אנית מלחמה תוגרמית טבעה בחופי יאפאן – 1890

קאנסטאנטינאפיל.

לפני ירחים אחדים שלח הוד מלכותו השולטאן אחדים משלישיו וגדולי שרי ממשלתו ליאפאן להוביל שי להמיקאדו קיסר הממלכה הגדולה ההיא, ואנית המלחמה המפוארה אירטוגרול הובילה את הצירים הנכבדים האלה למחוז חפצם, ובירח החולף השליכה האניה עגונה על חוף העיר בירת יאפאן והעוברים בה נתקבלו בכבוד ויקר נעלה מאד. רופא האניה הזאת הוא אחד מאחינו, האברך הנעלה יוסף איפֿענדי גבאי (בן אחי השר המנוח יחזקאל איפענדי ז"ל) והוא מודיע לשארו מו"ל הטיליגראף: „כי בעבור האניה על האנג קאנג בירת כינא, ותשלך עגונה על חופה להתמהמה בה ימים אחדים, באו רבים מתושבי העיר לראות את אנית המלחמה התוגרמית ואת אנשיה אשר אין חזיונם נפרץ בארץ ההיא, ויבאו ביניהם גם עשרים אנשים לבושי מחלצות אשר הודיעו לי כי ילידי תוגרמה הם, ויש את נפשם להגיש ברכת שלמים להשר אוסמאן פאשא מפקד האניה. מראה פניהם העיד עליהם כי ממעי יהודה יצאו, ובחקרי אותם נודע לי כיי אמנם כן הוא יהודים הם כולם ילידי בגדד, ונושאים משרה בבית המסחר אשר להאחים בני הגביר הנודע דוד ששון ז"ל. תחת פקודת סי' מנשה ראש הבית אשר עלה גם הוא בראשם אל אניתינו לברך את רב חובליה והאנשים העוברים בה. שמחתי גדלה מאד במצאי אחינו ובני עמנו גם בארץ הרחוקה הזאת, וברגשי גיל הבאתיים לפני אוסמאן פאשא אשר קבלם בכבוד ויקר כראוי“.

* * *

rear_admiral_ali_osman_pasha
צוות הפריגטה העות'מאנית "אֶרטוֹרוּל". במרכז: סגן אדמירל עלי עות'מן פאשא. המקור: ויקישיתוף

קאנסטאנטינאפיל.

עוד אסון נורא קרה בימים האלה אמנם במקום רחוק מאד מתוגרמה, אך הנזק אשר הוסב ממנו מגיע אך לתוגרמה, וממשלתה, ולמשפחות רבות מתושביה. אנית המלחמה התוגרמית אירטיגרול נשברה בליל התשעה עשר לירח סעפטעמבער בשובה מיאקהאמא בירת יאפאן, אצל האי סומימה מסע שלשה ימים מיאקהאמא, וחמש מאות ושבעה ותשעים איש מבני הצבא ופקידיהם אשר נמצאו עליה ירדו במצולות.

אנית המלחמה הזאת היתה אחת האניות היותר טובות ומפוארות אשר לממשלתינו, ובשנה החולפת נבחרה מאת הוד מלכותו השולטאן לפלס נתיב ליאפאן, להוביל שי להמיקאדי מושל הארץ ההיא, אות כבוד אימטיאז מדרגה הראשונה ועוד מתנות יקרות. ממבחרי בני חיל הים נבחרו ארבע מאות ושלשים בני צבא ומאתים פקידים צעירי ימים מלומדי שפות שונות, בהם גם נושאי משרות נעלות מאד בצבא הים ובראשם השר עוסמאן פאשא חתן שר חיל הים והובאו אל האניה הזאת אשר הוכנה בכל הכנות הדרושות למסע גדול כזה, ובירח יוני שנת 1889 יצאה האניה לדרכה. ותעבר על חופי הודו כינא ויתר חופי אזיא אשר מילליאנע ממאמיני דת מחמד יושבים בהן, ובכל מקום אשר עברו קדמו התושבים פני דגל תוגרמה בכבוד והדר נעלה מאד, ויראו אותות אהבה וחבה לצירי הקהאליף ראש מאמיני דתם. וביוקהאמא בירת יאפאן נתקבלו הצירים בכבוד גדול מאד, הוד המיקאדו הביאם אל חדרי היכלו ויראם אותו יקרו. אחרי התמהמהו בעיר ההיא שבועות אחדים עלו שנית על האניה וביום החמשה עשר לירח סעפטעמבער עזבו את יוקהאמא לשוב לארצם, ובליל התשעה עשר בהיות האניה קרובה להאי סומימה קמה סערה גדולה מאד על הים והאניה נשברה לרסיסים ואך שלשה וששים איש מהעוברים בהן נצולו, בהם שבעה וחמשים בני צבא, וששה פקידים. ויתרם אבדו חייהם באסון הרע הזה, וביניהם גם רב החובל עוסמאן פאשא ומשנהו עלי ביי, ורופא האניה אחינו שר האלף יוסף איפֿענדי גבאי.

