פעולת הצי האוסתרי מתחילה – הרצאה תלגרפית רשמית – 13 ביוני 1915

פעולת הצי האוסתרי מתחילה.

הרעשת החופים האיטלקים מויניציה עד ברלטה.

ממקום גבוה קבלנו את ההרצאה התלגרפית הרשמית ע"ד פעולת הצי האוסתרי-האונגרי ביום העשרים וארבעה לחדש שעבר (מאי)

ההרצאה אומרת:

„היום, לפני עלות השחר, התחיל הצי שלנו בפעולות מוצלחות נגד חופי איטליה, דרך וניציה.

אוירון-ים אחד משלנו השליך ארבע־עשרה פצצה על העיר ויניציה והבעיר את אוצר-הנשק וגם הזיק נגד־תרפיד איטלקי אחד. אותו אוירון השליך פצצות גם על מחסן-השמן וחוף האי לידו (Lido – על־יד וניציה).

נגד-התרפיד האוסתרי „שרפ'שוץ“ חדר לתוך התעלה הצרה פורטו־קורסיני והתקדם הלאה עד שנמצא פתאם בקרבת חפירת-הגנה אחת שנכבשה לגמרה ע"י האיטלקים. הוא תקף את האחרונים באפן מפתיע. הרבה מהם נפלו שדודים. אך בו-ברגע, פתחו הבטריות האיטלקיות שעל החוף אש חזקה נגד אנית־המרוץ האוסתרית „נברה“ ונגד תרפידנו מספר 80 שעמדו על-יד התעלה. התרפיד הזה נפגע בכדורי האויב שפצעו איש אחד ממלחיו. אנית-המרוץ „נברה“ הוסיפה להמטיר אש על עמדות האויב כדי להציל את התרפיד ונגד־התרפיד שלנו ממעמדם הקשה. האניה „נברה“ קלקלה את חפירת-ההגנה והרסה משכן-צבא אחד, אך היא נפגעה בהרבה כדורים. מפקד ה„נברה“, פרסיך, וארבעה אנשים אחרים נפצעו פצעים קלים, אבל אבדות האויב היו פי עשר ואולי פי עשרים מאבדותינו אנו.

נגד-התרפיד „שרפשוץ“ נכנס בשלום. אך התרפיד 80 הגיע לפולה כשהוא נזוק.

אנית-השריון האוסתרית „גיורג הקדוש“ הרעישה ברימיני (Rimini – בגליל פירלי, בצפון איטליה) את תחנת מסה"ב ואת הגשר.

המשחתת (נגד-תרפיד) האוסטרו-הונגרית "Scharfschütze", יולי 1915. מקור: ויקישיתוף.

אנית-השריון האוסתרית „גריגיי“ [?] הרעישה בסיניגליה (Sinigaglia – בגליל אנקונה, על חופי הים האדריאטי), את גשר מסלת-הברזל, את מחסן המים ומחסני החוף, בנין התחנה של מסלת-הברזל ורכבת אחת. התחנה, רכבת אחת ובית אחד סמוך למקום הזה נחרבו ע"י הבערה שפרצה לרגלי ההרעשה.

באנקונה הרעישו האניות הכי־גדולות של הצי האוסתרי את המבצרים העתיקים, את מחנות הפרשים וחיל-הנשק הכבד, את התחנה, את אוצר-הנפט, ואת התחנה התלגרפית האלחוטית. השרפות שפרצו ע"י הכדורים גרמו היזק עצום. שתי אניות שעגנו על־יד החוף טבעו במצולות־ים. אניה חדשה שהיו צריכים להורידה הימה הושחתה. רק בטריה איטלקית אחת ומקלעים אחדים ירו בחזקה על שני נגד־התרפידים שלנו. במבצר החדיש „אלפרדו סביו“ עמדו חיילים איטלקים ליד כלי־נשקם. אבל הם גורשו ע"י אש המקלעים והאוירונים האוסתרים ולא שבו עוד.

האוירונים האלה השליכו ג"כ 30 פצצה על מחסן-האוירונים בקיברי (Chiavari – בגליל גינובה, חוף בים-התיכון).

