ערבות לים המלח – 1893

דברי ימי השבוע.

[…]

– מזה זמן מה אשר הרשות הממונה על קרקעות הדר מלכותו בערבת הירדן תשים לבה לתקן בהם תקונים גדולים, לחפר תעלות, להעלות המים מהירדן וכדומה. בשבוע הזה נשלחו שתי ערבות (אניות) גדולות לשוט בים המלח לאסף החמר (אספלט) אשר על הים הזה. הערבות הובאו הנה מיפו ונשלחו מפה בעגלות לים המלח.


"הצבי", שנה עשירית, מס' 4, 13 באוקטובר 1893, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

אנית קיטור קטנה לירדן ולים המלח – 1900

עניני העיר

[…]

ספינה גרמנית שבאה לחוף יפו שבוע העבר הביאה אנית קיטור קטנה, כששה מתר ארכה, היעודה להלך בירדן לים המלח.

את האניה הזאת הביא הקומיסיונר האדון זינגר [?], בפקודת מנזר היונים בעירנו.

. . .

עניני העיר

[…]

ביום השבת הובאה לעירנו האניה היעודה לעשות מלאכה בים המלח והירדן. האניה, המכונה גולגולתה, היתה משוכה בעגלה בכח עשרה פרדים וסוסים. עדת ילדים עשתה לויה גדולה להאורח החשוב הזה על כל הדרך מקצה העיר מערבה עד בואך שער חברון.


"הצבי", שנה חמש עשרה, מס' 42, 26 באפריל 1900, עמ' 1 והוספה בעמ' 7. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

ספינת קיטור לים המלח – 1908

בארץ הקדש

[…]

ירושלם,  י"ג ניסן.

האלמנה קאניג ובניה ושותפם שיך ז'אַלאַל אַלאַמי, לרגל מסחרם בתבואות קיר מואב מעבר לירדן, בנו אנית-קטור קטנה, ארכה 20 מעטטער ורחבה 5 מעטטער, אשר תפליג יום יום בים המלח מחופו המערבי לחופו המזרחי עם עוברים ושבים, ועל ידה אני-שיט קטנה ממנה, אשר תטעון יבול ארץ מואב.


"חבצלת", שנה שלושים ושמונה, מס' 28, 15 באפריל 1908, עמ' 5. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

אנית הקיטור אשר על ים המלח – 1909

רחיצה במימי מעינות החמים

בזארקא.

נודיע לקהל הנכבד כי מיום השנים עשר לירח ראבי אואל (שבת י"ב ניסן) עד השנים ועשרים לירח ההוא (כ"ב ניסן) תיסע אנית הקטור אשר על ים המלח, בכל יום בשעה שלש ערבי בבוקר, מחוף יריחו למעינות החמים אשר בזארקא ותתמהמה שם שתי שעות ותשוב בשעה התשיעית אחר הצהרים לחוף יריחו. הנוסעים במדריגה הראשונה ישלמו בהליכה וחזרה ארבעים גרוש סאג', ובמדריגה השניה שלשים גרוש סאג'. כרטיסי הנסיעה יוקחו על חוף ים  המלח ביריחו, או פה בבית שותפנו קיניג בבית שערים.

ג'לל אידין איל עלמי

יוסף בער קיניג.


"חבצלת", שנה שלושים ותשע, מס' 76, 2 באפריל 1909, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

אניה של בני עמנו בים המלח – 1906

ים המלח, 1920-1910. המקור: ויקישיתוף

השבוע.

יחד עם השיָרה היהודית לארץ ישראל נסעתי להירדן, יריחו וים המלח ושמחתי מאד כי שמעתי מהם את הרגש הלאמי אשר להם ואת אהבתם הגדולה לבני עמנו בארץ ישראל. – אצל ים המלח מצאנו משפחה אחת של בני עמנו משפחת קיניג אשר לה אנית תורן העוברת על ים המלח ומביאה חטים ושעורים וסחורות שונות מעבר לירדן ומכרק ומוכרים החטים והשעורים בירושלם. ולו רבו בני עמנו לעשות מסחרים עם הערביים אשר מעבר לירדן ובברק בודאי היה להם רוח טוב ולא היו מוכרחים לעזוב את ארצנו ולנסוע לארץ נכריה לבקש פרנסה.

– אצל חוף ים המלח ישבה השירה היהודית לאכול סעודת הצהרים ואחדים מהם ירדו לרחוץ בים המלח, והמנהל חברת התבור האדון א. גראייבסקי צייר בציור אור את תמונת השירה היהודית בכל המקומות האלו. ביריחו התאכסנו בבית האורחים היפש של האדון Petrides.

[…]


"השקפה", שנה שמינית, מס' 14, 16 בנובמבר 1906, עמ' 2. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.