אסון השריפה באניה „מורו-קאסטל“ – 12 ו-13 בספטמבר 1934

אוניית הנוסעים Morro Castle עולה בלהבות. מקור: ויקישיתוף.

על אסון הדלקה באניה מורו-קאסטל

מספר המתים 114, נעדרים – 14. פרטים מזעזעים. – חשדים חמורים. החקירה הראשונה.

ניו יורק 9 (ר'). ההערכה האחרונה הבלתי רשמית בנוגע למספר הקרבנות של האסון, שאירע באניה מורו-קאסטל, היא כלהבא:

המספר הכללי של האנשים שנמצאו באניה – 558; נותרו בחיים – 430; מתים ונעלמים – 128. הוברר בהחלט שמספר המתים עלה ל-114.

אנשי ווארד ליין, בעלי האניה, מכריזים, ש-228 נוסעים נותרו בחיים ו-17 מן המתים – הוכרה זהותם. נעדרים עוד כ-73 נוסעים שאין למצאם: 130 איש מחבר המלחים נמצאים בחיים, ובאופן זה נשאר עוד לגלות את עקבותיהם של 150 נוסעים ומלחים.

ניו יורק 9 (רמ"צ). פגריהם של 114 הקרבנות של „מורו-קאסטל“ נגלו בנקודות שונות לאורך החוף של ניו-ג'רסיי ע"י אנשי צבא מן המשמר הלאומי, שגויסו באופן מיוחד למטרה זו.

עם רדת הלילה פרצה סערה והחפושים נפסקו. האוירונים, שהתעופפו על פני מקום האסון סייעו הרבה למצילים וגילו את הפגרים, שצפו על המים לעשרות. כלם נמשו אל החוף.

במשך כל הערב הובאו פליטי האסון ע"י אניות שונות, שהעלו אותם מסירות ההצלה. המון קרובים וידידים עמד על החוף וציפה מתוך חרדה לפליטים המובאים. רוב הפליטים סובלים מכויות קשות או מפצעים פחות או יותר חמורים.

כמעט כלם הצטננו צינה חזקה מרוב שהותם במים. יש לזכור, שכלם נמלטו על נפשם בעודם לבושים פיג'אמות או כותנות לילה.

על מותו של המפקד בערב התפרצות הדלקה

ניו-יורק, 8 (ר'). דבר מותו הפתאומי של מפקד האניה, שעות אחדות לפני התפרצות הדלקה, גרם להתרגשות רבה בהוואנה, שבה נפוצה שמועה, כי היה כאן מקרה של סאבוטאג' או התנקשות. החברה בעלת האניה מכחישה את השמועה הזו בכל תוקף, ומניחה, שהדלקה נגרמה ע"י התפוצצות אבק השרפה. החושדים במסבות מותו הפתאומי של מפקד האניה מזכירים את דבר הסכסוך שפרץ בין פועלי העקל והחברה בשעת הטענת הסחורות. אולם החברה מכריזה, שבמטען לא היו שום חמרים נדלקים.

ניו-יורק 9 (רמ"צ). בשעת החקירה הראשונה הכריז הקצין המכונן בוג'ה, שהוא מאמין, שהאסון נגרם ע"י התנקשות, כי הדלקה פרצה בבת אחת גם בחדר העישון וגם בסאלון, באולם המשחקים ובספריה ובכמה מקומות אחרים. אולם הקצינים שעל גב האניה דוחים כל חשד של התנקשות.

אפשר מאד שהדלקה נגרמה ע"י אי-זהירות של אחד המעשנים.

ניו יורק 8 (ר'). בעלי האניה מודיעים שמן המספר הכללי של 558 הנוסעים והמלחים שבאניה – ניצלו 333. עד כה נמשו מהים 171 גופות.

