איתמר בן אב"י / מסיפורי הים – 22 בנובמבר 1934

איתמר בן-אב"י

מסביב לעולם בשנתים

אגרת י"ד

מספורי הים

ג.

הייתי מאמין עד כה, כי היורדים במים רבים – אם לפנים ואם היום – עושים זאת, ברובם המכריע, מתוך אהבה עמוקה לים ולכל נשואיו. אמונתי זאת הסתמכה לא רק על אהבתי הפרטית לכל הענינים הימיים, אלא, וביחוד, על כל מה שקראתי ולמדתי מצד זה בספרים. כמה פעמים בלעתי את הסיפורים על דבר „זאבי הים“ – אנשי עוז וגבורה אשר חרפו את נפשם למות בהרפתקאות ימיות שונות ובדבקות מיוחדה הייתי שומע לדבריהם של מפקדי אניות מבין כל העמים בהעבירם לפני את מוראות הים בחרונו הגדול לימי החורף היותר זעומים. כן זוכר אני עד היום זאב ים מטיפוס זה, רב־חובלה של האניה הצרפתית הגדולה „פאריס“, אשר היה מבטיח לשומעיו כולם, כי רק על הים יוכל להיות, כי רק עם הים יתיחד תמיד וכי רק בים ירצה להיקבר. בשעת דברו אלינו כדברים האלה נראתה לנו מרחוק אנית־מפרשים והנוטר על תרנו הודיע, כי אנשיה דרשו, כנראה, עזרה. הגלים היו כה גבוהים והמצולות כה עמוקות, שנדמה היה כאילו עמדה הספינה להטרף. המפקד נתן פקודה מייד לבוא לעזרתה ולכשהגענו עדיה – נשמע צחוקו האדיר של מפקד המפרשית:

– אין לנו צורך בעזרתכם – קרא מתוך שפופרת רמקולית.

אז יפנה אלינו רב חובלנו אנו:

– אתם רואים, זוהי ימאות אמתית, זהו רגש אהבה בוערה לכל מה שהוא מקושר עם הים. מה אנחנו, כאן? אניתנו ברוכה במניעים כבירים, היא בנויה ברזלים כפולים, היא מובטחת מראש, מספר חרגוליה שלושה, ואפילו הגדולה שבסערות לא תוכל להחרידה. לא כן מפרשית זאת, שפניה מועדות לאמריקה. כל נחשול עלול להטביעה ואוי לו לרב חובלה אם לא יידע, בחושו הימי הבריא, להמליטה מסכנותיה המרובות.

ופניו של זאב־ימנו, בקמטיהם העמוקים כחריצי הים עצמו, הביעו געגועים אמתיים לנסיעות הימיות מלפנים – כאותן של הצורים, הצידונים, העברים והיונים, באותן אפילו של בריטניה, צרפת, איטליה, פורטוגל, ספרד והולנדיה לכשהיו ספינותיהן משתמשות רק ברוח המכה במפרשיהן.

ישוער, איפוא, מה נדהמתי, כשבאתי באחד הימים, עם תחילת ה„מונסון“. ניגש אלי קצין ימי עליון וילחש באזני:

– רע מאד… רע מאד… מי יתן ונעבור עליו בשלום.

הבטתי בו בתמיהה, ואשאלנו אם אין הוא מאוהבי הים.

– חלילה וחס – ענה רתת – ומי יתנני יושב היום תחת קורת ביתי הלונדוני, על הקרקע הבטוחה והשוקטה.

– כיצד היית, איפוא, לספן? – שאלתיו בתוספת השתוממות.

– פשוט: יען מובטל הייתי והיה עלי למצוא עבודה כל שהיא.

רגעים מה אחרי כן נפגשנו ברב־החובל עצמו, „מלך האניה“ – שקוראים לו בסיפורי הים. הוא יכול, באמצע הנסיעה, אם זהו רק רצונו, להטיל משפט מות על מישהו בגלל חטא גדול או קטן. הספינה היא ממלכתו ושררתו היא לבלי־מיצרים. הערץ היותר גדול בין עריצי העולם, אם זוהי נטיתו.

פניו אצילים, עיניו ירוקות כירקרק הים בקרבת ציילון, ידיו קצת גסות מרוב שמוש בכלים ימיים שונים וצעדיו בטוחים. הוא מראה לנו את כל חלקי אניתו, את צפנוניה המעולים, את מכונות המדידה, את מפות־העמק לכל ימי התבל, את האמצאות היותר חדישות לבטחון מתבערה ומטביעה. הוא פותח את האשנב המרכזי, המגלה מבט מקיף ונשגב על פני הים כולו, כשהוא היום סוער במקצת ורוחו החזקה מלטפת את פנינו ומבלבלת את שעורתינו:

– כבודו אוהב בודאי את הים, וחייו אלה כאן היו אושר מאין כמותם?

המפקד מסתכל בנו לרגע ובהבטיחו את עצמו, שאין שומע לדבריו זולתנו:

– אילו רק יכולתי, כי עתה הנחתי את הים עוד היום!

ואם זוהי לשונו של מפקד ימי אנגלי, מה תהיה לשונם של מפקדי־ים בני עמים אחרים, פחות ימיים מהאנגלים?

אכן, עוד חלום נתנדף בחובי. אני מבין הפעם, כי כשם שלא כל רופא למד את הרפואה מאהבה אליה, ושלא כל מורה מוכן למות על הוראתו, כן לא כל חובל נשבע למלאכתו הימית, ואולי מטעם זה רבו כל כך האסונות הימיים בשנים האחרונות…

*

הכל יודעים מה תפלים המאכלים האנגלים. הם מבושלים במים לרוב, בלי מלח ופלפלים, ואם משתמשים הם בשומן כל שהוא רק לשומן החזיר בחירתם. הלכך התפתחה אצלם חרושת ה„פיקלס“ – ירקות כבושים ומפלפלים – עד לאין מתחרים בה. חרדלם הוא הטוב ביותר בכל אפסי העולם וכל מיני ה„רוטב“ אשר להם כבשו להם לבות לרבבות. באלה ממליחים ומחרדלים אנחנו קצת את מרקם המימי, את דגיהם הרכוכים, את אפוניהם ופוליהם השעירים, את תפוחי האדמה הרסוקים ואת אורזם היבש והמעוך. לתרנגולת הבשולה למחצה הם מוסיפים ריבה מתוקה או חמוצה. בפרפראותיהם השונות אינך יודע להבדיל ממה הן עשויות, הגבינה היחידה הניתנת לך היא היא ה„טשדר“ המפורסם, גם אם תסע ארבעים יום באותה ספינה והקהוה, בסוף הסעודה, דומה יותר לדיו הן בטעמו והן בצורתו.

