הדאָק הגדול אשר לממשלת ארצות אשכנז – 1875

dock
המבדוק הגדול אשר לממשלת ארצות אשכנז על ים הבאלטי. המקור: עיתון "הצפירה"

ידיעות העולם והטבע.

צי אדיר

בימים הקדמונים אצל הפרסיים והרומיים הראשונים היו ידועים מיני ספינות גדולות אשר חז"ל קראו אותן בשם בורני גדולה, „וצי אדיר לא יעברנו“ אמרו חז"ל שזהו בורני גדולה *). מין מעשה הספינות ההן והמלאכה הגדולה אשר תקנו בהן, הפליגו חז"ל לספר כי התעסקו בהן שיתא אלפי גברי בתריסר ירחי שתא או תריסר אלפי גברי בשיתא ירחי שתא וכו', ועיקר המלאכה הזאת ותכליתה היה לשרש עצי אלמוגים (קאראללן) מקרקע הים הגדלים במקומות בלתי עמוקים סמוך לשפת הים, והיו טוענים הספינות הגדולות ההן במשאות כבדות מאוד עד ששקעו לעמוד על הקרקע, ואז קשרו האלמוגים ע"י חבלים אל הספינה, וכאשר הפריקו אחרי כן המשאות מן הספינה, חזרה הספינה לעלות למעלה, ועי"ז הוציאה בכח את עצי האלמוגים מן הים.

התחבולה הפשוטה הזאת לפי עיקר יסודתה, היא נהוגה עד היום אצל חכמי החרשים במלאכת בנין הספינות, אפס כי ישתמשו בה לא להעלות משאות מן קרקע הים, אשר לזה ימצאו ידם ע"י מכונות אחרות יותר נכונות ונקלות, אבל לענין אחר יותר נכבד ונעלה במלאכת הים, והוא להרים אניות גם היותר גדולות מעל פני המים, ולהעמידן בתוך אניה אחרת תלויה באויר מכל צד, למען יוכלו לתקן אותה ולחזק בדקיה בכל מקום אשר ימצאו בה חסרון, ואחרי כן ישובו להורידה על פני הים ללכת באשר תלך. אניה גדולה כזאת המקבלת בחיקה אניות אחרות לרפא את שבריהן ולתקן אותן למען יוכלו ללכת בדרכן, היא נקראת כיום בשם Dock או דאק המשוטט, ובכדי להראות אל הקורא יתרון הדורות האחרונים על הראשונים בכל מלאכת מעשה חרש וחושב, וכי מה שהשיגו בימים הראשונים רק ע"י ידי אלפי בני אדם במשך זמן ירחים, יעשו כיום אנשים מתי מספר בזמן איזו שעות, ויוציאו פעולות גדולות ונפלאות אשר לא שערון הראשונים, הננו לבאר פה לפניו תכונת הדאעק ההוא ואופן  פעולתו, להיותו באמת בנין נפלא המעורר פלא ותמהון בעין כל הרואה אותו על פני הים.

עיקר בנין הדאק הוא תיבה ארוכה וגדולה מאוד עשויה מן פחי ברזל עב ומוצק. אורך התיבה הוא 240 רגל, רחבה 80, וקומתה 8 רגל, והיא סגורה וסתומה מכל צד מהודקת היטב לבל יכנסו לתוכה המים מבחוץ, ועי"ז היא צפה כולה על פני המים מלמעלה. משני צדי התיבה עומדים שני דפנות מחוברים לאורכה אשר גם המה רק תיבות חלולות וסגורות, אורך הדפנות האלו כאורך התבה וגבהם 36 רגל ועבים 10 רגל, באופן שכל הבנין הזה נראה כמו אניה ישרה ארוכה ורחבה, המפולשת ופתוחה מלפניה ומלאחריה, כי אין לה רק שני דפנות על צדיה ושולים למטה אשר עליהם עומדים הדפנות, וכולם חלולים ופתוחים מבפנים מזל"ו. ספינה כזאת בהיותה על המים היא צפה כולה למעלה ודפנותיה עומדים נצבים עליה, ורק מעט מן עובי השולים הוא שקוע בתוך המים. ואולם בשולים ודפנות נמצאו במקומות מיוחדים מגופות, אשר בתחבולות מתוקנות לזה תוכלנה להפתח לחוץ בעת הצורך ולהסגר כאשר ירצו. כאשר יפתחו המגופות למטה יכנסו המים מבחוץ לתוך חלל השולים והדאק ישקע למטה כל אשר ירבו ויגברו המים בתוכו, וכאשר יפתחו גם המגופות שבדפנות ישקע עוד יותר, באופן שע"י פתיחת וסגירת המגופות נוכל להשקיע את הדאק עד איזה עומק שנרצה, וכאשר נרצה להביא בתוכו איזה אניה, יפתחו המגופות בשולים ודפנות בכדי שישקע הדאק בעומק המים עד כדי חציו ויותר, באופן שהמים יעמדו בתוכו עד כדי 25 או 30 רגל בגובה הדפנות, ואז תוכל גם אניה היותר גדולה לבוא מן הים ולעבור בין דפנות הדאק באין מעצור, ובהיותה צפה על פני המים בתוכו יעמידו מתחת האניה עמודים חזקים מכל צד עד אשר תוכל להשען ולעמוד עליהם, ואחרי כן יריקו כל המים מתוך חלל השולים והדפנות ע"י כח מכונות הקיטור הנכונות ומתוקנות לזה, ועי"ז ישוב הדאק להתנשא ויעלה למעלה מתוך המים, והאניה שבתוכו תשאר עומדת למעלה על העמודים אשר היא נשענת עליהם בתוך הדאק כעל מקום יבשה.

