רשימת הידיעות העיתונאיות לפי נושאים


אחינו בני ישראל | אניות נוסעים | אסונות ימיים ותאונות | טיטאניק | דיג ושליית ספוגים | הצלה בים | טורפדו | ים המלח | לויתנים וציד לויתנים | מגדלורים ואניות מגדלור | מדע וטכניקה | מנהגים וטקסים ימיים | מסעות תגלית וחקר | נמלים ומסחר | נמל חיפה | נמל יפו | סיפורי נוסעים | פנינים ושליית פנינים | פרפראות | צוללות | צלילה | שודדי ים | תחיית הימאות העברית

מלחמות ימיות: מלחמת האזרחים האמריקאית (1861–1865) | מלחמת צרפת-פרוסיה (1871-1870) | מלחמת סין-צרפת (1875-1874) | המלחמה העות'מאנית-רוסית (1878-1877) | מלחמת האוקיאנוס השקט (1879–1884) | מלחמת ארה"ב-ספרד (1898) | מלחמת רוסיה-יפן (1904–1905) | המלחמה האיטלקית-עות'מאנית (1911–1912) | מלחמת הבלקן הראשונה (1912–1913) | מלחמת העולם הראשונה (1914–1918)

ציי מלחמה: הצי האוסטרו־הונגרי | הצי המלכותי האיטלקי | הצי המלכותי האיראני | הצי האמריקאי | הצי המלכותי הבריטי | הצי הקיסרי הגרמני | הצי הקיסרי היפני | הצי הקיסרי הסיני | הצי העות'מאני | הצי הצרפתי | הצי הקיסרי הרוסי | המרד באוניית הקרב "פוטיומקין"


אחינו בני ישראל

 1. קאפיטאן לעווי – 1861
 2. אנית סוחר יהודי מנייארק הצילה כשש מאות איש – 1861
 3. רב החובל ר' שלמה בנימין שפיצער – 1863
 4. איש עברי דירעקטאָר על בניני אניות מלחמה – 1867
 5. המסע על הים לנוי-יאָרק – 1869
 6. ברוך אל עליון, כי אנו נקיים – 1871
 7. אל ראשי חברת הללאיד הנכבדה בטריעסט – 1871
 8. לייטנאנט על אנית מלחמה ויהודי! – 1872
 9. סבלות בני ישראל ההולכים באניות – 1872
 10. מעשה שקרה לאשה מבנות היהודים ביפו – 1873
 11. אסון האניה "שילער" – 1875
 12. הרופא היהודי של אנית הוד מלכותו "ואנאדיס" – 1878
 13. איש יהודי מהונגריא המציא מעגילה (שרויבע) – 1879
 14. מות שר הצבא היהודי ה. יונה הלוי – 1883
 15. ארון קודש באניה רוסית – 1884
 16. אניה עברית בשם כהנים – 1885
 17. מכתבי מסע לאמריקה – 1886
 18. שתים עשרה נפשות גורשו מחוף יפו אל לב ים – 1886
 19. חנוכת האניה של הברון רוטשילד – 1886
 20. דבר דיבה – 1886
 21. אל קבר ישראל בנאנגאזאקי – 1887
 22. אסון אנית הקיטור „שולטן“ – 1887
 23. סיפור מרב-מלחים זקן – 1888
 24. תשעה ימים לאמעריקא בנאָרדדייטשן לאָיד – 1888
 25. אניות הנפט של נתן רוטשילד – 1889
 26. קבר רב בישראל במצולות ים אוקינוס – 1890
 27. האסון אשר קרה לרב החובל היהודי – 1891
 28. צדקה וחסד עם אלמנה מבנות ישראל – 1891
 29. בני עמנו הנוסעים באניות של מקנה – 1891
 30. רב החובלים הנאמן למשרתו – 1891
 31. חג ברית מילה על אנית מלחמה הולאנדית – 1891
 32. תופשי משוט יהודים ברוסיא הלבנה – 1893
 33. באיזו אניה טוב יותר לנסוע – 1894
 34. תלאות פליטי רוסיה באניה האנגלית "פאלאטין" – 1895
 35. אחינו, חלילה לכם לנסוע באניות של אוניאָן לינע – 1895
 36. הבארון רוטשילד ואניתו בפטרבורג – 1896
 37. מקרה מלבב מאד שקרה לאשה זקנה אחת – 1896
 38. היהודים העובדים בצי האדיר האמיריקאני – 1896
 39. אסון שבר האניה „דרימונד קאסטל“ – 1896
 40. תודה והלל למנהיג האניה – 1897
 41. סוחרי היער השולחים דוברות על פני הדניעפר – 1897
 42. אכזריות נוראה באניה אנגלית – 1897
 43. הנבלות אשר תיעשינה על אניות החברה "ליניע קאסטל" – 1897
 44. סבלות יהודי תחום המושב – 1897
 45. הלייטנאנט-קאמאנדאנט מאריקס העברי – 1898
 46. מפקד האניה הוא איש יהודי, יהודי ממש – 1898
 47. הבארון נתנאל רוטשילד בפטרבורג – 1898
 48. אנית-קיטור אמריקנית פגשה את דרייפוס – 30 ביוני 1899
 49. דרייפוס האמריקני בראשית המאה – 1899
 50. הבארון עדמונד רוטשילד ביפו – 1899
 51. מעשה נבלה בים – 1899
 52. המשגיח הראשי על אניות אונגריה – 1899
 53. אומלל היהודי בביתו ואומלל גם בצאתו – 1900
 54. בקברות ישראל – 1902
 55. פנקס יומי של נודד – 1904
 56. ביקור ראשי עדת ישראל באנית האדמיראל – 1907
 57. הנחה של 30 פרוצנט באניה של הלויד האוסטרי – 1909
 58. הצי העותומני והיהודים – 1911
 59. מאכל כשר באניה רוסית – 1911
 60. כבושים כשרים באניות האוסתריות – 1911
 61. רוצ'ילד וספינתו – 1911
 62. היהודים וצי המתנדבים – 1912 
 63. בכיה לדורות ("טיטאניק") – 1912
 64. מפעל הראוי לציין – 1912
 65. דיגים יהודים מצילים תורקים ממות – 1912
 66. אנשי ים עברים בסלוניקי – 1912
 67. אנטישמיות שובבה באניותיו של פֿאיאנס – 1913
 68. אוגוסט באללין, „ידיד הקיסר“ – 1914
 69. אלברט באלין וחברת האניות האמבורג-אמריקה – 1914
 70. נוסעים סמויים מבני עמנו – 1914
 71. התעוללות ביהודים באניה "רוטהעניא" – 1914

