רשימת המונחים מ־ א' עד ת'

אבגדהוזחטיכ
למנסעפצקרשת

א

אָבִיק (scupper)

אֶבֶן מֵרוּק, אבן מירוק (holystone)

אֲבַק הַצָּתָה (priming powder)

אַבַּרְזִין (tarpaulin)

אַגַּן הַשָּׁקָה (boat launching basin, launching basin)

אֶגְרוֹף קוֹף (monkey's fist)

אַדְוָה, אדווה, אֲדָווֹת (ripple)

אָדָם בַּיָם (man overboard)

אַדְמִירָל (admiral)

אַדְמִירָל הַשַּׁיֶּטֶת הָאֲדֻמָּה, אדמירל השייטת האדומה (admiral of the red)

אַדְמִירָל הַשַּׁיֶּטֶת הַכְּחוּלָה, אדמירל השייטת הכחולה (admiral of the blue)

אַדְמִירָל הַשַּׁיֶּטֶת הַלְּבָנָה, אדמירל השייטת הלבנה (admiral of the white)

אַדְמִירָל מִשְׁנֵה (vice admiral)

אַדְמִירָל שֶׁל הַצִּי (Admiral of the Fleet, Fleet Admiral)

אַדְמִירָלִיּוּת (admiralty)

אֶדֶן הַתֹּרֶן, אדן התורן (mast step)

אֶדֶן שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן, אדן שלשלאות התורן (channels, chain wales, chains)

אֶדֶן שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן הַקִּדְמִי (fore chains), אֶדֶן שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן הָרָאשִׁי (main chains), אֶדֶן שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן הָאֲחוֹרִי (mizzen chains)

אִדֵּן תֹּרֶן, אידן תורן (to step a mast)

אוּלַם סִמּוּן, אולם סימון (mould loft, mold loft)

אוּלַם הַתְוָיָה, אולם התוויה (mould loft, mold loft)

אוֹר גְּרִירָה (towing light)

אוֹר יַרְכָּתַיִם, אור ירכתיים (stern light)

אוֹר נִוּוּט, אור ניווט (navigation light)

אוֹר עֲגִינָה (mooring light, riding light)

אוֹר צַד (side light)

אוֹר רֹאשׁ תֹּרֶן, אור ראש התורן (masthead light; formerly: steaming light, head light)

אוֹר שַׁיִט (navigation light)

אוֹת דֶּגֶל (flag signal)

אוֹת מְצוּקָה (distress signal)

אֲזוֹרִים הַקְּרוֹבִים לְקַו הַמַּשְׁוֶה, אזורים הקרובים לקו המשווה (low latitudes)

אֲזוֹרִים הַקְּרוֹבִים לַקֹּטֶב אוֹ לַקְּטָבִים, אזורים הקרובים לקוטב או לקטבים (high latitudes)

אֵזוֹר הַשֶּׁקֶט הַמַּשְׁוָנִי, אזור השקט המשווני (doldrums)

אָזְנִית, אוזנית (ear timber, epotis)

אָחוֹר (stern, aft)

אֲחוֹרָה (sternway)

– הָאֳנִיָּה נָעָה אֲחוֹרָה, האונייה נעה אחורה (the ship makes sternway)

אֲחוֹרִי (after; mizen, mizzen)

אֲחוֹרֵי הַסִּירָה (stern sheets)

אֶחֶז, אֶחֶז קַרְנַיִם (belaying cleat)

אָחַז וְהֶחֱזִיק, אָחַז וְהֶחֱזִיק בְּחֶבֶל (to hold fast)

אַחְרָה (quarter)

אַחְרַת הַגּוּף (afterbody)

אִי כְּשִׁירוּת לְשַׁיִט (unseaworthiness)

אֵיל נִגּוּחַ, איל ניגוח (ram, beak)

אִיסְקוּפָּה (boat)

אִישׁ הָאַחְרָה, אַנְשֵׁי הָאַחְרָה (afterguard)

אִישׁ הַהֶגֶה helmsman))

אִישׁ הַמָּתְנַיִם, איש המותניים (waister)

אִישׁ הַקַּדְמָה, אִישׁ סִפּוּן הַקַּדְמָה, איש סיפון הקדמה (forecastle man)

אִישׁ חֶבֶל הָאֲנָךְ (leadsman)

אִישׁ חַרְטוֹם (bowman)

אִישׁ יַבָּשָׁה (landsman, landlubber)

אִישׁ יָם (seafarer, mariner)

אִישׁ סִפּוּן הַקַּדְמָה (forecastle man)

אִישׁ צְפַרְדֵּעַ (frogman)

אִישׁ רֹאשׁ הַתֹּרֶן, איש ראש התורן (topman, yardman)

אִישׁ רֹאשׁ הַתֹּרֶן הָאֲחוֹרִי (mizzentopman, mizentopman)

אִישׁ רֹאשׁ הַתֹּרֶן הַקִּדְמִי (foretopman)

אִישׁ רֹאשׁ הַתֹּרֶן הָרָאשִׁי (maintopman)

אִישׁ שֶׁנִּטְרְפָה סְפִינָתוֹ, אִישׁ שֶׁאֳנִיָּתוֹ נִטְרְפָה בַּיָּם (castaway, shipwrecked, maroon)

אִיתוּת דְּגָלִים (flag signaling)

אַלְמָנָךְ יַמִּי (nautical almanac)

אִלְפָּה, אילפה (ship, boat; launch, harbour launch)

אֲמוֹדַאי (diver)

אָמִיר (pole of a mast, pole)

אֶמְצַע (amidships, midships)

– בְּאֶמְצַע הָאֳנִיָּה, באמצע האונייה (midship)

– אֶמְצַע הֶגֶה!, הֶגֶה בָּאֶמְצַע!

אִמְרָה, אימרה (hawse bolster)

אַמַּת יָם (fathom)

אֳנִיָּה, אונייה (ship)

– בַּאֳנִיָּה, באונייה (aboard)

אֳנִיָּה אָחוֹת (sister ship)

אֳנִיָּה אֲרֻכָּה, אונייה ארוכה (long ship)

אֳנִיָּה טְרוּפָה, אונייה טרופה (shipwreck, wreckage)

אֳנִיָּה כְּלִילַת מִדִּים, אונייה כלילת מידים (full scantlings ship)

אֳנִיָּה כְּלִילַת מַעֲטֶה, אונייה כלילת מעטה (full rigged ship, fully rigged ship)

אֳנִיָּה לֹא מְזֹהָה, אונייה לא מזוהה, אֳנִיָּה לֹא מוּכֶּרֶת (strange sail)

אֳנִיָּה לְצֵיד כַּלְבֵּי יָם, אונייה לציד כלבי ים (sealer, sealship)

אֳנִיָּה מִדַּרְגָּה רִאשׁוֹנָה, אונייה מדרגה ראשונה (first-rate)

אֳנִיָּה מִדַּרְגָּה שְׁנִיָּה, אונייה מדרגה שנייה (second-rate)

אֳנִיָּה מְחֻפַּת שִׁרְיוֹן, אונייה מחופת שריון (ironclad)

אֳנִיָּה מְלֵאַת מַעֲטֶה, אונייה מלאת מעטה (full rigged ship, fully rigged ship)

אֳנִיָּה מְעֹרֶבֶת, אונייה מעורבת (mixed cargo-passenger ship)

אֳנִיָּה מְשֻׁוַּת סִפּוּן, אונייה משוות סיפון (flush deck ship)

אֳנִיָּה מְשֻׁרְיֶנֶת, אונייה משוריינת (armored warship; battleship)

אֳנִיָּה עֲגֻלָּה, אונייה עגולה (round ship)

אֳנִיָּה רָאשִׁית, אונייה ראשית (capital ship)

אֳנִיָּה רֵיקָה, אונייה ריקה (light ship)

אֳנִיָּה שֶׁהוּטְלָה לַחוֹף (stranded ship)

אֳנִיָּה תְּקוּעָה עַל שִׂרְטוֹן (stranded ship)

אֳנִיַּת אֵבֶה, אוניית אבה (papyrus boat)

אֳנִיַּת אוֹצָר, אוניית אוצר (treasure ship, plate ship)

אֳנִיַּת אוֹקְיָנוֹס, אוניית אוקיינוס (ocean-going ship, ocean-going vessel)

אֳנִיַּת אִמוּנִים, אוניית אימונים (training ship, school ship)

אֳנִיַּת אֵם, אוניית אם (mother ship)

אֳנִיַּת אֲסִירִים, אוניית אסירים (convict ship)

אֳנִיַּת אַסְפָּקָה, אוניית אספקה (supply ship)

אֳנִיַּת בִּיוּן, אוניית ביון (intelligence ship, service ship)

אֳנִיַּת בֵּית חוֹלִים, אוניית בית חולים (hospital ship)

אֳנִיַּת בָּסִיס, אוניית בסיס (depot ship)

אֳנִיַּת בָּקָר, אוניית בקר (livestock carrier)

אֳנִיַּת גַּלְנוֹעַ, אוניית גלנוע (Ro/Ro ship, Roll on / Roll off ship)

אֳנִיַּת גֵּרוּשׁ, אוניית גירוש (deportation ship)

אֳנִיַּת גַּרְעִינִים, אוניית גרעינים (grain laden ship)

אֳנִיַּת גְּרָר, אוניית גרר (deep-sea tug, seagoing tug)

אֳנִיַּת דֹּאַר, אוניית דואר (packet, packet boat, packet schooner)

אֳנִיַּת דֹּאַר מַלְכוּתִי, אוניית דואר מלכותי (Royal Mail Ship, RMS)

אֳנִיַּת דֶּגֶל, אוניית דגל (flagship)

אֳנִיַּת הוֹדוּ הַמִּזְרָחִית, אוניית הודו המזרחית (East Indiaman, Indiaman)

אֳנִיַּת הוֹדוּ הַמַּעֲרָבִית, אוניית הודו המערבית (West Indiaman)

אֳנִיַּת הִמּוּרִים, אוניית הימורים (gambling ship)

אֳנִיַּת חוֹפִים, אוניית חופים (coastal ship, coaster)

אֳנִיַּת חֲמִשִּׁים, אוניית חמישים (penteconter, fifty-oared ship)

אֳנִיַּת חֲרֹשֶׁת, אוניית חרושת (factory ship)

אֳנִיַּת יָם, אוניית ים (seagoing ship, sea-boat)

אֳנִיַּת כֶּבֶל, אוניית כבל (cable ship, cable layer)

אֳנִיַּת כִּיס, אוניית כיס (pocket battleship)

אֳנִיַּת כֶּלֶא, אוניית כלא (prison ship, prison hulk)

אֳנִיַּת מִגְדַּלּוֹר, אוניית מגדלור (lightship, light vessel)

אֳנִיַּת מַדְחֵף, אוניית מדחף (screw propelled ship)

אֳנִיַּת מְהַגְּרִים, אוניית מהגרים (emigrant ship)

אֳנִיַּת מוּזֵאוֹן, אוניית מוזיאון (museum ship)

אֳנִיַּת מַחְסוֹם, אוניית מחסום (blockship)

אֳנִיַּת מַחְסָן, אוניית מחסן (depot ship)

אֳנִיַּת מַחְפֵּר, אוניית מחפר (dredger)

אֳנִיַּת מֶחְקָר (research vessel)

אֳנִיַּת מִטְעָן כְּלָלִי, אוניית מטען כללי (general cargo ship)

אֳנִיַּת מְכוּלוֹת, אוניית מכולות (container ship)

אֳנִיַּת מַלְאֲכוּת, אוניית מלאכות (dispatch boat, dispatch vessel)

אֳנִיַּת מִלְחָמָה, אוניית מלחמה (warship, man-of-war)

אֳנִיַּת מַלְכוּת, אוניית מלכות (royal yacht)

אֳנִיַּת מַלְקוֹחַ, אוניית מלקוח (prize ship, prize)

אֳנִיַּת מָנוֹעַ, אוניית מנוע (motorship)

אֳנִיַּת מִסְתּוֹרִין, אוניית מסתורין (Q-ship)

אֳנִיַּת מַעֲטֵֶה רָחְבִּי, אוניית מעטה רוחבי (square rig ship, square rigger)

אֳנִיַּת מַעֲרָכָה, אוניית מערכה (battleship)

אֳנִיַּת מַעֲרָכָה זוּטָא, אוניית מערכה זוטא (pocket battleship)

אֳנִיַּת מִפְרָשִׂים, אוניית מפרשים (sailing ship; sail)

אֳנִיַּת מִפְרָשִׂים עִם מְנוֹעַ עֵזֶר, אוניית מפרשים עם מנוע עזר (auxiliary steamer, auxiliary sailing ship)

אֳנִיַּת מִפְרָשִׂים קְלָסִית, אוניית מפרשים קלאסית (tall ship, windjammer)

אֳנִיַּת מַשָּׂא נוֹדֶדֶת, אוניית משא נודדת (tramp ship, tramp vessel, general trader)

אֳנִיַּת מַשָׂא כְּלָלִי, אוניית משא כללי (general cargo ship)

אֳנִיַּת מְשׁוֹטָה, אוניית משוטה (paddle ship, paddle boat, paddle steamer, sternwheeler)

אֳנִיַּת מְשׁוֹטָה יַרְכָּתִית, אוניית משוטה ירכתית (sternwheeler, stern-wheeler)

אֳנִיַּת מְשׁוֹטוֹת, אוניית משוטות (sidewheeler, side-wheeler)

אֳנִיַּת מְשׁוֹטִים, אוניית משוטים (oared ship, galley)

אֳנִיַּת מַשְׁחִית, אוניית משחית [מיושן] (destroyer, torpedo-destroyer)

אֳנִיַּת מִשְׁלוֹחִים חַיִּים, אוניית משלוחים חיים (livestock carrier)

אֳנִיַּת מִשְׁמָר, אוניית משמר (guard ship)

אֳנִיַּת מֵתִים, אוניית מתים (coffin ship, floating coffin)

אֳנִיַּת נוֹסְעִים, אוניית נוסעים (passenger ship)

אֳנִיַּת נוֹסְעִים אוֹקְיָאנִית, אוניית נוסעים אוקיאנית (ocean liner)

אֳנִיַּת נוֹסְעִים וּמַשָּׂא, אוניית נוסעים ומשא (cargo-passenger ship, mixed cargo-passenger ship)

אֳנִיַּת נוֹסְעִים טְרַנְס־אַטְלַנְטִית, אוניית נוסעים טרנס־אטלנטית (Atlantic liner)

אֳנִיַּת נְחִיתָה, אוניית נחיתה (landing ship)

אֳנִיַּת נִעוּמִים, אוניית ניעומים (amenties ship)

אֳנִיַּת נֹפֶשׁ, אוניית נופש (cruise ship)

אֳנִיַּת סוֹחֵר, אוניית סוחר (merchant ship, merchantman, trader)

אֳנִיַּת סוֹחֵר חֲמוּשָׁה, אוניית סוחר חמושה (armed merchantman)

אֳנִיַּת סוֹחֵר נוֹדֶדֶת, אוניית סוחר נודדת (tramp ship, tramp vessel, general trader)

אֳנִיַּת עֲבָדִים, אוניית עבדים (slave ship, slaver)

אֳנִיַּת עֵזֶר, אוניית עזר (auxiliary ship)

אֳנִיַּת עֲנָק, אוניית ענק (megaship, mega ship)

אֳנִיַּת עֵץ וּבַרְזֶל, אוניית עץ וברזל (composite vessel, composite ship)

אֳנִיַּת פְּאֵר, אוניית פאר (luxury cruise ship)

אֳנִיַּת פֶּחָם, אוניית פחם (coal carrier)

אֳנִיַּת פֶּחָמִים, אוניית פחמים (coal carrier)

אֳנִיַּת צֹבֶר, אוניית צובר (bulk caarrier, bulker)

אֳנִיַּת צֵיד לִוְיְתָנִים, אוניית ציד לווייתנים (whaler, whaling ship)

אֳנִיַּת צְרִיחַ, אוניית צריח (turret ship; turret-deck ship, turret ship)

אֳנִיַּת קַו, אוניית קו (ship of the line, line of battle ship; liner)

אֳנִיַּת קָזִינוֹ, אוניית קזינו (gambling ship)

אֳנִיַּת קִיטוֹר, אוניית קיטור (steam ship, steamship, steamer, steamboat)

אֳנִיַּת קִיטוֹר עִם מִפְרְשֵׂי עֵזֶר, אוניית קיטור עם מפרשי עזר (auxiliary steamer)

אֳנִיַּת קְרָב, אוניית קרב (warship, man-of-war)

אֳנִיַּת קֵרוּר, אוניית קירור (refrigerated cargo ship, reefer)

אֳנִיַּת רִגּוּל, אוניית ריגול (intelligence ship, service ship)

אֳנִיַּת רְפָאִים, אוניית רפאים (ghost ship, phantom ship)

אֳנִיַּת שִׁבְעִים וְאַרְבָּעָה תּוֹתָחִים, אוניית-74 (seventy-four)

אֳנִיַּת שׁוֹדְדִים, אֳנִיַּת שׁוֹדְדֵי יָם (pirate ship, rover)

אֳנִיַּת שֶׁטַח, אוניית שטח (surface ship, surface vessel)

אֳנִיַּת שָׁלָל, אוניית שלל (prize ship, prize)

אֳנִיַּת שִׁרְיוֹן, אוניית שריון (armored warship)

אֳנִיַת תֻּבָּה, אוניית תובה (trunk ship, trunk deck ship)

אֳנִיַּת תְּבוּאָה, אוניית תבואה (grain laden ship)

אֳנִיַּת תִּקוּנִים, אוניית תיקונים (repair ship)

אֳנִיַּת תִּפְְזֹרֶת, אוניית תפזורת (bulk carrier, bulker)

אֳנִיַּת תֹּרֶן, אוניית תורן [מיושן, מליצי] (sailing ship, tall ship)

אֳנִיַּת Q, אוניית Q (באנגלית Q-ship)

אֲנָךְ, אֲנַךְ עֹמֶק, אנך עומק (leadline, lead line, hand lead)

אַנְקוֹל־סִירָה (boat-hook)

אֵס.אוֹ.אֵס (.s.o.s)

אַסְדָּה (raft, barge; barge; platform, rig)

אַסְדַּת הַצָּלָה (life raft)

אַסְדַּת נְחִיתָה (landing barge)

אֶסְכַּדְרָה (squadron)

אַסְכָּלָה (landing ladder)

אָסַף (חֶבֶל) (to haul in)

אָסַף מִפְרָשִׂים (to take in)

אִסְפֵּן (to dock)

אַסְפָּנָה (docking)

אֶסְקַדְרוֹן (squadron)

אַסְקֻפָּה, אסקופה, אִיסְקוּפָּה (floor)

אִסְקַרְיָה (yard)

אֲפֻדַת הַצָּלָה, אפודת הצלה (life jacket, life vest)

אֹפֶק הַיָּם, אופק הים (offing)

אַצְוָה, אצווה, אצוות מטען (sling, sling of cargo)

אָצִיל (trunnion)

אָקָדֶמְיָה יַמִּית (naval academy, maritime academy)

אַרְבַּאי (bargeman)

אֲרֻבָּה, ארובה (funnel, stack)

אַרְבָּה [מ"ר אֲרָבוֹת] (barge)

אַרְבָּה שׁוֹמֶטֶת (hopper barge, hopper, dump scow)

– אַרְבַּת מִפְרָשִׂים (sailing barge)

אַרְבַּע חַתְרִית (quadrireme)

אֲרֻבַּת אִוְרוּר, ארובת אוורור (ventilator)

אַרְגַז חֲפָצִים (chest)

אַרְגַז יַמָּאִים (seaman's chest)

אֹרַח, אורח (course)

אָרְחוֹת יַמִּים, אורחות ימים (paths of the sea)

אֲרִיג דְּגָלִים (bunting)

אֲרִיג מִפְרָשִׂים (sailcloth, canvas)

אֹרֶךְ בֵּין הַנִצָּבִים, אורך בין הניצבים (length between perpendiculars)

אֹרֶךְ כְּלָלִי, אורך כללי (length overall)

אֹרֶךְ קַו הַמַּיִם, אורך קו המים (length of waterline, waterline length)

אַרְכֵאוֹלוֹגְיָה יַמִּית (.nautical archaeology, maritime a., marine a)

אַרְכּוֹף (stirrup)

אָרְכִּית, אורכית (fly)

אַרְמָדָה (armada)

אֶשְׁנַב תּוֹתָח (gun port)

אֶשְׁקָף (porthole, side light, sidescuttle)

ב

בַּאֳנִיָּה, באונייה (aboard)

בָּב (port, gangway)

בַּב כְּנִיסָה (gangway port, entrance port)

בַּב מִטְעָן (cargo port)

בִּגְדֵי סְעָרָה (oilskin, oilskin coat)

בַּד מִפְרָשִׂים (sailcloth, canvas)

בָּדַק (to overhaul)

בּוֹדֵק יַמִּי (marine surveyor)

בּוּכְטָה [סלנג] (coil of a rope)

בּוֹנֶה אֳנִיּוֹת, בונה אוניות (shipwright, shipbuilder)

בּוּקָנִיר (buccanneer)

בּוּצִית (light bat, skiff, dinghy)

בּוֹקַעַת קֶרַח (icebreaker)

בּוֹר סְפִינָה (water receptacle)

בַּחוֹף (ashore)

בֶּטֶן הָאֳנִיָּה, בטן האונייה (belly of the ship)

בֶּטֶן הַמִּפְרָשׂ (belly of the sail, bunt of the sail)

בֵּינַת סִפּוּנִים, בינת סיפונים (between decks, tween decks; steerage, between decks)

בִּירֶמָה (bireme)

בֵּית אַחְרָה, בֵּית הָאַחְרָה (poop)

בֵּית דִּין יַמִּי (admiralty court, maritime court)

בֵּית דִּין לְמַלְקוֹחַ יַמִּי (prize court)

בֵּית דִּין צְבָאִי יַמִּי (naval court martial)

בֵּית הֶגֶה, בֵּית הַהֶגֶה (wheelhouse, pilothouse)

בֵּית הַגֶּשֶׁר (bridge house)

בֵּית הַמַּצְפֵּן, בֵּית מַצְפֵּן (binnacle)

בֵּית הַסִּפּוּן, בית הסיפון (deckhouse)

בֵּית הַקַּדְמָה (forecastle)

בֵּית הַשַּׁרְשֶׁרֶת (chain locker, chainlocker)

בֵּית חֶרֶב (centerboard case, centerboard trunk)

בֵּית כֶּלֶא צָף (prison ship, prison hulk)

בֵּית כִּסֵא, בית כיסא (roundhouse, round house)

בֵּית סִירוֹת (boathouse, boat house)

בֵּית סְפִינוֹת (ship shed)

בֵּית סֵפֶר יַמִּי (nautical school, maritime school)

בַּיִת צָף (houseboat, float house)

בֵּית קַדְמָה (forecastle)

בֵּית תּוֹתָח (casemate)

בֵּית תּוֹתָחִים (casemate)

בַּלּוּט יָם (barnacle)

בֹּלֶט, בולט (freeboard)

בְּמִפְרָשִׂים (under canvas, under sail)

בִּנְיַן אֳנִיּוֹת, בניין אוניות (shipbuilding)

בָּסִיס יַמִּי (naval base)

בַּעַל הָאֳנִיָּה, בעל האונייה, בַּעַל הַסְּפִינָה (owner, ship owner)

