כִּבּוּי, ספינת כיבוי (fireboat, fire fighting vessel)

סְפִינַת לִוְיְתָנִים, ספינת לווייתנים (whaler, whale ship, whaling ship, whaleman) 

– סְפִינַת מִגְדַּלּוֹר (light vessel)

סְפִינַת מְגוּרִים (houseboat, float house)

סְפִינַת מֶחְקָר (research vessel)

סְפִינַת מִכְמֹרֶת, ספינת מכמורת (trawler)

סְפִינַת מִלְחָמָה (warship)

סְפִינַת מָנוֹעַ (motor vessel)

– סְפִינַת מִפְרָשִׂים (sailing vessel, sailing ship, sailer)

– סְפִינַת מִפְרָשִׂים מְמֻנַּעַת, ספינת מפרשים ממונעת (auxiliary sailing vessel)

– סְפִינַת מִפְרָשִׂים עִם מְנוֹעַ עֵזֶר (auxiliary sailing vessel)

– סְפִינַת מַשָׂא (cargo ship)

– סְפִינַת מְשׁוֹטִים (galley, oared ship, oared vessel)

– סְפִינַת מִשְׁמָר (patrol boat, patrol vessel)

– סְפִינַת מִשְׁמַר הַחוֹפִים (coast guard boat, coast guard vessel; coast guard cutter, US)

סְפִינַת נְהָרוֹת (river boat, river ship)

סְפִינַת נְחִיתָה (landing craft)

סְפִינַת נַתָב (pilot boat)

סְפִינַת סוֹחֵר (merchantman‏, merchant ship‏, trader)

סְפִינַת סַחַב (tug, tug boat)

סְפִינַת סֶקֶר (survey vessel, survey ship)

סְפִינַת עֲבָדִים (slaver, slave ship)

סְפִינַת צֵיד לִוְיְתָנִים (whaler catcher)

סְפִינַת קִיטוֹר (steam boat, steamer, steamship, steam ship)

סְפִינַת קְרָב (warship)

סְפִינַת רַחַף [מיושן] (hovercraft)

– סְפִינַת רְפָאִים (ghost ship)

– סְפִינַת שׁוֹלֵי פְּנִינִים, סִירַת שׁוֹלֵי פְּנִינִים (pearling vessel, pearling boat)

  סְפִינַת שֵׁרוּת, ספינת שירות (service vessel)

סְפִינַת שַׁעֲשׁוּעִים (show boat)

סְפִינַת תּוֹתָחִים (gunboat)

סְפִינַת תּוֹתָחִים לִנְהָרוֹת (river gunboat)

סְפִינַת תּוֹתָחִים נוֹשֵׂאת טוֹרְפֵּדוֹת (torpedo gunboat)

סְפִּינֵקֶר (spinnaker)

סַפָּן (mariner, seaman)

סָפַן (to stow)

סֶפֶן (stowage, stowing)

סְפֻנָּה, ספונה [מיושן] (shipping, fleet)

סַפְנָה (hold)

– סַפְנָה אֲחוֹרִית (after hold)

– סַפְנָה קִדְמִית (fore hold)

– סַפְנָה רָאשִׁית (main hold)

– סַפְנָה תַּחְתִית (lower hold)

סַפָּנוּת (shipping, navigation)

סַפָּנוּת חוֹפִית (coastal shipping)

סַפָּנוּת נוֹד (tramp trade)

סְפֶּנְסֶר (spencer, trysail)

סַפְסָל, סַפְסַל חוֹתְרִים (thwart)

סַפְסָל, סַפְסַל שַׁיָּטִים (sailing thwart)

– סַפְסָלִים אֲחוֹרִיִּים (sternsheets, stern sheets)

סַפַּק צִיּוּד יַמִּי (ship chandler)

סַפַּק צָרְכֵי אֳנִיּוֹת, ספק צורכי אוניות (ship chandler)

סַפֶּקֶת מַיִם (water supply boat, water boat)

סֵפֶר חוֹפָאוּת (pilot book, coast pilot, sailing directions)

סְקוּנֶר (schooner, fore-and-aft schooner)

– סְקוּנֶר נוֹשֵׂא מִפְרָשִׂים עִלִּיִּים רָחְבִּיִּים, סקונר נושא מפרשים עיליים רוחביים (topsail schooner)

– סְקוּנֶר תְּלַת־תָּרְנִי, סקונר תלת-תורני (three-mast schooner)

סְקִיף (skiff)

סְקִיפֶּר (skipper)

סֶקְסְטַנְט (sextant)

סְקַרְיָה, גם אִסְקַרְיָה ואיסקריה (yard)

– סְקַרְיָה לָטִינִית (lateen yard)

– סְקַרְיָה מְשׁוּכָה לְאָחוֹר (yard braced aback)

– סְקַרְיָה מְשׁוּכָה לָאֹרֶךְ, סקריה משוכה לאורך (yard braced up)

סְקַרְיָה מְשׁוּכָה לַחֹד, סקריה משוכה לחוד (yard braced sharp)

– סְקַרְיָה מְשׁוּכָה לִפְקֹם, סקריה משוכה לפקום (yard braced about)

– סְקַרְיָה מְשׁוּכָה לָרֹחַב, סקריה משוכה לרוחב (yard braced in)

סְקַרְיַת אוֹתוֹת, סקריית אותות (signal yard)

סֹרֶג, סורג (grating)

סַרְגֵל מַקְבִּיל (parallel ruller)

סִרְטוּט קַוֵּי הָאֳנִיָּה, סרטוט קווי האונייה (lines drawing)

סָתַם אֶת חוֹר הַהַצָּתָה, סתם את חור ההצתה (to stop the vent)

סָתַם בִּנְעֹרֶת, סתם בנעורת [את סדקי הלוחות] (to caulk)

סָתַם לֹעַ, סתם לוע [של תותח] (to plug)

סָתַם פִּרְצָה [בנעורת חבלים] (to fother)

סָתַר [חֶבֶל] (to unlay, to untwist)

ע

עֹב, עוב; עֻבִּים, עובים (girder)

עֲבוֹדוֹת חֶבֶל (ropework, marlinspike seamanship, marling spike seamanship)

עָבוֹת (hawser)

עָבוֹת רְתִיקָה (mooring hawser)

עָבִיר לִכְלֵי שַׁיִט (navigable)

עָבַר בַּצַּד הַגָּלוּי לָרוּחַ (to weather)

עָבַר בַּצַּד הַפּוֹנֶה לָרוּחַ (to weather)

עֲגָבָה [מיושן] (quarter)

עָגִיל הַמִּפְרָשׂ, עָגִיל רֹאשׁ הַמִּפְרָשׂ (earing, head earing)

עֲגִינָה (anchoring)

עֶגְלַת תּוֹתָח, עֲגָלָה (gun carriage, carriage)

עָגַן (to anchor, to lie at anchor, to ride at anchor, to come to anchor)

– עָגַן בִּשְׁנֵי עֳגָנִים, עגן בשני עוגנים, האונייה עגנה בשני עוגנים (to moor)

– עָגַן לִזְמַן קָצָר (to touch at)

עִגֵּן, עיגן (to anchor, to bring to anchor, to bring up)

– עִגֵּן בִּשְׁנֵי עֳגָנִים, עיגן אונייה בשני עוגנים (to moor)

עֹגֶן, עוגן (anchor)

עֹגֶן אַדְמִירָלִי, עוגן אדמירלי (admiralty pattern anchor)

עֹגֶן בַּעַל מַטֶּה, עוגן בעל מטה (stocked anchor)

עֹגֶן הַצָּלָה, עוגן הצלה (sheet anchor)

– עֹגֶן הָרֵם, עוגן הרם! (!Weigh anchor)

עֹגֶן חַרְטוֹם, עוגן חרטום (bower, bower anchor)

עֹגֶן חָתוּל, עוגן חתול (grapnel, grapnel anchor)

– עֹגֶן יַרְכָּתַיִם, עוגן ירכתיים (stern anchor, stream anchor)

עֹגֶן מִבְטָח, עוגן מבטח (sheet anchor)

עֹגֶן מַחְרֵשָׁה, עוגן מחרשה (CQR anchor, plough anchor, plow anchor)

עֹגֶן מִשְׁקֹלֶת, עוגן משקולת (mooring sinker)

עֹגֶן מֵת, עוגן מת [סלנג] (mooring sinker)

עֹגֶן נְגִידָה, עוגן נגידה (kedge anchor)

– עֹגֶן נְעִיצָה, עוגן נעיצה (grapnel, grapnel anchor)

עֹגֶן נִצָּב, העוגן ניצב (up and down, the anchor chain is up and down)

עֹגֶן פָּטֵנְטִי, עוגן פטנטי (stockless anchor, patent stockless anchor)

– עֹגֶן פִּטְרִיָּה, עוגן פטרייה (mushroom anchor)

– עֹגֶן צָף, עוגן צף (sea anchor, drogue, drag)

– עֹגֶן תָּקוּל, עוגן תקול (foul anchor)

עוֹבֵד יוֹם (dayman)

עוֹבֵד יָם (seaman)

עוֹבֵד מָנוֹע (motorman)

עוֹבֵד מֶשֶׁק (steward)

עוֹזֵר הַגִּזְבָּר (purser's steward)

עוֹזֵר רַב חוֹבְלִים (Master's mate)

עוֹזֵר רַב מַלָּחִים (boatswain's mate)

עוּקָה, עוּקַת הַשִּׁפּוּלַיִם (well, bilge well)

עוֹשֵׂה חֲבָלִים (ropemaker)

עוֹשֶׂה מִפְרָשִׂים (sailmaker)

עָזֵק, עֲזֵקִים (cringle)

עֲזֵק גַּלְגֶּלֶת הַצִּמְצוּם (reef tackle cringle)

עֲזֵק הֶעָגִיל, עֲזֵק עָגִיל הַמִּפְרָשׂ (earing cringle)

