תנועת האניות בחופי א"י וסוריא – 23 בספטמבר 1919

תנועת האניות בחופי א"י וסוריא

אניות המסחר של אומות שונות, התחילו לבוא תמידות כסדר לחופי סוריא וא"י בהביאן משאות-סחורות, שהארץ מצפה להן מכבר. במשך שבוע אחד מבקר את חוף יפו האניות של החברות האלו: החברה הבריטית „פרינס לין“, ה„ללויד הטריאסטי“ (הללויד האוסטרי הישן, שעבר לידי האיטלקים), חברת האניות הלאומית של יון, השרות החדיבית של מצרים. בקרוב תבוא גם אנית החברה הצרפתית „מסג'רי מריטים“. החברת האלו סדרו שרות אניות רגילה בין אירופה ובין יפו, חיפה וחופי סוריא. האניה „קפיר פרינס“ ביחוד מביאה אתה נכסי-חרשת רבים לארץ, וביחוד כל מיני ארג של מנשסטר בשביל סוריא.


"המזרחי" (ורשה), שנה ראשונה, מס' 40, 23 בספטמבר 1919, עמ' 9. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

ספינות־הדר חדשות לחברת האניות המצרית – 5 בדצמבר 1922

חברת־האניות המצרית (החדיבית) בע"מ

עמילה: קרבן ושותפיו

הספינות־החדשות „פמאקה“ ו„פזארה“ שהן ספינות־הדר מהירות, העושות חמש־עשרה פרסאות ימיות בשעה.

הספינה „פמאקה“, שהיא הראשונה לשורת האניות בנות חמשת אלפי טון, אשר נבנו לשם השרות הימית אלכסנדריה־קושטא על ידי חברת־האניות המצרית (החדיבית), הורדה הימה בעשרים לחדש אוקטוברו שנת 1922 ובוניה הם אלכסנדר סטפן ובניו, בגלזגוי.

אשתו של לורד המילטון, נשיא החברה החדיבית, חנכה את הספינה.

עבודת הספינה הזאת תהיה גמורה בעוד ימים מעטים ובחדש דסמברו זה תחל בשרותה.

מקוים שאניות אלו תהיינה רצות חמש עשר פרסאות לשעה בשעת נסיונן הראשון.

יהיה בהן מקום לשמנים נוסעים ממחלקה א', לארבעה וארבעים נוסעים ממחלקה ב', וטובים גם המקומות למחלקה ג'.

לספינה זאת יש גם סירת קיטור מיוחדה ואיתנה להשתמש בה להורדת נוסעים במים שפלים.

ירכתי האניה מוגנים מטביעה על ידי מחצות ודלתות שלא יוכלו המים לחדר אליהן, ושאפשר הניען כח החשמל מעל המכסה.

הספינות תהלכנה בכח צנורות שיגיע אליהם הקטור מתוך ארבעה דודים גדולים, ודודים אלה ישיגו את קטורם אם על ידי מניעים בנפט או מניעים בפחם.

הספינות התקנו להטעין ולפרק סחורות במהירות רבה, היות ויש להן טוענות ופורקות מתנועעות מעליהן, מחוץ שתי פורקות גדולות אשר תוכלנה לטען עד לעשרים טון כל אחת.

כן דאגו לכך, שחלק מחדר האכילה יהא מוקף סבך, למען תוכלנה הנשים המושלמיות לסעד בו אין מפריע.


"דאר היום", שנה חמישית, מס' 53, 5 בדצמבר 1922, עמ' 2. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

The Khedivial Mail Steamship & Graving Dock Co

Fezara, Famaka

על מצב המלחים העבריים באוניות הללויד הארצישראלי – 13 ביוני 1937

על מצב יורדי־הים העברים

עם פזיז ישראל והקדים נעשה לנשמע. וביום חג הוא שוכח את ימי החול. אני מתכוון לאנשי הללויד הימי הארצישראלי והליגה הימית העושים תעמולה גדולה למען האניות העבריות, שהם שוכחים את העובד העברי ב„ימיה“ העברית. ולא עוד, אלא מתגאים בתנאים הטובים ביותר שחיים בהם העובדים, אף אומרים על עצמם שחנכו דור מלחים צעיר. ונדמה, לא יזיק, אם תפלנה טפות אחדות של קובלנה לתוך ים הששון והתרועה.

הנה שטה „הר הכרמל“ במימי תל־אביב ביום הים ואנו קראנו על התשואות שערכו לקפיטן העברי ועל התנאים הטובים של העובדים על האניה, ואיש לא סיפר כי הקפיטן הזה ענה לעובדים העברים שעמדו ביום חג בנמל ובקשו חופש, כי ראשית הוא הונגרי, אחרי־כן ימאי ולבסוף יהודי. כלומר: הונגרי – שכל ענין הים העברי אינו נוגע לתנוך אזנו. ימאי – ללמדך שמלח צריך לעבוד בלי הפסק ולא לבקש חופש. יהודי – כשמגיעים לתל אביב ביום הים.

ותנאי החיים? כל החורף זרקו המלחים את האוכל לים. ביחוד היה כך על האניה „הר־ציון“, כי כרוב רקוב ובשר מעופש אין הקיבה סובלת. ומעשה שהחזירו את האוכל וענה הקפיטן: אם תבעטו תקבלו עוד גרוע ממנו. תשאלו במה מתפרנסים החברה? קצת מכספם והשאר מ„סחיבה“ וכדומה, כנהוג באניות. המעיז לדבר ולהתאונן – אחת דתו פטורים. והעובדים מפחדים מפני פטורים, כי רובם אין להם סרטיפיקטים להשאר בארץ ועלולים הם להיות מורדים בקונסטנץ ולהשאר תלויים בחלל העולם. לחזור לגרמניה אי אפשר ולהשאר בקונסטנץ?  אין כל סכויים להסתדר. והימיה העברית מה תהא עליה? ראשי המדברים הם כמובן הארצישראליים, או בעלי הסרטיפיקטים. בדצמבר פוטר מלח העובד 12 שנה על אשר התאונן על האוכל הגרוע ב„הר־ציון“. במאי פוטר עובד שני שניסה לדרוש ירקות לארוחה והחזיר לימונים רקובים.