עוד זאת: לכל מאכל יסודי הם מוסיפים בשר חזיר, ביצה עם בשר חזיר תרנגול־הודו עם בשר חזיר, וכשהזמינה רעיתי חביתה מטוגנה בחמאה – מאין לבה נוטה לשומן חזירים – הגישו לה את מבוקשה אמנם, לאחר נטילת רשות מיוחדת מראש המבשלים, אלא שבשני צדדיה שני נתחים מיוחדים של בשר חזיר לשם נוי, כנראה. לחינם תבאר למלצריהם כי אין טעמך. הם מראים פנים של תמהון. הן כל האנגלים כולם „נחנקים“ על „חזיריות“ מופרזה זאת בכל המאכלים, וכיצד אין אנחנו כמותם?

לעומת זאת אין טוב מתהים. בבוקר השכם, לתוך התא, מכניס לך המשרת ספל גדול של תה בחלב, ואתה נהנה הימנו למאד. הוא טעים, הוא עז, הוא מעודד ומחיה ויכול אתה לחכות על־נקלה שעה ויותר לפת־השחרית. עם פת זו – שוב תה. בצהרים – רבים הם השותים תה תמורת כל משקה אחר. בארבע – „פייוו אוקלוק“ המפורסם (שעה חמש!), זה תה התהיים, שיר השירים לכל אנגלי ואנגליה עם העוגות המצומקות והריבות המעורבבות גם הלחמניות המרוחות בחמאה. ספל, ספליים, שלושה – יש השותים עד ארבעה וחמשה.

תה, תה – גם לפני השינה.

אין כמדומני אומה „תהיית“ יותר נלהבת מהאומה האנגלית – זולת, אולי, האומה הרוסית, ויש אומרים גם היפנית והסינית.

אבל כשהעזתי לבקש לימון לתה שלי – דומה היה כאילו נפלה התקרה על השולחן כולו, וכל המסובים הביטו בי אם לא ביסרנות גסה, הרי לכל הפחות בחמלנות עמוקה.

ברבארי הייתי בעיניהם, איש־המדבר, שחור אוסטרלי.

ומאז שותה גם אני – תה אנגלי מלוכלך בטפת חלב…

הן דואג אני סוף־סוף לנפשי…

*

זוהי ספינה, כאשר העירותי כבר, בה מחלקה אחת כיאה לדרישות החברה החדישה. הן „דמוקרטים“ הם האוסטרלים, ואין הם אוהבים מחלקות ומחיצות. טוב ויפה, אבל מדוע אין פעמון לכל תא כבשאר ספינות העולם? יען – מבארים לי יודעי־דבר – אין משרתי האניה – אוסטרלים ברובם – אוהבים שיצלצלו להם. זוהי עבדות, וכברוסיה המועצתית כל דבר שהוא עבדות לעזאזל יישלח. ומדוע אין קערות מיוחדות לשעת מחלת הים? יען תבחל נפש המשרת האוסטרלי להוציאן מהתא ולהוריקן בים. לא, אין צורך בצלצול ואנגלי אמתי לא יקיא בשום פנים, וכשארעני האסון להזדורר בשעת הסעודה – כי הצטננתי, מהחלפת האויר הפתאומית – ואגיש את ממחטתי לחוטמי, העירני שכני, כי אין מזוררים בספינה אנגלית והממחטה אסורה מכל איסור ברגעי האכילה.

על סיפון האניה, שלשום, שכבו זה בצד זה אנגלי גבה קומה, אנגליה ממוצעת וסקוטי קטן־קומה. לאור הירח הפוחת והולך התאגרפו זה בזו וזו בזה. מתוך שריריהם המוצקים האמנתים שחקני כדורגל או מתגוששי־גוף – כה נמשך המשחק הפרטי עד לחצות הלילה.

למחרת נודע לנו, כי האחד הוא „קלרג'ימן“ (כומר) פרוטסטנטי וכי השני הוא קלרג'ימן גם הוא, אלא מהכת האנגליקנית. באנגליה הם מטיפים על פי הרוב בכנסיות. כאן הם מבלים את זמנם באגרופנות אישית, בתרגילים יומיים וליליים. מפעם לפעם – בבגדי הרחצה אשר להם כל היום – מרקדים הם זוגות זוגות ולתמיהת רבים גלגל אחד מהם את אחת הנערות מראש המדרגות ועד למטה. היא צחקה והם התפרצו בצחוק יחד אתה. אכן, גבורי־יד ואיתני ספורט הם הקלרג'ימנים האנגלים.

האחד מהם ידבר לנו ביום הראשון על נסיעתו בגינואה החדשה. הוא בילה בין פראיה שש שנים כבר וכל מכות מצרים עברו על ראשו. יום אחד נרדם ביער, ורבבות נמלים החלו לבנות עליו גבעה קטנה. דבורים עקצוהו, וכמעט שנסמאו שתי עיניו. אחד הפראים קלע בו את חצו המסומם ויוכרח לכרות את אצבעות ידו הימנית. הקדחת הצהובה אכלתהו לא פעם ואף־על־פי כן – הריהו נוסע אליה שוב, אל גינואה החדשה. הוא יבלה בה עוד שש שנים. הוא ינסה להטיף להם את נצרותו ולהאציל עליהם מתרבותה של אנגליה הפרוטסטנטית.

מאתים אלף הם פראי גינואה, וחבל שייפסדו ללא תועלת.

ביחוד מצטער הוא על המנהג השורר בקרב נשותיהם – לאכול את פרי־בטנן הראשון. זוהי סגולה בעיניהן, והוא ינסה להחזירן למוטב. היצליח? אכן, אם קלרג'ימן טוב הוא, כאשר טוב הוא במערומיו, באגרופנותו ובכל עניני הספורט הכללי והאישי – יש לשער כי הצלחתו בטוחה מראש.