בִּצִּית, ביצית (light boat, dinghy)

בַּקְבּוּק מְתִיחָה (bottle screw)

בַּקָּרַת נְזָקִים (damage control)

בַּרְדֶָּס (cowl)

בַּרְוָז, ברווז (belaying cleat)

בַָּרוֹמֶטֶר (barometer, glass)

בְּרִיג (brig)

בְּרִיג מְלֵא מַעֲטֶה (ship brig)

בְּרִיגָנְטִינָה (brigantine)

בְּרִיגָנִית (brigantine)

בְּרִיג תּוֹתָחִים (gun brig)

בְּרִיזָה (breeze)

בְּרָכָה (salute)

בַּרְקָה, בארקה (barque, bark)

בַּרְקֶנְטִינָה (barquentine)

בַּרְקָנִית (barquentine)

בַּר שַׁיִט (navigable)

בִּתְרָנִים עֵירוֹמִים מִכָּל מִפְרָשֵׂיהֶם (under bare poles)

ג

גֵּאוּת (rising tide, flood tide)

גֵּאוּת מוֹסִיפָה וְהוֹלֶכֶת (making, the tide is making)

גֵּאוּת וָשֵׁפֶל (tides)

גֵּאוּת שֶׁלְּאַחַר הַשֵּׁפֶל (turn of tide at low water)

גַּאלְיוֹט (galliot)

גָּבְהִית, גובהית (hoist)

גְּדִיל (strand)

גֵּוָה, גווה (hulk)

גּוֹחָה (counter, fantail)

גּוּלֶט (goélette)

גּ'וֹלִיבּוֹט (jolly boat, jollyboat)

גּוֹנְדוֹלָה (gondola)

גּ'וּנְקָה (junk)

גּוּף (hull)

גּוּף הָאֳנִיָּה עוֹד מִתַּחַת לָאֹפֶק, גוף האונייה עוד מתחת אופק (hull down, the ship is hull down)

גּוּף הָאֳנִיָּה כְּבָר בּוֹלֵט מֵעַל הָאֹפֶק (hull up, the ship is hull up)

גּוֹרֵף פֶּחָמִים (coal trimmer)

גּוֹרֶרֶת (tug, tugboat, towboat)

גּוֹרֶרֶת אוֹקְיָנוֹס, גוררת אוקיינוס (oceangoing tug)

גֵּוַת כֶּלֶא, גוות כלא (prison hulk)

גֵּוַת מָנוֹף, גוות מנוף (sheer hulk)

גִּזְבָּר (purser)

גֶּזַע הָעֹגֶן, גזע העוגן (shank, shaft)

גֵּיא הַגַּל (trough, wave trough)

גִּיג (gig, captain's gig)

גִּיגִית פְּתִילֵי הַצָּתָה (match tub)

גִּיוּס בִּכְפִיָּה, גיוס בכפייה (impressment, press)

גִּיוּס כָּפוּי (impressment, press)

גִּישָׁה (approach)

גַּל (wave)

– גַּל נֵד (surge)

גַּלֵּי גִּבּוּעַ, גלי גיבוע (swell)

 גַּלֵּי חוֹף (surf)

 גַּלֵּי שְׁתִי וָעֵרֶב (cross sea)

 גַּלִּים לָאַחְרָה (quartering sea)

 גַּלִּים נוֹגְדִים (head sea)

 גַּלִּים רוֹדְפִים (following sea)

גַּלְגַּל (של גלגילה) (sheave)

גַּלְגַּל, גַּלְגַּלִים (של עגלת תותח) (trucks)

גַּלְגַּל הַהֶגֶה (steering wheel, helm)

גַּלְגַּל הַצָּלָה (life buoy, life belt)

גַּלְגַּל מְחֹרָץ, גלגל מחורץ (של גלגילה) (sheave)

גַּלְגַּל מְשׁוֹטִים (paddle wheel)

גַּלְגִּלָּה, גלגילה, מ"ר גַּלְגִּלּוֹת, גלגילות (pulley block, block)

– גַּלְגִּלָּה נִפְתַּחַת, גלגילה נפתחת (snatch block)

– גַּלְגִּלַּת אֶחָד, גלגילת אחד (single block, single sheaved block)

– גַּלְגִּלַּת בַּרְזֶל, גלגילת ברזל (gin block)

– גַּלְגִּלַּת מִטְעָן, גלגילת מטען ( gin block)

– גַּלְגִּלַּת נְקָבִים, גלגילת נקבים (deadeye, dead man's eye)

– גַּלְגִּלַּת עַיִן, גלגילת עין (bull's-eye)

– גַּלְגִּלַּת שְׁנַיִם, גלגילת שניים (double block)

– גַּלְגִּלַּת שְׁלֹשָׁה, גלגילת שלושה (treble block, threefold block)

– גַּלְגִּלַּת תְּאוֹמִים (fiddle block)

גַּלְגֶּלֶת, מ"ר גַּלְגָּלוֹת (block and tackle, tackle, purchase)

– גַּלְגֶּלֶת אֲחוֹרִית (train tackle)

– גַּלְגֶּלֶת בְּלִימָה (train tackle)

– גַּלְגֶּלֶת פְּשׁוּטָה (gantline, girtline, single whip, single purchase)

– גַּלְגֶּלֶת פְּשׁוּטָה כְּפוּלָה (double whip)

– גַּלְגֶלֶת צַד (gun tackle, side tackle)

גַּלֵּיאָה (galley)

גַּלֵּיאָה גְּדוֹלָה (great galley)

גַּלֵּיאוֹן (galleon)

גַּלֵּיאָסָה (gallesse)

גַּלֵּיאָצָה (galleazza)

גְּלִילָה (bolt of canvas)

גַּלֵּינֵי [לשון חז"ל, מיוונית: γαλήνη]

גְּלִיף חַרְטוֹם (figurehead)

גֹּלֶם יַבָּשָׁה, גולם יבשה (landlubber)

גַּלְס (tack; board, reach)

גֻּלַּת הַתֹּרֶן, גֻּלַּת ראשׁ הַתֹּרֶן, גולת ראש התורן (masthead truck, mast truck)

גֻּלַּת רְכִיסָה, גולת רכיסה (toggle)

גַּמְלָה (gangway, gangboard, gangplank)

גַּנְגְוֵוי [סלנג] (gangway)

גְּנוֹנָה (awning)

גַּף (gaff)

גַּף הַדֶּגֶל (monkey gaff)

גְּרוֹג (grog)

גֶּרֶז (mortise, mortice)

גֵּרוּד זָקָן, גירוד זקן (graving, breaming; to bream)

גַּרְזֶן חָרָשִׁים (adze)

גְּרִירָה (towing, towage, tow)

גָּרַר (to tow, to take in tow)

גְּרָר (tow)

גָּרַר עֹגֶן, גרר עוגן (to drag an anchor)

גְּרָרָה, גְּרָרַת הַקָּרוֹנָדָה (slide, carronade slide)

גָּשׁוֹשׁ (sounding pole)

גֶּשֶׁר (bridge, navigating bridge)

גֶּשֶׁר הַפִּקוּד, גשר הפיקוד (navigating bridge, bridge)

ד

דֶּגֶל בַּחֲצִי הַתֹּרֶן, דגל בחצי התורן (flag at the dip, flag at halfmast)

דֶּגֶל בַּיִת (house flag)

דֶּגֶל הַצִּי הַמִּלְחַמְתִּי (ensign, naval ensign)

דֶּגֶל הַצִּי הַמַּלְכוּתִי הַבְּרִיטִי (white ensign)

דֶּגֶל הַצִּי הַמִּסְחָרִי (merchant navy flag)

דֶּגֶל הַצִּי הַמִּסְחָרִי הַבְּרִיטִי (red ensign)

דֶּגֶל חֶבְרָה (house flag)

דֶּגֶל חֵיל הַיָּם (ensign, naval ensign)

דִּגְלוֹן חַרְטוֹם (jack)

דֶּגֶל חַרְטוֹם (jack)

דֶּגֶל יַמִּי (maritime flag)

דֶּגֶל יַמִּי לְאֻמִּי, דגל ימי לאומי (ensign)

דֶּגֶל יַמִּי לְאֻמִּי אֶזְרָחִי, דגל ימי לאומי אזרחי (civil ensign)

דֶּגֶל יַמִּי לְאֻמִּי צְבָאִי, דגל ימי לאומי צבאי (naval ensign)

דֶּגֶל לְאוֹם (national flag, colors; בבריטניה: colours, ensign, jack, Union Jack)

דֶּגֶל לְאֻמִּי, דגל לאומי (national flag, colors; בבריטניה: colours, ensign, jack, Union Jack)

דֶּגֶל מְדִינָה (national flag, colors; בבריטניה: colours, ensign, jack, Union Jack)

דֶּגֶל מוֹעֲדוֹן (burgee, club's flag)

דֶּגֶל צִי הַסּוֹחֵר (merchant navy flag)

דֶּגֶל צִי הַסּוֹחֵר הַבְּרִיטִי (red ensign)

דֶּגֶל צִי הַסַּחַר (merchant navy flag)

דֶּגֶל קוֹד (international maritime signal flag)

דֶּגֶל שׁוֹדְדֵי יָם (Roger, Jolly Roger)

דֶּגֶל שָׁסוּעַ (swallow tail pennant, swallowtail)

דּוּ־טוּרִית (double banked ship, two banked ship)

דּוּ־סִפּוּנִית, דו־סיפונית (two-decker)

דּוֹבְרָה (raft; barge; float)

דּוֹבְרַת פֶּחָם (coal lighter)

דּוּגִית (dory; fishing boat)

דּוּד עֵזֶר (donkey boiler, vertical boiler)

דָּוִית, דווית (davit)

דּוּכָנִית (top)

– דּוּכָנִית הַתֹּרֶן הָאֲחוֹרִי (mizzentop)

– דּוּכָנִית הַתֹּרֶן הַקִּדְמִי (foretop)

– דּוּכָנִית הַתֹּרֶן הָרָאשִׁי (maintop)

– דּוּכָנִית יְרִי (fighting top)

דּוֹלֵלָה (hank)

דּוֹנְקִימֶן (donkeyman)

דּוּר (fake)

דּוּרָה (tier)

דֹּכִי, דֹּכִי חוֹף, דְּכִי חוֹף (surf)

דְּמֵי הוֹבָלָה (freight, freightage)

דְּמֵי הַצָּלָה (salvage)

דְּמֵי מַלְקוֹחַ (prize money)

דְּמֵי שָׁלָל (prize money)

דִּמְמַת רוּחַ, דְּמָמָה (calm)

דְּמָמָה מוּחְלֶטֶת (dead calm)

דִּנְגִּית, דינגית (dinghy)

דַּף הַיַּרְכָּתַיִם, דף הירכתיים (transom, stern-board)

דֹּפֶן, דופן (side, board)

– דֹּפֶן עֶלְיוֹנָה, דֹּפֶן (topsides)

מֵעֵבֶר לַדֹפֶן, אֶל מֵעֵבֶר לַדֹפֶן, מעבר לדופן (overboard, over the side, by the board)

עַד גֹּׁבַהּ הַסִּפּוּן (by the board)

דֶּקֶר תִּחוּל, דקר תיחול (priming iron)

דֶּקֶר חֲבָלִים, דֶּקֶר (marline spike, spike)

דַּרְגָה (של אונייה) (rate)

דַּרְגָּשׁ שֵׁנָה, דרגש שינה (bunk, berth, sleeping berth)

דַּרְגַּת קְצִין דֶּגֶל (flag rank)

דְּרֶדְנוֹט (dreadnought)

דֵּרוּג, דירוג (rating)

דְּרוֹמוֹן (dromon)

דֵּרִיק (derrick)

דַּרְכֵּי הַיָּם (paths of the sea)

ה

הֶאֱרִיךְ חֶבֶל, הֶאֱרִיךְ שַׁרְשֶׁרֶת (to pay out, to veer)

הִגְדִּיל תִּפְרֹשֶׂת, הגדיל תפרושת (make sail, crowd sails)

הַגַּאי (helmsman; בסירת משוטים תחרותית: coxwain)

הֶגֶה (rudder; helm, tiller)

הִגָּה, היגה את האונייה (to steer)

הִגִיעַ לְ־ (to fetch)

הִגִיעַ לְיַבָּשָׁה, הִגִיעַ לְחוֹף (to make the land, to make a landfall)

הַגָּעָה לְיַבָּשָׁה, הַגָּעָה לְחוֹף (landfall) >> הִגִיעַ לְיָבָּשָׁה, הִגִיעַ לְחוֹף

הִדְבִּיק (to overhaul)

הֶדְחֵק (displacement)

הֶדְחֵק בְּטָעוּן (loaded displacement)

הֶדְחֵק בְּרֵיק (light weight, light displacement)

הָדַף [סִירָה] (to shove off; fend off)

הִדֵּק בִּפְסִיסִים, הידק בפסיסים (batten down)

הוּטַל לָחוֹף (cast ashore)

הוֹלֵךְ אֲחוֹרָה, הָאֳנִיָּה הוֹלֶכֶת אֲחוֹרָה, האונייה הולכת אחורה (the ship makes sternway)

הוֹלֵךְ קָדִימָה, הָאֳנִיָּה הוֹלֶכֶת קָדִימָה (the ship makes headway)

הוֹלְכֵי בָּטֵל (idlers)

הוֹלְקָה (holk, hulk)

הוּסָט לְאָחוֹר (מִפְרָשׂ רָחְבִּי) (laid aback, thrown aback)

הוּצָא מִשֵּׁרוּת פָּעִיל, הוצא משירות פעיל (laid up, laid up in ordinary; decommissioned)

הוֹצָאָה מִשֵּׁרוּת פָּעִיל, הוצאה משירות פעיל (decommissioning)

הוֹצִיא (ע"י משיכה בחבל) (to  haul out)

הוֹצִיא אֶת הָרוּחַ מִן הַמִּפְרָשׂ (to spill)

הוֹצִיא אֶת הַתּוֹתָח (to run out the gun)

הוֹצִיא חֶבֶל נְגִידָה, הוֹצִיא חֶבֶל רְתִיקָה (to run out a warp)

הוֹרִיד דֶּגֶל (to haul down, to lower)

הוֹרִיד דֶּגֶל לְאוֹת כְּנִיעָה (to strike the colors)

הוֹרִיד דֶּגֶל לַחֲצִי הַתֹּרֶן, הוריד דגל לחצי התורן (to dip the flag)

הוֹרִיד לַיַּבָּשָׁה (to land)

הוֹרִיד מִפְרָשׂ (to take down, to lower, to haul down)

הוֹרִיד תֹּרֶן, הוריד תורן (to strike)

הוּרִיקָן, רוּחַ הוּרִיקָן (hurricane)

הֵחֵל לָנוּעַ; הָאֳנִיָּה הֵחֵלָה לָנוּעַ [וְלִצְבּוֹר מְהִירוּת] (to gather way)

הֶחְלִיף מִפְנֶה [מוּל הָרוּחַ] (to tack, to go about, to stay, to put the ship round on the other tack)

הֶחְלִיף מִפְנִים לְסֵרוּגִין [מוּל הָרוּחַ] (to tack, to beat, to beat to windward, to work to windward)

הֶחָפָה (beaching)

הִטְבִּיעַ בִּמְכֻוָּן, הטביע במכוון (to scuttle)

הִטְבִּיעַ בְּכַּוָּנָה תְּחִלָּה, הטביע בכוונה תחילה (to scuttle)

הַטְבָּעָה בְּכַּוָּנָה תְּחִלָּה, הטבעה בכוונה תחילה (scuttling)

הִטָה אֳנִיָּה עַל צִדָּהּ (to heave down)

הִטָּה מַסְלוּל, היטה מסלול (to bend a course)

הַטָּיָה, הטייה, נטיית אונייה על צדה (heel; list)

הֵטִיל לַמַּיִם (אנך עומק, לוג) (to cast, to heave)

הֵטִיל אֶת הַלוֹג (to cast the log, to heave the log)

הֵטִיל אֶת אֲנַךְ הָעֹמֶק, הטיל את אנך העומק (to cast the lead, to heave the lead)

הֵטִיל לַיָּם (to jettison)

הֵטִיל עֹגֶן, הטיל עוגן (to cast anchor, to drop anchor, to let go the anchor)

הֲטָלָה לַיָּם (jettison)

הִטַּלְטֵל, היטלטל (to roll)

הַיָּם הַפָּתוּחַ (high seas)

הִיסְטוֹרְיָה יַמִּית (naval history, maritime history)

הִכָּה בַּמְּשׁוֹטִים, היכה במשוטים (row; paddle)

הִכּוֹן לְסִבוּב! היכון לסיבוב! (!Ready about)

הִכּוֹן לִקְרָב! היכון לקרב! (!Clear for action)

הֵכִין אֶת הָאֳנִיָּה לִקְרָב, הכין את האונייה לקרב (to clear for action)

הֻכְנַס לְשֵׁרוּת פָּעִיל, הוכנס לשירות פעיל (commissioned)

הַכְנָסָה לְשֵׁרוּת פָּעִיל, הכנסה לשירות פעיל (commissioning)

הָלַךְ וְהִתְרַדֵּד (to shoal)

הִמְטִיר אֵשׁ אָרְכִּית, המטיר אש אורכית (to rake)

הֶנְדִיקֶפ (handicap)

הִנְחָה אֶת הָאֳנִיָּה, הנחה את האונייה (to con a ship)

הִנְחִית (to land)

הֲנָחַת שִׁדְרִית (keel laying)

הֵנִיף דֶּגֶל (to hoist a flag)

הֵנִיף מִפְרָשׂ (to hoist a sail; carried … sails)

הִנְמִיךְ (to depress)

הַנְמָכָה (depression)

הֶנֵּף, הינף (hoist)

הֵסִיר רְתוּקוֹת (cast off moorings)

הֵסִיר תֹּרֶן, הסיר תורן (to dismast)

הַסְפָּנָה (docking)

הִסְתַּבְסֵב (to yaw)

הִסְתוֹבֵב לְאָחוֹר, האונייה הסתובבה לאחור (to wind)

הִסְתוֹבֵב מוּל הָרוּחַ וְהֶחְלִיף מִפְנֶה, הִסְתוֹבֵב מוּל הָרוּחַ (to tack, to go about, to stay)

הִסְתוֹבֵב עִם הָרוּחַ וְהֶחְלִיף מִפְנֶה, הִסְתוֹבֵב עִם הָרוּחַ (to wear, to veer)

הִסְתוֹבֵב (מוּל הָרוּחַ) וְהֶחְלִיף מִפְנִים לְסֵרוּגִין (to tack, to work to windward, to beat to windward)

הִסְתַּעֲרוּת עַל סִּפּוּן אֳנִיָּה, הסתערות על סיפון אונייה (boarding)

הִסְתַּעֵר עַל סִפּוּן אֳנִיָּה, הסתער על סיפון אונייה (to board)

הֶעְגִין (to anchor)

הֶעֱלָה (ע"י משיכה בחבל) (to haul up)

הֶעֱלָה לַחוֹף, הֶעֱלָה עַל הַַחוֹף (to beach)

הֶעֱלָה מִפְרָשׂ (to hoist a sail)

הֶעֱלָה עֹגֶן, העלה עוגן (to weigh anchor)

הֶעֱלָה תֹּרֶן עִלִּי, הֶעֱלָה סְקַרְיָה (למרומי התורן) (to sway an upper mast or a yard)

הֵעָנוּת לַהֶגֶה, היענות להגה (steerage way)

הֶעֱנִיב (to sling)

הֶעֱפִּיל [מיושן] (to sail close hauled)

הֶעֱתִיקָה אֶת מְקוֹמָהּ (הָאֳנִיָּה) (to haul off, to shift)

הַפְלָגָה (voyage, sailing; departure)

הַפְלָגַת בְּכוֹרָה (maiden voyage)

הַפְלָגַת בְּתוּלִין (maiden voyage)

הַפְלָגַת מִבְחָן (sea trial)

הַפְלָגַת נִסּוּי, הפלגת ניסוי (sea trial)

הַפְלָגַת נֹפֶשׁ, הפלגת נופש (cruise)

הִפְלִיג, הִפְלִיג לְדַרְכּוֹ (to set sail, to put to sea; to sail, to steam; to sail)

הִפְלִיג אֶל (to stand to)

הִפְנָה אֶת הָאֳנִיָּה אֶל הָרוּחַ (to bring up, to bring up to the wind)

הִפְלִיג מִ־ (to stand in)

הִפְנָה אֶת הָאֳנִיָּה אֶל הָרוּחַ (to bring up, to bring up to the wind) >> פָּנָה אֶל הָרוּחַ

הִפְנָה אֶת הָאֳנִיָּה מוּל הָרוּחַ (to head the wind)

הִפְנָה אֶת הָאֳנִיָּה מִן הָרוּחַ (to bring down, to bring down from the wind)

הִפְקִיר לְחַסְדֵי הַזְרָמִים וְהָרוּחוֹת (to set adrift)

הִפְרִישׁ (to set sail, to sail)

הִפְרִישׂ (to be under sail)

הַצְדָּעָה (salute)

הִצִּיב (to ship)

הֵצִיף (to float)

הֵצִיף בְּמַיִם (to flood)

הַצָּלָה (של כלי שיט או מטענו) (salvage)

הִצְלִיב סְקַרְיָה (to cross a yard)

הַצָּלַת חַיִּים, הַצָּלַת חַיִּים בַּיָּם (life saving, life saving at sea)

הֲצָפָה (floating; flooding)

הִקְטִין רִפְיוֹן (שֶׁל חֶבֶל) (to take in the slack)

הִקְטִין תִּפְרֹשֶׂת (to shorten sails)

הַרְחֵק מִקִרְבַת הַיַּבָּשָׁה (off soundings)

הִרְחִיק מִן הַחוֹף (to make an offing, to gain an offing, to keep an offing)

הֵרִים עֹגֶן, הרים עוגן (to weigh anchor, to heave up the anchor)

הֵרִים (מִטְעָן) (to hoist, to lift [cargo])

הִרְכִּין אֳנִיָּה עַל צִדָּהּ, הרכין אונייה על צדה (to careen)

הִרְכִּין דֶּגֶל (to dip the flag)

הִרְכִּין מִפְרָשׂ עִלִּי, הרכין מפרש עילי (to strike topsail)

הַרְכָּנַת אֳנִיָּה עַל צִדָּהּ, הרכנת אונייה על צדה (careening)

הִרְפָּה מִן הַהֶגֶה (to ease the helm)

הִרְפָּה מִן הַחֶבֶל (to let go the rope)

הִרְתִּיעַ מִפְרָשׂ (to back a sail)

הִשְׁבִית אֳנִיָּה, השבית אונייה (to lay up)

הִשְׁחִיל (to reeve)

הֲשָׁטַת אֳנִיָּה, השטת אונייה (handling a ship)

הֵשִׁיט אֳנִיָּה, השיט אונייה (to sail a ship, to handle a ship)

הֵשִׁיט סִירָה אוֹ אֳנִיַּת מִפְרָשִׂים (to sail)

הִשִּׁיק (launch)

הִשְׁלִיךְ חֶבֶל (לטובע) (to heave a line)

הַשָּׁקָה (launching)

הִתְהַפֵּךְ (to capsize)

הִתְחַבְּטוּת (pounding)

הִתְחִילָה לִדְלֹף, האונייה התחילה לדלוף (to spring a leak)

הִתְחִיל לָנוּעַ וְלִצְבּוֹר מְהִירוּת (to gather way)