לתנאים הטובים שייכת גם פרשת המשכורת: העובד מקבל משכורת לפי הדרגא ותנאי החיים ברומניה. ומה יעשו אלה שנשותיהם בארץ? האם ישמעו לעצת החברה ויעבירו את נשותיהם ובניהם לרומניה? גם הרוקים בני הארץ אינם יכולים לנתק קשריהם עם משפחותיהם בארץ ולחיו לפי תנאי רומניה. אגב, החברה הרומנית הרימה את המשכורת של המלחים בזמן האחרון מ־2500 ליי לחודש ל־4000 ליי מלבד תשלום בעד שעות נוספות ותוספת יומית של 2 שילינג כשיוצאים את הים השחור. ובשרות העברית הראשונה בין חיפה וקונסטאנץ עובד מלח ומסיק בארבע לירות לחודש בלי תשלום בעד שעות נוספות. וימי העבודה מגיעים פעמים רבות ל־12–14 שעה על הספון, ובמכונות הרבה יותר. ובתנאים קשים מאוד. עובדי הספון על „הר־ציון“ מקבלים לפחות יום חופש בנמל, עובדי המכונות בה וכל עובדי „הר־כרמל“ אין מקבלים חופש כזה.

וחברת „עתיד“ רואה מהלויד ועושה כמוהו. בה יש שני סוגי עובדים. גרמנים המקבלים רמת שכר גרמנית ותשלום בעד שעות נוספות, ועבדים, שדרגתם נמוכה דוגמת היונים, משכורת ירודה ורק 40 שעות נוספות לחודש, שבאמת הן מגיעות ל־70–80. החברה טוענת כי הספנות היונית מתחרה בה ואין ביכלתה לשלם אחרת. אבל ראשית, למה הפליה בין עובד לעובד? ושנית, אשמים העסקנים שנו ביון המעסיקים אניות זרות. הציבור למשל חושב עד היום, כי הספינות „לטיף“ ו„ג'ורג'יה“ הן עבריות, באשר עסקנינו הם סוכניהן. וע"כ תמצאו בחיפה מלחים עברים השוכנים על החוף ואין להם מקום בימיה העברית, אחרי האניה „תל־אביב“, שגמרה חייה באופן כה טרגי בלי שנמצא סופד לה אפילו בעתונות העברית. אדרבה, עוד טפלו עליה אשמות חנם.

לאזרח היבשה בארץ אין מושג ברור על עבודת הים. הוא חושב שאם יש לעובד דירה ואוכל – שוב אינו צריך כלום. ובפרט אחרי שקרא ספרו של טראואֶן על הימיה בכלל, הריהו מתאר לעצמו, כי המלח אינו עושה כלום. רק צובע מעט, מתחמם בשמש, אוכל לשבעו ומשתעשע בנוסעים – ממש גן עדן בים. לא כן רבותי! הימיה העברית אינה עדיין משוכללת כאניות החדישות שבעולם. עוד ההגה בידי המלח ולא בידי החשמל. עבודות החבל והבד בידינו הם. וקשה ביותר באניות המעורבות, שיש בהן נוסעים ומטען גם יחד, שיש להחזיקה נקיה וצבועה כהוגן, ולעבוד בכל מיני מכשירים לפריקה וטעינה. ודרכנו – כל יום נמל, או לכל היותר כל 4 ימים, ובכל פעם כניסה ויציאה, וכל מיני תמרונים בגשם ובשלג ובסערות הים. ומלח זקוק לסטאז' ידוע בעבודה, ועובד במשך שנתיים גלגולים שונים של צעיר וחצי־מלח, כנהוג בימיה, ומשכרתו החדשית לירה ומחצה. מזה הוא צריך לעזור למשפחה, להתלבש, לכבס, לקנות בגדי עבודה, אוכל, ולהוציא הוצאות קטנות.

כשאתם עולים על האניה, אתם רואים – כולו חג ופנים שוחקות, אף אחד לא יעיז להתאונן. ואם תשאל את העובד למצבו יענה לך תשובה משתמטת וסתומה. והמלצר המקבל מנה מהקומיסאר על שהעיז לאכול ארוחת בוקר או צהרים נכנס לסלון בפנים צוחקות ובמלים העבריות שבפיו הוא משתדל לשמח את לבב הנוסעים. והם אינם מרגישים כי מתחת לבת הצחוק חבויים צער ומרי. כי רדו נא לבטן האניה ותראו שאין למלצר מקום לאוכל והוא עומד על רגל אחת בחדר הרחצה של הכלים ובוצע סעודתו. ואם יש נוסעים רבים, אין גם זמן לאכול, כי הנוסעים אוכלים במשמרות וצריך לערוך שולחנות שלוש פעמים והקומיסאר קומץ בעובדים ועליהם למלא את כל העבודה משש בבוקר עד עשר בלילה בלי הפסק. ואם שכרו אדם אחד לרחוץ כלים נכו את שכרו מחשבון המלצרים. נסה אחד המלצרים להתקומם ופטרוהו.

עמדה „הר־ציון“ 10 ימים בקונסטנץ, לתיקון, והימים ימי חג השבועות, ובכל ימי החג עבדו המלצרים בלי הפסק, אם כי עובדי הספון קבלו יום אחד חופש. ולבסוף העביד הקומיסאר את המלצרים עוד שלשה לילות ולא שלם בעדם, ואין פוצה פה מפני פחד הפטורים.

והאנשים מראים פנים שוחקות לנוסעים וזוכים אחרי כן לתהלות ותשבחות בעתונות ובעיקר בחו"ל. הנה כותב ד"ר אחד ב„די צייט“ קישינובי תהלות ותשבחות לקומיסאר ולקפיטן ונהנה מהדיבור העברי והיחס האדיב של המלצרים. מנין ידע את הנעשה לאמתו?