* * *

שבוע שלם טייל לו ההודי היחידי אשר באניתנו – בדד וגלמוד. איש לא דבר עמו והוא לא שוחח עם מישהו. פתאום עלה בדעתו לשחק, בגלמודיותו, משחק איש אחד, עם עצמו. הוא מצא כדורים אחדים, שקים וטבעות, ועל רצפת האניה סימנים מסומנים בקרטון או משושרים בגוון שחור, גם מספרים ומרובעים לרוב. בידו האחת אחז כדור ובשניה טבעת – והמשחק החל. לא עברו דקים רבים, וכבר נאספו מסביבו ילדים לראשונה, אמותיהם של אלה אחר כך ולסוף – גם גברים. הם התענינו במשחקו של ההודי והתפעלו מזריזותו ומחריצותו המופלאות. הוא שיחק הלאה, והם התחילו להריע לקראתו. אחד מהם הואיל אף לגשת אליו ולבקש מאתו, שירשהו להתחרות אתו. ההודי הסכים ברצון. שני אנגלים חדשים הצטרפו אליהם ובלילה – היו לו כבר, להודי זה, עשרות ידידים. הוא ישב בחבר הנשים, כשהן משחקות בקלפים, ומצנפתו לראשו הצטיירה בחן מיוחד מבין שרווליהן המגוונים. ויש מתלחשים, כי הבוקר פנו אליו נשים רבות בבקשה שילמד מתוך קמטי ידיהן את גורלן בעתיד…

הוי, הספורט האנגלי – אין כמוהו, כנראה, לפתיחת שערי אנגליה בכלל ולבות האנגלים והאנגליות, בפרט.

כריקוד אצל הצרפתים והאיטלקים.

ומי שרוצה להתקרב אליהם „יתספורטט"־נא ככל האפשר.

*

לאט־לאט אנו מכירים איש את רעהו יותר ויותר.

הנה ניגש אלי אוסטרלי מיוצאי חלצי השוידים. איש נחמד, גבוה ונעים בכל הליכותיו. הוא חוזר משוידיה, ארצו הקודמת, אשר הלך לבקר בה לאחר העדרו מאתה עשרים שנה.

ותורתו עמדו, כי כל בני האדם שוים הם וכי צדק דרווין בשיטתו הקופית. הוא מדבר מתוך הנסיון. הוא היה באמריקה, באפריקה, באסיה, בארופה ובאוסטרליה והוא בא לידי הכרה כי כולנו, כולנו – שחורים, לבנים וצהובים – מהקופים מוצאנו. אל, שלא כל הקופים שוים, כשם שלא כל הגזעים שוים. לדעתו היה אבי כל הלבנים – ובהם הוא מכניס בטובו, גם את היהודים – ה„שימפנזה“, מפני דמיונו הרב לדרווין עצמו. אבי כל הכושים הוא ה„גורילה“ השחור, יושב אפריקה ואבי כל הצהובים הוא ה„אורנג־אוטן“, יושב אסיה.

וצריך להודות – במעמד גלי הים וסאונם היום נדמה הדבר, כאילו הגיון משהו יש בה בשיטתו של השוודי־האוסטרלי הלזה.

והריני לסיים את סיפורי הים, הפעם, במנגינה אשר ניתנה אמש לטובת יתומי המלחים שנספו בסערות־ים.

רבים מהנוסעים העניקו משלהם – מי בשירה ומי בכנור, מי בפסנתר ומי בעוגב.

מוזרה מאד היא המקהלה – כל האנגלים והאנגליות שרים יחדיו את שירי העם שלהם לבלי כל מידה ולבלי כל קול – אך חוק הוא ועלינו לשומעם עד הסוף.

לאשרנו סיימו את הנגינה זוג אמנים מאוסטרליה הא' לוסון ואשתו. זו שרה לנו בקול ערב מאד משירי העמים, והוא, הכנר, ניגן לנו בלוית הסקוטית גב' ריד על הפסנתר, מטובי מנגינותיהם של מישה אלמן וישה חפץ.

ולכבודנו – כינר לנו את „כל נדרי“.

כל האולם הבין, כי בשבילנו, „היהודים“ הגלויים, ניתנה מנה זאת.

ונדמה לנו, כי גלי הים העבירוה יש, יש לארצנו, – ארץ חמדתנו – עשרת אלפים מילים מאתנו…

הטעינו?


"דאר היום", שנה י"ז, מס' 59, 22 בנובמבר 1934, עמ' 2. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

זאב ז'בוטינסקי / באניה לאפריקה הדרומית – 7 במאי 1931

באפריקה הדרומית

צילומים דרך אגב

מאת ז. ז'בוטינסקי

האניה מסויטהימפטון לקאפשטט נוסעת 17 יום. הנסיעה נחשבת בכלל לשקטה במובן נדנוד האניה, לא נעים הוא לפעמים רק מפרץ הביסקאייה וגם שני הימים האחרונים, משאתה מתקרב להתמזגות שני האוקיינוסים ע"י כף התקוה הטובה. אני לא התנסיתי גם בזה. במשך כל הנסיעה הנה וחזרה, 34 מעת לעת, היה הים שקט, כמו צלחת המרק. התאים נוהים, הגם שאין בהם אותו ההידור שבאניות המשובחות ביותר של החברות האמריקאיות, ולא אותו הנוי שבאניות אחדות של קוי ים־התיכון. המזונות הם בנוסח אנגליה כלומר – הרבה אוכל, התוצרת הכי משובחת – בעולם אבל להבין אותם כהוגן אינם יודעים.

