עשור לבוא עולי "רוסלאן" – 3 בדצמבר 1929

לעולי „רוסלאן“

בשבת, כ"ו כסליו, תמלאנה 10 שנים לבוא עולי „רוסלאן“ (כשבע מאות נפש באניה מיוחדת אודיססה-יפו ת"א) לחופי הארץ. זוהי הקבוצה הגדולה הראשונה שבאה מרוסיה לא"י מיד אחרי המלחמה עולמית.

החתומים מטה אמרו לציין את יום העשר ע"י פגישה חגיגית, אולם בשים לב למצב השעה החליטו לצמצם את הדבר ע"י מסיבה שתיערך במוצ"ש, 28 בדצמבר בת"א.

עולי „רוסלאן“ מתבקשים להודיע מיד לועדה את כתובתם, מצבם המשפחתי ורצונם להשתתף במסיבה על פי הכתובת: חיפה, ת.ד. 459.

פרופיסור ד"ר י. קלויזנר, ירושלים; ד"ר ח.  יסקי, ירושלים; יהודה לביטוב, קרית ענבים; א. קמיני, ת"א; ד. חכמי, ת"א; י. זיידל, טבריה; מ. גולדין-זהבי, חיפה; נחום חת, עו"ד, חיפה.


"דבר", שנה חמישית, מס' 1371, 3 בדצמבר 1929, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

השמירה על מטען האניה „רוסלן“ לא היתה כסדרה – 14 בינואר 1920

כַּתָּבוֹת

יפו

[…]

האניה „רוסלן“. – במשך היום השני הורד המשא מעל האניה רוסלן ששבה עם המטען והובא לבית-המכס. התברר, כי השמירה על המטען לא היתה כסדרה והרבה חבילות מאורזות נפתחו, וחפצים שונים חסרו בהן. האנשים אשר נשלחו מטעם ועד הספינה עם האניה במטרה לשמור על החפצים מוסרים, כי רב-החובל שלל מהם את היכולת לפקח על החפצים.


"הארץ", שנה שניה, מס' 168, 14 בינואר 1920, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

האניה הרוסית „רוסלן“ – 26 בדצמבר 1919

השבוע.

יפו. האניה הרוסית „רוסלן“ שהגיע[ה] בסוף השבוע שעבר לחוף יפו הביאה אתה שש מאות ועשרים נפש יהודיות מרוסיה, ביניהם הרבה צעירים צעירות, בעקר, מחברי „צעירי ציון“, שעלו לשם עבודה לארץ. ירידת הנוסעים מהאניה אל החוף היתה קשה מאד לרגל סערת הים והגשמים שלא פסקו כל אותו יום. בהורדת הנוסעים טפלו חברי ועד העליה בהשתתפות הצופים שעזרו הרבה לסדור המהגרים. הארמנים מסרו לרשות ועד העליה את המנזר שלהם שעל יד החוף אשר שמש מחסה מגש למאות המהגרים ברדתם מהאניה. בין המהגרים ישנים רבים שהיו כבר בארץ, ויש להם כאן קרובים וחברי משפחה.

"רוסלן" בנמל קושטא, 1919. מקור: ויקיפדיה.

למרות הגשם הבלתי פוסק התאספו המוני יהודים על  יד החוף, שבאו לפגוש את קרוביהם ומכיריהם. הפגישות היו עפ"ר מהולות בדמעות ובבשורות רעות ע"ד אם ואב, אח ואחות, שנהרגו שנרצחו בימי הרג רב הנוכחים ברוסיה ובאוקרינא.

צריך לציין שעיר יפו קימה את מצות הכנסת אורחים ביחס למהגרים החדשים בעין יפה.

[…]


"הפועל הצעיר", שנה שלוש עשרה, מס' 11, 26 בדצמבר 1919, עמ' 18. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.