החברה מתאמרת שחנכה דור מלחים צעיר. אבל אם היתה אניה שחנכה מלחים, הלא זו האניה „תל־אביב“. כי שם היו הקצינים העברים חדורים רעיון ציוני חלוצי, ובראשם הקפיטן רוזנטל, הם הואילו לרדת לעובדים וללמדם עבודה, לחנכם למשמעת, לנקיון ולסדר. ובאניות הללויד המלחים רומנים והם מעונינים שהצעיר העברי לא ילמד עבודה, פן ידחק את רגליהם והם מגרשים אותו מעל פניהם בשעת עבודתם שלא יראה וילמד.

ואם המצב על „הר ציון“ נשתנה בזמן האחרון, הלא זה רק בגלל המלחים העברים שעלו מהאניה „תל־אביב“. וגם הם סבלו זמן רב עד שהכירו בעבודתם החרוצה והמסורה. טוב לחברה להשתמש בכתר כהונה של חניך, אבל לא לה הכתר הזה.

וראה גם זו. מחלה רעה בעמנו העברי – הרצון להקים קפיטנים לפני שקמו מלחים. קפיטני־יבשה כבר מסתובבים לעשרות עם דיפלומים בכיסיהם מבלי שהכירו את הים וראו אניה. הראשונים לדבר היו, כמובן, הרביזיוניסטים, הלא הם צריכים קודם קצינים, קמו ויסדו בית ספר לקפיטנים, ממש בית חרושת, כל שנה יוצאים עשרות קפיטנים כאלה, וכבר נודעו בימיה בשם קפיטני־צ'יבידבקיה. וכשהם עולים על אניה אין להם מושג על חבל, קשר, מצפן וכדומה. ואחריהם – הללויד שמינה קאדטים על אניותיו, בחוזה לארבע שנים, לירה לחודש, אוכל בחדר הקצינים ותלבושת קצינים – ובזה קנה אותם לעבדים נרצעים. הם עם המלחים הרומנים משמשים כתריס נגד האספירציות המסוכנות של המלח העברי. והיה זמן שרק יהודי אחד היה על הסיפון והשאר רומנים כולם.

אנו שירדנו לים בזמן הפרוספריטי, ויתרנו על העיר ועל ההתישבות בכפר וגמרנו אומר ליצור ימיה עברית, אנו יודעים כי עתה הימיה היא בידי העובד העברי, כשם שהחקלאות, הבנין והשמירה בארץ הם בידי הפועל העברי. אנו נשארים נאמנים לימיה למרות הכל, כשם שנשמור אמונים לתנועה הציונית ולתנועת העבודה. אבל מחה נמחה נמרצות נגד ניצול העובד העברי וחפוי עליו בטלית של תכלת.

פ. גולדברג


"דבר", שנה שתים עשרה, מס' 3676, 13 ביוני 1937, עמ' 4. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

סוכני הכרטיסים למען חיזוק הספנות העברית – 14 ביוני 1936

למען כיבוש הים העברי

בישיבה, שהתכנסה על פי מחלקת הים של הסוכנות היהודית ובהשתתפות ב"כ המרכז למען תוצרת הארץ ובעלי המשרדים לנסיעות ולמכירת כרטיסי־אניה – נתקבלו הצעות מסוימות מצד המרכז למען תוצרת הארץ בדבר הפעולה לחיזוק הספנות העברית והגברת חלקה בהובלת נוסעים ומטען של הצבור העברי.

כתוצאה מישיבה זו החליטו סוכני הכרטיסים להתארגן לשם שמירה על עניניהם הפרופיסיונאליים ולשם עזרה פעילה ומרוכזת לספנות העברית. הועדה, שנבחרה מטעם הסוכנים, פנתה בכרוז אל הקהל, בו היא מסבירה את הערך הלאומי והישובי שבחיזוק הספנות העברית כאחד הגורמים החשובים לבנין הארץ. בעלי הכרוז מבטיחים את עזרתם למפעל הספנות שלנו ופונים בקריאה אל הקהל הנוסעים ואנשי האכספורט והאימפורט, שיזכרו את חובתם להעדיף את האניות העבריות בכל שרותי נסיעה והובלה בים.

המרכז למען תוצרת הארץ


"הארץ", שנה י"ט, מס' 5142 (תוספת ערב), 14 ביוני 1936, עמ' 6. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

שרות המסחר עם החופים הקרובים – 31 בינואר 1934

שרות המסחר עם החופים הקרובים

תהליך ההתפתחות הכלכלית הופך את ארצנו לא רק לתחנה חשובה לגבי המסחר העולמי, אלא בעיקר לשוק מרכזי לכל ארצות המזרח התיכון, הסמוכות לארץ ישראל, וירידי המזרח בתל אביב, הגדלים לנגד עינינו בקצב מהיר, משמשים אספקלריה כנה לתהליך הזה.

המצב הגיאוגרפי של א"י ושכנותיה כשהוא לעצמו משמש גורם לפתוח השרות הימי הקרוב. ריכוזם של אוכלוסי ארצות אלה לאורך החוף, קרבתם של האיים הרבים בחלקו הצפוני של הים (קפריסין, כרתים, האיים האגיים), רבוי הנמלים הקטנים לאורך החוף בארצנו, (טנטורה, עתלית, קיסריה, עזה, אשקלון), וכן בארצות השכנות, כל אלה הופכים את ההובלה בים לדר הטובה ביותר לגבי חלקו הגדול של סחר הפנים והחוץ בארצות אלה ותובעים את זכותם לפיתוח תנועת הספנות הזעירה נושאת המסחר המקומי בין הנמלים הרבים והקרובים האלה.

