הרעשת חוף ביירוט – 1912

טלגרמות.

[26 בפברואר]

המצור על ביירוט.

קונסטנטינופול. נתפרסמה הודעה רשמית על דבר היריות על ביירוט. נטבעו האניות „אוונוללא“ ו„אנגורא“. על התושבים נפל בראשונה פחד והמהומה גדלה, אך במהרה שבו למנוחתם. שר העיר בקר את כל העיר ופרסם לתושבים כרוז, שבו הרגיע את רוחם. נהרגו 15 ונפצעו 100 איש.

דמשק. נשלחו לביירוט שלשה אסקדרונים.

לונדון. לסוכנות רייטר מודיעים מקושטא, כי בין הנהרגים בביירוט יש שני נתיני רוסיה.

רומא. בדבר סבות המלחמה על ביירוט מודיעים, כי להאיטלקים נודע, שבחוף זה עומדות אניות צבא טורקיות ומעבירות קונטרבנדה והןן אומרות להתנפל על אניות המשא של האיטלקים. אז קבלו אניות האיטלקים פקודה ללכת לביירוט ולהטביע את אניות הטורקים.

פאריז. לסוכנות האוואס מודיעים, כי שתי אניות צבא איטלקיות הופיעו לפני הנמל בביירוט ודרשו מאת הגוברנטור, שיסגיר להם את שתי האניות. הגוברנטור דחה את הדרישה. אז התחילו האיטלקים לירות על העיר והטביעו את אחת האניות והלכו להם. בעיר התחילו דימונסטרציות נגד בני הנכר.

* * *

סיירת איטלקית מפגיזה את נמל ביירות, 24 בפברואר 1912. מקור: ויקישיתוף

טלגרמות.

[27 בפברואר]

המלחמה בין טורקיה ובין איטליה.

ביירוט. המצב בעיר טוב. התושבים שבו למנוחתם. הוכרז מצב של מלחמה.

[…]

קונסטנטינופול. מועצת המיניסטרים החליטה: לשלח את נתיני איטליה מסוריה ופלשתינה מלבד האיטלקים השייכים להכהונה והנמצאים בחסותה של צרפת. גירוש זה יצא לפועל במשך שבועים ימים.

קונסטנטינופול. שר החבל מודיע, כי על ידי היריה על העיר נתקלקלו הבנינים של הבנקים: העותומני, הסלוניקי, הבנק האשכנזי, הביזרה המסחרית ובית הנהגת הפוליציה. על העיר נחתו 21 כדורי יריות. מספר הנהרגים והפצועים לא הוברר עדיין. אך בטוח הוא, כי המספר עולה על המספר שהודיעו תחלה, כי באניה „אוונולא“ בלבד אבדו חמשים אנשים.

קונסטנטינופול. מביירוט מודיעים, כי בשעת הרעשת החוף על ידי האיטלקים הזדיינו הערביים, הטורקים והדרוזים והתנפלו על נתיני חוץ לארץ. יש הרבה הרוגים ופצועים וביניהם נתין רוסי. בערב, כאשר התרחקו אניות האיטלקים נמשכו הפרעות. על הקונסולים הרוסי והאוסטרי שנסעו במרכבה התנפל ההמון, והם ניצולו רק במקרה ע"י ערבי אחד, היודע את הקונסול הרוסי. הוואלי השתמש בכל האמצעים לפזר את ההמון, והשיג את זה רק בלילה בעזרת הצבא.

* * *

"אנווילה", ספינת התותחים הטורקית שנפגעה בהרעשת נמל ביירות. מקור: ויקישיתוף

טלגרמות.

[28 בפברואר]

המלחמה בין איטליה וטורקיה.

ברלין (טלגרמה פרטית). בחוגי הדפלומטים עוברת השמועה, כי הממשלות ולא הגישו ולא תגשנה מחאות כנגד מעשיה של איטליה, אשר הרעישה על ביירוט, באשר צי איטליה לא הרעיש על עיר שאין לה מגינים, אך השחית את ספינות המלחמה של אויבה בשעת מלחמה ומעשה שכזה הוא מותר על פי חקי העמים, ואם כדורים אחדים נפלו אל בתים אחדים מבתי העיר, אין בכך כלום.

ווינא (טלגרמה פרטית). העתונים באוסטריה דנים לחובה את מעשיה של איטליה בביירוט. חושבים, שאיטליה התכוונה להקים מהומה בחופי הים, כדי לאכוף בזה על הממשלות הגדולות, שתפעלנה על טורקיה, כי תוותר על תנאיה. העתונים האלה מזהירים את אירופה מפני הסכנה הצפויה למסחר ממעשיה של איטליה.

