האניה האיטלקית „אוזוניה“ עלתה באש – 18 ו־20 בינואר 1935

אוניית הנוסעים האיטלקית ss Ausonia, מילנו, 1934. מקור: ויקישיתוף.

אניה איטלקית עלתה באש

הנוסעים הא"יים מודיעים שכלם בריאים ושלמים

אלכסנדריה (טלפונית ל„דבר“). באניה האיטלקית „אוזוניה“ שהפליגה מחיפה לאירופה התפוצץ דוד ברגע שנכנסה לנמל אלכסנדריה הבוקר ב־8.40. ההתפוצצות גרמה לפאניקה בין הנוסעים. בעזרת אניות המלחמה העוגנות בקרבת המקום, סודרה תיכף פעולת הצלה. הצליחו להוריד את כל הנוסעים והדואר. עד עכשיו הודיעו על 6 הרוגים ועשרות פצועים, כולם מחבר עובדי האניה. אנית בית החולים האנגלי קיבלה את הפצועים.

הא"יים הנוסעים באניה מבקשים להודיע כי כולם בריאים. העבירום לאניה „פילונה“, המפליגה היום לניאפול.

„אוזוניה“ עודנה בוערת. האש אחזה בכל אגפיה. למרות התאמצותם של מכבי האש, שנזעקו כולם, ועזרת האניות האנגליות, חושבים את האניה לאבודה. בשעה 12 הורידו כל אניות המלחמה העוגנות בנמל את דגליהן לאות השתתפות באבל ותקעו בחצוצרות לכבוד המתים.


"דבר", שנה אחת עשרה, מס' קי"ז (תוספת ערב), 18 בינואר 1935, עמ' 7. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

*   *   *

אחרי עלות אוזוניה באש

הידיעה על הדליקה באניה „אוזוניה“ של „לויד טריסטינו“ (שנמסרה בתוספת־הערב מיום ו') – המצורפת לגליון זה – ממודיענו המיוחד באלכסנדריה) עוררה ענין רב בארץ, כי באניה נסעו כמה יהודים מא"י שיש להם כאן הורים וקרובים. אחדים מהם קיבלו אתמול טלגרמות, המאשרות את ידיעת סופרנו, כי איש מהנוסעים האיי"ם לא ניזוק. רובם הפלגו ב„פילזנה“. קרוביהם של הנוסעים היו שרויים בדאגה, כיון שהטלגרמות שלהם נמסרו באיחור מפני השבת.

אמש הודיע לנו סופרנו בקאהיר ידיעה זו:

חק מהמלחים של האניה האיטלקית „אוזוניה“ ו־23 נוסעים הפליגו לאיטליה באניה „פילזנה“. במקום „אוזוניה“ נוסעת היום „קארנארו“. סכומי הביטח של „אוזוניה“ עולים לחצי מיליון לא"י. המבטחם הם בעיקר אנגלים.


"דבר", שנה אחת עשרה, מס' קי"ח, 20 באוקטובר 1935, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

*   *   *

אניה איטלקית הוחרבה ע"י אש-התפוצצות במימי אלכסנדריה

האניה האיטלקית הגדולה „אוזוניה“, שהגיעה שלשום בשעה 7 בבוקר מחיפה לנמל אלכסנדריה פנתה למזח של לויד טרייסטינו לשם בקורת סאניטארית ומשטרתית, כשפתאום אירעו בה שתי התפוצצויות איומות, שהחרידו ברעמן האדיר את כל תושבי אלכסנדריה, והטילו בהלת־מות בקרב נוסעי האניה.

נראה הדבר, שההתפוצצות אירעה בתאי ההסקה של האניה, כי מיד עלו עמודי עשן מחדרי המכונות ועטפו את כל האניה וסביבותיה.