אם להוסיף לכך את העובדה, שאין שרותי מסילות בארצות המזרח התיכון (ובפרט בארצנו) מפותחים עד כדי ספוק מלא של צרכי ההובלה הגדולה וענפי מסילות־הברזל המקשרים את הארצות זו לזו דלים, או שאינם במציאות כל עיקר, תתברר ביתר ברור הנחיצות בשרות־ים זו, העלולה להוזיל פי כמה את מחירי הטראנספורט הקרוב.

המסחר בין א"י לסוריה מגיע עד כדי סכום של 1.100.000–1.300.000 לא"י לשנה, בין א"י למצרים – 1.300.00–1.400.000 לא"י, בין א"י לקפריסין – כ־100.000 לא"י, א"י לטורקיה – כ־200.000 לא"י, א"י ליון – 57.000 לא"י, בס"ה תנועת סחורות עד כדי סכום של 3 מיליונות לא"י לשנה. מספר הספינות, שעגנו בנמלי א"י בשרותי ההפלגות הקרובות, הגיע במשך 1932 עד כדי 829 אניות, שבית קבולן 1.170.021 טונות.

תנועת מסחר־החוף הקרובה הזאת הולכת ומתפתחת יותר ויותר. בגלל המסחר עם החופים הקרובים בקרו בנמלי הארץ אניות שבית קבולן:
בשנת 1928 622.967 טונות
בשנת 1929 846.712 טונות
בשנת 1930 864.465 טונות
בשנת 1931 880.690 טונות
בשנת 1932 1.170.021 טונות

גידול תנועת האניות לא נפסק במשך כל הזמן. במשך 4 שנים גדלה התנועה כמעט ב־100%.

אבל בתוך כל הצי הזה, המשמש את מסחר החוף של א"י, היה חלק האניות המקומיות רק 0,2% – שתי עשיריות מאחוז אחד!

ברם בזמן האחרון זז משהוא בשטח חדירתנו לעבודות הים. עולים בעלי הון פונים ליסד חברות־אניות, רוכשים אניות קטנות המתחילות בשרותים קבועים בין חופי א"י והארצות השכנות (מצרים, סוריה, קפריסין, טורקיה, יון); הולכים ונעשים נסיונות להכנסת צעירים לעבודת הים.

בשנים 1928–1932 עלה הטונאז' של ספינות א"ייות, שנכנסו במשך שנה לנמלי הארץ מ־1.294 ט. ל־2.158 ט. ביחוד גדולה ההתקדמות, ביחס לספינות־קיטור מקומיות. אלה נכנסו לנמלי הארץ,
בשנת 1928 – – – –
בשנת 1929 5 אניות בעלות 222 ט.
בשנת 1930 10 אניות בעלות 177 ט.
בשנת 1931 15 אניות בעלות 354 ט.
בשנת 1932 15 אניות בעלות 1.138 ט.

מספרים אלה מעידים על התנאים הנוחים לגבי האיניציאטיבה המקומית לחדירתה בשטח הכלכלי החדש של ארגון הספנות בחופים הקרובים, אולם מה קטן עוד חלקה של א"י בשרות חשוב זה. ועלוב כמותו היה עד עכשיו מקומו של הישוב העברי. לפי מפקד האוכלוסים של שנת 1931 היו עסוקים בא"י בהובלה ימית 1.791 איש – ובהם רק 111 או 6% יהודים. המספר הזה כולל את עובדי הנמל, סטיבדורים, עובדי הסוכנויות של אניות, בעלי הסירות וספניהם וכו'. בסדור חייהם החדשים בא"י הצליחו היהודים לחדור לענפי הכלכלה השונים – לחקלאות, לתעשיה, להובלה, למסחר ולתפוס מקום חשוב בכל הענפים האלה. ורק הענף הזה – עבודת־הים – היכול לפרנס מאות משפחות ולהיות משען חשוב לבנין משקנו בארץ – נשאר כמעט  נשאר כמעט „נקי מיהודים“.

א. פ.


"הארץ", שנה י"ז, מס' 4419, 31 בינואר 1934, עמ' 6. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

מכתב גלוי מחברת „עתיד“ לסוכנות היהודית – 23 במרץ 1936

מכתב גלוי לסוכנות היהודית

החברה לשירות ימי „עתיד“ מבקשת לפרסם את המכתב הבא אל הסוכנות היהודית:

„הננו פונים אליכם בדרך הזאת לא כדי לעורר את דעת הקהל, או לשים את הצבור לשופט בינינו, או מתוך כוונה רעה כל שהיא. יש לנו רק טעם מעשי והוא:

קשה לבוא בקשרים אתכם ואין אנו יודעים לאיזו מחלקה מן המחלקות השונות נוכל לפנות הן בכתב והן בעל פה.

אנחנו חברת ספנות יהודית לא החשובה ביותר ובודאי לא היחידה, אחת המועטות הקיימות בארץ הזאת. זה שנתים אניותינו נוסעות בקביעות בין מצרים, א"י וסוריה. מלבד זאת יש לנו שרות מיוחד המחבר את המזרח עם נמלי הדנובה. עכשיו הננו מעסיקים למעלה מ־50 עובדים בשלש אניותינו „עתיד“, „עליזה“ ו„עמל“. הננו עומדים לרכוש אניה רביעית, ואז יהיה מספר עובדינו כ־70 איש. עלינו גם להעיר, שחלק הארי של הכנסותינו משלמים בחוץ לארץ דהיינו: יש להן חשיבות ידועה להטבת המאזן הכספי של א"י.

הננו מוצאים למיותר להדגיש, שאנחנו מבינים את תפקידנו במשק הא"י בתפקיד ציוני חלוצי רציני, כי זאת הדגיש הקונגרס הציוני בשלחו את ברכתו החגיגית „לחלוצי הספנות העברית“.

אין אנו פונים אליכם בקריאת הצלה או כדי לבקש עזרה חמרית כמו שמקבלות אותה חברות אניות בארצות רבות. הרי יודעים אנחנו, שעזרה כזאת לא תוכלו להגיש לנו. אנו רוצים דבר פשוט וברור, שיתוף פעולה אתכם, מגע ממשי עם מוסדותיכם. כמו כל יתר ענפי המשק הא"י הפרודוקטיבים זקוקים אנו לסיוע ולעידוד ע"י ביאת הכוח הרשמית של העם היהודי.

