„רחף“ – ספינה ראשונה ל„נחשון“ – 4 ביוני 1937

"רחף", מפרשית משא ממונעת של חברת "נחשון". מקור: זאב הים, ספינות מספרות, 1968.

„רחף“ – ספינה ראשונה ל„נחשון“

חברת הים של ההסתדרות „נחשון“, עשתה בימים אלה צעד ראשון בשטח הספנות ורכשה ספינת משא קטנה לעבודה בחופי ארץ ישראל והארצות הסמוכות.

יכולת ההובלה של הספינה היא 190–200 טון. מהירותה – כששה קשרים לשעה. לה מיפרשים ומניע־דיזל. יעבדו בה 12 איש ובכלל זה 3 מתלמדים. רב החובל – מר רוזנטאל, מי שהיה רב החובל של האניה „תל־אביב“, שאינו בז גם לקטנות, והוא מסוּר לפיתוח הספנות ושאר ענפי הימאות בקרבנו.

שם הספינה רחף (שני פתחין, השורש הפועל רחף).

הספינה נקנתה באחת הארצות השכנות בכספי „נחשון“ ובעזרת הלואה מאת הסוכנות היהודית.

חברת נחשון עומדת לרכוש בימים הקרובים גם ספינת דייג שתיכנס מיד לעבודה.

נקוה שנחשון יקפוץ במשך הזמן גם לתוך בנין ספינות בארץ.


"דבר", שנה שלוש עשרה, מס' 3669, 4 ביוני 1937, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

„סנפיר“ – ספינה שנייה ל„נחשון“ – 15 ביוני 1937

"סנפיר". המקור: אלבום בולים של החי"ל, 1938.

„סנפיר“ – ספינה שניה ל„נחשון“

בימים אלה קמה מקנה ל„נחשון“, חברת הים של ההסתדרות, ספינת־דייג איטלקית קטנה, בעלת מפרשים ומניע (בן 20 כוחות סוס). בספינה זו, שייקרא שמה „סנפיר“, יעבדו ששה אנשים כדייגים, בהדרכת מומחים איטלקים. ל„סנפיר“ עוברים חלק מהחברים שקיבלו הכשרה ב„ביכורה“, אשר גם היא תמשיך לעבוד בדייג, בהדרכת מומחים איטלקים. גם רכישת הספינה השניה ע"י „נחשון“, גם עבודתו של מר פרנקל ב„ביכורה“ שלו (פרטית) – נעזרת ע"י מחלקת הים של הנה"ס. עובדי הדייג הם מ„פלוגת הים“ ומ„שבט הים“. ספינת המשא הראשונה של „נחשון“, „רחף“ שמה, מתחילה בשבוע הבא להוביל מלט „נשר“ מחיפה לתל־אביב.


"דבר“, שנה שלוש עשרה, מס' 3678, 15 ביוני 1937, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

ההסתדרות ייסדה חברה למפעלי ים – 28 במרץ 1937

על החברה הימית של ההסתדרות

ניו יורק, 27 (סט"א). „ההסתדרות יסדה חברה א"י להקמת מפעלי ים ולפיתוחם“ – הודיעה גולדה מאירסון, שליחת ההסתדרות באמריקה, בשיחה עם סופרי סט"א ויט"א על מטרת ביקורה הנוכחי באמריקה. הון החברה יהיה 50 אלף לא"י, מסכום זה מובטח כבר כמעט החצי (בדיוק 20 אלף לא"י) בא"י גופה, היתרה בסך 30 אלף לא"י תאסף ותיגבה עכשיו באמריקה ע"י שליחי ההסתדרות מא"י בעזרת ידידי ההסתדרות ותומכיה בארה"ב.


"דבר", שנה שתים עשרה, מס' 3612, 28 במרץ 1937, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.