שודדי ים בארץ כינא – 1874

4ChinesePirates
 פירטים סינים שנשפטו ונתלו בהונג קונג, 1863. ציור מאת Edmund Marmaduke Dayrell. המקור: ויקישיתוף

חדשות שונות.

מודעת היא, כי בארץ כינא רבו כמו רבו שודדי הים האורבים אל אניות הנוסעים לבלע ולהשחית, לשלל שלל ולבז בז; אף כבר פקחה ממשלת כינא את עיניה, להעניש קשה את החומסים האלה ולהכחיד זכרם מן הארץ. את כל השודדים הנופלים בידה תתלה על עץ או תכה בקנה הבמבוק על כפות רגליהם ביד נדיבה; אפס בכל אלה לא עלתה בידה לבער את הרע הזה מארצה, ועוד לא תוכל כל אניה קטנה לעבור על פני ים כינא בלי פחד השודדים לנגד עיניה. ביום 3 לחדש נאוועמבר יצאה מחוף קאנטאן אניה קטנה Spark עם מאה נוסעים, אשר ביניהם היה גם איראפי אחד ה' מאנדא. האניה אך העתיקה מן החוף פרסאות אחדות, וריב גדול פרץ בין עשרים נוסעים, ויקראו גם למהלומות, וקם שאון והמולה ביניהם. לקול השאון בא החדרה השליש אשר פקיד האניה נשען על ידו; אמנם לא חש האדון ההוא לקחתת את קנה הרובה אתו; על כן המיתו אותו השודדים המריבים (אשר רק לפנים רבו איש את אחיו) על נקלה. ויהי כשמוע הקאפיטאן בראדי את קול הריב – והוא יושב ושותה חמים בחדר האיראפי – ויקח את קנה הרובה בידו וימהר אל המריבים; אולם גם הוא כרע נפל שדוד לפני בני עולה, גם  חמשה מלחים אחרים אשר אמרו להגן בעד אדונם נפלו שדודים לרגליהם. האיראפי ה' מאנדא, אשר באו השודדים גם אל חדרו, עמד על נפשו באמץ לב וגבורה נמרצה; אך היוכל אחד עמוד בפני העשרים? גם אותו הכו השודדים וירבו פצעיו, עד כי לא האמינו עוד בחייו ויעזבוהו. נקל להבין, כי חרדה נוראה ובלהות צלמות אחזו את כל  יתר הנוסעים למראה עיניהם, ולא מצאו את ידיהם לעמוד על נפשם ועל הונם, וכל איש מסר בידיו את כל כספו ורכושו ביד השודדים למלט את נפשם משחיתותם. השודדים לקחו את כל אשר היה על האניה וירדו אל צנה אחת אשר כבר הכינו להם מאתמול וישובו אל חוף קאנטאן. להצלחת הנוסעים הנמוגים מפחד נשארו בחיים האיש המוליך את האניה ומשרתו, והם הוליכו את האניה אל חוף מאקאא. רעדה אחזה את יושבי המקום לשמע דבר החמס הנורא הזה, והפאליצייא של חוף קאנטאן מהרה לחקור אחרי השודדים, וכבר עלתה בידה לתפוש את אחד מהם ולהביאו במאסר.


"הצפירה", שנה ראשונה, מס' 20, 25 בנובמבר 1874, עמ' 7. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

שודדי הים בכינא – 1891

Chui_A-poo
שודד הים הסיני צ'וּי-אַ-פּוּ, 1851. איור ב-Illustrated London News. המקור: ויקישיתוף

שאנגיי ושודדי הים בסנים.

(סוף מגליון 228)

כן יחרץ שם חיש קל משפט המות על השודדים הנתפשים בכף, כי שפל וקל מאד ערך חיי אנוש בארץ כסנים, אשר מספר יושביה רב כחול אשר על שפת הים. יען יש שם אנשים יותר מדי, אין לחיי האחד כל ערך ולא חשב אנוש; ועל כן לא תשים הממשלה את לבה לדאוג הרבה לחיי האדם הפרטי הנחשב בעיניה ככלי אין חפץ בו.

שונים ונבדלים מן שודדי הנהרות המה „שודדי הים“, אשר על תהום רבה חמת ידיהם יפלסון. הם עזים ונוראים מאד ולא על נקלה יכנעו לפני רודפיהם כחבריהם העוברים בנחלים ובתעלות. להם נקל מאד לברוח ולהחבא מפני האניות הרודפות אותם, גם אין להכיר ולהבדיל את אניתם מאנית סוחר אחרת. גם זאת להם לישועה, אשר עם-הקוצה לא הביא כל סדר  ומשטר במעבר האניות בכלל. כתבי תעודות חתומות בחותם שרי הפקודות הממונים על מעבר האניות, כמנהג בארצות אירופא, ואשר על העוברים ארחות ימים להראותם לעיני הפקידים בצאתם ובבואם, כתבי תעודות כאלה לא יראו לא ימצאו בכינא. גם אין לשטר (וועכסעל) מקום בין סוחרי כינא, אשר אינם מאמינים זה בזה, ועל כן על כל אניה טעונה סחורה יפקד הסוחר איש משגיח, אשר עפ"י רוב ישא הרבה כסף מזומן בחיקו, כי הסוחר ימלא את ידו למכור את הסחורה בדרך ולקנות אחרת תחתיה.

