מערכות המלחמה בפורט ארטור – 28 בפברואר 1904

טלגרמות

של הנציב הגנרל-אדיוטנט אלעקסעיעוו של שם הוד־מלכותו

מיום 13 פברואר שנת 1904.

I

בהכנעת-אמון הנני מודיע להוד-מלכותו שביום 11 נראו בקרבת פארט-ארטהור 17 אניות מלחמה של האויב, 12 נושאות-פחים ואניות-קיטור; אולם לא קרבו כל כך, עד שאפשר יהיה לירות אליהן.

באותו יום הפליגו בים האניות-החוזרות „באיאן“, „אסקאלד“ ו„נאוויק“. יחד עם האחרונה שבו נושאות-הפחים שלנו ממפרץ ים-היונים, ובאותה שעה כוננו אל „נאוויק“ שתי אניות-חוזרות יאפאניות, אך נשארו מרחוק. בערב באו האניות-החוזרות אל הנמל.

בליל 12 פברואר הפליגו בים נושאות-הפחים שלנו. בלילה נראו עוד הפעם נושאות-הפחים היאפאניות, אשר ירו אליהן „רעטוויזאן“ והסוללות.

מהסוללה No. 18 מודיעים שהטביעו נושאת-פחים אחת של האויב.

בשעה התשיעית בבקר נראו בקצה האופק 14 אניות יאפאניות.

באניות-הקיטור של האויב, שטבעו בתגרת ליל 11, נמצאו מפות של פארט-ארטהור, החוף אדאמס הים-הצהוב. מאחת האניות שבערה נמצאו מתוחים חוטי-ברזל ובתוכה – סוללות אלקטריה. החוטים נגדעו ואת הבערה כבו.

II

האסקדרה של האויב במספר 16 אניות קרבה מעבר דאלני אל מבצר פארט-ארטהור לערך בשעה האחת-עשרה בבקר ביום 12 פברואר ותמטר כדורים על „אסקאלד“, „באיאן“ ו„נאוויקׅ“, אשר נמצאו מחוץ לגבול החוף, וגם על המבצר ארכה היריה כחצי שעה ואז באו אניותינו אל החוף. האויב ירה עוד רגעים אחדים אל אחת הסוללות ואחר הרחיק במדה כזו, שלא הגיעו אליו היריות, אך לא נעלם מן העין לגמרי. באותה שעה נפרדו ארבע אניות-חוזרות של האויב ותבואנה אל מפרץ ים-היונים, ששם החלו לירות מהרה אל נושאת-הפחים שלנו, שהסתתרה במפרץ הנ"ל, גם ירו אל החוף, ואז שלח המפקד שמה אנשי-צבא. היריה הזאת ארכה כעשרים רגעים. עלית-צבא על החוף לא היתה, האניות-החוזרות של האויב הלכו להן. נעשו אמצעים מתאימים למטרתם, למען קדם את פני האויב, אם יאמר להתנפל מצד הים. מצבאנו נפצע רק איש אחד בסוללה.

מעניני המלחמה.

לעתון המילאַני „סעקאָלאָ“ מודיעים מסאנט-יאגא, כי ממשלת יאפאניה קנתה זה עתה מאת ממשלת צ'ילי, אשר בדרום אמיריקה, שלש אניות מלחמה. המשא-ומתן בדבר הקניה התחיל זה כבר, אך עתה אחרי שפרצה המלחמה בא לידי גמר. כל שלש האניות האלה נבנו באיטליה. הגדולה מהן „קאפיטאנא פראט“ – אניה-חוזרת לבושת-שריון – מכילה 6,900 טאן – עוברת בשעה 15 קשרים ומזוינה באחד עשר כלי תותח; השניה אניה-חוזרת „האקאבוקא“ בת 4,500 טאן ומהירות מהלכה 23 קשרי לשעה; והשלישית – אניה להשחתת מוקשים אשר מתחת להמים „אדמיראל קאנדעל“ בת 750 טאן ומהירות מהלכה 21 קשרים.


"הזמן", שנה שנייה, מס' 33, 28 בפברואר 1904, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

* * *

הסיירת הרוסית Askold בפורט ארתור, 1904. מקור: ויקישיתוף

במקום מערכות המלחמה.

פטרבורג. (המ.) תלגרמא מאת פלוג. האסכדרא של האויב, בת 16 אניות, באה מדאַלני לפאָרט-ארטור בשעה 11 בבקר יום 12 לח"ז, ותחל להמטיר כדורים על האניות „אסקאלד“, „באיאן“ ו„נאוויק“ הנמצאות בחוף הפנימי. בסוללות המבצר ארכה היריה חצי שעה, ואז באו אניות-המרוץ שלנו אל החוף. האויב, שירה במשך מינוטין אחדים מבאטריא אחת, החל להתרחק, ויהי נראה לעומדים על הסוללה, אבל הרחק ממטחווי כדורים. אז נפרדו מעל האסכדרא ארבע אניות-מרוץ של האויב ותלכנה אל מפרץ גאלובאי ותחלנה לירות אל סירות הטורפידין שלנו הנמצאות שם, גם ירו בעוז אל החוף. שר המבצר שלח שמה חיל. היריה במפרץ גאלובאי ארכה 20 מינוטין; על החוף לא עלו. אניות-המרוץ של האויב התרחקו. אבדותינו: אחד נפצע מן הבאטריא.

