הד הקטסטרופה של ה"טובאנטיה" – 1916

SS_Tubantia
אנית הנוסעים ההולנדית Tubantia ב-1914 לערך. המקור: ויקיפדיה

אבדן ה„טובאנטיה“.

האניה הכי-גדולה והכי-יפה של הללויד ההולנדי, „טובאנטיה“, נטבעה ביום החמישי שעבר בים הצפוני. זו היתה אנית-נוסעים חדשה. בנינה נגמר בשנת 1914 והוצאות הבנין הזה עלו לי"ב מיליון מרק. היא הכילה כי"ד אלפים טון בקירוב. מספר אנשיה הגיע ל-330, ומלבד זאת היתה מעבירה אלף וחמש מאות נוסעים. מהם 250 במחלקה הראשונה, 230 – בשניה, ואלף בשלישית.

הסוכנות הטלגרפית ההולנדית אשר הודיעה ראשונה על אדות הקטסטרופה אמרה, כי ב„טורבאנטיה“ נזרקה טורפידה, ואולם דבר זה לא נתברר. יש לשער, כי היא נתקלה במוקש.

כאשר הגיעה הידיעה לאמשטרדם, אשר משם הפליגה האניה הזאת לשוט לבוענוס-אירוס, גדלה מאד ההתרגשות של הקהל. בכל הרחובות נקבצו המוני-אדם, אשר חכו לידיעות המיוחדות של העתונים, הקפיטן של האניה הודיע עפ"י הטלגרף האל-חוטי, כי באניה נזרקה טורפידה מסירה תת-מימית של לאומיות בלתי-ידועה.

הדירקציה של הללויד הודיעה: ב„טובאנטיה“ נזרקה טורפידה בלילה, בשעה השניה וכ"ה רגעים. הטורפידה פגעה בחלק התחתון של האניה. אי אפשר היה משום זה להסיע את האניה. המים חדרו לתוכה והציפו את המכונות. הנוסעים והמלחים ירדו בסירות. המצב הלך ורע. כעבור שלש שעות נטבעה האניה. למען הציל את הנוסעים הפליגו אניות-מלחמה אחדות של הצי ההולנדי וגם עוד אניות-נוסעים אחדות.

לפי הידיעות האחרונות לא אבד איש מאלה שנמצאו על האניה. באור ליום הששי שעבר בא לאמשטרדם מסע מיוחד עם הרבה נוסעים ומלחים של ה„טובאנטיה“. ביניהם נמצא גם כן הקונסול האמריקני בשטוטגארט, שילינג, עם אשתו ובתו. שילינג חושב, כי האניה לא טורפדה אלא נתקלה במוקש.

כאשר קרה האסון שכבו הנוסעים במטותיהם וישנו. תיכף העירו אותם. במחלקה הראשונה פרצה מהומה וחרדה, אבל אנשי האניה הצליחו להקים תיכף את המנוחה. בס"ה הורדו המימה 34 סירות. בשעת האסון לא נמצאה אף אניה אחת בקרבת המקום. אחר כך באו אניות-הצי מפֿליסינגן, אנית-קיטור אחת של החברה הזילנדית, „הקראקאטוי“ וה„סאנקר“.

לפי המספרים של הללויד נמצאו באניה 381 איש, והורדו בסירות ההצלה רק 377. משערים בכל זאת, כי נפלה איזו טעות במספרים, וכי באמת לא אבד איש.

העתונים כותבים בטון נרגז על אבדת האניה הגדולה הזאת, אשר היה אחת ממבחר האניות ההולנדיות.

* * *

הד הקטסטרופה של ה„טובאנטיה“

ביאוריה של גרמניה.

ראש האדמירליציה הגרמנית מודיע באורח רשמי: לרגל הודעתו הרשמית של הדפרטמנט של הצי ההולנדי ע"ד אבדן ה„טובאנטיה“, כי לפי גבית-העדות בשבועה מפיו של האופיצר הראשון, האופיצר הרביעי ומלחי-המשמר של האניה ההיא ניכר היטב רישומה של טורפידה, אשר פלסה לה נתיב אל האניה, – מתברר בזה, שע"ד תת-מימית גרמנית במקום זה אין כלל לדבר. מלבד זה אפשר לבאר, שאחרי שמקרה „טובאנטיה“ קרה במרחק של פחות משלשים מילי-ים מן החוף ההולנדי, ובאופן כזה היה בתוך התחום, שלפי ההודעה מן הד' פברואר 1915 אינו מסוכן לשיט אניות – לא נטמנו שם מוקשים גרמנים.

הולנדיה ומאורע „טובאנטיה“.

באופן כזה אין הצי הגרמני אשם במאום במאורע „טובאנטיה“. אבל יש להצטער ע"ז, שעתונים הולנדיים גדולים, כמו ה„ניעווע ראָטערדאמש. קוראנט“, האשימו תיכף בסגנון חריף את הצי הגרמני בטרם שהתברר עוד הענין כל צרכו.

