רשימת הידיעות העיתונאיות לפי שנים

| 1788 |

| 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |

| 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 |

| 1870| 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 |

| 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 |

| 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 |

| 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 |

| 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 |

| 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |

| 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |

1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 |


1788

 1. תולדות המינים הטבעיים: מרגליות / 15 באפריל

1856

 1. מלחמת בן המלך בטורפי ושוללי הים / 27 באוקטובר

1857

 1. סופה המר של אנית הקיטור "ל'אוֹנֵיז" / 30 בינואר
 2. מלחמת האדמיראל זיימאור בארץ חינא / 20 בפברואר
 3. עיר הספינות / 17 באפריל
 4. אניות-עשן מרוסלאנד לפאלען / 19 במאי
 5. אדם מועד לעולם! / 1 ביולי
 6. חוט המבשר דרך מצולת ים / 19 באוגוסט
 7. האניה הגדולה "לויתן" / 20 בנובמבר
 8. אנית קיטור הגדולה מכל הנודעות עד כה / 23 בדצמבר

1858

 1. הנחת חבל טעלעגראף בתהום הים הגדול / 19 באוגוסט
 2. אשת המלח / 9 בנובמבר
 3. ביקור מלכת בריטניא בשערבורג / 19 באוגוסט
 4. אסון אנית הקיטור "אוסטריה" / 27 באוקטובר

1859

 1. אסון באניה הגדולה הנודעת בשם "לויתן" / 21 בספטמבר
 2. סער גדול ונורא על הים / 16 בנובמבר

1860

 1. מלחמת הצי הרוסי בצ'רקסים / 28 ביוני
 2. אנית הקיטור "גאנט" / 12 בספטבמבר
 3. אסון אנית הקיטור "ליידי אלגין" / 16 באוקטובר
 4. התנין הגדול אשר בים הגדול / 12 בדצמבר

1861

 1. אסון נורא על נהר דנעפער / 2 בינואר
 2. קאפיטאן לעווי / 11 בינואר
 3. אנית סוחר יהודי מנייארק הצילה כשש מאות איש / 1 במרץ
 4. אניות הקיטור (דאמפפשיף) / 8 בנובמבר
 5. תיבת המצולה / 29 בנובמבר
 6. המצאה חדשה להניע האניות / 3 בדצמבר
 7. משך הפנינים / 5 בדצמבר
 8. תקרית אנית הקיטור האנגלית "טְרֶנְט" / 13 בדצמבר
 9. ריב בריטניא עם ממשלת ארצות הברית / 19 בדצמבר
 10. החרפה אשר נעשתה לאנית בריטניא / 26 בדצמבר

1862

 1. נסיעה סביב כדור הארץ / 19 בפברואר
 2. עמוד מים / 20 במרץ
 3. אסון האניה "קולחידא" / 27 במרץ
 4. הקרב בין אניות הנגב לאניות הצפון / 10 באפריל
 5. הקרב בין "מעררימאק" ו"מאָניטאָר" / 1 במאי
 6. טקס חציית קו המשווה / 8 במאי
 7. ציד הפנינים על האי ציילאָן / 28 בנובמבר
 8. המקרה הנורא אשר קרה לאניה "גאָלדן גייט" / 4 בדצמבר

1863

 1. אבני נגף לאניות אצל אלכסנדריא / 16 באפריל
 2. אניות איבה בריטאניות לקיסר מחינא / 30 באפריל
 3. המחרפים נפשם למות למען באקשיש / 5 במרץ
 4. מסע רב החובל קרוזענשטערן בים הקרח / 13 במרץ
 5. רב החובל ר' שלמה בנימין שפיצער / 4 בדצמבר

1864

 1. אסון האניה הגדולה "ווילהעלמסבורג" / 27 בינואר
 2. מלחמת הים אצל חוף שערבורג / 13 ביולי
 3. אסון נורא אצל עיר ליאן / 10 באוגוסט
 4. מקרה נורא בנהר ווייכסל / 31 באוגוסט
 5. הצלה במקום מושב פראים / 21 בספטמבר

1865

 1. מנעלים ללכת במו על פני המים / 19 בינואר
 2. ענינים מפליאים: צידת הספוגים / 9 בפברואר
 3. מכונה למען ישמעו ההולכים באניות / 4 במאי
 4. תרופה למחלת הקומפאס באניות / 15 ביוני
 5. אנית החבל הטעלעגראפי "גרייט איסטערן" / 12 ביולי
 6. כלי המפץ "העללענמאשינע" / 14 ביולי
 7. מה יועילו תחבולות אנוש לעומת הים הגדול והנורא / 23 באוגוסט

1866

 1. סופה המר של אנית הקיטור "לאָנדאָן" / 31 בינואר
 2. מעשה אשר לא יעשה / 15 במרץ
 3. אנית הקיטור בין פינסק ובין קיעֶוו / 24 במאי
 4. מלחמה כבדה אצל האי ליסא / 25 ביולי
 5. האסון הנורא שקרה לאניה "איבנינג סטאר" / 5 בדצמבר

1867

 1. איש עברי דירעקטאָר על בניני אניות מלחמה / 10 בינואר
 2. רק רב החובל ואחד המלחים ניצולו / 23 בינואר
 3. ריב בין ענגלאנד ושפאניען בדבר סחורות אסורות / 17 באפריל
 4. אניה קטנה מקויטשוק מלא ברוח / 10 ביולי

1868

 1. דבר זד אשר תסמר שערות ראש השומע / 3 באפריל
 2. מלחמת האדון בערניע עם הדג הלויתן / 21 ביוני
 3. התנין הגדול אשר בים / 27 בנובמבר

1869

 1. מקרה מפחיד, לא יאומן כי יסופר / 1 בינואר
 2. האסון הרובץ לפתחם של יורדי הים / 28 במאי
 3. המצאה לתועלת גדולה ליורדי הים / 18 ביוני
 4. מכונה להצלת חיי הטובעים במשברי ים / 14 ביולי
 5. מאכלי בשר כשרים באניות הקיטור / 1 בספטמבר
 6. המסע על הים לנוי-יאָרק / 19 בספטמבר
 7. פרנץ יוזף, קיסר אוסטריא, בנמל יפו / 20 ו-29 בדצמבר

1870

 1. אוצרות בנבכי ים / 17 ביוני
 2. מלחמת צרפת ואשכנז בים הצפוני / 4 בנובמבר
 3. אסון המעברה בפאלאצק ע"נ דווינא / 20 בנובמבר

1871

 1. אל ראשי חברת הללאיד הנכבדה בטריעסט / 3 בפברואר
 2. אסון בנמל ביירוט / 3 במרץ
 3. וברוך אל עליון, אנו נקיים / 2 ביוני
 4. האסון אשר קרה את אנית הקיטור "ווסטפילד" / 23 באוגוסט

1872

 1. דבר נפלא מאניה אחת / 9 בפברואר
 2. אסון אנית הקיטור „אמעריקא“ / 13 במרץ
 3. סבלות בני ישראל ההולכים באניות / 19 באפריל
 4. אנית התהום / 10 במאי
 5. לייטנאנט על אנית מלחמה ויהודי! / 16 באוקטובר
 6. הצלה בלב ים / 16 באוקטובר
 7. ביקור הנסיך הגדול של רוסיא בנמל יפו / 22 בנובמבר
 8. התועבות הנוראות אשר יעשו סוחרי העבדים / 20 בדצמבר
 9. אניות מאירות / 25 בדצמבר

1873

 1. מעשה שקרה לאשה מבנות היהודים בנמל יפו / 3 בינואר
 2. מסחר עבדים ושפחות / 10 בינואר
 3. האסון האיום שארע לאניה "נארטהפלעט" / 5 בפברואר
 4. אנית תורן נאבדה בלב הים / 7 בפברואר 1873
 5. מלחמת ההוללאנדים בשודדי הים של אטשין / 7 במאי
 6. מקרה איום שקרה ביפו / 16 במאי
 7. מסתרי ים אוקינוס ("מרי סלסט") / 23 במאי
 8. תופשי המשוט הערביים בחוף יפו / 11 ביוני
 9. מראש התורן / 25 ביוני
 10. בית תבשיל ליהודים עוברי ארחות ימים / 25 ביוני
 11. האבדות בארחות הימים בחודש מאי / 2 ביולי
 12. האניה נכתתה ונשברה לשניים / 5 בנובמבר
 13. "מוקאדאמיא חאיר" / 28 בנובמבר

1874

 1. הקאפיטאן שנשתגע / 7 בינואר
 2. מעשה רצח איום מאד / 18 במרץ
 3. מספר האניות שנאבדו בירח דעצעמבער 1873 / 1 באפריל
 4. אניות רבות נאבדו בחודש מערץ העבר / 8 ביולי
 5. מקרה נורא ואיום שקרה בבוספורוס / 10 ביולי
 6. המלחמה בין טבע האדם הגופני לכוחות נפשו המוסרים / 29 ביולי
 7. מרד הקולים באניה "נפוליאון קאמררה" / 2 בספטמבר
 8. מציאת ארץ חדשה / 11 בספטמבר
 9. אסון אנית הקיטור "עסטערבאטטע" / 16 בספטמבר
 10. פריצי חיות על מכסה האניה / 16 בספטמבר
 11. נתפסה אניה עם עבדים / 25 בספטמבר
 12. אניה התפוצצה לרסיסים בלאנדאן / 21 באוקטובר
 13. האניה הבריטאנית "גרעעקא" הצילה שני אנשים / 17 בנובמבר
 14. אנית הקטור הראשונה ההולכת ישר לאויסטראליען / 17 בנובמבר
 15. שודדי ים בארץ כינא / 25 בנובמבר
 16. אניה מנייר / 18 בדצמבר
 17. הצולל / 23 בדצמבר
 18. אין עוד חולת הים / 23 בדצמבר
 19. תעלת זועץ / 30 בדצמבר

1875

 1. אסון אנית הקיטור „ריטמו“ / 8 בינואר
 2. מקרה מדאיב נפש אשר קרה על הים / 13 בינואר
 3. אסון אנית הרוח "קאספאטריק" / 15 בינואר
 4. אסון האניה "קוספטריק" / 22 בינואר
 5. האניה הנפלאה "פופוב" / 22 בינואר
 6. אנית קיטור תוגרמית התרוצצה על אנית מלחמה אנגלית / 10 בפברואר
 7. תחבולה למהר הנסיעה מפראנקרייך לענגלאנד / 10 בפברואר
 8. אסון אנית הקיטור "יאפאן" / 12 במרץ
 9. אנית תורן נסחפה מחוף טריעסט ונעלמה / 19 במרץ
 10. אסון אנית הקיטור העזיזית טריביזונדה / 19 במרץ
 11. הדאָק הגדול אשר לממשלת ארצות אשכנז / 24 במרץ
 12. בגד השחיה שהמציא החכם בויטאָן / 5 במאי
 13. מעשה שקרה למלך איטליה בוונציה / 5 במאי
 14. אסון האניה "שילר" / 19 במאי
 15. תחבולות לאנשים ההולכים תחת המים / 19 במאי
 16. בגד הנטבעים שהמציא קאפיטאן בויטאָן / 21 במאי
 17. רצח מחריד בים האטלאנטי / 2 ביוני
 18. דברים עתיקים בעומק הים / 11 ביוני
 19. אסון האניה "קאדיז" / 18 ביוני
 20. אסון אנית הקיטור "ויקסבורג" / 16 ביולי
 21. אנית קיטור פגעה בתנין גדול / 11 באוגוסט
 22. התנינים בעלי זרועות / 18 באוגוסט
 23. המכונה לשחות במים רבים / 29 בספטמבר
 24. הצלה על אי שומם / 13 באוקטובר
 25. ממשלת בריטאניה ומסחר העבדים / 13 באוקטובר
 26. מכונה בעזרתה יוכל הטובע לצלול במים / 27 באוקטובר
 27. מרד המלחים בספינה "לֶנִי" / 29 בדצמבר
 28. מקרים נוראים / 29 בדצמבר