עֲזֵק צֻּמָה, עזק צומה (reef cringle)

עִזְקָה (thimble)

עֵזֶר נִוּוּט, עזר ניווט (aid to navigation, navigational aid)

עִטְרָן (tar)

"עִטְרָן שְׁטוֹקְהוֹלְם", עִטְרָן מְשֻׁבָּח, עטרן משובח (Stockholm tar)

עַיִן (eye)

– עַיִן פְלֶמִית (Flemish eye)

עֵינָה (bull's-eye)

עִיר נָמֵל (port, port town)

עַכְבַּר יַבָּשָׁה (landsman, landlubber)

עַל הַסִּפּוּן, על הסיפון (on deck, above deck)

עַל הַסִּפּוּן וּבִמְרוֹמֵי הַתְּרָנִים, על הסיפון ובמרומי התרנים [של אוניית מפרשים] (above and aloft)

עַל שִׂרְטוֹן (aground, stranded)

– אֳנִיָּה תְּקוּעָה עַל שִׂרְטוֹן, אֳנִיָּה שֶׁהוּטְלָה לַחוֹף (stranded ship)

עָלָה, הַיָּם עָלָה [לשון דיבור] (to swell, to run high)

עָלָה לָאֳנִיָּה, עלה לאונייה (to embark, to come on deck, to come topside, to board, to come on board)

עָלָה לַחוֹף, עָלָה לַיַּבָּשָׁה [בשחייה] (to land)

עָלָה לַיָּם (to go to sea)

עָלָה לַסִפּוּן, עלה לסיפון [מבטן האונייה] (to come on deck, to come on board)

עָלָה לָרוּחַ (to luff, to luff up)

– עֲלֵה לָרוּחַ! [הפקודה] (!Luff)

עָלָה עַל אֳנִיָּה, עלה על אונייה (to go on board a ship, to embark on a ship)

עָלָה עַל שִׂרְטוֹן, עָלָה עַל הַחוֹף (to run aground, to take the ground, to strand, to strike)

עִלִּי, עילי (top)

עֶלְיוֹן (royal)

עֲלִיַּת הַבָּרוֹמֶטֶר, עליית הברומטר (barometer rise)

עִלִּית הַדֹּפֶן, עילית הדופן (topside, topsides)

עִלִּית הַמַּסָּקָה, עֲלִיַּת הַמַּסָּקָה (fiddley, fidley)

עַלְעִלִּי, עלעילי (topgallant)

עָמַד, האונייה עמדה (to lie to, lying to, to heave to, heaving to, to lay hove to)

עָמַד לְלֹא נוֹעַ, האונייה עמדה ללא נוע [מחוסר רוח] (to lie becalmed)

עַָמַד מוּל זֶרֶם הַגֵּאוּת, עָמַד מוּל זֶרֶם הַשֵּׁפֶל (to lay tide-rode)

עָמַד עַל עֹגֶן, האונייה עמדה על עוגן (lay at anchor, at anchor, anchor)

עָמַד עַל שִׂרְטוֹן, עָמַד עַל הַחוֹף, האונייה עמדה על שרטון (to lay aground)

עֶמְדוֹת קְרָב (battle stations, action stations, general quarters, quarters)

עֶמְדַּת הַגְּלִי (weather gauge, weather gage)

– תָּפַס אֶת עֶמְדַת הַגְּלִי (to hold the weather gage)

עֶמְדַת הַחֲסִי (lee gauge, lee gage)

– תָּפַס אֶת עֶמְדַת הַחֲסִי (to hold the lee gage).

עַמּוּד מַעֲקֶה (rail stanchion, stanchion)

עֲמוּסָה בִּמְלוֹאָה, אונייה עמוסה במלואה (deep laden)

עֲמוּסָה מִדַּי, אונייה עמוסה מדי (overloaded)

עֲמִיל מֶכֶס (customs agent, customs broker)

עֹמֶק הַסַּפְנָה, עומק הספנה (depth of hold)

עֲמֹק שֹׁקַע, עמוק שוקע (deep draught)

עִמְקָה (well)

עֶנֶב (collar, noose)

– עֶנֶב סָמוֹךְ (collar of stay, noose of stay)

– עֶנֶב רִכְסָה (collar of shroud, noose of shroud)

עִנֵּב, עינב (to noose)

עֶנֶד (hitch)

– עֶנֶד אֻנְקָל, ענד אונקל (blackwall hitch, cross hitch)

­­– עֶנֶד בַּרְוָז (cleat hitch)

– עֶנֶד הַדֶּקֶר (marline spike hitch)

– עֶנֶד זָקֵף (bollard hitch)

– עֶנֶד טַבַּעַת (two half hitches)

– עֶנֶד מַאֲחָז (gooseneck hitch, cleat hitch, cleat tie)

– עֶנֶד מוֹט (clove hitch)

– עֶנֶד מוֹט חָלָק (rolling clove hitch)

– עֶנֶד מוֹט כָּפוּל (double clove hitch)

– עֶנֶד נֵף (halyard hitch)

– עֶנֶד פִּגּוּם, ענד פיגום (harness hitch, stage hitch)

– עֶנֶד קוֹרָה (timber hitch)

– עֶנֶד קִצּוּר, ענד קיצור (cat's paw)

– עֶנֶד קַרְנַיִם, ענד קרניים (cow hitch, lark knot)

עָנִיד (strop, grommet)

עֹנֶשׁ גְּרִירָה מִתַּחַת לַשִּׁדְרִית, עונש גרירה מתחת לשדרית (keelhauling)

עֹנֶשׁ גְּרִירָה מִתַּחַת קֹעַר הַסְּפִינָה, עונש גרירה מתחת קוער הספינה (keelhauling)

עֹנֶשׁ מַלְקוֹת לְעֵינֵי הַצִּי, עונש מלקות לעיני הצי (flogging round the fleet)

עָצֶה (transom)

עֲצוֹר! ([dated] !Avast)

עֲצֵלָה בְּסִיבוּבִים מוּל הָרוּחַ, האונייה עצלה בסיבובים מול הרוח (slack in stays)

עֶצֶם קִיוּם הַצִּי (fleet in being)

עָצְמָה יַמִּית, עוצמה ימית (sea power)

עָצְמָה צִיִִּית, עוצמה ציית (naval power)

עָצַר אֶת הָאֳנִיָּה, עצר את האונייה (to bring to, bring the ship to)

עָצְרָה [סירת משוטים]; עֲצוֹר שׁוֹט! (!to hold water; Hold water)

עֲקֵב הַתֹּרֶן, עקב התורן (mast heel, heel)

עֲקֵב מוֹט הַחַרְטוֹם (bowsprit heel, heel)

עִקּוּל, עיקול [של נהר, תעלה] (bend)

עָקוּר, הָעֹגֶן עָקוּר, העוגן עקור (aweigh, atrip)

עֵקֶל [בחבל] (kink)

עֵקֶל [זבורית] (kentledge)

עִקָּר, עיקר (strand)

עֲרֵבָה, עריבה (barge)

עַרְבֹּלֶת, ערבולת (eddy)

עַרְסָל (hammock)

עַרְסָלָה (cot, naval cot)

עִתּוּק, עיתוק (shifting, shifting of ship)

פ

פָּגוֹש (fender)

פָדוֹם, פאדום (fathom)

פּוּגַת רוּחַ (calm)

פּוֹלֵחַ גַּלִּים (cutwater)

פּוֹלֶשֶׁת [מיושן] (landing craft)

פּוֹנְטוּן (pontoon)

פּוּנְטִית (punt)

פּוֹסְט קֶפְּטֵן (post captain)

פּוֹעֵל נָמֵל (docker)

פּוֹרֶצֶת הֶסְגֵּר, אונייה פורצת הסגר (blockade runner)

פּוֹרֶקֶת (lighter)

פּוֹשְׁטִים עַל הַסִּפּוּן, פושטים על הסיפון (boarders)

פְּחוּס חַרְטוֹם (bluff bowed, bluff headed)

פְּטוּרִים מִמִשְׁמָרוֹת (idlers)

פָּטַר, פָּטַר פְתִיל צִמְצוּם (to shake a reef)

פַּטְרוֹל הַקֶּרַח הַבֵּינְלְאֻמִּי, פטרול הקרח הבינלאומי (international ice patrol)

פִּין עֵץ (treenail, trenail, trunnel)

פִּין קְשִׁירָה (belaying pin)

פִּין שְׁלִיבָה (belaying pin)

פִּינַת אֹכֶל, פינת אוכל [לרב החובל והקצינים באוניית מפרשים מסחרית] (cuddy)

פִּיר כַּוָּה, פיר כווה (hatchway)

פִּירָט (pirate)

פִּירָטִיוּת (piracy)

פַּכְסָם, פַּכְסַם מַלָּחִים (ship bread, hardtack, biscuit)

פֶּלֶג סִפּוּן, פלג סיפון וגם פְּלַג סִפּוּן (half deck)

פֶּלֶג עֹב וגם פְּלַג עֹב, פלג עוב (carling, carline, header)

פֶּלֶג קוֹרָה וגם פְּלַג קוֹרָה (half beam, short beam)

פַּלְגָּה (division)

פְלוֹטִילָה (flotila)

פֶלוּקָה וגם פָלוּקָה (felucca)

פָּלַס [מיושן] (to run before the wind, to run free)

פֶנְדֶר [סלנג] (fender)

פָּנָה אֶל הָרוּחַ, האונייה פנתה אל הרוח (to haul off, to haul the wind, to luff, to round to)

פָּנָה מוּל הָרוּחַ, האונייה פנתה מול הרוח (to round to)

פָּנָה מִן הָרוּחַ, האונייה פנתה מן הרוח (to bear up, to bear away, to pay off, to pay away)

פָּנָיו מוּעָדוֹת לְ־, פני האונייה מועדות ל־ (bound to)

פְּנִימָה (inboard)

פְּנִימִי (inboard)

פַּס צִמְצוּם (reef band, reef)

קִפֵּל פַּס צִמְצוּם, קיפל פס אחד, קיפל שני פסים וכו' (to take in one reef, to take in two reefs).