הִתְיָעֲצוּת מַלָחִים (forecastle council, fo'c's'le council)

הִתִּיר (קֶשֶר) (to unbend ,to cast off, to cast loose)

הִתִּיר פְּתִיל צִמְצוּם (to shake a reef)

הִתְמַלְּאָה מַיִם וְטָבְעָה (אונייה) (to founder)

הִתְנַדְנֵד (to pitch)

הִתְנַדְנֵד וְהִטַּלְטֵל בִּכְבֵדוּת, התנדנד והיטלטל בכבדות (to labour)

הִתְקִין (באוניית מפרשים) (to rig)

הִתְקִין אֶת הָאֳנִיָּה לְהַפְלָגָה, התקין את האונייה להפלגה (to fit out)

הִתְקִין אֶת הָאֳנִיָּה לְשַׁיִט, התקין את האונייה לשיט (to fit out)

הִתְקִין חִבֵּל, התקין חיבל (to rig)

הִתְקִין תֹּרֶן, התקין תורן (to mast)

הִתְקַמְּרוּת (hogging)

הִתְקַעֲרוּת (sagging)

הִתְקָרֵב אֶל הַיַּבָּשָׁה (to make the land)

הִתְקַשְּׁרוּת (mooring)

הִתְרוֹמְמוּת (heaving)

הִתְרַחֵק מִן הַחוֹף, הִתְרַחֵק מִן הַנָּמֵל (to stand out)

ז

זְאֵב יָם (sea-dog, seadog)

זְבוֹרִית (ballast)

זֶה בְּצַד זֶה (abreast)

זוֹדְיָאק (Zodiac)

זוֹט (catch)

זוֹטוֹ שֶׁל יָם

זְחִיָּה, זחייה (sway)

זְחִיל (limber hole)

זֶפֶת (pitch)

זָקָן [סלנג] (fouling)

זָקַף (to peak, to trip)

זָקֵף (bollard, bitt – זקף יחיד; bitts – זוג זקפים)

– זְקֵפֵי סִפּוּן הַקָּדְמָה, זקפי סיפון הקדמה (forebitts, fore bitts)

זְקֵפֵי עֲגִינָה, זְקֵפֵי הָעֲגָנִים, זקפי העוגנים (riding bitts)

זֵר הַרֹאשׁ (head rope)

זֵר הַשָּׂפָה (leech rope)

זֵר הַתַּחְתִּית (foot-rope, footrope)

זְרוֹע אֲוִיר שֶׁל הַצִּי, זרוע אוויר של הצי (Fleet Air Arm)

זְרוֹעַ הַמָּשׁוֹט (loom)

זְרוֹעַ הַסְּקַרְיָה (yard arm, yardarm)

זְרוֹעַ הָעֹגֶן, זרוע העוגן (arm)

זֶרֶם הַגֵּאוּת (flood, flood current, flood stream)

זֶרֶם הַשֵּׁפֶל (ebb, ebb current, ebb stream)

ח

חֲבוּשׁ [מיושן] (bale)

חֲבִילָה (bale)

חָבִית מַיִם (water cask, water-pipe, water-breaker)

חָבִית מֵי שְׁתִיָּה, חבית מי שתייה (scuttle butt, scuttlebutt)

חִבֵּל, חיבל (rigging)

חִבֵּל נַיָּד, חיבל נייד (running rigging)

חִבֵּל נַיָּח, חיבל נייח (standing rigging)

חֶבֶל (rope; חבל המשמש למטרה מוגדרת נקרא line)

חֶבֶל אֲחִיזָה (life-line, grabline)

חֶבֶל אַרְבַּע גְּדִילִי (four stranded rope)

חֶבֶל אַרְבָּעָה עִקָּרִים, חבל ארבעה עיקרים (four stranded rope)

– חֶבֶל גְּרִירָה (tow line)

חֶבֶל דֹּפֶן, חבל דופן (manrope)

– חֶבֶל הָאֲנָךְ (leadline, lead line)

– חֶבֶל הַלּוֹג (log line, line)

– חֶבֶל הַמִּכְנָס (breeching)

חֶבֶל הַצָּלָה (life line)

חֶבֶל הִתְקַשְּׁרוּת (mooring line)

חֶבֶל זְרִיקָה (heaving line)

חֶבֶל חַרְטוֹם (bow line, painter)

חֶבֶל חַרְטוֹמִי (bowline)

­– חֶבֶל יַרְכָּתַיִם, חבל ירכתיים (stern line)

חֶבֶל כֻּתְנָה, חבל כותנה (cotton)

– חֶבֶל מִבְטָח (life line)

– חֶבֶל מַיְמִין (right-handed rope)

חֶבֶל מָנִילָה (manila rope)

– חֶבֶל מְשִׁיכָה (heaving line)

– חֶבֶל מַשְׂמְאִיל (left-handed rope)

– חֶבֶל נַרְגִּיל (coir rope)

– חֶבֶל סַחַב (messenger)

חֶבֶל סִיזָל (sisal)

חֶבֶל סִינְתֵּטִי (synthetic fiber rope)

חֶבֶל עֲבוֹת (hawser-laid rope)

חֶבֶל עֹגֶן, חבל עוגן (anchor rope, anchor cable)

חֶבֶל עֶצֶר (stopper, stopper line)

חֶבֶל פִּשְׁתָּן (flax)

חֶבֶל קוֹקוֹס (coir rope)

חֶבֶל קָלוּעַ (sennet, sennit, log line)

חֶבֶל קָנַבּוּס (hemp rope)

חֶבֶל קִשּׁוּט, חבל קישוט (dressing line)

חֶבֶל רְכִיסָה (becket, toggle and becket)

חֶבֶל רִכְסָה (shroud-laid rope, shroud laid)

חֶבֶל רְתִיקָה (mooring line, mooring hawser)

חֶבֶל שׁוּלַיִם, חבל שוליים (bolt rope, leech rope)

חֶבֶל שָׁזוּר (laid rope)

חֶבֶל שְׁלֹשָׁה עִקָּרִים (three stranded rope)

– חֶבֶל תְּלַת־גְּדִילִי (three stranded rope)

חַבְלָאי (rigger, ship rigger)

חֲבָלִים (בספינת מפרשים) (rigging)

חִבְלֵל, חיבלל (to rig)

חַבְלָר (rigger, ship rigger)

חַבְלָרִיָּה, חבלרייה (ropewalk, ropehouse)

חֶבֶק (strop, strap)

חֶבֶק הַתֹּרֶן, חבק התורן (mast hoop)

חֶבֶק מוֹט הַחַרְטוֹם (gammoning-iron)

חֶבֶק מָשׁוֹט (oar strap, oar strop)

חֶבֶר הָאֳנִיָּה, חבר האונייה [מליצי] (ship's company)

חֶבֶר הַמַלָּחִים (ship's company)

חֶֶבֶר הַסְּפִינָה (ship's company)

חָבֵר לַמֶּס (messmate)

חָבֵר לַצֶּוֶת, חבר לצוות (shipmate)

חֶבְרַת אֳנִיּוֹת, חברת אוניות (shipping company, shipping line)

חֶבְרַת אֳנִיּוֹת קִיטוֹר, חברת אוניות קיטור (steamship company, s. lines, s. navigation company)

חֶבְרַת דַּיִג (fishing company)

חֶבְרַת סִוּוּג, חברת סיווג (classification society)

חֶבְרַת סַפָּנוּת (shipping line, shipping company)

חַבְתָּן (cooper)

חָג [הרוּח] (to shift)

חָג לְאָחוֹר [הרוּח] (to back)

חָג לְפָנִים [הרוּח], חָג קָדִימָה (to veer)

חָג לִצְדָדִים [כלי שיט] (to swing)

חָג מִצַּד לְצַד [המנוֹר], חָג מִצַּד אֶחָד לְצַד שֵׁנִי (to jib, to gybe)

חֲגוֹרַת הַצָּלָה (life belt)

חֶדֶר דּוּדִים, חֶדֶר דְּוָדִים, חדר דוודים (boiler room)

חֶדֶר הַקְּצִינִים, חֲדַר הַקְּצִינִים (wardroom, officers' mess)

חֶדֶר הַתּוֹתְחָן (gun-room, gunner's room

חֲדַר חוֹלִים (sick bay, sick berth)

חֶדֶר מְכוֹנוֹת, חֲדַר מְכוֹנוֹת (engine room)

חֶדֶר מְכוֹנַת הַהֶגֶה (steering gear room, steering room)

חֶדֶר מַפּוֹת, חֳדַר מַפּוֹת (chartroom, chart-room)

חֻדַּת הַחַרְטוֹם, חודת החרטום (entrance)

חוֹבֵל (mate, master's mate)

חוֹבֵל רִאשׁוֹן (first mate, first officer)

חוֹבֵל שֵׁנִי (second mate, second officer)

חוֹבֵל שְׁלִישִׁי (third mate, third officer)

חוֹבֵל רָאשִׁי (chief mate, chief officer)

חוֹגֵר (rating)

חוּט, חוּט חֶבֶל (yarn, rope yarn)

חוּט מְשִׁיחָה (twine)

חוּט שִׁמְשׁוֹן (twine)

חוֹכֵר אֳנִיָּה (charterer)

חוֹמוֹת הָעֵץ (wooden walls)

חוֹף (shore)

– בַּחוֹף (ashore)

– בְּמֶרְחָק מִן הָחוֹף (offshore)

– לָחוֹף (ashore)

– מִן הָחוֹף (offshore, off-shore)

חוֹף אֳנִיּוֹת, חוף אוניות [מיושן] (haven for ships)

חוֹף הַגְּלִי (weather shore, shore to windward)

חוֹף הַחֲסִי (lee shore, shore to leeward)

חוֹפֵי אָמֵרִיקָה הַסְפָרַדִית (Spanish Main, Main)

חֲוָק, חווק (rung)

חֲוַק חֶבֶל, חווק חבל (ratline)

חַוְקֵי הַתֹּרֶן, חווקי התורן (ratlines)

חוֹר הַצָּתָה (touch hole, vent)

חוֹתֵר (oarsman, rower)

חִזוּר, חיזור [מיושן] (tacking)

חִזֵק בְּסַד (תֹּרֶן אוֹ סְקַרְיָה), חיזק בסד (to fish, fishing)

חִיגַת הָרוּחַ, חִיגָה (shift of wind, wind shift)

חַיַּל צִי, חייל צי (marine, naval infantry)

חֵיל יָם (war fleet, navy, naval forces)

חֵל (bulwarks)

חַלּוֹן הַתָּא (porthole, side light, side scuttle)

חַלוֹן יַרְכָּתַיִם, חלון ירכתיים (stern window)

חִלּוּף גֵּאוּת וָשֵׁפֶל, חילוף גאות ושפל (turn of tide)

חִלוּף מוֹעֵד הַיָּם, חילוף מועד הים (turn of tide)

חָלוּץ (jib)

– חָלוּץ רִאשׁוֹן (inner jib)

– חָלוּץ שֵׁנִי (outer jib)

– חָלוּץ שְׁלִישִׁי (flying jib)

– חָלוּץ עִלִּי, חלוץ עילי (jib topsail)

חֻלְיַת גִּיוּס בִּכְפִיָּה, חוליית גיוס בכפייה (pressgang)

חָלַץ מַעֲנָב (to unsling)

חֵלֶק עֵץ (timber)

חֵלֶק רָפוּי (שֶׁל חֶבֶל) (slack [of a rope])

חֲלֻקָּה נְקֻדִית, חלוקה נקודית (a 32-point card)

חֲלֻקָּה רְבָעִית, חלוקה רבעית (quarter point card)

חֲלֻקָּה רְצִיפָה, חלוקה רציפה (a 360 degrees card)

חָמֵשׁ חַתְרִית (quinquereme)

חֹפֶשׁ הַשַּׁיִט, חופש השיט (freedom of navigation)

חָפְשִׁים!, פקודת "חופשים!" (!Pipe down)

חֻפְשַׁת חוֹף, חופשת חוף (shore leave)

חִפַּת הַיַּרְדָּה, חיפת הירדה (companion)

חִפַּת הַמַּדְרֵגוֹת, חיפת המדרגות (companion)

חֲצוּבַת הֲרָמָה (sheers, shears, shear legs, sheer legs)

חֲצוֹצְרַת דִּבּוּר, חצוצרת דיבור (speaking trumpet)

חֲצִי הַתֹּרֶן, חצי התורן (half mast)

חֲצִי עֶנֶד (half hitch)

חֲצִי שָׂכָר (half-pay)

חֲצִיַּת קַו הַמַשְׁוֶה, חציית קו המשווה (crossing the line)

חֲצִיַּת T, חציית טִי (crossing the T)

חֻקֵּי דֶּרֶךְ יַמִּיִּים, חוקי דרך ימיים (rule of the road at sea)

חֶרֶב (centerboard)

חֶרֶב מַלָּחִים (cutlass)

חֶרֶב צִדִּית (leeboard)

חַרְטוֹם (bow, bows; head)

מִשְּׁמֹאל לַחַרְטוֹם (on the port bow)

מִיָּמִין לַחַרְטוֹם (on the starboard bow)

חַרְטוֹמִית (stem)

חַרְטוֹם מוּל חַרְטוֹם (prow to prow, head-on)

חִשְׁבָה לְהִשָּׁבֵר, האונייה חישבה להישבר (seemed likely to be wrecked)

חָתוּל בַּעַל תִּשְׁעַת הַזְנָבוֹת (cat o' nine tail)

חֲתִירָה (rowing, paddling, sculling)

חֲתִירָה בְּשׁוֹטְטוֹת [מיושן] (sculling)

חֲתִירָה בְּשׁוֹטְטוֹת [מיושן] (sculling)

חָתַר (to row, to pull an oar, to tug, to paddle, to scull)

חָתַר בַּהֶגֶה (to scull)

ט

טַּבַּעַת גַּלְגֶּלֶת הַצִּמְצוּם (reef tackle cringle)

טַבַּעַת הֶעָגִיל, טבעת עגיל המפרש (earing cringle)

טַבַּעַת הָעֹגֶן, טבעת העוגן (ring)

טַבַּעַת חֶבֶל (grommet)

טַבַּעַת מִפְרָשׂ (cringle)

טַבַּעַת פַּס הַצִּמְצוּם (reef cringle)

טוֹגְל (toggle)

טוֹן, טוֹן תְּפוּסָָה (registered ton)

טוֹן רָשׁוּם (registered ton)

טוֹנָאז' (tonnage)

טוּר, טוּר אֳנִיּוֹת, טור אוניות (line ahead, column)

טוּר לוּחוֹת (strake, planking strake)

טוּר עֶלְיוֹן (sheer strake)

טוּר רִאשׁוֹן (garboard strake)

טוֹרְפֶּדוֹ (torpedo)

טוֹרְפֶּדוֹ מוֹט (spar torpedo)

טִימְבְּל (thimble) >> עִזְקָה

טֵלֶגְרָף לַמְּכוֹנָה (engine order telegraph)

טִלְטוּל (rolling; roll)

טְעִינָה (loading)

טָעַן (to load)

טִפֵּס אֶל מְרוֹמֵי הַתֹּרֶן, טיפס אל מרומי התורן (to go aloft)

טְרִיאֵרָה (trireme, trieres)

טְרִידָה (drift)

טְרִיד קֶרַח (ice drift)

טְרִידַת זֶרֶם (drift by current)

טְרִידַת רוּחַ (drift by wind, leeway)

טְרִירֶמָה (trireme)

טִרְפֵּד, טירפד (torpedo)

טֻרְפַּד, טורפד (torpedoed)

טַרְפֶּדֶת (torpedo boat)

טְרֹפֶת, טרופת (shipwreck, wreckage)

י

יַבָּשְׁתָּן (landsman, landlubber)

יְדוּעַ סַעַר (storm-beaten, weather-beaten)

יָדִית גַּלְגַּל הַהֶגֶה (spoke)

יָדִית הַהֶגֶה (tiller)

יָדִית הַכַּנָּן (capstan bar, handspike)

יָדִית הַכַּנֶּנֶת (handspike)

יָדִית הַמָּשׁוֹט (handle, grip)

יוּבַל (creek)

יוֹל (yawl)

יוֹמָן הָאֳנִיָּה, יומן האונייה (log book, ship's log, journal)

יוֹמָן כְּלִי הַשַּׁיִט (log book)

יוֹקֶשֶׁת [מיושן] (minelayer)

יוֹרֵד יָם (seafarer, mariner)

יְחִידַת שִׁטּוּר יַמִּי, יחידת שיטור ימי (water police)

יַכְטָה, יאכטה (yacht)

יַכְטָה לְמֶרְחָקִים, יאכטה למרחקים (cruising yacht)

יַכְטָה מַלְכוּתִית, יאכטה מלכותית (royal yacht)

יַכְטָה נְשִׂיאוּתִית, יאכטה נשיאותית (presidential yacht)

יַכְטוֹנֵר, יאכטונר (yachtsman); יאכטונרית (yachtswoman)

יַכְטַת מָנוֹעַ, יכטת מנוע (motor yacht, motoryacht, MY)

יַכְטַת מִפְרָשִׂים, יכטת מפרשים (sailing yacht, SY)

יַכְטַת קִיטוֹר, יכטת קיטור (steam yacht, SY)

יָם (sea)

– בַּיַָּם (afloat)

– הַיָּם הַדְרוֹמִי (South Sea, South Seas)

יָם גְּבַהּ גַּלִּים (heaving sea)

– יָם שָׁקֵט (calm sea)

– יָמִּים (narrow seas)

– לַיָּם (overboard)

יַמָּאוּת (seamanship)

יַמַּאי (seaman, mariner; deckhand)

יַמִּי (nautical, maritime, marine – ימי; naval – ימי־צבאי)

יַמִּיָּה, ימייה (navy, fleet, merchant marine)

יָמִין (starboard)

יָצָא לַיָּם (to put to sea)

יְצִיאָה לַיָּם, יְצִיאָה לַיָּם (departure)

יְצִיעַ הָאַחְרָה (quarter gallery)

יְצִיעַ יַרְכָּתַיִם, יציע ירכתיים (stern gallery, stern walk)

יַרְדָּה (companion way, companionway)

יָרַד לַחוֹף (to go ashore)

יָרַד לַיַּבָּשָׁה (מסירה) (to land)

יָרַד מֵהָרוּחַ (to bear off, to bear away, to pay off, to fall off, to pay off)

יְרִידַת הַבָּרוֹמֶטֶר (fall of the barometer)

הַבָּרוֹמֶטֶר צָנַח (the glass dropped)

יַרְכָה (quarter)

יַרְכִּית (leech)

יַרְכָּתַיִם וגם יַרְכָתַיִם, ירכתיים (stern)

– לַיַּרְכָּתַיִם, בַּיַּרְכָּתַיִם (aft)

– יַרְכְּתֵי גּוֹחָה (counter stern, overhanging stern)

– יַרְכָּתַיִם יְשָׁרוֹת, ירכתיים ישרות (transom stern)

– יַרְכְּתֵי סַיֶּרֶת, ירכתי סיירת (cruiser stern)

יַרְכָּתִי (-stern)

יִשֵּׁר אֶת הָאֳנִיָּה, יישר את האונייה (to right a ship)

– הָאֳנִיָּה זְקוּפָה (the ship is upright)

יִשֵּׁר סְקַרְיָה, יישר סקריה (to square the yard)

יָתֵד הַמָּשׁוֹט (tholepin, thole pin)

יְתַד חֲבָלִים (belaying pin)

יְתַד סְפִינוֹת (treenail, tree-nail)

יֶתֶר (stay)

יֶתֶר זוּטָא (baby stay)

יֶתֶר צַד (shroud)

יֶֶתֶר קִדְמִי (fore stay)

יֶתֶר קִדְמִי תַּחְתּוֹן (baby stay)

כ

כַּבָּאִית (fireboat, fire fighting vessel)

כֶּבֶל (cable)

כֶּבֶל חֲבָלִים (cable-laid rope, cable)

כַּבְלָרִית (cable ship, cable layer)

כֶּבֶשׁ (gangway, gangboard)

כַּדּוּם (boat hook)

כַּדּוּר תּוֹתָח (cannon ball, round shot, round)

כּוֹבַע סְעָרָה (sou'wester hat)

כַּוָּה, כווה (hatch, hatchway)

– כַּוָּה רָאשִׁית (main hatch), כַּוָּה קִדְמִית (fore hatch), כַּוָּה אֲחוֹרִית (after hatch)

– כַּוַּת אָדָם, כוות אדם (manhole)

כַּוַּת הַיַּרְדָּה, כוות הירדה (ladderway, companion hatchway, companion hatch)

כִּוֵּן, כיוון (מפרש, סקריה) (to trim a sail or a yard)

כִּוּוּן הַזֶּרֶם, כיוון הזרם (direction of current, set)

כִּוּוּן הַשַׁיִט בְּיַחַס לַרוּחַ, כיוון השיט ביחס לרוח (point of sail)

כִּוּוּנֵי רוּחַ יַחֲסִיִּים, כיווני רוח יחסיים (relative wind directions)

כּוּפָה (quffa, kuphar)

כִּידוֹן מַלָּחִים, כידון מלחים (boarding pike, half-pike)

כִּיפוּף [בחבל] (bight, bend)

כָּל הַמַּלָּחִים לַסִּפּוּן! כל המלחים לסיפון! (all hands on deck)

כִּלּוּל, כילול (fitting out, fit out)

כְּלוֹנָס (spar)

כְּלוֹנַס רְתִיקָה (mooring pile)

כְּלוֹנֶסֶת, כְּלוֹנֶסֶת נְגִידָה (dolphin)

כְּלִי גֹּמֶא, כלי גומא [לשון המקרא] (papyrus boat)

כְּלִי הָרֹבַע, כלי הרובע [מיושן] (qudrant)

כְּלֵי עֲגִינָה (ground tackle)

כְּלִי שַׁיִט (vessel, watercraft, craft)

כְּלִי שַׁיִט חַד־גּוּפִי (monohull)

כְּלִי שַׁיִט חֲסַר הֶדְחֵק (non-displacement craft)

כְּלִי שַׁיִט רַב גּוּפִי (multihull)

כַּלְכַּל (purser)

כַּלְכַּל רָאשִׁי (chief steward)

כִּלֵּל, כילל (to fit out)

כַּמֶּרֶת (trawler)

כַּנָּן (capstan)

כַּנֶּנֶת (winch)

כַּנֶּנֶת הָעֹגֶן, כננת העוגן (anchor windlass, windlass)

כַָּנַּת כַּדוּרֵי תּוֹתָח (shot rack)

כִּסֵא רַב מַלָּחִים (boatswain's chair, bosun's chair)

כְּסָיַת תְּפִירָה, כסיית תפירה (sailmaker's palm, sewing palm)

כַּף (float, float board)

כַּף הָעֹגֶן, כף העוגן (palm, fluke)

כְּפִילָה (doubling, to double)

כְּפִילַת הַתֹּרֶן, כפילת התורן (mast doubling)

כְּפִיס רְכִיסָה (toggle)

כְּפִיתָה (lashing)

כְּפָף (sheer; sheer forward, sheer aft)

כִּפֵּת, [רוֹוֵחַ] כָּפַת (to lash)

כֶּפֶת, כְּפָתִים, [רוֹוֵחַ] כְּפִיתָה (lashing)

כֶּפֶת מוֹט הַחַרְטוֹם (gammoning)

