עד כמה „תוקן“ נמל יפו – 21 בנובמבר 1928

תל־אביב

[…]

שונות

[…]

– עד כמה „תוקן“ נמל יפו. באניה גרמנית הגיע לחוף יפו מניע גדול עבור הבאר בעיר־שלום. נמצא שאי אפשר להעלות את המניע לחוף יפו, מפני שהמעלית המיכנית אינה מספיקה לו. המכונה תובל לחיפה.

מומחים לרדיו. האניה אומברום העוגנת בחוף יפו הזמינה על ידי משרד רוקח ושותפיו מכונני רדיו מתל אביב לתקן את תחנת משלוח הרדיו שלה, שנתקלקלה. התיקון נעשה לשביעות רצון המזמינים. הקצין הראשון באניה אמר, כי במצרים לא מצא מומחה לתיקונים האלה.

[…]

רק זהב. אניה תורכית הביאה בסוף השבוע שעבר לחוף יפו קרשים לתיבות תפוחי זהב. רב החובל מאן למסור את הסחורה עד שיסלקו את מחירה בזהב ולא בכסף ניר. לסוף הסכים לקבל חלק של המחיר בהמחאה על בנק בקושטא.

תארים ב„ברית טרומפלדור“. תארו של זאב ז'בוטינסקי – מפקד עליון לגדודי הארץ והגולה; מנחם ארבר – מפקד ראשי לגדודי ארץ־ישראל; המהנדס טובים – מפקד מחלקת הים.


"דבר", שנה רביעית, מס' 1060, 21 בנובמבר 1928, עמ' 4. באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

ספני יפו ניסו לעכב אניה – 19 באוקטובר 1936

בחוף תל־אביב

ספני יפו ניסו לעכב אניה

אניה של חברת „אמריקן אכספורט ליין“ (סוכנות דיזנגוף ושותפ') באה הבוקר ליפו לפרוק כמות סחורות בשביל סוחרים ערבים.

כאשר גמרה וצריכה היתה להפליג לתל-אביב הודיעו הספנים והסוחרים הערבים שלא ירדו מהאניה ולא יתנוה ללכת לתל-אביב. שעות אחדות נתאחרה הפלגת האניה תל-אביבה, עד שהודיע רב-החובל, כי יקח אתו את כל הנמצא באניה.

מחמת איחור זה לא יכלה האניה לעגון בתל־אביב אלא שעה קצרה, אף על פי כן הספיקו עוד בחוף תל־אביב לפרוק מאניה זו למעלה ממאה טון.


"דבר", שנה שתים עשרה, מס' 3475, 19 באוקטובר 1936, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

דוד בן-גוריון / העמדה שכבשנו בים – 27 בנובמבר 1936

 ד. בן־גוריון

העמדה שכבשנו בים

השביתה הערבית עם כל הנזקים והסכנות שבה, היתה גם לברכה: היא סייעה בעקיפין לביצור עצמאותנו המשקית ולכיבוש עמדות כלכליות חשובות, ובנו תלוי הדבר שכיבושים אלה יהיו בני קיימא: כוונתי להגברת עבודה עברית, הרחבת תוצרת עברית – ועל כולם, פיתוח נמל תל אביב. על שלשת הדברים האלה מצווים כל הימים, אבל מה שהתורה וההגיון של הציונות לא יכלו לעשות, עשתה „הסרת הטבעת“ של המופתי. בלי פרעות ומהומות לא הבינו יהודים רבים שהחזרה לארץ־ישראל אינה רק חזרה גיאוגרפית, אלא חזרה לעצמאות משקית, ושלא נאָחז במולדת, אם לא נבנה בתוכה את כל חיינו ברשות עצמנו, אם לא נזרע ונקצור, נשתול ונקטוף, נסול ונבנה, נעמול ונעבוד בעצמנו. כי בעשית מלאכתנו בידי עצמנו מתחילה הציונות, ובעצמאות משקית כבעצמאות תרבותית טמון ההבדל בין גלות ומולדת. אולם ההגיון הציוני כשהוא לעצמו לא עצר כוח להעמיד אותנו על אמת זו, עד שבאו הפרעות ונתנו לנו לקח מר – ומועיל. עכשיו מבינים כולם שנחוצות לנו מחצבות משלנו ושיעבדו בהן יהודים, ויש הכרח שיהיה לנו חלב יהודי וירקות יהודים, ויש הכרח שיהודים יעבדו בפרדסים – כי אחרת הכל צפוי לחורבן ולהרס. לרגל המהומות הוכרח הישוב לחיות חיים עצמאיים במשך ששה חדשים, והמופתי נעשה למסייע למפעל. המופתי הפסיק עכשיו את עזרתו זו, ועומדת בפנינו השאלה, אם גם בכוח עצמנו נוכל לשמור על התוצרת העברית ועל העבודה העברית ועל כל העמדות היסודיות שביצרנו בחדשים אלה, וקודם כל – העמדה שכבשנו בים.

ישבנו בערים ובמושבות שעל החוף ולא הרגשנו שיש בארצנו אוצר גדול ויקר ששמו ים. לכל היותר היה זה מקום רחצה וטיול. ולא עלה על לבנו שלים יש תפקיד משקי, פוליטי והתישבותי עצום. מעבודת הים היינו רחוקים. כמובן, היינו מכניסים דרך הים את צרכינו, שלחנו דרכו את פרי הארץ – אבל „זכינו“ ומלאכתנו זו נעשתה בידי אחרים. אנחנו היינו הנוסעים, הסוכנים, הסוחרים. אבל הספנים, הקברניטים, הסוורים, הסבלים, השייטים, הפורקים והטוענים היו אחרים. הים היה שלהם – והם ידעו לנצל שלטונם זה למען החנק אותנו. ופתאום – נסגר הים בפנינו. בעלי הים ועובדיו הכריזו עלינו מלחמה. „האחרים“ סירבו לזכות אותנו במלאכתם הימית – ופתאום הרגשנו, מה ערכו של מוצא לים ועד כמה כל קיומנו בארץ זו תלוי בים. הממשלה, שאף היא סייעה להרחיק אותנו מהים, הוכרחה לתת לנו מוצא חדש לים – והוקם המזח בתל־אביב. איני יודע בכל תולדות מפעלנו בארץ התחלת כיבוש היסטורי גדול יותר מההתחלה צנועה זו. בשביל הממשלה היה זה רק סידור ארעי וחולף. ואיני תולה הרבה תקוות בחסדי הממשלה. הממשלה לא עזרה לנו לפני המאורעות להיכנס לעבודת הים, ובמקרים רבים גם הפריעה לנו, ואין לקוות שהיא תעזור לנו עכשיו בפיתוח הנמל העברי. להיפך, יש להניח שלא תימנע מנסיונות ישרים ועקיפים לחסל את ההתחלה בתל אביב ותזקיק אותנו לנמל יפו כבימים שעברו, לפני המהומות. אין, כמובן, בכוח הממשלה להחזירנו נגד רצוננו ליפו, ואין לה כל יסוד והצדקה להכריח אותנו להסתלק מתל אביב. אבל היא יכולה לבוא אלינו בטענות: בנמל יפו הושקע הון רב (ברובו שלנו), נעשו סידורים טכניים, וזה מקור הכנסה לממשלה. ואין צורך בנמל שני על יד יפו. ויש אמצעי־לחץ בידי הממשלה: ביטול התעריף המוזל בהובלת סחורות מחיפה, הכבדות והגבלות אדמיניסטרטיביות בפריקה ובטעינה בתל אביב וכדומה. והאמצעים יהיו מכוּונים לתכלית אחת: להחזיר אותנו לנמל יפו. ומשנחזור לנמל יפו – ייסתם, כמובן, הגולל על נמל תל אביב. ועלינו לקבוע מיד ובאופן הברור והנמרץ ביותר את יחסנו לנמל יפו.