פָּסוּל לְשַׁיִט (unseaworthy)

פְּסִילוּת לְשַׁיִט (unseaworthiness)

פְּסִיס דֹּפֶן, פסיס דופן (wale)

פְּסִיס הַלַּזְבֶּזֶת (wale)

פְּסִיס כַּוָּה, פסיס כווה (hatch batten, batten)

פְּסִיס מִפְרָשׂ (sailbatten)

פְּסִיעַת מַדְחֵף (propeller pitch)

פְּעִימָה, פְּעִימַת חֲתִירָה (stroke)

פַּעֲמוֹן אֳנִיָּה, פעמון אונייה (ship's bell)

פַּעֲמוֹן עֲרָפֶל (fog bell)

פִּצְצַת עֹמֶק, פצצת עומק (depth charge)

פְּקֻדּוֹת לַהֶגֶה, פקודות להגה (helm orders)

הפקודות להגה באוניות מפרשים:

– הֶגֶה לְמַעֲלֵה הָרוּחַ! (!Helm a-weather!, Helm up!, Up helm)

– כָּל הַהֶגֶה לְמַעֲלֵה הָרוּחַ! (!Hard up!, Hard a-weather)

– הֶגֶה לְמוֹרַד הָרוּחַ! (!Helm a-lee!, Helm down!, Down helm!, Luff)

– הֶגֶה אַט-אַט לְמוֹרַד הָרוּחַ! (!Ease down the helm)

– כָּל הַהֶגֶה לְמוֹרַד הָרוּחַ! (!Hard down!, Hard a-lee!, Luff a-lee, Luff round)

– כָּל הַהֶגֶה יָמִינָה! (!Hard a-starboard)

– כָּל הַהֶגֶה שְׂמֹאלָה! (!Hard a-port)

הפקודות להגה מאז 1929:

– הֶגֶה יָמִינָה! יָמִינָה הָהֶגֶה! (!Starboard! Right rudder)

– הֶגֶה שְׂמֹאלָה! שְׂמֹאלָה הָהֶגֶה! (!Port (side)! Left rudder)

– כָּל הָהֶגֶה יָמִינָה (!Hard to starboard! Right full rudder)

– כָּל הָהֶגֶה שְׂמֹאלָה (!Hard to port! Left full rudder)

– יָמִינָה 10! (!Starboard 10! – Right 10 degrees rudder)

– שְׂמֹאלָה 10! (!Port (side) 10! – Left 10 degrees rudder)

– אֶמְצַע הֶגֶה! (!Midships! Rudder amidships)

– שְׁמוֹר כִּוּוּן! שמור כיוון! (Steady!, Steady as she goes!, Steady as you go! Keep her so)

פְּקֻדּוֹת לַמְּכוֹנָה, פקודות למכונה (engine orders)

– הִכּוֹן!; מְכוֹנוֹת הִכּוֹן! (!Stand by!; Stand by engines)

– עָצוֹר! (!Stop)

– קָדִימָה אַט־אַט! (Dead slow ahead), אֲחוֹרָה אַט־אַט! (!Dead slow astern)

– קָדִימָה לְאַט! (!Slow ahead), אֲחוֹרָה לְאַט! (!Slow astern)

– קָדִימָה מֶחֱצָה! (!Half ahead), אֲחוֹרָה מֶחֱצָה! (!Half astern)

– קָדִימָה מָלֵא! מָנוֹעִים מָלֵא קָדִימָה! (!Full ahead), אֲחוֹרָה מָלֵא!; מָנוֹעִים מָלֵא אֲחוֹרָה! (!Full astern)

פָּקוּם, האונייה פקומה (to be in stays, to hove in stays)

פָּקַח עַיִן גְּלָאִית, פָּקַח עַיִן עַל צַד מוֹצָא הָרוּחַ (to keep a weather eye open)

פְּקִימָה (tacking)

פֶּקֶם; מֵיתַר פֶּקֶם (tack)

פָּקַם (to tack, to go about, to stay; to beat to windward, to beat, to work to windward)

פְּקַעַת חֶבֶל (coil)

פְּרָאוּ (prau)

פֶּרַח חוֹבְלִים (midshipman; cadet)

פֶּרַח קְצִינִים (midshipman; cadet)

פֶּרַח קְצֻנָּה, פרח קצונה midshipman; cadet)

פּרַיבֶטִיר, פְּרִיבָטִיר (privateer)

פְרִיגָטָה (frigate)

פְרִיגָטַת בְּלֶקְווֹל (Blackwall frigate)

פְרִיגָטַת מִפְרָשִׂים (sailing frigate)

פְרִיגָטַת קִיטוֹר (steam frigate)

פְּרִיקָה (discharging, unloading)

פְּרִיקָה וּטְעִינָה [של מטען] (cargo handling) >> נִטּוּל מִטְעָן.

פָּרַק מִטְעָן [מאונייה] (to discharge, to unload)

פָּרַשׂ מִפְרָשׂ (to set a sail, to make sail)

פָּרַשׂ אֶת כָּל הַמִּפְרָשִׂים (to make all sail)

– פָּרַשׂ מִפְרָשׂ תַּחְתִי [רוחבי] (to set a course), פָּרַשׂ מִפְרָשׂ עִלִּי, פרש מפרש עילי (to set a topsail) וכו'

פָּרַשׂ מִפְרָשִׂים רַבִּים כְּכָל הַאֶפְשָׁר, האונייה פרשה מפרשים רבים ככל האפשר (to crowd sails, to crowd canvas)

פָּשַׁט עַל הַסִּפּוּן, פשט על הסיפון (to board)

פְּשִׁיטָה עַל הַסִּפּוּן, פשיטה על הסיפון (boarding)

פְּשִׂיקָה (flare)

פֶּתַח חֶבֶל הָעֹגֶן, פתח חבל העוגן; פֶּתַח שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן, פתח שרשרת העוגן (hawsehole, hawse hole)

פָּתַח מִפְרָשׂ (to unfurl, to loose, to heave out)

פֶּתַח מָשׁוֹט (oar port)

פִּתְחָה (scuttle)

פְּתִיל (marline)

פְּתִיל הַצָּתָה (match)

פְּתִיל הַצָּתָה אִטִּי, פתיל הצתה איטי (slow match)

פְּתִיל זָפוּת [מיושן] (marline)

פְּתִיל צִמְצוּם (reef point)

פְתִיל קְשִׁירָה (gasket)

פָּתַל [חבל] (to lay, to twist)

צ

צְבַא הַיָּם [מיושן] (navy, war fleet)

צֶבַע אַנְטִיפָאוּלִינְג (antifouling paint)

צֶבַע דּוֹחֶה צִמְדָּה (antifouling paint)

צֹבֶר, צובר (bulk)

צָבַר מְהִירוּת, האונייה צברה מהירות (to gather way)

צַד [של כלי שיט] (board, side)

– צַד יָמִין (starboard)

– צַד שְׂמֹאל (portside; בימים עברו: larboard)

צַד בְּצַד (board and board)

צַד גָּלוּי לָרוּחַ, הַצַּד הַגָּלוּי לָרוּחַ (windward side, weather side)

צַד הַגְּלִי (windward side, weather side)

– בְּצַד הַגְּלִי (windward, weather, a-weather)

צַד הַחֲסִי (lee side)

– בְּצַד הַחֲסִי (lee, to leeward, under the wind)

יָשָׁר בְּצַד הַחֲסִי, הַיְשֵׁר בְּצַד הַחֲסִי, היישר בצד החסי (dead to leeward)

צַד הַחַרְטוֹם (bow, מ"ר bows)

צַד הַחַרְטוֹם (bow)

– צַד הַחַרְטוֹם שֶׁמֵּעַל הָרוּחַ (weather bow); בְּצַד הַחַרְטוֹם שֶׁמֵּעַל הָרוּחַ (on the weather bow)

– צַד הַחַרְטוֹם שֶׁמִּתַּחַת לָרוּחַַ (lee bow); בְּצַד הַחַרְטוֹם שֶׁמִּתַּחַת לָרוּחַ (on the lee bow)

– צַד יָמִין שֶׁל הַחַרְטוֹם (starboard bow); בְּצַד יָמִין שֶׁל הַחַרְטוֹם, מִיָּמִין לַחַרְטוֹם (on the starboard bow)

– צַד שְׂמֹאל שֶׁל הַחַרְטוֹם (port bow); בְּצַד שְׂמאֹל שֶׁל הַחַרְטוֹם, מִשְּׁמאֹל לַחַרְטוֹם (on the port bow)

צַד חֲסוּי מִןִ הָרוּחַ, הַצַּד הֶחָסוּי מֵהָרוּחַ (lee side)

צַד מְבוֹא הָרוּחַ (lee side)

צַד מוֹצָא הָרוּחַ (windward side, weather side)

צַד מוֹרַד הָרוּחַ (lee side)

צַד מַעֲלֵה הָרוּחַ (windward side)

צִדּוֹן, צידון (topsides)

צֹהַר, צוהר, מ"ר צְהָרִים (skylight)

צַוַּאר הַמָּשׁוֹט, צוואר המשוט (shaft)

צַוַּאר הַסְּקַרְיָה, צוואר הסקריה (slings)

צַוַּאר הָעֹגֶן, צוואר העוגן (trend)

צוֹלֵל (diver)

צוֹלְלָן (submariner)

צוֹלֶלֶת (submarine)

צוֹעֵר יַמִּי (naval cadet)

צוֹפֶה (lookout, lookout man)

צוֹפָר (whistle)

צוֹפַר עֲרָפֶל (fog horn)

צוּר הַחַרְטוֹם (forecastle)

צוּר הַיַּרְכָּתַיִם, צור הירכתיים (aftercastle)

צֶוֶת, צוות; צֶוֶת הָאֳנִיָָּה, צוות האונייה (crew, ship's company)