אניות נוסעים

 1. האניה הגדולה "לויתן" – 1857
 2. אנית קיטור הגדולה מכל הנודעות עד כה – 1857
 3. אנית הקיטור בין פינסק ובין קיעוו – 1866
 4. אל ראשי חברת הללאיד הנכבדה בטריעסט – 1871
 5. סבלות בני ישראל ההולכים באניות – 1872
 6. אין עוד חולת הים – 1874
 7. מכתבי מסע לאמריקה – 1886
 8. כל העוברים באנית הקיטור „אנקאריא“ ניצולו – 1886
 9. תשעה ימים לאמעריקא בנאָרדדייטשן לאָיד – 1888
 10. מערכה על פני מים רבים – 1889, 1890
 11. קורות היוצאים לבראזיליא – 1891
 12. נימנע מקבל באניותינו עמיגראנטים היוצאים לאמיריקא – 1893
 13. האניות מקבלות רק נוסעים הלבושים בגדי כבוד – 1893
 14. ביקור אוניית הנוסעים „פוּרסט ביסמארק“ ביפו – 1896
 15. תודה והלל למנהיג האניה – 1897
 16. הנבלות אשר תיעשינה על אניות החברה "ליניע קאסטל" – 1897
 17. מסע בים בתור תרופה – 1900
 18. אומלל היהודי בביתו ואומלל גם בצאתו – 1900
 19. מחלת דבר באניה המובילה את הפוסטה – 1901
 20. אנית הדואר המלכותי "קלטיק" – 1902
 21. פנקס יומי של נודד – 1904
 22. באנית הנודדים למכה ומדינה – 1904
 23. "קאיזר וילהלם" הצטיינה במהירות לכתה – 1904
 24. לשאלת הנדידה דרך החוף הליבויאי – 1906
 25. מכתב להזהיר את הרבים – 1909
 26. „מונגוליה“ בין הרי הקרח – 1909
 27. אניות מסע למהגרים מא"י – 1910
 28. מאכל כשר באניה רוסית – 1911
 29. מהלך אניות הלויד האוסטרי – 1912
 30. תכנית הנסיעה מטריאסט ליפו ולחיפה – 1913
 31. אוגוסט באללין, „ידיד הקיסר“ – 1914
 32. אלברט באלין וחברת האניות האמבורג-אמריקה – 1914
 33. הנסיעה האחרונה של ה„קרונפרינצסה צעציליא“ – 1916

אסונות ימיים ותאונות

 1. סופה המר של אנית הקיטור "ל'אוניז" – 1857
 2. אדם מועד לעולם! – 1857
 3. אסון אנית הקיטור "אוסטריה" – 1858
 4. סער גדול ונורא על הים ("רויאל צ'ארטר") – 1859
 5. אסון באניה הגדולה הנודע בשם "לויתן" – 1859
 6. אסון אנית הקיטור "ליידי אלגין" – 1860
 7. אנית הקיטור "גאנט" – 1860
 8. אסון נורא על נהר דנעפער – 1861
 9. המקרה הנורא אשר קרה לאניה "גולדן גייט" – 1862
 10. אסון אנית הקיטור הרוסית „קולחידא“ – 1862
 11. אסון האניה הגדולה "ווילהעלמסבורג" – 1864
 12. הצלה במקום מושב פראים – 1864
 13. האסון הנורא שקרה לאניה "איבנינג סטאר" – 1866
 14. סופה המר של אנית הקיטור "לונדון" – 1866
 15. דבר זד אשר תסמר שערות ראש השומע – 1868
 16. אסון המעברה בפאלאצק ע"נ דווינא – 1870
 17. האסון אשר קרה את אנית הקיטור "ווסטפילד" – 1871
 18. אסון בנמל ביירוט – 1871
 19. הצלה בלב ים – 1872
 20. אסון אנית הקיטור „אמעריקא“ – 1872
 21. מקרה איום שקרה ביפו – 1873
 22. האניה נכתתה ונשברה לשנים – 1873
 23. האסון האיום שארע לאניה "נארטהפלעט" – 1873
 24. מראש התורן – 1873
 25. האבדות בארחות הימים בחודש מאי – 1873
 26. מספר האניות שנאבדו בירח דעצעצמבר – 1874
 27. אסון אנית הקיטור "עסטערבאטטע" – 1874
 28. המלחמה בין טבע האדם הגופני לכוחות נפשו המוסרים – 1874
 29. מקרה איום ונורא שקרה בבוספורוס – 1874
 30. הקאפיטאן שנשתגע – 1874
 31. מרד הקולים באניה "נפוליאון קאמררה" – 1874
 32. אניה התפוצצה לרסיסים בעיר הגדולה לאנדאן – 1874
 33. אניות רבות נאבדו בחודש מערץ העבר – 1874
 34. אסון האניה "קוספטריק" – 1875
 35. אסון אנית הרוח קאספאטריק – 1875
 36. אסון האניה "שילר" – 1875
 37. אסון האניה "קאדיז" – 1875
 38. הצלה על אי שומם – 1875
 39. רצח מחריד בים האטלנטי – 1875
 40. מקרה מדאיב נפש אשר קרה על הים – 1875
 41. אסון אנית הקיטור "ויקסבורג" – 1875
 42. מרד המלחים בספינה "לֶנִי" – 1875
 43. אסון אנית הקיטור "יאפאן" – 1875
 44. אסון אנית הקיטור העזיזית טריביזונדה – 1875
 45. אנית תורן נסחפה מחוף טריעסט ונעלמה – 1875
 46. אנית קיטור תוגרמית התרוצצה על אנית מלחמה אנגלית – 1875
 47. האסון אשר קרה לאנית הקיטור "פאסיפיק" – 1876
 48. אסון נורא על הים – 1876
 49. אנית קיטור טבעה בהלכה מג'ידה לבצרה – 1876
 50. אנית האובליסק "קליאופטרה" – 1877
 51. חזיון נורא על הים – 1877
 52. אסון אנית הנחושה "גראסר קורפירסט" – 1878
 53. אסון גדול בקאנאל דע לא מאנש – 1878
 54. האסון הנורא על הטהעמס – 1878
 55. עוזר הקאפיטאן סרב להציל את נוסעי האניה הנטבעת – 1879
 56. אסון אנית הקיטור "צימבריא" – 1883
 57. משפט אוכלי אדם באניה "מיגנאָנעט" – 1884
 58. אניה נושאת תיבות גאז נשרפה בסאלוניק – 1885
 59. שבע ספינות נשרפו אתמול – 1886
 60. אנית הקיטור הרוסית אלכסנדר השני נגעה ביבשה – 1886
 61. אניה טעונה גרעיני קאפפע נשברה לרסיסים – 1886
 62. מסתרי אניה אחת ("מרי סלסט") – 1886
 63. אנית הקיטור "פידעליא" נשברה ונטבעה בים – 1886
 64. האסון הנורא אשר קרה את אנית הקיטור "וויערא" – 1886
 65. נפץ אניה בלב ים – 1886
 66. אסון נורא שקרה על האניה „וויארא“ – 1886
 67. אסון נורא בהנמל של קרדיף – 1886
 68. אניה נושאת דינאמיט התפוצצה לרסיסים – 1886
 69. שבר אניה בלב ים – 1887
 70. תלאותיו של דיג טורקמני – 1887
 71. מאבד עצמו לדעת בקרקע הים – 1887
 72. מלח נטרף במימי יפו – 1887
 73. ארבעים אניות ציידי פנינים ירדו במצולות – 1887
 74. אסון נורא ואיום על נהר דאָנוי – 1887
 75. אסון אנית הקיטור „שולטן“ – 1887
 76. הטבע והשכל – 1888
 77. לץ היין – 1888
 78. מאכולת אש על פני המים – 1888
 79. ע"ד טביעת האניה „גייסֶר“ – 1888
 80. שבר אניה בלב ים („גייסֶר“) – 1888
 81. הצלה בדרך נס – 1888
 82. אבן נגף בים – 1888
 83. אניה נושאת נפטא התפוצצה בחוף העיר קאלאיס – 1888
 84. אניה מלאה נפט נשרפה כליל – 1888
 85. אסון האניה "קאלומביא" – 1889
 86. רוח סועה על הים השחור – 1889
 87. אנית הקטור הבריטית "אינדיאה" נטבעה בים – 1889
 88. אנית קיטור בריטית נטבעה ואנשיה ניצולו – 1890
 89. אנית מלחמה תוגרמית טבעה בחופי יאפאן – 1890
 90. אסון באנית הקיטור „רוגאצ'וב“ – 1890
 91. האסון אשר קרה לרב החובל היהודי – 1891
 92. אסון האניה הרוסית "צ'יכאצ'וב" ביפו – 1891
 93. האניה הרוסית "צ'יכאצ'וב" טובעת על ים יפו – 1891
 94. תפילה למען אניה רוסית הטובעת בים יפו – 1891
 95. אנית מלחמה על שרטון בחוף יפו – 1891
 96. אסון נורא קרה על חוף עירנו – 1892
 97. אסון בחוף יפו – 1892
 98. האסון הנורא אשר קרה את עיר החוף סאנטאנדער – 1893
 99. אבדן אנית המגן "רוסאלקא" – 1893
 100. טביעת אנית המגן "ויקטוריה" – 1893
 101. סער גדול בים יפו – 1893
 102. אסון אניות – 1893
 103. ניצולים מאנית הקיטור הנשברה „מרסיליא“ – 1894
 104. אסון נורא על פני הים השחור – 1894
 105. שבר גדול בלב ים ("אלבה") – 1895
 106. אניה עלובה ("אֶלְבֶּה") – 1895
 107. אסון האניה אֶלְבֶֶֶּה – 1895
 108. סירת דוגה הולכת בלי מנהיג – 1895
 109. אסון האניה „אטאמאן“ – 1895
 110. פרטי אסון שבר האניה "דרימונד קאסטל" – 1896
 111. אסון שבר האניה „דרימונד קאסטל“ – 1896
 112. אנית הללאיד האוסטרית טבעה בחול – 1896
 113. הים ומלואו – 1896
 114. האסון באנית המגן „סיסוי וליקי“ – 1897
 115. אלה הן הנשים האנגליות – 1897
 116. אניה טעונה נפט ירדה במצולות – 1897
 117. התנגשות אניות בסטמבול – 1897
 118. שבר אנית הקיטור התוגרמית „ג'אניק“ – 1898
 119. האסון שארע בהשקת האניה "אלביון" – 1898
 120. אבדן אנית המגן האמריקאנית "מאֶין" – 1898
 121. החקירה בדבר אבדן האניה „מֵיין“ – 1898
 122. אסון אנית הנווסעים „מאהעגאן“ – 1898
 123. אסון אנית המסע "שיקאגו" – 1899
 124. שריפה באנית הפאָסט "פאטריא" – 1899
 125. אסון האניה "ראפידאן" – 1899
 126. אסון אנית הקיטור „סטעללא“ – 1899
 127. ניצולי הספינה הנשברה „דראָט“ – 1899
 128. המשפט בדבר אבדן אניית הקיטור „יעקאטערינא“ – 1900
 129. אסון גדול בנמל בירות – 1900
 130. שריפה גדולה בבתי מלאכת האניות של הובוקען – 1900
 131. התנגשות אניות בהאמבורג – 1900
 132. אסון אנית המלחמה האשכנזית „גנייסען“ – 1900
 133. אסון אנית הקיטור "סט. רפאל" – 1901
 134. אנית הקטור "אלכסנדר III" שקעה בקרקע – 1901
 135. אסון האניה "ציטי" – 1901
 136. אנית מגן שקעה לקרקע הנמל – 1902
 137. אסון ספינת הטיולים "פרימוס" – 1902
 138. האניה "איטורי" ניצלה מאבדון – 1902
 139. אסון האניה "גנרל סלוקום" – 1904
 140. מאורע מוזר ומפליא ביאקובשטאדט – 1905
 141. אנית מרוץ רוסית הטביעה אנית סוחר אנגלית – 1905
 142. אסון האניה האיטלקית "סיריא" – 1906
 143. בין החיים ובין המות – 1908
 144. האסון של התנגשות האניות – 1910
 145. הצלה בחוף יפו – 1910
 146. אוצר על קרקע הים – 1911
 147. צלילת אנית תחתית אנגלית – 1912
 148. אסון ה"טיטניק" – 1912
 149. בכיה לדורות ("טיטאניק") – 1912
 150. עוד פרטים מטביעת הטיטניק – 1912
 151. פרטים מהחקירה של אסון הטיטניק – 1912
 152. המשתה לפני האסון ב"טיטאניק" – 1912
 153. שבר אניה וטבועים רבים – 1912
 154. טביעת אנית מלחמה רוסית – 1913
 155. הקטסטרופה בלב ים ("וולטורנו") – 1913
 156. למקרה האסון באניה „בולטורנה“ – 1913
 157. פרטי האסון באניה ולטורנא – 1913
 158. נצולי הולטורנה מספרים פרטי האסון – 1913
 159. אניה ספרדית נשרפה בלב ים – 1913
 160. עוד קרבן מאסון ה"טיטניק" – 1913
 161. הקטסטרופה של האניה "מלכת אירלנדיה" – 1914
 162. אסון האניה "אימפריס אוף אירליאנד" – 1914
 163. אסון בים ("אמפרס אוף אירלנד") – 1914
 164. יותר מאלף איש טבעו בים – 1914
 165. אסון האניה "מלכת אירלנדיא" – 1914
 166. אסון האניה אצל ויניציה – 1914
 167. אסון האניה "צאריצה" – 1914
 168. המכלית „אוקלהומה“ נחצאה לשניים – 1914
 169. האסון בהאניה "קולומביה" – 1914
 170. ע"ד האסון של האניה "לוזיטניה" – 1915
 171. אבדת האניה "לוזיטאניה" – 1915
 172. אבדת "לוזיטאניה", סיפורו של עד ראיה – 1915
 173. בדבר אבדן ה"מערקור" – 1916
 174. הד הקטסטרופה של ה"טובאנטיה" – 1916
 175. פעולתן של התת-מימיות – 1916