אף פעם לא הכרזנו חרם על ערבים ולא נכריז גם להבא. כשם שלא ענינו אף פעם בהתקפה על התקפה – כך גם לא ענינו ולא נענה אף פעם בחרם על חרם. לאחר שהשביתה שהוכרזה נגדנו נכשלה – ייתכן שהמנהיגים הערבים יקראו את צבורם מר־הנפש והמאוכזב למלחמת חרם עלנו. לא נבהלנו מהשביתה, לא נבהלנו מהטירור, – לא ניבהל מהחרם. השביתה הזיקה למשביתים הרבה יותר משהזיקה לנו. אפילו הטירור פגע בערבים הרבה יותר מאשר פגע בנו. והחרם אף הוא יתנקם במחרימים הרבה יותר משיורגש בתוכנו. לא פועלים יהודים עסוקים במשק הערבי, אלא פועלים ערבים עסוקים במשק יהודי. לא אכרינו מוכרים תוצרתם החקלאית בעיר הערבית, אלא הפלחים מביאים תוצרתם לשוק היהודי. לא בעלי־בתים יהודים משכירים דירותיהם לדיירים ערבים, ולא ספנים וסבלים ונהגים יהודים מובילים סחר הערבים – אלא להיפך. התרחקנו מעין תחת עין, נתרחק מחרם תחת חרם. ההתקפות החוזרות נגדנו, מימי משטר התורכים שלפני המלחמה, ועד המאורעות האחרונים, לא העבירו אותנו על דעתנו ועל הכרתנו המוסרית והפוליטית, ולא יצאנו מגדר הגנה עצמית מוכרחת ומוצדקת – ועל פי קו זה נתנהג גם בשטח היחסים המשקיים. לא היתה לנו ולא תהיה לנו מלחמה בערבים, לא משקית ולא צבאית ולא מדינית. הציונות חרתה על דגלה שאיפת שלום וידידות לשכנינו הערבים בארץ ובסביבותיה – ולא נזוז משאיפה זו גם לאחר כל הנסיונות המרים שנתנסינו בהם בעבר – ואולי עוד נתנסה בהם בעתיד. שאיפת השלום והידידות אינה רק צורך מוסרי עמוק של הציונות – והציונות נשענת קודם כל על יסודות מוסריים עמוקים – אלא גם צורך פוליטי ומשקי חיוני. אין בכוח ההתקפות, הטירור והמהומות של המנהיגים הערבים להזיז אותנו כמלוא נימה מרצוננו הנחרץ לחזור למולדתנו, לבנותה ולחדש בה את עצמאותנו הלאומית השלמה. ולא היתה עדיין אף התקפה אחת נגדנו שלא יצאנו מתוכה מחוזקים ומבוצרים מאשר היינו, גם בשטח המשקי וגם בשטח הפוליטי. אחרי פרעות ירושלים, בשנת 1920, באה הכרזת סאן־רימו וראשית העלייה החדשה. אחרי פרעות מאי 1921 – בא בנין תל־אביב העברית. אחרי מאורעות 1929 – באה אגרת מקדונלד והעליה ההמונית. ותוך כדי המאורעות האחרונים, שזעזעו את כל הארץ עד היסוד – התמדנו בכיבושים המשקיים והישוביים והרינו עומדים בסוף המהומות בישוב גדול יותר ובמשק מבוצר יותר מבראשיתן.

וכשם שהתקפות אלו לא החלישו כוחנו הפוליטי והכלכלי – כך לא זעזעו את עמדתנו המוסרית והרוחנית. לא אכוּלי־שׁנאָה, ולא שטוּפי־נקמה – אלא בוטחים בצדקתנו, בכוחנו ובעתידנו אנו מוסיפים לעמוד על המשמרת – משמרת הגאולה והקוממיות והשלום של העם העברי, וממשיכים את מפעלנו היוצר והמשחרר מתוך רצון כן ונאמן לקיים יחסי שלום וידידות עם שכנינו הערבים. אין אנו רואים בכנופיות ובמופתי את הביטוי היחיד של העם הערבי ואין אנו חושבים את הטירור והשביתה והחרם למלה האחרונה של ההיסטוריה הערבית. אנו יודעים, שאת שליחותנו אנו נבצע לא בחרמות ולא בשפיכות דמים, אלא במפעלי יצירה ובנין. – ביסוד ליחסינו לשכנינו הערבים אנו מניחים: עצמאות וקואופרציה. כל השנים שאפנו לפעולת־גומלין וליחסי ידידות ועזרה הדדית – ובשאיפותינו אנו עומדים ונעמוד. התנגדנו ונתנגד להתבדלות ולהסתגרות – אבל התנגדנו ונתנגד לתלות, לחסות, לחסד. קואופרציה מחייבת זכויות שוות ורצון הדדי; אין קואופרציה חד־צדדית ואין קואופרציה כשצד אחד תלוי בחסדו של הצד השני. בלי עצמאות אין קואופרציה. ובשביל יחסינו העתידים עם העם הערבי – והחשבון שלנו עם העם הערבי הוא חשבון לדורות – עלינו לבצר את עצמאותנו ולהאדירה מבחינת הכמות והאיכות בכל המהירות האפשרי ובכל שטחי־החיים.

מאורעות אלה הציגו בכל החריפות והדחיפות הטרגית את שאלת מעמדנו בים. במשך שני הדורות הראשונים של התישבותנו המחודשת עשינו מאמצים להאחז ביבשת המולדת והסחנו דעתנו מים־המולדת. המאורעות האחרונים הראו שבלי מוצא חפשי ועצמאי לים – כל קיומנו ועתידנו בארץ זו בסכנה. בלי מוצא עצמאי וחפשי לים אין עליה יהודית – אין גם בטחון־קיום פיסי לישוב הקיים. בלי הים אנו כלואים בגיטו כלכלי ופוליטי. בלי הים אנו נתונים להרעבה ולכליון.