1876

 1. האסון אשר קרה לאנית הקיטור "פאסיפיק" / 26 בינואר
 2. שודדי ים מחינא התנפלו על אניה אשכנזית / 22 במרץ
 3. מכונות צלילה / 29 במרץ
 4. מקרה נפלא / 19 באפריל
 5. אנית קיטור טבעה בהלכה מג'ידה לבצרה / 5 במאי
 6. מכונה כעמית למשוך אניות אשר נטבעו / 5 במאי
 7. כלי למדוד על ידו עומק הים / 10 במאי
 8. אסון נורא על הים / 24 במאי
 9. חסרון הכסף של ממשלת השולטאן / 6 ביולי
 10. כלי תותח, טארפעדאס ואניות לובשי שריונים / 1 בנובמבר
 11. לויתן חי בנויארק / 20 בדצמבר

1877

 1. התנינים חובלי הים / 10 בינואר
 2. שגיאה אחת קטנה / 21 בפברואר
 3. תנין הים / 14 במרץ
 4. חזיון נורא על הים / 6 באפריל
 5. מכונה חדשה בשביל הצוללים / 11 במאי
 6. ממערכות המלחמה בדנובה / 16 במאי
 7. נמל אלכסנדריה / 23 במאי
 8. ממערכות המלחמה בדנובה / 23 במאי
 9. הררי קרח / 30 במאי
 10. ממערכות המלחמה בדנובה / 6 ביוני
 11. כלי הנשק "טארפעדא" / 15 ביוני
 12. טאָרפעדאָים במעמקי הדנובה / 15 ביוני
 13. המצאה חדשה: אניה מפוצצת / 20 ביוני
 14. תגרת האניות אצל הסולינא / 27 ביוני
 15. גבורת הלייטננט סקרידלוב / 27 ביוני
 16. תחבולה להזהר מהמשחית הנורא "טארפעדא" / 27 ביוני
 17. אנית האיל / 27 ביוני
 18. עיר גדולה בעומק המים / 1 באוגוסט
 19. כלי משחית (טורפדו) / 3 באוגוסט
 20. עובר ארחות ימים / 14 בספטמבר
 21. ממערכות המלחמה בבולגריה / 19 באוקטובר
 22. גלגלי מים (סקילה וכריבדיס) / 31 באוקטובר
 23. נצחון יהודה טורא על שודדי הים / 17 בנובמבר
 24. אנית האובליסק "קליאופטרה" / 14 בדצמבר
 25. הטארפעדען ומתנגדי הטארפעדען / 21 בדצמבר

1878

 1. הר לוהט השוחה בים / 11 בינואר
 2. המאור לממשלת בלילה / 18 בינואר
 3. הרופא היהודי של אנית הוד מלכותו "ואנאדיס" / 20 בפברואר
 4. אוצרות זהב וכסף בקרקע הים / 27 בפברואר
 5. אוצרות על קרקע הים / 3 באפריל
 6. אניות אורבות או חיל נדבה בים / 28 במאי
 7. אסון גדול בקאנאל דע לא מאנש / 6 ביוני
 8. אסון אנית הנחושה "גראָסר קורפירסט" / 10 ביוני
 9. חולי הים (זעעקראנקהייט) / 5 ביולי
 10. תועלת הטעלעפהאן להצוללים / 5 ביולי
 11. סכנת הצוללים / 5 ביולי
 12. מסע מפארט-סעיד ליפו / 12 ביולי
 13. האסון הנורא על הטהעמס / 20 בספטמבר
 14. דבר הראוי להכתב בספר / 20 בספטמבר ו-15 בנובמבר
 15. איש בא במים / 27 בספטמבר
 16. שבר אניה בלי שום סכנה/ 8 בנובמבר
 17. מקום שברי האניה "נטליה" / 3 בדצמבר
 18. שודדי אניות בקאנאדא האנגלית / 27 בדצמבר

1879

 1. אויבי קוי הטעלעגראף במצולות ים / 14 במרץ
 2. שלום החתולים עם העכברים / 7 במרץ
 3. תוצאות הים / 23 במאי
 4. עוזר הקאפיטאן חובל סרב להציל את נוסעי האניה הנטבעת / 8 ביולי
 5. ציד דגים מלוחים / 2 בספטמבר
 6. איש יהודי מהונגריא המציא מעגילה (שרויבע) / 14 באוקטובר

1880

 1. אוצרות תהום: פנינים / 16 בינואר
 2. גניבה בלב הים / 30 ביולי
 3. נכלי רצח בים / 1 בדצמבר

1881

 1. יורדי הים בדורות קדומים /25 בינואר
 2. כרים וכסתות לנוסעי הים / 1 במרץ
 3. מכונה עלעקטרית מצאה משא נחושת בעומק היאור / 1 בנובמבר
 4. נמל יפו / 10 בנובמבר

1882

 1. הרעשת אלכסנדריה מן הים / 18 ביולי
 2. נהמת הכפיר הבריטאני באלכסנדריא / 18 ביולי

1883

 1. אסון אנית הקיטור "צימבריא" / 16 בפברואר
 2. אניה קטנה של חברת המצילים נשברה וטבעה / 16 בפברואר
 3. מות שר הצבא היהודי ה. יונה הלוי / 10 באוקטובר
 4. קידוש אניה חינאית חדשה בחוף שטעטטין / 10 בדצמבר

1884

 1. עקבות החולירע בנמל טולון / 30 ביוני
 2. ריב צרפת וחינא בפוּ־טשוּ / 29 באוגוסט, 1 בספטמבר
 3. אבידות חינא בפוּ־טשוּ / 5 בספטמבר
 4. משפט אוכלי אדם באניה "מיגנאָנעט" / 27 בנובמבר
 5. ארון קודש באניה רוסית / 7 במרץ

1885

 1. אהבת אחים / 25 בפברואר
 2. אסירי מלכות ברחו מהאניה "תמר" / 16 באפריל
 3. אניה נושאת תיבות גאז נשרפה בסאלוניק / 30 באפריל
 4. במצולות ים / 29 במרץ
 5. וישלח ה' עזרתו ויצילני מרדת דומה / 13 באוגוסט
 6. אניה עברית בשם כהנים / 27 בנובמבר

1886

 1. מכתבי מסע לאמריקה / 21 בינואר
 2. אנית הקיטור "פידעליא" נשברה ונטבעה בים / 5 בפברואר
 3. חנוכת האניה של הברון רוטשילד / 22 בפברואר
 4. מסתרי אניה אחת ("מרי סלסט") / 26 בפברואר
 5. האניה המאירה לעוברי ים / 5 במרץ
 6. אסון נורא בהנמל של קרדיף / 19 במרץ
 7. אנית קיטור המיוחדה להובלת נפט / 4 באפריל
 8. הצלת האניה הרוסית "אלכסנדר השני" / 9 באפריל
 9. תעלת זועץ / 9 באפריל
 10. מטמון במצולות ים / 4 במאי
 11. נס להתנוסס / 6 במאי
 12. תשעים אלף ליטרא שטערלינג בקרבת איי קאנארי / 6 במאי
 13. תרופה למחלת הים / 10 במאי
 14. צי המתנדבים / 30 במאי
 15. שבע ספינות נשרפו אתמול / 13 ביוני
 16. תלונה דקה / 27 ביוני
 17. מדידת עומק הים / 29 ביוני
 18. אנית נייר / 6 באוגוסט
 19. נפץ אניה בלב ים / 9 באוגוסט
 20. אניה נושאת דינאמיט התפוצצה לרסיסים / 17 באוגוסט
 21. שתים עשרה נפשות גורשו מחוף יפו אל לב ים / 22 באוגוסט
 22. האסון הנורא אשר קרה את אנית הקיטור "וויערא" / 22 באוגוסט
 23. אסון נורא שקרה להנוסעים על האניה "וויארא" / 24 באוגוסט
 24. אניה טעונה גרעיני קאפפע נשברה לרסיסים / 3 בספטמבר
 25. דבר דיבה / 7 באוקטובר
 26. כל העוברים באנית הקיטור „אנקאריא“ ניצולו / 5 ו-19 בנובמבר, 3 בדצמבר
 27. השקפה על תוצאות הטעכניק / 15 בנובמבר
 28. אניות טעונות גחלים / 10 בדצמבר

1887

 1. המות לא יפליא בין יהודי, נוצרי וישמעאלי / 10 בפברואר
 2. חברה למסע אניות קיטור בנהר דנעפר / 17 בפברואר
 3. מפת הספנים / 22 בפברואר
 4. אל קבר ישראל בנאנגאזאקי / 3 במרץ
 5. אסון האניה "ויקטוריה" / 22 באפריל
 6. מלח נטרף במימי יפו / 1 במאי
 7. תחבולות תופשי המשוט באיי המארשאללים / 10 ביוני
 8. ארבעים אניות ציידי פנינים ירדו במצולות / 20 ביוני
 9. מאבד עצמו לדעת בקרקע הים / 24 ביוני
 10. אסון נורא ואיום על נהר דאָנוי / 28 ביוני
 11. אנית המגדל החדשה "קראָנפרינץ רודאלף" / 7 ביולי
 12. פרדיננד נסיך בולגריה / 14 באוגוסט
 13. תלאותיו של דיג טורקמני / 6 בספטמבר
 14. הקראנפרינצססין ויקטוריא בסכנה / 8 בספטמבר
 15. צוללים התאבקו עם תמנון / 14 באוקטובר
 16. אנית קיטור היותר גדולה עד כה / 16 בספטמבר
 17. שודדי ים באי סמותראקה / 18 בנובמבר
 18. אנית תורן רוסית במצב נורא נמצאה בלב ים / 18 בנובמבר
 19. שגעון קשה פחד מפיגו / 7 בדצמבר
 20. אסון אנית הקיטור "שולטן" / 13 בדצמבר

1888

 1. משוגע קפץ הימה / 17 בינואר
 2. אבן נגף בים / 17 בינואר
 3. הצלה בדרך נס / 3 בפברואר
 4. הושב ממצולות ים / 24 בפברואר
 5. איך נמלט הפרינץ וועלס משודדי ים / 12 במרץ
 6. מאור החשמל מתחת למים / 14 במרץ
 7. מאכולת אש על פני המים / 30 במרץ
 8. סיפור מרב-מלחים זקן / 26 באפריל
 9. סערה ביפו / 13 במאי
 10. אניה נושאת אבקת שריפה בעתלית / 6 ביולי
 11. פגישת האדירים / 20 ביולי
 12. פגישת הקיסרים / 22 ביולי
 13. הטבע והשכל / 29 ביולי
 14. הצלה נפלאה / 3 באוגוסט
 15. לץ היין / 23 באוגוסט
 16. אניה מטורפת בים / 23 באוגוסט
 17. אסון אנית הקיטור „גייזער“ / 24 באוגוסט
 18. אסון אנית הקיטור "מארס" / 24 באוגוסט
 19. ע"ד טביעת האניה "גייזער" / 26 באוגוסט
 20. שבר אניה בלב ים ("גייסֶר") / 31 באוגוסט
 21. אניה מלאה נפט נשרפה כליל / 26 בספטמבר
 22. תשעה ימים לאמעריקא בנאָרדדייטשן לאָיד / 19 באוקטובר
 23. אניה נושאת נפטא התפוצצה בחוף העיר קאלאיס / 25 באוקטובר
 24. יורדי הים / 25 באוקטובר
 25. ביקור הנסיכים הגדולים בפורט סעיד / 2 בנובמבר

1889

 1. תחבולה להפיל תרדמה על אניות האויב / 17 בינואר
 2. אסון האניה "קאלומביא" / 17 בינואר
 3. נמל יפו / 18 בינואר
 4. אניות הנפט של נתן רוטשילד / 15 בפברואר
 5. המצאה חדשה: רעזאָנאפֿאָן / 11 במרץ
 6. טלגרמה עלעקטרית / 17 במרץ
 7. אסון האניות על חופי סאמאָאַ / 1, 3, 4 ו-11 באפריל
 8. צי השאך הפרסי / 2 ביוני
 9. השקת אנית המגן "הקיסר ניקולאי הראשון" / 4 ביוני
 10. רוח סועה על הים השחור / 19 בנובמבר
 11. מערכה על פני מים רבים / 28 בנובמבר
 12. אנית הקיטור הבריטית "אינדיאה" נטבעה בים / 13 בדצמבר