טיטניק

 1. אסון ה"טיטניק" – 1912
 2. בכיה לדורות ("טיטאניק") – 1912
 3. עוד פרטים מטביעת הטיטניק – 1912 
 4. פרטים מהחקירה של אסון הטיטניק – 1912
 5. המשתה לפני האסון ב"טיטאניק" – 1912
 6. מי אשם באסון „טיטאניק“? – 1912
 7. האוצרות של תיטניק – 1912
 8. עוד קרבן מאסון ה"טיטניק" – 1913
 9. הקונפרנץ „טיטניק“ בלונדון – 1913

דיג ושליית ספוגים

 1. ענינים מפליאים: צידת הספוגים – 1865
 2. ציד דגים מלוחים – 1879
 3. תוצאות הים – 1879

הצלה בים

 1. אנית סוחר יהודי מנייארק הצילה כשש מאות איש – 1861
 2. אניה קטנה מקויטשוק מלא ברוח – 1867
 3. מכונה להציל חיי הטובעים במשברי ים – 1869
 4. הצלה בלב ים – 1872
 5. האניה הבריטאנית "גרעעקא" הצילה שני אנשים – 1874
 6. בגד הנטבעים שהמציא קאפיטאן בויטאן – 1875
 7. בגד השחיה שהמציא החכם בויטאן – 1875
 8. המכונה לשחות במים רבים – 1875
 9. חזיון נורא על הים – 1877
 10. שבר אניה בלי שום סכנה – 1878
 11. כרים וכסתות לנוסעי הים – 1881
 12. אניה קטנה של חברת המצילים נשברה וטבעה – 1883
 13. וישלח ה' עזרתו ויצילני מרדת דומה – 1885
 14. הקראנפרינצססין ויקטוריא בסכנה – 1887
 15. אנית תורן רוסית במצב נורא נמצאה בלב ים – 1887
 16. הצלה נפלאה – 1888
 17. הצלה מסער וסופה על ים אוקינוס – 1888
 18. הושב ממצולות ים – 1888
 19. טבוע במים שאין להם סוף – 1890
 20. נפל הימה וניצל מרדת שחת – 1890
 21. האניה האשכנזית „שפרעע“ ניצולה מרדת במצולות ים – 1893
 22. ניצולים מאנית הקיטור הנשברה „מרסיליא“ – 1894
 23. הצלת הטובעים – 1895
 24. שבר אנית הקיטור התוגרמית „ג'אניק“ – 1898
 25. ניצולי הספינה הנשברה „דראָט“ – 1899
 26. בטחון הנוסעים באניות – 1903
 27. הניצול האחרון – 1910