שני נמלים בארצנו – ביפו ובחיפה. את שניהם רצו להשבית ולסגור בעדנו. נמל חיפה לא הושבת – כי הצלחנו להכניס לנמל זה את הפועל היהודי והצלחנו להקים יחסי חברים בין פועלי הנמל היהודים והערבים. אבל נמל חיפה אינו מספיק לכל צרכי הארץ, וישובנו הדרומי זקוק לנמל שני. שנים רבות היינו תלויים בנמל יפו. עליתנו ומסחרנו פרנסו נמל זה ומאות עובדיו הערבים. ובעיר נמל זו נערך פעמיים פוגרום אכזרי ופרוע: במאי 1921 ובאפריל 1936. כאז כן גם הפעם לא ידעה הממשלה למנוע את ההריגה. אולם הפעם לא הסתפקו בפוגרום – אלא סגרו בפנינו את ים־יפו והשביתו את הנמל, כי בנמל זה לא ניתנה דריסת־רגל לעובד־ים יהודי. הנמל שנתקיים ונבנה ונתעשר מהעליה היהודית – הושבת למען התנקש בנפשה של העליה.

אולם גם אז וגם הפעם לא קמה מזימת־הדמים. לא טמאנו נפשנו בתועבות הפורעים ולא ענינו על שפיכות־דמים בשפיכות־דמים. גם אז וגם עכשיו עשינו את הדבר היחיד ההולם כבודנו וצרכנו הלאומי: אחרי הטבח במאי 1921 הקימונו על יד יפו עיר עברית. אחרי ההריגה באפריל 1936 – הקימונו על יד נמל יפו נמל עברי, והשתחררנו מהשעבוד המחפיר ורב־הסכנות לקן־הרוצחים והפורעים. ולשעבוד זה לא נשוב – ויהי מה! מוצאנו לים לא יהא עוד תלוי בחסדם של משטיני העליה העברית ושום ממשלה בעולם לא תכריח אותנו לשוב לעיר שחיינו תלויים בה מנגד.

במאורעות אלה הוכח לנו והוכח לעולם כולו שאין הממשלה מוכשרה – אם גם לא אומר שאינה רוצה – למנוע שביתה ערבית פוליטית המכוּונת להחנקת הישוב היהודי כזו שהיתה בנמל יפו. ואין היא רשאית למנוע מאתנו מוצא עצמאי ובטוח לים. – אין זו שאלת תל־אביב לבד, אין זו אפילו שאלת הישוב הארצישראלי בלבד. זוהי שאלת חיים, שאלת גורלו של העם העברי כולו. זוהי כרגע מהשאלות הפוליטיות והקולוניזציוניות המרכזיות, העומדות ברומה של הציונות והקובעות את כל עתידנו, את כל עתידה של ארץ־ישראל העברית. אין ארץ־ישראל בלי ים־ישראל. עמים אחרים מוציאים כסף תועפות ומקריבים קרבנות היקרים ביותר למען השיג מוצא לים. הים הארץ־ישראלי – אחד האוצרות הגדולים והיקרים ביותר של ארץ קטנה זו – הוא נחלת כל תושבי הארץ, ונמלי הארץ הם נמלי כל אוכלוסיה. לא אנו – אלא הערבים הכריזו על נמל יפו כעל נמל ערבי, והפכו נמל זה לנשק מורעל ומסוכן במלחמתם הפרועה נגדנו. לא הכרנו ולא נכיר במונופול זה. יש לנו זכות בכל נקודה בארץ זו, בין ביבשה ובין בים, ובפתחנו נמל בתל אביב לא ויתרנו על זכותנו בשום נמל אחר. אבל אין הערבים יכולים לאחוז את החבל בשני ראשיו: אם ביפו חיי יהודי הם בסכנה, ואם נמל יפו מושבת למען הפסיק עליה יהודית, אנחנו מודיעים, שאין אנו זקוקים לנמל זה.

הממשלה גם היא נושאת באחריות על כל אשר קרה ביפו ובנמל יפו, ואף היא אינה רשאית לאחוז את החבל בשני ראשיו: אם היא לא נתנה להכניס עובדים יהודים בנמל יפו, ולא היה לה כשרון או יכולת או רצון למנוע שביתת הנמל נגדנו – אין היא יכולה לתבוע מאתנו שנחדל לפתח ולשכלל את הנמל בתל אביב.

ייתכן שהממשלה תגיד לנו, שהיא מכירה בטעותה והיא נכונה להבטיח לנו חלק בעבודת נמל יפו מכאן ולהבא. ייתכן שהיא תבטיח לנו עכשיו אמצעים מספיקים להגנת חיינו כשנחזור ליפו. אין אנו זקוקים לחסד זה ואין אנו רשאים לקבלו. לפני המהומות סירבה הממשלה לתת לנו חלק בעבודת הים ביפו, מתוך נימוק שעובדי־הים הערבים יראו בעבודתנו קיפוח והתחרות ויתקוממו ויבואו לידי שפיכת דמים. כלום נשתנה יחס זה לאחר המהומות? השביתה הממושכת, שנגמרה בכשלון גמור, ודאי לא המתיקה את המרירות והשנאה של ספני יפו. הם חזרו לעבודתם מאוכזבים ומרי־נפש, כי מסיתיהם ומעבידיהם רימו אותם והוליכו אותם שולל, אבל איבתם ורוגזם יכוונו נגדנו. ואם פועלים יהודים ייכנסו עכשיו לנמל יפו בחסות כידונים בריטיים – תגדל המרירות והשנאה. מה ענין יש לנו לשמש מטרה לחיצי המשטמה? ולמי נחוץ הדבר שהועדה המלכותי תמצא כאן את המחזה המרהיב של פועלים יהודים עובדים בנמל יפו תחת משמר צבא בריטי והספנים הערבים מרימים צעקה שהם מנושלים? למה לנו למרר ולחדד שלא לצורך יחסינו עם הערבים? יש לנו הזכות לעבוד בנמל יפו – כי נמל יפו הוא נמל ארצישראלי, אבל אין לנו החובה לעבוד שם, כשעבודתנו זו אינה נחוצה לעצמנו, אינה רצויה לערבים, והיא דרושה אך ורק לאלה שרוצים להתנקש בקיומו של נמל תל־אביב ופיתוחו. להתנקשות זו לא נתן יד.

בלי נמל עצמאי – אין בטחון לקיומנו הכלכלי בארץ, אין בטחון לעליה היהודית. וכמו שלא נסתלק מהקרקע, כמו שלא נסתלק מהעליה, כמו שלא נסתלק מעבודה עברית, כמו שלא נסתלק מהלשון העברית – לא נסתלק מים עברי ומנמל עברי. ושום קושי טכני, שום קושי כלכלי, שום עיכוב ומכשול פוליטי, לא יזיזו אותנו מהמוצא העברי לים.

