מלחמה כבדה בין הצי היאפאני והצי הרוסי – 31 במאי 1905

המלחמה הגדולה בין הרוסים והיאפאנים על פני הים.

ביום השבת העבר היתה מלחמה כבדה במֵצר הים של קוריאה בין הצי היאפאני והצי הרוסי. ושלשום ביום הראשון לשבוע, החלו הסוכניות המשפיעות עלינו תלגרמות להריץ לנו ידיעות בערבוביה גדולה, עם הרבה שבושים וחלופי נוסחאות ע"ד תוצאות הקרב העז. אתמול, ביום ב' לשבוע, נמשכה עוד הערבוביה של שמועות, אבל מהצהרים ואילך, אתמול, הלך הדבר הלוך והתברר מה היה קץ הקרב הנורא ההוא. עד לאיזו מדה גדלה התבוסה, ההיו בקרב ההוא כל אניות הרוסים, או רק מקצתן, וכמה אניות מלחמה יאפאניות עמדו ממולן – בנוגע אל השאלות האלה עוד השמועות סותרות ומכחישות זו את זו, ואין שום עתון, אפילו מן המומחים היתרים, יכול לקבוע בנידון זה דבר נכון עתה. כידיעה קרובה ביותר אל האמת נחשבה אתמול זו של הקאָנסול האמריקני בנאגאַסאקי, שעל פיה הטבעו שש אניות רוסיות. את הידיעה הזאת כבר הבאנו בגליון של אתמול, ונביאנה עוד הפעם בזה:

וואשינגטון 28 מאי. [סוכנות רייטר מפי סוכנות וואָלף]. הקאָנסול האמיריקאני בנאגאסאקי הודיע בתלגרף להדיפרטמנט של ממשלתו (באמריקא), שהיאפאנים הטביעו אנית מלחמה רוסית ועוד ארבע אניות מלחמה של הרוסים, ואניה אחת מובילה את כלי התיקון – במיצר הים הקוריאני.

התלגרמא הנ"ל היתה כמו סיוע לזו שבאה מעיר טיענטסין (בחינא) ביום הנ"ל, שעה 5 רגעים 30 בבוקר, אל העתון „טריבונא“ היו"ל ברומי, אשר בה נאמר, כי אסון מלחמה גדול היה במיצר הים טסושימא, וארבע אניות רוסיות צללו והרבה מהן ניזוקו הרבה או מעט. על שמועה זו הוסיף העתון הרומאי את דבריו: אפשר לחשוב את הצי הבלטי כמי שאיננו עוד.

ההחלטה האחרונה הזאת היתה בעינינו כמוגזמת מאד, בהיות כי טרם נודע: א) כמה ניזוקו היאפאנים, ואיזה אניות מאסכדרתם נשברו או טבעו? ב) אם לא הצליחו הרוסים לפרוץ ולחדור עכ"פ במקצת אניותיהם משם והלאה, ואם אין עוד מקצת אניות רוסיות שטות וולאדיבוסטוקה?

לחשוב את הצי הבלטי כאלו כבר איננו – אפשר יהיה רק כשיבורר באופן רשמי, כי כל האניות טבעו, או נפזרו, וכי חלק מהאסכדרא לא אחז דרכו לוולאדיבוסטוק.

אדמירל טוגו על סיפון "מיקאסה". ציור מאת Tojo Shotaro, פברואר 1906. מקור: ויקישיתוף.

אחרי הספקות והמבוכות בשמועות של יום אתמול, הוסיפו, לפנות היום, התלגרמות לבוא בשפע רב – בקירוב, עפ"י הסדר הזה, שאנו עוברים עליו עוד הפעם בסקירה כללית, כדי לשים משטר בערבוביה.

מלונדון המציאה סוכנות ריטר ידיעה שבאה שמה מטסינגטוי, כי שמה באו תלגרמות חיניות, כי אצל אושימא במצר הים הקוראי מתחוללת מלחמה גדולה בים.