טורפדו

 1. כלי המפץ "העללענמאשינע" – 1865
 2. ממערכות המלחמה בדנובה – 6 ביוני 1877
 3. כלי הנשק „טארפעדא“ – 15 ביוני 1877
 4. טאָרפעדאָים במעמקי הדנובה – 15 ביוני 1877
 5. תחבולה להזהר מהמשחית הנורא "טארפעדא" – 17 ביוני 1877
 6. כלי משחית – 3 באוגוסט 1877
 7. הטארפדעדען ומתנגדי הטארפעדען – 21 בדצמבר 1877
 8. הטורפידין – 18 בפברואר 1904
 9. על אניות הפחים של היפונים – 26 בפברואר 1904
 10. תרפידים – 27 במאי 1904

ים המלח

 1. ערבות לים המלח – 1893
 2. אנית קיטור קטנה לירדן ולים המלח – 1900
 3. הובאה אניה לעשות מלאכה בים המלח – 1900
 4. אניה של בני עמנו בים המלח – 1906
 5. ספינת קיטור לים המלח – 1908
 6. אנית הקיטור אשר על ים המלח – 1909

לויתנים וציד לויתנים

 1. התנין הגדול אשר בים הגדול – 1860
 2. מלחמת האדון בערניע עם הדג הלויתן – 1868
 3. דבר נפלא מאניה אחת – 1872
 4. אנית קיטור פגעה בתנין גדול – 1875
 5. לויתן חי בנויארק – 1876
 6. תנין הים – 1877
 7. התנינים חובלי הים – 1877
 8. תוצאות הים – 1879
 9. במצולות ים – 1885
 10. קבור בבטן התנין ועוד רוח חיים בו – 1896

מגדלורים ואניות מגדלור

 1. אניות מאירות – 1872
 2. האניה המאירה לעוברי ים – 1886
 3. עופל מאיר נבנה בהאלסטהאם – 1890
 4. המאור הגדול – 1897

מדע וטכניקה

 1. חוט המבשר דרך מצולת ים – 1857
 2. המצאה חדשה להניע האניות – 1861
 3. אניות הקיטור – 1861
 4. עמוד מים – 1862
 5. אנית החבל הטעלעגראפי "גרייט איסטערן" – 1865
 6. מה יועילו תחבולות אנוש לעומת הים הגדול והנורא – 1865
 7. מנעלים ללכת במו על פני המים – 1865
 8. תרופה למחלת הקומפאס באניות – 1865
 9. אניה מנייר – 1874
 10. אין עוד חולת הים – 1874
 11. הדאָק הגדול אשר לממשלת ארצות אשכנז – 1875
 12. התנינים בעלי זרועות – 1875
 13. תחבולות לאנשים ההולכים תחת המים – 1875
 14. כלי למדוד על ידו עומק הים – 1876
 15. מכונה כעמית למשוך אניות אשר נטבעו – 1876
 16. הררי קרח – 1877
 17. גלגלי מים – 1877
 18. אנית האיל – 1877
 19. המצאה חדשה: אניה מפוצצת – 1877
 20. אור אלקטרי הנטוע על הספינה עצמה – 1878
 21. המאור לממשלת בלילה – 1878
 22. חולי הים (זעעקראנקהייט) – 1878
 23. הר לוהט השוחה בים – 1878
 24. אויבי קוי הטעלעגראף במצולות ים – 1879
 25. איש יהודי מהונגריא המציא מעגילה (שרויבע) – 1879
 26. תחבולה חדשה להוציא אניות נטבעות – 1879
 27. יורדי הים בדורות קדומים – 1881
 28. מכונה עלעקטרית מצאה משא נחושת בעומק היאור – 1881
 29. במצולות ים – 1885
 30. השקפה על תוצאות הטעכניק – 1886
 31. תרופה למחלת הים – 1886
 32. מדידת עומק הים – 1886
 33. אנית ניר – 1886
 34. תחבולות תופשי המשוט באיי המארשאללים 1887
 35. מאור החשמל מתחת למים – 1888
 36. המצאה חדשה: רעזאָנאפֿאָן – 1889
 37. טלגרמה עלעקטרית 1889
 38. תחבולה להפיל תרדמה על אניות האויב 1889
 39. אנית קיטור עשויה מאלומיניום 1891
 40. זועת הים 1892
 41. שמן על מים סוערים 1892
 42. אניות גומא על נהר הווייכסיל – 1893
 43. מכונת ה„הידעספאן“ – 1893
 44. לקרב המרוחקים 1894
 45. בשבח מרחצאות הים 1895
 46. המצאה חדשה ומועילה ליורדי הים 1895
 47. אניות חשמל – 1895
 48. אנית קיטור נושאת מרכבות מסע 1896
 49. מעיל לשחות בו – 1897
 50. עגלות קיטור מתחת למים – 1897
 51. חזות הים 1899
 52. מסע בים בתור תרופה – 1900
 53. המצאת אניה מפוצצת בכח העלעקטרי – 1900
 54. אגודה נגד מחלת הים – 1901
 55. תחבולה למחלת הים – 1902
 56. ארבע אניות מצריות נמצאו תחת חול המדבר – 1903
 57. פעולת מחלת הים על בעלי חיים שונים – 1903
 58. תולדות הספנות בים התיכון 1903
 59. מכונת הגלגל הקיטורי באניות – 1909
 60. המצאת הקאמפאס – 1909
 61. אנית השריון נתפוצצה כנראה ע"י קוי־אור „הרץ“ – 1915

מנהגים וטקסים ימיים

 1. ביקור מלכת בריטניא בשערבורג – 1858
 2. טקס חציית קו המשווה – 1862
 3. חנוכת האניה של הברון רוטשילד – 1886
 4. פרדיננד נסיך בולגריה – 1887
 5. אנית המגדל החדשה "קראָנפרינץ רודאָלף" – 1887
 6. ביקור הנסיכים הגדולים בפורט סעיד – 1888
 7. פגישת האדירים – 1888
 8. מסע יורש העצר יר"ה – 1891
 9. פגישת הקיסרים בנמל קיל – 1892
 10. חג התחלת בנין האניה "שטנדרט" – 1893
 11. ביקור הצי הרוסי בטולון – 1893
 12. השקת אנית מגן החוף "סניאבין" – 1894
 13. קיסר אשכנז בחיפה – 1898
 14. אניות הציד של קיסרי אשכנז ורוסיא – 1905
 15. מסע כבוד הדר מלכותם לאשכנז – 1901
 16. פגישת הקיסרים ברעוול – 1902
 17. הפרינץ היינריך באמריקה – 1902
 18. קבלת פני נשיא צרפת בקרוינשטאדט – 1902
 19. חג הימיה – 1902
 20. קבלת פני הספנים הגבורים – אפריל 1904
 21. הפלגת הקיסר אל הים הבאלטי – 1907
 22. האניה השולטנית "ארטורול" – 1909
 23. החג בקושטא – 1910
 24. הוד מלכותו השלטן בסלוניקו – 1911
 25. פגישת האיסקאדרה האמיריקאית – 1911