ויחד עם המשכת עבודתנו בנמל תל־אביב נודיע לממשלה ולערבים: אנו מוכנים תמיד לקואופרציה – גם בשטח הים. ואם יפו הערבית רוצה בנמל משותף, ותציע לנו תנאי בטחון וכבוד מספיקים, זכויות שוות ומלאות גם בבעלות, גם בעבודה, גם בהון, גם בפקידות, כשותפים גמורים, בזכות ולא בחסד – נדון ברצון טוב על הצעה זו.

אין יודע, אם הצעה כזו תבוא ואימתי. אולי ילמדו הערבים לקח מהמהומות האלה. אולי ייוכחו לשהם זקוקים לנו לא פחות משאנו זקוקים להם. אולי יבינו שהפרעות והשביתות הפוליטיות פוגעות בהם יותר משפוגעות בנו. אולי יראו בעליל שבלי עליה יהודית ובלי אימפורט ואֶכּספורט יהודי נידון נמל יפו לדלדול וחורבן – ויכירו סוף־סוף שיש להם צורך בקואופרציה אתנו. אם מהפכה כזו בלבבות ערבי יפו תבוא – תהיה קואופרציה בין נמל יפו ובין נמל תל־אביב. פיתוחו של הנמל העברי הוא תנאי מוקדם גם לעצמאות וגם לקואופרציה.

(מתוך המאסף „כנסת“, העומד להופיע מטעם מוסד ביאליק)


"דבר", שנה שתים עשרה, מס' 3509, 27 בנובמבר 1936, עמ' 2. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

תסיסה גדולה בקרב ספני יפו – 20 במאי 1936

תסיסה גדולה בקרב ספני יפו

אלה ששיתקו את נמל יפו מבקשים להטיל את האחריות על הממשלה

גם סוחרי יפו ופלחי הכפרים הסמוכים דורשים להפסיק את השביתה המחריבה אותם. – המאמצים הנואשים של המנהיגים לעצור בזעם ההמונים המורעבים

כפי שמוסרים לסופרנו ממקור נאמן, החליטו אמש ספני יפו לחכות בפעולותיהם עד היום שעה 5. אם עד אז לא יוברר ענין הנמל בתל אביב ולא יתבטל ואם הועד העליון לא ירשה להם להפסיק את שביתתם בנמל יפו – יאחזו באמצעים קשים וחמורים נגד משביתיהם. הרוחות סוערות מאד בין הספנים, כי הם רואים שפרנסתם משתמטת מידיהם.

כן נודע לנו מאותו המקור, כי כפריים רבים פנו אל הועד העליון בדרישה חזקה להפסיק את השביתה, ראשית מפני שיבולם נשאר בלי קונים ומתקלקל מאליו, ושנית מפני שהשובתים וה„שבאב“ הפכו את הבטחתם ולא נתנו להם עד כה אפילו את 4 הגרושים היומיים שהובטח להם.

הכפריים הערביים נתמכים בדרישותיהם ע"י המוכתרים.

הועד הלאומי היפואי נמצא במבוכה רבה

אמש התאספו נכבדים אחדים, רובם סוחרים, בביתו של עוה"ד דג'אני, ביפו, לטכס עצה איך להפסיק את השביתה מפני הסכנה המרחפת עליהם ומפני הפרוטסטים על שטרותיהם. יען כי בעלי החובות מסרבים לתת לסוחרים אלה שום ארכה.

היום בשעה אחת וחצי תתקיים אספה חשאית אצל מהנדס ערבי ממשפחה ידועה, (מפני סבות ידועות איננו מפרסים את שמו) כדי לדון על המצב. באספה הזאת יבחרו בועדה שתסע לירושלים ותפגש עם מארגני השביתה הראשיים ולדרוש מהם להפסיקה.

כמו כן נודע לנו שבהתחלת השביתה הבטיחו ערביי סוריה לחזק את ידי השובתים, אולם לא נתקבלו שום כספים ולא הועילו עד עתה ההפצרות הטלפוניות והדרישות המרובות.

נוסף לזאת הגבירו סוחרי הירקות מדמשק את משלוח הירקות לארץ וספקו את כל הכמויות של הירקות, שנדרשו לשוק.

אתמול נתקבלה תשובת דמשק שמצבם הכלכלי הירוד אינו מרשה להם לשלוח יותר ממאתים לא"י בסך הכל.

תשובת דמשק היתה כמקלחת קרה על ראש חברי הועד העליון הערבי בירושלים.

יש לציין, שגם מאתים הלא"י שהובטחו מקודם לא נשלחו.

„אל־ווא“, עתונו של המופתי, מוסר את הפרטים הבאים על הסערה שחוללו אתמול הספנים הערבים ביפו לאחר שנודע להם שהאניה היוגוסלבית נגשת לפרק את סחורותיה בחוף תל אביב.

וכך הוא כותב:

„כשנפוצה אתמול השמועה שהאניה „טשטיריטי“ תעגון בחוף תל אביב לפרק שם את מטען המלט והברזל – לא האמינו ספני יפו והצבור שהממשלה תעיז לעשות זאת“, אולם בשעה תשע וחצי נתאמתו השמועות והאניה עגנה מול חוף תל אביב.

כחמשת אלפים ספנים עמדו על הרציף הבנוי בפנים הנמל, עמדו וצפו לדעת כיצד יסתיימו הדברים. באותה שעה הופיעו כחות גדולים של צבא עם מכונת יריה וחנו בתוך הנמל.

כשיצאו מנהל הנמל, הרופא המפקח ומספר שוטרים לאניה לערוך בה את הבקורת הדרושה – קפצו רבים מן הספנים הערבים „האבירים“ לסירותיהם והחלו לחתור כלפי האניה.

כאן מספר „אל־ווא“ באריכות על מלחמה כבדה שניטשה בין כחות המשטחה המזוינים ובין הספנים בשעה שניסו הספנים למנוע את צאתה של האניה לחוף תל אביב. אולם תחת לחץ האיומים של קני הרובים, נאלצו לחזור בהם.

לדברי אל־ווא“ עיקל מנהל הנמל את סירות הערבים עד לפקודה חדשה.

לבסוף מספר עתון המופתי כי השלטונות בקשו מכחות הצי העוגן בחיפה לשלוח אנית מלחמה כדי לשמור על החוף ועל האניה שעגנה בחוף תל אביב. בשעה שש בערב הגיעה אנית המלחמה מספר ה־30 לנמל יפו.

כפי שכבר הודענו, הגיעה אתמול לירושלים משלחת מטעם הספנים, שנפגשה עם חברי הועד הערבי העליון. הועד הבטיח לטפל ב„כובד ראש“ בשאלה.

תל אביב, יום ד'. שעה 1.

הספנים הערבים הודיעו הבוקר לועד השביתה, כי ברצונם לחזור לעבודתם בנמל, בתנאי שהאניה העוגנת בתל אביב תבוא ליפו לפריקת שאר הסחורות. כ-80 אחוז מהספנים הלכו לנמל והיו מוכנים לגשת לעבודה.