1890

 1. טבוע במים שאין להם סוף / 17 בינואר
 2. עופל מאיר נבנה בהאנסטהאלם / 19 בינואר
 3. נפל הימה וניצל מרדת שחת / 24 בפברואר
 4. איסור מסחר העבדים דרך תוגרמה / 24 בינואר
 5. אסון אניות הקיטור "קליימאר" ו"קאראלאיאנוס" / 14 במרץ
 6. אנית קיטור בריטית נטבעה ואנשיה ניצולו / 28 במרץ
 7. מכונת ספינה חדשה מאת ממציא יהודי / 4 באפריל
 8. אנית מלחמה תוגרמית טבעה בחופי יאפאן / 23 ביוני
 9. מסע הפאָסט / 17 ביולי 1890
 10. אסון באנית הקיטור „רוגאצ'וב“ / 26 ביולי
 11. מערכה על פני מים רבים / 15 באוגוסט
 12. אסון האניה "ביריניס" / 15 באוגוסט
 13. רק הקיסר לבדו לא חת / 3 בספטמבר
 14. קבר רב בישראל במצולות ים אוקינוס / 24 באוקטובר
 15. הצלה בחוף יפו / 28 בנובמבר

1891

 1. קורות היוצאים לבראזיליא / 22 בינואר
 2. אסון האניה הרוסית "צ'יכאצ'וב" ביפו / 27 בפברואר
 3. האניה הרוסית "צ'יכאצ'וב" טובעת על חוף יפו / 4 במרץ
 4. תפילה למען אניה רוסית הטובעת בים יפו / 13 במרץ
 5. מסע יורש העצר יר"ה / 5 באפריל
 6. אנית מלחמה על שרטון בחוף יפו / 8 במאי
 7. בני עמנו הנוסעים באניות של מקנה / 11 במאי
 8. בוא הצי האנגלי לויניציא וחנוכת אנית המגן "סיציליא" / 10 ביולי
 9. אנית קיטור עשויה מאלומיניום / 24 ביולי
 10. יזהרו הנוסעים לא"י מנמל אודסה / 5 באוגוסט
 11. המלח שניצל משיני תנין הים / 28 באוגוסט
 12. צדקה וחסד עם אלמנה מבנות ישראל / 10 בספטמבר
 13. הדרדנלים ומגינם / 11 בספטמבר
 14. מחיר המסע באניות מאדעסא ליפו / 11 בספטמבר
 15. הספנים הערבים בנמל יפו / 29 באוקטובר
 16. שודדי הים בכינא / 5 בנובמבר
 17. רעת בעלי סירות הדוגה ביפו / 5 בנובמבר
 18. הישמרו מבוא אל האניה "ווירגיניא" / 5 בנובמבר
 19. משפט בעלי הסירות ביפו / 8 בנובמבר
 20. חג ברית מילה על אנית מלחמה הולאנדית / 13 בנובמבר
 21. האסון אשר קרה לרב החובל היהודי / 25 בנובמבר
 22. סערה ביפו / 27 בנובמבר
 23. רב החובלים הנאמן למשרתו / 11 בדצמבר

1892

 1. זועת הים / 3 במרץ
 2. שמן על מים סוערים / 4 במרץ
 3. פגישת הקיסרים בנמל קיל / 9 ביוני
 4. אסון נורא קרה על חוף עירנו / 4 בנובמבר
 5. אסון הפלוקה ביפו / 4 בנובמבר
 6. אסון בחוף יפו / 17 בנובמבר
 7. האניה האשכנזית "שפרעע" ניצולה מרדת במצולות ים / 20 בדצמבר

1893

 1. האניות מקבלות רק אנשים הלבושים בגדי כבוד / 14 בפברואר
 2. סער גדול בים יפו / 16 בפברואר
 3. נימנע מקבל באניותינו עמיגראנטים לאמיריקא / 22 בפברואר
 4. הבארון עדמונד די רוטשילד בחיפה / 30 במאי
 5. תחרות אניות בחוף חיפה / 30 במאי
 6. אסון אניות / 2 ביוני
 7. טביעת אנית המגן "ויקטוריה" / 29 ביוני
 8. מכונת ה"הידעספאן" / 3 ביולי
 9. אניות גומא על נהר הווייכסיל / 7 באוגוסט
 10. סרסורי יפו / 19 באוגוסט
 11. אסון אנית הקיטור האשכנזית "אוריפוס" / 8 בספטמבר
 12. ספינת תורן לבית המזגיגה בתנטורה / 24 בספטמבר
 13. אבדן אנית המגן "רוסאלקא" / 28 בספטמבר
 14. ערבות לים המלח / 13 באוקטובר
 15. ביקור הצי הרוסי בטולון / 15 באוקטובר
 16. חג התחלת בנין האניה "שטנדרט" / 16 באוקטובר
 17. האסון הנורא אשר קרה את עיר החוף סאנטאנדער / 16 בנובמבר
 18. תופשי משוט יהודים ברוסיא הלבנה / 30 בנובמבר

1894

 1. ניצולים מאנית הקיטור הנשברה "מארסיליא" / 5 בינואר
 2. ספר ברית המסחר וחבור הדרכים / 16 בפברואר
 3. אנית הקיטור "טוררין" / 30 במרץ
 4. לקרב המרוחקים / 25 ביוני
 5. שֶׂכֶר המים בהדניעפר / 26 ביוני
 6. אסון נורא על פני הים השחור / 17 ביולי
 7. השקת אנית מגן החוף "סניאבין" / 27 באוגוסט
 8. באיזו אניה טוב יותר לנסוע / 5 בספטמבר
 9. מציאת הפנינים על חוף ציילאן / 14 בנובמבר

1895

 1. אספת בעלי האניות בפטרבורג / 29 בינואר
 2. שבר גדול בלב ים ("אֶלְבֶּה") / 3 בפברואר
 3. אניה עלובה ("אֶלְבֶּה") / 8 בפברואר
 4. אסון האניה "אֶלְבֶּה" / 8 בפברואר
 5. הצלת הטובעים / 8 במרץ
 6. המצאה חדשה ומועילה ליורדי הים / 2 באפריל
 7. תלאות פליטי רוסיה באניה האנגלית "פאלאטין" / 5 באפריל
 8. מיפו אל פארט סעיד / 4 במאי
 9. סירת דוגה הולכת בלי מנהיג / 27 במאי
 10. בשבח מרחצאות הים / 16 באוגוסט
 11. אסון האניה "אטאמאן" / 3 בספטמבר
 12. אניות חשמל / 25 באוקטובר
 13. אחינו, חלילה לכם לנסוע באניות של "אוניאָן לינע" / 27 באוקטובר
 14. אניה בלב ים (צוללות) / 11 בדצמבר

1896

 1. היהודים העובדים בצי האדיר האמיריקאני / 27 בינואר
 2. ביקור אנית הנוסעים "פוּרסט ביסמארק" ביפו / 13 במרץ
 3. פרטי אסון שבר האניה "דרימונד קאסטל" / 23 ביוני
 4. אסון שבר האניה "דרימונד קאסטל" / 25 ביוני
 5. הבארון רוטשילד ואניתו בפטרבורג / 21 ביולי
 6. הים ומלואו / 24 ביולי
 7. מקרה מלבב מאד שקרה לאשה זקנה אחת / 14 באוגוסט
 8. אנית קיטור נושאת מרכבות מסע / 24 באוגוסט
 9. שובם של נאנסען וארחת מרעיו ממסעם / 26 באוגוסט
 10. עשרים נפוליון זהב בעקב הנעל / 6 בספטמבר
 11. שיבת האניה פראם / 11 בספטמבר
 12. קבור בבטן התנין ועוד רוח חיים בו / 4 בנובמבר
 13. אנית הללאיד האוסטרית טבעה בחול / 20 בנובמבר

1897

 1. סוחרי היער השולחים דוברות על פני הדניעפר / 26 בפברואר
 2. תודה והלל למנהיג האניה / 11 במרץ
 3. האסון באנית המגן "סיסוי וליקי" / 18 במרץ
 4. המאור הגדול / 26 במרץ
 5. בני עמנו המשרתים בצי השולטאן / 9 באפריל
 6. אכזריות נוראה באניה אנגלית / 14 במאי
 7. הנבלות אשר תיעשינה על אניות החברה "ליניע קאסטל" / 17 במאי
 8. אנית מפץ השטה מתחת למים / 8 ביולי
 9. אניה טעונה נפט ירדה במצולות / 16 ביולי
 10. מעיל לשחות בו / 19 ביולי
 11. עגלות קיטור מתחת למים / 25 ביולי
 12. אלה הן הנשים האנגליות (אסון האניה "עַדֶן")  / 30 ביולי
 13. סבלות יהודי תחום המושב / 24 באוגוסט
 14. התנגשות אניות בסטמבול / 10 בדצמבר
 15. נזק רב לחברת הללאיד האוסטרית / 24 בדצמבר

1898

 1. שבר אנית הקיטור התוגרמית "ג'אניק" / 9 בפברואר
 2. בעלי המשוט בנמל יפו / 2 במרץ
 3. אבדן אנית המגן האמריקאנית "מאֶין" / 21 במרץ
 4. ציי הממלכות / 28 במרץ
 5. החקירה בדבר אבדן האניה "מֵיין" / 30 במרץ
 6. כבישת אנית המסחר הספרדית "בואינאווינטורא" / 28 באפריל
 7. החוטפים / 2 במאי
 8. מלחמת הים הראשונה אצל איי הפיליפינים / 4 במאי
 9. תלגרמות ממלחמת ספרד ואמריקא / 6 במאי
 10. על אשדות מנילא / 15 במאי
 11. האסונות אשר קרו לספרד בים / 15 במאי
 12. המלחמה בסאנט-יאגה / 5 ביוני
 13. אסון אנית הקיטור „מעקקא“ / 10 ביוני
 14. האסון שארע בהשקת האניה "אלביון" / 24 ביוני
 15. הלייטנאנט-קאמאנדאנט מאֶריקס העברי / 28 ביוני
 16. מפקד האניה הוא איש יהודי, הוא משלנו / 1 ביולי
 17. אסון האניה „בורגונייא“ / 22 ביולי
 18. הבארון נתנאל רוטשילד בפטרבורג / 26 באוגוסט
 19. אסון אנית הנוסעים "מאהעגאן" / 17 באוקטובר
 20. קיסר אשכנז בחיפה / 30 באוקטובר

1899

 1. צוואת הברון  פרדיננד דה רוטשילד / 9 בינואר
 2. מסע הברון נתנאל דה רוטשילד / 16 ינואר
 3. נמל יפו / 31 בינואר
 4. הבארון עדמונד רוטשילד ביפו / 9 בפברואר
 5. רובינזאהן החדש / 15 במרץ
 6. חזות הים / 24 במרץ
 7. אסון אנית הקיטור "סטעללא" / 14 באפריל
 8. נמל יפו / 30 ביוני
 9. אנית קיטור אמריקנית פגשה את דרייפוס / 30 ביוני
 10. עונשם של הפיראטים החינים / 31 ביוני
 11. מציאה במעמקי הים / 14 ביולי
 12. מסע האורחה הבעלגית לציר הדרומי / 18 באוגוסט
 13. אשכנז בים / 30 באוגוסט
 14. ניצולי הספינה הנשברה "דראָט" / 13 באוקטובר
 15. מעשה נבלה בים / 3 בנובמבר
 16. אסון האניה "ראפידאן" / 10 בנובמבר
 17. שריפה באנית הפאָסט "פאטריא" / 17 בנובמבר
 18. אסון אנית המסע "שיקאגו" / 27 בנובמבר
 19. דרייפוס האמריקני בראשית המאה / 6 בדצמבר
 20. המשגיח הראשי על אניות אונגריה / 22 בדצמבר

1900

 1. החרמת אניות אשכנז במלחמת הבורים / 9 בינואר
 2. התנגשות אניות בהאמבורג / 9 בפברואר
 3. אנית קיטור קטנה לירדן ולים המלח / 26 באפריל
 4. אסון גדול בנמל בירות / 26 באפריל
 5. שרות קבועה בים בין נמלי איטליה וסוריה / 26 באפריל
 6. רצח באניה "פרינץ קרל" / 20 במאי
 7. המשפט בדבר אבדן אנית הקיטור „יעקאטערינא“ / 12 ביוני
 8. שריפה גדולה בבתי מלאכת האניות של הובוקען / 3 ביולי
 9. אומלל היהודי בביתו ואומלל גם בצאתו / 23 באוגוסט
 10. מסע בים בתור תרופה / 13 בספטמבר
 11. המצאת אניה מפוצצת בכח העלעקטרי / 14 בספטמבר
 12. בעגלה ולא בזמן קריב / 28 בספטמבר
 13. אסון אנית המלחמה האשכנזית "גנייסען" / 19 בדצמבר

