טסושימא: פרטי המלחמה שעל הים – 4 ביוני 1905

800px-Oslyabya1903Bizerte
אניית המערכה הרוסית "אוסליאביה". המקור: ויקישיתוף

תלגרמות של הצפירה.

פרטי המלחמה שעל הים.

20 מאי (2 יוני)

לונדון. המלאכות היאפאנית מודיעה, כי היא קבלה הודעה מאת מפקד אנית המרוץ „קאסוגא“ ששב עם המלחים פליטי האניה „דמיטרי דאנסנקי“, כי האניה הזאת טבעה בבקר יום 16 מאי. המלחים, ובהם גם פליטי האניות „בויני“ ו„אסליאביא“, עלו על האי אורלונג. כנראה, עבר רוז'דסטבנקי עם השטב שלו ל„בויני“ ביום 14 מאי בטרם שירדה מצולה אנית האדמירל. אל האניה הזאת עברו גם מאתים מלחים מ„אסליאבא“. אחרי כן כן עבר רוזדסטבנסקי עם השטב שלו אל אנית טרפידין „בעדאווי“. „בויני“ פנתה לעבר צפון ובבקר פגשה את „דמיטרי דאנסקאי“ ואליה עברו כל אנשי „ביוני“ ואחרי כן טבעה. על „אסליאביא“, לפי שמעידים אחדים מן המלחים, נשבר תכף, ע"י יריה מוצלחת, גשר הקפיטן ונהרגו סגן האדמירל פעלקערזאם. בשעה השלישית אחרי הצהרים טבעה „אסיליאביא“ ע"י כדורי היאפאנים. מלחי „דמיטרי דאנסקאי“ מספרים, כי שתי אניות טורפידין טבעו ביום 14 מאי. אם נכונה הידיעה הזאת, טבעו בכלל חמש אניות טורפידין רוסיות. רוזדסטבנסקי, כנראה, לא נפצע פצעים מסוכנים, מדרגת החום והדופק הם נורמליים, סימני הזדעזעות המוח אָין.

פטרבורג. השטב הראשי לצבא הים מודיע, כי עפ"י הידיעות שקבל מהאופיצרים של אנית השריון „אסליאביא“, שנצלו באנית הטורפידין „בראווי“, מת האדמירל פעלקערזאם באניה „אסליאביא“ שני ימים לפני מלחמת הים.

טוקיא. אופיצר רוסי מאנית-השריון „בורודינא“ מספר: „האניה היאפאנית „שיקישימא“ התחילה ראשונה לירות, אולם כעבור עשרה מינוט הוכרחה להפסיק את יריותיה מפאת היריה המוצלחת של הרוסים. רוזדסטבנסקי התרומם למעלה ובמשך שלש שעות עמד על הגשר וינהל את המלחמה. „פוד'זי“ התאחדה ל„שיקישומא“. כדור כבד פגע באסם-הכדורים שעל „בורודינא“. כל הנמצאים בקרבת המקום השתוללו, המכסה נמצא תחת מטר כדורי היאפאנים, אנשים לעשרות שכבו הרוגים ונפצעים. האופיצר פנה אל התותחים ויספיק לירות פעמים, ובשעה זו פגעו שנים מכדורי היאפאנים באסם-הכדורים. תותחינו בעלי שנים עשר דיום התקלקלו, שמונה עשר אופיצירים ומלחים נהרגו. אנית-השריון נמצאה במצב רע. בשעה הרביעית הובילו את האדמירל הפצוע אל אניה-נגד-טורפידין, שהלכה לה תחת אש כדורי היאפאנים. „בורודינא“ נטתה על הצד אולם עוד נשארה תקוה להצילה. על המכסה לא נשאר אף איש אחד בחיים, אנכי הלכתי שמה וארא מחזה נורא, שגם עתה אני נמצא תחת השפעתו המדכאה אותי בשנתי. האנשים היו קרועים לגזרים דקים מיריות היאפאנים המוצלחות. על „בורודינא“ פרצה תבערה. ענני כדורים עפו מעל לראשינו, לא היתה כל אפשרות לכבות את התבערה. החלטנו לצאת משורת האניות הלוחמות, ונאבד ארבע מאות הרוגים ונפצעים. כשהתנפלו עלינו שתי אניות-נגד-טורפידין, הטבענו אחת מהן, והשניה לא נתנזקה. כעבור רגעים אחדים התנפלה עלינו כל פלוגת אניות-הטורפידין של היאפאנים, וכעבור עוד רגעים אחדים בא הקץ. המוקש שהתפוצץ הפך את אנית-השריון על פניה. נמשכתי עמוק המימה, התרוממתי למעלה והיאפאנים הרימוני“.