האוירון האיטלקי „סיטה די פררה“ השליך פצצות רבות, מבלי שום תוצאה, על אנית-השריון „זריניי“ ונסה לתקף את הצי האוסתרי, אך הוא נמלט מיד כשהתקרבו אוירונינו. האוירון האיטלקי הזה או אולי אחר הופיע אחר חצות הלילה בין פולה ואנקונה והוא רצה בודי לבא לפולה ולהרעישה. ואולם, כאשר התחילו שתים מאניותינו לפתוח אש נגדו, נרתע ונעלם בצד צפון-מזרח.

גשר מסה"ב שעל פוטנצה (Potenza) הורעש והוזק ע"י האניה האוסתרית „רדצקי“.

ה„אמירל שופין“, בעזרת ארבעה נגד-תרפידים אוסתרים, הרעיש את גשר מסה"ב שעל סינרקה (Sinarca) וכן את תחנת מסה"ב, את מחסן-המים ועוד בקמפו-מרינו (Kampo-Marino). האניה ההיא הרעישה גם את משרד התלגרף-האוירי שבטרמיטי (Tremiti) והזיקה משרד כזה בטורה דה מילטה (Torre de Milete).

האניה „הליגולנד“ בלוית שלשה נגד-תרפידים הרעישה את וייסטה (Vieste) ואת מנפרדוניה (Manfredonia) ופגשה בשני נגד־תרפידים איטלקים על-יד ברלטה (Barletta – חוף חשוב בים האדריאטי, בגליל ברי) ותקחם בשבי. אחד משני נגד-התרפידים האיטלקים האלה הצליח אח"כ להמלט, אבל נגד-התרפיד השני „טורבינו“ הובל ע"י נגד-תרפידינו „קספל“ ו„טטרה“ לחוף פלנוזה. בינתים התחיל „טורבינו“ להטבע, כי בערה גדולה פרצה בו, מפני הכדורים שנפלו באוצר־הנשק שלו. בעזרת נגד-התרפיד „לוקה“ הצילו 35 איש, ביניהם: המפקד, האופיצרים והמהנדסים, שנפלו שבי בידינו. עבודת ההצלה הופרעה באמצע ע"י ביאת שתי אניות-מלחמה איטלקיות מטפוס „ויקטור עמנואל“ ואנית-מרוץ עוזרת אחת, שעמדו במרחק 9000 מתר. מערכה ימית חזקה פרצה תיכף משני הצדדים. נגד־תרפידנו „קספל“ נפגע בכדור אחד שפצע שני אנשים פצעים קשים ושנים אחרים פצעים קלים. האניה „הליגולנד“ ונגד־תרפידים האוסתרים ענו גם הם באש חזקה ובהצלחה. אח"כ נמצאו אניותינו רחוקות ממקום היריה. הצי האוסתרי לא סבל שום היזק אחר, חוץ ממה שנזכר לעיל“.

אוניות הצי האוסטרו-הונגרי במעגן הפתוח בפולה, קרואטיה, 1915. מקור: ויקישיתוף.

* * *

העתונים האיטלקים מודיעים כי הנזק שהסבה התקפת האסכדרה האוסתרית באנקונה וברימיני הוא עצום. 200 איש נהרגו. תחנת מסה"ב באנקונה נהרסה. רכבת אחת נתקלקלה.

רימיני הורעשה ע"י האניות היותר גדולות.

אוירונים רבים השליכו פצצות על וניציה. אחרי יומים הרעישו שני אוירונים את אוצר-הצבא המקומי. אוירון אחד נפל, ובו היה מיור אוסתרי שנפצע בירכו והובל לבית-החולים. אוירון אחר נמלט. אחרי שתי שעות הופיע אוירון שלישי והשליך פצצות רבות.

* * *

הנצחון הגדול שנחל הצי האוסתרי-האונגרי במזרח איטליה הסב שמחה גדולה לתושבי אוסתריה וגרמניה ובכל מקום הרבו בשמחות ובחגיגות לאומיות.


"החרות", שנה שביעית, מס' 208, 13 ביוני 1915, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

מלחמה כבדה אצל האי ליסא – 1866

ידיעות ע"י הטעלעגראף.

