תעשיית הסירות בתל-אביב – 28 באוקטובר 1936

תעשית הסירות בתל-אביב

תעשית הסירות בתל אביב מתקדמת לאט. הדרכה מטעם הצבור עדיין איננה. בינתים הולך ונבנה המעגן, ועוד מעט ומחסה בטוח יהא מוכן בשביל 40–50 סירות, והסירות נחוצות מאד.

מאז החילונו לתבוע מאת „אוצר מפעלי ים“ שידאג לבנית סירות עברו חדשים ולא היתה סיבה מוצדקת להתעלם מענין זה. היה זמן מספיק לצייד כהוגן בית מלאכה שעשרות אנשים היו עובדים בו ומכינים סירות בהדרכת מומחים, אנשי הארץ ואנשי חוץ.

בינתים בנו בעלי מלאכה פרטיים על חשבונם סירות מטיפוסים שאינם נהוגים בים בזה וביחוד בחורף. בוני הסירות הוכיחו יכולת רבה ובהדרכה הגונה היו יכולים לבנות גם לפי הטיפוסים הדרושים.

עבר זמן יקר, וסירות טובות לא הוכנו במספר מספיק. ועתה תהא התרוצצות וחפזון, ואלפי לירות תצאנה לארצות השונות לקניית סירות מוכנות.

אפשר עוד להציל משהו. גם מהיום ואילך אפשר עוד להספיק לבנות אצלנו סירות רבות, ואם אולי לא במספר המלא. בינתים נוסף לנו עוד גוף צבורי שוחרי־ים, הלא היא „הליגה הימית“. תוצג התביעה ל„אוצר מפעלי ים“ לכלול בתחום פעולותיו גם את השטח הזה. הנסיונות שנעשו עד עכשיו בזה על הירקון וגם בשטח החוף הם מעודדים למדי. מדוע לא תפותח מלאכה נחוצה זו, ששכרה מובטח, וגם ההפסד המשוע בהעדרה בטוח למדי?

י. חופי


"דבר", שנה שתים עשרה, מס' 3483, 28 באוקטובר 1936, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

ספני יפו ניסו לעכב אניה – 19 באוקטובר 1936

בחוף תל־אביב

ספני יפו ניסו לעכב אניה

אניה של חברת „אמריקן אכספורט ליין“ (סוכנות דיזנגוף ושותפ') באה הבוקר ליפו לפרוק כמות סחורות בשביל סוחרים ערבים.

כאשר גמרה וצריכה היתה להפליג לתל-אביב הודיעו הספנים והסוחרים הערבים שלא ירדו מהאניה ולא יתנוה ללכת לתל-אביב. שעות אחדות נתאחרה הפלגת האניה תל-אביבה, עד שהודיע רב-החובל, כי יקח אתו את כל הנמצא באניה.

מחמת איחור זה לא יכלה האניה לעגון בתל־אביב אלא שעה קצרה, אף על פי כן הספיקו עוד בחוף תל־אביב לפרוק מאניה זו למעלה ממאה טון.


"דבר", שנה שתים עשרה, מס' 3475, 19 באוקטובר 1936, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

יציקת קיר המגן בנמל תל-אביב – 20 באוקטובר 1936

הגשר הזמני ליציקת קיר המגן המערבי של בריכת המעגן בנמל תל אביב, 1936. מקור: ויקישיתוף.

בחוף תל-אביב

היום – יציקת קיר המגן

לפי התקדמותן של עבודות ההכנה בבנין בריכת המעגן תתחיל היום אחר־הצהרים יציקת קיר המגן לבריכה מצד מערב. אתמול כבר הועמדה תבנית העץ הראשונה לשם כך. רוחב קיר התבנית, כרוחב הקיר, ששה מטרים, ויסודו – שטח הסלעים שבמים. אגב, הסלע חזק מאוד, ולפי הניפוץ (לשם פתיחת התעלה) נראה שהוא חזק מאד לא רק בשכבתו העליונה אלא גם בשתות, בעומק רב.

הבטון יובל אל התבנית במריצות על פני גשר זמני, שהקמתו נגמרה הבוקר. הוא בנוי יסודות בטון (שינופצו אחר כך), עליהם פסי ברזל; לרחבם אדני עץ ועל גבי אלה קרשי עץ.

בנין הרציף של הבריכה מתקדם לאט. לפי שעה נתקעו רק לוחות פלדה אחדים.

בפריקה

הפריקה מתנהלת כסדרה. עובדים כל שלושת המדלים (מנופים). עתה ברור שקל להכפיל את כמות המשאות הנפרקים, אילו הותאם לכך עוד שטח, שמדלים נוספים יוכלו לעמוד בו. לשון החול המוקפת קיר עץ היתה יכולה להיות מוכנה לכך בתוספת־הוצאות לא גדולה.

באניה הגרמנית „בוכום“ נשאר משא לא רב. מקוים שעוד היום תיגמר פריקתו.

על המקרה באניה האמריקאית אכס־קאליבור (ראה „דבר“ מאתמול) נודע לנו, שספני יפו נהגו סאבוטאג' ושיחקו בפריקת 35 טון משא בארבע שעות, בעוד שבחוף תל־אביב נפרקו 120 טון בשעה וחצי–שעתיים.