אולם מיד הופיעה קבוצת „שבאב“ שאיימו על הספנים ודרשו מהם להתאזר בסבלנות ולהמשיך את השביתה.

תל־אביב, שעה 2.15. אספה בת 500 איש שבה השתתפו ב"כ ארגוני הנוער, עשרות ספנים מנהלי השביתה וכד' התכנסה ביפו הבוקר בשעה 9 ונמשכה עד שעה שתים אחרי הצהרים.

ראשי הנואמים היו: פאכרי נשאשיבי, עו"ד ראג'ב אבו סעוד, איברהים אישאנטי ובאי כח הספנים.

דובר על שאלת הנמל בתל אביב מתוך ויכוחים סוערים. נשמעו דברי הסתה וקריאות איבה נגד הממשלה, „על שהעיזה להרשות להחריב את נמל יפו הערבי, שישאר ערבי לנצח“. הוחלט: „לפנות באזהרה אל הממשלה ולהתרות בה, שאם לא יפסיקו מיד את פריקת האניות בתל אביב ולא יחזירום ליפו – כל האחריות בעד התוצאות הצפויות מן המצב שנוצר תחולנה על הממשלה“.

כן הוחלט לקרוא מיד ל„ועידה ארצית של העם הערבי“, שתתכנס ביפו או בשכם ובה ידונו רק בשאלת הנמל.


"דאר היום", שנה י"ח, מס' 198, 20 במאי 1936, הוספה לגליון קצ"ח, עמ' 7. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

מרידת ספני יפו במסיתיהם – 20 במאי 1936

מרידת ספני יפו במסיתיהם

המסיתים אינם אומרים נואש, מבטיחים שלא ייבנה נמל בתל-אביב. – מחאת הספנים בפני השלטונות. – תשובת קרוסבי: הנציב העליון ציוה

המתיחות הגדולה ביפו הגיעה בשעות אחה"צ לשיאה. המון גדול של ערבים יצא לנמל ביפו והסתכל לצד ת"א לראות בפריקת הסחורות מהאניה. נשמעו צעקות וקריאות נגד הממשלה והיהודים.

ב4.30 אחה"צ התקיימה בקלוב הנוער ביפו אספה סוערת של בעלי הסירות והספנים, ועד השביתה ובאי כח הנוער ודנו על המצב, הוכוחים היו סוערים מאד. הספנים ובעלי הסירות האשימו את ועדת השביתה בזה שהחריבה את חייהם בפוליטיקה הבלתי מוצלחת שלה, המביאה רק נזק להמוני העם, ודרוש להפסיק לגמרי את השביתה. ועד השביתה שכנע אותם בהבטחה שלא ייבנה נמל בתל־אביב ולא תפורקנה שם סחורות בימים כתקונם. אחרי האספה התיצבה משלחת לפני מנהל הנמל ה' פופ, ודרשה ממנו בכל תוקף להפסיק את פריקת הסחורה מהאניה בת"א. ה' פופ הבטיח למסור את דרישותיהם לשלטונות. אחרי השיחה עם ה' פופ נבחרה משלחת מבין ראשי הספנים, שהתיצבה לפני מושל המחוז מר קרוסבי והביעה לפניו את מחאתה החריפה על שהממשלה הרשתה פירוק סחורות בת"א וע"י כך היא אומרת להחריב מאות משפחות שהתפרנסו במשך שנים רבות מהנמל ביפו. המושל השיב למשלחת, שפירוק הסחורות בת"א נעשה לפי הוראות הנציב העליון. כמו כן הזכיר להם, שלא הממשלה אחראית לשביתה ושעליהם היה לחזור מיד לעבודתם.

המושל הוסיף שהממשלה חיכתה שלושים יום לגמר השביתה, ורק אחרי השלושים יום נתן הרשיון לפירוק סחורות בתל־אביב.

תשובת המושל לא סיפקה את המשלחת והיא הודיעה שהם יכריזו כי „הצדק הבריטי רוצה לשחוט אותם“. בזה נגמר הראיון עם המושל.

מוסרים לנו שאחרי הראיון עם המושל נסעה המשלחת להתראות עם חברי הועד העליון הערבי ולהתיעץ אתם על האמצעים שיש לאחוז בהם לנוכח המצב שנוצר בנמל יפו.

אחרי האספה התנהלה הסתה חריפה ביפו וההמונים נתבקשו להתכונן להיום ולהפגין נגד נמל ת"א.

המשטרה והצבא ימצאו כפי הנראה במשך היום במצב „הכן“. שמירה מעולה של הצבא הועמדה בכל שטח הנמל.

כפי שמוסרים לנו, תתכנס היום בשעה 10 בבוקר אספת־עם גדולה בבית האגודה המושלמית שבה ישתתפו באי־כח כל האגודות והארגונים ומשלחות מהסביבה וידונו על „המלחמה בנמל תל־אביב“.

אנית המלחמה

הנמצאת בחוף יפו קרוב לנמל עמדה אמש כל הזמן בקשר טלגרפי־אלחוטי עם מפקדת הצבא ביפו.


"דאר היום", שנה י"ח, מס' 198, 20 במאי 1936, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

תסיסה ביפו – 20 במאי 1936

תסיסה ביפו

משלחת ספנים לנציב העליון. – אנית מלחמה בחוף יפו. – רדיפת הספנים הערבים אחרי האניה היוגוסלבית.

פתיחת הנמל בת"א עוררה תמהון בלב ההמון הערבי, שפטמוהו במשך כל הזמן בבדיות על הרעב בתל־אביב ועל היאוש הרב השורר בתוכה.

מיד נראו מסיתים ותועמלנים רבים עוברים מקבוצה לקבוצה ונושאים נאומים מסיתים. לפנות ערב רבו ההתקהלויות. ביחוד נצטופף קהל רב לפני קלוב הספנים.

עם התקרב הלילה נתחזקו משמרות השוטרים ליד המוצאות לתל אביב. הרחובות ביפו נחסמו במחסומים של תיל דוקר ולא נתנו לעבור ברחובות. קו הרכבת נשמר בקפדנות. החיילים השומרים קבלו צו לירות בכל מי שלא  יעמוד אם יקבל צו מתאים.

ברכבות נמצאים שוטרים מזויינים השומרים על כל תקלה.

לפנות ערב הגיעה לנמל יפו אנית מלחמה אנגלית על תחמושתה וחייליה. האניה היא מטפוס הצלבניות והיא שייכת לצי האנגלי שבים התיכון. היא תעגון בנמל יפו זמן מה. בואה קשור עם שמירת הבטחון מסביב לחוף יפו־תל־אביב.