שאלות רבות מעסיקות אותנו, ואין באפשרותנו לפתור אותן על דעת עצמנו. אחת הבעיות הרציניות ביותר במקצוענו היא, למשל, שאלת ההכשרה, דאגה לדור הבא. אמנם קבלנו על עצמנו ללמד ולהדריך צעירים, אבל אין זה מספיק. הספן היהודי אין לו האפשרויות החוקיות והמעשיות להתקדם כראוי במקצוע ולהשיג למשל משרות כקציני אניה וכדומה. גם בעית הגנת העובד בפני אסונות בטוח ממחלות וכו', תובעת פתרון וכמובן שאלת תעודות ודרכיות ספנים.

הנה נגענו בחלק קטן של כל אותם הענינים המסובכים המעסיקים אותנו. רק ברמז דברנו ולא בפה מלא. אמנם ברור שעל הדברים האלה צריך לשאת ולתת עם הממשלה, אך מי יעשה את זאת אם לא אתם? לא יתכן, שכל פרט ופרט, כל פירמה בודדת תעסוק לחוד בכל הדברים האלה. ואם תשאלונו למה נפנה דוקא אליכם? הרי לא עלינו לענות על השאלה הזאת, התשובה ניתנה מזמן, הלא אותו הקונגרס הלוצרני אשר שלח את ברכתו לנו ולכל שאר חלוצי הספנות העברית, הוא גם החליט על יסוד מחלקה מיוחדת לעניני הספנות שלא רק תשמע את טענותינו, אלא תקרא לכל הישוב לעידודנו ולעזרתנו, ותסייע לחברות הספנות לחזק אותן ולהרחיבן.

שמענו אפילו שהחלטת הקונגרס, ליסד את המחלקה הזאת תיכף ומיד בלי כל דחוי, הוצאה בינתים אל הפעל, ויש אומרים שלאנשי המחלקה הזאת היתה גם ישיבה ראשונה. ומוסיפים שגם מנהל למחלקת הספנות ישנו והוא – ה' מירוביץ. ואנו שואלים; מירוביץ איך? עבודה רבה לפניך, תפקיד חשוב העמיסו על שכמך, רק אל תשב בירושלים היבשה, כי שם אין אניות עבריות, אלא בוא לחיפה מקום מושב חברת האניות העבריות, כאן תמצא שדה פעולה שדה רחב קשה, אבל גם פורה.

הננו שולחים לך את ברכותינו וכאשר תבוא נקבל אותך בסבר פנים יפות ובשמחה רבה.

בכבוד רב

מנהלי „עתיד“ חברה לשרות ימי בע"מ

חיפה, 15 במארס.


"הארץ", שנה י"ט, מס' 5075 (תוספת ערב), 23 במרץ 1936, עמ' 6. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

*

תשובה לחברת „עתיד“

בקשר עם המכתב הגלוי לסוכנות היהודית מאת מנהלי „עתיד“, חברה לשרות ימי בע"מ, אשר הופיע ב„הארץ“ מיום כ"ט אדר  ש.ז., מודיעה לנו מחלקת הים של הנהלת הסוכנות היהודית, כי עוד ביום 17 לפברואר ש.ז. ז.א. חודש ימים לפני הופעת המכתב הגלוי הנ"ל, התקשרה המחלקה עם חברת „עתיד“ וגם קבלה ממנה תשובה ביום 24 לפברואר ש.ז. תמוהה, איפוא, טענת מנהלי „עתיד“, שאינם יודעים למי ולאיזו מחלקה בהנה"ס היה עליהם לפנות עם הצעותיהם. ואשר לעצם ההצעות, שהוצעו ע"י מנהלי „עתיד“ במכתבם הגלוי הנ"ל, יש לציין, כי הועדות השונות שהוקמו על־יד מחלקת־הים והמורכבות מאנשי מעשה והשפעה ומב"כ כל החוגים המעונינים במקצוע הים, מטפלות מיום קיום המחלקה בשאלות, שבהן נגעו במכתבם מנהלי „עתיד“.


"הארץ", שנה י"ט, מס' 5079 (תוספת ערב), 27 במרץ 1936, עמ' 9. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

קריאת עזרה להנהלת הסוכנות – 26 בנובמבר 1937

האם גם על „עמל“ תעבור כוס „עתיד“

קריאת עזרה להנהלת הסוכנות

„עתיד“ יצאה ואומרים שגם „עמל“ תעזוב אותנו בקרוב. אנו, החתומים מטה, קבוצת פועלים סלוניקאים המפרנסים 30 משפחות מטופלות בילדים, פונים אליכם בבקשה ובדרישה נמרצת: עשו־נא את הכל כדי להציל את המקור העיקרי לפרנסתנו“.

„עתיד“ עבדה כאן עם 4 אניותיה, היתה העבודה אצלה למקור פרנסה עיקרי בשבילנו. במשך הזמן אמנם פחתה העבודה, אבל שתי האניות שהיו באות בחילופין פעם בשבוע, נשארו יסוד לכלכלתנו. על המכתב חתומים 30 פועלים.

– – –

מכתב שני אל מחלקת הים כותבת קבוצת פקידים, בת 4 אנשים, שמלאכתם היא לפקח על הורדת הסחורות מהאניות („טיילמן“ קוראים לתפקיד זה). אף הם מבקשים על „עתיד“ וכותבים: על מה נוכל לבנות את קיומנו אם לא על אניות עבריות בשורה הראשונה? באין אניות עבריות יהיה קשה להחזיק פועלים יהודים בהתחרות הקשה עם לא־יהודים בנמל.

המכתבים הומצאו לנו ע"י חברת „עתיד“ הדורשת מאת הנהלת הסוכנות עזרה בהתאבקותה הקשה נוכח ההתחרות מצד חברות האניות המצריות והאחרות.