לא יפלא איפוא, כי כפרצה הקוראה לגנב כן תמשכנה אניות-סוחר של הסנים את השודדים אחריהן והן צפויות יותר אלי חמס ושוד מאניות חוץ. להפיל אימה על האורחים לא-קרואים האלה יפקידו הסוחרים חיל-משמר גדול מזוין בכלי נשק על אניותיהם, ויש אשר אניות אחדות תתאחדנה יחד להגן אשה על רעותה בעת צרה. אם נטל על אניה סנית לעשות בדד דרכה בלב-ים יארחו ה„לאָדגערים“ לחברתה; ה„לאדגערים“ המה אניות קטנות קלות המרוץ נושאות עליהן אנשי חיל מזוינים, אשר ישכרו בכסף להיות מגן וצנה לאניות המסחר, אך לעתים לא רחוקות יהפכו המה לשודדים ויובישו מבטחם. אחרי אשר הרחיקו ללכת עם האניות הבוטחות בהם בלב ים הרחק מכלי התותח האנגלים, יתנפלו עליהן ברב ע זוכח וינצלון, ולפעמים יקחו גם את האניות עמהם ויסתירון במקום נעלם מאיש, ומשם יודיעו את בעליהן, כי ישלחו כפר הפדיון.

על אניות עאירופא יתנפלו השודדים רק אם נעגנה או לקחה על אחד החפים עמדתה. אז כחתף יבאו ויסבוה מכל עבר, ולעת מצוא כזאת אשר האניה לא תוכל לברוח ולהמלט כרגע ישללו שלל ויבזו בז כנפשם שבעם. עפ"י רוב יקדמו האירופים את פניהם באש ותמרות עשן ולא לעתים רחוקות יפלו חללים ופצועים משני הצדדים.

הענש וההשגחה המתוחים על שודדי הים מאת אניות המלחמה לא ישיגו מטרתם, כי אנית שודדים דומה מאד בתמונתה אל כל אניה אחרת, ובהתפשה בלי סחורה יוכלו בעליה להצטדק, כי הולכים הם אל אחד החפים להוביל משא משם, אחרי אשר כתב תעודה לא נחוץ להם. אך אם יתפשו השודדים בכף חיש אחרי עשותם נבלה, אז לא ידעו האנגלים או הצרפתים רחם. גם יצדקו מאד בהקשיחם לבם לגוי אכזרי כזה.

[…]

א. ד. פינקעל.


"הצפירה", שנה שמונה עשרה, מס' 233, 5 בנובמבר 1891, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

איך נמלט הפרינץ וועלס משודדי ים – 1888

חדשות שונות

[…]

"לפי דברי מכה"ע הצרפתים נמלט בימים האחרונים הפרינץ וועלס בדי עמל מהאסון אשר נשקף לו מאת שודדי ים מקרב הפענים. בימי שבתו בסאן-רעמא יצא הפרינץ לשוח על פני הים באנית שיט איטלקית. עוד ימים אחדים לפני זה ראו בחוף אניה אשר שמה לה סתר פנים עוברת הנה והנה. על נסי האני התנוססו צבעי אמריקה והיושבים בה הראו כנוסעים למטרה מדעית ויכוננו חקר על עמק הים. אך כמעט יצאה אנית השיט אשר בה ישב הפרינץ אל מרחבי הים והאניה הזאת פרשה מפרשיה, ובכל מאמצי כחה חתרה לגשת אל אנית השיט. אולם לאושר הפרינץ נראתה בעת ההיא מרחוק אנית מלחמה בריטית אשר ראתה על אנית השיט אות, כי היא נתונה בצרה ותחל לרדוף אחרי האניה אשר לפתע פתאום נראתה עליה נס אירלנדי. עת רבה רדפה אחריה אנית המלחמה, אך בכל זאת צלחה ביד האניה האירית להמלט. בין כה וכה שב הפרינץ בשלום אל החוף."