ווינא (טלגרמה פרטית). לסופרו של העתון הווינאי „נייע פייע פרעססע“ אשר ברומא, הודיעו ממקור נאמן, כי לפי דעת ממשלת איטליה, היתה לה הרשות לירות על ביירוט, מפני שהיא מבצר הים של אויבה; איטליה מחויבת אך לשמור את האמנה שבינה ובין אוסטריה על דבר הגבלת פעולות המלחמה בים האדריאטי ובים יון.

פאריז (טלגרמה פרטית). אפילו העתונים המצדדים תמיד בזכותה של איטליה, מתרגזים עתה על מעשיה, שהם רעים מאד לעסקי אירופה.

לונדון (טלגרמה פרטית). העתונים מתרגזים על מעשיה של איטליה ולפי דעתם יגרמו המעשים האלה לאיטליה, שלא על נקלה תוכל לפעל את פעולותיה בים האגאי, מפני אשר הממשלות התחילו לחשוד אותה, כי למטרות שונות ונסתרות היא שואפת.

קונסטנטינופול (טלגרמה פרטית). מביירוט מודיעים באופן רשמי, כי הכדורים של צי איטליה לא הזיקו כלום בתוך העיר ושום איש מהתושבים לא ניזוק מהם. אך חיילי המשמר של ספינות טורקיה נפלו. נפצעו 98 איש.

קונסטנטינופול (טלגרמה פרטית). אתמול בערב יצאה הפקודה מאת הסולטן לגרש מטורקיה את כל נתיני איטליה.

קונסטנטינופול (טלגרמה פרטית). לפי הידיעות האחרונות נהרגו בביירוט עד כדי 300 איש ומתוכם 52 מחיל המשמר של ספינות טורקיה.

קונסטנטינופול (טלגרמה פרטית). מסלוניקי מודיעים, כי הידיעה על דבר האיטלקים אשר הרעישו על ביירוט, עוררה שם מהומה גדולה, מפני שחוששים, כי הצי האיטלקי ירעיש גם על סלוניקי. הממשלה הוציאה פקודות מיוחדות בדבר ההגנה.

[…]

קונסטנטינופול (טלגרמה פרטית). הוברר, כי בביירוט נהרגו 58 איש ובתוכם 36 תושבים. נפצעו פצעים שיש בהם סכנה 68 איש ובתוכם רוסי אחד.

[…]

פאריז. ציר טורקיה מסר לראש המיניסטרים את האגרת של ממשלת טורקיה, שבה הם מוחים נגד ההרעשה על ביירוט.

רומא. אחד העתונים, המביע את ההשקפות של החוגים הפוליטיים, מעורר שאלה בדבר הצורך שישלח הצי להדרדנלים. מכיון שאין כל אפשרות לכלות את המלחמה בטריפוליס, יש רק עצה אחת למען הכריח את טורקיה לבוא במו"מ של שלום: להחל את המלחמה בים בעזרת הצי. התוצאות הטובות של המלחמה על-יד ביירוט הוכיחו, כי הצי מביא תועלת רבה. על ידי זה תחפוצנה הממשלות להתערב בדבר ולהביא לידי גמר את המלחמה.

לונדון. סוכנות רייטר מודיעה, כי ממשלת טורקיה החליטה, שאם יתחילו מעשי מלחמה בים התיכון ובים האגיאי – תאחז באמצעים נמרצים למען הגנת הדרדנלים.

ביירוט. בעת היריה נתקלקלו בניני הבנקים העותמני והסלוניקי. נהרגו ונפצעו 30 חיילים טורקים.

* * *

שברי ספינת הטורפדו הטורקית "אנגורה" בנמל ביירות. מקור: ויקישיתוף

חדשות היום.

[29 בפברואר]

הודעה מאת איטליה לרוסיה. ממשלת איטליה שלחה טלגרמה למיניסטר החיצון הרוסי, כי האניות האיטלקיות לא ירו על העיר ביירוט ולא הפירו אפוא את תנאי המלחמה המקובלים באירופה. היריות היו מכונות לשתי אניות חפשיות שנמצאו בחוף ביירוט. הקבינט ברומי אינו חושב להרחיב את חוג פעולתו במלחמה, אך רצונו להשאיר לעצמו את הזכות לשמור לבל יעבירו הטורקים כלי זיין לטריפוליס בדרך גנבה.

הבאורים הללו הרגיעו את המיניסטריון שלנו והוא ישפיע מצדו על המיניסטריונים בצרפת וביתר הארצות, שיתנו הפעם סליחה לאיטליה וישכחו את עון היריה על ביירוט.


"הצפירה", שנה שלושים ושמונה, מס' 38, 26 בפברואר 1912, עמ' 3; מס' 39, 27 בפברואר 1912, עמ' 3; מס' 40, 28 בפברואר 1912, עמ' 3; 2מס' 41, 29 בפברואר 1912, עמ' 2. העתקים דיגיטליים באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s