"אֹמֶר", תוספת ל"דבר", שנה שלוש עשרה, מס' 3802, 26 בנובמבר 1937, עמ' 23. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

חברת האניות „עתיד“ פונה לעזרת העיתונות – 1 בדצמבר 1937

חברת האניות „עתיד“ פונה לעזרת העתונות

חברת אניות־המשא „עתיד“ פנתה שלשום לעזרת העתונות. במסיבת עתונאים בבית מרת דיימונד, נשיאת „זבולון“, סיפרו ד"ר מאינץ ומר פרנקל, ממנהלי „עתיד“, שבאם לא תקבל החברה את מבוקשה מהנהלת הסוכנות, תפסיק אולי לגמרי את שירותה בהובלת משא בין חופי ארץ ישראל ומצרים, לאחר שהשאירה בשירות זה רק אחת מאניותיה, „עמל“ שמה.

נתקבל מדברי הנואמים, כי החברה עומדת במו"מ עם מחלקת הים של הסוכנות על שיתוף בינה, בין חברה מחוץ לארץ ובין הנה"ס ומוסדות צבוריים אחרים. אין „עתיד“ תובעת תנאים כלכליים יותר טובים מאשר הוצע לה, אלא שהיא תובעת דבר מה אחר שעדיין אין לפרש אותו במסיבת עתונאים, כי המו"מ עודנו נמשך. בינתיים הם מבקשים כי העתונים ידגישו את חשיבותו של שירות ימי עברי כ„עתיד“ בהובלת המשאות בין ארץ ישראל לחופי הארצות הסמוכות.

העתונאים הבטיחו תמיכה כללית, צבורית, ברעיון הספנות העברית וב„עתיד“ כמפעל חלוצי נאמן לרעיון זה.


"דבר", שנה שלוש־עשרה, מס' 3806, 1 בדצמבר 1937, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

מה קרה לחברת-האניות „עתיד“? – 1 בדצמבר 1937

מה קרה לחברת-האניות „עתיד“?

מדוע השאירה חברת אניות־המשא „עתיד“ רק אניה אחת, „עמל“ שמה, בקו ארץ־ישראל–מצרים? מדוע מכרה את „עליזה“? מדוע החזירה את „ריכארד בורכארד“ לאירופה? מדוע הוציאה את „עתיד“ מהקו החופי של ארץ־ישראל–הארצות השכנות?

ומדוע מרבים לדבר עתה על חברה זו, ועל פעולותיה ועל החשש שמא תפסיק לגמרי את הקו של ארץ־ישראל–מצרים? מה הענינים בינה לבין הנהלת הסוכנות?

על רוב השאלות האלה כבר ענו אנשי „עתיד“ בעצמם בדברי פירסום שונים שהמציאו בזמן האחרון לעתונים.

כמה גורמים הצטרפו בשנתיים האחרונות לרעת „עתיד“.

א) היחסים הלאומיים בינינו לבין הערבים שללו מ„עתיד“ חלק ניכר של לקוחותיהם. גם הסוחרים הערבים בארץ ישראל, גם סוחרים ערבים בסוריה ובמצרים היו משתמשים בשירות „עתיד“ שאניותיה ביקרו בכל נמלי מזרח ים התיכון מטריפולי ועד אלכסנדריתה.

ב) ההתחרות מצד חברת האניות המצריות כבדה מאוד. הורדו מחירי ההובלה למטה מקו הקרן, מי שבכוחו לשאת בהפסדים גדולים זמן רב מאוד יכול לעמוד בהתחרות כזאת. חברת „פרעה'ניק מייל ליין“ (שמה הקודם קאֶדיויאל מייל ליין) היא חברה עשירה, בת 40 שנה, נשענת על מדינה וממשלה עשירה, וקשה מאוד לחברה כ„עתיד“ לעמוד בהתאבקות נגדה זמן רב. נמנה בזה רק פרטים אחדים:

1) שכר העבודה באניות המצריות נמוך מבאניות העבריות. מעריכים את הפרש השכר בשתי האניות של „עתיד“ בין עבודה עברית לערבית ב־75 לא"י לחודש, בערך, לפי דוגמת טבלה זו.

2) האניות המצריות יש להן מאז ומתמיד זכויות של אניות־דואר, ולפי תקנות הנמלים הבינלאומיות מקבלות אניות אלה זכויות־בכורה בפריקה ובטעינה בכל נמל. נמצא שאפילו בנמל תל־אביב, ולא רק בנמלים אחרים בארץ־ישראל או בארצות הסמוכות, צריכות האניות המצריות האמורות להתפרק יותר מהר, כלומר להוציא פחות הוצאות. אניה המחכה בנמל יום נוסף מוציאה סכומים נוספים. היא נעשית גם פחות נוחה בשביל הסוחר המביא בה והשולח בה.

3) הממשלה המצרית עזרה לחברה המצרית בתקנה חדשה, והיא שאסור לאניות שקיבולן הוא למטה מאלף טון להוביל סחורות מנמל מצרי אחד לנמל מצרי שני. הרי שאי־אפשר היה לאחת מאניות „עתיד“, „עליזה“ שמה, להמשיך בעבודתה בקו זה. (אניה זו נמכרה לחברה מצרית אחרת ומיד נכנסה לשייט בין מצרים לחג'אז בהובלת עולי רגל. רב־החובל היהודי וחלק מהמלחים היהודים נשארו בזמן הראשון בעבודה).

ג) בעלי „עתיד“, משפחת בורכארד, שיש לה הרבה אניות בגרמניה, לא יכלה להוסיף על הצי של „עתיד“ עוד אניות מגרמניה, משום שאין הממשלה מרשה עתה להוציא משם אניות. האניה „ריכארד בורכארד“ בעלת קיבול של 2400 טון, לא יכלה עוד לשנות את דגלה, את עובדיה, את חוקת־העבודה ואת בעלות־המאזן שלה.