צֶוֶת אֳנִיַּת מַלְקוֹח, צוות אוניית מלקוח (prize crew)

צֶוֶת הָאַחְרָה, אנשי סיפון האחרה (afterguard)

צֶוֶת הִסְתַּעֲרוּת, צוות הסתערות (boarding party)

צֶוֶת הִשְׁתַּלְּטוּת, צוות השתלטות (boarding party)

צֶוֶת חוֹף, צוות חוף (shore party, shore gang)

צִי (fleet)

צִי דַּיִג (fishing fleet)

צִי הַבַּיִת (Home Fleet)

– צִי הַיָּם הַפָּתוּחַ, צִי אוֹקְיָאנִי (Blue-water navy, High seas fleet)

צִי מִלּוּאִים, צי מילואים (naval reserve)

צִי מִלְחַמְתִּי (navy, war fleet, Service)

צִי מַלְכוּתִי (royal navy)

צִי מִסְחָרִי (merchant navy, merchant marine, merchant service, mercantile marine)

צִי מִשְׁלוֹחַ (expeditionary fleet)

צִי סוֹחֵר (merchant marine, merchant navy, merchant service, mercantile marine)

– צִי קֵיסָרִי (imperial navy)

צֵיד לִוְיְתָנִים, ציד לווייתנים (whaling)

צַיָּד לִוְיְתָנִים, צייד לווייתנים (whaleman)

צַיֶּדֶת אֳנִיּוֹת סוֹחֵר, ציידת אוניות סוחר (commerce raider, raider)

צַיֶּדֶת כַּלְבֵּי יָם, ציידת כלבי ים (sealer, sealship)

צַיֶּדֶת לִוְיְתָנִים, ציידת לווייתנים (whaler catcher)

צַיֶּדֶת מוֹקְשִׁים, ציידת מוקשים (mines hunter)

צַיֶּדֶת סוֹחֵר, ציידת סוחר (merchant raider, commerce raider)

צַיֶּדֶת צוֹלְלוֹת, ציידת צוללות (submarine chaser)

צִיִּי (ש"ת) (naval)

צִילִינְדֶר (cylinder)

– צִילִינְדֶר לַחַץ גָּבוֹהַּ (high pressure cylinder)

– צִילִינְדֶר לַחַץ נָמוּךְ (low pressure cylinder)

צִ'יף [סלנג] (Chief)

צִיר לוּחַ הַהֶגֶה (rudder stock)

צְלִילָה (diving)

– צְלִילָה חָפְשִׁית (free diving)

– צְלִילַת מְכָלִים (scuba diving)

צֶלַע (frame, rib; באוניית עץ: timber)

צַלְעִית (futtock)

צַלְעִית עֶלְיוֹנָה (top timber)

צַלְעִית תַּחְתּוֹנָה (floor timber)

ראֹשׁ הַצַּלְעִית הַעֶלְיוֹנָה (timber head)

צִלְצָל (harpoon)

צְלָצָלָן (harpooner)

צִמְדָּה (fouling, marine growth)

צֻמָּה, צומה (reef)

צִמְצוּם מִפְרָשׂ (reefing)

צִמְצֵם מִפְרָשׂ (to reef)

צִמְצֵם מִפְרָשׂ לְגַמְרֵי (to close-reef)

צִמְצֵם מִפרָשִׂים (to shorten sail)

– בְּמִפְרָשִׂים מְצֻמְצָמִים, האונייה שטה במפרשים מצומצמים (under shorten sail)

צִמְצֵם רִפְיוֹן [של חבל] (to take in the slack)

צֶמֶר חֲבָלִים (wad)

– תָּחַב צֶמֶר חֲבָלִים (to wad).

צִנּוֹר בֵּית הַשַּׁרְשֶׁרֶת, צינור בית השרשרת (chain pipe, navel pipe, deck pipe)

צִנּוֹר דִּבּוּר, צינור דיבור (speaking tube)

צִנּוֹר הָאָבִיק (scupper pipe)

צִנּוֹר הַמִּכְנָס, צינור המכנס (hawse pipe)

צִנּוֹר מַחְסָן הַשַּׁרְשֶׁרֶת, צינור מחסן השרשרת (chain pipe, navel pipe, deck pipe)

צִנּוֹר שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן, צינור שרשרת העוגן (hawse pipe)

צְנִימִים (ship bread, hardtack, biscuit)

צָנַף, צָנַף חֶבֶל (to coil a rope, to coil up)

צְנֵפָה, צְנֵפַת חֶבֶל (coil)

צָף (to float; afloat)

צָף לוֹ, הָאֳנִיָּה צָפָה לָה (to float, to lay afloat)

צִפּוּי בְּפַחֵי נְחֹשֶׁת, ציפוי בפחי נחושת (copper sheathing, coppering)

צִפּוּי חָלָק, ציפוי חלק (carvel built, flush planking)

צִפּוּי מְלֻכְסָן, ציפוי מלוכסן (diagonal planking)

צִפּוּי מְרֹעָף, ציפוי מרועף (clinker planking, clinker built)

צִפּוּי תְּחִלָּה, ציפוי תחילה (shell-first)

צַפַּחַת אֲבַק שְׂרֵפָה (powder flask)

צִפֹּרֶן הָעֹגֶן, ציפורן העוגן (bill)

צֶפֶת הַחַרְטוֹם (billethead, fiddlehead, scrollhead)

צֶפֶת הַיַּרְכָּתַיִם, צפת הירכתיים (aphlaston; stern-piece)

צֹר אֲחוֹרִי, צור אחורי (after peak)

צֹר קִדְמִי, צור קדמי (fore peak)

צֵרָה (tumble home)

צְרוֹר חוּטֵי חֶבֶל, צְרוֹר חֶבֶל [דַּק] (hank)

צְרִיחַ נִתּוּב, צריח ניתוב (conning tower)

צֹר קִדְמִי, צור קדמי (fore peak)

ק

קָאטֶר (cutter)

קַבָּה (crutch)

קִבּוּל, קִבּוֹלֶת, קיבולת [מיושן] (tonnage)

קַבִּינָה (cabin)

הַקַּבִּינָה הַגְּדוֹלָה (great cabin)

קֳבַל גַּלִּים, קובל גלים [מיושן] (wash strake, washboard)

קָבַץ [מפרש] (to brail, to brail up)

קַבַּרְנִיט, קְבַרְנִיט (captain, master, shipmaster, skipper; commodore)

קַבַּת הַמָּנוֹר, קַבָּה (crutch, boom crutch)

קַבַּת הַתֹּרֶן, קבת התורן (mast crutch)

קָדֶט (cadet)

קָדִימָה (ahead)

קְדַם דְּרֶדְנוֹט (pre-dreadnought)

קַדְמָה, קַדְמַת הַגּוּף (foreboady)

קִדְמִי (fore)

קָדְקוֹד, קודקוד (peak)

קָדְקוֹד הַגַּף, קודקוד הגף (peak)

קַו (line)

קַו הַמַּיִם (waterline, water line, WL)

קַו הַשִּׁדְרִית (fore-and-aft line of a ship)

קַו טְעִינָה (load line, Plimsol line)

קוֹבֵץ (brail, brail rope)

קוֹג (cog)

קוֹד הָאוֹתוֹת הַבֵּינְלְאֻמִּי, קוד האותות הבינלאומי (Internationa Code of Signals)

קְוַדְרַנְט, קוודרנט (quadrant)

קַוִּית, קווית (liner)

קוֹלַר מוֹט הַחַרְטוֹם (cranse, cranse iron, crance iron)

קוֹמוֹדוֹר (commodore)

קוֹמַנְדֶר (commander)

קוֹפֶרְדָם (cofferdam)

קוֹקְפִּיט (cockpit)

קוּרַאךְ (curach, currach)

קוֹרְבֶטָה (corvette, sloop of war)

קוֹרְבִּיטָה (corbita)

קוֹרוֹת הַתִּקְרָה (beams)

קוּרְס (course)

– קוּרְס אֲמִתִּי (true course)

– קוּרְס לְפִי הַמַּצְפֵּן (course steered)

– קוּרְס מַגְנֵטִי (magnetic course)

– קוּרְס מַצְפֵּן (compass course)

– קוּרְס מְתֻקָּן, קורס מתוקן (course made good, course to be steered)

קוֹרְסָר, קורסאר (corsair)

קוֹרָקְל (coracle)

קוֹרַת מִלּוּא, קורת מילוא (deadwood)

קוֹרַת סִפּוּן, קורת סיפון (beam, deck beam)

קוֹרַת רֹחַב, קורת רוחב (beam)

קָטָמָרָן (catamaran)

קֶטַע נָהָר (reach)

קֶטְשׁ (ketch)

קָיָאק (kayak)

קִיטוֹן פִּרְחֵי הַקְצֻנָּה, קיטון פרחי הקצונה (cockpit)

קִיטוֹן שֵׁנָה, קיטון שינה (stateroom)

קֵיסוֹן, קֵסוֹן (caisson)

קִיר (bulkhead)

קְלוֹעַ (sennit, sennet)

קְלִיעָה, אִחוּי קְלִיעָה (splice, splicing)

– קְלִיעָה אֲרֻכָּה, קליעה ארוכה (long splice)

– קְלִיעָה חוֹזֶרֶת (back splice)

– קְלִיעָה קְצָרָה (short splice)

– קְלִיעַת עַיִן (eye splice)

קְלִיפֶּר (clipper)

קֶלַע (shot; sail; hawser)

– קֶלַע אֶשְׁכּוֹל (grapeshot)

– קֶלַע דּוּ־רָאשִׁי (double-headed shot)

– קֶלַע מוֹט (bar shot)

– קֶלַע קֻפְסָה, קלע קופסה (case shot, canister shot)

– קֶלַע שַׁרְשֶׁרֶת (chain shot)

– קַלְעֵי הַתֹּרֶן, קלעי התורן [מליצי] (shrouds, rigging)