אלברט -אדוארד נסיך וויילס. המקור: ויקישיתוף

"היום" (סנקט פטרבורג), שנה שלישית, מס' 49, 12 במרץ 1888, עמ' 2. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

שודדי ים באי סמותראקה – 1887

Greek_pirates
שודדי ים יוונים מתנפלים על אנית סוחר. ציור מאת  I.K. Vasdravellis, שנה: 1820 לערך. המקור: ויקישיתוף

חדשות

[…]

(שודדי ים) על האי סאמאטראקא בים העגאַיי רצה ושבה אנית תורן נושאת כשלשים איש שודדים אחוזי חרב מלומדי מלחמה ומוכנים בכלי משחית לחבל אניה ויושביה. כל היום תשכון אניתם בסתר קנה ובצה או אגמי רפש ועיניהם יתירו למרחוק לראות מעבר אניות סוחר ובלילה יעשו מעשיהם הזרים ויתנפלו על אניות או גם על אי כלה ויעשו בהם שמות, ממשלת תוגרמה מתאמצת להתחקות על שרשי רגלי השודדים אך לשוא עבודתה עד כה.


"מחזיקי הדת", שנה עשירית, מס'  3, 18 בנובמבר 1887, עמ' 7. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

שודדי אניות בקאנאדא האנגלית – 1878

שודדי הים בלאבראדאר *)

בברעטאניה הצרפתית, בימי הרעסטאוראציאן, נמצאה חברת שודדים, אשר בעת סופה היתה מראה אותות שוא להאניות השטות אז על פני המים, האניות אשר חתרו אל מקום האותות באו על סלעים וצורי מכשול הנמצאים תחת המים במקום ההוא וכרגע נשברו לרסיסים, והרשעים ההם בזזו את גופות האומללים הנשלכים על החוף, וגם המיתו את הנפצעים אשר עוד נשמה באפם. ע"י האמצעים הענערגיים אשר לקחה ממשלת צרפת, וביותר, בעזר, יושבי המקומות ההם, נלכדו הפושעים בפח טמנו להם, ותשקוט הארץ.

בגד כזה נגלה זה לא כביר בקאנאדא האנגלית, לא האמינו כמעט כל יושבי הארץ, כי בדורנו בארץ נאורה כקאנאדא תמצא קן לה רשעה כזאת, אך פאקטים אמיתים הוכיחו כי אמת נכון הדבר הזה.

ביום 26 אויגוסט יצאה מנמל ניוא-יארק אניה נארוועגית בעלת שלשה תורנים הלוכדת תניני-המים (וואללפיש) "אלי-סעל" שמה. היא ירדה לסחור אל הים הגרענלאנדי.

אחרי אשר עברה בשלום את לשון הים, המפריד בין ארץ החדשה ולאבראדעאר, באה "אלי-סעל" אל תוך ים הצפוני; ברגע ההוא נולד רוח חזק, אשר ביום 13 סעפטעמבער נתהפך לסער מתחולל. רב החובל היה הקאפיטאן אדאנטא, המכיר בטוב את הים ההוא. הוא התאמץ בכל עוז, להרחיק את האניה מכיף טשארלז, אשר סביבו מלאה קרקע הים אבני נגף וסלעים המסוכנים מאד להאניה בעת סער. הסער נתחזק לרגעים, התורנים נשברו והאניה נשאה על כנפי הרוח אל הכיף טשארלז.

על הכיף הזה נקבצו אנשים ונשים, מלובשים בבגדי דיגים ועששיות בידיהם. הם שודדי הים, אשר מטרתם היתה, למהר אבדן האניה. באור העששיות חפצו להוליך שולל את רב החובל, אשר בחפצו להתקרב אל האור, תפגוש אניתו בהסלע הקרוב אל החוף ותשבר, והרוח ישא את המתים על החוף.

אולי, קרה כן, לו יכלו אנשי האניה להטות אותה כחפצם. אך גם זולת זאת נשא אותה הרוח אל הסלע ההוא. עברו רגעים אחדים והאניה נתפוצצה לרסיסים.

הראשון הנשלך על החוף היה המלח פעבריס, האחד הנותר חי מכל אנשי האניה. כעורבי נחל התנפלו השודדים עליו ויחלו להפשיט את בגדיו, אך פעבריס בהרגישו כי צרפנים ישרטו בבשרו התעורר מהתעלפותו ויצעק. חיל ורעדה אחזה את השודדים אשר חשבו אותו למ, ויברחו ממנו. אך בהתבוננם כי המת איננו יכול לצעוק, ורק חי הוא האיש, שלפו שכניהם ויקרבו אל האומלל להכותו נפש. פעבריס התנשא ויקם על רגליו, ואחרי הוציאו מחיקו קנה רובה אשר לאשרו נמצא אתו, הכין א"ע למלחמה. כראות השודדים זאת נשארו על מקומם.

– הניחוהו, אמר לפי הנראה, ראש האגודה. – ואתה, הוסיף לדבר, בשומו אל פעבריס פניו, – אל תירא, אנחנו לא נגע בך לרעה, רק גש הלאה ולא תפריענו ממעשנו.