מפטרבורג באה תלגרמא שבאה שמה מחוץ מטשיפו ביום 28 מאי 12 שעות 40 רגעים לילה, שעפ"י ידיעות פרטיות שהגיעו אל הקאָנסול היאפאני פגע חלק גדול של האסכדרא הבלטית – אסכדרא יאפאנית במעבר קוריאה, ומלחמה התפרצה.

מטוקיא באה תלגרמא ע"י סוכנות ריטר, כי כל מה שאפשר לע"ע להודיע ע"ד המלחמה שהיתה אצל טסושימא הוא רק זאת: האסכדרא הראשית של רוז'עסטווענסקי הופיעה במצר הים הקוריאני, שטה בשני עמודים, העמוד האחד: אניות מלחמה, העמוד השני: אניות מחנה. כל שאר הידיעות כובשת הממשלה היאפאנית ואינה מוציאה.

אח"כ הודיעו מטשיפו, כי שם מרחוק נראתה הדיביזיה הראשית של הצי הבלטי בכניסתו בין טסושימא ובין גדות הים של יאפאן. ואח"כ באה ידיעה ע"י סוכנות ריטר משאנכיי, כי על בָּמתי ים של טסושימא נראו 5 אניות מגן, 2 אניות מרוץ, שבע אניות מהרסות-טורפידין רוסיות.

לרגל כל הידיעות האלה לא היה עוד ספק, כי קרב נורא התפרץ בכל עוז תקפו על פני הים, והסוכניות והרדקציות השונות החלו להרעיש בשאלות את בתי הפקודות של הצירים היאפאנים באירופא.

אבל הצירים היאפאנים באירופא לא קבלו ידיעות רשמיות ע"ד תוצאת הקרב.

כן הביאה אלינו הסוכנות הפטרבורגית היום את התלגרמא:

לונדון 16/29 מאי. סוכנות ריטר בדקה ומצאה, שהאמבאסאדה היאפאנית עדין לא קבלה עד היום בערב שום ידיעה רשמית בנוגע אל הקרב בין רוז'עסטווענסקי וטוגו.

ןעןד אתמול, כהודעת הברל' טגב"ל, קבל הוא מענה, על שאלה מעין הנ"ל, מאת סופרו מווין, כי גם האמבאסאדה היאפאנית בווין לא קבלה שום אשרתא אופיציאלית ע"ד אחרית הקרב בים.

וכתוספת למאורעות-של-אימה אלה הודיע הטגב"ל הנ"ל בתלגרמא פרטית, כי ביום 21 מאי היה מקרה אסון ע"י התנגשות וטעות, והצי הרוסי הטביע על במתי-ים של פורמוזא אנית קיטור אמריקנית גדולה נושאת משא. שם האניה לא נודע.

מה"ע רוסי הביא שמועה זו, והוסיף: אמנם אין השעה משחקת לרוז'עסטווענסקי רב-התלאות.

ואח"כ באה תלגרמא מטוקיא, שקדמה לתוצאות הקרב, לאמר:

„החלק היותר גדול של הצי הבלטי נוסע צפונה דרך האוקינוס השקט, אך הצי המתנדב נוסע ישר דרך תעלת טסושימא.

וממשלת יאפאן שלחה אל חינא דברים מזכירים את חובתה לפרוק את האניות הרוסיות במאָרזונג“.

עפ"י התלגרמא הזאת, שבאה אתמול, עוד אפשר היה לשער, כי האסון אשר קרה במצר הים הטסושימאי נגע אך אל הצי המתנדב, ואז לא היה נורא מאד בתולדותיו.

הנה כן, במשך כל יום אתמול, עד הערב, היו שתי שאלות, אשר עוד אז לא נפתרו:

א) האם אפשר לסמוך על ידיעות לא-רשמיות, ומדוע אין ידיעות בדרך המלך מיאפאן?

ב) אולי נגע האסון במצר הים הטסושימאי (הוא הוא הקוריאני) אך אל הצי הרוסי המתנדב, ולא אל רוב מנינה של האסקדרא הבלטית תחת פקודת רוז'עסטווענסקי?