ניו-יורק 10 (ר'). הבוקר התחילה חקירה מטעם הממשלה הפידיראלית במסבות האסון של „מורו-קאסטל“. רבים מן הנוסעים קובלים מרה, שהמלחים לא נענו לקריאות הנוסעים, שנלחמו עם מר המות במים או שנתקפו ע"י האש על גב האניה.

הובעו השערות, שהאש נגרמה ע"י הצתה באמצעות פצצות, כי האש פרצה בבת אחת בחצי תריסר מקומות, וכן מאשימים את מפקדת האניה, שהקריאה ס. או. ס. (הצילו את נפשותינו!) נשלחה באחור של 45 דקות מן הרגע, שבו פרצו להבות האש.

ניו-יורק 11 (ר'-סט"א). בעקב עדות סנסאציונית בחקירת האסון של „מורו-קאסטל“ הוזמנו ווארמס והקצינים הממלאים את מקום הראשון והשני, להופיע בפני חבר המושבעים של בית הדין הפידיראלי, החוקר את האפשרות של הצתה פלילית. הקצין השני קלארנס האקניי אמר בעדותו בפני החוקרים, שהמשמעת בקרב המלחים היתה רפויה. הקצין הראשון איוואן פרימן חיווה את דעתו, שהאש פרצה באופן חפשי, ולא היו כל סכסוכי עבודה על גב האניה.


"דאר היום", שנה שבע עשרה, מס' 1, 12 בספטמבר 1934, עמ' 1 העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

*   *   *

לענין הדליקה ב„מורו-קאסל“

החקירה הכפולה במסבות הדליקה

האשמה בהצתה פלילית מפי ממלא מקום הקפיטאן. – התפוצצות חדשה באניה. – החקירה מצד ממשלת קובה. – ההיתה יד הקומוניסטים בפשע? – בהאוואנה גורסים, שהקפיטאן לא מת מ„שבץ-הלב“, כי אם מרעל. – המאסרים הראשונים בניו-יורק.

ניו-יורק 10 (ר). ווארמס, ממלא-מקום הקפיטאן של „מורו-קאסטל“, שיופיע בתור עד ראשון בחקירה הפידיראלית, סובר, שהדליקה נגרמה ע"י הצתה פלילית.

מלח, שעמד על המשמר, הודיע ראשונה לווארמס על התפרצות האש בשעה 2.45 אחר-הצהרים. כעבור 15 רגע פקד ווארמס לעורר את כל המלחים והנוסעים. ווארמס מבסס את האשמתו בהצתה על נסיון ההצתה, שנעשה גם בנסיעה הקודמת.

אסבורי-פארק (ניו-ג'רסיי) 10, (ר). הבוקר אירעה התפוצצות איומה על גב „מורו-קאסטל“. הניצוצות והלהבות קפצו כמתוך יריה למרומי האויר.

ההתפוצצות שאירעה באמצע האניה באה לאחר רעש גדול, שנגרם כנראה ע"י נפילת חלק ממכסה האניה לתוך בטנה. עשן כבד עלה מעל הדלק, והלהבות נראו גם דרך צדי האניה, שנסדקו.

ניו יורק 11 (ר'). הממשלה הקובאנית פתחה בחקירה רשמית בדבר הדלקה ב„מורו-קאסטל“, לרגל השמעות הגוברות והולכות, שהדליקה נגרמה ע"י סאבוטאג', ושבהאוואנה הפליגו באניה זו שני מבריחי מכס.

קפיטאן פירנאנדיץ, מפקד משטרת הנמל בהאוואנה הכריז, שהקומוניסטים היו פעילים מאד במקום זה. „אני סובר – אמר המפקד – שהאש הוצתה ע"י נוסע, ששם חמרים כימיים בין חבילות המשא. אילו נעשה הדבר ע"י מלח, היתה האש פורצת קודם מתחת למכסה“.