פטרבורג. לוולאדיבוסטוק באו: האניה-נגד-טורפידין „גראזני“ ואנית-הטורפידין „בראווי“. זו האחרונה הצילה 175 איש אופיצירים ומלחים מאנית-השריון „אסלאביא“.

פטרבורג. התלגרמה של מפקד אנית-המרוץ „האדמירל נאחימוב“ ממאדזי על שם מנהל עניני מיניסטריום-הים.

על „נאחימוב“ התפלו ביום 14 מאי אניות-הטורפידין ואחרי קבלה פרצים ירדה מצולה בקרבת האי טסושימא. אנית-מרוץ יאפאנית הצילה את האופיצירים והמלחים. אני והלייטיננט קלאטשקובסקי נשארנו באניה והדייגים היאפאנים הצילונו אחרי-כן, במצב ההתעלפות.

טוקיא. המיקאדו שלח לטוגו תלגרמה בהבעת תודה על גבורתו ונצחונו שאין כדוגמתם. תודה כזו שלח המיקאדו גם לצי היאפאני.

טוקיא. מספר השבוים הרוסים גדל עתה בארבעת אלפים איש, ומהם מאה אופיצרים.

טוקיא. עפ"י הידיעות שנתקבלו עד עתה, אבדו לרוסים במלחמת-הים משבעה עד תשעת אלפים איש, מלבד השבוים. הזרם מביא אל גדות האיים הרבה גויות. היאפאנים הפצועים מספרים, כי בראשונה התחילה לירות אנית-השריון „סובירוב“, שנמצאה בראש האניות הרוסיות. „מיקאזא“ ענתה לו תכף באש, ואחרי כן התחילה חליפת-יריות נוראה. האויבים התקרבו זל"ז.

בתחלת המלחמה נתן טוגו סיגנל: „חושב אני, כי גורל ממלכתנו תלוי במלחמת-הים הזאת, מקוה אני, כי כל אחד מכם ימלא את חובתו עד גמירא“.

טוקיא. מתאמתת הידיעה ע"ד טביעת אנית-המרוץ „זימטשיג“. לשכת הידיעות ע"ד השבויים ממציאה ידיעות ע"ד גורלם ומקום המצאם של השבוים הרוסים.

וואשינגטון. עפ"י תלגרמה מטוקיא אבדו ליאפאנים במלחמת-הים באניות השריון והמרוץ מאה ושלשה עשר אופיצרים ואנשי-צבא נמוכים, הרוגים – 124 אופיצרים ואנשי-צבא נמוכים, פצועים. בין הנפצעים נמצא גם טוגו ומפקד אנית-המרוץ „אדדזימא“. באניות-הטורפידין נהרגו ונפצעו שמונים ושבעה איש.

טוקיא. הראפארט התשיעי של טוגו מודיע, כי אנית המרוץ „איוואטע“ ו„יאקוטא“ לא ראו בין טראשימא ושאנחיי אניות רוסית. הקונטר אדמיראל שימאמורא מודיע, כי האניה שלו „איוואטא“ המטירה אש חזקה על „זעמצוג“ ביום 14 מאי במרחק 3000 מטר ובלי ספק ירדה „זעמצוג“ מצולה. לפי דברי היאפאנים, אחת הסבות לתבוסת הרוסים היתה, תנועת הרוח, שנשב כנגדם וקרני השמש שהפריעו בעד הרוסים לראות את הנעשה. להיאפאנים היה השמש מאחריהם ויורו עם שטף הרוח. משערים כי הכנעת ניעבאגאטאוו היתה הכרחית, מפני שעליו ירד מטר כדורים.

כנראה חכה רוזעסטווענסקי, לפגישת כל הצי היאפאני במצר-ים טסושימי. טוגו עם חילו למדו ידם לירות בשעת סערת הים.

טיימס מודיע, כי המיקאדא צוה להוציא לחפשי את האדמירל ניעבאגאטאוו, כדי שיוכל בעצמו לתת דין וחשבון לפני הקיסר ע"ד מהלך הקרב וע"ד האבדות.

סאסעבא. משערים, כי ניעבאגאטאוו יסע מזה בעוד ימים אחדים. שתי אניות מרוץ עוזרות יאפאניות שהלכו בים לבקש את הרוסים מהאניות שנשברו, שבו ביום 19 מאי בבקר ויביאו עמהן יותר משש מאות רוסים שהצילם. מספר השבוים הרוסים הוא יותר מחמשת אלפים. אצל וזעסטווענסקי נמצאה אחות רחמניה ורופאים מרפאים אותו והם מקוים, כי בקרוב ישוב לבריאותו.