פטרבורג. (המ.) תלגרמא מאת הנציב מיום 13 פברואר:

באחד עשר ח"ז, ביום, סבבו ליד פארט-ארטור 19 אניות-מלחמה של האויב עם 12 אניות טורפידין ואולם לא קרבו כמטחוי כדור. ביום ההוא שטו אל הים אניות-המרוץ „באיאן“, „אסקולד“ ו„נאוויק“. עם זאת האחרונה שבו לפארט-ארטור אניות-הטורפידין שלנו. כנגד „נאוויק“ יצאו שתי אניות-מרוץ יאפוניות, ואולם נשארו הרחק מאחור.

בחוף נראו עוד הפעם אניות-טורפידין יאפוניות, ואליהן ירו מ„רעטוויזאן“ ומהסוללות. אנית-טורפ' אחת של האויב נטבעה.

בשעה 9 בבקר נגלתה במרחבי האופק אסכדרא בת 14 אניות.

על אניות-הקטור של האויב, שנטבעו ביום 11 לח"ז אחרי ההתנפלות בלילה, נמצאו מפות פארט-ארטור והים הצהוב. על אחת האניות הבוערות נמצאו חוטי הובלה של באטריא. את החוטים הפסיקו ואת האש כבו.

לונדון. „דיילי מאיל“ מודיע מניוטשיואנג, כי שם בא מיסיוניר רוסי ממוקדין וידיעה בפיו, כי היאפאנים עלו על היבשה בלשון-ים פאססיעט והם הולכים לגירין. בדרכם תקעו יתדם בחונטשון. בווין חושבים את הידיעה הזאת כרחוקה מן האמת.

פארט-ארטור . (הר.) כאשר בדקו את אניות-הקטור שהיאפונים חפצו לחסום בהן את מבוא הנמל, נגלה כי הן היו טעונות פחם ונפט מחוץ. על מדרגות האניות נמצאו חוטים מחוברים אל בטריא איליקטרית.

ביום 13 לח"ז בשעה 1 אחרי חצות לילה נגשו כמה אניות-טורפידין יאפוניות אל החוף עם נִסֵי תרנים מתוחים, למען התחפש והתנכר, ואולם „רעטוויזאן“ הכירתן, ותחל לירות עליהן, וסוללות המבצר עזרו לה. היריה ארכה עד הבקר ואז התרחקו אניות-הטורפידין. היום בבקר נראתה האסכדרא היאפונית במרחב האופק, ובשעה 11 עם 15 מינוטין הקריבה יותר. כלי התותח שלנו החלו לירות והאסכדרא היאפונית ענתה. השלכת הכדורים ארכה כדי 40 מינוטין בלי תוצאות מוחשיות. כמה כדורים נפלו העירה, בלי הסב כל נזק. מחכים לעלית היאפונים על היבשה.

[…]

פטרבורג. (ס' ר'). תלגרמה באה מאת הנציב העליון במזרח הרחוק הגינרל-אדיוטאנט אלעקסיוב על שם כבוד הדר מלכותו אדוננו הקיר"ה מיום 13 פעב' לאמר: בתור מלואים לתלגרמה מיום 13 פעברואר זה הנני מודיע בהכנעה גדולה לכבוד הדר מלכותך על אדות הדבר הזה:

ביום 12 פעב' אחרי שקיעת הלבנה הכה „רעטוויזאן“ בפורט-ארטור אחור פעמים אחדות את אניות הפחים של האויב ושתים מהן נהרסו כלה. בים רדפו אניות הפחים שלנו אשר בראשן יעמדו הקאפיטאן ממדרגה I מאטוסעוויטש והקאפיטאן ממדרגה II הנסיך ליוואן אחרי אניות הטורפידין של האויב. ואולם אניות גדולות לא פגשו. בבוקר היום ההוא נשלחו אניות-המרוץ „באיאן“, „דיאנא“, „אסקולד“ ו„נוביק“ להגות את אניות-המרוץ היאפאניות מן המסלה ולהניאן מרדוף אחרי מקצת אניות-הפחים שלנו השבות. מהן נקרעה אניה אחת ע"י ארבע אנית-מרוץ יאפאניות והיא הסתתרה בעומק לשון הים הקטנה, אשר ירו אליה שם ממרחק רב. הרוגים ופצועים לא היו בה. הצי היאפאני בראותו את אניות-המרוץ שלנו, נקרב אל המבצר, ומשם ירו כלי התותח יחד עם כלי התותח מעל האניות בשעה 10 וחמשים מינוט. אניות-המרוץ בירותן אל מול האויב נכנסו אל הנמל אחרי אניות הפחים. כדורי האויב ברובם אינם משיגים את מטרתם. זולת מלח אחד שנפצע אין לנו כל אבדה. הצי היאפאני משליך כדורים על פורט-ארטור, ומספר האניות שלו הוא שבע עשרה ועמהן שמונה אניות טורפידין, ואתמול ביום 12 פעב' היה מספרן שתים עשרה.


"הצפירה", שנה שלושים ואחת, מס' 39, 28 בפברואר 1904, עמ' 2. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s