1901

 1. מעולם הספירות / 21 בינואר
 2. אסון האניה "ציטי" / 24 בפברואר
 3. אניות חדשות באנגליא / 15 במרץ
 4. אנית הקיטור "אלכסנדר III" שקעה בקרקע / 9 במאי
 5. משפט שודדי האניות בקערטש / 3 ביוני
 6. מחלת דבר באניה המובילה את הפוסטה / 11 ביולי
 7. הנסיך פאָטעמקין" ו"רוסלקא" התנגשו זו בזו / 8 באוגוסט
 8. אגודה נגד מחלת הים / 29 באוגוסט
 9. מסע כבוד הדר מלכותם לאשכנז / 17 בספטמבר
 10. אסון אנית הקיטור "סט. רפאל" / 27 בדצמבר

1902

 1. המשא  ומתן בארץ ישראל / 14 בפברואר
 2. הפרינץ היינריך באמריקה / 26 בפברואר
 3. אנית הדואר המלכותי "קלטיק" / 21 במרץ
 4. תחבולה למחלת הים / 5 במאי
 5. בקברות ישראל / 5 במאי
 6. קבלת פני נשיא צרפת בקרוינשטאדט / 22 במאי
 7. חג הימיה / 4 ביולי
 8. אנית מגן שקעה לקרקע הנמל / 18 ביולי
 9. אסון ספינת הטיולים "פרימוס" / 23 ביולי
 10. אנית הלימוד „פרעזידענט סארמיענטא“ / 4 באוגוסט
 11. פגישת הקיסרים ברעוועל / 8 באוגוסט
 12. האניה "איטורי" ניצלה מאבדון / 7 בספטמבר
 13. הורדת האניה החדשה "אצאקאוו" / 6 באוקטובר
 14. המלחמה בשודדי הים האדום / נובמבר ודצמבר

1903

 1. המהפכה במארוקו / 6 בינואר
 2. תולדות הספנות בים התיכון / 24 בפברואר
 3. מאכל האורחים העשירים העוברים באניות / 6 במרץ
 4. פעולת מחלת הים על בעלי חיים שונים / 25 באוגוסט
 5. בטחון הנוסעים באניות / 23 באוקטובר
 6. הריגת נפש בעד פפירוסה / 5 בנובמבר

1904

 1. פקודת הרוממות לחניכי צבא הספנים / 12 בפברואר
 2. על דבר המלחמה אצל פורט־ארטור / 12 בפברואר
 3. אבדן אניה טרנספורטית של מוקשי-נפץ / 14 בפברואר
 4. תקון אניות המגן / 14 בפברואר
 5. תחבולות המלחמה / 15 בפברואר
 6. בדבר נושאת הפחים "יעניסיי" / 17 בפברואר
 7. הטורפידין / 18 בפברואר
 8. בדבר תפיסת אנית המסחר „שילקא“ / 22 בפברואר
 9. התנפלות היאפאנים על הצי הרוסי / 23 בפברואר
 10. קרב טשימולפא / 23 בפברואר
 11. מעניני המלחמה / 24 בפברואר
 12. כוחו של הצי היאפאני / 24 בפברואר
 13. על אשר קרה לאניות "באיארין" ו"יעניסיי" / 25 בפברואר
 14. פרטי ההתנגשות שהיתה בפורט ארטור / 25 בפברואר
 15. על אניות הפחים של היפונים / 26 בפברואר
 16. גבורתה הנמרצה של "רעטוויזאן" / 26 בפברואר
 17. מערכות המלחמה בפורט ארטור / 28 בפברואר
 18. מטרות מלחמת הים של היאפאנים / 29 בפברואר
 19. תלגרמות על ההתנפלות האחרונה על פורט ארטור / 1 במרץ
 20. ערך מבואי הים במלחמה / 3 במרץ
 21. על הילקח אניות מסחר בשבי / 28 במרץ
 22. התנפלות חדשה על פורט ארטור / 28 במרץ
 23. כבוד לגיבורי מלחמת הים ליד טשימולפא / 4 באפריל
 24. ממקום מערכות המלחמה / 5 ו-8 באפריל
 25. הנסיון השני לחסום את פורט ארטור / 11 באפריל
 26. קבלת פני הספנים הגבורים / 12 באפריל
 27. באנית הנודדים למכה ומדינה / 14 באפריל
 28. אבדת „פטרופאוולאווסק“ ו„באָיאַרין“ / 15 באפריל
 29. על דבר מות האדמירל מאקאראוו / 17 באפריל
 30. האדמיראל סקרידלוב / 18 באפריל
 31. שיחה עם קונטר-אדמירל רוז'סטבנסקי / 19 באפריל
 32. אבדן אנית השריון "פטרופבלובסק" / 21 באפריל
 33. "פטרופאוולובסקי" התפוצצה ותטבע / 22 באפריל
 34. תלגרמה על אי-ההצלחה של צי האוקינוס השקט / 24 באפריל
 35. על דבר הפחים היאפאנים בפארט ארטור / 27 באפריל
 36. סירות מתחת למים / 29 באפריל
 37. קבלת פני גיבורי קרב צ'מולפו בעיר הבירה פטרבורג / 1 במאי
 38. הטבעת אנית המעבר "קינשו מארו" / 1 במאי
 39. האסקדרא הוולאדיבוסטוקית / 2 במאי
 40. התנפלות חדשה של היפונים על פורט ארטור / 5 במאי
 41. גי החזיון בפורט-ארטור / 6 במאי
 42. המעשים האחרונים ליד פורט-ארטור / 8 במאי
 43. תרפידים / 27 במאי
 44. המזיקים המשוטטים / 8 ביוני
 45. אניות המסחר שנתפשו על ידי היפונים / 10 ביוני
 46. בתי מרפא צפים על פני הים / 10 ביוני
 47. ע"ד הטבעת אניות המשא היאפניות / 23 ביוני
 48. על הים / 23 ביוני
 49. אסון האניה "גנרל סלוקום" / 24 ביוני
 50. פלוגת האניות הולאדיבוסטוקית אצל חופי יאפאן / 26 ביוני
 51. מקרה אסון שקרה לאנית-המרוץ "באגאטיר" / 26 ביוני
 52. "קאיזר וילהלם" הצטיינה במהירות לכתה / 30 ביוני
 53. יציאת האסקדרה הפורט-ארטורית / 4 ביולי
 54. קרב הים הצהוב: תלגרמות של הצפירה / 15 באוגוסט
 55. קרב הים אצל טשיפו (קרב הים הצהוב) / 21 באוגוסט
 56. קרב מצר-הים הקוריאני / 22 באוגוסט
 57. הקרב אצל פוסאן / 25 באוגוסט
 58. הורדת הדגל מאנית השריון "צעסארעוויטש" / 2 בספטמבר
 59. ערך התלגרף בלי חוטי הברזל / 5 בספטמבר
 60. פנקס יומי של נודד / 11 באוקטובר
 61. האסקדרא הבאלטית / 13 באוקטובר
 62. תבת נח וספינות זמננו / 14 באוקטובר
 63. משפטו של היהודי גינזבורג מקיוב / 25 באוקטובר
 64. האסון בים הצפוני (תקרית דוֹגֶר בֶּנְק) / 28 באוקטובר
 65. הפגע בין רוסיא ואנגליא בים הצפוני / 30 באוקטובר
 66. תגבורת ההזדיינות באנגליה / 16 בדצמבר

1905

 1. המסע באניות חברת האמבורג-אמריקה / 10 בינואר
 2. קיצור קורות המלחמה עד היום הזה / 2 באפריל
 3. על פני הים / 19 במאי
 4. על פני הים (קרב טסושימה) / 29 במאי
 5. קרב טסושימא (התלגרמות האחרונות)  30 במאי
 6. מלחמה כבדה בין הצי היאפאני והצי הרוסי / 31 במאי
 7. על פני הים – תלגרמות של הצפירה / 31 במאי
 8. המשך המלחמה הגדולה בין הרוסים והיאפאנים על פני הים / 1 ביוני
 9. מפלת הצי הרוסי בטסושימא / 2 ביוני
 10. טסושימא: פרטי המלחמה שעל הים / 4 ביוני
 11. קרב טסושימא: טעלעגראמים האחרונים / 4 ביוני
 12. טלגרמות ע"ד מלחמת הים בטסושימא / 4 ביוני
 13. פרטי השבי של רוז'סטבנסקי / 6 ביוני
 14. עתידותנו מתחת למים / 8 ביוני
 15. דמות המלחמה על הים / 16 ביוני
 16. אנית מרוץ רוסית הטביעה אנית סוחר אנגלית / 20 ביוני 
 17. על טבע המלחמה בים / 23 ביוני
 18. המאורעות באנית-השריון "הנסיך פוטיומקין" / 5 ביולי
 19. הידיעות בדבר האניה פאטעמקין / 7 ביולי
 20. טעלעגראמים בדבר האניה „פאטעמקין“ / 7 ביולי
 21. המרידה בין האניות הרוסיות / 7 ביולי
 22. המרידה ברוסיא / 7 ביולי
 23. אחרית "פאטומקין" ומאורעותיו / 9 ביולי
 24. אחרית "פוטומקין" / 12 ביולי
 25. על דבר הכנעת "פוטומקין" / 12 ביולי
 26. מיפו לפארט סעיד / 14 ביולי
 27. פארט סעיד ותעלת זועץ / 14 ביולי
 28. שיחה עם אנשי "פוטומקין" / 19 ביולי
 29. המעשה בהספינה הרוסית פוטומקין / 21 ביולי
 30. הודעת מפקד אנית המוקשים "גראזני" / 24 ביולי
 31. אניות הציד של קיסרי אשכנז ורוסיא / 25 ביולי
 32. מאורע מוזר ומפליא ביאקובשטאדט / 15 בספטמבר

1906

 1. לשאלת הנדידה דרך החוף הליבויאי / 19 ביולי
 2. אסון האניה האיטלקית "סיריא" / 10 באוגוסט
 3. סער נורא בחוף הונקון / 28 בספטמבר
 4. מעשה תמוה של שוד על ספינה רוסית / 16 בנובמבר
 5. אניה של בני עמנו בים המלח / 16 בנובמבר

1907

 1. לאן הולכים כספי העם / 25 באפריל
 2. ביקור ראשי עדת ישראל באנית האדמיראל / 26 באפריל
 3. שוד בלב ים / 17 ביולי
 4. הפלגת הקיסר אל הים הבאלטי / 4 באוגוסט

1908

 1. בין החיים ובין המות / 26 בפברואר
 2. ספינת קיטור לים המלח / 15 באפריל
 3. מחאת ה"בחריים" בנמל ביירות / 29 באוקטובר

1909

 1. ידעו הנשכרים לעבוד באניות את הצפוי להם / 20 בינואר
 2. המצאת הקאמאפס / 12 במרץ
 3. אנית הקיטור אשר על ים המלח / 2 באפריל
 4. "מונגוליה" בין הרי הקרח / 25 במאי 
 5. הנחה של 30 פרוצנט באניה של הלויד האוסטרי / 8 ביוני
 6. אניה גדולה מארצות הברית בנמל יפו / 18 ביוני
 7. יציאת הצי התורקי מהנמל לתרגיליו / 23 ביוני
 8. מכונת הגלגל הקיטורי באניות / 27 ביוני
 9. האניה השולטנית "ארטורול" / 2 ביולי
 10. מכתב להזהיר את הרבים / 26 באוקטובר
 11. נמל חיפה / 8 בנובמבר
 12. עולי רגל מושלמים בנמל יפו / 18 בנובמבר

1910

 1. אניות מסע למהגרים מא"י / 20 במרץ
 2. שוד אניה בנמל פיראוס / 23 ביוני
 3. מאורע בלתי נעים בחוף פיריאו / 24 ביוני
 4. התנגשות האניות בדנעפער / 12 ביולי
 5. מלחמת הפורטוגיזים עם שודדי הים החינאים / 22 ביולי
 6. החג בקושטא / 3 באוגוסט
 7. הניצול האחרון / 17 באוגוסט
 8. רובינזון קרוזה בדורנו / 28 באוגוסט
 9. התנפלות האנרכיסטים-סינדיקאליסטים על האניה "סופיה" / 28 באוגוסט
 10. תושית רב החובלים האוסטרי / 31 באוקטובר