לעומת זה ישנה ספריה לא רעה: והאנגלים יודעים ואוהבים להשתעשע. ביום השלישי, כשהאנשים הספיקו להתוודע זה לזה, מתכנסת אספה כללית של הנוסעים (אמנם, באופן נבדל לכל מחלקה): האספה בוחרת בועד השעשועים. והועד עובר, קודם כל, בין הקהל ואוסף תרומות לקנית פרסים ומכשירים. אחרי כן מתחילה פרשת „מאורעות סוציאליים (אני מתרגם מלה במלה): התחרויות חלקיות, התחרויות כלליות בשביל הצ'מפיונים של ההתחרויות החלקיות, נשף המסכות, קונצרט. זה הכל – מלבד הריקודים בכל ערב. ההתחרויות מגוונות מאד: בריג', משחק כדור־יד וגולף על הסיפון; זריקת טבעות החבלים, שיש צורך לקלוע אותן אל הדלי; דיסקוסים של עץ, שנחוץ לדחוף אותם ע"י מוטות מיוחדים, בכדי שיעפו לאורך הסיפון ויתגבבו בנקודה מסויימת. מקום מיוחד תופסת התחרות, הנקראת „בולכטר־באר“. לרוחב הסיפון, בגובה של שלש אמות, קובעים בול־עץ מלוטש היטב, עד שנהיה חלקלק מאד. על בול־העץ מרכיבים את שני המתחרים; רגליהם מתנודדות במרחק אמה מן הסיפון, ובידו של כל אחד – כר, הממולא נעורת. התפקיד הוא – להפיל את המתנגד מבול־העץ ע"י מכת הכר; וה„יופי“ הוא בזה, שבול־העץ הוא חלקלק, ואתה בעצמך, בעודך מנפנף בכר, נשמט ונופל על המזרונים השטוחים למטה. זה בשביל הגברים: על הסיפון מעמידים זה ע"י זה דליים מלאים מים, בכל דלי (צף תפוח) מימי לא ידעתי, שתפוחים אינם נטבעים). הצ'מפיונים צריכים לכרוע ברך בפני הדליים, ידיהם קשורות מאחור, וכל אחד צריך לתפוס את התפוח בשיניו. מתברר, שזהו צירוף של עבודת־סיזיפוס עם עינויי טנטלוס. התפוח אינו ניתן להתפס, הוא מתחלק או צולל במים; בלי הידים קשה לשמור על שיווי המשקל, הצ'מפיונים נחבטים בזה אחר זה, ופניהם משתכשכים במים, והקהל שמח מאד.

לגולת הכותרת של ההתחרויות נחשבת ה„דרבי“, כלומר מרוץ סוסים. את תפקיד הסוסים ממלאות הגברות: על כל אחת – מגבעת של ז'וקיי וסרט עם קומבינציה מיוחדת של צבעים. מהותו של ה„מרוץ“ היה, שנחוץ לחתוך במספרים עקומות סרט צר מאד, שארכו כ־2 וחצי מטרים – לחתוך אותו לארכו זו שגוזרת את הסרט בדרך (והדבר קורה לעתים קרובות, בשעה שהאדם ממהר, והמספרים עקומות), יוצאת מן „המרוץ“, וזו שהצליחה לחתוך ראשונה עד הסוף, היא המנצחת. מתחרות כשש „סוסיות“ בבת אחת, ואחרי כן – המנצחות של כל  ששיה מתחרות ביניהן.על זה מבזבזים ערב שלם, עורכים פארודיה שלמה של „דרבי“ אמתי – של מרוץ־מאי המפורסם באפסוס, עם התערבויות, „בוקמייקרים“ מקבלי ההתחרויות), אפילו עם שוטר במדים כחולים) כהים ועם שכורים, שהוא משליך אותם החוצה. את ה"דרבי" עורכים בסוף הנסיעה; אחריו בא נשף מסכות (המכשירים נמצאים בכמות מרובה מן המוכן אצל הספר של האניה) – ואור לערב הגישה לנמל – קונצרט, חלקות הפרסים ונאומי שבח לכבוד רב החובל וחברי הועד. דומה, שזהו הכל; יש רק להוסיף, שבכל יום ויום נערכות התערבויות, מי ינחש ביתר קירוב את המספר המדוייק של המילים שעברו במשך המעת־לעת שעבר.

האנגלים שמחים מאד על כל זה: אומה שאננה. לחנם חושבים אנו, כאילו העמים הלטיניים יודעים לשמוח יותר מכולם, בתולדותיהם של הצרפתים, של האיטלקים, ביחוד אצל האחרונים, היו הרבה אסונות; משום כך יש קרע בנפשם. בתולדותיה של אנגליה לא היו כל אסונות לאומיים אמתיים זה מזמן רב. דברי ימי אומה בלי טרגדיה, הלך־נפש מבלי טרגיות – אפשר, שבזה טמון השורש של כל אופים העממי המיוחד במינו. בכלל זה – של כשרונם להשתובב באופן רציני ביותר.

[…]


"העם – עתון לאומי", מס' 36, 7 במאי 1931, עמ' 2. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

הפלגה באנית הנוסעים „קורפירסט“ – 14 במאי 1920

אגב אורחא.

חששות, ספקות, הרהורים.

י.

איש על דגלו.

„האניה הזאת לא גדולה היא, אבל חזקה, שטה לאט ואיננה מגיעה את הנוסעים, שבה היא משוט סביב כדור-הארץ; צא בה וכעבור אחד-עשר יום תגיע לברימן“.

כך יעצו לי באחת הלשכות אשר בנויורק, בבואי לקנות לי כרטיס-נסיעה, לשוב לאירופה. וכן עשיתי.

ובאחד הימים הראשונים למאי, עליתי על האניה: „Der grosse Kurfürst“ ועזבתי את היבשה.

לא היתה לאניה הזאת, לא מרחבותה, יפיה ו„גאונה“ של האניה: „קיסר ווילהלם השני“, בה עשיתי את דרכי לאמריקה, לא ממהירותן וקשוטיהן של האניות: „סיציליה“ או „קרונפרינץ“, אשר פגשנו בדרך, אך היתה בה פשטות בריאה, נקיות מצוינה בכל זויותיה וספוק צרכי האדם בכל, אך לא במותרות, וצדקו, אשר אמרו לי: „האניה לא גדולה, אבל חזקה, שטה לאט ואת נוסעיה אינה מרבה להגיע“.

אנית הנוסעים הגרמנית "Grosser Kurfürst". גלויה מ-1903. מקור: ויקישיתוף.

וכאניה, כך נוסעיה.