*

ממקור ערבי נודע לנו:

משלחת מטעם ראשי הספנים וועד השביתה בקרה אצל ה' קרוסביי מושל המחוז וקבלה בפניו על „המעשה של הממשלה“, שהתירה ליהודים לפרק סחורות בחוף תל אביב. הם השמיעו גם דברי איום. המושל השיב, שדבר זה הוא מסמכות הנציב. מיד נסעה משלחת ספנים לירושלים, כדי לבקש ראיון אצל הנציב.

הבוקר תתכנס ביפו אספה של באי כח מוסדות ערביים, ספנים, פקידים וסוחרים בהשתתפות ועד השביתה, כדי לדון על המשכת השביתה בכלל וענין הספנים בפרט. כנראה, שוררים חלוקי דעות גדולים בין הערבים בענין השביתה והמשכתה או חסולה. ההתרגשות ביפו היתה רבה בענין פריקת מטען האניה בתל אביב.

אתמול, אחר שעזבה האניה היוגוסלאבית שהביאה מלט לתל אביב, את יפו, לקחה אתה גם סירה אחת מסירות הנמל. הסירה נקשרה לאניה בחבל ושטה אחריה. כמה סירות של ספנים מנמל יפו רדפו אחרי האניה וניתקו את הסירה. הם ניסו גם להתקיף את האניה. שוטר בריטי ממשמר השוטרים שעל מכסה האניה ירה מעל ראשי הספנים היושבים בסירות ורק אז הרפו הספנים ממנה וחזרו ליפו.

כפי שמודיעים נשאר משמר שוטרים על פני האניה היוגוסלאבית לשמירה בפני הפתעות כל שהן.

לדברי מקור ערבי היה היורה פקיד אנגלי מהנמל. הספן  הערבי שנתק את הסירה לא נפגע וחזר בשחיה לחוף.


"הארץ", שנה תשע־עשרה, מס' 5123, 20 במאי 1936, עמ' 1 ו־7. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

נמל יפו חשוב מנמל ביירות – 18 ביולי 1934

בתל-אביב

[…]

נמל יפו חשוב מנמל בירות

מספר האניות המסחריות, שעגנו בנמל יפו בחודש מאי, היה 93 ומספר סירות המפרש שעגנו בו באותו החודש 121. מספר האניות שעגנו בנמל יפו בחודש יוני שעבר 87.

בדין וחשבון רשמי לבנוני נאמר, שמספר האניות שעגנו במי בירות במשך חודש מאי 79 כלומר 8 אניות פחות מבנמל יפו.

„פלשתין“ שממנו אנו מעתיקים את הידיעה, מעיר על זה: אם עגינת אניות מסמן את חשיבותו המסחרית והתקדמותו הכלכלית של הנמל, לא נגזים אם נאמר שנמל יפו הוא עכשיו חשוב מנמל בירות.


"הארץ", שנה שבע עשרה, מס' 4560, 18 ביולי 1934, עמ' 6. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

שובר-גלים חדש בנמל יפו – 3 ביוני 1934

נמל יפו, 1937. מקור: ויקישיתוף.

משבר־גלים חדש בנמל יפו

מסילת־ברזל זמנית לבית וגן

בנמל יפו עוסקים כבר ביציקת היסודות למשבר הגלים החדש, שארכו  יהיה בס"ה כ־900 מטר, החל מנקודה שהיא רחוקה כ־400 מטר דרומית למחסני המכס. חומה זו תגן על מילוא חדש בשטח 50 דונם, לערך, ועל רציף חדש, נוסף. אורך הרציף החדש יהיה כמאה מטר. ארבעים–חמשים סירות משא תוכלנה לעגון על ידו במים שקטים ומשאן ייפרק ע"י מנופים. בזה תוחש עבודת הפריקה, פי השערת משפרי הנמל, פי כמה מכפי שהיא כיום.

עתונים אחדים הודיעו כי מסלת ברזל נבנית בין תחנת רכבת יפו לנמל יפו, כחלק מתכנית שיפור הנמל. ידיעה זו אינה נכונה. נבנית, אמנם, מסילת ברזל, אבל – לצד בית וגן. מסילה זו שארכה יהיה חמשה קילומטר נועדה להוביל חול ועפר בשביל שטח המילוא. המסילה תפורק בגמר עבודות הנמל.

להובלת החומר ליציקת משבר־הגלים הוקמו שני גשרים, שאורך כל אחד מהם הוא למעלה ממאה מטר. הם יפורקו בגמר העבודה.

בסך הכל עובדים כיום בעבודת שיפור הנמל כמאה וחמשים פועל. בעבודות הפשוטות אין פועל יהודי כלל. שכר העבודה הוא 12–15 גרוש ליום. בין בעלי המקצוע יש מספר יהודים. יכלו להתקבל עוד בעלי מקצוע יהודים, אלא ששכרם של בעלי המקצוע בתל אביב גדול יותר.

מלבד עבודות שיפור הנמל הנעשות ע"י מחלקה מיוחדת מרחיבה מחלקת העבודות הציבוריות את הדרך הצפונית של נמל יפו, עד לרוחב 14 מטר, כן תסוללנה שתי מדרכות משני צדי הרחוב, שני מטר רחבה של כל מדרכה. לשם הרחבת דרך זו תוקעים עכשיו בים עמודי ביטון שעליהם נוצק היסוד לגבול החדש של הדרך.

כל העבודות הנעשות עכשיו בנמל יפו אינן, לפי דעת מומחים, חלק של תכנית נמל גדול, כדרוש לתל אביב וליפו.


"דבר", מס' 2750, 3 ביוני 1934, עמ' 8. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

עתידנו על הים – 26 באפריל 1934

עתידנו על הים

העובר את הנמל ברימן ההומה ושוקק בשאון החיים של גרמניה השליטה בסחר עמים וארצות מלפני המלחמה, נפגש באנדרטה העומדת ברחבה על הדרך המובילה לחוף. זה הוא פסלו של אחד ממלכי המדינה כשהוא מצביע על החוף, עם כתובת קצרה המדברת הרבה: „עתידנו על הים“. ומדי פעם בהזכרי באנדרטה זו מצבת לפני השאלה: המעריכים האסטרטגים הכלכליים שלנו את ערך הים הגדול ורחב הידים ליד רצועת יבשת צרה זו שלנו שהוצרה וקוצצה באכזריות ורשע?

טעות היא לחשוב ששכנינו תפסו את מקצועות הים: זוהי עובדה שאותה העזובה ששררה עדי בואנו על היבשה שוררת גם ברוב מקצועות הים מחוץ לענף אחד הוא ענף הספנות המקומית.

נקח רק שתי דוגמאות. א) ליפו באות מדי שנה 4–5 ספינות־מוטור איטלקיות מצוידות במכשירי דיוג אירופאים. הן שוהות כאן 8–9 חדשים (אפריל–נובמבר). את הדגה הם מוכרים כאן ובמחירים גבוהים, לרגל כוח הקניה של תל־אביב. כעשרים איש העובדים בספינות מגלגלים מחזור של 10.000 לא"י והם שבים לארצם לחדשי החורף וצרור הכסף בידיהם.