מובן, כי דרך אחרת לא היתה לפני פעבריס, כי אם להתרצות לדבריו; ההיתה לאל ידו להתנגד לעשרים איש? ובכן עלה על ראש גבעה ויבט על מעשי השודדים. המתים נשלכו איש אחר רעהו על החוף והשודדים הפשיטו את בגדיהם מעליהם, וכאור בקר צברו את הגופות הערומים לרגלי הסלע.

כשעה עברה אחר עלות השמש, והשודדים אחרי אשר מלאו את סליהם שלל רב, חפצו לנסוע הביתה, והנה בא הצופה ויאמה כי מרחוק נראו לו אנשי חיל באים. החוק בלאברדאר כי העושק את הגופות הנשלכים, ע"י שבירת האניה על שפת הים, אחת דתו להתלות על עץ. למען הנצל ממוקשי מות היו צריכים השודדים להתראות בעיני אנשי הצבא כישרי דרך. חיש שטחו להדגים, אשר היו מוכנים אצלם לדבר הזה, שטוח על פני הסלים המלאים בזה, למען יחשבום אנשי הצבא לדיגים השבים מהציד. את הסלים עמסו על סוסיהם רעי המראה, אשר נהגום הנשים. גם את פעבריס הרכיבו על סוס וישימו לדרך פעמיהם.

את פעבריס הלבישו שמלה וכובע לפי טעם יושבי המקום ההוא, למען לא יבדל במאומה מההולכים אתו. על יד סוס פעבריס הלך ראש האגודה.

– שמע, אמר לפעבריס – אם חפץ בחיים אתה תשמור פתחי פיך. בדבריך תוכל להמית את כל הקהל הזה, רק דע כי ברגע ההוא, אשר תפשוק שפתיך, אתקע את המאכלת הזאת בצדך. –

פעבריס החריש ולא ענה דבר.

בעת אשר המחנה הכינה א"ע לרדת מההר אשר עלתה עלחיו פגשה בהעסקאדראן מגדוד דראגונים השביעי מקאנאדא.

– עמדו! קרא שר העסקאדראן. מי אתם? מאין תבואו?

– דיגים נחנו; עתה הוציאו עבדיך את המכמורת אשר פרשנו אתמול על פני המים, ענה בלב שקט ראש האגודה. – אולי ידרש לכם דגים; ה' הקרה לפנינו ציד טוב מאד.

– לא, לא נבקש מידכם מאומה. אולי תובילו סחורה-אסורה (קאנטערבאנד)? שאל האפיצער.

– חלילה לנו! בדברים כאלה לא נתעסק. וגם אתה בעצמך הלא ידעת כי אל החוף הזה לא תקרב מדעתה שום אניה; רק בעת סופה תתקע אניה הנה, וגם אז רק נשברה.

– אם כן איפוא, לכו לדרככם, חרץ משפטו האפיצער.

ברגע ההוא, אשר השודדים עברו לפני אנשי הצבא, הכה פעבריס בחזקה את סוסו והסוס קפץ לצד אנשי החיל.

– הצילוני מידי השודדים האלה! קרא פעבריס. – הם שבים מעושק. –

– שד משחת! צעק בחמתו ראש השודדים, בראותו, כי לא הועילה להמלח משמרתו. – מהרו לברוח אחי! קרא בקפצו על סוס נושא סבל.

הנשאים חפצו לעשות גם הם כמעשי אדונם, אך סוסיהם הרעבים, אשר לבד הרוכבים, נשאו גם משא על שכמם, לא עצרו כח לרוץ ארח למען מלט את בעליהם מרעה. לעמוד על נפשם, זאת לא עלתה גם על דעתם: מה יכלו עשות השודדים עם שכיניהם נגד אנשי החיל המזוינים בכל מיני כלי נשק. לא נותרה להם עצה אחרת, כי אם לעזוב את כל הכבודה ולברוח ברגליהם. השודדים עשו כן. אך גם אנשי הצבא לא חבקו ידיהם. הם רדפו אחרי הנמלטים ויתפשו רובם.

הנשים התחננו כי ישלחון לחפשי, באשר רק בעל כרחן הלכו אחרי בעליהן, אך דמעותיהן לא פעלו מאומה על לב שר העסקאדראן, הוא ענה כי לבד המשפט, אין רשות לשום אדם לשאת פניהן לדבר הזה, אנשי הצבא הובילו את השבויים אל בית האסורים הקרוב, במהרה נשפטו, את ראשי האגודה תלו; ומשפט הנותרים, במספר הזה יתחשבו גם הנשים, נחרץ לעבוד עבודת פרך.

יהודה ליב צירלסאהן.

*) ממכה"ע „הקול“.


"חבצלת", שנה תשיעית, מס' 11, 27 בדצמבר 1878, עמ' 2. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.