קִמְרָה (camber, round of beam)

קַן הַעוֹרֵב (crow's nest)

קַן הַצּוֹפֶה (crow's nest)

קְנֵה הַחַרְטוֹם (stem)

קְנֵה הַצָּתָה (quill, tube)

קְנֵה מִשְׁקֶפֶת (telescope, glass, spy glass)

קָנוּ, קאנו, קָנוּאוֹת (canoe)

קַנַפָּט [סלנג] (oakum)

קֹעַר, קוער (hull; keel)

קֶפְּטֵן (captain)

קָפַל מִפְרָשׂ (to clew up)

קִפֵּל פַּס צִמְצוּם, קיפל פס אחד, קיפל שני פסים וכו' (to take in one reef, to take in two reefs)

קֻפְסַת תַּחְמִישִׁים, קופסת תחמישים (cartridge box)

קָצֶה אֲחוֹרִי [של חבל העוגן] (bitter end)

קְצֵה חֶבֶל הָעֹגֶן, קצה חבל העוגן, קְצֵה שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן, קצה שרשרת העוגן (bitter end)

קְצֵה שִׂרְטוֹן, זְנַב שִׂרְטוֹן (tail of bank)

קָצִין (officer)

– קְצִין אַסְפָּקָה [באוניית מלחמה] (purser, paymaster)

קְצִין דֶּגֶל (flag officer)

קְצִין הַמִשְׁמֶרֶת (officer of the watch)

קְצִין הַסִּפּוּן, קצין הסיפון (officer of the deck)

קְצִין מְכוֹנוֹת, קְצִין מְכוֹנָה (engineer)

קְצִין מְכוֹנוֹת רִאשׁוֹן / שֵׁנִי / שְׁלִישִׁי / רְבִיעִי / חֲמִישִׁי (first engineer, second engineer etc)

קְצִין מְכוֹנוֹת רָאשִׁי, קְצִין מְכוֹנָה רָאשִׁי (chief engineer)

– קָצִין מִשְׁנֶה (warrant officer)

קְצִין מֶשֶׁק (chief steward)

קְצִין נִוּוּט, קצין ניווט (navigator)

– קְצִין סִפּוּן, קצין סיפון (deck officer)

קָצִין רִאשׁוֹן (chief mate, first mate, first officer, chief)

קָצִין רָאשִׁי [מיושן] (chief officer)

– קָצִין שֵׁנִי (second mate, second officer)

– קָצִין שְׁלִישִׁי (third mate, third officer)

קְצִינֵי קֶבַע (standing officers)

תַּת קָצִין, תת־קצין (petty officer)

קִצֵּר אֶת שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן, קיצר את שרשרת העוגן, קִצֵּר אֶת חֶבֶל הָעֹגֶן, קיצר את חבל העוגן (to heave short, to shorten in)

קָרָא בְּמַשְׁרוֹקִית, קרא במשרוקיתו (to pipe, to wind a call)

– קָרָא בְּמַשְׁרוֹקִית לְמַלָּחֵי הַדֹּפֶן, קרא במשרוקיתו למלחי הדופן (to pipe the side, piping the side)

קְרָב אֳנִיָּה בְּאֳנִיָּה, קרב אונייה באונייה (single ship action)

קְרַב יַמִּי (naval battle, sea battle, naval encounter)

קֵרֵב אֶת הָאֳנִיָּה לָרוּחַ, קירב את האונייה לרוח (to ease the ship)

– קַרֵב אֶת הָאֳנִיָּה לָרוּחַ! (!Ease the ship!, Ease her)

קָרֵַב לָרוּחַ, האונייה קרבה לרוח (to haul off, to haul the wind, to luff, to round to)

קֵרֵב לָרוּחַ, קירב את האונייה לרוח (to luff her up)

קָרוֹב לָרוּחַ, האונייה שטה קרוב לרוח (to sail close hauled, to sail by the wind, to sail on a wind‏‏)

– נִשְׁאַר קָרוֹב לָרוּחַ, האונייה נשארה קרוב לרוח (to hold a luff)

– קָרוֹב לָרוּחַ כְּכָל הָאֶפְשָׁר, האונייה שטה קרוב לרוח ככל האפשר (to sail full and by, to sail in the eyes of the wind)

קֵרוּי עֵרֶב [מיושן] (crostrees)

קֵרוּי שְׁתִי [מיושן] (trestletrees, trestles)

קָרַוֶּל, קרוול (caravelle)

קָרַוֶּלָה, קרוולה (caravela)

קָרוֹנָדָה (carronade)

קֶרַח יַמִּים, קֶרַח יָם (sea ice)

קֶרַח נוֹדֵד (drift ice)

קֶרַח נִטְרָד (drift ice)

קַרְחוֹן יַמִּי (iceberg)

קְרִיאַת מַשְׁרוֹקִית (call, winding)

קֶרֶן [של מפרש] (clew, clue)

– קֶרֶן גְּלָאִית [של מפרש רוחבי] (weather clew)

– קֶרֶן חֲסָאִית [של מפרש רוחבי] (lee clew)

קֶרֶן אֲבַק שְׂרֵפָה (powder horn)

קָרַנְטִינָה (quarantine)

קִרְצֵף סִפּוּן (בְּאֶבֶן מֵרוּק), קירצף סיפון באבן מירוק (to holystone)

קַרְקַע הַיָּם, קַרְקָעִית הַיָּם (sea bed, bottom of the sea)

קַרְקַע גְּרוּעָה, קַרְקַע יָם גְּרוּעָה (foul ground, foul bottom of the sea)

קַרְקָעִית הַסְּפִינָה, קַרְקַע הַסְּפִינָה (ship's bottom)

קֶרֶשׁ (board, deal)

קִשּוּט מֻעָט, קישוט מועט (dressing with masthead flags)

קִשּוּט רַב, קישוט רב (dressing full, flags fore and aft)

קִשֵּט בִּדְגָלִים, קישט בדגלים (to dress)

קָשַׁר (to bend, to tie, to make fast)

– קָשַׁר הֵיטֵב לִמְקוֹמוֹ (to secure)

– קָשַׁר מִפְרָשׂ (to bend a sail, bending sail)

– קָשַׁר מִפְרָשׂ תַּחְתִי [רוחבי] (to bend a course)

קֶשֶׁר (knot)

– קֶשֶׁר אוֹרְגִים (weaver's knot)

– קֶשֶׁר אוֹרְגִים כָּפוּל (double weaver's knot)

– קֶשֶׁר אֲנָךְ (lead line knot)

– קֶשֶׁר בֹּהֶן, קשר בוהן (overhand knot, thumb knot)

– קֶשֶׁר בֹּהֶן כָּפוּל, קשר בוהן כפול (double overhand knot)

– קֶשֶׁר בֹּהֶן מְהִיר הַתָּרָה, קשר בוהן מהיר התרה (slip knot)

– קֶשֶׁר דַיָּגִים, קשר דייגים (fisherman's knot)

– קֶשֶׁר דַיָּגִים כָּפוּל, קשר דייגים כפול (double fisherman's knot)

– קֶשֶׁר הַצָּלָה (bowline knot)

– קֶשֶׁר הַצָּלָה כָּפוּל (double bowline knot)

– קֶשֶׁר הַשְׁחָלָה (reeving knot)

– קֶשֶׁר חוּטֵי חֶבֶל (rope yarn knot)

– קֶשֶׁר חַכָּה (single Cairnton knot)

– קֶשֶׁר חָלִיץ (jury knot)

– קֶשֶׁר יָדִית חֶבֶל (lanyard knot)

– קֶשֶׁר לוּלָאָה (double overhand knot, loop knot, overhand loop)

– קֶשֶׁר מְהִיר הַתָּרָה (jury knot)

– קֶשֶׁר עֲצִירָה (stopper knot, stopper hitch)

– קֶשֶׁר עֶצֶר (stopper knot)

– קֶשֶׁר פְּתִיל (reef knot)

– קֶשֶׁר קוֹלָר (collar knot)

– קֶשֶׁר רֹאשׁ הַתֹּרֶן, קשר ראש התורן (masthead knot)

– קֶשֶׁר רֹאשׁ טוּרְקִי (Turk's head knot)

– קֶשֶׁר שָׁטוּחַ (reef knot)

– קֶשֶׁר שָׁטוּחַ חָלִיץ (single bow)

– קֶשֶׁר שָׁטוּחַ מְהִיר הַתָּרָה (single bow)

– קֶשֶׁר שְׁמוֹנֶה (figure-eight knot)

– קֶשֶׁר שְׁמוֹנֶה כָּפוּל (figure eight bend, Flemish knot)

– קֶשֶׁר שַׁרְשֶׁרֶת (chain knot)

ר

רֹאשׁ הַהֶגֶה (rudder head)

רֹאשׁ הַמֵּזַח (pierhead)

רֹאשׁ הַמַלָּחִים (quartermaster)

רֹאשׁ הַמִּפְרָשׂ (head)

רֹאשׁ הָעֹגֶן, ראש העוגן (crown)

ראֹשׁ הַצַּלְעִית הַעֶלְיוֹנָה (timber head)

רֹאשׁ הַתֹּרֶן, ראש התורן (masthead)

ראֹשׁ חִבֵּל, ראש חיבל

רֹאשׁ יָדִית הַהֶגֶה (tiller's head)

רֹאשׁ מַלָּחֵי הַתֹּרֶן, ראש מלחי התורן (captain of the mast)

רֹאשׁ צְלָב (crosshead)

רָאשִׁי (main)

רַב חוֹבֵל (master, shipmaster, captain, sea captain, skipper)

– רַב חוֹבֵל שֶׁל אֳנִיוֹת יָם (sea captain)

רַב חוֹבֵל הַנָּמֵל (harbourmaster)

רַב חוֹבְלִים (master, sailing master)

רַב חוֹבְלִים וּמְפַקֵּד (master and commander)

רַב חַתְרִית (polyreme)