אמש נפתרו שתי השאלות האלה, עפ"י תלגרמות שכבר באו בדפוס בגליון „הצפירה“ אתמול, אף ממקור הסוכניות הפטרבורגיות, כלומר: הנקראה „פטרבורגית“ וגם ה„באטבירו“.

הסוכניות הנ"ל הזכירו, כי יש ידיעה רשמית מיאפאן. הידיעה הרשמית מיאפאן הובאה לאירופא ע"י סוכנות רייטר, ובה נאמר שהצי רוז'עסטווענסקי נשמד ברובו, שתים עשר אניות מלחמה נטבעו או נלקחו. שתי אניות משא ושתי אניות צודדות טורפידין נטבעו.

ועוד לפני התלגרמא הזאת באה תלגרמא אל ממשלת אמריקא בוואשינגטון, מטוקיא, לאמר:

„אתמול, אחר הצהרים, (ביום השבת העבר), התנפל הצי היאפאני על האסקדרא הבלטית במצרי-הים הקוריאני, ויחזק מעמד. הד רעם היריה נשמע על שפת הים“.

הצי היאפאני כבר יצא ביום ההוא (ביום השבת) ויפלג על במתי ים של וואוזונג, בשעה תשיעית בבקר, והקרב פרץ בין השעה השניה והשלישית.

אך יחד עם התלגרמות הנ"ל עוד תלגרמות רבות באו מרוסיא, ויש מהן שהראו פנים בכל המאורעות האלה באופן כזה:

– לא כל הצי הרוסי השתתף בקרב, אך חלק מן הצי הרוסי בא הלום בכונה, כדי לטרוד פה את הצי היאפאני, ובין כה וכה יסע רוב הצי הרוסי לוולאדיבוסטוק.

בסגנון זה הודיע התלגרף בשם איזה עתון טסינגטואי. הסוכנות הפטרבורגית הביאה את ההשעה הזאת בשם העתון הזה, הכותב, כי לא כל הצי הרוסי היה באותו קרב.

ויחד עם זה באה ידיעה אל Journ. d. Paris מוואשינגטון. וגם היא הומצאה לידינו באמצעות הסוכניות הפטרבורגיות, והיא נבדלת מעט מן הגרסא של העתון הטסינגטואי הנ"ל. בה נאמר, כי אמנם היתה כמעט כל אסקדרת רוז'עסטווענסקי בקרב, אבל רוז'עסטווענסקי הצליח לעבור דרך מצר הים הקוריאני, בהפקירו ובהקריבו קרבן בכונה את האניות שאינן שווה כלום, ואולם עם יתר האניות נמלט ויפרוץ לאחוז דרכו הלאה לוולאדיבוסטוק.

ובכן עוד הפעם התעוררה שאלה כפולה וחדשה: ההיה רוב האסקדרא של רוז'עסטווענסקי בקרב במצר-הים הקוריאני (או הטסושימאי)? ואם תמצא לומר היה: ההוכה כולו, או נמלט משם צפונה לאחוז דרכו הלאה לוואלדיבוסטוק?

והנה בנוגע אל השאלה הראשונה באה ידיעה אל ה„דילי טלגרף“ מטוקיא, כי כל האסכדרא הבלטית היתה במצר הים של קוריאה. העתון הלונדוני מודיע:

שלש צנות-טורפידין רוסיות נראו היום (ביום 29 מאי) בבקר אצל אושיקאווא בקרבת יעססא. אתמול רבץ ערפל על הים היאפאני, אך בהעלות הערפל, נראה אור השמש בהדרו; רוח עזה היתה מנשבת, והים היה נרעש. האניות הרוסיות נראו בתחלה בשעה 6 בבקר, בקרבן אל האי טסושימא. דומה, שהיו שם אניות מחנה ממדרגה ראשונה, ומספרן שש. הערפל העטה עליהן מעטה כהה, אך בחלוף הערפל נסוגו אניות הרוסים לאחוריהן. עפ"י ידיעות שהגיעו, היו שם, בקרבת המקום הנ"ל עוד 21 אניות רוסיות.