"דבר", שנה שתים עשרה, מס' 3476, 20 באוקטובר 1936, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

עם מלאת שנה לנמל תל-אביב – 19 במאי 1937

עם מלאת שנה לנמל תל־אביב

האספה החגיגית של הליגה הימית העברית

באסיפת עם מפוארת מטעם הליגה הימית העברית נפתחה אמש פרשת החגיגות של יום הים במלאת שנה לנמל תל־אביב. האולם הגדול של הקונצרטים במגרשי התערוכה נתמלא כולו, ובקשב רב שמעו אלפי הנוכחים את הנאומים הקצרים על ערך היום ועל ערך הים בשבילנו. מעט תפאורת ימית (רקע סמלי נאה, דגלי אגודות ספורט ומפעלי ספנות עברי לצדי הבמה), ערוכה בטעם – סייעה להמחשת נושא האספה. חברי מועצת הליגה בת"א הסבו אל שולחן הנשיאות ואתם אורחים מהנהלת אוצר מפעלי הים. נשיא הליגה הימית בחיפה, ד"ר סולובייציק, נשיאת „זבולון“ מרת דיימונד, אנשי ים ותיקים וצעירים כרבי החובלים פראנקפורטאֶר וזאב הים. ישב ראש מר אליהו ברלין, חבר הנהלת הועד הלאומי.

נאמו ד"ר סולובייצ'יק, ז. הופיאֶן, מ. שרתוק וד. רמז.

אזכרה לדיזנגוף

במבוא נאומו אמר מ. שרתוק:

„בהתיצבי לדבר לפניכם איני יכול שלא לזכור ושלא להזכירכם את האיש שאתו יחד זכיתי לדבר באסיפה שנתקיימה במגרשי התערוכה בקיץ שעבר, האיש שפתיחת הנמל הזה היתה אולי השמחה הגדולה האחרונה בחייו, הלא הוא ראש העיר, מאיר דיזנגוף“.

לחיזוק הליגה הימית

ד"ר סולובייצ'יק ורמז הקדישו חלק מדבריהם לקריאה אל הקהל – להצטרף אל הליגה הימית, שתעודתה להקיף גם את התפוצות ולהחיש את חדירתנו לים. „עת לעשות“ היתה הסיסמה.

„היהודים והים“

באולם חולקה החוברת המנוקדת של מר ש. טולקובסקי „היהודים והים“, הרצאת צרור עובדות מענינות הבא להעיר „על הקשר העמוק והבלתי נפסק כמעט, שהיה קיים תמיד בכל הדורות ובהרבה ארצות, בין היהודים לים“.

נמל תל־אביב בתבניות ניר

בפרוזדור נמכר משחק ילדים נהדר, חלקי ניר צבעוני גזור שמהן אפשר להקים את תכנית נמל הסירות של ת"א על כל חלקיו, לפי תכניתו המושלמת.

האניה הר הכרמל בתל־אביב

האניה הר הכרמל (קו חיפה קונסטאנצה) של הלויד הימי הארצישראלי תבוא היום לכבוד יום־הים אל חוף ת"א. ב־4.30 תגיע הנה. ב־5 תבקר בה משלחת ב"כ הליגה הימית העברית, ועד הנמל, עירית תל־אביב ועוד. ב־7.30 בערב תפליג האניה ישר לקונסטאנצה. על העובדים היהודים על האניה נמנה גם רב־החובל.


"דבר", שנה שתים עשרה, מס' 3655, 19 במאי 1937, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

דוד בן-גוריון / העמדה שכבשנו בים – 27 בנובמבר 1936

 ד. בן־גוריון

העמדה שכבשנו בים

השביתה הערבית עם כל הנזקים והסכנות שבה, היתה גם לברכה: היא סייעה בעקיפין לביצור עצמאותנו המשקית ולכיבוש עמדות כלכליות חשובות, ובנו תלוי הדבר שכיבושים אלה יהיו בני קיימא: כוונתי להגברת עבודה עברית, הרחבת תוצרת עברית – ועל כולם, פיתוח נמל תל אביב. על שלשת הדברים האלה מצווים כל הימים, אבל מה שהתורה וההגיון של הציונות לא יכלו לעשות, עשתה „הסרת הטבעת“ של המופתי. בלי פרעות ומהומות לא הבינו יהודים רבים שהחזרה לארץ־ישראל אינה רק חזרה גיאוגרפית, אלא חזרה לעצמאות משקית, ושלא נאָחז במולדת, אם לא נבנה בתוכה את כל חיינו ברשות עצמנו, אם לא נזרע ונקצור, נשתול ונקטוף, נסול ונבנה, נעמול ונעבוד בעצמנו. כי בעשית מלאכתנו בידי עצמנו מתחילה הציונות, ובעצמאות משקית כבעצמאות תרבותית טמון ההבדל בין גלות ומולדת. אולם ההגיון הציוני כשהוא לעצמו לא עצר כוח להעמיד אותנו על אמת זו, עד שבאו הפרעות ונתנו לנו לקח מר – ומועיל. עכשיו מבינים כולם שנחוצות לנו מחצבות משלנו ושיעבדו בהן יהודים, ויש הכרח שיהיה לנו חלב יהודי וירקות יהודים, ויש הכרח שיהודים יעבדו בפרדסים – כי אחרת הכל צפוי לחורבן ולהרס. לרגל המהומות הוכרח הישוב לחיות חיים עצמאיים במשך ששה חדשים, והמופתי נעשה למסייע למפעל. המופתי הפסיק עכשיו את עזרתו זו, ועומדת בפנינו השאלה, אם גם בכוח עצמנו נוכל לשמור על התוצרת העברית ועל העבודה העברית ועל כל העמדות היסודיות שביצרנו בחדשים אלה, וקודם כל – העמדה שכבשנו בים.