כַּפְתּוֹר רֹאשׁ הַתֹּרֶן, כפתור ראש התורן (masthead truck, mast truck)

כְרוֹנוֹמֶטֶר יַמִּי (marine chronometer)

כְּרוּתַת תְּרָנִים, אונייה כרותת תרנים [מליצי] (dismasted)

כְּרִיכָה (whipping, whip)

כְּרִיכָה מְשֻׁלֶּשֶׁת, כריכה משולשת (sailmaker's whipping, palm and needle whipping)

כְּרִיכַת חֲצָאֵי עֲנָדִים (West-country whipping, French whipping)

כְּרִית (tide)

כֶּרֶס הָאֳנִיָּה (bearings)

כֶּרֶס הַמִּפְרָשׂ (belly of the sail, bunt of the sail)

כָּשִׁיר לְשַׁיִט (seaworthy)

כֹּשֶׁר שַׁיִט, כושר שיט (seaworthiness)

כֹּשֶׁר תִּמְרוּן, כושר תמרון (manoeuverability, maneuverability, handiness)

כֶּתֶף הַסְּקַרְיָה (quarter, quarters)

כִּתְפֵי הַתֹּרֶן, כתפי התורן (hounds, cheeks)

כַּתָּף יָם [מיושן] (stevedore, porter)

ל

לַאגֶר (lugger)

לְאָחוֹר (astern)

לֹא יַצִּיב בְּיוֹתֵר (crank, cranky)

לָאשִׁינְג (lashing)

לֵב יָם (midst of the sea, high seas, open sea)

לֶּג (leg, reach)

לוֹג (log)

לוֹג פָּשׁוּט (common log)

לוֹג פָּטֵנְטִי (patent log, taffrail log)

לַהַב הַמָּשׁוֹט (blade)

לוּחַ, לוּחַ עֵץ (plank)

לוּחַ נִוּוּט, לוּחַ נִוּוּט מְקוֹרָב, לוח ניווט מקורב (traverse board)

לִוּוּחַ, ליווח (planking, plating)

– לִוּוּחַ מְלֻכְסָן, ליווח מלוכסן (diagonal planking)

– לִוּוּחַ מְרֹעָף, ליווח מרועף (clinker built, clinker planking)

– לִוּוּחַ מְשֻׁוֶֶּה, ליווח משווה (carvel built, flush planking)

לוּחַ הַהֶגֶה (rudder)

לוּחַ הַמַּצְפֵּן (compass card)

לוּטֶנֶנְט [אנגלית בריטית: לֶפְטֶנֶנְט] (lieutenant)

– לוּטֶנֶנְט רִאשׁוֹן (first lieutenant)

לוֹיְדְ'ס (Lloyd's)

לִוְיְתָנִית, לווייתנית (whaler, whaleboat)

לוּלָאָה (loop)

– לוּלְאַת בֹּהֶן, לולאת בוהן (overhand loop)

– לוּלְאַת הַצָּלָה (בקצה חבל: bowline, באמצע חבל: bowline on a bight)

– לוּלְאַת הַצָּלָה מִתְהַדֶּקֶת (running bowline)

– לוּלְאַת הַצָּלָה כְּפוּלָה (bowline on the bight)

– לוּלְאַת סוּס פְלֶמִי (Flemish horse)

– לוּלְאַת רְכִיסָה (becket)

לוֹלָב (bolt)

לוֹלַב טַבַּעַת (ring bolt)

לוֹלַב עַיִן (eye bolt)

לוֹרְדִים שֶׁל הָאַדְמִירָלִיּוּת, הַלּוֹרְדִים שֶׁל הָאַדְמִירָלִיּוּת (Lords of the Admiralty)

לוֹרְד יַמִּי רִאשׁוֹן, הַלּוֹרְד הַיַּמִּי הַרִאשׁוֹן (First Sea Lord)

לוֹרְד רִאשׁוֹן שֶׁל הָאַדמִירָלִיּוּת, הַלּוֹרְד הָרִאשׁוֹן שֶׁל הָאַדְמִירָלִיּוּת (First Lord of the Admiralty)

לוֹקֶר [סלנג] (locker)

לַזְבֶּזֶת (gunwale)

לְחִי הַחַרְטוֹם (bow, מ"ר: bows)

לָחְמָה יַמִּית, לוחמה ימית (naval warfare)

לִיבּוּרְנָה (liburna, liburnis, liburnica)

לִיגָה (league)

לֻלְיָן, לוליין ניקוי (worm)

לְמַעְלָה (aloft)

לֹעַ, לוע (muzzle)

לְפִי הָסִּימָן (by the mark)

לְפִי הַעֹמֶק, לפי העומק (by the deep)

לְצַד (alongside)

לָרֹחַב, לרוחב (athwart)

– לְרֹחַב הָאֳנִיָּה, לרוחב האונייה (athwartships)

לְשׁוֹן חוֹף (spit of land)

לְשׁוֹן יָם (inlet, cove)

מ

מְאַוְרֵר, מאוורר (ventilator)

מֵאָחוֹר (astern)

מֵאֲחוֹרֵי (abaft)

מַאֲחַז שְׁלִיבָה, מַאֲחַז דּוּ־קַרְנִי (cleat)

מֵאֵן לְהִפָּקֵם, האונייה מיאנה להיפקם (to miss stays, to refuse stays)

מְאַסֵּף (jigger)

מַאֲרִיךְ יָדִית הֶגֶה (tiller extension)

מִבְדּוֹק (dock)

– מִבְדּוֹק יָבֵשׁ (dry dock, graving dock)

– מִבְדּוֹק צָף (floating dock, floating dry dock, pontoon dock)

– מִבְדוֹק רָטוּב (wet dock)

מְבוֹא הָרוּחַ (leeward)

בִּמְבוֹא הָרוּחַ, לִמְבוֹא הַרוּחַ (to leeward)

מְבוֹא יָם (heaven for ships; port, harbour)

מְבוֹאַת הַמַּעֲגָנָה (basin)

מִבְנֶה עִלִּי, מבנה עילי (superstructure)

מִגְדַּלּוֹר (lighthouse)

– מִגְדַּלּוֹר כְּלוֹנְסָאוֹת (pile lighthouse)

– מִגְדַּלּוֹר כְּלוֹנְסָאוֹת בָּרְגִיִּים, מגדלור כלונסאות בורגיים (screw-pile lighthouse)

מְגוּפַת תּוֹתָח (tompion, tampion)

מְגוּרֵי חַרְטוֹם (forecastle; forward crew's berthing, forward berthing compatment)

מְגוּרַת דֶּלֶק (bunker)

מְגוּרַת פֶּחָם (bunker, coal bunker)

מַגְרֵד (scraper)

מַד גֹּבַהּ הַמַּיִם, מד גובה המים (בדוד קיטור) (water gauge, glass)

מַד דֶּרֶךְ יַמִּי (log)

מַד לַחַץ הַקִּיטוֹר (steam gauge)

מַד מְהִירוּת (יַמִּי) (log)

מַד עֹמֶק מֵכָנִי, מד עומק מכני (sounding machine)

מַד זָוִית הַהֶגֶה, מד זווית ההגה (telltale, tiller telltale, tell-tale)

מָדַד מְהִירוּת [בְּלוֹג פשוט או בְּלוֹג פטנטי] (to cast the log, to heave the log)

מָדַד עֹמֶק, מדד עומק [בחבל האנך] (to cast the lead, to heave the lead)

מָדוֹר (compartment)

מַדְחֵף (propeller, screw)

– מַדְחֵף פְּסִיעָה מִשְׁתַּנָּה (variable pitch propeller, controllable p/p)

– מַדְחֵף תִּמְרוּן (thruster)

– מַדְחֵף תִּמְרוּן אֲחוֹרִי (stern thruster)

– מַדְחֵף תִּמְרוּן קִדְמִי (bow thruster)

מַדְחֵפִי (-screw)

מְדִידַת עֹמֶק, מדידת עומק (sounding)

מִדִּים, מידים (scantlings)

מַדְלֶה (bailer)

מַדְלֵה הָעֹגֶן, מדלה העוגן (cat-heads, catheads; anchor crane; anchor windlass)

מַדְרֵגוֹת (באונייה) (ladder)

מַדְרֵגוֹת סִפּוּן בֵּית הָאַחְרָה, מדרגות סיפון בית האחרה; מַדְרֵגוֹת סִפּוּן הָאַחְרָה הָעִלִּי, מדרגות סיפון האחרה העילי (poop ladder)

מִדְרוֹן בְּנִיָּה, מדרון בנייה (building slip, slipway)

מִדְרוֹן הַשָּׁקָה (launching ramp, boat-launching ramp)

מְהֻדָּק, מהודק (fast, made fast)

מַהְפָּךְ (gybe, gibe, jibe)

מוֹבִיל חֶבֶל (fairlead, chock fairlead; chocks, chucks)

מוֹבֶלֶת אֲסִירִים (convict ship)

מוֹבֶלֶת גְּיָסוֹת, מובלת גייסות (transport, troopship)

מוֹבֶלֶת חַיָּלִים, מובלת חיילים (transport, troopship)

מוֹבֶלֶת חֲמוּשָׁה (armed transport)

מוֹבֶלֶת צָבָא (transport, troopship)

מוֹבֶלֶת עֲפָרוֹת (ore carrier, ore vessel)

מוֹבֶלֶת עֵצִים (timber carrier)

מוֹבֶלֶת פֶּחָם (collier)

מוּזֵאוֹן יַמִּי, מוזיאון ימי (maritime museum)

מוֹט הַדֶּגֶל (jack staff בחרטום, flagstaff)

מוֹט הַחַרְטוֹם (bowsprit)

מוֹט הַיַּרְכָּתַיִם, מוט הירכתיים (jigger bumpkin, jigger boom)

מוֹטוֹת הַמַּשְׁאֵבָה (pump rods)

מוֹט הַצָּתָה (linstock, lintstock)

מוֹט מְדִידַת עֹמֶק, מוט מדידת עומק (sounding pole; sounding rod)

מוּל הַגַּלִּים (head to the sea)

מוּל הָרוּחַ (with head to the wind, in the teeth of the wind, in irons)

מוֹנִיטוֹר (monitor

מוֹנִית יַמִּית (water taxi)

מוּסָט לְאָחוֹר (מִפְרָשׂ) (laid aback)

מוֹסֵרָה (spring)

מוֹעֲדוֹן יַכְטוֹת, מועדון יאכטות (yacht club)

מוֹעֲדוֹן שַׁיִט (sailing club)

מוֹעֶצֶת הַמִּסְחָר (.Board of Trade, B.O.T)

מוֹצָא הָרוּחַ (windward)

– בְּמוֹצָא הָרוּחַ, לְמוֹצָא הָרוּחַ (to windward)

מוּצַף, מוּצַף מַיִם (flooded; waterlogged)

מוֹקֵשׁ יַמִּי (naval mine)

– מוֹקֵשׁ מְעֻגָן, מוקש מעוגן (moored mine)

– מוֹקֵשׁ נִסְחָף (drifting mine)

– מוֹקֵשׁ עַצְמָאִי (independent mine)

– מוֹקֵשׁ קַרְקָעִית (ground mine)

מוֹרַד הָרוּחַ (windward, downwind)

– בְּמוֹרַד הָרוּחַ, אֶל מוֹרַד הָרוּחַ (to leeward)

מוֹרֶה [באונייה] (schoolmaster)

מוֹרִיד, חֶבֶל מוֹרִיד, מוֹרִידָן (downhaul, downhauler)

מוּשָׁט (waterborne, seaborne)

מוֹשְׁכָה (brace)

מוֹשֵׁךְ סְפִינוֹת (hauler)

מוֹתְחָן בָּרְגִּי, מותחן בורגי (screw strecher, turnbuckle, rigging screw)

מוֹתָר (preventer)

מֶזֶג אֲוִיר נוֹחַ (favorable weather)

מְזוּזָה יַרְכָּתִית (sternpost)

מְזוּזַת הַיַּרְכָּתַיִם, מזוזת הירכתיים (sternpost)

מֵזַח (pier, jetty)

– רֹאשׁ הַמֵזַח (pierhead)

מֵזַח צָף (floating jetty, floating pier, floating dock)

מַזְחִילָה (waterway, waterways)

מַזְחֵלוֹת (skids, skid booms)

מַזְקֵף (topping lift, lift)

מַחְוַן זָוִית הַהֶגֶה, מחוון זווית ההגה (tiller telltale)

מַחֲלַת יָם (seasickness)

מַחְסֵה אֳנִיּוֹת (shipshed)

מַחְסָן (store; hold)

מַחְסַן הַלֶּחֶם (bread room)

מַחְסַן הַשֵּׁכָר, מחסן השיכר (spirit room)

מַחְסָן הַשַּׁרְשֶׁרֶת (chain locker)

מַחְסָן חֶבֶל הָעֹגֶן, מחסן חבל העוגן (cable tier)

מַחְסַן עוֹזֵר הַכַּלְכַּל (steward room)

מְחִצָּה, מחיצה (bulkhead)

– מְחִצַּת הִתְנַגְּשׁוּת, מחיצת התנגשות (collision bulkhead)to

מַחְתָּךְ אָפְקִי, מחתך אופקי (half breadth plan)

מַחְתָּךְ אָרְכִּי, מחתך אורכי (sheer plan, sheer draught)

מַחְתָּךְ רָחְבִּי, מחתך רוחבי (body plan)

מִטְבָּח (galley)

מַטֵּה הַהֶגֶה (rudder stock)

מַטֵּה הַעֹגֶן, מטה העוגן (anchor stock)

מַטַּח דֹּפֶן, מטח דופן (broadside)

מַטַּח צַד (broadside)

מִטְעָן (cargo, freight)

– מִטְעָן בַּחֲבִילוֹת (bale cargo, bale goods)

– מִטְעָן בְּצֹבֶר, מטען בצובר (bulk cargo)

מִטְעָן בְּשַקִּים (bag cargo)

– מִטְעָן בְּתִפְזֹרֶת, מטען בתפזורת (bulk cargo)

מִטְעָן כְּלָלִי (general cargo)

מִטְעַן רֶסֶס (powder box)

מִידְשִׁיפְּמֶן ("midshipman, "reefer)

מֵי יָם (seawater)

מַיִם טֵרִיטוֹרְיָאלִיִּים (territorial waters)

מֵימֵי חוֹפִין (territorial waters)

מַיִם פְּנִימִיִּים (internal waters)

מֵי נֵטֶל (ballast water)

מִינֵי חֲבָלִים (cordage)

מֵי שִׁפּוּלַיִם, מי שיפוליים (bilge water, bilgewater)

מֵיתָר (sheet)

– מֵיתְרֵי הַקַּדְמָה (headsheets)

– מֵיתָר שַׁרְשֶׁרֶת (chain sheet)

מֻּכֶּה סַעַר, מוכה סער (stoorm-beaten, weather-beaten)

מְכוּלָה (container)

מְכוֹנָאוּת יַמִּית (marine engineering)

מְכוֹנָאי יַמִּי (marine engineer)

– מְכוֹנָאי רִאשׁוֹן, קְצִין מְכוֹנוֹת רִאשׁוֹן (First Engineer); מכונאי שני, קצין מכונות שני (Second Engineer) וכך הלאה עד מכונאי חמישי.

מְכוֹנַאי רָאשִׁי (chief engineer, chief)

מְכוֹנוֹת סִפּוּן, מכונות סיפון (deck machinery)

מְכוֹנָן (machinery operator; motorman)

מְכוֹנַת הַהֶגֶה (steering gear)

מְכָלִית (tanker)

מְכָלִית עֲנָק (supertanker)

מִכְלָל (gear)

מִכְמָרְתָּן, מכמורתן (trawler)

מִכְנָס [של חבל עוגן או של שרשרת עוגן] (hawsehole, hawse hole)

מִכְנָס [של תותח] (breech)

מִכְסֵה הָאֳנִיָּה, מכסה האונייה [מיושן] (deck)

מִכְסֵה הַכַּוָּה, מכסה הכווה (hatch cover, hatch)

מִכְסֵה לֹעַ, מכסה לוע (tompion, tampion)

מַכְשִׁיר נִוּוּט, מכשיר ניווט (navigational instrument)

מַכַּת רוּחַ (squall)

מָלֵא קָדִימָה, קָדימָה מָלֵא (full speed ahead)

מְלֵאַת מַעֲטֶה (אונייה) (ship rigged)

מִלְבָרִית (outrigger, rowing frame)

מַלְגֵּז (crutch; גם, בטעות: rowlock, oarlock)

מִלּוּאֵי הַמִתְנַדְבִים שֶׁל הַצִּי הַמַּלְכוּתִי, מילואי המתנדבים של הצי המלכותי (Royal naval volunteer reserve)

מִלּוּאֵי הַצִּי, מילואי הצי (naval reserve)

מַלָּח (sailor; deck hand, hand, foremast man; seaman)

"לְהַפְלִיג כְּמַלָּח" (to sail before the mast)

"הַמַּלָּחִים" (the hands forward)

– "מַלָּח" (foremast man)

– "מַלָּח" בצי הבריטי (tar) [כינוי חיבה]

כַּיָּאוּת לְמַלָּח (seamanlike, seamanly)

מַלָּח בְּחֻפְשַׁת חוֹף, מלח בחופשת חוף (liberty man)

מַלָּח בָּכִיר (quartermaster

מַלָּח טִירוֹן (landsman)

מַלָּח כָּשִׁיר (able seaman)

מַלָּח מַתְחִיל (apprentice seaman)

מַלָּח פָּשׁוּט (.ordinary seaman, O.S)

מַלָּח רִאשׁוֹן (Seaman, 1st class)

מַלָּח שֶׁל נְהָרוֹת וַאֲגָמִּים (freshwater sailor)

מַלָּחוּת [מיושן] (seamanship)

מֶלְחְצֵי שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן, מלחצי שרשרת העוגן (chain cable compressor, compressor)

מֶלְצַר (steward)

מֶלְצַר רָאשִׁי (chief steward)

מַלְקוֹחַ יַמִּי (prize, naval prize)

מִמּוּל (הדופן, האחרה) (athwart)

מְמֻנֶּה עַל הַמִּטְעָן, ממונה על המטען (supercargo)

מִמְשֶׁה (slipway, patent slipway, marine railway)

מַנְגְנוֹן הַהֶגֶה (steering gear)

מְנַהֵל מִבְדוֹק (dock master)

מִנְהֶרֶת הַצִיר (shaft tunnel)

מָנוֹעַ אַרְבַּע דַּרְגָּתִי (quadruple expansion engine)

מָנוֹעַ דּוּ־דַּרְגָּתִי (compound engine)

מָנוֹעַ חִיצוֹן (outboard motor)

מְנוֹעַ עֵזֶר (donkey engine, auxiliary engine)

מָנוֹעַ פְּנִימִי (inboard engine, inboard motor)

מָנוֹעַ רָאשִׁי (main engine)

מָנוֹעַ תְּלַת־דַּרְגָּתִי (triple expansion engine)

מָנוֹעַן (motorman)

מְנוֹף יָד (handspike)

מָנוֹר (boom)

– מְנוֹר חָלוּץ (jibboom, jib-boom)

– מְנוֹר חָלוּץ קְדוֹמָנִי (flying jibboom)

– מָנוֹר לְסִירוֹת (boat boom, riding boom, swinging boom)

לְלֹא מָנוֹר (loose-footed, loose at the foot)

מְנוֹרַת בֵּית הַמַּצְפַּן (binnacle lamp)

מַנִיחַת מוֹקְשִׁים (minelayer)

מְנַת מָזוֹן (ration)

מֶס (mess)

– מֶס קְצִינִים (officers' mess)

– מֶס נַגָּדִים (warrant officers' mess)

– חָבֵר לַמֶּס (messmate)

מִסְדְרוֹן (alley way, alleyway, passage way; [obs.] gangway)

מַסִּיק (fireman, stoker)

מִסְכוֹר (lock)

מְסֻכַת הַמַּסָּקָה, מסוכת המסקה (fiddley, fidley)

מַסְמֵר עֵץ (treenail, tree-nail)

מַסָּע (passage)

מִסְפּוּן (docking)

מִסְפֵּן (to dock, to dry-dock)

מִסְפָּן (division; dock)

– מִסְפַּן בְּנִיָּה, מספן בנייה (building dock, building basin)

– מִסְפַּן כִּלּוּל, מספן כילול (fitting out dock, fitting out basin)

מִסְפָּנָה (shipyard, dockyard)

מִסְפֶּנֶת הַצִּי (navy yard)

מַסָּקָה (fire room, stokehold)

מִסְקַר הַצִּי (fleet review)

מָסַר לְחַסְדֵי הַזְּרָמִים וְהָרוּחוֹת (to set adrift)

מִסְתַּעֲרִים עַל הַסִּפּוּן, מסתערים על הסיפון (boarders) 

מַעְבּוֹרַאי (ferryman, waterman)

מַעְבֹּרֶת, מעבורת (ferry, ferryboat)

– מַעְבֹּרֶת גַּלְנוֹעַ, מעבורת גלנוע (RoRo ferry)

– מַעְבֹּרֶת נוֹסְעִים, מעבורת נוסעים (ferry, passenger ferry)

– מַעְבֹּרֶת נוֹסְעִים וְגַּלְנוֹעַ, מעבורת נוסעים וגלנוע (passenger and RoRo ferry)

– מַעְבֹּרֶת רַכָּבוֹת, מעבורת רכבות (train ferry)

מַעֲגָן (anchorage)

– מַעֲגָן פָּתוּחַ (roadstead, roads, road)

מַעֲגָנָה (לְאֳנִיּוֹת) (dock)

מַעֲגָנָה (לְיַכְטוֹת) (marina)

מַעֲגָנָה סְכוּרָה (wet dock)

מְעֻגֶּנֶת, הָאֳנִיָּה מְעֻגֶּנֶת, האונייה מעוגנת (at anchor, the ship rides at anchor)

מִעֵט מִפְרָשִׂים, מיעט מפרשים (to shorten sails)

מַעֲטֶה (rigging; rig)

– מַעֲטֵה בֶּרְמוּדָה (Bermuda rig)

– מַעֲטֶה מִפְרְשֵׂי גַּף (gaff rig)

– מַעֲטֶה מִפְרְשֵׂי זְרוֹעַ (lugsail rig, lug rig)

– מַעֲטֵה רָחְבִּי, מעטה רוחבי (square rig)

מַעֲטֶפֶת תְּחִלָּה, מעטפת תחילה (shell-first)

מַעֲטָר (coaming, hatch coaming)

מְעִיל יַמַּאִים (boat cloack; [slang] square-mainsail coat)

מְעִיל סַפָּנִים (boat clock)

מֵעַל הָרוּחַ (windward)

מַעֲלֵה הָרוּחַ (windward)

בְּמַעֲלֵה הָרוּחַ, לְמַעֲלֵה הָרוּחַ (to windward)

מַעֲלֵה הַתַּחְתִּית (rise of floor, rise of bottom, deadrise)

מַעֲלִית סִירוֹת (boat lift)

מַעֲלָן (halyard, halliard)

– מַעֲלַן אוֹתוֹת (signal halyard)

– מַעֲלַן הָקָּדְקוֹד, מעלן הקודקוד (peak halyard)

– מַעֲלַן הַצַּוָּאר, מעלן הצוואר (throat halyard)

– מַעֲלַן מָנוֹר (topping lift, lift)

– מַעֲלַן קֶרֶן (clue line, clew line)

– מַעֲלַן שָּׂׂפָה (leech line, leech garnet)