רַב מַלָּח (leading seaman)

רַב מַלָּחִים (boatswain, bos'n, bosun)

רַב מְשַׁמְנִים (donkeyman)

רַב סַפָּן (skipper)

רֶגָטָה, רגאטה (regatta)

רֶגֶל הַתֹּרֶן, רגל התורן (housing, bury [US])

רְדֵדָה (shallow)

רוֹגֵשׁ, ים רוגש (rough)

רוֹהֲטָה (runner, fall)

רִוֵּחַ, ריווח גלגילות (to overhaul)

רוּחַ (wind, breeze)

– לִפְאַת רוּחַ [מליצי] (to windward)

– מוּל הָרוּחַ (with head to the wind, in the teeth of the wind, in the eye of the wind)

– מֵעַל הָרוּחַ (to windward)

– מִתַּחַת לָרוּחַ (to leeward)

– רוּחַ אֲמִתִּית, רוח אמיתית (true wind)

– רוּחַ גַּבִּית (wind abaft the beam, large wind)

– רוּח חָגָה לְאָחוֹר (backing, backing of wind)

– רוּחַ חָגָה לְפָנִים (veering, veering of wind, to haul round)

– רוּחַ יַבָּשָׁה (land breeze)

– רוּחַ חֲרִישִׁית (light breeze)

– רוּחַ יָם (sea breeze)

– רוּחַ לַָאַחְרָה (quartering wind)

– רוּחַ לַיַּרְכָּתַיִם, רוח לירכתיים (following wind)

– רוּחַ לַמִּצְעָה (wind abeam)

– רוּחַ מְדֻמָּה, רוח מדומה (apparent wind)

– רוּחַ מְלֵאָה (following wind)

– רוּחַ מִצְעָר (bare wind, scant wind)

– רוּחַ מְתוּנָה (moderate breeze)

– רוּחַ נֶגְדִּית (head wind, dead muzzler, foul wind)

– רוּחַ נִדְמֵית (apparent wind)

רוּחַ נוֹחָה (fair wind)

– רוּחַ סוֹעֶרֶת (moderate gale, near gale)

– רוּחַ עַזָּה (strong breeze)

רוּחַ עֵרָה (fresh breeze, fresh wind)

– רוּחַ פָּנִים (head wind)

– רוּחַ צַד (wind abeam, soldier's wind)

– רוּחַ צַפְרִירִים (zephyr)

– רוּחַ קִדְמִית (wind on the bow)

– רוּחַ קַלָּה (gentle breeze)

– רוּחַ שְׁכִיחָה (prevailing wind)

רוּחַ תְּזָזִית, תְּזָזִית (squall)

רוּחוֹת הַמִּסְחָר (trade winds, trades)

רוּחוֹת הַסַּחַר (trade winds, trades)

רוּחוֹת הַשָּׁמַים (cardinal points, cardinal directions)

– רוּחוֹת קֶבַע (trade winds, trades)

רוֹכֵל אֳנִיּוֹת, רוכל אניות; רוֹכְלֵי אֳנִיּוֹת, רוכלי אוניות (bumboat man; bumboat people)

רוֹכֵס (toggle)

רוֹקֵן מַיִם [מסירה] (to bail)

רֹחַב, רוחב [של כלי שיט] (beam)

רֹחַב, רוחב גאוגרפי (latitude)

רָחְבִּי, רוחבי [מפרש, מעטה] (square)

רָחְבִּית, רוחבית (beam)

– לִפְנֵי הָרָחְבִּית, לפני הרוחבית (before the beam)

– מֵאֲחוֹרֵי הָרָחְבִּית, מאחורי הרוחבית (abaft the beam)

– מֵאֲחוֹרֵי הָרָחְבִּית בְּצַד יָמִין, מאחורי הרוחבית בצד ימין (abaft the starboard beam)

– מֵאֲחוֹרֵי הָרָחְבִּית בְּצַד שְׂמאֹל, מאחורי הרוחבית בצד שמאל (abaft the port beam)

– מוּל הָרָחְבִּית, מול הרוחבית (abeam, dead abeam)

 – מוּל הָרָחְבִּית בְּצַד יָמִין / שְׂמֹאל (on the starboard beam; on the port beam)

– מוּל הָרָחְבִּית בְּצַד הַחֲסִי / בְּצַד הַגְּלִי (on the lee beam, on the windward beam)

רַחֶפֶת (hovercraft, air-cushion vehicle)

רָחַק מִן הָרוּחַ, האונייה רחקה מן הרוח (to bear off, to bear away, to pay off, to pay away)

רִיף (reef)

רֵיקָה, האונייה הפליגה ריקה (in ballast)

רֶכֶס (bend)

– רֶכֶס דַּיָּגִים, רכס דייגים (Fisherman's bend)

– רֶכֶס הַשְׁחָלָה (reeving line bend)

– רֶכֶס מֵיתָר (sheet bend)

– רֶכֶס מֵיתָר חָלִיץ (slippery sheet bend)

– רֶכֶס מֵיתָר כָּפוּל (double sheet bend)

– רֶכֶס מֵיתָר מְהִיר הַתָּרָה (slippery sheet bend)

– רֶכֶס עֹגֶן, רכס עוגן (anchor bend)

– רֶכֶס שְׁמוֹנֶה (figure eight bend, Flemish knot)

רִכְסָה (shroud)

– רִכְסוֹת הַתֹּרֶן הַקִּדְמִי, רכסות התורן הקדמי [התחתי] (fore rigging)

– רִכְסוֹת הַתֹּרֶן הָרָאשִׁי, רכסות התורן הראשי [התחתי] (main rigging)

– רִכְסוֹת הַתֹּרֶן הָאֲחוֹרִי, רכסות התורן האחורי [התחתי] (mizzen rigging)

– רִכְסַת מוֹט הַחַרְטוֹם (bowsprit shroud)

רְסִיסֵי עֵץ, רְסִיסִים (splinters)

רֶסֶן (bridle)

– רֶסֶן חַרְטוֹמִי (bowline bridle)

רֶסֶס, רֶסֶס מֵי יָם, רְסִיסֵי מֵי יָם (spray, sea spray)

רִסֵּק, ריסק [חבית, סירת עץ] (to stave in)

רֵעַ לַסְּפִינָה [מליצי] (shipmate)

רִפָּה אֶת הַהֶגֶה, ריפה את ההגה (to ease the helm)

– רַפֵּה אֶת הַהֶגֶה! (!Ease the helm)

רִפָּה חֶבֶל, ריפה חבל או שרשרת (to slacken, to slack off, to slack out)

– רִפָּה בְּהַדְרָגָה, ריפה בהדרגה [חבל, גלגלת או שרשרת] (to ease off, to ease away)

– רִפָּה הַרְבֵּה, ריפה הרבה [חבל או שרשרת] (to slack off, to slack away, to pay out)

רָפוּי [חבל] (slack)

רַפְטִינְג (rafting)

רְפִידַת הָעֹגֶן, רפידת העוגן; רְפִידַת צִפֹּרֶן הָעֹגֶן, רפידת ציפורן העוגן (bill board, anchor lining, anchor bed)

רִפְיוֹן [של חבל] (slack, slack of a rope)

רַפְסְדָן (raft man)

רַפְסוֹדָאי (raft man)

רַפְסוֹדָה (raft)

רַפְסוֹדַת הַצָּלָה (life raft, liferaft)

רַפְסוֹדַת הַצָּלָה מִתְנַפַּחַת (inflatable life raft, life raft)

רַפְסוֹדַת נֹאדוֹת (inflated skin raft)

רַפְסוֹדַת קָנִים (reed raft)

רְצוּעַת מָשׁוֹט (oar strap)

רְצִיף ([quay, wharf, pier, landing [UK]; dock [US)

רְצִיף כִּלּוּל, רציף כילול (fitting-out quay)

רִצְפַּת הַסִּירָה, רִצְפָּה (bottom boards)

לוּחוֹת הָרִצְפָּה בְּחַרְטוֹם (head sheets)

– לוּחוֹת הָרִצְפָּה בַּיַּרְכָתַיִם (stern sheets)

רִצְפַּת סוֹרְגֵי בַּרְזֶל (iron grating)

רְשִׁימַת עֶמְדוֹת קְרָב (quarter bill)

רְשִׁימַת צֶוֶת, רשימת צוות (crew list)

רִשְׁתוֹת הָעַרְסָלִים (hammock nettings)

רְתוּקָה, רתוקות לסירה (gripe)

רְתִיקָה (mooring)

– רְתִיקָה לִכְלוֹנָס (pile mooring)

רְתִיקָה לַמָּצוֹף, רְתִיקָה לְמָּצוֹף (mooring to buoy, securing to buoy)

– רְתִיקָה לָרְצִיף (docking, mooring alongside)

רִתֵק, ריתק [כלי שיט] (to moor)

רִתֵּק [דבר מה] לִמְקוֹמוֹ, ריתק למקומו (to secure)

רִתֵּק תּוֹתָח [נטען לוע], ריתק תותח למקומו (to house the guns)

ש

שְׁבִיל מוֹשְׁכֵי הַסְּפִינוֹת (towpath)

שְׁבִירַת הַטוּר, שבירת טור האוניות (breaking the line)

שְׂבָכָה (grating)

שֹׁבֶל [של כלי שיט] (wake)

שֹׁבֶל הַמִּפְרָשׂ, שובל המפרש (foot)

שֶׁבֶר אֳנִיָּה, שבר אונייה [מליצי] (wreck)

שָׁבַר תֹּרֶן, שבר תורן (to dismast)

שַׁבְשֶׁבֶת (vane, weather vane)

שֶׁגֶם (tenon)

שִׁדְרוֹן (keelson)

שִׁדְרִית (keel)

שִׁדְרִית מְדֻמָּה, שדרית מדומה (false keel)

שִׁדְרָן (keel)

שׁוֹבֵר גַּלִּים (breakwater)

שׁוֹבֶרֶת קֶרַח (icebreaker)