לפי זה נשארו עוד 27 אניות רוסיות, אחרי אשר נפלו 14 אניות מלחמה וגם 2 אניות משא.

וידיעות מדויקות ע"ד אבדות הרוסים נמצאו לע"ע רק בשתי תלגרמות וואשינגטוניות:

„להדפרטאמנט של הממשלה הודיעו, שהאניה הרוסית הגדולה „בורודינו“ טבעה במצר הים של קוריאה. אך הציר הרוסי והציר היאפאני לא קבלו ידיעות רשמיות.

והתלגרמא הטסינגטואית הנ"ל מעריכה את נזקי היאפאנים:

אנית מרוץ אחת ועשר צנות טורפידין.

אדמירל רוז'סטוונסקי. מקור: ויקישיתוף.

עוד כל הגרסאות והנוסחאות האלה נצברים על ידינו זה על גב זה, והסוכנות הפטרבורגית המציאה לידינו בת-קול זו, שבאה אליה מעיר שאנכיי, מיום הראשון לשבוע, בפני מסבירות וברוח אופטימית (בטחון) יתרה:

„מכל העברים תלגרמות באות לשאנכיי ומודיעות פה אחד ע"ד מלחמה שהיתה במקום אשר מעברו האחד נמצא אי טסושימא ומעברו השני גדותיהם של יאפאן. פרטים לא נודעים עדיין, אבל הנעימה („הטון“) של התלגרמות היא רצויה לרוסים. אומרים, כי אסקדרת וולאדיבוסטוק נטלה חלק במלחמה זו. חנות אנגלית דפה קבלה מטוקיא תלגרמא מודיעה ע"ד נצחון היאפאנים, אבל אין אדם מאמין בה. התרגשות הרוחות חזקה במאד מאד פה. כל אניות המלחמה שבנמל התחלצו והתפקדו. התלגרף לוואוזונג נתק, ולא נודעה הסבה. אניות המסחר אינן מפליגות בים, מפני האימה.“

התלגרמא האחרונה הזאת עוררה תקוה קלה אבל רק לשעה חדא.

עד כה ועד דכה, חוץ מהתלגרמא הטוקיאנית הרשמית הקצרה, שהבאנו למעלה, שררה דומיה גמורה בנוגע אל תנועות הצי. הרדקציות האירופיות והאמריקניות הרסו אל טוקיא בשאלותיהן ובהפצרותיהן הטרחניות, הקרספודנטים רצו הנה והנה כחזיזים, ויתפשו כל שר יאפאני, ויצורו על כל בית פקידות יאפאני, להציל ידיעה כל שהיא ע"ד תכסיס מלחמה נוראה זו, שלא היתה דוגמתה בכל קורות מלחמותיהם, ולא יכלו להציל דבר מפיהם. הכֶּבל והתלגרף היו נעולים בפני העתונים.

הבדל. טגב"ל טרח ויזרע תלגרמות הנה והנה, ואחרי הרבה טענות ומענות קבל מאת סופרו מלונדון תשובה זו:

„הידיעה הנכונה האחת היא, כי טוגו פגש בשבת העבר את האסקדרא הרוסית ויכוף אותה למלחמה ויפיצנה, ואח"כ החל לרדוף את האניות הרוסיות. שלטון-האניות בטוקיא איננו יכול להמציא ידיעות, מפני שבידו אין עוד כל הידיעות הדרושות.“

ועל השאלה אשר הוסיף העתון הנ"ל לשאול בלונדון איזה רֹשם עשתה השמועה ע"ד המאורעות בקרב הדיפלומטיא דהתם, השיבו משם באֹפן מתון וממוזג מאד, כנראה מפני דרכי שלום, לאמר:

„התבוסה והפזור של חלק הצי הרוסי, גם אם תתקיים השמועה ששלח הקאָנסול האמריקאני מנאגאסאקי ע"ד טביעת „בורודינו“ ועוד חמש אניות מלחמה – אינם חשובים הרבה מאד. השאלה היא: בכמה עלה לו לטוגו נצחונו, ובאיזה מצב נמצאות האניות שנמלטו מן ההפכה? אם נמלטו אז יוכלו גם הרוסים להתפאר, שהצליחו להבקיע להם דרך“.