ראש השטב של רוזעסטווענסקי נפצע פצע קל.

טוקיא. בימים האחרונים נשלחו מיאפאן פלוגות צבא גדולות למאנדזוריה למלאות את החסרונות בחלקי הצבא של המחנה.

בנמל הנמצא 50 מיל צפונה מגענזאן עולים על החוף בכל יום הרבה צבא ההולכים חרש לצד וולאדיוואסטאק.

האפיצירים הרוסים הגידו, כי האדמירל רוזעסטווענסקי ידע, אשר חלק הצי היאפאני שומר את מצר-ים צוגארי והחלק השני נמצא אצל טסושימי. רוזעסטווענסקי חשב, כי החלק השני הוא רפה ולכן הלך דרך מצר-ים טסושימי.

פטרבורג. תלגרמה נכנעת מאת מפקד אנית המרוץ „איזאומרוד“, פערזען, הנמצא במעמד (פאָסט) ס"ט אלגא“. 19/5.

בהכנעה אני מודיע לכבוד מלכותך, כי הצי של רוזעסטווענסקי, שבו נמצאו האניות: „הנסיך סובאראוו“, עם דגל האדמירל, „הקיסר אלכסנדר השלישי“, „באראדינא“, „אָראָל“, „אסלביא“, דגל האדמירל פעלקערזאם, „סיסאי הגדול“, „נאווארין“, „הקיסר ניקאליי הראשון“, דגל הקונטראדמירל ניעכאנאטאוו, „אפראקסין“, „סעניאווין“, „אוורארא“, „מאָנאָמאה“, „דימיטרי דאנסקאי“, „סוועטלאנא“, „אלמאז“, „אוראל“, „זעמציג“, „איזאומרוד“, אניות המוקש: „באדרי“, „בויני“, „בראווי“, „בליעסטיאשצי“, „בעזאופרעצני“, „ביסטרי“, „בעדאווי“, „גראזני“, „גראמקי“. ואניות ההובלה: „קאמצאטקא“, „אגאדיר“, „אירטיש“, „קוריאה“. ואניות הקיטור: „רוס“, „סוויר“, ואניות בית החולים: „אראל“ ו„קאסטראמא“. כל האניות האלה קרבו ביום 14/5 אל האי צוסימא ושם פגשו את הצי של האויב במלואו. בשעה הראשונה ועשרים רגעים התגרו מלחמה. בראשית הקרב כונן האויב את יריותיו אל מול „סובאראוו“ ו„אסלאביא“. עד הערב נטבעו „אסלאביא“, „אלכסנדר השלישי“ ו„באראדינא“. ניזקו הרבה ונעלמו מעינינו „קאמצאטקא“ ו„אוראל“. המפקד הראשי עבר לניעבאגאטאוו. עם חשכה הלכו, אחרי האדמירל האניות: ה„קיסר ניקאליי הראשון“, „אראל“, „אפראקסין“, „סיניאווין“, „אושאקאוו“, „סיסאי הגדול“, „נאווארין“ ונאחימאוו והאניה שלי. שאר האניות שנקרעו מעל הצי נעלמו מן העין. פלוגת אניות המגן היתה למטרה להגחות אניות המוקש של האויב. לאור הבקר התברר, כי בפלוגה  נשארו רק אניות המגן: ה„קיסר ניקאליי הראשון“, „אראל“, „אפראקסין“ ו„סיניאווין“. ביום 15/5 בעלות השחר נראו באופק אניות האויב ואני הודעתי זאת להאדמירל. האדמירל צוה לרוץ. „סיניאווין“ נשארה מאחרינו. בשעה 10 נראה הצי היאפאני מפנינו ומאחרינו. אניתי נקרעה מן הצי ואני גמרתי אמר לנסוע לוולאדיוואסטוק. אך מפני מעוט הפחם סרתי למפרץ-ים וולאדימיר ובמבוא נתקלה אניתי בסלע. פחם לא היה לי ואחרי אשר העברתי את אנשי האניה אל החוף העליתי את האניה בסערה כדי לא תפול לידי האויב. במלחמה נפצעו אצלי 6 מלחים. האפיצירים ושאר המלחים בריאים.

[שגיאות הדפוס במקור]


"הצפירה", שנה שלושים ושתיים, מס' 105, 4 ביוני 1904, עמ' 3. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s