ישבנו בערים ובמושבות שעל החוף ולא הרגשנו שיש בארצנו אוצר גדול ויקר ששמו ים. לכל היותר היה זה מקום רחצה וטיול. ולא עלה על לבנו שלים יש תפקיד משקי, פוליטי והתישבותי עצום. מעבודת הים היינו רחוקים. כמובן, היינו מכניסים דרך הים את צרכינו, שלחנו דרכו את פרי הארץ – אבל „זכינו“ ומלאכתנו זו נעשתה בידי אחרים. אנחנו היינו הנוסעים, הסוכנים, הסוחרים. אבל הספנים, הקברניטים, הסוורים, הסבלים, השייטים, הפורקים והטוענים היו אחרים. הים היה שלהם – והם ידעו לנצל שלטונם זה למען החנק אותנו. ופתאום – נסגר הים בפנינו. בעלי הים ועובדיו הכריזו עלינו מלחמה. „האחרים“ סירבו לזכות אותנו במלאכתם הימית – ופתאום הרגשנו, מה ערכו של מוצא לים ועד כמה כל קיומנו בארץ זו תלוי בים. הממשלה, שאף היא סייעה להרחיק אותנו מהים, הוכרחה לתת לנו מוצא חדש לים – והוקם המזח בתל־אביב. איני יודע בכל תולדות מפעלנו בארץ התחלת כיבוש היסטורי גדול יותר מההתחלה צנועה זו. בשביל הממשלה היה זה רק סידור ארעי וחולף. ואיני תולה הרבה תקוות בחסדי הממשלה. הממשלה לא עזרה לנו לפני המאורעות להיכנס לעבודת הים, ובמקרים רבים גם הפריעה לנו, ואין לקוות שהיא תעזור לנו עכשיו בפיתוח הנמל העברי. להיפך, יש להניח שלא תימנע מנסיונות ישרים ועקיפים לחסל את ההתחלה בתל אביב ותזקיק אותנו לנמל יפו כבימים שעברו, לפני המהומות. אין, כמובן, בכוח הממשלה להחזירנו נגד רצוננו ליפו, ואין לה כל יסוד והצדקה להכריח אותנו להסתלק מתל אביב. אבל היא יכולה לבוא אלינו בטענות: בנמל יפו הושקע הון רב (ברובו שלנו), נעשו סידורים טכניים, וזה מקור הכנסה לממשלה. ואין צורך בנמל שני על יד יפו. ויש אמצעי־לחץ בידי הממשלה: ביטול התעריף המוזל בהובלת סחורות מחיפה, הכבדות והגבלות אדמיניסטרטיביות בפריקה ובטעינה בתל אביב וכדומה. והאמצעים יהיו מכוּונים לתכלית אחת: להחזיר אותנו לנמל יפו. ומשנחזור לנמל יפו – ייסתם, כמובן, הגולל על נמל תל אביב. ועלינו לקבוע מיד ובאופן הברור והנמרץ ביותר את יחסנו לנמל יפו.

אף פעם לא הכרזנו חרם על ערבים ולא נכריז גם להבא. כשם שלא ענינו אף פעם בהתקפה על התקפה – כך גם לא ענינו ולא נענה אף פעם בחרם על חרם. לאחר שהשביתה שהוכרזה נגדנו נכשלה – ייתכן שהמנהיגים הערבים יקראו את צבורם מר־הנפש והמאוכזב למלחמת חרם עלנו. לא נבהלנו מהשביתה, לא נבהלנו מהטירור, – לא ניבהל מהחרם. השביתה הזיקה למשביתים הרבה יותר משהזיקה לנו. אפילו הטירור פגע בערבים הרבה יותר מאשר פגע בנו. והחרם אף הוא יתנקם במחרימים הרבה יותר משיורגש בתוכנו. לא פועלים יהודים עסוקים במשק הערבי, אלא פועלים ערבים עסוקים במשק יהודי. לא אכרינו מוכרים תוצרתם החקלאית בעיר הערבית, אלא הפלחים מביאים תוצרתם לשוק היהודי. לא בעלי־בתים יהודים משכירים דירותיהם לדיירים ערבים, ולא ספנים וסבלים ונהגים יהודים מובילים סחר הערבים – אלא להיפך. התרחקנו מעין תחת עין, נתרחק מחרם תחת חרם. ההתקפות החוזרות נגדנו, מימי משטר התורכים שלפני המלחמה, ועד המאורעות האחרונים, לא העבירו אותנו על דעתנו ועל הכרתנו המוסרית והפוליטית, ולא יצאנו מגדר הגנה עצמית מוכרחת ומוצדקת – ועל פי קו זה נתנהג גם בשטח היחסים המשקיים. לא היתה לנו ולא תהיה לנו מלחמה בערבים, לא משקית ולא צבאית ולא מדינית. הציונות חרתה על דגלה שאיפת שלום וידידות לשכנינו הערבים בארץ ובסביבותיה – ולא נזוז משאיפה זו גם לאחר כל הנסיונות המרים שנתנסינו בהם בעבר – ואולי עוד נתנסה בהם בעתיד. שאיפת השלום והידידות אינה רק צורך מוסרי עמוק של הציונות – והציונות נשענת קודם כל על יסודות מוסריים עמוקים – אלא גם צורך פוליטי ומשקי חיוני. אין בכוח ההתקפות, הטירור והמהומות של המנהיגים הערבים להזיז אותנו כמלוא נימה מרצוננו הנחרץ לחזור למולדתנו, לבנותה ולחדש בה את עצמאותנו הלאומית השלמה. ולא היתה עדיין אף התקפה אחת נגדנו שלא יצאנו מתוכה מחוזקים ומבוצרים מאשר היינו, גם בשטח המשקי וגם בשטח הפוליטי. אחרי פרעות ירושלים, בשנת 1920, באה הכרזת סאן־רימו וראשית העלייה החדשה. אחרי פרעות מאי 1921 – בא בנין תל־אביב העברית. אחרי מאורעות 1929 – באה אגרת מקדונלד והעליה ההמונית. ותוך כדי המאורעות האחרונים, שזעזעו את כל הארץ עד היסוד – התמדנו בכיבושים המשקיים והישוביים והרינו עומדים בסוף המהומות בישוב גדול יותר ובמשק מבוצר יותר מבראשיתן.