ועל הדברים הנוחים האלה שבתלגרמא פרטית מלונדון מוסיף העתון הנ"ל:

„מדת ההתסתפקות הזאת בהערכת הערך המדיני והתכסיסי של הצלחת טוגו היא נכונה בעינינו. עכ"ז כבר נראה לנו ודאי, כי גדולה ההצלחה החיילית של טוגו, בשים לב אל זה, שאניותיו היו מקולקלות מעט מתשמיש מרובה, וגם מספרן מעט, אבל במה דברים אמורים, אם באמת עמד כל הצי הבלטי ממולו. עיקר השאלה הוא עתה בכמה אניות נמלט רוז'עסטווענסקי לוואלדיבוסטוק“.

הננו מְמַצים את חשבון יום אתמול והשאלות והספקות – עד כמה שנשארו עד היום.

היום הוסיפו התלגרמות לבוא ולהפיץ מעט אור על המאורעות הגדולים:

– ע"ד פרטי המלחמה ותוצאותיה

– ה„בטבירו“:

„הקרב במצר הים הקוריאני הוא הגדול והכביר בכל מלחמות הים שהיו מעולם. בקרב הזה נספו משני העברים: 3 אניות מגן; 6 אניות מרוץ (קרייצר); 2 אניות משא; 13 צנות טורפידין ומהרסות טורפידין.

„האירניגיה של הקרב היתה עזה  ומרירית.

„כחותיו של טוגו היו גדולים מכוחות הרוסים. (בודאי הכונה היא: על המקום ההוא).

„גם סבלה האיסקדרא הרוסית חוסר פחמים.

„העייפות של חיל האניות הרוסים היתה גדולה – אחרי מסע ענקי ארוך מאד.

„האניות (הרוסית) טבעו טבוע ועשות פרצים באויב עד הרגע האחרון.

„מצד האויב נטבעו: אניות מרוץ אחת ועשר צינות טורפידון.

„שתי אניות מגן רוסיות של משמר החוף ושתי אניות קטנות נפלו לשלל בידי היאפאנים.

„רוזסטבינסקי ניצל, ויסע הלאה צפונה לוואלדיבוסטוק.

„היאפאנים מודיעים בדרך רשמית, כי 3000 רוסים נפלו בידיהם בשביה, אך פה אין מאמינים בזה“.

אם נשים את התלגרמא הזאת, שבאה היום, אל מול התלגרמות של אתמול, וביחוד אל מול התלגרמא מוואשינגטון, ע"ד מה שהודיע שמה הקאָנסול האמריקאני מנאגאסאקי ע"י התלגרף, אז נראה, שהתלגרמא בפ"ב נתחברה על יסוד הידיעות ההן, אחרי שאי אפשר לפ"ב לקבל עתה תלגרמות מהמקור הראשון, מאת האניות המפוזרות, השטות בבהלה ובחפזון, הרחק מכל בסיס, ובלי חבור תלגרפי, באיזה אֹפן שיהיה.

בתלגרמא הנ"ל נזכרו שלש אניות מגן רוסיות שטבעו, ונאמר, כי שתים נפלו בידי היאפאנים. קרוב לשער, שהשלישית היא „בורודינו“. כן גם נאמר כי 6 אניות מרוץ נספו, ואח"כ נאמר, כי ליאפאנים אבדה אנית מרוץ 1 – לפי זה אבדו לרוסים 6 אניות מרוץ, אבל איזה מהן – לא הודיעה תלגרמא זו, שהיא, כנראה, קוֹמְפִּילצְיָא, כלומר לקוט תלגרמות ממקורים שונים.

באותה שעה המציאה לידינו גם הסוכנות הפטרבורגית את התלגרמא הזאת:

לונדון. הידיעות שבאו ממערכות המלחמה מעוררות את ההשערה, שהמכשלה (“уронъ„) שסבלה האסקדרא הרוסית נולדה לרגל צנות טורפידין ופצצות שמתחת למים.