נסיונות הכבוי
כל הנסיונות של מלחים לכבות את הדלקה בעזרת משאבות־האניה – עלו בתוהו. אניות המלחמה הבריטיות העוגנות במימי אלכסנדריה ומשאבות הכבוי של הנמל הציפו גם הם את האניה בסילוני מים אדירים, אך האשר הוסיפה בכל זאת להתפשט, והקיפה גם את גשרת האניה העליונה, שבערה כלפיד. כל סביבות הנמל מלאו עשן רב.

הצלת הנוסעים והמלחים
כשנתברר, שאין להציל את האניה, נעשו צעדים להצלת הנוסעים והמלחים. אניות המלחמה האנגליות הורידו כ50 סירות, שאליהן נמלטו כל נוסעי האניה – 31 במספר וכל מלחיה, שמספרם היה 250.

היו גם קרבנות. איש אחד נתפחם לגמרי ואי אפשר להכירו. אחדים נפצעו קשה והועברו לטפול לאנית החולים „מיין“.

לפי ידיעות יותר מאוחרות מתו בהתפוצצות ובדלקה של האניה „אוזוניה“ מלחים אחדים ועשרות ומלחים ונוסעים נפצעו.

הנוסעים הארצישראלים הודיעו טלפונית שאף אחד מהם לא נפגע באסון.

האניה „אוזוניה“ היתה אחת האניות היותר גדולות ומהודרות של צי־המסחר האיטלקי, וקבלתה היתה 15.000 טונות. כל האניות העוגנות בנמל אלכסנדריה הורידו את דגליהן עד לחצי התורן לאות השתתפותן באבלו של הצי האיטלקי על אבדן „אוזוניה“.


"דאר היום", שנה י"ח, גליון י"ז, 20 באוקטובר 1935, עמ' 5. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

*   *   *

האניה האיטלקית „אזוניה“ עלתה באש באלכסנדריה

כל הנוסעים ניצלו. – 7 פועלים נהרגו, 7 נפצעו. – הצי הבריטי עזר בהצלה.

ביום ששי היה מועד בואה של האניה האיטלקית „אוזוניה“ מנמל בירות דרך נמל חיפה לאלכסנדריה בדרכה לאיטליה. היא היתה צריכה לעגון לד הרציף המיוחד של „לויד טריסטינו“ בשעה שמונה וחצי בבוקר. היא הגיעה לקרבת הנמל בשבע בבוקר ועגנה במקום המחלקה לבקורת רפואית. הד"ר מטעם משרד הבריאות עלה אליה לשם בקורת רפואית. בו בזמן נגש אליה בסירה קצין המשטרה וחכה על ידה עד שתגמר הבקורת הרפואית, כדי לעלות ולבקר את הפספורטים. אך התחיל הרופא בעבודתו נשמעה התפוצצות חזקה, שזעזעה את האניה קשה ועוררה בהלה בין הנוסעים. ממקום ההתפוצצות עלה עשן. הרופא ופקידיו ירדו ממנה מיד וקראו לעזרה להציל את הנוסעים. רגעים אחר כך יצאו הנוסעים מתאיהם ונתאספו על ספון האניה. במקרה עגנו אניות אחדות של הצי הבריטי בקרבת „אוזוניה“ בזמן המקרה, מפקדי הצי נתנו הוראות מהירות לשלוח סירות הצלה אליה ולהעביר את הנוסעים לנמל. כן הובהלה פלוגת מכבי האש של העיריה, הנהלת הנמל, חברת „לויד טריסטינו“, הקונסוליה האיטלקית והמשטרה. 15 רגעים אחר כך נתאספו מסביב לאניה הבוערת סירות הצי, מכבי אש ועוד.

מתברר שההתפוצצות היתה בצנורות הגאז, והאש אחזה בדוד ובמחסן המאזוט. האש פרצה ראשית כל ממרכזה ואחר כך נתפשטה לחלק האחורי. תימרות עשן עבות שעלו ממנה נראו ממרחקים.