ד) בינתיים, בעת שבחופי ארץ־ישראל והארצות השכנות ירדו המחירים בעקב ההתחרות, עלו מחירי ההובלה הימית בכל מקום אחר הלוך ועלה, ומשפחת בורכארד הנהנית באניותיה האירופיות מהגאות במקומות אחרים, הפסידה בשתי האניות הנותרות בחופינו.

עתון ימי אנגלי מוסמך רושם את עליתם של מחרי ההובלה הימית כלדהלן:

1929 – 100.00
ינואר 1937        – 131.24
יוני 1937           – 136.51
יולי 1937           – 137.76
אבגוסט 1937    – 153.56
ספטמבר 1937   – 172.22

ה) חברת „עתיד“ לא ראתה כל מאמץ מיוחד וכל קרבן־כספים או קרבן־נוחיות מצד בעלי האימפורט והאכספורט העברים בארץ, כדי להעדיף את אניותיה על פני אניות־נכר. הופעה זו ריפתה, כמובן, את ידי בעלי־החברה מהחזיק מעמד בתקופה שיש בה רפיון כאן ופיתוי רב לשוב אל שדה ההובלה הכללית מחוץ לארץ ישראל. „עתיד“ נהנתה מרשימות אוהדות בעתונים, מתעמולה כללית בעדה מצד „חבל ימי לישראל“, מהשפעה מוסרית אוהדת של מחלקת הים של הסוכנות, מתמיכה מוסרית של לשכות המסחר העבריות, ובכל זאת היה לה להתאונן – אמנם לא בכל מקרה ומקרה בצדק מלא – לא רק על סוחרים פרטים אלא גם על בתי עסק חשובים ומוסדות, כגון, כרמל־מזרחי, נמל תל־אביב על כל מחלקותיו, ביהח"ר „יצהר“ וכדומה.

משנוסדה חברת הים של ההסתדרות „נחשון“, שבתמיכתה לעתיד יש גם רכישת אניות, לבדה או בשיתוף עם חברות אחרות, הציעה „עתיד“ למכור לה אחת מאניותיה, את „עמל“. לאחר בדיקת־מומחים בטיב האניה ובמחירה בטל הענין. לעומת זאת צץ רעיון של שיתוף, שהתפתח עד כדי תכנית של חברה גדולה שבה תשתתף בחלק מסויים גם הנה"ס ואפ"ב. וגם חברת־אניות הולנדית גדולה.

במשך חצי שנה התפתח המוה"מ עד שהגיע לשלב האחרון של קביעת תנאים מפורטים. כאן השיגה חברת „עתיד“ תנאים כלכליים מצויינים. החברה החדשה, שהשם „עתיד“ נשמר עליה, לכבוד המיסדים־החלוצים, היתה קונה מ„עתיד“ הקיימת את אניותיה במחיר גבוה, בעלי „עתיד“ הנוכחיים היו מובטחים במשכורת הגונה (שאינה תלויה במצב העסקים) למשך תקופת שנים ארוכה, אף היו מובטחים בריוחי־בכורה (בטרם יישאר ריוח כלשהו לבעלי המניות, המוסדות הציבוריים). ב"כ הצד הציבורי נאותו לספק את דרישותיהם החמריות של בעלי „עתיד“, אך לא הסכימו לוותר על זכות ההשפעה המספיקה בהנהלה.

כאן נתקלקלו יחסי הצדדים, ובעלי „עתיד“ פתחו בארגון דעת קהל שתתלה בהנה"ס את האשמה, אם יפסיקו בעלי „עתיד“ את שירותם הקבוע בחופי ארץ־ישראל ומצרים, כלומר אם לא יינתן להם כל מה שהם דורשים באיגוד החברה החדשה, תנאים כספיים והשפעתיים גם יחד.

מובן הדבר שאין עסק שותפות נקשר יפה תחת לחץ איום: או שתמלא את דרישותי ותקבל את תנאי, או שאקים עליך דעת קהל ואתן למתנגדיך חומר לתקוף אותך. על מין ידידות־שותפות כזאת אין לדבר.

נשארת, איפוא, על ההנה"ס, שאסור לה ולמוסדותיה ללכת לשום שותפות תחת לחץ איומים, חובתה בתור שכזו, להיענות לבקשת־עזרה מצד חברת „עתיד“, והחברה ראויה לעזרה, בנהלה עסק חלוצי בעל ערך לאומי חשוב. העזרה יכולה להיות מדינית וגם חמרית, במידת יכולתה של הנה"ס, המוגבלת בשני השטחים כאחד. יכולה „עתיד“ לטעון אל הציבור העברי, כי שכר העבודה העברית הוא גבוה משכר העבודה המצרית, אם כי אינה גבוהה מהאירופית בשאר אניותיה של המשפחה, וכן יכולה „עתיד“ להראות על הנזק שהיא סובלת מחמת היחסים בין היהודים לערבים. הציבוריות העברית תתמוך פה אחד בדרישת סיוע ציבורי וחמרי לחברה בקו שבו היא נפגעת בהתחרות של עבודה זולה. לא כן, הדרישה הסתמית של בעלי „עתיד“ ל„פרוטאֶקציה“ של הנה"ס, כלומר לחייב אותה ומוסדות צבוריים אחרים להיכנס לעסק משותף בתנאים כפויים מצד אחד.