העשירים, שגם בהמצאם „בלב-ים“, אינם מדירים את עצמם מכל המותרות, אשר [–?–] אפילו על בסומא כל שהוא משלחנם, ועל הרוב, גם הנסיעה גופא תענוג-מותרי הוא להם – אלה אינם מפליגים בים באניות פשוטות כאלו; שהות בידם, לבחור את המצוינות באניות, העשירות באמצעי-הרוחה ובכל אשר יעלה על לב האדם שטוף-תענוגות, וכי מה לאלה ולפשטות? נמנעים מנסוע באניות כאלו, גם הסוחרים הפזיזים, שנסיעותיהם נסיעות-עסק, שכל רגע – ממון לגביהם ובמשך אחד-עשר יום הם מתחכמים ללכת מנויורק ללונדון ולשוב – מה להם ולאניה זוחלת כצב? נוסעים באניה זו, וכיוצא בה, אנשים בינונים, בין בממונם, בין בעסקיהם ובין בדרישותיהם מן החיים. הם אינם להוטים ביותר אחרי הרוחה ורחבות, ואינם אָצים הרבה ואינם פזוזים יתר על המדה. הללו בעלי-בתים המה בכל. אין בהם מגאותם של האריסטוקרטים, הנוהגים „יחוד“ בעצמם, יושבים כלואים ב„כלוביהם“ הצרים  ואינם באים במשא-ומתן עם יתר הנוסעים, מפחדים לכבודם פן יפחת, ובהתערבם עם אנשים שאינם לפי ערכם, ואין בהם מן הגסות של פחותי-הערך, שאינם נוהגים דרך ארץ אפילו באנשים זרים, והכל שדי להם בפרהסיה ובצנעא, אינם יהירים בנקיות ואינם צריכים לה ומוותרים מדעת על כמה דברים, שצורך-הכרחי המה לכל בן תרבות כל שהוא.

ויומים או שלש אחרי עזבנו את החוף, וכל הנוסעים באניה זו כבר היו כמשפחה אחת. הן גם לגימה משותפת מקרבת, גם השיחה הבטלה מקשרת, גם הטיול והפגישה התכופה על מכסה האניה מקרב את האדם לאדם ועושה את כולם מעין חטיבה אחת.

וביום החמשי לנסיעתנו, הופיע הר-קרח בחוג אופקנו, נוסעי-הים ה„בקיאים“ וה„ידענים“ חרדו מאד לראותו. הר כזה, הפוגש באניה על דרכו, ממולל אותה ומהפכה לקסמים דקים. אין עצה ואין תחבולה. כי גדול ההר מן האניה וחזק ממנה כמה וכמה מונים,  ונשא הוא במהירות נפלאה ואין יריה משום כלי-תותח יכולה להטותו משבילו ומה גם לפוררו וכו' והטובים שב„בקיאים“ הוסיפו: „אלא, שאם רואים אותו בעודנו רחוק, מתאמץ רב החובל להטות את האניה לצדדים ולהמנע מן האסון הבטוח“. אך התנחומים האלה הועילו רק מעט. כל היום נשקף ההר אלינו וכל עין היתה מזוינה ב„צופה למרחוק“ ומכוונת את מבטה אליו, כי במשך היום לא הספיקו ה„ידענים“ להטיל פחד גם ללבותיהם של ה„אינם יודעים“, ויהיו כולם עגומים וכל אחד חפץ לראות בעיניו את הסכנה הצפויה לו בטח. ועם צאת-הכוכבים כאשר יצא רב-החובל „להרגיע את הפובליקום“ והודיע כי האסון חלף, כי האניה נטתה משבילו של ההר וכי אין הוא נמצא עוד באופקנו – נתאספנו כולנו אל האולם הגדול. שם דברו על היין  ועל השכר ועל כל משקה אשר ישתה; דברו „ברכת הגומלין“, והפסטור הלוטהרני שנמצא במסיבה זו דרש על „יונה במעי הדגה“, שאנחנו, השרויים במעי האניה, אליו נמשלנו… בערב הזה הרבו המנגנים לנגן אחרי סעודת הערב. החדוה היתה רבה  ונפטרנו איש מאחיו מתוך רגשות ידידות, אחרי שלפני שעות אחדות, הרי כולנו היינו אחים לצרה… ובימים הבאים כשהיינו פוגשים זה את זה בבוקר, על מכסה האניה, היינו שואלים איש בשלום רעהו, ומתענינים לדעת: „איך ישן הלז הלילה“ וכל אחד היה פולט מפיו איזו דבורים, שאם גם אינם מעלים ואינם מורידים, אך יש בהם, בכל זאת, כדי הבעת איזה יחס-הדדי…

וביום התשיעי לשבתנו באניה, הדביק רב-החובל מודעה באולם הגדול ובה נאמר:

„היום בערב, יערך נשף-מחול ומשתה גדול אחריו. החפצים להשתתף בנשף, יתאספו כולם לארצותיהם, סביב דגליהם ושם יתנו להם כרטיסים מיוחדים, אשר בשעת הנשף ימסרו אותם לאשר על הסדרים ולמלצרים“.

ועל האניה נמצאו דגלי עם ועם, או, יותר נכון: דגלי ממלכה וממלכה, אשר האניה, בהיותה בדרך, נתעכבה בחופיהן.

המלחים עמדו בשורה, איש איש ודגל עם אחר בידו. הנוסעים התחילו להתאסף, איש על דגלו, ולא היתה ארץ או ממלכה, שמספר גדול או קטן מאנשיה, לא ימצא פה. נשארנו רק אנו, שמונה יהודי-רוסיה, אך לא נמצא אף רוסי אחר על האניה.

פתאם נשארנו מחוץ למחנה… ההרגשה הזאת היתה מכאיבה מאד. אחד מבינינו, יהודי שכבר התבולל, נגש אל המלח, אשר אחז בדגל הרוסי. אך, לאסונו, פניו ענו בו שיהודי הוא. המלח האשכנזי הביט עליו רגע, ויאמר בהטעמה רבה:

– דגל רוסי  הוא זה!

– גם אני רוסי הנני  ולרוסיה אני נוסע, והנה שם גם חברי, אמר היהודי, ויור באצבעו עלינו.

ואחד מאתנו מהר לקרוא בקול:

– לא, לא רוסים אנחנו, כי אם יהודים!