– מַעֲלַן תַּחְתִית (buntline)

– מַעֲלַנֵי סְקַרְיָה תַּחְתִית (jeers, jears)

מַעֲמָס (deadweight, dead tonnage)

מַעֲנָב (sling)

– מַעֲנַב הַסְּּקַרְיָה (slings of a yard)

– מַעֲנַב חֶבֶל (rope sling)

– מַעֲנַב שַׁרְשֶׁרֶת (chain sling)

מַעֲצָד (adze)

מַעֲצָמָה יַמִּית (seapower)

מַעֲקֵה הַסִּפּוּן, מעקה הסיפון, מַעֲקֶה (bulwarks)

מַעֲקֵה הַיַּרְכָּתַיִם, מעקה הירכתיים (taffrail)

מַעֲקֵה עֲמּוּדִים, מַעֲקֶה (railing)

מַעֲרַךְ בֶּרְמוּדָה (Bermuda rig)

מַעֲרַך הַמַּעֲטֶה (rig)

מַעֲרַךְ קְרָב טוּרִי (line of battle)

מַעֲרֶכֶת (gear)

מַעֲרֶכֶת גַּלְגָּלוֹת (block and tackle, tackle, purchase)

מִפְנֶה (tack)

מַפְסֶלֶת סְתִימָה (caulking iron)

מַפְעִיל דּוּד עֵזֶר (donkeyman)

מְפַקֵד אֳנִיַּת שָׁלָל, מפקד אוניית שלל (prizemaster)

מְפַקֵּד סִירָה (coxwain)

מְפַקֵּחַ עַל הַיַמָּאִים (shipping master)

מְפַקֵחַ רָאשִׁי עַל הַיַּמָּאִים (head shipping master)

מִשְׂרַד הַמְּפַקֵּחַ עַל הַיַּמָּאִים (shipping office)

מִפְקָם (tack)

מִפְרָץ (gulf, bay)

מִפְרָצוֹן (creek)

מִפְרָשׂ (sail)

– מִפְרָשׂ אֲחוֹרִי (mizzen, mizen, mizzen sail)

– מִפְרָשׂ אָרְכִּי, מפרש אורכי (fore-and-aft sail)

– מִפְרָשׂ בֶּרְמוּדָה, מִפְרָשׂ בֶּרְמוּדִי (Bermuda sail)

– מִפְרָשׂ גַּף (gaff sail, trysail)

– מִפְרָשׂ גַּף מְאַסֵּף (spanker, driver)

– מִפְרָשׂ גַּף עִלִּי, מפרש גף עילי (gaff topsail)

מִפְרָשׂ דֶלְתָּא, מִפְרָשׂ דְּמוּי דֶּלְתָּא (leg-of-mutton sail, shoulder-of-mutton sail)

– מִפְרָשׂ זְרוֹעַ (lug sail, lug)

– מִפְרָשׂ זְרוֹעַ אוֹסְטְרוֹנֶזִי (austronesian boom lugsail, crab claw sail)

– מִפְרָשׂ זְרוֹעַ עוֹמֵד (standing lug)

– מִפְרָשׂ זְרוֹעַ רָכִין (dipping lug)

– מִפְרַשׂ חָלוּץ (jib)

– מִפְרַשׂ לָטִינִי (lateen sail)

– מִפְרַשׂ מְאַסֵּף (jigger)

– מִפְרַשׂ מוֹט (spritsail)

– מִפְרָשׂ מוֹט הַחַרְטוֹם (spritail)

– מִפְרָשׂ מָלֵא, הַמִּפְרָשׂ מָלֵא (the sail is full‏, the sail is drawing‏‏‏‏)

– מִפְרָשׂ מָלֵא לְמֶחֱצָה, הַסְפִינָה שָׁטָה בְּמִפְרָשִׂים מְלֵאִים לְמֶחֱצָה (close hauled‏, on a wind‏, by the wind‏‏)

– מִפְרָשׂ מָלֵא עֲדַיִן, מפרש מלא עדיין; הַסְפִינָה שָׁטָה בְּמִפְרָשִׂים מְלֵאִים עֲדַיִן, הספינה שטה במפרשים מלאים עדיין (full and by)

– מִפְרַשׂ מְרֻבָּע, מפרש מרובע (quadrilateral sail)

– מִפְרַשׂ מַרְקִיעַ (skysail)

– מִפְרָשׂ מָשׁוּךְ לְאָחוֹר (sail braced aback)

– מִפְרַשׂ מְשֻׁלָשׁ, מפרש משולש (triangular sail)

– מִפְרַשׂ סוּפָה (storm sail)

– מִפְרַשׂ סֶטִי (settee sail, settee)

– מִפְרַשׂ סְעָרָה (stormsail, storm sail)

– מִפְרְשֵׂי סְעָרָה (storm canvas)

– מִפְרָשׂ עִלִּי, מפרש עילי (topsail)

– מִפְרָשׂ עֶלְיוֹן (royal sail, royal)

– מִפְרָשׂ עַלְעִלִּי, מפרש עלעילי (topgallant sail, topgallant)

מִפְרָשׂ פָּרוּשׂ בִּמְלֹאוֹֹ, מפרש פרוש במלואו (plain sail)

בְּמִפְרָשִׂים פְּרוּשִׂים בִּמְלֹאָם, במפרשים פרושים במלואם (under plain sail)

– מִפְרַשׂ קִדְמִי (foresail)

– מִפְרָשׂ רָאשִׁי (mainsail)

– מִפְרַשׂ רוּחַ (wind sail)

– מִפְרָשׂ רָחְבִּי, מפרש רוחבי (square sail)

– מִפְרָשׂ תּוֹסָף (staysail)

– מִפְרָשׂ תַּחְתִּי (רָחְבִּי), מפרש תחתי רוחבי (course)

– מִפְרָשׂ תַּחְתִּי אֲחוֹרִי (cross jack, crossjack)

– מִפְרְשֵׂי הָאַחְרָה (after sails)

– מִפְרְשֵׂי הַקַּדְמָה (headsails)

– מִפְרְשֵׂי תַּחֲרוּת, מִפְרָשִׂים תַּחֲרוּתִיִּים (racing sails)

– מִפְרָשִׂים קַלִּים (light sails)

מְפָרֵשׁ יָמִּים (seafarer)

מִפְרָשִׂית (sailing boat, sailboat)

– מִפְרָשִׂית מְמֻנַּעַת (motorsailer, motorsailor)

– מִפְרָשִׂית מָנוֹעַ (motorsailer, motorsailor)

מִפְרָשָׂן (sailmaker)

מִפְרְשָׂנוּת (sail handling)

מִפְתַּן הַסִּפּוּן, מפתן הסיפון (break of a deck, break)

– מִפְתַּן סִפּוּן בֵּית הָאַחְרָה, מפתן סיפון בית האחרה (break of the poop)

– מִפְתַּן סִפּוּן הָאַחְרָה הָעִלִּי, מפתן סיפון האחרה העילי (break of the poop)

מַצַּב פַּרְפַּר, בְּמַצַּב פַּרְפַּר (wing and wing; goose wings)

מָצוֹף (buoy; float)

– מְצוֹף הִתְקַשְּׁרוּת (mooring buoy)

– מְצוֹף נְגִידָה (warping buoy)

– מְצוֹף סִמּוּן, מצוף סימון (marking buoy, mark buoy)

– מְצוֹף עֹגֶן, מצוף עוגן (anchor buoy, cable buoy)

מְצוֹף עֲרָפֶל (fog buoy)

– מְצוֹף רְתִיקָה (mooring buoy, anchorage buoy)

מַצִּית חַלָּמִישׁ (באקדחים וברובים: flintlock, lock; בתותחים: gunlock, flint gunlock)

מִצְלַעַת תְּחִלָּה, שיטת מצלעת תחילה (.frame-first construction, skeleton-first c)

מְצֻלָק מִסּוּפוֹת, מצולק מסופות (storm-beaten, weather-beaten)

מִצְעָה, מִצְעַת הַגּוּף (middle body)

מַצְּעֵי הַחַרְטוֹם (head sheets)

מַצְּעֵי הַיַּרְכָּתַיִם (stern sheets)

מַצְעֶרֶת (throttle valve; throttle handle)

מַצְפֵּן (compass)

– מַצְפֵּן יַמִּי (mariner's compass)

מַצְפֵּן כִּיס (pocket compass)

מַצְפֵּן מַגְנֶטִי (magnetic compass)

מַצְפֵּן מְהֻפָּךְ, מצפן מהופך (overhead compass, inverted compass, tell-tale compass)

מַקְבִּילִים (skids, skid booms)

מְקוֹם עֲגִינָה (anchorage, berth)

מְקּוֹר הַחַרְטוֹם (beakhead)

מַקּוֹשׁ (cock)

מַקֶּשֶׁת (minelayer)

מַרְאֶה רִאשׁוֹן שֶׁל יַבָּשָׁה, מַרְאֶה רִאשׁוֹן שֶׁל חוֹף (landfall)

מִרְדָּף כְּלָלִי (a general chase)

מָרַח זֶפֶת (עַל סִדְקֵי הַלוּחוֹת) (to pay a seam)

מִרְצָף (berth, docking place)

מִרְתָּק (mooring berth, mooring, berth)

מַשָּׂא כְּלָלִי (general cargo)

מַשְׁאֵבָה (pump)

– מַשְׁאֵבָה קִדְמִית (head-pump)

מַשְׁאֵבַת מֵי נֵטֶל (ballast pump)

מַשְׁאֵבַת שִׁפּוּלַיִם, משאבת שיפוליים (bilge pump)

מַשַּׁב רוּחַ, מַשָּׁב (gust, puff)

מַשָּׁבִים קַלִּים (light airs)

מִשְׁבָּרִים, מִשְׁבְּרֵי חוֹף (breakers)

מָשׁוֹט (oar)

– מָשׁוֹט אִינְדִּיָּאנִי (paddle)

– מְשׁוֹט הֶגֶה (rudder oar, steering oar)

– מְשׁוֹט הִגּוּי, משוט היגוי (rudder oar, steering oar)

– מָשׁוֹט יַרְכָּתִי (sweep, scull)

– מְשׁוֹט יַרְכָּתַיִם, משוט ירכתיים (sweep, scull)

– מָשׁוֹט כָּפוּל (double paddle, double blade paddle)

מְשׁוֹטָאי (oarsman, rower)

מְשׁוֹטָה (paddle wheel)

– מְשׁוֹטָה יַרְכָּתִית (stern-wheel)

– מְשׁוֹטָה צִדִּית (side-wheel)

מָשׁוּךְ לְאָחוֹר, משוך לאחור (braced aback)

מָשׁוּךְ לְהִסּוֹג, משוך להיסוג (braced aback)

מִשְׁוָר, משוור (footrope, horse)

מַשְׁחִיתָה [מיושן] (destroyer, torpedo-destroyer)

מַשְׁחֶתֶת (destroyer, torpedo-destoryer)

מַשָּׁט (sailing; ceremonial sailing)

מִשְׁטָרָה יַמִּית (water police)

מֵשִׁיט [נ' מְשִׁיטָה, מְשִׁיטוֹת] (skipper)

מְשִׁיכַת מָשׁוֹט [מליצי] (pull, stroke)

מְשִׁיכַת סְפִינוֹת (hauling)

מָשַׁךְ, מָשַׁךְ חֶבֶל, מָשַׁךְ שַׁרְשֶׁרֶת (to haul, to heave)

הוֹרִיד (to haul down)

הֶעֱלָה (to haul up)

אָסַף (to haul in)

הוֹצִיא (to  haul out)

מָתַח (to haul taut)

מִשֵּׁךְ סְקַרְיָה, מישך סקריה (to brace)

– מִשֵּׁךְ לְאָחוֹר, מישך סקריה לאחור (to brace aback)

– מִשֵּׁךְ לָאֹרֶךְ, מישך סקריה לאורך (to brace up)

– מִשֵּׁךְ לְהִסּוֹג, מישך סקריה להיסוג (to brace aback)

– מִשֵּׁךְ לַחֹד, משך לחוד (brace sharp)

– מִשֵּׁךְ לָרֹחַב, מישך סקריה לרוחב (to brace in, to square)

– מִשֵּׁךְ לִפְקֹם, מישך סקריה לפקום (brace about, haul around)

מְשַׁמֵן (oiler, greaser)

מִשְׁמָר דָּפְנָתִי, משמר דופנתי (piping the side)

מִשְׁמַר הַחוֹפִים (coastguard, coast guard)

מִשְׁמֶרֶת (watch)

מִשְׁמֶרֶת חָפְשִׁית, משמרת חופשית (watch below)

מִשְׁמֶרֶת חֲצָאִין [מליצי] (dog watch)

מִשְׁמֶרֶת כֶּלֶב (dogwatch, dog watch)

מִשְׁמֶרֶת עֹגֶן, משמרת עוגן (anchor watch)

מַשְׁעֵן מָשׁוֹט (tholepin, thole-pin)

מִשָּׁק, מישק, מישקי הלוחות (seam, seams)

מַשְׁקוֹעַ (mooring sinker)

מַשְׁרוֹקִית רַב מַלָּחִים (boatswain's pipe, boatswain's whistle, bosun's call)

מָתַח (חֶבֶל) (to haul taut, to haul tight)

מָתַח לְגַמְרֵי, מָתַח עַד הָסוֹף [מיתר של מפרש אורכי] (to flat in)

מָתַח מֵיתָר (של מפרש) (to sheet home, to haul home)

מַתְחֵב (rammer)

מִתַּחַת לָרוּחַ (leeward)

מַתְלֶה, מַתְלֵה הַמָּנוֹר, מַתְלֵה הַסְּקַרְיָה (topping lift, lift)

מִתְלַיִם, מתליים (gimbals)

מָתְנֵי הָאֳנִיָּה, מותני האונייה (waist)

מִתְנַפְנֵף (מִפְרָשׂ) (shivering, shaking, flapping)

מִתְקָן יַמִּי (offshore installation)

נ

נָאוּאַרְכוֹס (nauarchos)

נָאוּמַכְיָה (naumachia)

נַגָּדָא [ארמית, חז"ל] (hauler)

נֶגֶד הַגַּלִּים (head to the sea)

נַגַּד מִשְׁמַעַת (master-of-arms)

נְגִידָה (warping; kedging)

נַגָּר, נַגַּר הָאֳנִיָּה (carpenter)

נִגְרָר, הָעֹגֶן נִגְרָר, העוגן נגרר (the anchor comes home)

נִדְנוּד (pitch, pitching)

נִהֵג, ניהג; נָהַג (את האונייה) (to steer)

נֶהֱדַף לְאָחוֹר (מִפְרָשׂ) (taken aback)

נוֹדֶדֶת (tramp ship, tramp vessel, general trader)

נִוּוּט, ניווט [הפעולה] (navigation)

– נִוּוּט אַסְטְרוֹנוֹמִי, ניווט אסטרונומי (astronomical navigation)

נִוּוּט בְּאֻמְדָן, ניווט באומדן (dead reckoning)

נִוּוּט חוֹפִי, ניווט חופי (coastal navigation)

נִוּוּט חִשׁוּבִי, ניווט חישובי (dead reckoning)

נִוּוּט מְקוֹרָב, ניווט מקורב (dead reckoning)

נַוָּט, נווט (navigator)

נִוֵּט, ניווט (to navigate)

נוֹטָה עַל צִדָּהּ, האונייה נוטה על צדה (to heel; to list)

נַוָּטוּת, נווטות [המקצוע] (navigation)

נוֹסֵעַ בֵּינַת סִפּוּנִים, נוסע בינת סיפונים (steerage passenger)

נוֹסֵעַ סָמוּי (castaway)

נוֹסֵעַ תָּא (cabin passenger)

נוֹשֵׂא תַּחְמִישִׁים, נַעַר נוֹשֵׂא תַּחְמִישִׁים (powder-boy, powder-monkey)

נוֹשֵׂאת גְּיָסוֹת, נושאת גייסות (transport, troopship, troop carrier, trooper)

נוֹשֵׂאת חַיָּלִים, נושאת חיילים (transport, troopship)

נוֹשֵׂאת מְטוֹסִים (air-carrier)

נוֹשֵׂאת מְסוֹקִים (helicopter carrier)

נוֹשֵׂאת צָבָא (transport, troopship)

נָחוֹתֵי יַמָּא (seafarers, mariners)

נַחְשׁוֹל (billow)

נַחָת (marine)

נָחַת (to land)

נַחֶתֶת (landing craft)

נַחֶתֶת חַיָּלִים (Landing Craft Personnel, LCP)

נַחֶתֶת טַנְקִים (Landing Craft Tank, LCT)

נִטּוּל מִטְעָן, ניטול מטען (cargo handling)

נְטוּל תֹּרֶן, אֳנִיָּה נְטוּלַת תְּרָנִים (dismasted)

נִטֵּל מִטְעָן, ניטל מטען (to handle cargo)

נָטוּשׁ בְּאִי בּוֹדֵד (marooned)

נְטִי (cant; rake)

נְטִי הַתֹּרֶן, נטי התורן (rake of a mast)

נְטִיָּה לַעֲלוֹת לָרוּחַ, נטייה לעלות לרוח (weather helm)

– הָאֳנִיָּה נִמְשֶׁכֶת לְמַעֲלֵה הָרוּחַ (carrying weather helm, to be gripping, to be ardent)

נְטִיָּה לָרֶדֶת מֵהָרוּחַ, נטייה לרדת מהרוח (lee helm)

הָאֳנִיָּה נִמְשֶׁכֶת לְמוֹרַד הָרוּחַ (carrying lee helm, to be slack)

נֵטֶל (ballast)

נִטְעַן לֹעַ, נטען לוע (muzzle-loaded, muzzle-loader)

נִטְעַן מִכְנָס (breech-loaded, breech-loader)

נִטְרָד (to drift, adrift)

נִטְרֶדֶת עַל יְדֵי הַרוּחַ (ספינה) (to make leeway)

נִטְרְפָה סְפִינָה (wreck)

נָטְתָה עַל צִדָּהּ (to heel over, to heave down; to list)

– נָטְתָה עַל צִדָּהּ בְּמִדָה מְסֻכֶּנֶת, נטתה על צדה במידה מסוכנת (to lay broadside on)

נִיד גַּל (roll of the sea)

נִיַּח אֶת הָאֳנִיָּה, נייח את האונייה (heave to, heave-to; lay to)

נִימוּסֵי דְּגָלִים (flag etiquette, flag protocol)

נְמוּךְ שֹׁקַע, נמוך שוקע (shallow draught, shallow draft

נָמֵל (harbour; port; haven)

נְמַל בַּיִת (home port)

נְמַל דַּיִג (fishing harbour)

נָמֵל טִבְעִי (natural harbour)

נְמַל טְעִינָה (port of loading)

נְמַל יַעַד (port of destination)

– נְמַל מִבְטָחִים, חוֹף מִבְטָחִים [מליצי] (haven)

– נְמַל מַחֲסֶה (port of refuge)

– נְמַל מִקְלָט (port of refuge, harbour of refuge; haven)

נְמַל פְּקִידָה (port of call)

נְמַל פְּרִיקָה (port of discharge)

נְמַל רִשּׁוּם, נמל רישום (port of registry)

נִמְצָא בַּדֶּרֶךְ (underway, under way, under weigh)

נֵס (pennant, pendant

נֵס הַקָּצִין הַבָּכִיר (senior officer's pendant)

נֵס הַשֵּׁרוּת הַפָּעִיל, נס השירות הפעיל (commissioning pendant, masthead pendant)

נֵס הַתְּשׁוּבָה (answering pendant)

נֵס רֹאש הַתֹּרֶן (masthead pendant)

נֵס שֵׁרוּת (commissioning pendant)

נִסְחָף (to drift, adrift, to get adrift)

נְסִיעָה (trip)

נָע אֲחוֹרָה, הָאֳנִיָּה נָעָה אֲחוֹרָה, האונייה נעה אחורה אחורה (the ship makes sternway)

נָע קָדִימָה, הָאֳנִיָּה נָעָה קָדִימָה, האונייה נעה קדימה (the ship makes headway)

נַעַר הַקַּבַּרְנִיט (master's boy, captain's boy)

נַעַר הַקֶּפְּטֵן (captain's boy)

נַעַר הָאֳנִיָּה (ship's boy)

נַעַר סִפּוּן, נער סיפון (deck boy)

נַעַר רַב הַחוֹבֵל (master's boy, captain's boy)

נְעֹרֶת, נעורת (oakum)

נַעַר תָּא (cabin boy)

נֵף (halyard, halliard)

נֵף אוֹתוֹת (signal halyard)

נֵף הַקָּדְקוֹד, נף הקודקוד (peak halyard)

נֵף הַצַּוָּאר, נף הצוואר (throat halyard)

נִפְנֵף מִפְרָשִׂים (to shiver)

הפקודה: נַפְנֵף מִפְרָשִׂים (!Shiver)

נִצּוֹל מֵאֳנִיָּה טְרוּפָה, ניצול מאונייה טרופה (castaway, shipwrecked, maroon)

נְקֻדַּת מַצְפֵּן, נקודת מצפן (compass points)

נִקָּה בִּסְפוֹג, ניקה בספוג (to sponge)

 נִקּוּי תַּחְתִית הָאֳנִיָּה, ניקוי תחתית האונייה (cleaning; graving, breaming)

הָאֳנִיָּה נְקִיָּה, האונייה נקייה (the ship is clean)

נָשַׂא מִפְרָשׂ (to carry sails)

נִשְׁטָף לַיָּם (washed overboard)

נִשְׁטָף מֵהַסִּפּוּן, נשטף מהסיפון (washed overboard)

נְשִׁיבָה קַלָּה (light airs, calm wind)

נִשְמַעַת לַהֶגֶה, הָאֳנִיָּה נִשְׁמַעַת לַהֶגֶה (to have a steerage, the ship answers the rudder)

נַשָׁק (armourer)

נַתָּב (pilot)

– נַתָּב שֶׁל יָם (deep sea pilot)

– נַתָּב שֶׁל נָהָר (river pilot)

נָתוּן לְחַסְדֵי הַזְּרָמִים וְהַרוּחוֹת (adrift, to get adrift)

נְתִיבוֹת הַיָּם (paths of the sea)

נְתִיב יָם (sea lane)

נָתִיב יַמִּי (seaway; sea lane

נְתִיב מַיִם (waterway)

נְתִיב סַפָּנוּת (shipping route, shipping lane)

נְתִיב שַׁיִט (fairway, channel)

נִתַּק, הָעֹגֶן נִתַּק, העוגן ניתן (awiegh, atrip)

נִתֵּק חֶבֶל, ניתק חבל (to cast off a rope)

נִתֵּק חֲבָלִים, ניתק חבלים (cast off moorings)

ס

סָבַב (to wear, to veer)

סִבְסוּב (yaw)

סְגִיר (shackle)

סְגִיר עֹגֶן, סגיר עוגן (anchor shackle)

סְגַן אַדְמִירָל (rear admiral)

סַד הַמָּשׁוֹט (rowlock, oarlock)

סִדּוּר מטְעָן, סידור מטען (stowage)

סֶדֶק, סִדְקֵי הַלוּחוֹת (seam, seams)

סִדֵּר חֶבֶל, סידר חבל, סידר חבלים (to coil a rope, to coil up)

סִדֵּר מִטְעָן, סידר מטען (to stow)

סוּגִ'י (souji)

סוֹכֵן אֳנִיּוֹת, סוכן אוניות (shipping agent)