דייגים מקומיים אין כמעט בנמצא כיום. המעטים שהתעסקו בדיוג פרימיטיבי עזבו אותו ועברו למקצוע הספנות המקומית עקב הביקוש הגדול לידים עובדות בענף זה.

ג) ההפלגה החופית בין סוריה, מצרים וא"י. ענף זה גם הוא נמצא בידי ספני חוץ. ברוב ימות השנה אפשר לספור בימה של יפו מ-25 עד 30 ספינות-מפרש וביניהן רק 3-2 ספינות מקומיות. הן מובילות מדי חודש קרובים לארבעת אלפים לא"י לחודש 8-7 אלפים טון. דמי ההובלה הם או 30-52 אלף לא"י לשנה. [השיבוש במקור.] רוב ההכנסה – מהמשק היהודי.

הרי שתי דוגמאות של שני ענפי קיום שכל עם שוכן לחוף ים נאחז בהם בכל מאמציו אולם את ערבי א"י אי אפשר לחשוב לאנשי ים כי אם כרועי צאן ובקר שנתגלגלו לחוף הים מהמדבר גם ביחסם למקצוע היחידי (הספנות המקומית) שנאחזו בו אפשר למצוא עקבות מוסד הבן [?] הליגלי, כזה הנהוג בין השבטים הנודדים.

בחדשי יולי אוגוסט ספטמבר 1933 נכנסו לנמל יפו כ-130 אלף טון משא. הכנסותיהן ענקיות הודות לתגבורת האימפורט הבא עם העליה והגאות הכלכלית.

הספנות המקומית

בנמל יפו רשומות כיום כ-400 סירות סחורות. בעד העברה מהאניה אל החוף שולמו 25 אלף לא"י.

על ראשית התפתחותו של ענף זה אפשר לשמוע מפי ספן זקן בין ספני יפו. הוא מספר כי לפני 50 שנה נמצאו ביפו רק כתריסר סירות דוגה, שבעליהן התפרנסו בצמצום ורק עם בואה של אניה רוסית המביאה צלינים היתה להם הרוחה. מטבעות נחושת גדולות היו השכר בעד העברת האנשים ונוסף למחיר היה בא עוד בקשיש והספנים דייגים היו „מבסוטין“ (שבעי רצון).

פעם הביאו המוסקובים פעמון גדול לכנסיה שלהם בעיר הקדושה. משקלו היה כ-50 פוד והנה לא היתה סירה מספיקה. עמדו  וקשרו סירות אחדות יחד להביא את הפעמון אל החוף. נוסף לדמי ההובלה של 50 רובל זהב (5 לא"י) הם קבלו עוד 10 רובל בקשיש. זה היה הון עצום בימים ההם.

אז בנו את שלוש סירות המשא הראשונות. הסירות של היום  מובילות מ-20 עד 60 טון ומספר אניות בנמל יפו הנו מ-15 עד 20 בכל יום!

היום אינם דורשים עוד בקשישים. הבקשיש נכלל כבר בתוך המחיר היסודי שהנהו גבוה למדי, 200 מיל הטון. המחיר הזה עובר על כל קנה מדה מסחרי והוא מבוסס אך ורק על בסיס של עושק לגלי.

ראיה חותכת על ההון הכביר הנצבר אצל ספני יפו אפשר לראות מדבריו של ראש עירית יפו בשיחה שהיתה לו עם עתונאי ערבים בראשית דצמבר. ספני יפו, אמר עאצם ביי, צברו הון רב ונהפכו לעשירים. למעלה משני מיליון תיבות פרי הדר הם מעבירים לאניות וגם זה מכניס סכום הגון, בערך 35 אלף לא"י. מחצית הסכום הזה בא מהכיס היהודי. עאצם ביי הנכבד שבח את הסכום הענקי שהם מכניסים מהעברת האימפורט עוד 80.000 לא"י והוא ב-90% של יהודים. אין מה לחלוק על דבריו של ראש עירית יפו כי תושבי עירו מתעשרים על חשבוננו ואמנם ככל שהם מתעשרים הם בועטים יותר.

ויבואו נא בועזי היבשה שלנו וילמדו מוסר השכל מאחיהם בעסקי הים. ישנם בועזים שהכסף עובר דרך ידם ולא בלי נתח שמן בשבילם. וילמדו לדעת מה היה מצבם-מצבנו בעבודות היבשה שלנו לולי באו חובשי בתי המדרש והאוניברסיטאות לתבוע את זכות העבודה ולהשיגה במלחמות קשות, במכות שוטרים ובמאסרים!

השביתות על הים וביחוד ביפו היו כידוע, מורגשות בכל תקפן ובמדת מה גם מחוץ לגבולות הארץ (גם אניות-חוץ סבלו מהן). אותם ספני יפו שקצרו את יבול הזהב מגשמי הנדברות של העליה הם היו המשען העיקרי והכוח הפיסי של הועה"פ הערבי בכל אמצעי התנקשות בעליה זו.

את פשר ההופעה המופרכת הזאת אנו יכולים למצוא ע"י בירור הכוחות החברתיים הפועלים בין אנשי-הספנות שהמרידו את הספנים ללכת בדרך מעציבה ומסוכנת זו ובו בזמן שהם הפגינו, הם נשאו תפלה שההפגנה לא תשא פרי ומהנסיון של מאורעות שנת 1929 ודאי שקיננה התקוה בלבבם, שאחרי כל מאורע מסוג זה, יוגבר זרם העליה ואתו יחד גם זרם הזהב לכיסם.

בעולם הספנות קיים עוד מין פיאודליות במבנהו המשקי והחברותי עד לזמן האחרון. 6-5 משפחות פרשו את שלטונם על כל הרכוש והנפש במקצוע זה. רוב הסירות שייך להם באופן ישר ועוד חלק הגון של בעלי סירות בודדות תלויות בחסדם ועבוטות להם. באופן כזה מרוכז בידיהם מספר סירות מספיק להקיף את כל העבודה ואפילו בימי גאותה של עכשיו. כדאי להעיד כאן שמ-400 הסירות הרשומות נמצאות על הים רק מחצית, והמחצית השניה נמצאת על הירקון או על החוף. הפועלים העובדים על הסירות לא כשכירים היו עובדים אלא כדוגמת האריסים אצל בעלי הקרקעות ומקבלים איזה חלק זעום של ההובלה. היחס מצד העובד למעבידו הוא כאל מטיבו ואיש חסדו והוא מצווה להעריצו ולעמוד על צדו במלחמה עם יריביו.

