נמל מסחרי בעכו או בקרית חיים – 10 במרץ 1936

נמל בעכו או ב„קרית חיים“?

בעכו פשטה שמועה, שהממשלה אומרת לבנות נמל בקרבת „קרית חיים“ במפרץ עכו. בקשר עם זה היתה אספת סוחרים ונכבדים בעכו, שדנה בשאלה ובחרו בועדה בת 19 איש, שקבלה החלטה זו:

אנו הנאספים, החתומים מטה, בחרנו בועדה, שהיא תבחר מקרבה ועדה מצומצמת של 5–7 חברים והיא תפנה לעירית עכו וללשכת המסחר לעזרתן לבוא בדברים עם השלטונות בארץ ישראל והחוגים הבריטיים – לבנות נמל מסחרי בעכו ולא בין חיפה לעכו. אם יהיה צורך בכך יש לפנות בענין זה למשרד המושבות ולממשלת אנגליה, „כדי לשמור על זכויותיהם של בני עכו“.

„אל ליווא“, המספר דברים אלה, מודיע שהממשלה התחילה להרחיב את נמל עכו.


"הארץ", שנה י"ט, מס' 5064, 10 במרץ 1936, עמ' 6. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

*   *   *

נמל מסחרי בעכו או בקרית חיים

„אל ליווא“ מודיע שהממשלה התחילה להרחיב את נמל עכו. יחד עם זה פשטה שמועה בעיר שהממשלה עומדת לבנות נמל בקרית חיים. כמה סוחרים ונכבדים מיושבי עכו נתאספו ובחרו ועדה מצומצמת על מנת לעורר את עירית עכו ואת לשכת המסחר העירונית שתדרושנה מן הממשלה לבנות את הנמל המסחרי בעכו ולא בקרית חיים. כמו כן החליטו לפנות בענין זה גם למשרד המושבות ולממשלה האנגלית אם יהא צורך בדבר.


"דאר היום", שנה י"ח, גליון ק"ט, 11 במרץ 1936, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

נמל עכו יורחב – 17 בפברואר 1936

נמל עכו יורחב

חיפה – צי צבאי בלבד?

לכתבו של „א־ליווא“ בעכו נודע, שהממשלה החליטה להרחיב את נמל עכו. מומחה מטעם המחלקה לעבודות צבוריות בא לשם תיכוּן התכנית ובקרוב יתחילו בעבודה. הממשלה תסלול מסילת ברזל אל הנמל כדי לקשרו עם תחנת הרכבת בעכו. אומרים, שבכוונת הממשלה להסב בזה את התנועה המסחרית לנמל עכו ולהפוך את חיפה לנמל צבאי בלבד.


"דבר", שנה אחת עשרה, מס' 3277, 17 בפברואר 1936, עמ' 7. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

צפיפות בנמל עכו – 30 במאי 1935

בערים ובכפרים

עכו

צפיפות בנמל

בזמן האחרון גדלה גם בנמל עכו הצפיפות. המחסן שעל יד הנמל והרציף שלו אינם מספיקים להחסנת כל הסחורות הבאות מחוץ לארץ, וביחוד מסוריה.

מנהל הנמל קבע את השטח הפנוי שבין החומה ובין תחנת הרכבת, כמקום מיוחד לפריקת מלט. בשטח זה מוטלים אלפי שקי מלט שורות שורות, ומחכים לתורם עד שיבוא האוטו להובילם אל מקומות הבנין. אניות מפרש גדולות מביאות יום יום אלפי שקי מלט חדשים מתוצרת סוריה.

בימים האחרונים באו ביום אחד עשר ספינות מלאות מלט. התנועה הגדולה הזאת בנמל הזכירה לזקני הדור את הימים הטובים של עכו, כשהיתה עיר החוף הראשית לכל ארץ  ישראל.


"הארץ", שנה י"ח, מס' 4822, 30 במאי 1935, עמ' 4. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

ספינה טעונה פרדות וחמורים טבעה ליד עכו – 28 באפריל 1930

אנית-מפרש טבעה ליד עכו

ביום ה' בערב טבעה ליד עכו אנית-מפרש טעונה פרדות וחמורים שהלכה מקפריסין לחיפה, שלשים וארבע בהמות טבעו, ורק המלחים ושני חמורים נצלו על ידי בני עכו שחשו לעזרת האניה.


"הארץ", שנה י"ב, מס' 3262, 28 באפריל 1930, עמ' 4. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.