1911

 1. סכסוך באניה אמריקנית / 13 בפברואר
 2. סערה שלא היתה כמוה / 15 בפברואר
 3. הצי החינאי / 22 בפברואר
 4. כבושים כשרים באניות האוסתריות / 24 בפברואר
 5. מאכל כשר באניה רוסית / 28 בפברואר
 6. המיניסטריון דרדנוט / 10 במרץ
 7. אוצר על קרקע הים / 12 במרץ
 8. פגישת האיסקאדרה האמיריקאית / 13 ביוני
 9. הוד מלכותו השלטן בסלוניקו / 20 ביוני
 10. שביתת המלחים / 4 ביולי
 11. הצי העותומני והיהודים / 15 בספטמבר
 12. המלחמה בין טורקיה ואיטליה / 3 באוקטובר
 13. המלחמה בין טורקיה ואיטליה / 4 באוקטובר
 14. המלחמה בין טורקיה ואיטליה / 5 באוקטובר
 15. הצי העותמני בביירות / 16 באוקטובר
 16. איטליה בסוריה / 2 בנובמבר
 17. לקיחת טריפולי ובנגאזי על ידי האיטלקים / 3 בנובמבר
 18. במימי הארכיפלגוס / 13 בנובמבר
 19. רוצ'ילד וספינתו / 28 בדצמבר

1912

 1. הים פשוט השתגע / 8 בינואר
 2. מות גיבורים בעד המולדת / 9 בפברואר
 3. צלילת אניה תחתית אנגלית / 19 בפברואר
 4. הרעשת חוף ביירוט / 26–29 בפברואר
 5. אניות איטלקיות ירו על נמל ביירוט / 28 בפברואר
 6. „ברברות“ האיטלקים עברה כל גבול / 6 במרץ
 7. נאום צ'רצ'יל על עניני הצי האנגלי / 22 במרץ
 8. אסון ה"טיטניק" / 21 באפריל / 16 במאי
 9. מי אשם באסון "טיטאניק"? / 23 באפריל
 10. המשתה לפני האסון ב"טיטאניק" / 25 באפריל
 11. הדאר ביפו / 29 באפריל
 12. עוד פרטים מטביעת הטיטניק / 7–17 במאי
 13. האוצרות של טיטניק / 7 במאי
 14. פרטים מהחקירה של אסון הטיטניק / 10 במאי
 15. בכיה לדורות / 14 ביוני
 16. אנגליה בים התיכון / 16 באוגוסט
 17. אניות שריון איטלקיות במימי ביירות / 2 בספטמבר
 18. מפעל הראוי לציין / 19 בספטמבר
 19. שבר אניה וטבועים רבים / 24 בספטמבר
 20. היהודים וצי-המתנדבים / 1 באוקטובר
 21. אמנת הטובע (טייכער קונסט) / 25 באוקטובר
 22. מהלך אניות הלויד האוסטרי / 4 בנובמבר
 23. דיגים יהודים מצילים תורקים ממות / 15 בנובמבר
 24. גורל אנית המרוץ "האמידיה" אינו ידוע / 24 בנובמבר
 25. דייגים מאסטראחאן אל חדרה / 24 בנובמבר
 26. איתמר בן-אב"י: אנשי ים תנו לנו! / 19 בדצמבר
 27. דייגים מבאקו בחדרה / 26 בדצמבר
 28. איתמר בן-אב"י: השלך לחמך על פני המים / 29 בדצמבר
 29. אנשי הים העברים בסלוניקי / 30 בדצמבר

1913

 1. הגרלה למען יסוד אנשי-ים / 1 בינואר
 2. הישוב הימי והתגשמותו / 6 בינואר
 3. עוד קרבן מאסון ה"טיטניק" / 24 בינואר
 4. תכנית הנסיעה מטריאסט ליפו ולחיפה / 28 בינואר
 5. "מלטה ואר"! / 23 בפברואר
 6. בגררה על קרקע הים / 10 במרץ
 7. ה"חמידיה" באלכסנדריה / 24 במרץ
 8. אנית המרוץ הטורקית "האמידיה" / 11 באפריל
 9. ביקור עורכנו ב"החמדיה" / 23 ו-25 במאי
 10. הודעה לעברים הבאים באניות לחוף יפו / 13 ביוני
 11. אנטישמיות שובבה באניותיו של פאיאנס / 13 באוגוסט
 12. חוף יפו וחוף חיפה / 10 בספטמבר
 13. הקונפרנץ "טיטניק" בלונדון / 12 בספטמבר
 14. הקטסטרופה בלב ים (וולטורנו) / 15-14 אוקטובר, 4 נובמבר
 15. למקרה האסון באניה "בולטורנה" / 21 באוקטובר
 16. פרטי האסון באניה "ולטורנא" / 6 בנובמבר
 17. נצולי הולטורנה מספרים פרטי האסון / 19 בנובמבר
 18. אניה ספרדית נשרפה בלב ים / 7 בדצמבר
 19. דיגת הפנינים בארץ-ישראל / 10 בדצמבר

1914

 1. המכלית "אוקלהומה" נחצאה לשניים / 12 ו-13 בינואר
 2. נוסעים סמויים מבני עמנו / 23 בפברואר
 3. אסון האניה אצל ויניציה / 1 באפריל
 4. התעוללות ביהודים באניה "רוטהעניא" / 21 באפריל
 5. הסערה על הים ביפו / 26 באפריל
 6. דיגת הפנינים במימי ארצנו / 27 באפריל
 7. האסון בהאניה "קולומביה" / 10 במאי
 8. אסון האניה "אימפריס אוף אירליאנד" / 2 ביוני
 9. הקטסטרופה של האניה "מלכת אירלנדיה" / 2 ו-3 ביוני
 10. אסון בים ("אמפרס אוף אירלנד") / 3 ביוני
 11. יותר מאלף איש טבעו בים ("אֶמפרס אוף אירלנד") / 3 ביוני
 12. אסון האניה "מלכת אירלנדיא" / 5 ביוני
 13. אסון האניה "צאריצה" / 29 ו-30 ביוני
 14. אלברט באלין וחברת האניות האמבורג-אמריקה / 5 ביולי
 15. אוגוסט באללין, "ידיד הקיסר" / 12 ו-13 ביולי
 16. רשמי המלחמה ביפו / 9 באוגוסט
 17. מגפת הגרמנים על הים (קרב הלגולנד) / 30 באוגוסט
 18. עוד אניה אוסתרית נטבעה / 30 באוגוסט
 19. הנצחון האנגלי הראשון בים / 1 בספטמבר
 20. הכוחות הימיים של ממשלות אירופה במזרח הרחוק / 2 בספטמבר
 21. המלחמה בים הצפוני, קרב הלגולנד / 2-3 בספטמבר
 22. ה„קלאופטרה“ נטבעה ו„ברומברן“ נזוקה הרבה / 3 בספטמבר
 23. כוחה של אנגליה / 8 בספטמבר
 24. אניות ההולכות מתחת למים / 2 באוקטובר
 25. על הים / 14 באוקטובר
 26. המלחמות על הים / 15 באוקטובר
 27. על הים / 16 באוקטובר
 28. אניה תחת-מימית רוסית ברחה מאיטליה / 19 באוקטובר
 29. אבדות האנגלים והגרמנים באניות / 19 באוקטובר
 30. על הים / 20 באוקטובר
 31. על הים / 21 באוקטובר
 32. על הים / 23 באוקטובר
 33. על הים / 25 באוקטובר
 34. על הים / 26 באוקטובר
 35. הספינה „מלך בלגיה“ צללה בתהומות ים / 28 באוקטובר
 36. הרעשת קטארו מתחילה שוב / 4 בנובמבר
 37. הסירה תחת-המים / 8 בנובמבר
 38. ה"אמדן" צללה עם כל מלחיה / 24 בספטמבר, 29 באוקטובר, 2 ו-13 בנובמבר
 39. האנגלים החריבו את ה"אמדן" וה"קניגסברג" / 15 בנובמבר
 40. המלחמות על הים / 20 בנובמבר
 41. המעשה האחרון של ה„אמדן“ / 20 בנובמבר
 42. הרעשת נובורוסייסק בים השחור / 20 בנובמבר
 43. על דבר ה"אמדן" / 25 בנובמבר, 7 ו-14 בדצמבר
 44. הצי התורקי באודיסה / 8 בדצמבר
 45. פרטי המלחמה עם "געבען" ו"ברסלוי" / 9 בדצמבר
 46. על הים / 11 בדצמבר
 47. מערכה ימית חשובה (קורונל ואיי פוקלנד) / 15 בדצמבר
 48. הסכנה מפני הסירות תחת המים / 25 בדצמבר

1915

 1. אנית שריון נתפוצצה ע"י קוי־אור / 4 בינואר
 2. על הים השחור / 10 בינואר
 3. על הים / 13 בינואר
 4. כחן של הסירות מתחת למים / 13 ינואר
 5. אנית מרוץ רוסית בטריפולי הסורית / 19 בינואר
 6. הרפתקאותיה של האניה „אינדרה“ / 19 בינואר
 7. על הים / 7 במרץ
 8. הרעשת הדרדנלים ע"י צי האויב / 8 במרץ
 9. אבדן סיירת הסוחר החמושה "באיאנו" / 14 במרץ
 10. הרעשת הדרדנלים / 16 במרץ
 11. תחת-מים גרמני נתקף ע"י אנית-טיול אנגלית / 16 במרץ
 12. המלחמה בין תורקיה וממשלות ההסכמה / 17 במרץ
 13. לאבדן אנית המרוץ "דרזדן" / 17 ו-23 במרץ
 14. אבדות הצי המאוחד בדרדנלים / 21 במרץ
 15. הנצחון בדרדנלים / 24 במרץ
 16. שמחת ירושלם על הנצחון בדרדנלים / 24 במרץ
 17. עזרה ליהודי פלשתינה באנית מלחמה אמריקנית / 25 במרץ; 2, 24 ו-26 במאי
 18. מלחמת התחתיות / 26 במרץ
 19. עוד פרטים ע"ד הרעשת הדרדנלים / 28 במרץ
 20. פעולות המלחמה בים הבלטי / 1 באפריל
 21. המלחמה על הים / 2 באפריל
 22. פעולת האניות הרוסיות לגדירת מוקשים / 8 באפריל
 23. אניות-המכולת האמריקניות / 9 באפריל
 24. עוד פרטים ע"ד הרעשת הדרדנלים / 9 באפריל
 25. אובדן אנית המרוץ "מג'ידיה" / 13 באפריל
 26. מלחמת התחתיות / 14 באפריל
 27. תנועה צבאית אנגלית באיי הים האגאי / 15 באפריל
 28. מוקשי הגרמנים / 15 באפריל
 29. הצי הרוסי בים השחור / 18 באפריל
 30. ספינה צרפתית אויבת על יד מרסין / 19 באפריל
 31. אנית טראנספורט אנגלית השליכה עצמה על החוף / 19 באפריל
 32. התורקים מראים גבורה והצטינות / 21 באפריל
 33. ההתקפה האחרונה נגד הדרדנלים / 21 באפריל
 34. על הים / 22 באפריל
 35. בתעלת סואץ / 23 באפריל
 36. לחימה על נהר פרת / 25 באפריל
 37. מעבר הדרדנלים / 25 באפריל
 38. איפה הצי הגדול שלנו? / 26 באפריל
 39. "הכרעת הדרדנלים היא כמעט בלתי אפשרית" / 26 באפריל
 40. תחתית אנגלית נטבעה ע"י אוירון תורקי / 28 באפריל
 41. פקודת אניה צרפתית לראש מלחי חיפה / 29 באפריל
 42. אנית המכולת בשביל יהודי א"י הפליגה היום / 2 במאי
 43. נזקיה של אנגליה / 3 במאי
 44. תלגרמים מאת המשרד הצבאי העותמני העליון / 5 במאי
 45. פעולות התרפיד התורקי „תמור חסאר“ / 9 במאי
 46. התקפות האנגלים נגד מבצרי הדרדנלים נכשלות / 9 במאי
 47. על הים / 9 במאי
 48. אבדת האניה "לוזיטאניה" / 12 במאי
 49. הצי הרוסי בורח מפני ה„יבוז“ / 14 במאי
 50. הצי העותמני הטביע את אנית השריון „גולית“ / 17 במאי
 51. תחתית אוסטרית הטביעה את הסיירת "ליאון גמבטה" / 17 במאי
 52. מפקד התחתית U-16 / ביום 17 במאי
 53. על הטבעת „ויליאם פרי“ ו„לוזיטניה“ / 20 במאי
 54. על אובדן אנית השריון הבריטית „גולית“ / 20 במאי
 55. טביעת אנית השריון „פניימן“ („פוטיומקין“ לפנים) / 27 במאי
 56. ע"ד האסון של האניה "לוזיטניה" / 28 במאי
 57. על חזית איטליה / 1 ביוני
 58. אבדת "לוזיטאניה" / סיפורו של עד ראיה / 9 ביוני
 59. פעולת הצי האוסתרי מתחילה – הרצאה תלגרפית רשמית / 13 ביוני
 60. מלחי ה„אמדן“ בקושטא / 13 ביוני
 61. בדותות הגרמנים / 13 ו-16 ביוני
 62. הרוסים נכשלו בהתקפתם בים השחור / 14 ביוני
 63. על הים / 15 ביוני
 64. על הדרדנלים / 21 ביוני
 65. להרעשת הקונסוליה הגרמנית בחיפה / 22 ביוני
 66. תלגרמים מאת תחנת הצבא העותמנית הכללית / 24 ביוני
 67. אבדן אניות / 27 ביוני
 68. אבדן אניות / 4 ביולי
 69. הרעשה ביפו / 19 באוגוסט
 70. המלחמה נגד הדגל הגרמני / 6 בספטמבר
 71. התפוצצות באוצר אבק השרפה של „בנדטו ברין“ / 4 באוקטובר
 72. הצוללת U-9 בים הצפוני / 14 בנובמבר
 73. הצוללת העותמנית "מסתג'יב" / 22 בנובמבר
 74. „הינדנבורג על הים“ / 30 בדצמבר
 75. שבויים על ידי צוללת / 31 בדצמבר