נכלם היהודי, שהיה מוכן ומזומן להתקשט בצבעים זרים. המלח שב  ויגולל את הדגל והטמינו. ואנחנו, חסרי-דגל, נשארנו בלא כרטיסים, בלא מחולות ובלא משתה…

בערב ההוא ישבנו כולנו, איש ב„כלובו“, כמעט עטופי-אבל. לא יצאנו אל האולם הגדול לארוחת-הערב ולא הצגנו כף-רגל על מכסה האניה. כמנודים מבלי אשר יהיו מנדים, כנעלבים, מבלי אשר יהיו עולבים, התחבאנו מעין רואה. ורק מרחוק שמענו בנגן המנגנים המנוניהם של עם ועם…

וממחרת היום ההוא הוספנו להיות בעיני עצמנו כ[?], וכן היינו גם בעיניהם של יתר הנוסעים. ומעל כל פנים אשר פגשנו, אמרנו לקרוא:

שטה מעלינו, ועבור!

איש מן האירופאים או האמריקנים לא הביעו נגדנו שום דבר בפירוש, אך נמצא שם אינדיאני שחור אחד, שאחד מאתנו הרבה לשחק עמו בשחוק האישקוקי, ואחרי הערב ההוא אמר פעם אחת:

– אי לכם, יהודים, וכי מה זה עם אתם, אם אפילו דגל אין לכם והימנון אין לכם?!

הוא הביע את דעת הקהל אשר היה אתנו באניה…

פגימה בלאומיותנו!

– – – –

שנים רבות עברו ללא תקון.

וביום החמשי שעבר, באולם בריסטול, כשראיתי את בחורי־ישראל עוטרים את הבימה ודגלינו פרושים בידיהם, וכל הנאספים, כיהודים כאינם יהודים, עומדים על רגליהם לכבוד הדגל שלנו ולכבוד ההימנון שלנו, אשר המנגנים הרעו לנגן –

זכרתי את דברי האינדיאני ההוא ועיני נמלאו דמעות:

וכי יגיע תור להמנות: „איש על דגלו“ ולא נשאר גם אנחנו מחוץ למחנה.

כי עם אנחנו, ככל העמים אשר על פני האדמה!… ואם עדיין לא בכל, על כל פנים במקצת –

וסוף הכבוד הגמור לבוא.

שמאי.


"הצפירה", שנה חמישים ותשע, מס' 103, 14 במאי 1920, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

מיפו לנמל סעיד באניה העברית „החלוץ“ – מרץ 1921

בספינתנו *)

א.

… בבקר השכם קמתי ממטתי. פתקאות הנסיעה היו בכיסי ואמתחותי היו צרורות. פתאם קרה מקרה אל-מחוכה. המכונית, אשר היתה צריכה להתעמד על-יד המלון בשעה שבע בבקר, לא באה למקום תחנתה ושעות אחר שעות עברו עלי בכעס ובחימה, באשר אמנם, אפשר לשער מה רגזתי על העובדא המרה, שאולי אאחר את האניה שאליה הזמינני דר' ויצמן, אשר יצא ליפו במכונית מיוחדת בעוד בקר.

בשעה עשר וחצי הריה מתגלגלת לקראתנו – זו המכונית האומללה. היא נושמת ורועשת, מלוכלכת ומקולקלת ולמכונאי הנדהם מצוים אנו שיקח אתו מכשירי-תקון מפחד פן נשתבר בדרך. התישבתי במכונית, לימיני ירושלמית צעירה ולשמאלי צעיר מהמושבות. אנו משוחחים וצוחקים למרות התרגשותנו ומדי רגע שואלים: מתי תזוז המכונית? כך עברה עלינו עוד חצי שעה לפחות ובאחת-עשרה ורבע החלו אופנינו סוף סוף ברקודיהם.

ליפטה, מוצא, אבו-גוש, שער-העמק גם הוא נצטירו לעינינו מבעת לזיתיהם ולברושיהם, ובצחוק סביבותיהם הירוקות. פה ושם מקפצות עזים בבהלתן הקטועה, ולאורך הדרך הלבנה המתפתלת כנחש אל-סופי דוכיפת אחר דוכיפת מדדה, כאילו מנסות הן לעצור את מכוניתנו ורק ברגע אחרון מנתרות הן הצדה בעברנו.

אך הנה במרחק – רמלה בלבן מגדליה ובעגולי קבותיה וצעדים מאה ממנה מכונית דוממת. מה קרה לה? עוברים אנו על פניה, והנה מכוניתו של ויצמן היא, שנתעמדה כאן מפני שצמיג מצמיגיה נפקע לפני שעתים.

– אל תמהרו, קורא הוא לנו. הספינה תסע רק למחרתו.

– לעזאזל! – נהמתי מבין שני – וכל דמי הרותחים למן שעות הבקר בשל מה באו?

ובנחת פתאומית ששככה את כל התרגשותי כבקסם, התמסרתי לנועם הנסיעה מרמלה ליפו, בריח פרחי הפרדסים ובאושת עלי הקליפטוסים שמשני עברי הדרך המקולקלה. קפיצות? זעזועים? מה לי ולכל אלה, מכיון שנתברר לי עכשיו כי לא אחרתי את הספינה.

–  –  –

בשעה שתים הגעתי לתל-אביב. מטיל אני ברחובותיו ההומים. לפנות ערב מחליט אני לרדת העירה להתחקות עוד הפעם על דבר הספינה: הפתעה! ד"ר ויצמן, שהגיע לפני שתי שעות בערך, הפליג על אנית מלחמה צרפתית, מפני שנודע לו כי הספינה המחוכה עוד מיום אתמול לא תגיע השבוע בכלל. בשם השדים! – נהמתי בין שני שוב – מה אעשה עכשיו בזאת יפו הקטנה והמשעממת כל-כך? נוסף לכל הצרות מודיעים לי אז, כי הרכבות מצרימה נפסקו לימים אחדים ועלי לשוב ויהי מה לקהיר הבירה, אשר עסקים גדולים לי שמה, עסקים שאינם סובלים כל דחוי…

בככה חשבי נתקרבתי אל הנמל ובתכלת האפק נצטירה לעיני מפרשית קטנה, שחומת-הגון ועל תרנה היחידי, מעל לחבלי המפרשים דגל שהכרתיו מיד: דגל ציון, לבן-תכלת, ובפנתו צבעי בריטניה הגדולה. זהו, איפוא, „החלוץ“ המפורסם שכל-כך הרבה שמעתי אדותיו בעודי במצרים. זאת היא, איפוא, היחידה הראשונה של צי המסחר העברי לעתיד! אי-אפשר לומר, שרגשותי המריאו שמימה ובכל זאת, אולי הצלה היא זו בשבילי? אולי יורדת היא מצרימה? מה מוזר יהיה אם, בפעם הראשונה בימי חיי, אפליג באניה עבריה. השאלה היא רק אם אמצא לי חברים לנסיעה קחמית זו?