מסעות תגלית וחקר

 1. מסע רב החובל קרוזענשטערן בים הקרח – 1863
 2. מציאת ארץ חדשה – 1874
 3. הררי קרח – 1877
 4. שובם של נאנסען וארחת מרעיו ממסעם – 1896
 5. שיבת האניה „פראם“ – 1896
 6. מסע האורחה הבעלגית לציר הדרומי – 1899

נמלים ומסחר

 1. אניות-עשן מרוסלאנד לפאלען – 1857
 2. עיר הספינות – 17 באפריל 1857
 3. אבני נגף לאניות אצל אלכסנדריא – 1863
 4. ריב בין ענגלאנד ושפאניען בדבר סחורות אסורות – 1867
 5. התועבות הנוראות אשר יעשו סוחרי העבדים – 1872
 6. מסחר עבדים ושפחות – 1873
 7. נתפסה אניה עם עבדים – 1874
 8. הדאָק הגדול אשר לממשלת ארצות אשכנז – 1875
 9. נמל אלכסנדריה – 1877
 10. מסע ארץ הקדם – 1878
 11. עקבות החולירע בנמל טולון – 1884
 12. תעלת זועץ – 1886
 13. צי המתנדבים – 1886
 14. ולאדיבוסטוק – וצי המתנדבים 1886
 15. אנית קיטור מיוחדה להובלת נפט – 1887
 16. חברה למסע אניות קיטור בנהר דנעפר – 1887
 17. מערכה על פני מים רבים – 1889, 1890
 18. ספר ברית המסחר וחבור הדרכים – 1894
 19. לקרב המרוחקים – 1894
 20. אספת בעלי האניות בפטרבורג – 1895
 21. אנית קיטור נושאת מרכבות מסע – 1896
 22. סוחרי היער השולחים דוברות על פני הדניעפר – 1897
 23. החרמת אניות אשכנז במלחמת הבורים – 1900
 24. מעולם הספירות – 1901
 25. המשא ומתן בארץ ישראל – 1902
 26. לשאלת הנדידה דרך החוף הליבויאי – 1906
 27. מחאת ה"בחריים" בנמל ביירות – 1908
 28. שביתת המלחים – 1911
 29. היהודים וצי המתנדבים – 1912

נמל חיפה

 1. תחרות אניות בחוף חיפה – 1893
 2. הבארון עדמונד די רוטשילד בחיפה – 1893
 3. סרסורי יפו – 1893
 4. קיסר אשכנז בחיפה – 1898
 5. בין החיים ובין המות – 1908
 6. הים פשוט השתגע – 1912
 7. חוף יפו וחוף חיפה – 1913
 8. תכנית הנסיעה מטריאסט ליפו ולחיפה – 1913

נמל יפו

 1. המחרפים נפשם למות למען באקשיש – 1863
 2. פרנץ יוזף, קיסר אוסטריא, בנמל יפו – 1869
 3. ביקור הנסיך הגדול מרוסיא בנמל יפו – 1872
 4. תופשי המשוט הערביים בחוף יפו – 1873
 5. מקרה איום שקרה ביפו – 1873
 6. מעשה שקרה לאשה מבנות היהודים ביפו – 1873
 7. מסע מפארט-סעיד ליפו – 1878
 8. נמל יפו – 1881
 9. שתים עשרה נפשות גורשו מחוף יפו אל לב ים – 1886
 10. מלח נטרף במימי יפו – 1887
 11. נמל יפו – 1889
 12. אסון האניה הרוסית "צ'יכאצ'וב" ביפו – 1891
 13. האניה הרוסית "צ'יכאצ'וב" טובעת על חוף יפו – 1891
 14. תפילה למען אניה רוסית הטובעת בים יפו – 1891
 15. אנית מלחמה על שרטון בחוף יפו – 1891
 16. הספנים הערבים בנמל יפו – 1891
 17. משפט בעלי הסירות ביפו – 1891
 18. רעת בעלי סירות הדוגה ביפו – 1891
 19. אסון נורא קרה על חוף עירנו – 1892
 20. אסון בחוף יפו – 1892
 21. סער גדול בים יפו – 1893
 22. סרסורי יפו – 1893
 23. מיפו אל פארט סעיד – 1895
 24. ביקור אוניית הנוסעים „פוּרסט ביסמארק“ ביפו – 1896
 25. בעלי המשוט בנמל יפו – 1898
 26. נמל יפו – ינואר 1899
 27. נמל יפו – יוני 1899
 28. הבארון עדמונד רוטשילד ביפו – 1899
 29. שרות קבועה בים בין נמלי איטליה וסוריה 1900
 30. מיפו לפארט סעיד – 1905
 31. ביקור ראשי עדת ישראל באנית האדמיראל – 1907
 32. עולי רגל מוסלמים בנמל יפו – 1909
 33. אניה גדולה מארצות הברית בנמל יפו – 1909
 34. הצלה בחוף יפו – 1910
 35. תושית רב החובלים האוסטרי – 1910
 36. אניות מסע למהגרים מא"י – 1910
 37. מאכל כשר באניה רוסית – 1911
 38. סערה שלא היתה כמוה – 1911
 39. מהלך אניות הלויד האוסטרי – 1912
 40. הדאר ביפו – 1912
 41. חוף יפו וחוף חיפה – 1913
 42. תכנית הנסיעה מטריאסט ליפו ולחיפה – 1913
 43. הודעה לעברים הבאים באניות לחוף יפו – 1913
 44. רשמי המלחמה ביפו – 1914
 45. עזרה ליהודי פלשתינה באנית מלחמה אמריקנית – 25 במרץ 1915

סיפורי נוסעים

 1. נסיעה סביב כדור הארץ – 1862
 2. עמוד מים – 1862
 3. פליטי אניה סוערה – 1863
 4. עובר ארחות ימים – 1877
 5. מסע מפארט-סעיד ליפו – 1878
 6. תלונה דקה – 1886
 7. המות לא יפליא בין יהודי, נוצרי וישמעאלי – 1887
 8. קורות היוצאים לבראזיליא – 1891
 9. השמרו מבוא אל האניה "ווירגיניא" – 1891
 10. שֶׂכֶר המים בהדניעפר – 1894
 11. מיפו אל פארט סעיד – 1895
 12. אכזריות נוראה באניה אנגלית – 1897
 13. הנבלות אשר תיעשינה על אניות החברה "ליניע קאסטל" – 1897
 14. בעלי המשוט בנמל יפו – 1898
 15. פנקס יומי של נודד – 1904
 16. המסע באניות חברת האמבורג-אמריקה – 1905
 17. מכתב להזהיר את הרבים – 1909
 18. רובינזון קרוזה בדורנו – 1910
 19. הנסיעה האחרונה של ה"קרונפרינצסה צעציליא" – 1916

פנינים ושליית פנינים

 1. תולדות המינים הטבעיים: מרגליות – 1788
 2. תיבת המצולה – 1861
 3. משך הפנינים – 1861
 4. ציד הפנינים על האי ציילאן – 1862
 5. אוצרות תהום: פנינים – 1880
 6. ארבעים אניות ציידי פנינים ירדו במצולות – 1887
 7. מציאת הפנינים על חוף ציילאן – 1894
 8. דיגת הפנינים בארץ-ישראל – 1913
 9. דיגת הפנינים במימי ארצנו – 1914