וכשם שהתקפות אלו לא החלישו כוחנו הפוליטי והכלכלי – כך לא זעזעו את עמדתנו המוסרית והרוחנית. לא אכוּלי־שׁנאָה, ולא שטוּפי־נקמה – אלא בוטחים בצדקתנו, בכוחנו ובעתידנו אנו מוסיפים לעמוד על המשמרת – משמרת הגאולה והקוממיות והשלום של העם העברי, וממשיכים את מפעלנו היוצר והמשחרר מתוך רצון כן ונאמן לקיים יחסי שלום וידידות עם שכנינו הערבים. אין אנו רואים בכנופיות ובמופתי את הביטוי היחיד של העם הערבי ואין אנו חושבים את הטירור והשביתה והחרם למלה האחרונה של ההיסטוריה הערבית. אנו יודעים, שאת שליחותנו אנו נבצע לא בחרמות ולא בשפיכות דמים, אלא במפעלי יצירה ובנין. – ביסוד ליחסינו לשכנינו הערבים אנו מניחים: עצמאות וקואופרציה. כל השנים שאפנו לפעולת־גומלין וליחסי ידידות ועזרה הדדית – ובשאיפותינו אנו עומדים ונעמוד. התנגדנו ונתנגד להתבדלות ולהסתגרות – אבל התנגדנו ונתנגד לתלות, לחסות, לחסד. קואופרציה מחייבת זכויות שוות ורצון הדדי; אין קואופרציה חד־צדדית ואין קואופרציה כשצד אחד תלוי בחסדו של הצד השני. בלי עצמאות אין קואופרציה. ובשביל יחסינו העתידים עם העם הערבי – והחשבון שלנו עם העם הערבי הוא חשבון לדורות – עלינו לבצר את עצמאותנו ולהאדירה מבחינת הכמות והאיכות בכל המהירות האפשרי ובכל שטחי־החיים.

מאורעות אלה הציגו בכל החריפות והדחיפות הטרגית את שאלת מעמדנו בים. במשך שני הדורות הראשונים של התישבותנו המחודשת עשינו מאמצים להאחז ביבשת המולדת והסחנו דעתנו מים־המולדת. המאורעות האחרונים הראו שבלי מוצא חפשי ועצמאי לים – כל קיומנו ועתידנו בארץ זו בסכנה. בלי מוצא עצמאי וחפשי לים אין עליה יהודית – אין גם בטחון־קיום פיסי לישוב הקיים. בלי הים אנו כלואים בגיטו כלכלי ופוליטי. בלי הים אנו נתונים להרעבה ולכליון.

שני נמלים בארצנו – ביפו ובחיפה. את שניהם רצו להשבית ולסגור בעדנו. נמל חיפה לא הושבת – כי הצלחנו להכניס לנמל זה את הפועל היהודי והצלחנו להקים יחסי חברים בין פועלי הנמל היהודים והערבים. אבל נמל חיפה אינו מספיק לכל צרכי הארץ, וישובנו הדרומי זקוק לנמל שני. שנים רבות היינו תלויים בנמל יפו. עליתנו ומסחרנו פרנסו נמל זה ומאות עובדיו הערבים. ובעיר נמל זו נערך פעמיים פוגרום אכזרי ופרוע: במאי 1921 ובאפריל 1936. כאז כן גם הפעם לא ידעה הממשלה למנוע את ההריגה. אולם הפעם לא הסתפקו בפוגרום – אלא סגרו בפנינו את ים־יפו והשביתו את הנמל, כי בנמל זה לא ניתנה דריסת־רגל לעובד־ים יהודי. הנמל שנתקיים ונבנה ונתעשר מהעליה היהודית – הושבת למען התנקש בנפשה של העליה.

אולם גם אז וגם הפעם לא קמה מזימת־הדמים. לא טמאנו נפשנו בתועבות הפורעים ולא ענינו על שפיכות־דמים בשפיכות־דמים. גם אז וגם עכשיו עשינו את הדבר היחיד ההולם כבודנו וצרכנו הלאומי: אחרי הטבח במאי 1921 הקימונו על יד יפו עיר עברית. אחרי ההריגה באפריל 1936 – הקימונו על יד נמל יפו נמל עברי, והשתחררנו מהשעבוד המחפיר ורב־הסכנות לקן־הרוצחים והפורעים. ולשעבוד זה לא נשוב – ויהי מה! מוצאנו לים לא יהא עוד תלוי בחסדם של משטיני העליה העברית ושום ממשלה בעולם לא תכריח אותנו לשוב לעיר שחיינו תלויים בה מנגד.

במאורעות אלה הוכח לנו והוכח לעולם כולו שאין הממשלה מוכשרה – אם גם לא אומר שאינה רוצה – למנוע שביתה ערבית פוליטית המכוּונת להחנקת הישוב היהודי כזו שהיתה בנמל יפו. ואין היא רשאית למנוע מאתנו מוצא עצמאי ובטוח לים. – אין זו שאלת תל־אביב לבד, אין זו אפילו שאלת הישוב הארצישראלי בלבד. זוהי שאלת חיים, שאלת גורלו של העם העברי כולו. זוהי כרגע מהשאלות הפוליטיות והקולוניזציוניות המרכזיות, העומדות ברומה של הציונות והקובעות את כל עתידנו, את כל עתידה של ארץ־ישראל העברית. אין ארץ־ישראל בלי ים־ישראל. עמים אחרים מוציאים כסף תועפות ומקריבים קרבנות היקרים ביותר למען השיג מוצא לים. הים הארץ־ישראלי – אחד האוצרות הגדולים והיקרים ביותר של ארץ קטנה זו – הוא נחלת כל תושבי הארץ, ונמלי הארץ הם נמלי כל אוכלוסיה. לא אנו – אלא הערבים הכריזו על נמל יפו כעל נמל ערבי, והפכו נמל זה לנשק מורעל ומסוכן במלחמתם הפרועה נגדנו. לא הכרנו ולא נכיר במונופול זה. יש לנו זכות בכל נקודה בארץ זו, בין ביבשה ובין בים, ובפתחנו נמל בתל אביב לא ויתרנו על זכותנו בשום נמל אחר. אבל אין הערבים יכולים לאחוז את החבל בשני ראשיו: אם ביפו חיי יהודי הם בסכנה, ואם נמל יפו מושבת למען הפסיק עליה יהודית, אנחנו מודיעים, שאין אנו זקוקים לנמל זה.