שׁוֹד יַמִּי (piracy, freebooting)

שׁוֹדֵד יָם (pirate, sea rover)

שׁוֹדֵד יָם מֻרְשֶׁה, שודד ים מורשה (privateer)

שְׁוֵה שֹׁקַע, שווה שוקע (on even keel)

שׁוֹטֵר יַמִּי (water police officer)

שׂוֹכֵר סְפִינָה (charterer)

שׁוֹלֵה סְפוֹגִים (sponge diver)

שׁוֹלֵה פְּנִינִים (pearl diver)

שׁוּלְיַת מַלָּחִים, שוליית מלחים (apprentice seaman, landsman)

שׁוֹלַת מוֹקְשִׁים (minesweeper)

שׁוֹמֵר מִגְדַּלּוֹר (lighthouse keeper)

שׁוֹמֵר סִירָה (boat keeper)

שׁוֹמְרֵי הַסְפִינָה, שׁוֹמְרֵי הָאֳנִיָּה, שומרי האונייה (shipkeepers)

שׁוּרָה, שׁוּרַת חָזִית (line abreast)

שׁוֹשַׁנַּת הַמַּצְפֵּן (compass rose)

שׁוֹשַׁנַּת הָרוּחוֹת (wind rose)

שְׁוַת שֹׁקַע, שוות שוקע [אונייה] (on even keel)

שְׁזִיר, שְׁזִיר חוּטֵי חֶבֶל (spunyarn)

שְׁחִיף (sailbatten)

שִׁחְרֵר [חֶבֶל, שַׁרְשֶׁרֶת] (to slacken, to let run; to let go a rope)

שַׁחְרֵר אֶת הָאֲנָשִׁים! (Pipe down!, to pipe down)

שַׁחְרֵר וּמְשֹׁךְ!, שחרר ומשוך! [חבל] (!Let go and haul)

שִׁחְרֵר עוֹד חֶבֶל (to pay out, to veer out)

שָׁט (to sail, to steam, to navigate, to ride; to pull, to paddle)

– שָׁט בְּמֵישָׁרִים (to lay a course, to steer a course)

– שָט בְּמַעֲלֵה הָרוּחַ, שט במעלה הרוח והחליף מפנים לסירוגין (to beat to windward, to work to windward, to beat up against the wind, to ply)

– שָׁט בְּמֶרְחַק בָּטוּחַ מִן הַחוֹף (to clear the land)

שָׁט בַּצַּד הַפּוֹנֶה לָרוּחַ, שָׁט בַּצַּד שֶׁמֵעַל הָרוּחַ (to weather)

– שָׁט בְּרוּחַ גַּבִּית (sailing large, to sail large)

– שָׁט בְּרוּחַ מְלֵאָה (to run before the wind, to run free)

– שָׁט בְּרוּחַ צַד (to reach, to sail with wind abeam)

– שָׁט בְּרוּחַ קִדְמִית (to sail by the wind)

– שָׁט הֵיטֵב בְּרוּחוֹת קִדְמִיוֹת, האונייה שטה היטב ברוחות קדמיות (to hold a wind; a weatherly ship)

שָׁט הֲלוֹךְ וָשׁוֹב (to ply)

– שָׁט לְעֵבֶר [אונייה אחרת] (to bear down, to bear down upon)

– שָׁט עִם הָרוּחַ (to run before the wind, to run free)

– שָׁט עִם זֶרֶם הַגֵּאוּת, שָׁט עִם זֶרֶם הַשֵּׁפֶל (to tide)

– שָׁט קָרוֹב לַחוֹף, שָׁט קָרוֹב לַיָבָּשָׁה (to keep hold of the land, to keep the land well aboard)

– שָׁט קָרוֹב לָרוּחַ (to sail close hauled)

שְׁטִיחָה (flake)

שְׁטִיל (calm)

שִׁיא הַגֵּאוּת (high water, high tide)

שִׂיא הַשֵּׁפֶל (low water, low tide)

שִיוּט (sailing; racing; regatta, race, cruising)

שַׁיָּט, שייט [נ' שַׁיֶּטֶת, שַׁיָּטוֹת] (yachtsman, sailor; rower; swimmer)

שַׁיִט (sailing, boating; cruising, cruise; navigation)

– שַׁיִט אֶתְגָרִי, שֵׁיט סִירוֹת אֶתְגָרִי (extreme boating)

שַׁיִט בְּחִלוּפֵי מִפְנִים (tacking)

שַׁיִט בְּמַעֲלֵה הָרוּחַ (beating to windward, beating, working to windward)

שֵׁיט יַכְטוֹת, שיט יאכטות (yachting)

– שַׁיִט לְנֹפֶשׁ וּפְּנַאי (cruising)

שֵׁיט מִפְרָשִׂים (sailing)

שֵׁיט נְהָרוֹת (river boating)

שֵׁיט סִירוֹת (boating)

שֵׁיט סִירוֹת אֶתְגָרִי (extreme boating)

– שֵׁיט סִירוֹת מֵרוֹץ, שיט סירות מירוץ (motor boating)

שֵׁיט עִנּוּגִים, שיט עינוגים (cruise)

שֵׁיט קָיָאקִים (kayaking)

שַׁיִט תַּחֲרוּתִי (competitive sailing)

שֵׁיט תְּעָלוֹת (canal boating)

שֵׁיט תַּעֲנוּגוֹת (cruise)

שַׁיֶּטֶת, שייטת (squadron)

שִׂים יַד! (!Bear a hand)

שָׁכָב עַל צִדּוֹ, האונייה שכבה על צדה (to lay broadside on, to lay on her broadside, to lay on her beam ends)

שְׂכַר הוֹבָלָה (freight, freightage)

שָׂכָר צֶוֶת, שכר צוות להפלגה (to ship a crew)

שָׁלַב, שַָׁלַב חֶבֶל (to belay)

שֶׁלֶד תְּחִלָּה, שיטת שלד תחילה (skeleton-first construction, skeletal construction)

שָׁלוּחַ (spinnaker)

שֶׁלָח (outrigger)

שְׁלִיטָה בַיָּם (command of the sea, control of the sea)

שָׁלִישׁ אִישִׁי [לאדמירל] (flag-lieutenant)

שָׁלִישׁ הָאַדְמִירָל (flag lieutenant)

שִׁלֵּם שָׁכָר וְשִׁלֵּחַ אֶת הַצֶּוֶת, שילם שכר ושילח את הצוות (to pay off)

שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן, שלשלאות התורן (chains)

– שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן הַקִּדְמִי (fore chains), שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן הָרָאשִׁי (main chains), שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן הָאֲחוֹרִי (mizzen chains)

שְׂמֹאל (port; בימים עברו: larboard)

שְׁמוֹנָה צִלְצוּלִים (eight bells)

שְׁמוֹר כִּוּוּן! שמור כיוון!; שְׁמוֹר קוּרְס! (Steady!, Steady as she goes!, Steady as you go! Keep her so)

שָׁמַט חֶבֶל (to slip)

שֶׁמֶן סְעָרָה (storm oil)

שָׁמַר כִּוּוּן, שמר כיוון, שָׁמַר קוּרְס (to keep steady)

שֵׁן (tenon)

שֵׁן וְמִגְרַעַת (mortise and tenon)

שִנָּה אֹרַח, שינה אורח, האונייה שינתה את אורחה (to alter course, to haul)

שִׁנָּה אֶת כִּוּוּנוֹ, שינה את כיוונו [הרוּח] (to shift)

שִׁנָּה קוּרְס, שינה קורס (to alter course, to haul)

שִׁנּוּי בְּכִוּוּן הָרוּחַ, שינוי בכיוון הרוח (shift of wind, wind shift)

שְׁנֵי חוֹתְרִים לְמָשׁוֹט (double-banked oar)

שֻׁנִּית, שונית (reef)

שִׁנְצַת שָׁפָה (buntline)

שִׁנְצַת תַּחְתִּית (clew garnet, leech line)

שַׁסְתּוֹם הֲצָפָה (scuttling valve)

שַׁסְתוֹם מֵי יָם (sea cock)

שַׁעַר, שערי המבדוק, שערי המעגנה (floodgate, dockgate, gate)

– שַעַר צָף (floating caisson; ship caisson)

שָׂפָה [של סירה] (gunwale)

שָׂפָה [של מפרש] (leech)

שָׂפָה אֲחוֹרִית (leech)

– שָׂפָה גְּלָאִית (weather leech, luff)

שָׂפָה חֲסָאִית (lee leech)

שָׁפָה חַרְטוֹמִית (luff)

שָׂפָה יַרְכִּית (leech)

שָׂפָה עֶלְיוֹנָה (head)

שָׂפָה קִדְמִית (luff)

שָׂפָה תַּחְתּוֹנָה (foot)

שִׁפּוּלַיִם, שיפוליים (bilge, bilges)

שְׁפוֹפֶרֶת דִּבּוּר, שפופרת דיבור speaking tube)

שְׁפוּעַת חַרְטוֹם (trimmed by the head)

שְׁפוּעַת יַרְכָּתַיִם, שפועת ירכתיים (trimmed by the stern)

שֵׁפֶל (ebb tide, falling tide, low tide)

שָׁפַל, המים שפלו (to ebb, to fall)

שֵׁפֶל שֶׁלְאַחַר הַגֵאוּת (turn of tide at high water)

שֹׁפַע, שופע (trim)

שִׁפַּע, שיפע (to trim)

שְׂפַת הַמַּעֲקֶה (rail)

– שְׂפַת הַמַּעֲקֶה הָעֶלְיוֹן (topgallant rail)

שְׁקוּעַת חַרְטוֹם (down by the head)

שְׁקוּעַת יַרְכָּתַיִם, שקועת ירכתיים (down by the stern)

שָׁקֵט, ים שקט (calm (rippled))

שֶׁקֶל [סלנג] (shackle)

שֹׁקַע, שוקע (draught, draft)