מערכת ההגנה מפני האש באניה, שנבדקה בהאוואנה נמצאה בסדר גמור אולם נראה, שהמנגנון לא פעל בשעה שנדרש לכך, ואשר לליקוי הלב של קפיטאן ווילמוט לא שמע איש על דבר כזה בהאוואנה, שבה היה האיש ידוע לכל. המקורבים לענין סוברים שהוא מת מהרעלה. פלוגת המכבים של אסבורי פארק מצאה בתאי הקפיטאן איזה גוף מפוחם. אולם זיהוי הגוף הזה יהיה כרוך בקושי רב.

ניו יורק 12 (ר'-סט"א). אלאניא, קצין הראדיו השני ב„מורו-קאסטל“, נאסר. הוא יועמד היום בפני החקירה המשפטית, ובה יוחלט דבר בשאלת הערבות. כמה חברים אחרים של חבר המלחים נעצרו בפקודות מאסר אזרחיות, אך ורק כדי להבטיח את הופעתם בפני בית הדין, ולמנוע את חברת „ווארד ליין“ מלהעבירם לשרות באניה אחרת העומדת להפליג היום.

מאסרו של אלאניא הוצא לפועל לאחר החקירה בפני בית הדין של המושבעים, שבה נחקרו ארוכות גם הוא וגם קצין הראדיו הראשון רוג'רס. התובע הכללי סרב להעיד על עדותם, אולם נודע, שרוג'רס הודיע לפני כן „שלא ספר את המעשה לאמתו“. הוא נחקר בקשר עם האשמה הכרוכה בדו"ח של תחנת הראדיו בניו ג'רסיי. תחנה זו היא ששאלה את „מורו-קאסטל“, אם פרצה אש באניה, עוד לפני שהאניה שלחה את הקריאה הראשונה לעזרה.

חקירה שלישית במסבות הדלקה ב„מורו קאסטל“.

ניו-יורק 12 (מיוחד ל„דואר היום“). מחלקת המסחר פתחה גם היא בחקירה, מלבד חקירה הנערכת ע"י בית הדין הפידירלי העליון של המושבות. חברות ביטוח בריטיות ואמריקאיות העתידות לסבול הפסדים כבדים, תערוכנה גם הן חקירות על חשבונן הפרטי.

המכונן הראשי העיד בחקירה של מחלקת המסחר, שאם כי המשאבות עבדו בסדר מוחלט – אי אפשר היה לכבות את האש.

נוסע אחד ספר, שלא נעשה שום נסיון להשתמש בחגורות הצלה. נוסע אחר ראה כיצד המית קצין ביריה את אחד המלחים, שנתפס במעשי שוד.


"דאר היום", שנה שבע עשרה, מס' 2, 13 בספטמבר 1934, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

*   *   *

אסון „מורו קאסטל“: מסקנות ועדת-החקירה

ניו-יורק 16 (ר'). מחלקת הפיקוח על אניות הקיטור בארצות הברית פרסמה תביעה נגד הקצין הראשי ווארמס וארבעת הקצינים, שהיו נתונים תחת רשותו על האניה מורו-קאסטל. חמשתם נדרשים להופיע בפני ועד הפיקוח ב-29 לאוקטובר, ולהוכיח מדוע אין להפסיק את עבודתם או לבטל את רשיונותיהם לתמיד.

ההודעה שנחתמה ע"י שני מפקחים, אינה מציינת את סבת האסון, ואינה קובעת מי הם האחראים לדלקה, אולם נאמר בה, שאילו הועמדה האניה „מורו קאסטל“ ואילו נשלחה הקריאה ס.או.ס. מיד בהתגלות האסון – היו הקרבנות בחיי בני אדם הרבה יותר פחותים. ההודעה מציינת גם זאת, שחבר המלחים מיהר לרדת אל סירות ההצלה ולא שם לב לזעקות הנוסעים.


"דאר היום", שנה שבע עשרה, מס' 30, 19 באוקטובר 1934, עמ' 1. העתק דיגיטלי באתר עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s