1916

 1. הסכסוך בין אמריקה ואוסתריה בשל „אנקונה“ / 14 ו-19 בינואר
 2. מאורע "באראלונג" / 17 בינואר
 3. נאומו של אנוור פאשה, וזיר המלחמה העותמני / 2 בפברואר
 4. הדחליל של הצי האנגלי / 3 בפברואר
 5. פרשת אנית הקיטור האנגלית "אֶפּעם" / 6 בפברואר
 6. האניה האנגלית „אפהם“ נתפסה על ידי הגרמנים / 7 בפברואר
 7. הצי הרוסי / 11 בפברואר
 8. הצעיף על פני ה"מאֶעווע" / 11 בפברואר
 9. הממורנדום של ממשלת גרמניה ע"ד מלחמת הים / 13 בפברואר
 10. אניות אנגליה וצרפת שנטבעו / 14 בפברואר
 11. להתפטרותו של האדמירל טירפיץ / 19 במרץ
 12. הד הקטסטרופה של ה"טובאנטיה" / 19, 21 ו-23 במרץ
 13. פעולתן של התת-מימיות / 28 במרץ
 14. הודעת האנגלים ע"ד הקרב עם "גרייף" / 28 במרץ
 15. שאלת הצוללות ותפקידן בעתיד הקרוב / 4 באפריל
 16. דרישה שהצי האנגלי יראה בפועל את כוחו / 10 באפריל
 17. שאלת הצוללות וספינות המסחר המזוינות / 14 באפריל
 18. תת-מימיות בלי פריסקופים / 17 באפריל
 19. אבדות הצי האנגלי / 17 באפריל
 20. הנסיעה האחרונה של ה"קרונפרינצסה צעציליא" / 17 במאי
 21. מלחמת הציים בים (קרב יוטלנד) / 4 ביוני
 22. נצחון הצי הגרמני (קרב יוטלנד) / 4 ביוני
 23. הד מלחמת הים (קרב יוטלנד) / 6 ביוני
 24. התת-מימית במצוקותיה / 25 ביוני
 25. בדבר אבדן ה"מערקור" / 26 ביוני
 26. התת מימיות הגרמניות הטביעו כאלף אניות עד היום / 2 באוגוסט
 27. הצוללת המסחרית "דויטשלנד" / 24 באוגוסט
 28. פוסטה בצוללות מסחריות / 12 בנובמבר

1917

 1. מלחמת הצוללות / 23 בינואר
 2. המלחמה על הים / 28 בינואר
 3. מפלאות הצוללות / 22 בפברואר
 4. אבדות ההסכמה באניות מסחר / 1 במרץ
 5. צי המלחמה האמריקני / 18 במרץ
 6. האנגלים ומלחמת הצוללות / 21 במרץ
 7. אנית המרוץ העוזרת הגרמנית „מוֹבֶה“ / 26 במרץ
 8. הצוללת העתידה תהיה אנית מסחר ענקית / 4 באפריל

1918

1919

 1. חלוצי המים / 11 ביוני
 2. תנועת האניות בחופי א"י וסוריה / 29 ביוני
 3.  "אגודת המים" ביפו / 2 ביולי
 4. עבודת המים ותורתם בארץ ישראל / 2 ביולי
 5. תנועת האניות בחוף יפו ובחוף חיפה / 29 ביולי
 6. מצבה על הים ביפו / 19 באוגוסט
 7. עבודת המים בארץ / 31 באוגוסט
 8. כפר ימי עברי / 3 בספטמבר
 9. חברת אניות הקיטור על הכנרת / 10 בספטמבר
 10. חנוכת האניה העברית „החלוץ“ / 19 בדצמבר
 11. הורדת עולים בחוף יפו / 23 בדצמבר
 12. תנועת האניות בחופי א"י וסוריא / 23 בספטמבר
 13. האניה הרוסית „רוסלן“ / 26 בדצמבר

1920

 1. שיט האניות בחוף יפו / 7 בינואר
 2. השמירה על מטען האניה „רוסלן“ לא היתה כסדרה / 14 בינואר
 3. נוסדה חברת אסדות וספנות חופית ארצישראלית / 13 בפברואר
 4. אסון האניה „ספי“ ליד תל יוניס / 7 במרץ
 5. אסון אנית המשא של חיל המתנדבים הרוסי / 12 במרץ
 6. דו"ח פעולות ועדת המים / 5 במאי
 7. איתמר בן אב"י: מסביב לימנו / 31 במאי
 8. ארץ ישראל הימית / 1 ביוני
 9. בדבר חברת אסדות וספנות חופית א"י / 1 ו-3 ביוני
 10. מעשה שוד בים השחור / 2 ביוני
 11. אושרה חברת אסדות וספנות חופית א"י / 8 ביוני
 12. קבלת הנציב העליון בנמל יפו / 2 ביולי
 13. חינוך ימי-לאומי נחוץ לנו / 9 באוגוסט
 14. שיעורים לסיפון / 24 באוגוסט
 15. ביקור הנציב העליון באונייה "קיסר הודו" ביפו / 13 באוקטובר
 16. חברת אסדות וספנות חופית א"י / 15 בדצמבר

1921

 1. ההתחרות של הגרמנים בהעברת הנוסעים המהגרים / 4 בינואר
 2. אניה עברית „קדימה“ בין אמריקה וא"י / 21 בינואר
 3. חברת אסדות וספנות: "שנוררות" או חלוציות? / 28 בינואר ו-6 בפברואר
 4. חבורי אניות בין אמריקה ובין א"י / 31 בינואר
 5. עבודת פחמים בחוף חיפה / 11 בפברואר
 6. הפלגת אניות מניו-יורק לארץ ישראל / 22 בפברואר
 7. גנבת ששים אלף לירה / 2 במרץ 
 8. תודה עמוקה לחברת האניות קונרד-ליין / 13 באפריל
 9. אנית „החלוץ“  נטרפה בחוף יפו / 22, 23, 24 בפברואר; 9 ביוני
 10. מיפו לנמל סעיד באניה העברית „החלוץ“ / 8 ו-9 במרץ
 11. הסכם ההסתדרות הציונית עם הלויד הטריאסטי / 22 במרץ
 12. תנועת האניות בים כנרת / 31 במרץ
 13. שביתת המלחים הערבים ביפו / 8 במאי
 14. הנסיעה עלתה לנו ביוקר ובכל זאת סבלנו / 24 ביוני
 15. סירת הקיטור של הממשלה נשרפה / 17 ביוני
 16. הספנים הערביים ביפו והממשלה / 22 ביוני
 17. שודדי ים בסירות מתחת למים / 24 ביוני
 18. הספנים הערבים לא מורידים עולים בחוף חיפה / 6 ביולי
 19. חכוכים תדיריים בין הערביים והיהודים בנמל יפו / 8 ביולי
 20. חברת אניות „חיים מצא“ / 15 ביולי
 21. חברת ספינות „נורדוי“ בים כנרת / 23 באוגוסט
 22. Zion National Steam Navigation Co, מרסיי / 26 באוגוסט
 23. השגחה טובה על סירות הקיטור בטבריה / 13 בספטמבר
 24. בחברת האניות על ים כנרת / 16 באוקטובר
 25. צופי-ים בחופי הארץ / 16 באוקטובר
 26. אנית הקיטור העברית „אדית“ / 27 באוקטובר
 27. סירות מוטור בשביל הפועלים היהודים בא"י / 30 באוקטובר

1922

 1. שרות אניות מאנגליה לא"י / 17 בינואר
 2. דיזנגוף חושב לבנות נמל בתל־אביב / 3 בפברואר
 3. הלויד הבלגי התחיל לשרת את חופי ארצנו / 12 במאי
 4. ספינות־הדר חדשות לחברת האניות המצרית / 5 בדצמבר

1923

 1. „לויתן“, מלכת האניות האמריקניות / 17 ביולי
 2. צרות ההגירה לאמריקה / 17 ביולי
 3. דיגים גרמנים מהמבורג בחופי יפו-חיפה / 14 באוקטובר

1924

 1. תקציב הימיה הבריטית / 16 במרץ
 2. אנית עולי רגל נשרפה וטבעה / 6 באפריל
 3. מברחת מכס / 16 בנובמבר

1925

 1. חקירת חוף יפו לשם בנין נמל / 26 בינואר
 2. „פרזידנט ארתור“, האניה היהודית הראשונה / פברואר-מרץ
 3. באגודת המים / 25 במרץ
 4. „פרזידנט ארתור“ בחיפה / מרץ-אפריל
 5. אנית מפרש יהודית טבעה על יד עכו / 15 במאי
 6. שרות מיוחדת של אניות־משא להעברת העולים / 10 ביולי
 7. אוצרות במצולות ים / 31 ביולי
 8. „פרזידנט ארתור“ עוגנת בפעם השלישית בחופנו / אוגוסט
 9. דרך אניות חדשה מפולין לא"י / 17 באוגוסט
 10. חברת „אמריקן פלשתין ליין“ פשטה רגל / ספטמבר
 11. הסתדרות הספנים הארצישראליים / 6 בספטמבר
 12. שערוריית הנמל והמכס ביפו / 10 בספטמבר
 13. צוללת אמריקנית טבעה / 29 בספטמבר
 14. דרושה מלחות עברית בשפה עברית / 20 באוקטובר
 15. התפוצצות עצומה בנמל בירות / 1 בנובמבר
 16. ביקור הקיסר האוסטרי בנמל יפו לפני 56 שנה / 17 בנובמבר
 17. אניות מלחמה איטלקיות בנמל יפו / 25 בדצמבר

1926

 1. ברכה ותודה למלחי ה„פרזידנט רוזוולט“ / 2 בפברואר
 2. רבה העבודה בנמל יפו / 15 בפברואר
 3. אסון גדול בים השחור / 1 ביוני
 4. הדייגים הסלוניקאים בעכו / 30 באוגוסט
 5. רב החובל טאווא אבד / 24 בנובמבר
 6. לשאלת הדייגים הסלוניקאים בעכו / 26 בנובמבר
 7. שריפה באניה ההולנדית „מאסטאן“ / 5 בדצמבר