[…]

פאריז .22 ביום אתמול היתה מלחמה כבדה בין עסטרייך ואיטליען על הים התכון אצל האי ליסא (Lissa). מספר אניות המלחמה של איטליען היה 22 ובתוכן היו שתים עשרה אניות מצופות בברזל עשת (פאנצערפרעגאטען) ומספר אניות המלחמה של עסטרייך היה עשרים. במשך המלחמה הגדולה נטבעה אניה אחת גדולה מאיטליען במצולות ים, ועוד אחת נשרפה ע"י כדורי עסטרייך, ואניות איטליען הוכרחו לעזוב מקום המערכה ולהמלט. המלחמה נמשכה שעות הרבה והאיטלקים הוכו מכה רבה. כזאת מודיע רב החובל של עסטרייך, ומצד איטליען לא נודע עוד דבר אדות המלחמה הזאת.


"המגיד", שנה עשירית, מס' 29, 25 ביולי 1866, עמ' 4. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

* * *

קרב ליסה, איור ב- Harper's Weekly, September 1, 1866. מקור: ויקישיתוף

הליכות עולם.

[…]

והנה עברו ימים אחדים וכל ידיעה מחו"ל לא הגיעה אלינו. רק מיום 9/21 נודענו מווין בשם הממשלה כי ביום 20 יולי היתה מלחמה כבדה בים האדריאטיקי, אצל האי ליססא (אשר לאוסטריא בדלמציא). רב החובל לצי אדיר אוסטריא טעגעטטהאָף התיצב במערכה נגד כ"ג אניות איבה לאיטלינים, ובתוכם ציי איל (המנגחים כאילים, ווידדער), מפגיעים (אָפֿפֿענדאָרע) וי"ב אניות שריון קשקשים, ותהי המלחמה כבדה מאד, ואניות שריון של אוסטריא „פֿערדינאנד מאקס“ נקבה חור באנית שריון האיטליני עד כי טבעה בתהום. כן לא נמלט איש משתי אניות שריון אחרים לאיטלינים. ואנית אֵיבה „קאיזער“ האוסטריית מוקפה מארבע אניות שריון האיטלינים, החריבה את האחת מהן ותבריח את הנותרות, ובחפזון אבדו את תורנם, כ"ב חללים ופ"ב נפצעים. ואניות אוסטריא נשארו חוצץ כלם וכמעט לא קרם כל אסון. אחר שעות אחדות הבריחו ציי אוסטריא את ציות איטליא לפנות לפניהם עורף והנה דלקו אחריהן. באי ליססא לא נשאר אף פרסה מצבאות האויב.

[…]


"המליץ", שנה שישית, מס' 27, 26 ביולי 1866, עמ' 8. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

כל חדש תחת השמש

[…]

משתי אניות מלחמה האיטליאנים אשר מצאו להם קבר אצל אי-ליסא ובאו באש ובמים לא נותרה אף נשמה; זולת עשרים איש נמלטו ובאו האי הנ"ל על דרך פלא, והוא אחר אשר פרשו ידיהם לשחות חמש עשרה שעות רצופות. יוסף שליט.


"עברי אנכי", שנה שניה, מס' 28, 10 באוגוסט 1866, עמ' 6. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

אנית המגדל החדשה "קראָנפרינץ רודאָלף" – 1887

אנית-הצריח "קְרוֹנְפְּרִינְץ אֶרְצֶרְצוּג רוּדוֹלְף". המקור: ויקישיתוף

התלגרמות האחרונות

(אחרי חתימת הגליון)

[….]

פאָלא, 24 יוני (6 יולי) היום הורידו המימה את אנית המגדל „קראָנפרינץ רודאָלף“ לעיני הקיסר והנסיכים הגדולים קארל-לודוויג ופערדינאנד והנסיכה הגדולה מאריא-טהערעזיא אשר באה למלא מקום הקיסרית ולעמוד על הדוכן בהנתן שֵם לאניה. בענות הקיסר על דברי שר האניות שטערנעק, הוכיח עד כמה גדול ערך החגיגה הזאת לאניות המלחמה אשר לאויסטריה, ויאמר: „מי יתן ואנית המגדל החדשה הזאת תהיה גם היא לנו לברכה, ואם מלחמה תהיה לנו, אם יגזור ה', אז תנחיל אותנו גם היא כבוד ועוז נוסף על הכבוד והעוז אשר הנחילו אותנו אניותינו עד כה“. במכתב התעודה אשר נתן הקיסר על יד שטערנעק יביע את רגלי שמחתו ואת הכבוד אשר ירחש לכל אניות המלחמה אשר לאויסטריה.


"היום"(סנקט פטרבורג), שנה שניה, מס' 138, 7 ביולי 1887, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.