רוז'דסטווענסקי אנוס היה לבחור את הדרך המסוכנת ביותר לנסוע בה ולא יכול היה להקיף מסביב, מפני חוסר פחמים. אומרים שהקרב היה עז. היאפאנים סבלו נזקים חשובים“.

ואחרי תלגרמא פטרבורגית-לונדונית זו, שלחה ה„סוכנות הפטרבורגית“ עוד תלגרמא אחת:

ברלין. עפ"י הידיעות שבאו ממערכות המלחמה הולכת מקצת האסקדרא הבלטית הרוסית צפונה, ואניות היאפאנים רודפות אחריהן. גם האניות שבאו לשאנחיי הן צפויות לסכנה, כי, לפי שאומרים, התנפלו היאפאנים בים ממול וואוזון על פלוגה רוסית מיוחדת.

התלגרמא חותמת בפרט טֶחְנִי לא חדש לגמרי:

„התלגרף בלי-חוט הביא עוד הפעם תועלת גדולה ליאפאנים, כי מיום הששי לשבוע העבר והלאה הודיעו היאפאנים מעל אי קוועלפארט איש לרעהו אתת כל תנועות האניות הרוסיות“.

הדבר היותר עיקרי בתלגרמות האחרונות הנ"ל הוא, כי רוזסטבנסקי ניצל, ומקצת האסקדרא נוסע לוולאדיבוסטוק.

אם נצרף לזה את הידיעה שה„יאפאנים רודפים את הרוסים“, אז נוכל  סוף סוף, למרות כל שנויי הגרסאות, להוציא מכולם יחד תמונה, אם לא גמורה בפרטיה, עכ"פ קרובה אל מצב הדברים בכלליותו.

הקרב הגדול היה אצל אי טסושימא תוצאותיו ידועות ברב או במעט. טוגו נצח שם את רוז'דסטבינסקי – אך לא עשה אתו כלה. והמלחמה עדיין לא נגמרה.

האסקדרא הרוסית יצא משם קטועה וקטופה, ומקצתה בבהלת חפזון ובמנוסה אל מול וולאדיבוסטוק.

הממשלה הרוסית לא יכלה עד עתה להשיג ידיעה מצדה, ולא לפרסם שום ידיעה רשמית, וכן גם לא יכלה ממשלת יאפאן להודיע דבר (זולתי ע"ד הקרב במצר הים הטסושימאי) – יען כי המלחמה עוד לא כלתה.

לכשיגיע רוז'עסטיוענסקי בשלום לוולאדיבוסטוק יודיע לממשלתו את פרטי הקרב – אבל עד אז הלא תהיינה עוד תגרות רבות, כי היאפאנים הם עשירים באניות מרוץ, והשתמשו ביתרון מהירותם להעביר את האניות הרוסים.

עד כה ועד כה מודיע הבאטיברו ע"ד הרֹשם בפ"ב. עד כמה שהוא מסתמן בעתונות המקומית שם:

„הנאוו' וור' כותבת: האסקדרא של רוז'דסטבנסקי, גרועה בכחה מזו של היאפאנים, אנוסה להלחם בעודנה נמצאת בתנאי מעמד יותר קשה. אעפ"כ החזיקה בקרבנו את תקות הנצחון. כנראה לא כך יצאה גזרה. אסון חדש נשקף לנו“.

„ה„בירג' וויעדומוסטי“ מודיעות: שמועות איומות נפוצו בפ"ד ע"ד מצב הצי. יסודים-להאמין, אבל מה יועיל אם נהפוך פנים אל האמת הנוראה? לעון יחשב לכחד, כי אפסה כל תקוה להשיב את שלטון הרוסים לקדמותו בים היאפאני ובים הצהוב“.

ה„רוס“ וה„סלאווא“ ממאנים להאמין. שאר העתונים מחשים.

זה הוא מצב הענינים כעת.


"הצפירה", שנה שלושים ושתיים, מס' 102, 31 במאי 1905, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s