סוֹכֵן מֶכֶס (customs agent, customs broker)

סוֹכֵן צָרְכֵי אֳנִיּוֹת, סוכן צורכי אוניות (water clerk)

סוֹלְלָה, סוֹלְלַת תּוֹתָחִים (battery)

סוֹלְלַת תּוֹתָחִים צָפָה, סוֹלְלַת תּוֹתָחִים מוּשֶׁטֶת (floating battery, battering ship)

סוּפָה (storm, formerly: whole gale)

סוּפָה עַזָּה (violent storm, formely: storm, great storm)

סַוָּר, סוור וגם סוואר (stevedore)

סוֹרֵג (grating)

סוּתִית (bark canoe, bark boat)

סוֹתֵם בֶּדֶק (caulker)

סְחוֹרָה טְרוּפָה (flotsam, jettsam)

סְחוֹרָה נִטְרֶפֶת (flotsam, jettsam)

סְחַר נוֹד (tramp trade)

סָטָה הַצִּדָּה וְהִתְרַחֵק (to sheer off)

סְטִיבָדוֹר (stevedore)

סִיב (fibre)

סִיבוּב (tacking; wearing)

– סִיבוּב מוּל הָרוּחַ (tacking, staying, to tack, to stay)

– סִיבוּב עִם הָרוּחַ (wearing, to wear)

סִיּוּר (cruise)

סִימָנֵי שֹׁקַע, סימני שוקע (draught marks, draft marks)

סִימַן שִׂיא הַגֵּאוּת (high water mark)

סִין (tenon)

סִין וְגֶרֶז (mortise and tenon)

סִינְכְרוֹלִיפְט (synchrolift)

סִינְקֶר (sinker)

סִירָאוּת (boating, boat handling)

סִירַאי (boatman, waterman)

סִירַאי הַצָּלָה (lifeboat operator)

סִירָה (boat)

– סִירָה אֲרֻכָּה, סירה ארוכה, סִירָה גְּדוֹלָה (long boat, launch)

סִירָה זוּגִית כְּפוּלָה (double scull)

– סִירָה חֲצִי קְשִׁיחָה (rigid-inflatable boat, RIB craft)

– סִירָה מְלֵאָה בְּ־ (boatload of)

סִירָה מַלְכוּתִית (royal barge)

– סִירָה מְחֻדֶּדֶת קְצָווֹת, סירה מחודדת קצוות (double ended boat)

– סִירָה מִן הַחוֹף (shore boat)

סִירָה מִתְנַפַּחַת (inflatable boat)

סִירָה מִתְנַפַּחַת קְשִׁיחָה (rigid inflatable boat, RIB)

סִירַת גֹּמֶא, סירת גומא (papyrus boat)

סִירַת גּוּמִי (inflatable boat)

סִירַת דּוּגָה [לשון המקרא] (fishing boat)

סִירַת דַּיִג (fishing boat)

סִירַת דַּיָגִים (fishing boat)

סִירַת הָאַדְמִירָל (admiral's barge)

סִירַת הָאֳנִיָּה, סירת האונייה (ship's boat)

סִירַת הַצָּלָה (life boat)

סִירַת חֲתִירָה (rowing boat, rowboat, racing shell, rowing racing boat)

סִירַת יָחִיד (single scull)

סִירַת כּוֹרֶת (dugout canoe)

סִירַת לִוְיְתָנִים, סירת לווייתנים (whaler, whaleboat)

סִירַת מוֹטוֹר (motor boat)

סִירַת מַכֹּלֶת, סירת מכולת (bumboat)

סִירַת מַלְכוּת (royal barge)

סִירַת מָנוֹע (motor boat)

סִירַת מִפְרָשׂ, סִירַת מִפְרָשִׂים (sailing boat, sailboat)

סִירַת מֵרוֹץ (speedboat)

סִירַת מַשָּׂא (lighter)

סִירַת מְשׁוֹטִים (rowing boat, rowboat)

סִירַת מִשְׁמָר (guard boat)

סִירַת נָמֵל (launch, harbour launch)

סִירַת נֶפֶץ (explosive boat)

סִירַת נַתָב (pilot boat; pilot cutter, US)

– סִירַת עוֹר (skin boat)

סִירַת פֶּדָלִים (pedal boat, pedalo, paddle boat)

סִירַת פּוֹנְטוּנִים (pontoon boat)

סִירַת קָנוּ (canoe)

סִירַת קָנִים (reed raft boat, reed boat)

סִירַת שֵׁרוּת, סירת שירות (ship's boat)

סִירַת שְׁלָחִים (outrigger canoe, outrigger boat, outrigger)

סִירַת תְּעָלוֹת (narrowboat, narrow boat, canal boat)

סַיֶּרֶת, סיירת (cruiser)

סַיֶּרֶת כְּבֵדָה, סיירת כבדה (heavy cruiser)

סַיֶּרֶת מְמֻגֶּנֶת, סיירת ממוגנת (protected cruiser)

סַיֶּרֶת מַעֲרָכָה, סיירת מערכה (battle cruiser)

סַיֶּרֶת מְשֻׁרְיֶנֶת, סיירת משוריינת (armoured cruiser)

סַיֶּרֶת סוֹחֵר חֲמוּשָׁה, סיירת סוחר חמושה (armed merchant cruiser)

סַיֶּרֶת עֵזֶר, סיירת עזר (auxiliary cruiser)

סַיֶּרֶת קַלָּה, סיירת קלה (light cruiser)

סַיֶּרֶת קְרָב, סיירת קרב (battle cruiser)

סְכוּנָר, סְכוּנֶר (schooner)

סְלוּפּ (sloop) sail

סְלוּפ תּוֹתָחִים (sloop-of-war)

סְלוּפּ שֶׁל הַצִּי (sloop of war)

סְלִיל (reel)

– סְלִיל חֶבֶל הַלּוֹג (log reel)

סֻלַּם בּוֹפוֹרְט, סולם בופורט לחוזק הרוח (Beaufort Wind Scale)

סֻלַּם הָבָּב, סולם הבב (accommodation ladder, gangway ladder)

סֻלַּם הַגַּמְלָה (gangway ladder)

סֻלַּם הַיָּרְדָּה, סולם הירדה (companion ladder)

סֻלַּם חֲבָלִים, סולם חבלים (rope ladder)

סֻלַּם יַעֲקֹב, סולם יעקב (Jacob's ladder)

סֻּלַּם מַדְרֵגוֹת, סולם מדרגות (ladder)

סָמוֹךְ (stay)

סָמוֹךְ אֲחוֹרִי (backstay)

סָמוֹךְ עֹרֶף, סמוך עורף (backstay)

סָמוֹךְ פָּנִים (forestay)

סָמוֹךְ קִדְמִי (forestay)

סִמֵּן בְּמָצוֹף, סימן במצופים (to buoy)

סִמֵּן בְּמָצוֹף אֶת חֶבֶל הָעֹגֶן, סימן במצוף את חבל העוגן (to buoy the cable)

סַנְטֵר (gripe, forefoot)

סְנַפִּיר (fin, sail; bilge keel, rolling chock

סְנַפִּירִית (hydrofoil)

סַעַר (gale; formerly: fresh gale, freshening gale)

סַעַר עָז (strong gale)

סְפוֹג, סְפוֹג נִקּוּי (sponge)

סִפּוּן, סיפון (deck)

– "בְּסִפּוּנֵי הַתּוֹתָחִים", בסיפוני התותחים (on the gun decks, on the lower decks)

– סִפּוּן אַחְרָה עַלְעִלִּי, סיפון אחרה עלעילי (topgallant poop)

סִפּוּן אֶמְצָעִי, סיפון אמצעי (middle deck, middle gun deck)

סִפּוּן בֵּינַיִם, סיפון ביניים (tween decks, between decks)

סִפּוּן בֵּית הָאַחְרָה, סיפון בית האחרה (poop deck, poop)

סִפּוּן בֵּית הַקַּדְמָה, סיפון בית הקדמה (forecastle deck, forecastle head)

סִפּוּן גָּלוּי, סיפון גלוי (weather deck, spar deck)

סִפּוּן הָאַחְרָה, סיפון האחרה (quarterdeck, quarter deck)

– סִפּוּן הָגֶּשֶׁר, סיפון הגשר (bridge deck)

סִפּוּן הַמָּתְנַיִם, סיפון המותניים (gangway)

– סִפּוּן הַסִּירוֹת, סיפון הסירות (boat deck)

סִפּוּן הָעַרְסָלִים, סיפון הערסלים (berth deck)

סִפּוּן הַקַּדְמָה, סיפון הקדמה (forecastle deck, forecastle)

סִפּוּן הַתַּחְתִּית, סיפון התחתית (orlop, orlop deck)

סִפּוּן טַיֶּלֶת, סיפון טיילת (promenade deck)

סִפּוּן מַחֲסֶה, סיפון מחסה (shelter deck)

סִפּוּן מִצְעָה, סיפון מצעה (bridge deck)

סִפּוּן מְשֻׁוֶה, סיפון משווה (flush deck)

– סִפּוּן עֶלְיוֹן, סיפון עליון (upper deck

– סִפּוּן קַדְמָה עִלִּי, סיפון קדמה עילי (topgallant deck, forecastle head)

סִפּוּן רָאשִׁי, סיפון ראשי (main deck)

סִפּוּן שֵׁנָה, סיפון שינה (berth deck)

סִפּוּן תּוֹתָחִים, סיפון תותחים (gundeck)

– סִפּוּן תַּחְתּוֹן, סיפון תחתון (lower deck)

– עַל הַסִּפּוּן, על הסיפון (on deck)

סִפּוּנַאי, סיפונאי (deckhand)

סְפִינָה (ship, boat, vessel)

– סְפִינָה טְרוּפָה (shipwreck, wreckage)

– סְפִינָה מְשֻׁלֶשֶׁת, ספינה משולשת [מיושן] (trieres, trireme)

– סְפִינָה שְׁטוּחַת תַּחְתִּית (flat bottomed vessel)

סְפִינָה שֶׁנִּטְּלָה הָרוּחַ מִמִּפְרָשֶׂיהָ, ספינה שניטלה הרוח ממפרשיה (becalmed):

סְפִינַת אֲסִירִים (convict ship)

סְפִינַת אֶשְׁגָרִים (dispatch vessel, dispatch boat, advice boat, aviso)

סְפִינַת גְּרִירָה וְחִלוּץ, ספינת גרירה וחילוץ (salvage tug)

סְפִינַת גְּרָר (tug, tugboat)

– סְפִינַת דֶּגֶל (flagship)

סְפִינַת דַּיִג (fishing vessel)

סְפִינַת הַבְעָרָה (fireship, fire ship)

סְפִינַת הַרְעָשָׁה (bomb ketch, bomb vessel, bomb ship)

סְפִינַת חוֹפִים (coastal vessel)

סְפִינַת חִלוּץ, ספינת חילוץ (salvage vessel)

סְפִינַת טוֹרְפֶּדוֹ (torpedo boat)

סְפִינַת טִילִים (missile boat)

סְפִינַת יָם (seagoing vessel)

סְפִינַת כִּבּוּי, ספינת כיבוי (fireboat, fire fighting vessel)

– סְפִינַת מִגְדַּלּוֹר (light vessel)

סְפִינַת מְגוּרִים (houseboat, float house)

סְפִינַת מֶחְקָר (research vessel)

סְפִינַת מִכְמֹרֶת, ספינת מכמורת (trawler)

סְפִינַת מִלְחָמָה (warship)

סְפִינַת מָנוֹעַ (motor vessel)

– סְפִינַת מִפְרָשִׂים (sailing vessel, sailing ship, sailer)

סְפִינַת מַשָׂא (cargo ship)

– סְפִינַת מְשׁוֹטִים (galley, oared ship, oared vessel)

– סְפִינַת מִשְׁמָר (patrol boat, patrol vessel)

סְפִינַת מִשְׁמַר הַחוֹפִים (coast guard boat, coast guard vessel; coast guard cutter, US)

סְפִינַת נְהָרוֹת (river boat, river ship)

סְפִינַת נְחִיתָה (landing craft)

סְפִינַת נַתָב (pilot boat)

סְפִינַת סוֹחֵר (merchantman‏, merchant ship‏, trader)

סְפִינַת סַחַב (tug, tug boat)

סְפִינַת סֶקֶר (survey vessel, survey ship)

סְפִינַת עֲבָדִים (slaver, slave ship)

סְפִינַת צֵיד לִוְיְתָנִים (whaler catcher)

סְפִינַת קִיטוֹר (steam boat, steamer, steamship, steam ship)

סְפִינַת קְרָב (warship)

סְפִינַת רַחַף [מיושן] (hovercraft)

– סְפִינַת רְפָאִים (ghost ship)

  סְפִינַת שֵׁרוּת, ספינת שירות (service vessel)

סְפִינַת שַׁעֲשׁוּעִים (show boat)

סְפִינַת תּוֹתָחִים (gunboat)

סְפִינַת תּוֹתָחִים לִנְהָרוֹת (river gunboat)

סְפִינַת תּוֹתָחִים נוֹשֵׂאת טוֹרְפֵּדוֹת (torpedo gunboat)

סְפִּינֵקֶר (spinnaker)

סַפָּן (mariner, seaman)

סָפַן (to stow)

סֶפֶן (stowage, stowing)

סְפֻנָּה, ספונה [מיושן] (shipping, fleet)

סַפְנָה (hold)

סַפָּנוּת (shipping, navigation)

סַפָּנוּת חוֹפִית (coastal shipping)

סַפָּנוּת נוֹד (tramp trade)

סְפֶּנְסֶר (spencer, trysail

סַפְסָל (sailing thwart, thwart)

סַפַּק צִיּוּד יַמִּי (ship chandler)

סַפַּק צָרְכֵי אֳנִיּוֹת, ספק צורכי אוניות (ship chandler)

סַפֶּקֶת מַיִם (water supply boat, water boat)

סֵפֶר חוֹפָאוּת (pilot book, coast pilot, sailing directions)

סְקוּנֶר (schooner, fore-and-aft schooner)

– סְקוּנֶר נוֹשֵׂא מִפְרָשִׂים עִלִּיִּים רָחְבִּיִּים, סקונר נושא מפרשים עיליים רוחביים (topsail schooner)

– סְקוּנֶר תְּלַת־תָּרְנִי, סקונר תלת־תורני (three-mast schooner)

סְקִיפֶּר (skipper)

סֶקְסְטַנְט (sextant)

סְקַרְיָה, גם אִסְקַרְיָה (yard)

– סְקַרְיָה מְשׁוּכָה לְאָחוֹר (yard braced aback)

– סְקַרְיָה מְשׁוּכָה לָאֹרֶךְ, סקריה משוכה לאורך (yard braced up)

סְקַרְיָה מְשׁוּכָה לַחֹד, סקריה משוכה לחוד (yard braced sharp)

– סְקַרְיָה מְשׁוּכָה לִפְקֹם, סקריה משוכה לפקום (yard braced about)

– סְקַרְיָה מְשׁוּכָה לָרֹחַב, סקריה משוכה לרוחב (yard braced in)

סְקַרְיַת אוֹתוֹת, סקריית אותות (signal yard)

סֹרֶג, סורג (grating)

סַרְגֵל מַקְבִּיל (parallel ruller)

סִרְטוּט קַוֵּי הָאֳנִיָּה, סרטוט קווי האונייה (lines drawing)

סָתַם בִּנְעֹרֶת (אֶת סִדְקֵי הַלוּחוֹת), סתם בנעורת (to caulk)

ע

עֲבוֹדוֹת חֶבֶל (ropework, marlinspike seamanship, marling spike seamanship)

עָבוֹת (hawser)

עָבוֹת רְתִיקָה (mooring hawser)

עָבִיר לִכְלֵי שַׁיִט (navigable)

עָבַר בַּצַּד הַגָּלוּי לָרוּחַ (to weather)

עָבַר בַּצַּד הַפּוֹנֶה לָרוּחַ (to weather)

עֲגָבָה (quarter)

עָגִיל הַמִּפְרָשׂ, עָגִיל רֹאשׁ הַמִּפְרָשׂ (earing, head earing)

עָגַן (to anchor, to lie at anchor, to ride at anchor, to come to anchor)

– עָגַן לִזְמַן קָצָר (to touch at)

עִגֵּן, עיגן (to anchor, to bring to anchor)

עֹגֶן, עוגן (anchor)

עֹגֶן אַדְמִירָלִי, עוגן אדמירלי (admiralty pattern anchor)

עֹגֶן בַּעַל מַטֶּה, עוגן בעל מטה (stocked anchor)

עֹגֶן הַצָּלָה, עוגן הצלה (sheet anchor)

עֹגֶן הָרֵם, עוגן הרם! (weigh anchor)

עֹגֶן חַרְטוֹם, עוגן חרטום (bower, bower anchor)

עֹגֶן חָתוּל, עוגן חתול (grapnel, grapnel anchor)

עֹגֶן יַרְכָּתַיִם, עוגן ירכתיים (stern anchor, stream anchor

עֹגֶן מִבְטָח, עוגן מבטח (sheet anchor)

עֹגֶן מַחְרֵשָׁה, עוגן מחרשה (CQR anchor, plough anchor, plow anchor)

עֹגֶן מִשְׁקֹלֶת, עוגן משקולת (mooring sinker)

עֹגֶן מֵת, עוגן מת [סלנג] (mooring sinker)

עֹגֶן נְגִידָה, עוגן נגידה (kedge anchor)

עֹגֶן נְעִיצָה, עוגן נעיצה (grapnel, grapnel anchor)

עֹגֶן פָּטֵנְטִי, עוגן פטנטי (stockless anchor, patent stockless anchor)

– עֹגֶן פִּטְרִיָּה, עוגן פטרייה (mushroom anchor)

– עֹגֶן צָף, עוגן צף (sea anchor, drogue, drag)

– עֹגֶן תָּקוּל, עוגן תקול (foul anchor)

עוֹבֵד יָם (seaman)

עוֹבֵד מָנוֹע (motorman)

עוֹבֵד מֶשֶׁק (steward)

עוֹזֵר הַגִזְבָּר (purser's steward)

עוֹזֵר רַב חוֹבְלִים (Master's mate)

עוֹזֵר רַב מַלָּחִים (boatswain's mate)

עוּקָה, עוּקַת הַשִּׁפּוּלַיִם (well, bilge well)

עוֹשֶׂה מִפְרָשִׂים (sailmaker)

עוֹשֶׂה דַּרְכּוֹ בַּמַּיִם (make way through the water)

עָזֵק, מ"ר עֲזֵקִים (cringle)

עֲזֵק גַּלְגֶּלֶת הַצִּמְצוּם (reef tackle cringle)

עֲזֵק הֶעָגִיל, עֲזֵק עָגִיל הַמִּפְרָשׂ (earing cringle)

עֲזֵק צֻּמָה, עזק צומה (reef cringle)

עִזְקָה (thimble)

עֵזֶר נִוּוּט, עזר ניווט (aid to navigation, navigational aid)

עִטְרָן (tar)

"עִטְרָן שְׁטוֹקְהוֹלְם", עִטְרָן מְשֻׁבָּח, עטרן משובח (Stockholm tar)

עַיִן (eye)

עֵינָה (bull's-eye)

עִיר נָמֵל (port, port town)

עַכְבַּר יַבָּשָׁה (landsman, landlubber)

עַל שִׂרְטוֹן (aground, stranded)

עָלָה לַאֳנִיָּה, עלה לאונייה (to embark, to come on deck, to come topside, to board)

עָלָה לַיַּבָּשָׁה [מסירה] (to land)

עָלָה לַיָּם (to go to sea)

עָלָה עַל אֳנִיָּה, עלה על אונייה (to go on board a ship, to embark on a ship)

עָלָה עַל שִׂרְטוֹן, עָלָה עַל הָחוֹף (to run aground, to strand, to strike)

עִלִּי, עילי (top)

עֶלְיוֹן (royal)

עֲלִיַּת הַבָּרוֹמֶטֶר, עליית הברומטר (barometer rise)

עִלִּית הַמַּסָּקָה (fiddley, fidley)

עַלְעִלִּי, עלעילי (topgallant)

עָמַד, הָאֳנִיָּה עָמְדָהּ, האונייה עמדה (to lie to, lying to, to heave to, heaving to, to lay hove to)

עָמַד עַל עֹגֶן, עמד על עוגן (lay at anchor, at anchor, anchor)

עָמַד עַל שִׂרְטוֹן, עָמַד עַל הַחוֹף (to lay aground)

עֶמְדוֹת קְרָב (battle stations, action stations, general quarters, quarters; Beat to quarters)

– בַּעֲמָדוֹת [רווח: בַּעֶמְדוֹת] (at quarters)

עֶמְדַּת הַגְּלִי (weather gauge, weather gage)

עֶמְדַת הַחֲסִי (lee gauge, lee gage)

עַמּוּד מַעֲקֶה (stanchion)

עֲמִיל מֶכֶס (customs agent, customs broker)

עֲמוּסָה בִּמְלוֹאָה, אֳנִיָּה עֲמוּסָה בִּמְלוֹאָה, אונייה עמוסה במלואה (deep laden)

עֲמוּסָה מִדַּי, אֳנִיָּה עֲמוּסָה מִדַּי, אונייה עמוסה מדי (overloaded)

עֹמֶק הַסַּפְנָה, עומק הספנה (depth of hold)

עֲמֹק שֹׁקַע, עמוק שוקע (deep draught)

עֶנֶד (hitch)

– עֶנֶד אֻנְקָל, ענד אונקל (blackwall hitch, cross hitch)

­­– עֶנֶד בַּרְוָז (cleat hitch)

– עֶנֶד הַדֶּקֶר (marline spike hitch)

– עֶנֶד זָקֵף (bollard hitch)

– עֶנֶד טַבַּעַת (two half hitches)

– עֶנֶד נֵף (halyard hitch) = עֶנֶד מַעֲלָן

– עֶנֶד מַאֲחָז (gooseneck hitch, cleat hitch, cleat tie) = עֶנֶד בָּרְוָז

– עֶנֶד פִּגּוּם, ענד פיגום (harness hitch, stage hitch)

– עֶנֶד קוֹרָה (timber hitch)

– עֶנֶד קִצּוּר, ענד קיצור (cat's paw)

– עֶנֶד קַרְנַיִם, ענד קרניים (cow hitch, lark knot)

עָנִיד (strop, grommet) >> חֶבֶק מָשׁוֹט, רְצוּעַת מָשׁוֹט

עֹנֶשׁ גְּרִירָה מִתַּחַת לַשִּׁדְרִית, עונש גרירה מתחת לשדרית (keelhauling)

עֹנֶשׁ גְּרִירָה מִתַּחַת קֹעַר הַסְּפִינָה, עונש גרירה מתחת קוער הספינה (keelhauling)

עֹנֶשׁ מַלְקוֹת לְעֵינֵי הַצִּי, עונש מלקות לעיני הצי (flogging round the fleet)

עָצֶה (transom)

עָצְמָה יַמִּית, עוצמה ימית (sea power, seapower)

עָצְמָה צִּיִּית, עוצמה ציית (naval power)

עֶצֶם קִיוּם הַצִּי (fleet in being)

עָצַר אֶת הָאֳנִיָּה, עצר את האונייה (to bring to, bring the ship to)

עָצְרָה (סִירַת מְשׁוֹטִים); עֲצוֹר שׁוֹט! (!to hold water; Hold water)

עֲקֵב הַתֹּרֶן, עקב התורן (mast heel, heel)