הממשלה גם היא נושאת באחריות על כל אשר קרה ביפו ובנמל יפו, ואף היא אינה רשאית לאחוז את החבל בשני ראשיו: אם היא לא נתנה להכניס עובדים יהודים בנמל יפו, ולא היה לה כשרון או יכולת או רצון למנוע שביתת הנמל נגדנו – אין היא יכולה לתבוע מאתנו שנחדל לפתח ולשכלל את הנמל בתל אביב.

ייתכן שהממשלה תגיד לנו, שהיא מכירה בטעותה והיא נכונה להבטיח לנו חלק בעבודת נמל יפו מכאן ולהבא. ייתכן שהיא תבטיח לנו עכשיו אמצעים מספיקים להגנת חיינו כשנחזור ליפו. אין אנו זקוקים לחסד זה ואין אנו רשאים לקבלו. לפני המהומות סירבה הממשלה לתת לנו חלק בעבודת הים ביפו, מתוך נימוק שעובדי־הים הערבים יראו בעבודתנו קיפוח והתחרות ויתקוממו ויבואו לידי שפיכת דמים. כלום נשתנה יחס זה לאחר המהומות? השביתה הממושכת, שנגמרה בכשלון גמור, ודאי לא המתיקה את המרירות והשנאה של ספני יפו. הם חזרו לעבודתם מאוכזבים ומרי־נפש, כי מסיתיהם ומעבידיהם רימו אותם והוליכו אותם שולל, אבל איבתם ורוגזם יכוונו נגדנו. ואם פועלים יהודים ייכנסו עכשיו לנמל יפו בחסות כידונים בריטיים – תגדל המרירות והשנאה. מה ענין יש לנו לשמש מטרה לחיצי המשטמה? ולמי נחוץ הדבר שהועדה המלכותי תמצא כאן את המחזה המרהיב של פועלים יהודים עובדים בנמל יפו תחת משמר צבא בריטי והספנים הערבים מרימים צעקה שהם מנושלים? למה לנו למרר ולחדד שלא לצורך יחסינו עם הערבים? יש לנו הזכות לעבוד בנמל יפו – כי נמל יפו הוא נמל ארצישראלי, אבל אין לנו החובה לעבוד שם, כשעבודתנו זו אינה נחוצה לעצמנו, אינה רצויה לערבים, והיא דרושה אך ורק לאלה שרוצים להתנקש בקיומו של נמל תל־אביב ופיתוחו. להתנקשות זו לא נתן יד.

בלי נמל עצמאי – אין בטחון לקיומנו הכלכלי בארץ, אין בטחון לעליה היהודית. וכמו שלא נסתלק מהקרקע, כמו שלא נסתלק מהעליה, כמו שלא נסתלק מעבודה עברית, כמו שלא נסתלק מהלשון העברית – לא נסתלק מים עברי ומנמל עברי. ושום קושי טכני, שום קושי כלכלי, שום עיכוב ומכשול פוליטי, לא יזיזו אותנו מהמוצא העברי לים.

ויחד עם המשכת עבודתנו בנמל תל־אביב נודיע לממשלה ולערבים: אנו מוכנים תמיד לקואופרציה – גם בשטח הים. ואם יפו הערבית רוצה בנמל משותף, ותציע לנו תנאי בטחון וכבוד מספיקים, זכויות שוות ומלאות גם בבעלות, גם בעבודה, גם בהון, גם בפקידות, כשותפים גמורים, בזכות ולא בחסד – נדון ברצון טוב על הצעה זו.

אין יודע, אם הצעה כזו תבוא ואימתי. אולי ילמדו הערבים לקח מהמהומות האלה. אולי ייוכחו לשהם זקוקים לנו לא פחות משאנו זקוקים להם. אולי יבינו שהפרעות והשביתות הפוליטיות פוגעות בהם יותר משפוגעות בנו. אולי יראו בעליל שבלי עליה יהודית ובלי אימפורט ואֶכּספורט יהודי נידון נמל יפו לדלדול וחורבן – ויכירו סוף־סוף שיש להם צורך בקואופרציה אתנו. אם מהפכה כזו בלבבות ערבי יפו תבוא – תהיה קואופרציה בין נמל יפו ובין נמל תל־אביב. פיתוחו של הנמל העברי הוא תנאי מוקדם גם לעצמאות וגם לקואופרציה.

(מתוך המאסף „כנסת“, העומד להופיע מטעם מוסד ביאליק)


"דבר", שנה שתים עשרה, מס' 3509, 27 בנובמבר 1936, עמ' 2. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

בחוף תל-אביב ובנמל חיפה – 4 בנובמבר 1936

מחפר בעבודתו בבניין נמל תל-אביב, 1936. מקור: ויקישיתוף.