ה„בערל. טג"ב“ מביא טלגרמות אחדות של סופריו ע"ד מצב הרוחות בהולנדיה. סופרו הרוטרדמי מוסר, כי מיניסטריון-הים ההולנדי מודיע, שמעדויותיהם של האופיצרים ומלחי-המשמר של ה„טובאנטיה“ יוצא, שבאניה נזרקה טורפידה, ועקבות הטורפידה הזאת ניכרו היטב. הסופר האמשטרדמי אומר:

הולנדיה היא כולה עתה תחת רושם הקטסטרופה של ה„טובאנטיה“. אבל מנוחתם והאוביקטיביות של החוגים הרשמיים לא נזדעזעו. אולם בכל מקום דנים על המאורע בסריוזיות ובלי שום ספק דורשים הענינים הגרמנים, כי ינתנו תיכף ביאורים. אם לא נדבר כלל ע"ד ה„טעלעגראף“, המצטיין תמיד בתעמולה שלו נגד גרמניה ואשר נטיתו מתאימה לחוגים מסוימים של הללו המעונינים בזה, ובכל-אופן לא הולנדיים, – הנה גם יתר העתונים מדברים גם הם בטון סריוזי. כמעט הכל מחזיקים בדעה, שה„טובאנטיה“ נטבעה ע"י תת-מימית, אם ששלטון הללויד אסר על האופיצרים להודיע איזה פרטים עד שתגמר החקירה והדרישה.

הסופר הרוטרדמי כותב:

אם רוצים לקבל מושג איבוקטיבי על הרושם העז אשר עשה אבדן ה„טובאנטיה“ בהולנדיה צריך לזכור, כי הולנדיה היא מדינה של עוברי ימים גם במובן זה, שאלה שאינם משתתפים במסע על הים בעצמם הוגים וחושבים תמיד על המסע הזה. גורל האניות מענין אפוא את כל הלאום. אם זה שה„טובאנטיה“ היתה מפליגה תמיד מחוף אמשטרדם, מדבר בכ"ז אפילו הפועל הפשוט ברוטרדם ע"ד ה„טובאנטיה“ „שלנו“, וניכר, שעם אבדן האניה הזאת נגזר חלק מגוף העם.

ה„ניעוו. ראָטערד. קוראנט“ מביא מכתב אל המערכת שבו מודגש, כי גרמניה יכולה לתת פצוי בעד אסון האניה הזאת בתתה להולנדיה אניה אחרת במקומה.

הקטסטרופה – מעשה ידי האנגלים.

מקעלן מודיעים לה„ד. וו. צט"ג“ ע"י הטלגרף:

ה„קעלנ. פֿאָלקסצט"ג“ מודיעה: מפיהם של עדים נאמנים הוברר, שסמוך להטבעת ה„טובאנטיה“ וגם זמן קצר אח"כ נראתה בקרבת מקום האסון תת-מימית אנגלית. משערים בצדק, שיש קשר ידוע להופעתה של התת-מימית עם הקטסטרופה. קיימת ההנחה, שהאנגלים הטביעו את ה„טובאנטיה“ מטעמים שלא הובררו עוד.

לה„קעל. צט"ג מודיעים מפיהם של עדי-ראיה, כי כאשר באו הניצולים מן האניה לחוף פֿויערשיף, הופיעה תת-מימית אנגלית במקום ההוא. היא שטה פעם אחת הנה והלוך ונעלמה שוב.

* * *

חקירת מאורע „טובאנטיה“.

צוללים הולנדיים נגשו לעשות את הנסיונות לחקור את מקום הטורפידה שפגעה באניה ומוצאה. ה„טובאנטיה“ מוּגחה על קרקעית הים על עברה האחד. הטורפידה, אשר נזרקה בה, עשה שמות גדולות במחסן הפחמים שלה ולכן קשה מאד לעשות את החקירה כראוי.

בנוגע להאניה ההולנדית השניה „פאלעמבאנג“ שאבדה, כותב ה„דיילי טעלעגראף“:

„אין שום ספק, כי האחריות בעד הפשע החדש הזה נופלת על התת-מימית אשר הטביעה גם את ה„טובאנטיה“. שני המעשים האלה נעשו, כפי הנראה, עפ"י פקודה מגבוה. בהולנדיה נמצאות עתה יותר מארבעים אניות גרמניות. הממשלה ההולנדית יכולה לדרוש, שאחדות מהאניות האלו תעבורנה לידה בתור פצוי בעד אניותיה שנטבעו“.


"הצפירה", שנה ארבעים ושתיים, מס' 66, 19 במרץ 1916, עמ' 3; מס' 67, 21 במרץ 1916, עמ' 2; מס' 69, 23 במרץ, עמ' 2. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s