בנוגע לנוסעים מתברר שהיו בה 53, מהם 31 לאלכסנדריה, 22 לאירופה. כל הנוסעים ירדו לסירות הצי הבריטי והועברו לחוף. האש והחמרים הנשרפים לכלכו את בגדי רוב הנוסעים. הנוסעים לאירופה הועברו באניה „פילזנה“ האיטלקית שעגנה בנמל ונסיעתם לא נתעכבה. ספני האניה ופועליה נפגעו יותר. 14 ממסיקי הדודים והמכונאים נפגעו קשה. שבעה מהם מתו. הפצועים הועברו לאנית הצי המשמשת בית חולים. למקום המקרה באו מפקדי הצי, חוקרים, הקונסול האיטלקי ועוד. מכבי האש נלחמו באש ללא הועיל. האניה הורחקה מן הנמל בעזרת אנשי הצי הבריטי. כבוי האש נמשך עד שעה מאוחרת וספק הוא אם יוכלו להצילה. הועמדו שוטרים מסביבה לשמור עליה ולאחוז באמצעים הנחוצים להציל מה שאפשר יהיה. עד עכשיו אין ידוע על ידי מה נגרמה ההתפוצצות בצנורות הגאז. השופט החוקר של הקונסוליה האיטלקית החל בחקירה.

ידיעה יותר מאוחרת אומרת, שארבעה מן הפועלים ב„אוזוניה“ שנפצעו והועברו לבית החולים מתו. מלחי האניה ורב החובל ירדו ממנה בשעה אחת בצהרים לאחר שמציאותם בה נעשתה למסוכנת. חמש מכונות כבוי עסקו בכבוי מרחוק ולא יכלו להתקרב אליה. החלק הקדמי של האניה התחיל לצלול והחלק האחורי מבצבץ. הכבאים עבדו כל הלילה.

הקונסוליה האיטלקית הזמינה את רב החובל של האניה ושמונה קצינים שלה וחוקרת אותם.

האניה „אוזוניה“ מובטחה בלונדון בחברות רבות, מהן חברת „לויד“. אומרים שהיא מובטחה בסך של מיליון לירות. באניה לא היה מטען ולא דואר. היא עגנה בנמל חיפה רק שלשת רבעי שעה וקבלה פקודה לצאת מיד לאלכסנדריה.

האניה „אוזוניה“ היא אחת האניות הגדולות והמפוארות של ים התיכון. היא ואחותה „אספיריה“ נוסעות בקו איטליה–אלכסנדריה–בירות. רב החובלים הנוכחי של „אוזוניה“ הוא ה' באליני. עובדים בה 240 איש. היא נבנתה בבתי המלאכה של אכסאלדו באיטליה בשנת 1928. ארכה 54 רגל ורחבה 66 רגל וגבהה 31 רגל. החלק הנמצא בים הוא 18 רגל. היא בעלת 12.995 טונות. כוח מניעיה 3280 סוס. מכונותיה מונעים במאזוט. „אוזוניה“ היא בעלת חמש קומות ובה אולמים מפוארים והיא מרוהטת בהדור רב.

חושבים שיצטרכו להטביע אותה.

*

סופרנו מחיפה מודיע:

נודע לנו, כי במקום האניה „אוזוניה“ השרופה תוכנס לשרות המהיר שבין טריאסט, מצרים וארץ־ישראל האניה „קונטה־וורדה“ בת שמונה עשר אלף טון. עשרים ושלשת הנוסעים שעלו לאניה בחיפה הועברו מיד עם התחלת השרפה לאניה „פילזנה“ של אותה החברה, שעגנה באותו יום בנמל אלכסנדריה.


"הארץ", שנה י"ח, מס' 4942, 20 באוקטובר 1935, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

*   *   *

„אוזוניה“ עלתה באש

קאהיר.
„אוזוניה“, האניה הנהדרה של הצי־המסחרי האיטלקי עלתה אתמול באש בדרכה לאלכסנדריה.