עֲקֵב מוֹט הַחַרְטוֹם (bowsprit heel, heel)

עִקּוּל, עיקול (bight, bend)

עָקוּר, הָעֹגֶן עָקוּר, העוגן עקור (aweigh, atrip)

עֵקֶל (ballast)

עִקָּר, עיקר (strand)

עֲרֵבָה, עריבה (barge)

עַרְסָל (hammock)

עַרְסָלָה (cot, naval cot)

עִתּוּק, עיתוק (shifting, shifting of ship)

פ

פָּגוֹש (fender)

פָדוֹם, פאדום (fathom)

פּוֹלֵחַ גַּלִים (cutwater)

פּוֹלֶשֶׁת [מיושן] (landing craft)

פּוֹנְטוּן (pontoon)

פּוּנְטִית (punt)

פּוֹסְט קֶפְּטֵן (post captain)

פּוֹקֶמֶת, האונייה פוקמת, פְּקוּמָה (in stays, hove in stays)

פּוֹרֶקֶת (lighter)

פּוֹשְׁטִים עַל הַסִּפּוּן, פושטים על הסיפון (boarders)

פְּחוּס חַרְטוֹם, פּחוּסַת חַרְטוֹם (bluff bowed)

פְּטוּרִים מִמִשְׁמָרוֹת (idlers)

פָּטַר (to shake a reef)

פִּין עֵץ (treenail, trenail, trunnel)

פִּין קְשִׁירָה (belaying pin)

פִּין שְׁלִיבָה (belaying pin)

פִּירָט (pirate)

פִּירָטִיוּת (piracy)

פִּיר כַּוָּה, פיר כווה (hatchway)

פַּכְסָם, פַּכְסַם מַלָּחִים (ship bread, hardtack, biscuit)

פֶּלֶג סִפּוּן, פלג סיפון וגם פְּלַג סִפּוּן (half deck)

פֶּלֶג עֹב וגם פְּלַג עֹב, פלג עוב (carling, carline, header)

פֶּלֶג קוֹרָה וגם פְּלַג קוֹרָה (half beam, short beam)

פְּלֻגָּה יַמִּית, פלוגה ימית

פְלוֹטִילָה (flotila)

פֶלוּקָה וגם פָלוּקָה (felucca)

פֶנְדֶר [סלנג] (fender)

פָּנָה אֶל הָרוּחַ (הִפְנָה אֶת הָאֳנִיָּה אֶל הָרוּחַ) (to come round, to round-to; to bring up, to bring up to the wind, to haul off)

פָּנָה מוּל הָרוּחַ (הִפְנָה אֶת הָאֳנִיָּה מוּל הָרוּחַ) (to head the wind)

פָּנָה מִן הָרוּחַ (הִפְנָה אֶת הָאֳנִיָּה מִן הָרוּחַ) (to bear off, to bear away, to pay off, to fall off; to bring down, to bring down from the wind)

פָּנָיו לְ־, פָּנָיו אֶל (bound)

פְּנִימָה (inboard)

פְּנִימִי [ש"ת] (inboard)

פְּסִילוּת לְשַׁיִט (unseaworthiness)

פְּסִיס דֹּפֶן, פסיס דופן (wale)

פְּסִיס הַלַּזְבֶּזֶת (wale)

פְּסִיס כַּוָּה, פסיס כווה (hatch batten, batten)

פְּסִיס מִפְרָשׂ (sailbatten)

פְּסִיעַת מַדְחֵף (propeller pitch)

פַּס צִמְצוּם (reef band)

פְּעִימָה, פְּעִימַת חֲתִירָה (stroke)

פַּעֲמוֹן אֳנִיָּה, פעמון אונייה (ship's bell)

פַּעֲמוֹן עֲרָפֶל (fog bell)

פְּקֻדּוֹת לַהֶגֶה (helm orders)

– הֶגֶה לְמַעֲלֵה הָרוּחַ! (!Helm a-weather!, Helm up)

– הֶגֶה לְמוֹרַד הָרוּחַ! (!Helm a-lee!, Helm down)

– כָּל הַהֶגֶה לְמַעֲלֵה הָרוּחַ! (!Hard up!, Hard a-weather)

– כָּל הַהֶגֶה לְמוֹרָד הָרוּחַ! (!Hard down!, Hard a-lee)

– כָּל הַהֶגֶה יָמִינָה! (!Hard a-starboard)

– כָּל הַהֶגֶה שְׂמֹאלָה! (!Hard a-port)

– הֶגֶה יָמִינָה! יָמִינָה הָהֶגֶה! (!Starboard! Right rudder)

– הֶגֶה שְׂמֹאלָה! שְׂמֹאלָה הָהֶגֶה! (!Port (side)! Left rudder)

– כָּל הָהֶגֶה יָמִינָה (!Hard to starboard! Right full rudder)

– כָּל הָהֶגֶה שְׂמֹאלָה (!Hard to port! Left full rudder)

– יָמִינָה 10! (!Starboard 10! – Right 10 degrees rudder)

– שְׂמֹאלָה 10! (!Port (side) 10! – Left 10 degrees rudder

– אֶמְצַע הֶגֶה! (!Midships! Rudder amidships)

– שְׁמוֹר כִּוּוּן! שמור כיוון! (!Steady!, Steady as she goes)

פְּקֻדּוֹת לַמְּכוֹנָה, פקודות למכונה (engine orders)

– הִכּוֹן!; מְכוֹנוֹת הִכּוֹן! (!Stand by!; Stand by engines)

– עָצוֹר! (!Stop)

– קָדִימָה אַט־אַט! (Dead slow ahead), אֲחוֹרָה אַט־אַט! (!Dead slow astern)

– קָדִימָה לְאַט! (!Slow ahead), אֲחוֹרָה לְאַט! (!Slow astern)

– קָדִימָה מֶחֱצָה! (!Half ahead), אֲחוֹרָה מֶחֱצָה! (!Half astern)

– קָדִימָה מָלֵא! מָנוֹעִים מָלֵא קָדִימָה! (!Full ahead), אֲחוֹרָה מָלֵא (!Full astern)

פְּקִימָה (tacking)

פְּקוּמָה, האונייה פקומה (in stays)

פָּקַם (to tack, to stay, to go about)

פֶּקֶם (tack)

פְּקַעַת חֶבֶל (coil)

פְּרָאוּ (prau)

פֶּרַח חוֹבְלִים (midshipman; cadet)

פֶּרַח קְצִינִים (midshipman; cadet)

פֶּרַח קְצֻנָּה, פרח קצונה midshipman; cadet)

פּרַיבֶטִיר, פְּרִיבָטִיר (privateer)

פְרִיגָטָה (frigate)

פְרִיגָטַת בְּלֶקְווֹל (Blackwall frigate)

פְרִיגָטַת קִיטוֹר (steam frigate)

פְּרִיקָה (discharging, unloading)

– פָּרַק מִטְעָן, פָּרַק (to discharge, to unload)

פָּרַשׂ מִפְרָשׂ, פָּרַשׂ מִפְרָשִׂים (to set sail, to make sail)

פָּרַשׂ מִפְרָשִׂים רַבִּים כְּכָל הַאֶפְשָׁר (to crowd sails, to crowd canvas)

פָּשַׁט עַל הַסִּפּוּן, פשט על הסיפון (to board)

פְּשִׁיטָה עַל הַסִּפּוּן, פשיטה על הסיפון (boarding)

פְּשִׂיקָה (flare)

פָּתַח, פָּתַח מִפְרָשׂ (to unfurl, to loose, to heave out)

פֶּתַח חֶבֶל הָעֹגֶן, פתח חבל העוגן; פֶּתַח שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן, פתח שרשרת העוגן (hawsehole, hawse hole)

פֶּתַח מָשׁוֹט (oar port)

פִּתְחָה (scuttle)

פְּתִיל הַצָּתָה (match)

פְּתִיל הַצָּתָה אִטִּי, פתיל הצתה איטי (slow match)

פְּתִיל צִמְצוּם (reef point)

פְתִיל קְשִׁירָה (gasket)

צ

צֶבַע אַנְטִיפָאוּלִינְג (antifouling paint)

צֶבַע דּוֹחֶה צִמְדָּה (antifouling paint)

צָבַר מְהִירוּת, הִתְחִיל לָנוּעַ וְלִצְבּוֹר מְהִירוּת (to gather way)

צַד גָּלוּי לָרוּחַ (windward side, weather side)

צַד הַגְּלִי (windward side, weather side)

– בְּצַד הַגְּלִי (windward)

– לְצַד הַגְּלִי (to windward)

צַד הַחֲסִי (lee side)

– בְּצַד הַחֲסִי (leeward, under the wind)

– לְצַד הַחֲסִי (leeward)

צַד הַחַרְטוֹם (bow, מ"ר bows)

– צַד הַחַרְטוֹם הַקָּרוֹב לָרוּחַ (weather bow)

צִדּוֹן, צידון (topsides)

צַד חֲסוּי מןִ הָרוּחַ (lee side)

צַד מְבוֹא הָרוּחַ (lee side)

צַד מוֹצָא הָרוּחַ (windward side, weather side)

צַד מוֹרַד הָרוּחַ (lee side)

צַד מַעֲלֵה הָרוּחַ (windward side)

צֹהַר, צוהר, מ"ר צְהָרִים (skylight)

צַוַּאר הַמָּשׁוֹט, צוואר המשוט (shaft)

צַוַּאר הַסְּקַרְיָה, צוואר הסקריה (slings)

צַוַּאר הָעֹגֶן, צוואר העוגן (trend)

צוֹלֵל (diver)

צוֹלְלָן (submariner)

צוֹלֶלֶת (submarine)

צוֹעֵר יַמִּי (naval cadet)

צוֹפֶה (lookout, lookout man)

צוֹפָר (whistle)

צוֹפַר עֲרָפֶל (fog horn)

צוּר הַחַרְטוֹם (forecastle)

צוּר הַיַּרְכָּתַיִם, צור הירכתיים (aftercastle)

צֶוֶת, צֶוֶת הָאֳנִיָָּה, צוות האונייה (crew, ship's company)

צֶוֶת אֳנִיַּת מַלְקוֹח, צוות אוניית מלקוח (prize crew)

צֶוֶת הִסְתַּעֲרוּת, צוות הסתערות (boarding party)

צֶוֶת הִשְׁתַּלְּטוּת, צוות השתלטות (boarding party)

צִי (fleet; navy)

צִי דַּיִג (fishing fleet)

צִי הַבַּיִת (Home Fleet)

צִי הַיָּם הַפָּתוּחַ (Hight Seas Fleet, בגרמנית: Hochseeflotte)

צִי מִלּוּאִים, צי מילואים (naval reserve)

צִי מִלְחַמְתִּי (navy, war fleet, Service)

צִי מַלְכוּתִי (royal navy)

צִי מִסְחָרִי (merchant navy, merchant marine, merchant service, mercantile marine)

צִי מִשְׁלוֹחַ (expeditionary fleet)

צִי סוֹחֵר (merchant marine, merchant navy, merchant service, mercantile marine)

צִי קֵיסָרִי (imperial navy)

צַיֶּדֶת אֳנִיּוֹת סוֹחֵר, ציידת אוניות סוחר (commerce raider, raider)

צַיֶּדֶת כַּלְבֵּי יָם, ציידת כלבי ים (sealer, sealship)

צַיֶּדֶת לִוְיְתָנִים, ציידת לווייתנים (whaler catcher)

צַיֶּדֶת מוֹקְשִׁים, ציידת מוקשים (mines hunter)

צַיֶּדֶת סוֹחֵר, ציידת סוחר (merchant raider, commerce raider)

צַיֶּדֶת צוֹלְלוֹת, ציידת צוללות (submarine chaser)

צִיִּי (ש"ת) (naval)

צִילִינְדֶר (cylinder)

צִיר לוּחַ הַהֶגֶה (rudder stock)

צְלִילָה (diving)

צֶלַע (frame, rib; באוניית עץ: timber)

צַלְעִית (futtock)

צַלְעִית עֶלְיוֹנָה (top timber)

צַלְעִית תַּחְתּוֹנָה (floor timber)

צִלְצָל (harpoon)

צְלָצָלָן (harpooner)

צִמְדָּה (fouling, marine growth)

צֻמָּה, צומה (reef)

צִמְצוּם מִפְרָשׂ (reefing)

צִמְצֵם מִפְרָשׂ (to reef)

צִמְצֵם מִפְרָשׂ לְגַמְרֵי (to close-reef)

צִמְצֵם רִפְיוֹן (שֶׁל חֶבֶל) (to take in the slack) >> הִקְטִין רִפְיוֹן

צִנּוֹר בֵּית הַשַּׁרְשֶׁרֶת, צינור בית השרשרת (chain pipe, navel pipe, deck pipe)

צִנּוֹר דִּבּוּר, צינור דיבור (speaking tube)

צִנּוֹר הַמִּכְנָס, צינור המכנס (hawse pipe)

צִנּוֹר מַחְסָן הַשַּׁרְשֶׁרֶת, צינור מחסן השרשרת (chain pipe, navel pipe, deck pipe)

צִנּוֹר שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן, צינור שרשרת העוגן (hawse pipe)

צְנִימִים (ship bread, hardtack, biscuit)

צָנַף (to coil a rope, to coil up)

צְנֵפָה (coil)

צָף (to float)

צִפּוּי בְּפַחֵי נְחֹשֶׁת, ציפוי בפחי נחושת (copper sheathing, coppering)

צִפּוּי חָלָק, ציפוי חלק (carvel built, flush planking)

צִפּוּי מְלֻכְסָן, ציפוי מלוכסן (diagonal planking)

צִפּוּי מְרֹעָף, ציפוי מרועף (clinker planking, clinker built)

צִפּוּי תְּחִלָּה, ציפוי תחילה (shell-first)

צִפֹּרֶן הָעֹגֶן, ציפורן העוגן (bill)

צֶפֶת הַיַּרְכָּתַיִם, צפת הירכתיים (aphlaston; stern-piece)

צֹר אֲחוֹרִי, צור אחורי (after peak)

צֵרָה (tumble home)

צְרִיחַ נִתּוּב, צריח ניתוב (conning tower)

צֹר קִדְמִי, צור קדמי (fore peak)

ק

קָאטֶר (cutter)

קַבָּה (crutch)

קִבּוּל, קִבּוֹלֶת [מיושן] (tonnage)

קַבִּינָה (cabin)

קָבַץ (מִפְרָשׂ) (to brail, to brail up)

קַבַּרְנִיט וגם קְבַרְנִיט (captain, master, shipmaster, skipper; commodore)

קַבַּת הַמָּנוֹר, קַבָּה (crutch, boom crutch)

קַבַּת הַתֹּרֶן, קבת התורן (mast crutch)

קָדֶט (cadet)

קָדִימָה (ahead)

– הָאֳנִיָּה נָעָה קָדִימָה, האונייה נעה קדימה (the ship makes headway)

– יָשָׁר קָדִימָה (dead ahead)

קְדַם דְּרֶדְנוֹט (pre-dreadnought)

קַדְמָה, קַדְמַת הַגּוּף (foreboady)

קָדְקוֹד, קודקוד (peak)

קָדְקוֹד הַגַּף, קודקוד הגף (peak)

קַו (line)

קַו הַמַּיִם (waterline, water line, WL)

קַו הַשִּׁדְרִית (fore-and-aft line of a ship)

קַו טְעִינָה (load line, Plimsol line)

קוֹבֵץ (brail, brail rope)

קוֹג (cog)

קְוַדְרַנְט, קוודרנט (quadrant)

קַוִּית, קווית (liner)

קוֹלַר הָרֹאשׁ, קוֹלַר רֹאשׁ הַתֹּרֶן (mast cap, cap)

קוֹלַר מוֹט הַחַרְטוֹם (cranse, cranse iron, crance iron)

קוֹמוֹדוֹר (commodore)

קוֹמַנְדֶר (commander)

קוֹקְפִּיט (cockpit)

קוּרַאךְ (curach, currach)

קוֹרְבֶטָה (corvette, sloop of war)

קוֹרְבִּיטָה (corbita)

קוֹרוֹת הַתִּקְרָה (beams)

קוֹרוֹת עֵרֶב (crosstrees)

קוֹרוֹת שְׁתִי (trestletrees, trestles)

קוּרְס (course)

– קוּרְס אֲמִתִּי (true course)

– קוּרְס מַגְנֵטִי (magnetic course)

– קוּרְס מַצְפֵּן (compass course)

קוֹרְסָר, קורסאר (corsair)

קוֹרָקְל (coracle)

קוֹרַת סִפּוּן, קורת סיפון (beam, deck beam)

קוֹרַת רֹחַב, קורת רוחב (beam)

קָטָמָרָן (catamaran)

קֶטַע נָהָר (reach)

קָיָאק (kayak)

קִיטוֹן פִּרְחֵי הַקְצֻנָּה, קיטון פרחי הקצונה (cockpit)

קִיטוֹן שֵׁנָה (state-room, stateroom)

קִיר (bulkhead)

קְלִיעָה (splice)

– קְלִיעָה אֲרֻכָּה, קליעה ארוכה (long splice)

– קְלִיעָה חוֹזֶרֶת (back splice)

– קְלִיעָה קְצָרָה (short splice)

– קְלִיעַת עַיִן (eye splice)

קְלִיפֶּר (clipper)

קֶלַע (shot; sail; hawser)

– קֶלַע אֶשְׁכּוֹל (grapeshot)

– קֶלַע דּוּ־רָאשִׁי (double-headed shot)

– קֶלַע מוֹט (bar shot)

– קֶלַע קֻפְסָה, קלע קופסה (case shot, canister shot)

– קֶלַע שַׁרְשֶׁרֶת (chain shot)

קִמְרָה (camber, round of beam)

קְנֵה הַחַרְטוֹם (stem)

קְנֵה מִשְׁקֶפֶת (telescope, glass)

קַן הַעוֹרֵב (crow's nest)

קַן הַצּוֹפֶה (crow's nest)

קָנוּ, קאנו, מ"ר קָנוּאוֹת (canoe)

קַנַפָּט [סלנג] (oakum)

קֹעַר, קוער (hull; keel)

קֶפְּטֵן (captain)

קָפַל מִפְרָשׂ (to clew up)

קֻפְסַת תַּחְמִישִׁים, קופסת תחמישים (cartridge box)

קָצֶה אֲחוֹרִי (bitter end)

קְצֵה חֶבֶל הָעֹגֶן, קצה חבל העוגן, קְצֵה שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן, קצה שרשרת העוגן (bitter end)

קָצִין (officer)

קְצִין דֶּגֶל (flag officer)

קְצִין הַסִּפּוּן, קצין הסיפון (officer of the deck)

קְצִין מְכוֹנוֹת (engineer)

– קְצִין מְכוֹנוֹת רָאשִׁי (chief engineer)

קְצִין הַמִשְׁמֶרֶת (officer of the watch)

קְצִין מְכוֹנוֹת (engineer)

קְצִין מְכוֹנוֹת רָאשִׁי (chief engineer)

קְצִין מְכוֹנוֹת רִאשׁוֹן / שֵׁנִי / שְׁלִישִׁי / רְבִיעִי / חֲמִישִׁי (first engineer, second engineer etc)

– קָצִין מִשְׁנֶה (warrant officer)

קְצִין מֶשֶׁק (chief steward)

קְצִין נִוּוּט, קצין ניווט (navigator)

קְצִין סִפּוּן, קצין סיפון (deck officer)

קָצִין רִאשׁוֹן (chief mate, first mate, first officer, chief)

קָצִין רָאשִׁי [מיושן] (chief officer)

– קָצִין שֵׁנִי (second mate, second officer)

– קָצִין שְׁלִישִׁי (third mate, third officer)

קְצִינֵי קֶבַע (standing officers)

קִצֵּר אֶת שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן, קיצר את שרשרת העוגן, קִצֵּר אֶת חֶבֶל הָעֹגֶן, קיצר את חבל העוגן (to heave short, to shorten in)

קָרָא בְּמַשְׁרוֹקִית (to pipe)

קְרַב יַמִּי (naval battle, sea battle, naval encounter)

קֵרֵב לָרוּחַ, קירב לרוח (to luff)

קָרוֹב לָרוּחַ (close hauled)

– נִשְׁאַר קָרוֹב לָרוּחַ (to hold a luff)

– קָרוֹב לָרוּחַ כְּכָל הָאֶפְשָׁר (full and by)

– קָרוֹב מְאוֹד לָרוּחַ (in the eye of the wind)

קָרַוֶּל, קרוול (caravelle)

קָרַוֶּלָה, קרוולה (caravela)

קָרוֹנָדָה (carronade)

קֶרַח נִטְרָד (drift ice)

קֶרַח נוֹדֵד (drift ice)

קְרִיאַת מַשְׁרוֹקִית (call, winding)

קֶרֶן (clew, clue)

קֶרֶן אֲבַק שְׂרֵפָה (powder horn)

קִרְצֵף סִפּוּן (בְּאֶבֶן מֵרוּק), קירצף סיפון באבן מירוק (to holystone)

קַרְקַע הַיָּם, קַרְקָעִית הַיָּם (sea bed, bottom of the sea)

קַרְקַע הַסְּפִינָה (ship's bottom)

קֶרֶשׁ (board)

קִשּוּט מֻעָט, קישוט מועט (dressing with masthead flags)

קִשּוּט רַב, קישוט רב (dressing full, flags fore and aft)

קָשׁוּר (fast, made fast)

קִשֵּט בִּדְגָלִים, קישט בדגלים (to dress)

קָשַׁר (to bend, to tie, to make fast)

– קָשַׁר מִפְרָשׂ (to bend a sail, bending sail)

קָשַׁר מָצוֹף לְחֶבֶל הָעֹגֶן, קשר מצוף לחבל העוגן (to buoy the cable)

קֶשֶׁר (knot)

– קֶשֶׁר אוֹרְגִים (weaver's knot)

– קֶשֶׁר אוֹרְגִים כָּפוּל (double weaver's knot)

– קֶשֶׁר אֲנָךְ (lead line knot)

– קֶשֶׁר בֹּהֶן, קשר בוהן (overhand knot, thumb knot)

– קֶשֶׁר בֹּהֶן כָּפוּל, קשר בוהן כפול (double overhand knot)

– קֶשֶׁר בֹּהֶן מְהִיר הַתָּרָה, קשר בוהן מהיר התרה (slip knot)

– קֶשֶׁר דַיָּגִים, קשר דייגים (fisherman's knot)

– קֶשֶׁר דַיָּגִים כָּפוּל, קשר דייגים כפול (double fisherman's knot)

– קֶשֶׁר הַצָּלָה (bowline knot)

– קֶשֶׁר הַצָּלָה כָּפוּל (double bowline knot)

– קֶשֶׁר הַשְׁחָלָה (reeving knot)

– קֶשֶׁר חוּטֵי חֶבֶל (rope yarn knot)

– קֶשֶׁר יָדִית חֶבֶל (lanyard knot)

– קֶשֶׁר חַכָּה (single Cairnton knot)

– קֶשֶׁר חָלִיץ (jury knot)

– קֶשֶׁר לוּלָאָה (double overhand knot, loop knot, overhand loop)

– קֶשֶׁר מְהִיר הַתָּרָה (jury knot)

– קֶשֶׁר עֲצִירָה (stopper knot, stopper hitch)

– קֶשֶׁר עֶצֶר (stopper knot)

– קֶשֶׁר פְּתִיל (reef knot)