פרפראות

 1. התנין הגדול אשר בים – 1868
 2. מקרה מפחיד, לא יאומן כי יסופר – 1869
 3. דבר נפלא מאניה אחת – 1872
 4. פריצי חיות על מכסה האניה – 1874
 5. מעשה שקרה למלך איטליה בוונציה – 1875
 6. דברים עתיקים בעומק הים – 1875
 7. מקרה נפלא – 1876
 8. התנינים חובלי הים – 1877
 9. שגיאה אחת קטנה – 1877
 10. דבר הראוי להכתב בספר – 1878
 11. מקום שברי האניה "נטליה" – 1878
 12. שלום החתולים עם העכברים – 1879
 13. גניבה בלב הים – 1880
 14. אסירי מלכות ברחו מהאניה "תמר" – 1885
 15. נס להתנוסס – 1886
 16. שגעון קשה פחד מפיגו – 1887
 17. משוגע קפץ הימה – 1888
 18. אנית נושאת אבקת שריפה בעתלית – 1888
 19. רק הקיסר לבדו לא חת – 1890
 20. המלח שניצל משיני תנין הים – 1891
 21. קבור בבטן התנין ועוד רוח חיים בו – 1896
 22. עשרים נפוליון זהב בעקב הנעל – 1896
 23. מציאה במעמקי הים – 1899
 24. רובינזאהן החדש – 1899
 25. בעגלה ולא בזמן קריב – 1900
 26. רצח באניה "פרינץ קרל" – 1900
 27. הריגת נפש בעד פפירוסה – 1903
 28. אניות מיוחדות למכתבי עתים – 1 ביוני 1905
 29. שוד אניה בנמל פיראוס – 1910
 30. מאורע בלתי נעים בחוף פיריאו – 24 ביוני 1910
 31. סכסוך באניה אמריקנית – 1911

צוללות

 1. אנית התהום – 1872
 2. תחבולה למהר הנסיעה מפראנקרייך לענגלאנד – 1875
 3. אניה בלב ים – 1895
 4. אנית מפץ השטה מתחת למים – 1897
 5. עגלות קיטור מתחת למים – 1897
 6. סירות מתחת למים – 1904
 7. צלילת אניה תחתית אנגלית – 1912
 8. מות גבורים בעד המולדת – 1912
 9. אניות ההולכות מתחת למים – 1914
 10. אניה תחת-מימית רוסית ברחה מאיטליה – 1914
 11. הסירה תחת-המים – 1914
 12. הצוללת U-9 בים הצפוני – 14 בנובמבר 1915
 13. הצוללת העותמנית "מסתג'יב" – 22 בנובמבר 1915
 14. מאורע "באראלונג" – 17 בינואר 1916
 15. הממורנדום של ממשלת גרמניה ע"ד מלחמת הים – 13 בפברואר 1916
 16. שאלת הצוללות ותפקידן בעתיד הקרוב – 4 באפריל 1916
 17. התת-מימית במצוקותיה – 25 ביוני 1916
 18. תת-מימיות בלי פריסקופים – 1916
 19. הצוללת המסחרית "דויטשלנד" – 1916
 20. התת מימיות הגרמניות הטביעו כאלף אניות עד היום – 1916
 21. מלחמת הצוללות – 23 בינואר 1917
 22. מפלאות הצוללות – 22 בפברואר 1917
 23. האנגלים ומלחמת הצוללות – 21 במרץ 1917

צלילה

 1. תיבת המצולה – 1861
 2. אוצרות בנבכי ים – 1870
 3. אנית התהום – 1872
 4. הצולל – 1874
 5. מכונה בעזרתה יוכל הטובע לצלול במים – 1875
 6. תחבולות לאנשים ההולכים תחת המים – 1875
 7. דברים עתיקים בעומק הים – 1875
 8. מכונות צלילה – 1876
 9. מכונה חדשה בשביל הצוללים – 1877
 10. סכנת הצוללים – 1878
 11. אוצרות על קרקע הים – 1878
 12. אוצרות זהב וכסף בקרקע הים – 1878
 13. תועלת הטעלעפהאן להצוללים – 1878
 14. איש בא במים – 1878
 15. מטמון במצולות ים – 1886
 16. תשעים אלף ליטרא שטערלינג בקרבת איי קאנארי – 1886
 17. צוללים התאבקו עם תמנון – 1887
 18. יורדי הים – 1888
 19. מציאה במעמקי הים – 1899
 20. אוצר על קרקע הים – 1911
 21. אמנת הטובע (אומנות הצלילה) – 1912
 22. האוצרות של תיטניק – 1912
 23. בגררה על קרקע הים – 1913

שודדי ים

 1. מלחמת בן המלך בטורפי ושוללי הים – 27 באוקטובר 1856
 2. מלחמת ההוללאנדים בשודדי הים של אטשין – 1873
 3. שודדי ים בארץ כינא – 1874
 4. שודדי ים מחינא התנפלו על אניה אשכנזית – 1876
 5. שודדי אניות בקאנאדא האנגלית – 1878
 6. שודדי ים באי סמותראקה – 1887
 7. איך נמלט הפרינץ וועלס משודדי ים – 1888
 8. שודדי הים בכינא – 1891
 9. עונשם של הפיראטים החינים – 1899
 10. משפט שודדי האניות בקערטש – 1901
 11. המלחמה בשודדי הים האדום – 1902
 12. מעשה תמוה של שוד על ספינה רוסית – 1906
 13. שוד בלב ים – 1907
 14. מלחמת הפורטוגיזים עם שודדי הים החינאים – 1910

תחיית הימאות העברית

 1. ספינת תֹרן לבית המזגיגה בתנטורה – 24 בספטמבר 1893
 2. דייגים מאסטראחאן אל חדרה – 24 בנובמבר 1912
 3. אנשי ים תנו לנו! – 19 בדצמבר 1912
 4. דייגים מבאקו בחדרה – 26 בדצמבר 1912
 5. בן־אב"י: השלך לחמך על פני המים – 29 בדצמבר 1912
 6. אנשי הים העברים בסלוניקי – 30 בדצמבר 1912
 7. הגרלה למען יסוד אנשי-ים – 1 בינואר 1913
 8. הישוב הימי בהתגשמותו – 6 בינואר 1913

מלחמות ימיות

מלחמת האזרחים האמריקאית 1861–1865

 1. תקרית אנית הקיטור האנגלית "טְרֶנְט" – 13 בדצמבר 1861
 2. ריב בריטניא עם ממשלת ארצות הברית – 19 בדצמבר 1861
 3. החרפה אשר נעשתה לאנית בריטניא – 26 בדצמבר 1861
 4. הקרב בין אניות הנגב לאניות הצפון – 10 באפריל 1862
 5. הקרב בין "מעררימאק" ו"מאָניטאָר" – 1 במאי 1862
 6. מלחמת הים אצל חוף שערבורג – 13 ביולי 1864

מלחמת צרפת-פרוסיה (1871-1870)

 1. מלחמת צרפת ואשכנז בים הצפוני – 1870

מלחמת סין-צרפת (1875-1874)

 1. ריב צרפת וחינא בפוּ-טשוּ – 29 באוגוסט ו-1 בספטמבר 1884
 2. אבידות חינא בפוּ־טשוּ – 5 בספטמבר 1884

המלחמה העות'מאנית-רוסית (1878–1877)

 1. ממערכות המלחמה בדנובה – 16 במאי 1877
 2. ממערכות המלחמה בדנובה – 23 במאי 1877
 3. ממערכות המלחמה בדנובה – 6 ביוני 1877
 4. טארפעדאים במעמקי הדנובה – 15 ביוני 1877
 5. תגרת האניות אצל הסולינא – 27 ביוני 1877
 6. תחבולה להזהר מהמשחית הנורא "טארפעדא" – 27 ביוני 1877
 7. גבורת הלייטננט סקרידלוב – 27 ביוני 1877
 8. ממערכות המלחמה בבולגריא – 19 באוקטובר 1877

