מכונה למען ישמעו ההולכים באניות – 1865

המצאות חדשות

[…]

בכל יום ויום נראה בעלי העת כי אנשי המלאכה ילכו קדימה ולא יניחו ולא ישקטו להמציא חדשות, כי לחדשות ולמדע ולמאָדע צמאה המאה הזאת. ולמען יראו קוראי „המליץ“ כי כנים דברי אעתיק לפניהם כפעם בפעם „המצאות חדשות“ כאלה.

בעיר קאָרק באירלאַנד יכינו כעת מכונה מברזל ואבני חומר על חוף הים אשר בלילות מכוסות טל תתן קול חזק מאוד כקול הלאָקאָמאטיווע, למען ישמעו ההולכים באניות וידעו לבחור מסלה ישרה לבוא אל החוף. –

[…]


"המליץ", שנה חמישית, מס' 16, 4 במאי 1865, עמ' 8. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

המאור הגדול – 1897

המגדלור של מרסיי, ציור מאת Pericles Pantazis, שנה 1881. המקור: ויקישיתוף

חדשות שונות

[…]

(המאור הגדול) בטרם המציאו את המאור העלעקטרי היו מאירים את מגדלי המאור בים בשמן לפת (רובאֶל) והמאור הזה האיר כדי ששת אלפים נרות של שעוה ויהי הדבר לפלא. ואולם כשהחלו להשתמש לצרך הפנסים בים במאור עלעקטרי הפיצו המגדלים אור עד כדי ששים אלף נרות. ובשנת 1881 כאשר חדשו את המגדל המאיר במרסיליא גדל אורו עד כדי קכ"ז אלף נרות. ואולם בימים האלה נבנה מגדל מאיר אצל הים והוא מאיר עד כדי שני מילליון ות"ק אלף נרות, באופן כזה יאיר את הים האטלנטי ונגה זרחו יראה גם בחפי בריטניא הדרומים. מה רמו וגדלו המצאת העת החיה!


"מחזיקי הדת", שנה תשע עשרה, מס' 13, 26 במרץ 1897, עמ' 5. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

עופל מאיר נבנה בהאַנסטהאָלם – 1890

ידיעות שונות.

[…]

מאור העלעקטרי ירחיב יום יום פעולתו וזה לא כביר נבנה בהאַנסטהאָלם עופל מאיר (לייכטטהורם, מאיאק) על חוף הים, להאיר מחשכי הלילה לספינות, אשר גבהו 65 מעטר (קרוב 90 ארשין, 30 סאזשען) וברק נגהו שוה לאור שני מילליאָן נרות של סטעארין, ואורו יתפשט עד 35 מיל אנגלי (60 וויערסט) מסביב, רק מאור מגדל מגדל עופל בפאריז עצום מאורו של עופל האנסטהאָלם. שתי מכונות מכינות מזון לעשישיות של עופל המאיר הזה. לדברי מה"ע נגהו מושך אליו אלפי צפרים אשר ירוצו אל חלונותיו וירוצצו את גלגלתם ויפלו חללים על הארץ.

המגדלור ב-Hanstholm. מקור: ויקישיתוף

"המליץ", שנה שלושים, מס' 5, 19 בינואר 1890, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

האניה המאירה לעוברי ים – 1886

תערובות.

[…]

על חוף אנגליה המזרחי נסו לפני שמונה חדשים לחבר ע"י טעלעפאן את האניה המאירה לעוברי ים אשר עמדה על עוגנה במרחק עשר פרסאות אנגליות, עם היבשה, ולתכלית זאת קשרו בה קצה החבל הנמשך תחת המים וקצהו השני היה בוואלטאן-אנ-דע-נעז. על שני הקצוות עמדו שני אנשים וישוחחו איש את רעהו. במשך ירח ימים הודיעה האניה אל האיש העומד על החוף ע"ד מצב האויר על פני המים וע"ד האניות העוברות על פניה. מלבד התועלת הגדולה אשר תביא ההמצאה הזאת לסחר הארצות ע"י אשר ידעו בעלי האניות כי אניותיהן הולכות וקרבות, עוד תוכל להיות לעזר לאניות החשבות להשבר בעת אשר הים הולך וסוער.


"היום", מס' 19, 5 במרץ 1886, עמ' 4. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

[Walton-on-the-naze]

אניות מאירות – 1872

ELLIOT(1875)_p273_-_Plate_XXXI._Swedish_light-ship
אנית מגדלור שבדית, 1875. המקור: ויקישיתוף

חדשות שונות.

[…]

לאנדאן. בעקב האניות הרבות אשר ירדו במצולות הימים וכל אשר עליהן בימים האחרונים האלה, הציע הקאנטרע-אדמיראל גובראנע בלונדון כי כל עוברי ארחות ימים ישאו אתם באניותיהם את עצי „דראבען“ הקלות מאד על פני המים, אשר על ידי העצים האלה נצולו רבים מבני חיל אניות בריטאניה במלחמת קרים. מלבד זאת הציע להקים אניות מאירות באיזה מקומות על הנארד-זעע ועל הקאנאל, אשר עוברי ארחות הימים האלה יראו אותות הזהירה מעל האניות המאירות וידעו להזהר לבלי לכת הלאה נגד הסכנה המרחפת שם ושם. מהאניות המאירות האלה יומשך קווי טעלגראף אל היבשה, והיה כי יראו העומדים על המשמר איזה אניה לוחמת עם גלי הים, יוכלו להודיע אל היבשה להחיש עזרה אל האניה הסוערה.


"הלבנון", שנה תשיעית, מס' 18, 25 בדצמבר 1872, עמ' 8. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.