בבוקר יום השישי הגיעה האניה מחיפה למיכס, לשם סידור הענינים הפורמליים וטרם שהיא הספיקה לעגן ע"י גשר לויד טריסטינו באלכסנדריה נשמעו לפתע פתאום שתי התפוצצויות רועמות שטילטלו את האניה הנה והנה והעלו מהומה בין הנוסעים.

עמוד של אש ועשן עלה עד לגשר הגבוה של האניה הבוערת.

המלחים – לעבודה
המלחים נתבלבלו ונגשו מיד לעבודת ההצלה וכיבוי השריפה האיומה, שהרסה את הכל לעיניהם.

ספינות המלחמה האנגליות חשות לעזרה
בספינות המלחמה האנגליות, העוגנות באלכסנדריה ראו המלחים את האסון המתרחש על פני הים וחיש מהר הפליגו לעזרה. אולם בינתים הפכה האניה ללפיד בוער, וכל העזרה של הכבאים בספינות האנגליות לא הצליחה להציל את האניה. כל סביבות הנמל היו מלאות עשן.

הרושם באלכסנדריה
הרושם באלכסנדריה היה כביר. רבים חשבו, שהעיר הורעשה ע"י האיטלקים, והשקטים יותר ראו בכך תרגילים של האניות העוגנות.

אולם לא עלה על דעת מישהו שקול ההתפוצצות באה בעקב השריפה באניה, שהיא המפוארת ביותר בקו חיפה־אלכסנדריה טריסט.

הידיעה הנכונה פשטה בן רגע בעיר. כולם מהרו להתלבש ורצו לנמל. עשרות אלפים התקהלו בקרבת הנמל.

הצלת הנוסעים
לנוכח המצב המסוכן שלחו קברניטי־האניות „שרופשייר“, ו„אליאנט“, „קין אליזבט“, ו„רבנג'“ כ־50 סירות הצלה, כדי לקבל את 31 הנוסעים ו־250 אנשי חבר העובדים.

בעזרת העובדים הורדו הנוסעים והמלחים לסירות ההצלה והבהלה נשתתקה מעט מעט.

הקרבנות
עד עכשיו נמנו: מת אחד, ושני פצעים קשים מבין חבר העובדים. הפצועים הועברו לאנית־בית החולים האנגלית „מאין“.

כ"כ נפצע קשה ונמצא בסכנת מות הד"ר פולו רוקו, שעלה לאניה לסדר את עניני הקרנטינה.

רב החובל של „האוזוניה„
אי אפשר שלא לציין את התנהגותם הנפלאה של רב החובל בלני וקציניו. במצב הבהלה הם עברו בין הנוסעים וניחמו אותם בדברי נחמה, שאירעה רק הפרעה קטנה במכונות, ובזה מנעו בעד פניקה באניה.

היטביעו את האניה
כעת נראית האניה כאי בוער בין גלי הים. השלטונות המקומיים והקונסולט האיטלקי חוקרים את סיבות השריפה.

עדיין לא הוחלט אם יטביעו את האניה הדבר הזה תלוי בדעת המומחים שנגשו לעבודתם.

„אוזוניה“ – ארמון שט
„אוזוניה“ היה ארמון שט, במלואו מובן המלה, והאניה הנהדרה ביותר בים־התיכון.

היא נבנתה ב־1918 בג'יניבה, כאחות ל„אספריה“.

היא היתה בת 13.900 טונות.

ב„אוזוניה“ היה מקום ל־220 נוסעים במחלקה הראשונה 112 במחלקה שניה, במחלקה טוריסטית ו־60 במחלקה שלישית.

הריהוט והסידורים הפנימיים בסגנון מזרחי שמו את האניה לארמון של יופי ופאר.

כעת נשארו רק אדים עשנים בין גלי הים.


"הירדן", שנה ב', מס' 518, 20 באוקטובר 1935, עמ' 1. העתק דיגיטלי באוסף עיתונות יהודית היסטורית של הספרייה הלאומית.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s