1927

 1. הצי התורקי בתחילת מלחמת העולם / 1 בפברואר
 2. פעולות הצי התורקי במלחמת העולם הראשונה / 2 בפברואר
 3. משפטו של רב החובל דז'ונס / 3 בפברואר
 4. אניות אויבות בחופי סוריה וא"י בשנת תרע"ה / 7 במרץ
 5. לשאלת דייגי סלוניקי / 8 במרץ
 6. מוסוליני גואל עתיקות רומא / 15 באפריל
 7. רובינזונים / 11 במאי
 8. רב חובל גרמני אינו חפץ להציל טובעים פולנים / 24 ביולי
 9. תקווה להצלחת אגודת המים / 14 באוגוסט
 10. אניות לוקס מיפו לניו־יורק / 30 באוגוסט
 11. מרד המלחים הרוסיים באניה המצרית „קוסטי“ / אוגוסט–אוקטובר
 12. מעשה גבורה של צוללת בריטית / 24 באוקטובר
 13. נרדם בפורט סעיד והתעורר באנגליה / 31 באוקטובר
 14. אסון אנית הנוסעים „פרינציפסה מאפאלדה“ / אוקטובר-נובמבר
 15. לבנין נמל חיפה / 14 בדצמבר
 16. הצוללת האמריקאית S-4 טבעה, אנשיה אבדו / 19 עד 29 בדצמבר
 17. על אניות ארצישראליות יתנוסס הדגל הבריטי / 25 בדצמבר

1928

 1. מלחמת ההצלה בלב-ים בתת-מימית הנטבעת / 11 בינואר
 2. אסון האניה השוודית „ציטוס“ / 26 במרץ
 3. לעזרת דייגי סלוניקי / 21 במאי
 4. צוללת איטלקית טבעה על אנשיה / 8 באוגוסט
 5. נמשתה צוללת בריטית שטבעה ב-1919 בים הבלטי / אוגוסט–ספטמבר
 6. לקראת בניית הנמל בחיפה / 10 בספטמבר
 7. טבעה הצוללת הצרפתית "אונדין" / 14 עד 22 באוקטובר
 8. התנהגות הספנים הערבים ביפו ובחיפה / 11 בנובמבר
 9. הדיוג העברי / 11 בנובמבר
 10. 122 אבדו בים: אסון האניה „וסטריס“ / 18-15 בנובמבר
 11. יצאו להציל וטבעו / 18 בנובמבר
 12. עד כמה „תוקן“ נמל יפו / 21 בנובמבר

1929

 1. ההתחרות בבנין ענקי-ים / 28 בפברואר
 2. חגיגת הפלוגה הימית של בית"ר / 23 ביוני
 3. יש ליסד בית־ספר ימי בחיפה / 2 ביולי
 4. עשור לבוא עולי "רוסלאן" / 3 בדצמבר

1930

 1. הדגל הציוני הורד / 10 במרץ
 2. אמצאה גרמנית בים / 27 במרץ
 3. תיקוני הנמל ביפו / 27 במרץ
 4. ספינה טעונה פרדות וחמורים טבעה ליד עכו / 28 באפריל
 5. לקראת פתיחת בית ספר ימי בתל אביב / 14 ביולי
 6. סודי הספינות „מרי סלסט “ ו„קוּבנהבן“ / 15 בספטמבר
 7. עמנואל טובים / כיבוש הים / 26 בספטמבר
 8. רשמי מסע לאגם נמי / 12 באוקטובר
 9. אריה גרבנוב / ספנות עברית / 7 בדצמבר
 10. אנית החילוץ האיטלקית „ארטיליו“ התפוצצה וטבעה / 9 בדצמבר
 11. אסון אנית הנוסעים „אוברון“ / 21 בדצמבר

1931

 1. „זאב הים“ במפרץ חיפה / 31 במרץ
 2. „דולפין“ בחיפה / 7 באפריל
 3. זאב ז'בוטינסקי / באניה לאפריקה הדרומית / 7 במאי
 4. לקוטב הצפוני באניה תחת-מימית / 15 במאי
 5. בית"רי הים בביירות / 18 במאי
 6. עמנואל טובים / מתל אביב לביירות בסירה בית"ר / 3 ביוני
 7. בנמל יפו / 10 ביוני
 8. אסון ספינת הנהר „ס"ט פיליבר“ / 17 ביוני
 9. אוניית פאר בחוף יפו / 2 ביולי
 10. רצח בנמל יפו / 23 באוגוסט
 11. צוללת הקוטב „נאוטילוס“ / 5 ביוני / 2 באוקטובר

1932

 1. שינויים בשכר הטעינה והפריקה בנמל יפו / 21 בינואר
 2. אניה עלתה על שרטון בחוף סידני עלי / 8 בפברואר
 3. ניסיון נועז למשות את מטען „לוזיטניה“ / 19 בפברואר
 4. חנוכת תחנת הצלה של אגודת יורדי ים "זבולון" / 13 במרץ
 5. איתמר בן־אב"י / בית הספר הימי "זבולון" / 6 במאי
 6. נמל חיפה בבנינו / 15 במאי
 7. אסון השריפה באניה „ג'ורג' פיליפאר“ / 18 במאי
 8. אגודת הספנים הערבים השתתפה עם הספנים היהודים / 22 במאי
 9. נמל חיפה ייפתח בשנה הבאה / 8 ביוני
 10. ביקור בנמל חיפה / 8 ביולי
 11. באניה מבריחה יי"ש / 19 ביולי
 12. צוללות, טביעתן והצלתן / 28 ביולי
 13. חג הים לפולניה / 11 באוגוסט
 14. מפרשית שהפליגה מפיראוס ליפן נגזלה בנמל יפו / 6 בספטמבר
 15. אגודת פועלי הים בחיפה / 7 בספטמבר
 16. תכנית לבית הספר הימי הראשון בארץ / 19 בספטמבר
 17. עמנואל טובים / על „הצעד הראשון“ לתחיה הימית העברית / 26 בספטמבר
 18. מ. גורביץ / בית הספר הימי לא דוחק את הספורט הימי / 4 באוקטובר
 19. התחרות שחייה בנמל חיפה / 31 באוקטובר
 20. מלונדון לעזרת „זבולון“ / 8 בנובמבר
 21. נוסדה בתל אביב אגודת ימאים עברים / 20 בדצמבר

1933

 1. איך אבדה „אטלנטיק“ / 8 ו־18 בינואר
 2. קורס מלחים מוסמכים בנמל חיפה / 24 בינואר
 3. שביתת כתפי הים הערביים בנמל חיפה / 24 בינואר, 30 במרץ
 4. דליקות תכופות בצי המסחר הצרפתי / 26 בינואר
 5. עוד נסיון בעבודות ים / 1 במרץ
 6. ספינה עברית נזרקה לחוף / 14 במרץ
 7. אוצרות קורח בלב הים / 11 במאי
 8. מטמון במצולות ים / 12 ביוני
 9. המלחמה נגד המוות על קרקע הים / 26 ביוני
 10. חנוכת קו אניות פולין-א"י / 1 עד 3 באוקטובר
 11. חנוכת ספינת מפרשים ע"ש חיים ארלוזורוב / 8 באוקטובר
 12. נמל חיפה ייפתח היום בלי חגיגות / 31 באוקטובר
 13. לתולדות נמלה החדש של חיפה / 31 באוקטובר
 14. חנוכת הנמל בחיפה / 1 בנובמבר
 15. ספינת המוטור „קרולה“ הגיעה לחיפה / 20 בנובמבר

1934

 1. „סטילה“, אניה מיוחדת להובלת פרי, תפליג מיפו / 7 בינואר
 2. חוברות נאציות בנמל חיפה / 7 בינואר
 3. בנמל חיפה / 30 בינואר
 4. שרות המסחר עם החופים הקרובים / 31 בינואר
 5. אניות נטרפות בים יפו / 25 ו-28 בפברואר
 6. הצפיפות בנמל חיפה ותוצאותיה / 5 במרץ
 7. ספינה מצרית עלתה על שרטון בנמל יפו / 7 במרץ
 8. אניה חדשה ללויד טריאסטינו  / „תל אביב“ / 8 במרץ
 9. יובלו של קברניט יהודי / 11 במרץ
 10. אסון טרגי באניה „איטליה“ בנסיעתה לארץ ישראל / 13 ו-18 במרץ, 12 ביוני
 11. חנוכת האניה „ירושלים“ של לויד טריאסטינו / 21 במרץ
 12. באניה „איטליה“ שהביאה עולים אירע אסון / 29 במרץ
 13. עתידנו על הים / 26 באפריל
 14. היכן האניה העברית „עמנואל“ / 29 במאי
 15. שובר גלים חדש בנמל יפו / 3 ביוני
 16. אנית הטיול הגרמנית „דרזדן“ טבעה / 21 ביוני
 17. שמענו ש„דורה“ ו„קרולה“ מניפות גם את דגל הנאצים / 16 ביולי
 18. חברת-אניות עברית חדשה / 18 ביולי
 19. נמל יפו חשוב מנמל ביירות / 18 ביולי
 20. האניה העברית „עתיד“ / 25 ביולי
 21. אוצרות „לוזיטניה“ / 5 באוגוסט
 22. נגד מחלת־הים / 8 באוגוסט
 23. לויד ימי ארצישראלי / 13 באוגוסט
 24. ספינת המפרשים „ארלוזורוב“ של מפא"י הולכת לאיבוד / 13 באוגוסט
 25. שרות אניות ישר בין המזרח הרחוק וא"י / 2 בספטמבר
 26. שריפה באניה „מורו קאסטל“ / 9, 11 ו-17 בספטמבר
 27. אסון השריפה באניה „מורו-קאסטל“ / 12 ו-13 בספטמבר
 28. חנוכת האניה „קווין מרי“ / 27 בספטמבר
 29. כיבוש העבודה בנמל חיפה / 26 באוקטובר
 30. איתמר בן אב"י / מסיפורי הים / 22 בנובמבר
 31. שרות האניה היהודית „תל אביב“ / 27 בנובמבר
 32. 62 קורבנות של סופות ים / 18 בדצמבר
 33. רב החובל היהודי אומברטו שטיינדלר / 25 בדצמבר
 34. אוניית הלויד הימי הארצישראלי שובתת מחוסר דגל / 27 בדצמבר

1935

 1. ייסוד חברת א"י לספנות בע"מ (א/ק „תל אביב“) / 4 בינואר
 2. לבוא האניה „תל-אביב“ / 13 בינואר
 3. גז לאזעקת נוסעי האניה בשעת שריפה / 16 בינואר
 4. אסון אוניית הנוסעים והמשא „מוֹהוֹק“ / 28 ו-29 בינואר
 5. חנוכת האניה „הר ציון“ / 13 בפברואר
 6. בית ספר ימי יהודי באיטליה / 19 בפברואר
 7. האם לויד טרייסטינו נלחם בספנות העברית? / 20 ו-28 בפברואר
 8. חנוכת האניה „תל אביב“ / 26 בפברואר
 9. מהנעשה והנשמע בנמל חיפה / 26 בפברואר
 10. נס-ציון על חופי הים התיכון / 3 במרץ
 11. מסיבת לויד טרייסטינו לעתונאים / 4 במרץ
 12. עוד אניה לחברה יהודית / 5 במרץ
 13. להכשרת בעלי מקצוע בנמל חיפה / 6 במרץ
 14. חנוכת האניה „גליל“ של לויד טרייסטינו / 7 במרץ
 15. ה„רקס“ לרגלי הכרמל / 13 במרץ
 16. דברי שטנה ולעג על האניה „תל אביב“ / 14 במרץ
 17. חרם על חברת הספנות האיי"ת / 15 במרץ
 18. נשף באניה „פלשתינה“ / 19 במרץ
 19. אגודת עובדי ים בהסתדרות הכללית / 22 במרץ
 20. על ההכשרה הימית של שלטון בית"ר / 24 במרץ
 21. וייצמן ללויד טרייסטינו / 28 במרץ
 22. ראשי הציונות נגד הספנות העברית / 31 במרץ
 23. מחאת חברת א"י לספנות / 1 באפריל
 24. לוסי בורכרד / 3 באפריל
 25. חתונה באניה „גליל“ / 4 באפריל
 26. נוסדה אגודת עובדי-ים עברים / 7 באפריל
 27. תנועת האניות העבריות בחיפה / 16 באפריל
 28. איתמר בן־אב"י / אדישותנו הימית / 16 במאי
 29. לפרשת הספינה „עמנואל“ / 30 במאי
 30. צפיפות בנמל עכו / 30 במאי
 31. קו ימי נוסף „אדריאטי–ארצישראלי“ / 11 ביוני
 32. דרישת שלום מהנוסעים לקונגרס באניה „תל אביב“ / 13 באוגוסט
 33. החרמת האניה תל-אביב / 26 באוגוסט
 34. מתה גיבורת הים אוגניה מארה / 10 בספטמבר
 35. בית ספר ימי – שלום-עליכם – ו„דבר הערב“ / 18 בספטמבר
 36. בספנות העברית / 27 בספטמבר
 37. מסעדה בסירה תת-מימית / 1 באוקטובר
 38. ראש השנה בספינה „גליליה“ / 4 באוקטובר
 39. ספינות תועות / 15 באוקטובר
 40. מחרשה תת-מימית / 15 באוקטובר
 41. האניה „קושצ'ושקו“ הגיעה לחיפה / 23 באוקטובר
 42. האניה האיטלקית „אוזוניה“ עלתה באש / 18 ו־20 באוקטובר
 43. כיצד למנוע הישנות אסון „אוזוניה“ / 29 באוקטובר
 44. השריפה באנית הנוסעים האיטלקית „אוזוניה“ / 30 באוקטובר
 45. צללה לחפש זהב ומצאה את אשרה / 6 בנובמבר
 46. במפעלי הספנות העברית / 7 בנובמבר
 47. אלברט באלין, ידידו של הקיסר / 20 בנובמבר
 48. חברות אניות ארצישראליות / 28 בנובמבר
 49. זאב ז'בוטינסקי / צי'וויטווקיה / 10 בדצמבר