לאשרי נסתפחו אלי עוד בו בערב הירושלמית אשר נסעה אתי במכונית ואשר רצתה לחוש גם היא מצרימה, ואתה ציונית אמריקאית שכבר הועידה מקום על ספינה היוצאת מנמל סעיד ואם לא תסע אתנו היום תפסיד את מקומה.

טוב אם-כן. למחרתו ממהר כל אחד מאתנו לקחת את האמתחות ואת העובות אל הנמל, שהרי בשתים, עשרה בדיוק פורש „החלוץ“ את מפרשיו ובהמית מכונת-קיטורה הקטנה שלו מפלס הוא נתיב לעצמו בגלי התיכון העברים לעומת שפתה של מצרים הקרובה.

הננו בנמל, ולתמהוננו נתחכו אתנו יחד שמונה קצינים אנגלים, שהתאוו מאד לחג את חג המולד בקרב ידידיהם אשר במצרים.

הים שקט. הסירה הלוקחת אותנו אל הספינה הציונית עושה רק חצי שעה וכבר מתירכת היא לסולם הצר שבצדי המפרשית. אנו עולים בחפזון למצא את תאנו. הפקיד הממונה על הסדרים מצטחק: אין תא בכל הספינה, לא של מחלקה ראשונה ולא של מחלקה שניה. אין אפילו ספסלים לשבת עליהם, ולא כסאות מתקפלים, ולא הדום קטן. רק שקים ושקים של תפוחי זהב, נערמים האחד על משנהו, ואיש איש מאתנו מנסה למצא לעצמו בליטה כל שהיא כדי להתישב עלי. נסבול? ניעף? אין בכל רע. באניה עבריה אנו נמצאים ומי ידמה לנו כיום הזה מאז חורבננו הלאומי? השמש מזהירה בין כך ובין כך, ואם אמנם יהיה הלילה קריר יותר מדי, הרי לא יהיה שני לו לפנינו ובאשמרת הבקר הן נגיע למחוז חפצנו.

בינתים נזכרנו כי עוד לא סעדנו. כמובן שאין כאן חדר אכילה, אין אפילו סכינים ומזלגות, אך ברוך ה' דאגו אחדים מאתנו להביא אתם דברים כבושים אחדים, ותפוחי זהב הן יש לרוב. רב החובלים, טפוס של יהודי רוסי ממרחק אסטרהאן, נותן לנו ככרי לחם אחדים ובהיות שמהשמים צוחקת לקראתנו השמש היותר גנדרנית ושעל המים אף גל לא ינוע, היתה זאת לנו אחת הארוחות היותר נעימות בחיינו.

צחקנו, התלוצצנו, ספרנו ספורים ובדיות ועינינו נטויות לעומת הדרום. מכונת הקיטור נוחרת ולרגעים נדמה כי תתפוצץ, אך אין איש שם לבו לזה. הספינה חוצה את המים בחרטומה הדק וזעזועיה בלתי מרגשים.

והנה החל האפק, במערב הדרומי, להצטבע בסומק ובסגל, שהרי הגיעו שעות בין הערבים והשמש שוקעת. האויר מתחלף ורוחות קלים מנבאים טל ועננים. הקור חודר לאט לאט לעצמותינו והנשים משתדלות להשתטח תחת כפת השמים, כשכל אחד מאתנו עוטף אותן במעילו הנחוץ כל כך לעצמו. על פני המים זרירי גלים מתחילים להתרומם. הספינה מתרגחת ומתנדנדת יותר ויותר. הירושלמית ידידתי מרגישה כבר את מחלת הים. קצין אנגלי נגש אליה למסור לה צנצנת קטנה של אלכהל מעודד.

הכל מתחילים להתמרמר. אני בעצמי רץ הנני אל פני האניה לדרש חשבון מאת סגן רב החובלים, יהודי גם הוא, שאינו יודע בין ימינו ושמאלו, כי זאת לו הפעם הראשונה לעזר בהנהלת אניה.

תשובתו פשוטה: לא קראנוכם, לא הזמנוכם, לא הועדנוכם. זאת היא ספינה מסחרית קטנה, זהו נסיון ראשון ליממות עברית, ידענו כי נסבל, והסכמנו מראש לכל ההרפתקאות. התוכלו להתרעם עלינו? הן חסד עשינו עמכם, בהתרצותנו להסיעכם מצרימה אתנו…

צדק האיש, ושקשוק הדגל הציוני בזרמי הרוחות שנשבו מעל התרן היחידי הזכירני בעוד מועד כי זו היתה תשוקתנו הפעם, ואם חס וחלילה יקרה לנו דבר-מה – בנו, רק בנו האשם.

הנני חוזר לפנתי ומשתדל להקים ע"י שקי תפוחי זהב כעין מערה קטנה לחסות בצלה. מסביבי השלך הס, אפילו הקצינים האנגלים חדלו לצעד אנה ואנה לאורך המכסה. רק פקודות רב החובלים נשמעות מפעם לפעם ופנסים אדומים וירוקים צורחים על שרשראותיהם. פתאם – סופה מדרום מסתערת עלינו ובתנועות איומות יורדת אניתנו ועולה היא שוב בשרבוב המשברים הקוצפים. כל הנוסעים מתרוממים ממושביהם המלאכותיים. הכל מרגישים את עצמם רע מאד. הגבירות חולות לגמרי. ראשנו סובב על כתפותינו. אין מוטות להחזיק בהם ולא רופא לעזר לנו. עם כל זה, עוד די כח בנו, הגבורים האחדים שבחבורה, למהר אל רב-החובלים ולשאול את דעתו. פניו חורים כפני מת: זוהי סערה – הוא נזעק – שלא ראיתי כמותה מימי. הלואי שנגיע מחר בלילה לנמל-סעיד! לעת עתה יש רק עצה אחת והיא – להטיל מעל הספינה הימה חלק מהמשא.