מלחמת האוקיינוס השקט (1879–1884)

 1. נכלי רצח בים – 1880

מלחמת ארה"ב-ספרד (1898)

 1. כבישת אנית המסחר הספרדית "בואינאווינטורא" – 1898
 2. ציי הממלכות – 1898
 3. החוטפים – 1898
 4. אבדן אנית המגן האמריקאנית "מאין" – 21 במרץ 1898
 5. מלחמת הים הראשונה אצל איי הפיליפינים – 4 במאי 1898
 6. על אשדות מאנילא – 15 במאי 1898
 7. האסונות אשר קרו לספרד בים – 15 במאי 1898
 8. המלחמה בסאנט-יאגה – 5 ביוני 1898
 9. הלייטנאנט-קאמאנדאנט מאריקס העברי – 28 ביוני 1898
 10. מפקד האניה הוא איש יהודי, יהודי ממש – 1 ביולי 1898

מלחמת רוסיה-יפן (1904–1905)

 1. על דבר המלחמה אצל פורט־ארטור – 12 בפברואר 1904
 2. פקודת הרוממות לחניכי צבא הספנים – 12 בפברואר 1904
 3. אבדן אניה טרנספורטית של מוקשי-נפץ – 14 בפברואר 1904
 4. תקון אניות המגן – 14 בפברואר 1904
 5. תחבולות המלחמה – 15 בפברואר 1904
 6. בדבר נושאת הפחים "יעניסיי" – 17 בפברואר 1904
 7. התנפלות היאפאנים על הצי הרוסי – 23 בפברואר 1904
 8. קרב טשימולפא – 23 בפברואר 1904
 9. מעניני המלחמה – 24 בפברואר 1904
 10. כוחו של הצי היאפאני – 24 בפברואר 1904
 11. על שקרה לאניות „באיארין“ ו„יעניסיי“ – 25 בפברואר 1904
 12. פרטי ההתנגשות שהיתה בפורט ארטור – 25 בפברואר 1904
 13. על אניות הפחים של היפונים – 26 בפברואר 1904
 14. גבורתה הנמרצה של „רעטוויזאן“ – 26 בפברואר 1904
 15. מערכות המלחמה בפורט ארטור – 28 בפברואר 1904
 16. מטרות מלחמת הים של היאפאנים – 29 בפברואר 1904
 17. תלגרמות על ההתנפלות האחרונה על פורט ארטור – 1 במרץ 1904
 18. ערך מבואי הים במלחמה – 3 במרץ 1904
 19. התנפלות חדשה על פורט ארטור – 28 במרץ 1904
 20. הלקח אניות מסחר בשבי – 28 במרץ 1904
 21. כבוד לגיבורי מלחמת הים ליד טשימולפא – 4 באפריל 1904
 22. קבלת פני הספנים הגבורים – 12 באפריל 1904
 23. על דבר מות האדמירל מאקאראוו – 17 באפריל 1904
 24. אדמיראל סקרידלוב – 18 באפריל 1904
 25. שיחה עם קונטר-אדמירל רוז'סטבנסקי – 19 באפריל 1904
 26. אובדן אנית השריון „פטרופבלובסק“ – 21 באפריל 1904
 27. תלגרמה על אי-ההצלחה של צי האוקינוס השקט – 24 באפריל 1904
 28. האסקדרא הוולאדיבוסטוקית – 2 במאי 1904
 29. גי החזיון בפורט-ארטור – 6 במאי 1904
 30. המעשים האחרונים ליד פורט-ארטור – 8 במאי 1904
 31. המזיקים המשוטטים – 8 ביוני 1904
 32. אניות המסחר שנתפשו על ידי היפונים – 10 ביוני 1904
 33. על הים – 23 ביוני 1904
 34. ע"ד הטבעת אניות המשא היאפאניות – 23 ביוני 1904
 35. פלוגת האניות הולאדיבוסטוקית אצל חופי יאפאן – 26 ביוני 1904
 36. מקרה אסון שקרה לאנית-המרוץ "באגאטיר" – 26 ביוני 1904
 37. יציאת האסקדרה הפורט-ארטורית – 4 ביולי 1904
 38. קרב הים הצהוב: תלגרמות של הצפירה – 15 באוגוסט 1904
 39. קרב הים אצל טשיפו (קרב הים הצהוב) – 21 באוגוסט 1904
 40. הורדת הדגל מאנית השריון „צעסארעוויטש“ – 2 בספטמבר 1904
 41. ערך התלגרף בלי חוטי הברזל – 5 בספטמבר 1904
 42. האסקדרא הבאלטית – 13 באוקטובר 1904
 43. האסון בים הצפוני (תקרית דוגר בנק) – 28 באוקטובר 1904
 44. הפגע בין רוסיא ואנגליא בים הצפוני – 30 באוקטובר 1904
 45. על פני הים – 19 במאי 1905
 46. מצביאי הנלחמים בטסושימא – 1 ביוני 1905
 47. האסונות המבהילים בטסושימא – 1 ביוני 1905
 48. אניות מיוחדות למכתבי עתים – 1 ביוני 1905
 49. ציי הרוסים והיאפאנים לפני טסושימא ואחריה – 1 ביוני 1905
 50. מפלת הצי הרוסי בטסושימא – 2 ביוני 1905
 51. טסושימא: פרטי המלחמה שעל הים – 4 ביוני 1905
 52. פרטי השבי של רוז'סטבנסקי – 6 ביוני 1905
 53. דמות המלחמה על הים – 1905
 54. הודעת מפקד אנית המוקשים "גראזני" – 24 ביולי 1905

המלחמה האיטלקית-עות'מאנית (1911–1912)

 1. הרעשת חוף ביירוט – 26 בפברואר 1912
 2. אניות איטלקיות ירו על נמל ביירוט – 28 בפברואר 1912
 3. אניות שריון איטלקיות במימי ביירות – 2 בספטמבר 1912

מלחמת הבלקן הראשונה (1912–1913)

 1. דיגים יהודים מצילים תורקים ממות – 15 בנובמבר 1912
 2. גורל אנית המרוץ "האמידיה" אינו ידוע – 24 בנובמבר 1912
 3. "מלטה ואר" ! – 1913
 4. ביקור עורכנו ב„החמדיה“ – 1913
 5. אנית המרוץ הטורקית "האמידיה" – 1913
 6. ה"חמידיה" באלכסנדריה – 1913

מלחמת העולם הראשונה (1914–1918)