יגון הוד מלכותו השולטאן יר"ה גדל מאד בהשמע לאזניו דבר האסון הזה, ובחסדו צוה להביא לפניו רשימת שמות הנטבעים ובמאמר מלך מיוחד פקד על שר האוצר לתת למשפחותיהם מדי חדש בחדש שכר כפל מאשר היו לוקחים בשכר עבודתם בימי עבודתם בימי חייהם. גם ועד נוסד לאסוף נדבות מאת פקידי צבא היבשה והים למשפחות האומללים האלה אשר אבדו חייהם בענין רע זה.

* * *

ottoman_frigate_ertugrul
הפריגטה העות'מאנית "ארטורול". המקור: ויקישיתוף

קאנסטאנטינאפיל.

השרידים מאנית המלחמה התוגרמית אירטוגרול, אשר נטבעה לפני ירחים אחדים אצל אחד מחופי יאפאן, הובאו ביום החמשה ועשרים לירח אקטאבער החולף על שתי אניות מלחמה לממשלת יאפאן להובילן אל פארט סעיד. מקאנסטאנטינאפיל שולחה אניה מיוחדה לפארט סעיד להביא את המוצלים להעיר בירת ממשלתינו, וריזה ביי מפקד צבא אנית המלחמה איזידין אשר שולח לפארט

סעיד הופקד מאת הוד מלכותו השולטאן להזמין את מפקדי אניות המלחמה היאפאנית לבא לקאנסטנאטינאפיל.

* * *

קאנסטאנטינאפיל.

[…]

שרידי בני הצבא ופקידיהם אשר היו על אנית המלחמה אירטוגרול בהטבעה לא רחוק מחוף יאפאן, שבו בימים האלה לעיר הבירה. כנודע נטבעו רוב האנשים אשר היו אז על האניה, וניצולו אך חמשה שרי צבא, כהן אחד, ושלשה וששים בני צבא. הוד מלכותו השולטאן יר"ה שלח לקראתם אנית מלחמה ושרי צבא, ובכבוד גדול הביאום העירה, בראש אניות המלחמה לממשלת יאפאן אשר הביאו את הפליטים האלה קאנסטאנטינאפילה, עומד שר צבא יאפאני גדול במעלה, והוא ציר שלוח מאת הוד המיקאדו קיסר יאפאן למסור ביד הוד מלכותו השולטאן מכתב כתוב בעצם יד המיקאדו, וגם מנחה יקרה להוד מלכותו השולטאן יר"ה.

* * *

טקס האשכבה של נספי "ארטורול" ביפן. המקור: ויקישיתוף

קאנסטאנטינאפיל.

הוד מלכותו השולטאן קבל בהיכלו את צירי המיקאדו קיסר יאפאן ובראשם הקאפיטאן טאנאקה, ויקבל מידיו מכתב כתוב ביד המיקאדו להוד מלכותו, בו יודיעו כי האסון אשר קרה לאנית המלחמה אירטוגרול ובני הצבא אשר בה, נגע עד לבו ולב כל בני ארץ יאפאן.

אחד הצירים האלה מסר להועד הנוסד בעיר הבירה לאסוף נדבות לטובת משפחות אומללי אסון האניה הנזכרה סך שמנה עשר אלף תשע מאות ושבעה פֿראנק אשר נאספו ביאפאן למטרה הזאת, מאת המיקאדו ומשפחתו, ומאת הנדיבים עשירי הארץ ההיא.

הוד מלכותו השולטאן הואל לכבד את הקאפיטאן טאנאקה הנזכר באות הכבוד עוסמאניאי מדריגה השניה, ובאות הכבוד אמטיאז. ולהקאפיטאן הודאקה, נתן את אות הכבוד מאג'ידיאי מדריגה השניה, ואות הכבוד אמטיאז. גם יתר הפקידים אשר על אניות המלחמה היאפאנית נתכבדו מאת המלך יר"ה באותות כבוד שונים, והחובלים בני הצבא הפשוטים, נקראו לבא לפני השולטאן בצאתו מבית התפלה לשוב להיכללו ויוצגו בשורות ואחד משלישי הוד מלכות הגיש לכל אחד מהם אות הכבוד טאחליסיאי הניתן לאנשים המצטינים בפעולתם להציל נפשות מאבדון, כי בני הצבא האלה עמלו רבות להציל את שרידי פליטי האניה אירטוגרול, ולהביאם היבשה.

הוד מלכותו השולטאן יר"ה הואל לשלוח מנחות יקרות להוד המיקאדו קיסר יאפאן והקיסרית, ואותות כבוד שונים להשרים הגדולים היושבים ראשונה במלכות הארץ ההיא.

מאוצר הממשלה יכלכלו את כל בני צבא היאפאנים ופקידיהם אשר באו קאנסטאנטינאפילה, כל מחסורם יותן להם כל ימי שבתם בעיר הבירה, ובפקודה רוממה ימלאו גם את אוצרות המזון אר על האניות, בכל מיני אוכל ומשקה, הדרושים להעוברים בהן עד בואם ליאפאן.


"חבצלת", שנה עשרים, מס' 34, 23 ביוני 1890, עמ' 5; שנה עשרים ואחת, מס' 2, 17 באוקטובר 1890, עמ' 3; שנה עשרים ואחת, מס' 11, 19 בדצמבר 1890, עמ' 7; שנה עשרים ואחת, מס' 15, 15 בינואר 1891, עמ' 3; שנה עשרים ואחת, מס' 17, 29 בינואר 1891, עמ' 3. העתקים דיגיטליים באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s