כל אחד ואחד מהשליטים הנ"ל הגדיל את מספר סירותיו עד כדי אפשרות של שרות מספיק לקו אניות משא: כגון „דויטשה ליבאנט ליין“, או „ארייט דיפו“ הבלגית. כל אחד ואחד מהם קשור בחוזה עם סוכן אניות על קבולת כל העבודה של אניותיו. קבולת זו נותנת לקבלן את האפשרות שגם מחלק העבודה שהוא מפריש לבעלי הסירות הבלתי תלויים בו נשאר ביפו חלק הגון מההכנסה. ההתחרות להגדלת מספר הסירות וקבלת העבודה מהסוכנים שמשו לא פעם כגורם לריב וקטטות ושמוש בפגיונות בין המשפחות השליטות והכוח הפיסי של המשפחה והמקורבים הכריע.

עם היותם מופרדים בינם לבין עצמם בקנאה ומשטמה מאוחדים השליטים בשני דברים א) לקיים את מחיר הגזל ב) ולדכא כל נסיון של „מרד“ נגד שלטונם מצד קבוצת בעלי סירות זעירים המנסים לפרוק את עולם.

התארים הדתיים והמסורתיים שרכשו להם התקיפים העשירים שמשו להגברת השפעתם החברותית שגם לה ערך ניכר במלחמתם על ההגמוניה. עם הופעתה של התנועה הלאומית שמו את מסוה הפטריוטיות על פניהם לכסות על שאיפת הבצע והשלטון.

מסוה זה שמש להם גם נשק נגד המקופחים מבין בעלי הסירות שניסו לבוא בברית עם היהודים לשם עבודה משותפת. „בוגדים“ „מוכרי המולדת“ קראו להם והקוראים נתכונו לבצע.

מוכתרים בתארים של עסקנים צבוריים התיצבו לפני הממשלה בהתנגדות חריפה נגד הכנסת סדורים בעבודה ונגד הוזלת המחירים. מכאן הברית בין הפיאודלים האלה לבים הועה"פ הערבי.

בתוקף הקשרים הנ"ל שבין השליטים ובין הועה"פ הערבי לא נשאר להם מקום לסגת אחור והם היו נאלצים על פי פקודותיו ללכת בראש עבדיהם עובדיהם ל„חזית“. כדאי להעיר שהעובדים לא הלכו ברצון רב. עובדה היא, שנמסרה ממקור מוסמך, כי לעובדי הסירות הבטיחו 15 גרוש ליום דמי בטלה טרם שהם הסכימו לשביתות נגד העליה.

אין לך אולי דוגמה כה חותכת ובולטת לכל הזיוף הפוליטי והכלכלי בצעקות על „העושק“ מצד העליה בהשתתפותם של ספני יפו במקהלת הועה"פ הערבי ובצעקותיו בקריאות על „סכנת“ העליה. מי כמוהם עשרו וצברו הון ישר מן העליה הזו.

והנה דוגמה קטנה במספרים על „סכנת“ העליה.

בחדשי ההכנות להפגנות נגד העליה יולי אוגוסט ספטמבר הכניסו תושבי יפו מהעליה היהודית באופן ישר:

בעבודות ספנות משא 25.000 לא"י

מסבלות בבית המכס 12.000  "

מסבלות על האניות (סטיודוריות) 5.000  "

מעגלונות והובלת נוסעים בסירות 5.000  "

במשך 3 חדשים   49.000 לא"י

צפויה, איפוא, ליפו „סכנה“ של הכנסת 200.000 לא"י לשנה. והסכנה הזאת אמנם מתקיימת. חלק גדול של אחריות בעד מצבתו העלוב והמסוכן הזה בימה של יפו חל גם על חוגים ידועים שלנו. הם יכלו לעשות משהו לתקון המעוות ואינם עושים.

אולי למדו כבר ממאורעות החדשים סוף 1933, אולי ישובו מדרכם, דרך ההשלמה והתמיכה הפסיבית – שערורית הים. לפי שעה אמרתי רק לעורר את הציבור שיתן את דעתו לפעולות בשטח הים הגדול ורחב הידים.

מ. קישועי


"דבר", שנה , מס' 2720, 26 באפריל 1934, עמ' 12. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

„סטילה“, אניה מיוחדת להובלת פרי, תפליג מיפו – 7 ו-8 בינואר 1934

תל אביב

[…]

„סטילה“

שם הספינה המיוחדת להובלת פרי, שהתקשרה עם בית המסחר דיזנגוף ושות'. ביום ו' חונכה הספינה בהפלגתה הראשונה ממימי יפו עם פרי הדר. לכבוד המאורע התכנסו משלחי הפרי על ספון האניה – יחד עם מר דיזנגוף. רב החובל הראה למוזמנים את מעלותיה של הספינה הזאת. איורור מיוחד ושמירה על מידה אחת של חום באמצעות מכונות חשמל מותקנות לכך. חברת אניות זאת „לאוריצן קופנהגן“ מומחית להובלת פרי והיא מתחילה את פעולתה בארבע הפלגות השנה.

האניה מיוחדת אך לפרי ולא למטען אחר – ומובילה 35 אלף תיבה. בין המוזמנים – גם משלחי פרי ערבים וב"כ העתונות העברית והערבית.


"דבר", שנה תשיעית, מס' 2627, 7 בינואר 1934, עמ' 4. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

* * *

חנוכת שרות אניה חדשה בנמל יפו

על פי הזמנת חברת „דיזנגוף ושותפיו“ נתכנס ביום ששי חוג מצומצם של מוזמנים על האניה „סטילה“ השייכת לחברת „אוריצן“ מקופנהאגן, בכדי לחוג את פתיחת השרות בהובלת תפוחי זהב מא"י ללונדון באמצעות חברת דיזנגוף ושות' בתור סוכני החברה הדנית.

למסבה באו ה"ה דיזנגוף, אריסון וגרץ כב"כ הפירמה, ה' טולקובסקי בשם חברה לפירות יפו, ה' שלוש, ה' חפץ כמנהל „החקלאי“ בפתח תקוה, ה' זיפשטיין בשם „פרדס“ ומשלחי פרי (יהודים וערבים ובריטיים) ה"ה הילמן, סיגל, ברקט, אקו ועוד. מן העתונות הא"י באו ב"כ „הארץ“, „דבר“ ו„פלשתין“.

על המאורע דברו ה"ה דיזנגוף וטולקובסקי. השיב בלבביות רב החובל של האניה ה' ברלטלסן.

באניה „סטילה“, שנבנתה לפני 5 חדשים באופן מיוחד להובלת פרי הדר (היא שייכת לחברה בעלת 32 אניות, מהן 15 אניות חדשות) הותקנו מכשירי אורור חשמלאיים מיוחדים להחזקת הפרי בטימפרטורה מתאימה, שלא יתקלקל בימי הובלתו. במקום 17-18 יום באניות אחרות עושה אניה זו את דרכה מא"י ללונדון במשך 11 יום (13 מילין לשעה). בכל פעם יוטענו על האניה 35,000 תיבות לפי השגחה מיוחדת של רב החובל למען לא יתקלקלו.


„הארץ“, שנה י"ז, מס' 4399, 8 בינואר 1934, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.