 1. מגפת הגרמנים על הים – 30 באוגוסט 1914
 2. הנצחון האנגלי הראשון בים – 1 בספטמבר 1914
 3. הכוחות הימיים של ממשלות אירופה במזרח הרחוק – 2 בספטמבר 1914
 4. כוחה של אנגליה – 8 בספטמבר 1914
 5. המלחמות בים – 24 בספטמבר 1914
 6. ה„אמדן“ צללה עם כל מלחיה / ספטמבר–נובמבר 1914
 7. האנגלים החריבו את ה"אמדן" וה"קניגסברג" / 15 בנובמבר 1914
 8. אניה תחת-מימית רוסית ברחה מאיטליה – 19 באוקטובר 1914
 9. על דבר ה"אמדן" / 25 בנובמבר, 7 ו-14 בדצמבר
 10. פרטי המלחמה עם „געבען“ ו„ברסלוי“ – 9 בדצמבר 1914
 11. מערכה ימית חשובה (קורונל ואיי פוקלנד) – 15 בדצמבר 1914
 12. על הים השחור – 10 בינואר 1915
 13. אבדן סיירת הסוחר החמושה "באיאנו“ – 14 במרץ 1915
 14. לאבדן אנית המרוץ „דרזדן“ – 17 במרץ 1915
 15. אבדות הצי המאוחד בדרדנלים – 21 במרץ 1915
 16. עזרה ליהודי פלשתינה באנית מלחמה אמריקנית – 25 במרץ 1915
 17. המלחמה על הים – 2 באפריל 1915
 18. אובדן אנית המרוץ "מג'ידיה" – 13 באפריל 1915
 19. אבדת האניה "לוזיטאניה" – 12 במאי 1915
 20. ע"ד האסון של "לוזיטניה" – 28 במאי 1915
 21. אבדת "לוזיטאניה", סיפורו של עד ראיה – 9 ביוני 1915
 22. בדותות הגרמנים – 13 ביוני 1915
 23. אבדן אניות – 4 ביולי 1915
 24. הצוללת U-9 בים הצפוני – 14 בנובמבר 1915
 25. הצוללת העותמנית "מסתג'יב" – 22 בנובמבר 1915
 26. על חזית איטליה – 1 ביוני 1915
 27. מאורע "באראלונג" – 17 בינואר 1916
 28. פרשת אנית הקיטור האנגלית „אפעם“  6 בפברואר 1916
 29. הצעיף על פני ה„מאֶעווע“ – 11 בפברואר 1916
 30. הצי הרוסי – 11 בפברואר 1916
 31. הממורנדום של ממשלת גרמניה ע"ד מלחמת הים – 13 בפברואר 1916
 32. הד הקטסטרופה של ה"טובאנטיה" – 19 במרץ 1916
 33. פעולתן של התת-מימיות – 28 במרץ 1916
 34. הודעת האנגלים ע"ד הקרב עם "גרייף" – 28 במרץ 1916
 35. שאלת הצוללות ותפקידן בעתיד הקרוב – 4 באפריל 1916
 36. דרישה שהצי האנגלי יראה בפועל את כוחו – 10 באפריל 1916
 37. שאלת הצוללות וספינות המסחר המזוינות – 14 באפריל 1916
 38. אבדות הצי האנגלי – 17 באפריל 1916
 39. הנסיעה האחרונה של ה"קרונפרינצסה צעציליא" – 17 במאי 1916
 40. מלחמת הציים בים – 4 ביוני 1916
 41. התת-מימית במצוקותיה – 25 ביוני 1916
 42. בדבר אבדן ה„מערקור“ – 26 ביוני 1916
 43. התת מימיות הגרמניות הטביעו כאלף אניות עד היום – 2 אוגוסט 1916
 44. מלחמת הצוללות – 23 בינואר 1917
 45. מפלאות הצוללות – 22 בפברואר 1917
 46. צי המלחמה האמריקני – 17 במרץ 1917
 47. האנגלים ומלחמת הצוללות – 21 במרץ 1917

ציי מלחמה

הצי האוסטרו-הונגרי

 1. מלחמה כבדה אצל האי ליסא – 1866
 2. אנית המגדל החדשה "קראָנפרינץ רודאלף" – 1887

הצי המלכותי האיטלקי

 1. מלחמה כבדה אצל האי ליסא – 1866
 2. חנוכת צי איטאלקי – 1891
 3. המלחמה בשודדי הים האדום – 1902
 4. אניות שריון איטלקיות במימי בירות – 1912

הצי המלכותי האיראני

 1. צי השאך הפרסי – 1889

הצי האמריקאי

 1. היהודים העובדים בצי האדיר האמיריקאני – 1896
 2. הלייטנאנט-קאמאנדאנט מאריקס העברי – 1898
 3. אבדן אנית המגן האמריקאנית "מאֶין" – 1898
 4. החקירה בדבר אבדן האניה „מֵיין“ – 1898
 5. דרייפוס האמריקני בראשית המאה – 1899
 6. אנית מגן שקעה לקרקע הנמל – 1902
 7. פגישת האיסקאדרה האמיריקאית – 1911
 8. צי המלחמה האמריקני – 1917

הצי המלכותי הבריטי

 1. אניות איבה בריטאניות לקיסר מחינא – 1863
 2. נהמת הכפיר הבריטאני באלכסנדריא – 1882
 3. הרעשת אלכסנדריה מן הים – 1882
 4. אסירי מלכות ברחו מהאניה "תמר" – 1885
 5. אנית קטור היותר גדולה עד כה – 1887
 6. טביעת אנית המגן "ויקטוריה" – 1893
 7. אסון האניה "ראפידאן" – 1899
 8. אניות חדשות באנגליא – 1901
 9. תגברת ההזדיינות באנגליה – 1904
 10. המיניסטריון דרדנוט – 1911
 11. נאום צ'רצ'יל על עניני הצי האנגלי – 1912

הצי הקיסרי הגרמני

 1. אשכנז בים – 1899
 2. המיניסטריון דרדנוט – 1911

הצי הקיסרי היפני

 1. מות גבורים בעד המולדת – 1912

הצי הקיסרי הסיני

 1. אניות איבה בריטאניות לקיסר מחינא – 1863
 2. קידוש אניה חינאית חדשה בחוף שטעטטין – 1883
 3. הצי החינאי – 1911

הצי העות'מאני

 1. "מוקאדאמיא חאיר" – 1873
 2. אנית מלחמה תוגרמית טבעה בחופי יאפאן – 1890
 3. יציאת הצי התורקי מהנמל לתרגיליו – 1909
 4. האניה השולטנית "ארטורול" – 1909
 5. החג בקושטא – 1910
 6. הצי העותמני בביירות – 1911
 7. הוד מלכותו השלטן בסלוניקו – 1911
 8. הצי העותומני והיהודים – 1911
 9. ביקור עורכנו ב„החמדיה“ 1913
 10. "מלטה ואר" ! – 1913
 11. אנית המרוץ הטורקית "האמידיה" – 1913
 12. ה"חמידיה" באלכסנדריה – 1913

הצי הצרפתי

 1. אנית מלחמה על שרטון בחוף יפו – 1891
 2. קבלת פני נשיא צרפת בקרוינשטאדט – 1902
 3. המהפכה במארוקו – 1903

הצי הקיסרי הרוסי

 1. האניה הנפלאה "פופוב" – 1875
 2. מסע יורש העצר יר"ה – 1891
 3. אבדן אנית המגן "רוסאלקא" – 1893
 4. חג התחלת בנין האניה "שטנדרט" – 1893
 5. ביקור הצי הרוסי בטולון – 1893
 6. השקת אנית מגן החוף "סניאבין" – 1894
 7. האסון באנית המגן "סיסוי וליקי" – 1897
 8. "הנסיך פאטעמקין" ו"רוסלקא" התנגשו זו בזו – 1901
 9. הורדת האניה החדשה "אצאקאוו" – 1902
 10. לאן הולכים כספי העם – 1907
 11. המיניסטריון דרדנוט 1911
 12. הצי הרוסי – 11 בפברואר 1916
 13. טביעת אנית מלחמה רוסית – 1913

המרד באוניית הקרב "פוטיומקין"

 1. המאורעות באנית-השריון "הנסיך פוטיומקין" – 5 ביולי 1905
 2. המרידה בין האניות הרוסיות – 7 ו-14 ביולי 1905
 3. אחרית "פאטומקין" ומאורעותיו – 9 ביולי 1905
 4. על דבר הכנעת "פוטומקין" – 12 ביולי 1905
 5. אחרית "פוטומקין" –12 ביולי 1905
 6. שיחה עם אנשי "פוטומקין" – 19 ביולי 1905
 7. המעשה בהספינה הרוסית "פוטומקין" – 21 ביולי 1905