– קֶשֶׁר קוֹלָר (collar knot)

– קֶשֶׁר רֹאשׁ הַתֹּרֶן, קשר ראש התורן (masthead knot)

– קֶשֶׁר רֹאשׁ טוּרְקִי (Turk's head knot)

– קֶשֶׁר שָׁטוּחַ (reef knot)

– קֶשֶׁר שָׁטוּחַ חָלִיץ (single bow)

– קֶשֶׁר שָׁטוּחַ מְהִיר הַתָּרָה (single bow)

– קֶשֶׁר שְׁמוֹנֶה (figure-eight knot)

– קֶשֶׁר שְׁמוֹנֶה כָּפוּל (figure eight bend, Flemish knot)

– קֶשֶׁר שַׁרְשֶׁרֶת (chain knot)

ר

רָאָה יַבָּשָׁה (לָרִאשׁוֹנָה) (to make the land, to make a landfall)

רֹאשׁ הַהֶגֶה (rudder head)

רֹאשׁ הַמַלָּחִים (quartermaster)

רֹאשׁ הָעֹגֶן, ראש העוגן (crown)

רֹאשׁ הַמִּפְרָשׂ (head)

רֹאשׁ הַתֹּרֶן, ראש התורן (masthead)

ראֹשׁ חִבֵּל, ראש חיבל

רֹאשׁ יָדִית הַהֶגֶה (tiller's head)

רֹאשׁ מַלָּחֵי הַתֹּרֶן, ראש מלחי התורן (captain of the mast)

רֹאשׁ צְלָב (crosshead)

רָאשִׁי (main)

רַב חוֹבֵל (master, ship master, captain, sea captain, skipper)

רַב חוֹבֵל הַנָּמֵל (harbourmaster)

רַב חוֹבְלִים (master, sailing master)

רַב חוֹבְלִים וּמְפַקֵּד (master and commander)

רַב חַתְרִית (polyreme)

רַב מַלָּח (leading seaman)

רַב מַלָּחִים (boatswain, bos'n, bosun)

רַב מְשַׁמְנִים (donkeyman)

רַב סַפָּן (skipper)

רֶגָטָה, רגאטה (regatta)

רֶגֶל הַתֹּרֶן, רגל התורן (housing, bury [US])

רְדֵדָה (shallow)

רוֹהֲטָה (runner, fall)

רוּחַ (wind, breeze)

– לִפְאַת רוּחַ [מליצי] (to windward)

– מוּל הָרוּחַ (with head to the wind, in the teeth of the wind)

– מֵעַל הָרוּחַ (to windward)

– מִתַּחַת לָרוּחַ (to leeward)

רוּחַ גַּבִּית (fair wind, wind abaft the beam)

– רוּח חָגָה לְאָחוֹר (backing, backing of wind)

– רוּחַ חָגָה לְפָנִים (veering, veering of wind, to haul round)

– רוּחַ חֲרִישִׁית (light breeze)

– רוּחַ יָם (sea breeze)

– רוּחַ לַָאַחְרָה (quartering wind)

– רוּחַ לַיַּרְכָּתַיִם, רוח לירכתיים (following wind)

רוּחַ לַמִּצְעָה (wind abeam)

– רוּחַ מְלֵאָה (following wind)

– רוּחַ מְתוּנָה (moderate breeze)

– רוּחַ נֶגְדִּית (head wind, dead muzzler, foul wind)

רוּחַ נוֹחָה (fair wind)

– רוּחַ סוֹעֶרֶת (moderate gale, near gale)

– רוּחַ עַזָּה (strong breeze)

רוּחַ עֵרָה (fresh breeze, fresh wind)

רוּחַ פָּנִים (head wind, dead muzzler; foul wind)

רוּחַ צַד (wind abeam, soldier's wind)

רוּחַ קִדְמִית (wind on the bow, scant wind)

– רוּחַ קַלָּה (gentle breeze)

– רוּחַ שְׁכִיחָה (prevailing wind)

רוּחוֹת הַמִּסְחָר (trade winds, trades)

רוּחוֹת הַסַּחַר (trade winds, trades)

רוּחוֹת הַשָּׁמַים (cardinal points, cardinal directions)

רוּחוֹת קֶבַע (trade winds)

רוֹכֵס (toggle)

רוֹקֵן מַיִם (מִסִּירָה) (to bail)

לְרֹחַב הָאֳנִיָּה, לרוחב האונייה (athwartships)

רָחְבִּי, רוחבי (מִפְרָשׂ, מַעֲטֶה) (square)

רָחְבִּית, רוחבית (beam)

– לִפְנֵי הָרָחְבִּית, לפני הרוחבית (before the beam)

– מֵאֲחוֹרֵי הָרָחְבִּית, מאחורי הרוחבית (abaft the beam)

– מֵאֲחוֹרֵי הָרָחְבִּית בְּצַד יָמִין, מאחורי הרוחבית בצד ימין (abaft the starboard beam)

– מֵאֲחוֹרֵי הָרָחְבִּית בְּצַד שְׂמאֹל, מאחורי הרוחבית בצד שמאל (abaft the port beam)

– מוּל הָרָחְבִּית, מול הרוחבית (abeam)

 – מוּל הָרָחְבִּית בְּצַד יָמִין/שְׂמֹאל (on the starboard/port beam)

רַחֶפֶת (hovercraft, air-cushion vehicle)

רִחֵק מֵהָרוּחַ, ריחק מהרוח (to bear away, to bear up)

רִיף (reef)

רֵיקָה, האונייה הפליגה ריקה (in ballast)

רֶכֶס (bend)

– רֶכֶס דַּיָּגִים, רכס דייגים (Fisherman's bend)

– רֶכֶס הַשְׁחָלָה (reeving line bend)

– רֶכֶס מֵיתָר (sheet bend)

– רֶכֶס מֵיתָר חָלִיץ (slippery sheet bend)

– רֶכֶס מֵיתָר כָּפוּל (double sheet bend)

– רֶכֶס מֵיתָר מְהִיר הַתָּרָה (slippery sheet bend)

– רֶכֶס עֹגֶן, רכס עוגן (anchor bend)

– רֶכֶס שְׁמוֹנֶה (figure eight bend, Flemish knot)

רִכְסָה (shroud)

רִכְסוֹת הַתֹּרֶן הַקִּדְמִי (fore rigging)

רִכְסוֹת הַתֹּרֶן הָרָאשִׁי (main rigging)

– רִכְסוֹת הַתֹּרֶן הָאֲחוֹרִי (mizzen rigging)

– רִכְסַת מוֹט הַחַרְטוֹם (bowsprit shroud)

רְסִיסֵי עֵץ, רְסִיסִים (splinters)

רֶסֶן (bridle)

– רֶסֶן חַרְטוֹמִי (bowline bridle)

רֶסֶס, רֶסֶס מֵי יָם, רְסִיסֵי מֵי יָם (spray, sea spray)

רֵעַ לַסְּפִינָה [מליצי] (shipmate)

רִפָּה (חֶבֶל) (to slacken, to slack off, to slack out)

רָפוּי (חֶבֶל) (slack)

רַפְטִינְג (rafting)

רַפְסְדָן (raft man)

רַפְסוֹדָאי (raft man)

רַפְסוֹדָה (raft

רַפְסוֹדַת הַצָּלָה (life raft, liferaft)

רַפְסוֹדַת הַצָּלָה מִתְנַפַּחַת (inflatable life raft, life raft)

רַפְסוֹדַת נֹאדוֹת (inflated skin raft)

רַפְסוֹדַת קָנִים (reed raft)

רְצוּעַת מָשׁוֹט (oar strap)

רְצִיף (quay, wharf, pier, dock)

רְצִיף כִּלּוּל, רציף כילול (fitting-out quay)

רִצְפַּת הַסִּירָה, רִצְפָּה (bottom boards)

לוּחוֹת הָרִצְפָּה בְּחַרְטוֹם (head sheets)

– לוּחוֹת הָרִצְפָּה בַּיַּרְכָתַיִם (stern sheets)

רִשְׁתוֹת הָעַרְסָלִים (hammock nettings)

רְתוּקָה, רְתוּקָה לְסִירָה (gripe)

רְתִיקָה (mooring)

– רְתִיקָה לִכְלוֹנָס (pile mooring)

– רְתִיקָה לְמָּצוֹף (mooring to buoy, securing to buoy)

– רְתִיקָה לָרְצִיף (docking, mooring alongside)

ש

שְׁבִיל מוֹשְׁכֵי הַסְּפִינוֹת (towpath)

שְׁבִירַת הַטוּר, שבירת טור האוניות (breaking the line)

שְׂבָכָה (grating)

שֹׁבֶל הַמִּפְרָשׂ, שובל המפרש (foot)

שָׁבַר תֹּרֶן, שבר תורן (to dismast)

שַׁבְשֶׁבֶת (vane, weather vane)

שֶׁגֶם (tenon)

שִׁדְרוֹן (keelson)

שִׁדְרִית (keel)

שִׁדְרִית מְדֻמָּה, שדרית מדומה (false keel)

שִׁדְרָן (keel)

שׁוֹבֵר גַּלִים (breakwater)

שׁוֹבֶרֶת קֶרַח (icebreaker)

שׁוֹד יַמִּי (piracy)

שׁוֹדֵד יָם (pirate, sea rover)

שׁוֹדֵד יָם מֻרְשֶׁה, שודד ים מורשה (privateer)

שְׁוֵה שֹׁקַע, שווה שוקע (on even keel)

שׁוֹטֵר יַמִּי (water police officer)

שׁוֹכֶבֶת עַל צִדָּה, האונייה שוכבת על צדה (lay on her beam ends)

שׂוֹכֵר סְפִינָה (charterer)

שׁוּלְיַת מַלָּחִים, שוליית מלחים (apprentice seaman, landsman)

שׁוֹלַת מוֹקְשִׁים (minesweeper)

שׁוֹמֵר מִגְדַּלּוֹר (lighthouse keeper)

שׁוּרָה, שׁוּרַת חָזִית (line abreast)

שׁוֹשַׁנַּת הַמַּצְפֵּן (compass rose)

שׁוֹשַׁנַּת הָרוּחוֹת (wind rose)

שְׁחִיף (sailbatten)

שִׁחְרֵר [אֶת הָאֲנָשִׁים] (to pipe down)

שִׁחְרֵר חֶבֶל (to ease off; to let go a rope)

שָׁט (to sail, to steam, to navigate, to ride)

שָׁט בְּכִוּוּן, שט בכיוון (to steer, to steer a course, to take a course)

– שָט בְּמַעֲלֵה הָרוּחַ (to beat to windward, to work to windward, to beat up against the wind, to ply)

– שָׁט בְּמֶרְחַק בָּטוּחַ מִן הַחוֹף (to clear the land)

שָׁט בְּרוּחַ מְלֵאָה (to run before the wind, to run free, to sail large)

שָׁט בְּרוּחַ צַד (to reach)

– שָׁט בְּרוּחַ קִדְמִית (to sail by the wind)

שָׁט הֲלוֹךְ וָשׁוֹב (to ply)

שָׁט עִם הָרוּחַ (to run before the wind, to run free, to sail large)

– שָׁט עִם זֶרֶם הַגֵאוּת (to tide up)

– שָׁט קָרוֹב לָרוּחַ (to sail close hauled)

שְׁטִיחָה (flake)

שְׁטִיל (calm)

שִׁיא הַגֵּאוּת (high water, high tide)

שִׂיא הַשֶׁפֶל (low water, low tide)

שִיוּט (sailing; racing; regatta, race)

שַׁיָּט, שייט [נ' שַׁיֶּטֶת, שַׁיָּטוֹת] (yachtsman, sailor; rower; swimmer)

שַׁיִט (sailing, boating; cruising; navigation)

– שַׁיִט אֶתְגָרִי, שֵׁיט סִירוֹת אֶתְגָרִי (extreme boating)

שַׁיִט בְּמַעֲלֵה הָרוּחַ (beating to windward, beating, working to windward)

שֵׁיט יַכְטוֹת, שיט יאכטות (yachting)

– שַׁיִט לְמֶרְחָקִים (cruising)

שֵׁיט מִפְרָשִׂים (sailing)

שֵׁיט נְהָרוֹת (river boating)

שֵׁיט סִירוֹת (boating)

שֵׁיט סִירוֹת אֶתְגָרִי (extreme boating)

– שֵׁיט סִירוֹת מֵרוֹץ, שיט סירות מירוץ (motor boating)

שֵׁיט עִנּוּגִים, שיט עינוגים (cruise)

שֵׁיט קָיָאקִים (kayaking)

שַׁיִט תַּחֲרוּתִי (competitive sailing)

שֵׁיט תְּעָלוֹת (canal boating)

שֵׁיט תַּעֲנוּגוֹת (cruise)

שַׁיֶּטֶת, שייטת (squadron)

שְׂכַר הוֹבָלָה (freight, freightage)

שָׂכָר צֶוֶת, שכר צוות להפלגה (to ship a crew)

שָׁלַב, שַָׁלַב חֶבֶל (to belay)

שֶׁלֶד תְּחִלָּה, שיטת שלד תחילה (skeleton-first construction, skeletal construction)

שֶׁלָח (outrigger)

שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן, שלשלאות התורן (chains)

שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן הַקִּדְמִי (fore chains), שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן הָרָאשִׁי (main chains), שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן הָאֲחוֹרִי (mizzen chains)

שְׂמֹאל (port; בימים עברו: larboard)

שְׁמוֹנָה צִלְצוּלִים (eight bells)

שָׁמַט חֶבֶל (to slip)

שֶׁמֶן סְעָרָה (storm oil)

שָׁמַר כִּוּוּן, שמר כיוון (to keep steady)

שֵׁן (tenon)

שֵׁן וְמִגְרַעַת (mortise and tenon)

שִׁנָּה אֶת כִּוּוּנוֹ, שינה את כיוונו [הרוּח] (to shift)

שִׁנָּה קוּרְס, שינה קורס (to change course)

שְׁנֵי חוֹתְרִים לְמָשׁוֹט (double-banked oar)

שֻׁנִּית, שונית (reef)

שִׁנְצַת שָׁפָה (buntline)

שִׁנְצַת תַּחְתִית (clew garnet, leech line)

שַׁסְתּוֹם הֲצָפָה (scuttling valve)

שַׁסְתוֹם מֵי יָם (sea cock)

שָׂפָה (של סירה) (gunwale)

שָׂפָה (של מפרש) (leech)

שָׂפָה אֲחוֹרִית (leech)

שָׂפָה גְּלָאִית (weather leech)

שָׂפָה חֲסָאִית (lee leech)

שָׁפָה חַרְטוֹמִית (luff)

שָׂפָה יַרְכִּית (leech)

שָׂפָה עֶלְיוֹנָה (head)

שָׂפָה קִדְמִית (luff)

שָׂפָה תַּחְתּוֹנָה (foot)

שִׁפּוּלַיִם, שיפוליים (bilge, bilges)

שְׁפוֹפֶרֶת דִּבּוּר, שפופרת דיבור speaking tube)

שְׁפוּעַת חַרְטוֹם (trimmed by the head)

שְׁפוּעַת יַרְכָּתַיִם, שפועת ירכתיים (trimmed by the stern)

שֵׁפֶל (ebb tide, falling tide)

שֵׁפֶל שֶׁלְאַחַר הַגֵאוּת (turn of tide at high water)

שֹׁפַע, שופע (trim)

שִׁפַּע, שיפע (to trim)

שְׂפַת הַמַּעֲקֶה (rail)

שְׁקוּעַת חַרְטוֹם (down by the head)

שְׁקוּעַת יַרְכָּתַיִם, שקועת ירכתיים (down by the stern)

שֶׁקֶל [סלנג] (shackle)

שֹׁקַע, שוקע (draught, draft)

שֹׁקַע אֲחוֹרִי, שוקע אחורי (aft draught)

שֹׁקַע מְמֻצָּע, שוקע ממוצע (mean draught)

שֹׁקַע קִדְמִי, שוקע קדמי (forward draught)

– שֹׁקַע הָאֳנִיָּה הוּא (כָּךְ וְכָּךְ) (to draw, the ship draws … feet)

שַׂר הַצִּי (First Lord of the Admiralty [GB]; Secretary of the Navy, [US]; minister of the navy)

שְׂרוֹךְ חֶבֶל (lanyard, laniard)

שֵׁרוּתֵי חַרְטוֹם (heads)

שֵׁרוּת פָּעִיל (active service)

שִׂרְטוֹן (shoal, bar, bank)

שִׂרְטוֹן חוֹל (sandbank)

שְׂרִידֵי אֳנִיָּה (shipwreck, wreckage)

שָׁרְשָׁה (shot, shackle, chain's lenght, length of chain)

שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן, שרשרת העוגן (anchor chain, anchor cable, chain cable)

ת

תָּא (cabin)

תָּא בְּעֵרָה, תא בעירה (combustion chamber)

תָּא הַמָּנוֹעַ (engine compartment)

תָּא הַקֶּפְּטֵן (great cabin)

תָּא הַשַּׁרְשֶׁרֶת (chain locker)

תָּא מְגוּרִים (cabin, berth)

תָּא מְפַקֵּד הָאֳנִיָּה (great cabin)

תָּא סָכוּר (lock)

תָּא רָאשִׁי (great cabin)

תָּא שַׁיִט (lock)

תָּא שֵׁנָה, תא שינה (stateroom, state-room)

תֵּבַת הַהֶגֶה, תיבת ההגה (steering gear casing)

תֵּבַת מַצְפֵּן, תיבת מצפן (compass box)

תֵּבַת רֶסֶס, תיבת רסס (powder chest)

תּוֹלַעַת אֳנִיּוֹת, תולעת אוניות (teredo navalis)

תּוֹסָף (staysail)

תּוֹסָף צַד (studdingsail, studding sail, stu'nsail, wings)

תּוֹפֵשׂ הֶגֶה [מליצי] (helmsman)

תּוֹפֵשׂ מָשׁוֹט [מליצי] (rower, oarsman)

תּופֵר מִפְרָשִׂים (sailmaker)

תּוֹתָח (cannon, gun)

תּוֹתָח חַרְטוֹם (bow-chase, bow chaser)

תּוֹתָח יַרְכָּתַיִם, תותח ירכתיים (stern-chase, stern chaser)

תּוֹתַח סְבִיבוֹל (swivel gun)

תּוֹתְחָן (gunner)

תּוֹתְחָנִית (gunboat)

תְּזוּזַת הַמִטְעָן (shifting, shifting of cargo)

תְּזָזִית (squall)

תָּחַב, תָּחַב קֶלַע (to ram home) 

תִּחוּל, תיחול (priming)

תְּחִיבָהתְּחִיבַת קֶלַע (ramming home)

תַּחְמִישׁ (cartridge)

תַּחֲנַת עֲגִינָה (roadstead, roads, road)

תַּחֲנַת צִי (naval station, station)

תַּחֲרוּת שַׁיִט (regatta)

תַּחְתִּי (lower)

תַּחְתִּית (של כלי שיט), תַּחְתִית הָאֳנִיָּה, תחתית האונייה (bottom, ship's bottom)

– תַּחְתִית בְּאוּשָׁה (של כלי שיט) [מיושן] (foul bottom)

תַּחְתִית מְכֻסָּה צִמְדָּה, תחתית מכוסה צמדה (של כלי שיט) (foul bottom)

תַּחְתִּית הַמִּפְרָשׂ (leech)

תַּחְתִּית הַשֵּׁפֶל (low water, low tide)

תַּכְוִין, תכווין (bearing)

תְּלַת־חַתְרִית (trireme, trieres)

תְּלַת־טוּרִית (three-banked galley)

תְּלַת־סִפּוּנִית, תלת־סיפונית (three-decker)

תִּמְרוּן [הפעולה] (manoeuvre, maneuver)

תִּמְרֵן (to manoeuvre, to maneuver)

תַּנוּר (furnace)

– דֶּלֶת הַתַּנוּר (furnace door)

תִּסְבֹּלֶת, תסבולת (deadwight, dead tonnage)

תְּעָלָה (canal, channel)

תֹּף, תוף (barrel)

– תֹּף צַד, תוף צד (wrapping end, gypsy head)

תַּפּוּחַ הַמִּכְנָס (pommelion, cascabel)

תְּפוּסָה (tonnage, burthen)

תְּפוּסָה בְּרוּטוֹ (gross registered tonnage)

תְּפוּסָה נֶטוֹ (net registered tonnage)

תִּפְרֹשֶׂת, תפרושת (sails, canvas)

תִּפְרֹשֶׂת יֶתֶר, תפרושת יתר

תִּפְרֹשֶׂת מְרַבִּית, תפרושת מרבית (press of sail, press of canvas)

תַּצְפִית אַסְטְרוֹנוֹמִית (observation)

– בִּצַע תַּצְפִית אַסְטְרוֹנוֹמִית (to take an observation)

תְּרִיס אֶשְׁקָף (deadlight, port lid)

תֹּרֶן, תורן (mast)

תֹּרֶן אֲחוֹרִי, תורן אחורי (mizzen mast, mizenmast)

– תֹּרֶן דּוּ־רַגְלִי, תורן דו־רגלי (bipod mast)

תֹּרֶן דְּחָק, תורן דחק (jury mast)

תֹּרֶן הָרֹאשׁ, תורן הראש [מיושן] (main mast)

תֹּרֶן טֵלֶסְקוֹפִּי, תורן טלסקופי (telescopic mast)

תֹּרֶן מְאַסֵּף, תורן מאסף (jigger mast, jigger)

תֹּרֶן מְבֻנֶּה, תורן מבונה (built mast, made mast)

תֹּרֶן מוֹט, תורן מוט (pole mast)

תֹּרֶן מַרְקִיעַ, תורן מרקיע (skysail mast)

– תֹּרֶן מִתְקַפֵּל, תורן מתקפל (folding mast, collapsible mast, hinged mast)

– תֹּרֶן נוֹטֶה קָדִימָה, תורן נוטה קדימה (a mast is stayed forward)

– תֹּרֶן נוֹטֶה אֲחוֹרָה, תורן נוטה אחורה (a mast is raked aft)

תֹּרֶן עִלִּי, תורן עילי (topmast)

תֹּרֶן עֶלְיוֹן, תורן עליון (royal mast)

– תֹּרֶן עַלְעִלִּי, תורן עלעילי (topgallant mast)

– תֹּרֶן עַלְעִלִּי גָּדוּם, תורן עלעילי גדום (stump topgallant mast)

תֹּרֶן קִדְמִי, תורן קדמי (foremast)

תֹּרֶן רָאשִׁי, תורן ראשי (main mast)

תֹּרֶן רָכִין (folding mast, collapsible mast, hinged mast)

תֹּרֶן שָׁחִיל (telescopic mast)

תֹּרֶן תַחְתִּי, תורן תחתי (lower mast)

תְּרֻנָּה, תרונה (masting)

תָּרְנִי, תורני [ש"ת] (masted-)

תְּרָנִים עֲרֻמִּים מִכָּל מִפְרְשֵׂיהֶם, בתרנים ערומים מכל מפרשיהם (bare poles, under bare poles)

תִּתְמֹכֶת הַתֹּרֶן, תתמוכת התורן (tabernacle, mast trunk)

תַּת אַדְמִירָל (vice admiral)

תַּת קָצִין, תת־קצין (petty officer)


עדכון אחרון: 23 בספטמבר 2022. אין לעשות במילון שימוש שאינו הוגן ללא רשות מפורשת.