נסיוננו בעסקים אחרים וגם בשטחי הספנות העברית כבר לימד אותנו, שמתן שם וכספים בלי השפעה מספיקה בהנהלה אינו מביא תועלת לעסקים אלה. הסתדרות העובדים ניסתה לתמוך מאמצעיה הדלים תמיכת כסף באניה „תל־אביב“ ובסכומים ששום כוח צבורי אחר בארץ לא נתן אותם. נתנה, וכמובן שלא יכלה להציל את שהיה חולה מיסודו. אין להשוות את מצב חברת „עתיד“ למצב האניה „תל־אביב“. „עתיד“ בריאה בכספיה ואינה עומדת אלא להחליף את קו השירות שלה בסוג שירות אחר, אבל משבאו לתבוע משהו מאת מוסדות צבור אל עליה לשכוח, כי המוסדות למדו משהו במשך השנים והם יודעים לקיים לא רק בנקים, כי אם מפעלים כלכליים מצליחים וממלאים יפה את מטרתם, וכן למדו שאפילו מי שיש לו זכות־חלוציות במקצוע, אין מוסרים לו כפרס את כל העתיד בכספים ובהשקעה ובהנהלה גם יחד. הרוצה בשיתוף כלכלי עם מוסדות־ציבור צריך להתרגל לרעיון זה. או תמיכה במידת הדרוש או שותפות של ממש.

י. בן־דוד


"דבר", שנה שלוש־עשרה, מס' 3806, 1 בדצמבר 1937, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

התחרות בספנות החופית – 1 בספטמבר 1937

בספנות החופית

דגל מצרי במקום דגל בריטי

בחודש אבגוסט החליף שירות־האניות המצרי „קאֶדיויאל מייל ליין“ את דגלו הבריטי בדגל מצרי. מהידיעות שבעתוני מצרים אנו למדים, שהמאורע הוחג בפומבי רב. מלך מצרים הואיל להניף בנמל אלכסנדריה את הדגל על תורן האניה „מוחמד עלי אל כביר“. נוכחו כל המיניסטרים, החבר הדיפלומטי, ראשי המסחר והכלכלה וכו'. אניות החברה ערכו תמרונים, להנאת קהל המסתכלים שעל הרציף. נגנו תזמרות. בערב הוזרקו זיקוקים. נערכה גם תפילה מיוחדת. וכך הפך „קאֶדיויאל מייל ליין“ ל„פרעוניק מייל ליין“. גם שמו של סניף החברה בארץ ישראל ישונה, לפי חוקי רישום החברות.

יתרונות הדגל החדש

עוד ב־1934 חדלה החברה להיות בריטית למעשה. עבוד־פחה רכש את מניותיה, בעזרת „בנק מצרי“ מידי לורד אנגלי. בכל זאת עוד המשיכה לשאת את הדגל הבריטי, שאמנם נתן לה במצרים הקלות מסוימות, אך לא במידה שהיא יכולה לקבל עכשיו כחברה לאומית במצרים הלאומית. עתה תהא פטורה, קודם כל, ממס הכנסה בריטי, אך חוץ מזה ודאי שתקבל תמיכה כספית הגונה מאת ממשלת מצרים. מעתה לא תשלם במצרים שום מסי נמל, שהנם גבוהים מאוד בארץ זאת. הממשלה תעזור לחברה לכבוש את שוקי המטען, ודעת הקהל המצרית תתמוך בחברה. ממשלת מצרים מכינה עתה תחוקה שתקבע הנחות נוספות לאניות הנושאות את דגל מצרים.

עוד דגלים מועילים

אבל עבוד־פחה אינו מוותר גם על דגלים אחרים. אניה אחת שלו „פואדיה“ תוסיף לשאת את הדגל הבריטי, כדי לקיים גם להלן את הובלת הדואר לקפריסין. זהו עסק של 6000 לי"ש לשנה. האניה „ויל־דאֶ־בירות“ תוסיף לשאת את הדגל הצרפתי, למען העסקים עם סוריה.

מה יהא על האניות העבריות?

במה כל הענין נוגע לנו? בגורלה של חברת האניות העברית „עתיד“, בגורל הספנות העברית.

את החוף המזרחי של הים התיכון משרתות שלוש חברות: פרעוניק מייל ליין; האֶלאֶניק קוסט ליין (יוונית), בעלת שתי אניות; „עתיד“ וגם אניה חכורה ע"י ה"ה מרכוס־פדרמן מתל־אביב (האחרונה עובדת רק בין נמל תל־אביב לפורט סעיד).

ל„עתיד“ שלוש אניות ובזמן האחרון קבלה עליה גם את הטפול הטכני בספינת „רחף“ של חברת „נחשון“. רוב עובדי אניות „עתיד“ – יהודים.

החברה המצרית תקפה את „עתיד“ ע"י הורדת מחירים גדולה מאוד. „עתיד“ נענתה למלחמת המחירים. והנה יש עתה חשש כי החלפת הדגל הבריטי בדגל המצרי תאפשר ל„פרעוניק מייל ליין“ להמשיך בדרך ההתחרות ולהגבירה. גדול כוחה של תמיכה ממשלתית.

נעדיף את החברה העברית

לנו אין ממשלה שתתמוך ב„עתיד“ בסכומי כסף, ואין לנו עדיין קרנות למטרה זו. הנתן ל„עתיד“ לכרוע תחת כובד ההתחרות? והרי זו מלחמת הספנות היהודית. בלי „עתיד“ הננו נשארים בקו זה בלי עבודה עברית לגמרי.

אין לנו אלא לפנות אל האחריות הציבורית של הצרכנים, שימריצו את הסוחרים להעדיף את החברה העברית על פני אחרות. חובה עלינו להשיג גם מאת ממשלת ארץ ישראל כל זכות־עדיפות שיש בכוח לתת לאניות ארצישראליות. אך קודם כל חייב הצבור לעשות את שלו במובן מתן עבודה. אם נתמוך ב„עתיד“ למען תחזיק מעמד, סופן של החברות המתחרות בה לבוא לידי הסכם אתה ולחלק ביניהן את העבודה ולקבוע יחד תנאי הובלה אפשריים. גם מאת הנה"ס, המגלה ערנות רבה בעניני הים, נדרוש לעשות משהו למען חברת האניות העבריות, כדי שתכיר גם ממשלת מצרים בצורך של השפעה על החברה המצרית להסדר התנאים בהובלה על חופי המזרח של הים התיכון.

ברוך הר-ורד


"דבר", שנה שלוש עשרה, מס' 3745, 1 בספטמבר 1937, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.