בחוף תל-אביב

מכונות

הבא אל שטח הבריכה יתרשם ממראה המדלים המחפרים שהובאו ממצרים או נרכשו ממקור חשוב כאן. מדלה נודד אחד החל אתמול נוסע כבר בכוח קיטורו הוא כדי לעלות אט לאט על חומת הבאֶטון. תפקידו לעזור בהכנות היציקה של קצה החומה הנמצא במים עמוקים שני מטר ומעלה.

וכן מוכן כמעט המחפר על גבי דוברת הברזל וייתכן שעוד היום יתחיל לעבוד. זוקפי מכונה זו קבלו עליהם להרכיבה עד מחר, אך הקדימו במאמצי עבודת יום ולילה (כמו שנעשית כל העבודה בבריכה) וגמרוה להיום. מרכיבים עוד שני מדלים־מחפרים, האחד על גבי דוברה והשני ביבשה. מלאכת החפירה תיעשה, איפוא, מהר.

מר פריד, המהנדס הראשי מטעם ועד ת"א לנמל ותחבורה, שנסיונו הוא מארצות אחרות, מדגיש מדי פעם את טיב עבודתם של הפועלים והאומנים שלנו במלאכות המורכבות בבנין נמל הסירות, שאינן שונות במהותן מהעבודות בבנין נמל גדול.

מספנה

אתמול הוחל ביציקת היסוד לצריף־בית־המלאכה לתיקון סירות ובנייתן (ליד הבריכה) מטעם חברת הפריקה, בהנהלת רב החובל זאב־הים. כאן תיבנינה במהירות סירות משא גדולות בהדרכת בונה־סירות מובהק.

מחסן ההדרים

הכל מוכן לראשית יציקת היסודות של מחסן ההדרים על שפת הבריכה.

בפריקה

פריקת המלט מהאניה היוגוסלאבית מאטקוביטש נגמרה אתמול בשעה אחת אחה"צ. פרקו אתמול כ־300 טון. לפני הפלגת האניה אמר רב החובל היוגוסלאבי בדברי הפרידה, שנוכח כי דיבות טפלו על העבודה בחוף ת"א. אמרו לו כי יוכרח לעגון כאן שבועות, משום שהעבודה מפגרת מאד. עתה יכחיש את הדיבות ויספר בכל מקום בשבחם של ת"א וחופה.

בניית הקירות

חומות הבאֶטון של הבריכה הגיעו לאורך 90 מטר. קיר הברזל של הרציף – ל־30 מטר. מזג האויר הועיל להתקדם. קצב העבודה הולך ומתפתח. אילו הספיק הכסף ב„אוצר מפעלי הים“ היה אפשר לגמור החורף את בנין הבריכה במילואה, ולא במחצית התכנית, כפי שאומרים לעשות זאת כיום. התבוא מהציבור דרישה לעסקני הנמל, שישיגו אמצעים ויגמרו את הבריכה ולא ידחו זאת לשנה? האם לא יתן הצבור ל„אוצר מפעלי ים“ את האמצעים הדרושים בשביל הגמר?

* * *

המצב בנמל חיפה

המצב בנמל חיפה נורמלי בהחלט. ב־12 יום, מ־20 באוקטובר עד 1 בנובמבר, פורקו בנמל חיפה בסך הכל 16.500 טון סחורות. יש גם הוכחות כי המצב בנמל חיפה משתפר והולך. במשך 12 הימים הנ"ל הסיעה הרכבת מנמל חיפה יום יום 160 קרונות טעונים, מהם החצי סחורות חדשות והחצי מהמלאי שבמחסנים. כיום נמצאת בנמל כמות של 12 אלף טון, והמצב הזה הוא נורמלי.

מוזר הדבר, כי את התבואה משאירים תחת כיפת השמים, אף על פי שמחסני המכס ריקים למחצה ויש מקום מספיק להחסנת התבואה.

אשר למשלוח תפו"ז, אין כל ספק, כי דרך נמל חיפה אפשר בעונה לשלוח לפחות 5–6 מיליון תיבה, כי מלבד אפרויות ההטענה על יד הרציף הולך ונגמר בנין המחסן הגדול להטענת תפוחי הזהב לסירות. לפי קצב העבודה ייגמר המחסן בעוד חודש ימים, היינו עוד לפני עונת המשלוח העיקרי.

בין 700 הסבלים, העובדים מטעם הנהלת המכס, רק 22 הם ערבים מא"י, כ־100 ממצרים, והשאר – חורנים. כידוע אין בין סבלי המכס אף יהודי אחד. אין מקבלים יהודים אעפ"י שהעבודה סובלת הרבה, וכל הבאים לנמל יכולים להיוכח, כי הנוסעים נאלצים לשאת בעצמם מטען כבד, מפני שאין רוצים למסרו לידי חורנים המתנפלים עליהם בצורה פראית.


"דבר", שנה שתים עשרה, מס' 3489, 4 בנובמבר 1936, עמ' 1.  העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

סיכויי חוף תל-אביב – 24 באוגוסט 1936

סיכויי חוף תל-אביב

ועד תל־אביב לנמל ותחבורה מודיע: בשבוע שעבר נעשו ע"י ועד הנמל כמה נסיונות להתגבר על הקשיים שנגרמו ע"י השרטון צפונה מהמזח. בשבת חזר השרטון למקומו. אולם מהיום הותקנו המכונות הנמצאות על המקום להסרת השרטון ע"י חפירה ושאיבת החול, והועד מקוה שפעולות אלו תאפשרנה חדשו העבודות על המזח בהקדם האפשרי. –

עד לפני זמן קצר היה כל עתידו של מפעל הנמל תלוי באויר. לא היה כל בטחון כי אפשר יהיה להמשיכו גם אחרי פתיחת נמל יפו וביחוד לא היה בטחון שתנתן האפשרות לפתח את הירקון נמל לסירות. אחרי משא־ומתן ממושך בין ועד הנמל, הממשלה ומשרד המושבות סולקו הספקות הללו והדברים כדלקמן הם עכשיו ברורים:

אוצר מפעלי הים יכול לפתח את חוף תל-אביב כנמל לסירות. ואותו הדבר ביחס לירקון.