שלשת המלחים מאמצים את כל כחותיהם לגלגל לתוך הגלים הפוערים את פיותיהם שק אחר שק של תפוחי זהב ובעינינו התוהות לאור הקצף הלבן, רואים אנו בהבלע פרי א"י בתוך המים הזדונים.

והנה – אומללות! סירת ההצלה, שבפני האניה, נגרפה הימה ע"י נחשול פתאמי שהזרים גם עלינו ממימיו המרים והמרעידים. אניתנו קופצת ורוקדת בלי כל שטה. מכונת הקטור צורחת וצווחת, רוגזת ונחפזת, וברעדה מניחים אנו בה את שאר תקוותינו מפני שאם זו תפסק – אויה לאחריתנו! כבימיו של יונה, פונים אנו אל בעל האניה וקללות בפינו: מה עשית לנו? מה יהיה סופנו? אך אין הוא מוציא הגה מפיו לענות לנו. שוכב הוא על שק אחרון ליד יהודי אחר מיפו הקורא: „שמע ישראל“.

(סוף יבא)

יהודה ארמוני

*) לפני ימים אחדים הודענו בעתוננו את דבר שבירת האניה העברית „החלוץ“ בנמל יפו. זהו „מאורע“ עגום בחיינו הימיים; והננו לפרסם כאן רשמי נוסע, אשר נסע בה לפני שנה מיפו לנמל-סעיד. – המערכת.


בספינתנו

(סוף)

הסכנה גדולה, ובעלות השחר עוד גדל מורא הים עלינו בשצף קצפו, והנה עולה השמש כתנור של אש, ולמרות כל חולשתנו (הגבירות היו שטוחות כמתות באחת הפנות) הגיחה כעין תפלה מלבותינו לעומת המאור הגדול בתקוה ילדותית שיחוש הוא לעזרתנו. לשתות? לאכל? מי מאתנו חשב על דברים שכאלה?

רב חובלים! – קראנו למסכן שעבר על פנינו – הן לא לנמל סעיד מועדות פנינו. הבט אל השמש וראית אם לא צפונה דרכנו! אנה הולכים אנו? הלאי כרית? הליון וסלעיה? או אולי לקפריסין בצפון המזרחי? או אולי חזרה ליפו שממנה הפלגנו?

רב-החובלים שותק. עיניו השחורות עומדות בחוריהן. שפתיו החורות מתנשכות בין שניהן ורק לאחר שזעזענוהו בכל גופו הואיל לבטא בערביותו השאננה: אללה כביר! הנבל! הבזה הצילנו?

השעות דאות הלאה באטיות מחרידה, כבר צהרים! כבר שעה שלש, שעה חמש, ועוד הפעם בין הערבים. העינים משוטטות לכל צד, אך יבשה אין! בינתים נתך גשם מהיר והשמים דומים לכפה שחורה בלי ירח ובלי כוכב. מתוך הגלים עולים המים וממלאים את כל הצנורות ואת כל הבקעים אשר על המכסה. בקור-רוח נפלא הולכים הקצינים האנגלים מאיש לרעהו לעזר כאן, לחבש שם, לדבר ולנחם, להגיש מים לשתיה, לעודד הלבבות בשרף ומרגע לרגע שואבים הם בצפחותיהם את המים הנקוים לשפכם הימה. מכירי תודה אנחנו להם ותקוותינו חוזרות בלב.

לפתע פתאם – קול התפוצצות. מכונת הקטור נפקעה. הערבי העומד ליד הקרש מזניח את מקומו וקריאות יאוש מפיו. הבינותי הכל: סופנו בא ואנחנו הולכים למות. רק בל נא תרגישנה בזאת הנשים! רק יואיל נא המות להתחסד אתנו קצת, רק יפער נא הים את פיו פעם אחת להצלילנו בין רגע לתוך תהומותיו הקרות!

הגשם חדל, והלילה קורץ לקראתנו במליוני כוכביו הקטנים: אולי תצילונו אתם, כוכבים רחוקים? אולי תורונו אתם את דרכנו לזוית שאננה?

חצות לילה, אשמרת בקר ובמרחק, האח! הר גדול מתגלה מתוך הערפל. כלנו קמים על רגלינו והקצינים האנגלים מתוך משקפותיהם הצבאיות מכירים לסוף את הר הכרמל… ליד חיפה הננו איפוא. בלשון ים עכו נמצא בקרוב. נצלנו ושמחת אין סוף ממלאה את לבותינו לאחר שתים וחמשים שעות של נדנוד אל-שני ושל רעב וצמא.

אך לא! עוד הצלה רחוקה ממנו, מפני שדוקא בלשון הים הזאת, המפרץ הכי גדול אשר לארצנו, גדולה הסערה עוד יותר והגלים מגרשים את ספינתנו לא לעומת הנמל כי אם לעומת שפת החול בצוקיה ובטרשיה. בעיני מגור מביטים אנו אל הנעשה. המלחים מכינים את כעכי-ההצלה. עצת כלם היא שנזדרק הימה ושננסה לשחות עד לשפה.

עוד אנו מדברים, והרי זועה חדשה. ספינתנו נוטה שוב צפונה לעומת צידון, בירות. אלהים אלהינו! הנטלטל ככה לבלי סוף עד שיאפסו כחותינו ונהיה מאכל לעורבי שמים?

לאשרנו הגיח ברגע ההוא רוח צפונית לקראתנו ובזהר שמש שעמדה כבר באגה-השמים חתרה אניתנו לעומת עכו העיר, ובהגיענו קרוב לרציף מצא רב-חובלנו הזדמנות יפה לזרק את העגן למעמקים.

ברוך הגומל! ואם כי לא התרצו הסירנים לבא מיד לעזרתנו בקצף המים הסואנים ואם כי הוכרחנו לתת להם את שארית כספנו בשביל שיצילו את חיינו, ואם כי נתרטבנו במימי הנמל ורוב חפצינו צללו תהומות – לא נשכח לעולמים את רגעי הששון ואת רגש הדרור בדרכנו סוף סוף שוב על היבשה האיתנה והמוצקה של עיר החשמונאים לפנים…

ספינתנו העבריה, ספינתנו האמללה – חן-חן לך על שבכל זאת לא המיתינו…

יהודה ארמוני


"דאר היום", שנה שלישית, מס' 141, 8 במרץ 1921, עמ' 4; מס' 142, 9 במרץ 1921, עמ' 4. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.