שֹׁקַע אֲחוֹרִי, שוקע אחורי (aft draught)

שֹׁקַע מְמֻצָּע, שוקע ממוצע (mean draught)

שֹׁקַע קִדְמִי, שוקע קדמי (forward draught)

– שֹׁקַע הָאֳנִיָּה הוּא (כָּךְ וְכָּךְ) (to draw, the ship draws … feet)

שֶׁקַע שֶׁבֵּין הַגַּלִּים (trough)

שַׂר הַצִּי (First Lord of the Admiralty [UK]; Secretary of the Navy, [US]; minister of the navy)

שְׂרוֹךְ חֶבֶל (lanyard, laniard)

שְׂרוֹךְ מִפְרָשׂ, שְׂרוֹךְ (lacing, lacing line)

שֵׁרוּת בַּיָּם, שירות בים, שֵׁרוּת בַּצִּי, שירות בצי (sea service)

שֵׁרוּת פָּעִיל (active service)

שֵׁרוּתֵי חַרְטוֹם (heads)

שִׂרְטוֹן (shoal, bar, bank)

שִׂרְטוֹן חוֹל (sandbank)

שְׂרִידֵי אֳנִיָּה (shipwreck, wreckage)

שְׁרִיקַת כָּבוֹד (piping the side)

שָׁרַךְ, שָׂרַךְ מִפְרָשׂ (to lace)

שָׁרְשָׁה (shot, shackle, chain's lenght, length of chain)

שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן, שרשרת העוגן (anchor chain, anchor cable, chain cable)

– שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן בִּמְאֻנָּךְ, שרשרת העוגן במאונך (the anchor chain is up and down)

שַׁרְשֶׁרֶת עֶצֶר (stopper)

שָׁרָת (steward)

ת

תָּא (cabin)

תָּא בְּעֵרָה, תא בעירה (combustion chamber)

תָּא הַמָּנוֹעַ (engine compartment)

תָּא הַקֶּפְּטֵן (great cabin)

תָּא הַשַּׁרְשֶׁרֶת (chain locker)

תָּא מְגוּרִים (cabin, berth)

תָּא מְפַקֵּד הָאֳנִיָּה (great cabin)

תָּא סָכוּר (lock)

תָּא רָאשִׁי (great cabin)

תָּא שַׁיִט (lock)

תָּא שֵׁנָה, תא שינה (stateroom, state-room)

תֵּבַת הַהֶגֶה, תיבת ההגה (steering gear casing)

תֵּבַת יַמָּאִים (seaman's chest, sea chest)

תֵּבַת מַצְפֵּן, תיבת מצפן (compass box)

תֵּבַת רֶסֶס, תיבת רסס (powder chest)

תּוֹלַעַת אֳנִיּוֹת, תולעת אוניות (shipworm, teredo navalis)

תּוֹסָף (staysail)

תּוֹסָף צַד (studdingsail, studding sail, stu'nsail, wings)

תּוֹפֵשׂ הֶגֶה [מליצי] (helmsman)

תּוֹפֵשׂ מָשׁוֹט [מליצי] (rower, oarsman)

תּופֵר מִפְרָשִׂים (sailmaker)

תּוֹתָח (cannon, gun)

תּוֹתָח חַרְטוֹם (bow-chase, bow chaser)

תּוֹתָח יַרְכָּתַיִם, תותח ירכתיים (stern-chase, stern chaser)

תּוֹתַח סְבִיבוֹל (swivel gun)

תּוֹתְחָן (gunner)

תּוֹתְחָנִית (gunboat)

תְּזוּזַת הַמִטְעָן (shifting, shifting of cargo)

תְּזָזִית, רוּחַ תְּזָזִית (squall)

תָּחַב צֶמֶר חֲבָלִים (to wad)

תָּחַב קֶלַע, תָּחַב כַּדוּר תּוֹתָח (to ram home) 

תִּחוּל, תיחול (priming)

תְּחִיבָהתְּחִיבַת קֶלַע (ramming home)

תַּחְמִישׁ (cartridge)

תַּחֲנַת עֲגִינָה (roadstead, roads, road)

תַּחֲנַת צִי (naval station, station)

תַּחֲרוּת שַׁיִט (regatta)

תַּחְתִּי (lower)

תַּחְתִּית (של כלי שיט), תַּחְתִּית הָאֳנִיָּה, תחתית האונייה (bottom, ship's bottom)

– תַּחְתִּית בְּאוּשָׁה (של כלי שיט) [מיושן] (foul bottom)

תַּחְתִּית מְכֻסָּה צִמְדָּה, תחתית מכוסה צמדה (של כלי שיט) (foul bottom)

תַּחְתִּית הַמִּפְרָשׂ (leech)

תַּחְתִּית הַשֵּׁפֶל (low water, low tide)

תַּכְוִין, תכווין (bearing)

– תַּכְוִין אֲמִתִּי, תכווין אמיתי (true bearing)

– תַּכְוִין מַגְנֵטִי, תכווין מגנטי (magnetic bearing)

– תַּכְוִין מַצְפֵּן, תכווין מצפן (compass bearing)

– תַּכְוִין יַחֲסִי, תכווין יחסי (relative bearing)

תְּלַת־חַתְרִית, תלת-חתרית (trireme, trieres)

תְּלַת־טוּרִית, תלת-טורית (three-banked galley)

תְּלַת־סִפּוּנִית, תלת-סיפונית (three-decker)

תִּמְרוּן [הפעולה] (manoeuvre, maneuver)

תִּמְרֵן (to manoeuvre, to maneuver)

תַּנוּר [של דוד קיטור] (furnace)

תִּסְבֹּלֶת, תסבולת (deadwight, dead tonnage)

תְּעוּדַת כֹּשֶׁר שַׁיִט, תעודת כושר שיט (certificate of seaworthiness)

תְּעָלָה (canal, channel)

תֹּף, תוף [של כננת או כנן] (barrel)

– תֹּף צַד, תוף צד (wrapping end, gypsy head)

תַּפּוּחַ הַמִּכְנָס (pommelion, cascabel)

תְּפוּסָה (tonnage, burden, burthen)

תְּפוּסָה בְּרוּטוֹ (gross registered tonnage)

– תְּפוּסָה נֶטוֹ (net registered tonnage)

תָּפַס אֶת עֶמְדַת הַגְּלִי (to hold the weather gage)

תָּפַס אֶת עֶמְדַת הַחֲסִי (to hold the lee gage)

תִּפְרֹשֶׂת, תפרושת (sails, canvas)

– תִּפְרֹשֶׂת יֶתֶר, תפרושת יתר (press of sail, press of canvas)

תִּפְרֹשֶׂת מְרַבִּית, תפרושת מרבית (press of sail, press of canvas)

תַּצְפִית אַסְטְרוֹנוֹמִית (observation)

– בִּצַע תַּצְפִית אַסְטְרוֹנוֹמִית (to take an observation)

תָּקוּל (foul)

תְּרִיס אֶשְׁקָף (deadlight, port lid)

תְּרִיסֵי אוֹרוֹת שַׁיִט (light screens)

תֹּרֶן, תורן (mast)

– תֹּרֶן אֲחוֹרִי, תורן אחורי (mizzen mast, mizenmast)

– תֹּרֶן אֲרָעִי, תורן ארעי (jury mast)

– תֹּרֶן גּוּץ, תורן גוץ; תורן גוּצי (stumpy mast)

– תֹּרֶן דּוּ־רַגְלִי, תורן דו־רגלי (bipod mast)

תֹּרֶן דְּחָק, תורן דחק (jury mast)

תֹּרֶן הָרֹאשׁ, תורן הראש [מיושן] (main mast)

תֹּרֶן טֵלֶסְקוֹפִּי, תורן טלסקופי (telescopic mast)

תֹּרֶן מְאַסֵּף, תורן מאסף (jigger mast, jigger)

תֹּרֶן מְבֻנֶּה, תורן מבונה (built mast, made mast)

תֹּרֶן מוֹט, תורן מוט (pole mast)

תֹּרֶן מַרְקִיעַ, תורן מרקיע (skysail mast)

– תֹּרֶן מִתְקַפֵּל, תורן מתקפל (folding mast, collapsible mast, hinged mast)

– תֹּרֶן נוֹטֶה קָדִימָה, תורן נוטה קדימה (a mast is stayed forward)

– תֹּרֶן נוֹטֶה אֲחוֹרָה, תורן נוטה אחורה (a mast is raked aft)

תֹּרֶן עִלִּי, תורן עילי (topmast)

תֹּרֶן עֶלְיוֹן, תורן עליון (royal mast)

– תֹּרֶן עַלְעִלִּי, תורן עלעילי (topgallant mast)

– תֹּרֶן עַלְעִלִּי גָּדוּם, תורן עלעילי גדום (stump topgallant mast)

– תֹּרֶן קִדְמִי, תורן קדמי (foremast)

– תֹּרֶן קְצַר קוֹמָה, תורן קצר קומה (stumpy mast)

תֹּרֶן רָאשִׁי, תורן ראשי (main mast)

– תֹּרֶן רָכִין (folding mast, collapsible mast, hinged mast)

תֹּרֶן שָׁחִיל (telescopic mast)

– תֹּרֶן תַחְתִּי, תורן תחתי (lower mast)

– תֹּרֶן תְּלַת רַגְלִי (tripod mast)

תְּרֻנָּה, תרונה (masting)

תָּרְנִי, תורני [שם תואר] (masted-)

תְּרָנִים עֲרֻמִּים מִכָּל מִפְרְשֵׂיהֶם, בתרנים ערומים מכל מפרשיהם (bare poles, under bare poles)

תִּתְמֹכֶת הַתֹּרֶן, תתמוכת התורן (tabernacle, mast trunk)

תַּת קָצִין, תת־קצין (petty officer)


עדכון אחרון: 6 ביוני 2023. אין לעשות במילון שימוש שאינו הוגן ללא רשות מפורשת.