הוא יוכל לערוך את כל החקירות שימצא לנחוץ על-מנת לאסוף חומר לשם תכנית לנמל לאניות הים.

הוא יכול לעשות את כל הדברים הללו בלי כל קשר להתפתחות הענינים בנמל יפו. והוא יוכל להשתמש לשם כל זה בעצות אותם המהנדסים שהם יועצי הממשלה בכל עניני נמל ושבנו את נמל חיפה ושפרו את נמל יפו.

לא נשאר מקום לחשש שכל הענין יבוטל כשהארץ תשוב אל מצבה הנורמלי. זהו פחד-שוא. האפשרות נתונה בידי ועד הנמל ליצור בתל-אביב תנאי הורדה וטעינה נוחים לא פחות מביפו.

כשהתחילו לפני שבועות אחדים לעשות חפירות קלות בקרבת פי הירקון, נוצר הרושם כאילו התחילו כבר בעבודת פתיחת הירקון ומשהפסיקו את החפירות, הביא הדבר לידי אכזבה. למעשה לא היה לחפירות כל קשר עם תכנית מעובדת לפתיחת פי הירקון, אולם בזמן ההוא היה צורך בהן לשם מטרות אחרות שבינתיים הושגו. המעגן הטבעי הוא בתוך הירקון וביצירתו היה אפשר להתחיל רק כשנתקבל הרשיון להשתמש בירקון. היתה בידי הועד כמעט מתחילת עבודתו הרשות לנפץ סלעים בפי הירקון, אולם כל החקירות הראו כי ע"י זה לא נוכל להבטיח מבוא לירקון. כל זמן שאין מעגן אין כל אפשרות להרבות במידה ניכרת את מספר הסירות או את גדלן.

אחרי עיון רב החליט הועד לדחות את ההחלטה בענין שתי התכניות לפתיחת הירקון עד שיקבל את חות דעתו של המומחה מר א. י. בוקטון, ראש הפירמה „רנדל פלמר את טריטון“ מלונדון, שהוא גם יועץ הממשלה בכל עניני נמל. מר בוקטון יגיע לארץ באמצע ספטמבר. הועד עמד אתו במו"מ מתחלת עבודתו אולם כל זמן שלא באה הסכמת הממשלה בירושלים ובלונדון על כל התכנית אי־אפשר היה למר בוקטון להבטיח את עזרתו. בינתים עושים את כל ההכנות התכניות מזמינים מכונות וחומרים, עושים חוזרים וכו'. הירקון ייפתח בעוד מועד לפני עונת אכספורט ההדרים.

המזח הוא כמעט גמור. הוא בבחינת נסיון, ונסיון נועז, עד שנדע את מדת התועלת שנוכל להפיק ממנו. במקומות אחדים בים התיכון ישנם מזחים ממין זה על חוף הים הפתוח, ביניהם המזח הידוע בטריפוליס, והם נותנים ספוק רב. אולם לכל מקום יש סגולותיו הוא ומהנסיון במקומות אחרים אי אפשר ללמד על סכויי הנסיון בתל־אביב.

מחלקת המכס שהביטה על פעולות הועד בשבועות הראשונים כעל נסיון זמני נוכחה עכשיו לדעת כי לפניה מפעל קבוע והיא מתיחסת אליו בהתאם לכם.


"דבר", שנה שתים עשרה, מס' 3432, 24 באוגוסט 1936, עמ' 8. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

באגודת עובדי הים בתל אביב – 14 באוקטובר 1936

תל־אביב

[…]

באגודת עובדי הים

בשבת נתקיימה בבית ברנר אספת עובדי הים. חציה היה מוקדש להרצאת הח' זאב הים על בנין המעגן החדש והשכלולים העתידים להיעשות בשטח הנמל. לאחר ההרצאה היו שאלות מצד השומעים והמרצה השיב עליהן. החצי השני של האספה הוקדש לשאלת הליגה הימית העברית. זאב הים מסר על פעולות ההכנה במוסדות ועל אספת היסוד של סניף הליגה בחיפה. בדברים חמים ונמרצים תיאר את תפקידי הליגה בגאולת הים העברי. בויכוחים השתתפו רבים ומפני השעה המאוחרת נדחה המשך האספה למחרת היום ב־6 בערב באולם תוצרת הארץ. שוב נתאספו כל העובדים לסוגיהם, ולאחר בירורים נוספים נתקבלה פה אחד החלטה, המכריזה על יסוד סניף הליגה הימית העברית בתל אביב וקריאה למוסדות המוסמכים להחיש את יסוד הסניף בימים הקרובים ביותר. כב"כ עובדי הים להנהלת הסניף, נבחר מ. לויט. בויכוחים השתתפו פודולי, סבר, בן־אברהם, אלתר, טיבר, קולטון ועוד.

לרגל הפסקת השביתה הערבית והדאגה לשמירת הקו הישובי בנוגע לנמל יפו, נבחרה באספה ועדה, אשר תפעל בשם עובדי הים יחד עם מ. פ. ת"א ותבוא בקשרים עם כל המוסדות. היו"ר בשתי האספות היה ח. פרידמן בשם מ. פ. ת"א.