1936

 1. נמל עכו יורחב / 17 בפברואר
 2. הסוכנות בעקבות צ'יוויטווקיה / 6 במרץ
 3. נמל מסחרי בעכו או בקרית חיים? / 10 במרץ
 4. קרני מוות וסירות תת-מימיות / 12 במרץ
 5. מכתב גלוי מחברת „עתיד“ לסוכנות היהודית / 23 במרץ
 6. ויהי בתל-אביב נמל / 20 במאי
 7. עגינת האניה הראשונה בחוף תל-אביב / 20 במאי
 8. נמל תל-אביב נולד, למזל טוב! / 20 במאי
 9. תסיסה ביפו / 20 במאי
 10. בחוף תל-אביב היום / 20 במאי
 11. יפו ביום פריקת האניה הראשונה בתל-אביב / 20 במאי
 12. מרידת ספני יפו במסיתיהם / 20 במאי
 13. תסיסה גדולה בקרב ספני יפו / 20 במאי
 14. „ריכארד בורכארד“, אניה עברית ראשונה בנמל תל־אביב / 24 במאי
 15. „ריכארד בורכהארד“ הותקפה על ידי סירות ערביות / 25 במאי
 16. 18 שנה לספינה „החלוץ“ / 28 במאי
 17. בחוף תל-אביב / 4 ביוני
 18. חוף תל-אביב ועתידותיו / 10 ביוני
 19. סוכני הכרטיסים למען חיזוק הספנות העברית / 14 ביוני
 20. צוררים מפזרים כזבים על נמל תל אביב / 28 ביוני
 21. קו אניות בודאפשט–א"י / 14 ביולי
 22. 5 שנים לביה"ס הימי „זבולון“ / 17 באוגוסט
 23. בחוף תל-אביב / 17 באוגוסט
 24. סיכויי נמל תל-אביב / 24 באוגוסט
 25. עלילה שפלה על נמל תל־אביב / 8 בספטמבר
 26. ליגה ימית עברית נוסדה בחיפה / 20 בספטמבר
 27. רב חובל בתפקיד מיילדת / 29 בספטמבר
 28. נסיונות הדיג בא"י מימי המלחמה ועד היום / 29 בספטמבר
 29. מחזור שני לבית הספר הימי בצ'יוויטווקיה / 7 באוקטובר
 30. אין לשוב לנמל יפו / 14 באוקטובר
 31. באגודת עובדי הים בתל אביב / 14 באוקטובר
 32. אבא חושי / מטרת הליגה הימית העברית / 18 באוקטובר
 33. ספני יפו ניסו לעכב אניה / 19 באוקטובר
 34. יציקת קיר המגן בנמל תל-אביב / 20 באוקטובר
 35. שלחו את הפרי באניות עבריות! / 20 באוקטובר
 36. תעשיית הסירות בתל-אביב / 28 באוקטובר
 37. מה עושה הליגה הימית / 28 באוקטובר
 38. בחוף תל-אביב ובנמל חיפה / 4 בנובמבר
 39. לצאת האניה „תל־אביב“ / 11 בנובמבר
 40. מפעולות הועד הפועל של ההסתדרות בנמל תל אביב / 16 בנובמבר
 41. „דבר“ בנמל תל-אביב / 19 בנובמבר
 42. חצי שנה לנמל תל-אביב / 26 בנובמבר
 43. דוד בן-גוריון / העמדה שכבשנו בים / 27 בנובמבר
 44. נוסדה ליגה ימית בתל־אביב / 30 בנובמבר
 45. לאופייה של הליגה הימית / 9 בדצמבר
 46. הליגה הימית ודרכי עבודתה / 21 בדצמבר

1937

 1. מסיבה לכבוד ליידי רידינג בתל־אביב / 17 בפברואר
 2. „עוגן“, קבוצה לספנות בנמל חיפה / 28 בפברואר
 3. פלוגת הים בקרית חיים / 2 במרץ
 4. הליגה הימית בתל־אביב / 11 במרץ
 5. זאב פרנקפורטר, קפיטן להפלגות רחוקות / 28 במרץ
 6. ההסתדרות ייסדה חברה למפעלי ים / 28 במרץ
 7. ז. טרנטוב / נחוצה „קרן ים לישראל“ / 28 במרץ
 8. „נחשון“ – חברה לעבודות ים של ההסתדרות / 13 באפריל
 9. חסל פרק האניה „תל אביב“ / 2 במאי
 10. ד"ר מאיר גורביץ / היקיצה הימית / 19 במאי
 11. עם מלאת שנה לנמל תל-אביב / 19 במאי
 12. איך באה האניה הראשונה לנמל תל־אביב / 19 במאי
 13. „רחף“ – ספינה ראשונה ל„נחשון“ / 4 ביוני
 14. כינוס הליגה הימית העברית באניה „הר-ציון“ / 9 ביוני
 15. עם הכינוס הימי הראשון של הליגה הימית העברית / 10 ביוני
 16. יהודים בעסקי ים בהמבורג במאה ה-18 / 10 ביוני
 17. הכינוס של „חבל ימי לישראל“ / 11 ביוני
 18. סירת הדיג „פיניקיה“ (בוייבסקי, מלינוב ופלינר) / 11 ביוני 1937
 19. על מצב המלחים העבריים באוניות הללויד הארצישראלי / 13 ביוני
 20. „סנפיר“ – ספינה שנייה ל„נחשון“ / 15 ביוני
 21. תמצית הכינוס הראשון של החי"ל: דברי ברכה / 20 ביוני
 22. תמצית הכינוס הראשון של החי"ל: תפקידי הליגה / 20 ביוני
 23. תמצית הכינוס הראשון של החי"ל: החלטות ובחירות / 20 ביוני
 24. תמצית הכינוס הראשון של החי"ל: דברי סיום / 20 ביוני
 25. „רחף“ בנמל תל־אביב / 23 ביוני
 26. חגיגת הפלוגה הימית של „הפועל“ / 1 ביולי
 27. המוסדות והסוחרים למען הספנות העברית / 11 ביולי
 28. על שפת הירקון / 25 ביולי
 29. הדים מפלוגת הים / 8 באוגוסט
 30. התחרות בספנות החופית / 1 בספטמבר
 31. עוד ספינת דיג ל„נחשון“ / 2 בספטמבר
 32. „שרה 1“ בחוף חיפה / 3 בספטמבר
 33. הספנות בארץ-ישראל בתרצ"ז / 17 בספטמבר
 34. בים ובנמלים בשנת תרצ"ז / 17 בספטמבר
 35. האניה „תל אביב“ מפליגה ליאפאן / 18 באוקטובר
 36. „הפועל“ מכשיר פועלים לעבודת הנמל / 7 בנובמבר
 37. לצאת האניה „תל־אביב“ / 11 בנובמבר
 38. סבלות הנמל והדיג בחיפה / 14 בנובמבר
 39. י. הלפרין / הבעת תודה ברבים / 26 בנובמבר
 40. „שרה א'“ בסלוניקי / 26 בנובמבר
 41. קריאת עזרה להנהלת הסוכנות / 26 בנובמבר 1937
 42. דיג עברי / 1 בדצמבר
 43. חברת האניות „עתיד“ פונה לעזרת העיתונות / 1 בדצמבר
 44. מה קרה לחברת-האניות „עתיד“? / 1 בדצמבר
 45. יוקם בית ספר ימי ליד התכניון / 23 בדצמבר
 46. בסניף חבל  ימי לישראל בירושלים / 29 בדצמבר

1938

 1. לקראת בית הספר הימי / 4 בינואר
 2. ב"כ מאירוביץ / הימאות העברית ואפשרויות התפתחותה / 5 בינואר
 3. פעולות הדרכה ימית לפי תכניות „זבולון“ / 26 בינואר
 4. „שרה א'“ בנמל טוניס / 8 בפברואר
 5. „שרה א'“ נאבקת עם נחשולים בקורסיקה / 10 בפברואר
 6. ספינת הלמוד „שרה“ בטוניס / 11 בפברואר
 7. חנוכת רציף הנוסעים בנמל תל אביב / 23 בפברואר
 8. י. הלפרין / „שרה א'“ נלחמה במשברי־ים אדירים ויכלה להם – 25 בפברואר
 9. ג. בוייבסקי / מה קרה ל„שרה א'“ / 25 בפברואר
 10. ג. בוייבסקי / מה קרה ל„שרה א'“ / 28 בפברואר
 11. ג. בוייבסקי / מה קרה ל„שרה א'“ / 1 במרץ
 12. קורס למדריכים ימיים נפתח בתל־אביב / 15 במרץ
 13. משרדי אניות למען בית הספר הימי / 18 במרץ
 14. "רחף" חזרה בשלום מכרתים / 3 באפריל
 15. „רחף“ בנמל תל אביב / 12 באפריל
 16. שלטונות נמל חיפה יסייעו לפיתוח הספורט הימי / 21 באפריל
 17. בנתיבות הנחשונים: „רחף“ / 29 באפריל
 18. עזרה מאנגליה לפתיחת ביה"ס הימי בחיפה / 24 במאי
 19. יהודי אנגליה לעזרת בית הספר הימי בחיפה / 26 במאי
 20. קואופרטיב „הצולל“ בנמל תל־אביב / 1 ביוני
 21. ספינת המשא העברית „ארנון“ / 3 ביוני
 22. במפעלי הדיג של היהודים / 17 ביולי
 23. „רחף“ ב„שירות חופי המזרח“ / 30 ביוני
 24. פלוגת הקיבוץ המאוחד בנמל תל־אביב / 26 באוגוסט
 25. בית ספר ימי מקצועי של „זבולון“ בתל אביב / 31 באוגוסט
 26. תוכנית בית הספר הימי בחיפה / 13 בספטמבר
 27. מה יהא על ימאים עברים ותיקים / 28 בספטמבר
 28. פתיחת בית הספר הימי בחיפה / 20 באוקטובר
 29. פתיחת בית הספר הימי בחיפה / 21 באוקטובר
 30. בית הספר הימי נפתח / אוקטובר-נובמבר
 31. „פלד“ – ספינה חדשה ל„נחשון“ / 1 בנובמבר
 32. אסון האניה „רחף“ / 30 בדצמבר
 33. יעקב שמר הי"ד / 21 בספטמבר

1939

 1. איך קרה האסון עם „רחף“ / 1 בינואר
 2. גופות קרבנות „רחף“ הובאו לחיפה / 3 בינואר
 3. איך נטרפה „רחף“ / 4 בינואר
 4. לוית קרבנות „רחף“ / 4 בינואר
 5. קפטן מילר ראש מחלקת השיט / 4 בינואר
 6. פועלי נמל חיפה נגד הובלת פרי הדר באניות גרמניות / 4 בינואר
 7. „נחשון“, מרכז לפעולות הים של ההסתדרות / 2 בפברואר
 8. סניפי חי"ל בחוץ לארץ / 5 בפברואר

1940

 1. קואופרטיב „עוגן“ בנמל חיפה / 5 באוגוסט

1941

1942

1943

1944

1945

1946

 1. איך הקימה לה שווייץ צי מסחרי / 8 בנובמבר

1947

 1. „קדמה“ מתכוננת למסעה הראשון / 27 במאי

1948

*  *  *