בתמונה שלפנינו הצגנו תמונת הדאק הגדול אשר לממשלת ארצות אשכנז העומד אצל החוף שווינע-מינדא אשר על ים הבאלטי. – הבנין הגדול הזה הוא כמו מבצר חזק כולו ברזל מוצק הצף על פני המים, שני דפנותיו העומדים מזה ומזה הם בלתי שוים בעבים מלמטה כמלמעלה רק מתחתם הם הולכים ומתרחבים בשפוע לצד פנים, באופן שמדת הרוחב באמצע למטה הוא רק 10 רגל, לפי שכל האניות הן רחבות למעלה וצרות למטה, וע"כ תוכל גם אניה היותר גדולה לעמוד בתוך הדאק למטה ולהשען על העמודים התומכים אותו מכל צד, ועוד ישאר מקום פנוי ורחב ידים מכל צד עבור העושים במלאכה עם כליהם הנחוצים להם, והשפוע הנמצא למטה בדפנות גם הוא עשוי על תבנית מעלות ומדרגות  אשר עליהם ילכו לאורך מן הקצה אל הקצה, גם יעלו וירדו עליהם מן גובה הדפנות למעלה. על פני רוחב הדפנות למעלה נמצאו עליות מרווחים וסורג מסביב להם אשר עליהם ילכו ויסובבו העושים במלאכה לכל ארכם, בתוך הדפנות מבפנים עומדות מכונות הקיטור, אשר בצורה שלפנינו נראו רק ארובות העשן היוצא מהן, ובכח המכונות ההן יעשו כל המלאכות הכבדות בתקון האניות, ועל ידיהן יריקו את כל המים מן חלל הדאק, יפתחו ויסגרו המגופות, ולזה נמצא תחבולות נכונות אשר כל המגופות יפתחו ויסגרו בבת אחת, בכדי שהמים הבאים לתוך החלל בפנים יהיו במדה אחת שוה, כי זולת זה אם  יקרה שבצד דופן אחד יתמלאו המים קודם לדופן השני, הלא יכביד הצד ההוא על שכנגדו והדאק יטה לנפול. וכן החלל שבתוך הדפנות והשולים אינם רקים ומפולשים בכל אורכם, רק עשוים חדרים ותאים קטנים נפרדים זה מזה ע"י קירות ודפנות, שכאשר תקרה לפעמים איזה סבה שיולד חור או נקב באיזה מקום מן הדאק, אז לא יכנסו המים רק בתא הקטן ההוא אשר שם החור לא יותר, וזולת זה יוכל כל הדאק לשקוע בתהום הים באין מציל, מבלי יוכלו לדעת באיזה מקום נעשה החור ואיך לתקנו. ובכלל כל פרטי המלאכות הנחוצות למעשה הדאק ופעולותיו הם עשוים ומתוקנים ע"י תחבולות חרוצות  ומדויקות, עד כי בכדי להשקיעו בתוך המים ולהכניס איזה אניה גדולה מן הים, לא יצטרכו רק לזמן שעה אחת לא יותר, וכן להוריק שוב כל המים מקרבו ולהגביה כל האניה ההיא שתהיה תלויה ועומדת בתוכו כעל היבשה כל זה נגמר ונעשה במשך ד' שעות לערך! –– נפלאים מעשה אנוש ותחבולותיו בימינו היום!"

*) והוא ענין מבאר מן ויבן ביהודה ברניות


"הצפירה", שנה שניה, מס' 12, 24 במרץ 1875, עמ' 4. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s