"דבר", שנה תשיעית, מס' 3471, 14 באוקטובר 1936, עמ' 6. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

אין לשוב לנמל יפו – 14 באוקטובר 1936

אין לשוב לנמל יפו

החלטת הועד לנמל ותחבורה, המייצג את כל חוגי הישוב

ועד תל-אביב לנמל ותחבורה, המייצג בהרכבו המלא את: הסוכנות היהודית, עירית תל-אביב, לשכת המסחר, מרכז פרי הדר, התאחדות בעלי התעשיה, ועד הקהילה, הסתדרות העובדים, התאחדות האכרים, סוכני האניות, הקומיסיונרים, עמילי המכס, מרכז הקואפרציה, החברה לפיתוח ת"א ויריד המזרח – התאסף ביום ב',  12 באוקטובר, כדי לדון על עמדת הישוב העברי אחרי פתיחת נמל יפו.

בישיבה זו נדונה שאלת התחבורה בים וביבשה בקשר להספקת המיצרכים ואכספורט ההדרים של הישוב העברי בירושלים, תל־אביב וסביבותיה.

באי־כוח כל הגורמים ציינו בסיפוק רב את מידת הסתגלותו של הישוב למצב, שנוצר אחרי השבתת הנמל ביפו על ידי הספנים. כן צויין, כי הישוב הראה את מידת יכלתו לספק את כל מיצרכיו במשך ששת החדשים האלה מבלי להיזקק לנמל יפו.

לאור העובדות באה הישיבה לידי הכרה, כי לרגל התנאים אשר נמל יפו נתון בהם – אין כל אפשרות להשתמש בו והנסיון הראה, כי בהתאמצות הדרושה אפשר להסתדר בלעדיו.

הוחלט, איפוא, פה אחד, כי במצב הענינים השורר עכשיו, אין לישוב העברי כל אפשרות לשוב אל הנמל של יפו.

הישיבה הטילה על הועד הפועל לאחוז בכל האמצעים הדרושים, כדי לקיים את ההחלטה הזאת, ויחד עם זאת לעשות את כל המאמצים האפשריים, כדי להכשיר במהירות האפשרית את חוף תל־אביב לתפקידו ולהשתדל להקל על תנאי התחבורה גם ביבשה.


"דבר", שנה שתים עשרה, מס' 3471, 14 באוקטובר 1936, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

חצי שנה לנמל תל-אביב – 26 בנובמבר 1936

בארץ ישראל

שבוע הימים בארץ

[…]

נמל תל אביב. – העתונות העברית בארץ ציינה בשמחה את יום מלאת מחצית השנה לקיום הנמל בת"א שחל השבוע.

בראשית מצערה – בסירה אחת – החלו העובדים העברים את עבודתם בנמל תל אביב, והנה מאז עגנו, פרקו והטעינו כאן 69 אניות משא ונוסעים, בתוכן אוניות גדולות, ו־25 ספינות־מפרש. בסך הכל פורקו עד ה־18 בנובמבר 4965 טונות, שהכילו צרכי מזון, פירות וירקות, עצים, זבלים, מלט ועוד.

כיום עסוקים בנמל באופן קבוע: 120 ספנים, 70 סווארים (סטיבדורים), 110 סבלים, 40 פועלים בעלי מקצועות אחרים, 80 נהגים. ומלבד אלה עסוקים במספר רב – פקידים של סוכני־האניות, מחסני־הערובה וכו'. 24 סירות גדולות ו־3 סירות־מוטור עומדות לרשות העובדים בפריקה וטעינה, ובקרוב יגמר בניינן של עוד 18 סירות, בנות קיבול של 25 טון כל אחת, (רובן תוצרת הארץ) ושלש סירות מוטור. וכך צועד ומוצעד המפעל קדימה.

– משום עידוד שבסמל יש בעובדה הבאה: סוכני־אניות יהודים בתל אביב קנו בגרמניה שתי אניות־משא זעירות למען השירות בקו נמל תל אביב – נמלי מצרים, תחת הדגל הא"י. האניות עומדות להגיע לנמל בעוד שבועיים, וכאן יוחלף הפרסונל הזר בחבר עובדים יהודים…

– בו ביום שהושג הרשיון לפירוק משא כללי בנמל ת"א, הגיע משלוח נייר עבור העתון „דבר“. מנהלת העתון ועסקני הנמל בת"א עשו את המאמצים הדרושים, שהמטען יפורק בנמל ת"א, ולא בנמל חיפה, שלשם נועד כרגיל. הפריקה עברה מתוך חגיגיות, והעובדים כובדו מטעם מנהלת „דבר“ במאכל ומשקה.

– ועד הנמל העברי הנהיג עריכת סיורים בהמון של שכבות שונות בישוב לנמל, למען קרב את הצבור, במראה עינים ובמגע ישיר, אל המפעל החשוב הזה. כך סיירו מטעם התאחדות האכרים בא"י למעלה מ־500 חקלאיים וקיבלו הסברה על התפתחות הנמל וסיכוייו מפי מהנדס העיר ת"א, ה' שיפמן, ומפי נשיא ועד הנמל, ה' הופיין, שאמר בין שאר דבריו: „אין עינינו צרה בלחמם של אחרים; אולם לא נסכים להכרתת הלחם מפינו ע"י אחרים. אנו גילינו לא פעם רצון לשלום – אבל לא אפשרו לנו זאת. ולמקום של סכנת־נפש (ליפו) לא נלך“. מר הופיין פנה לחקלאים בדרישה לסייע במצווה לאומית זו של בנין הנמל העברי.

סיור שני בנמל נערך מטעם „הפועל המזרחי“, בהשתתפות 600 חברים, ובראשם הרבנים הראשיים וחברי הרבנות של ת"א. ה' הופיין קיבל בברכה את פני האורחים והסביר להם את ערכו של הנמל ודרכיו. המשתתפים הבטיחו את סיועם, ביחוד הפצת המניות של „אוצר מפעלי הים“.

[…]


"העולם", שנה 25, מס' 10, 26 בנובמבר 1936, עמ' 7. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.