רשימת הידיעות העיתונאיות לפי נושאים


עניני ים וספנות, 1918-1856: אחינו בני ישראל | אניות נוסעים | אסונות ימיים ותאונות ימיות | טיטאניק | דיג ושליית ספוגים | הצלה בים | טורפדו | ים המלח | לויתנים וציד לויתנים | מגדלורים ואניות מגדלור | מדע וטכניקה | מנהגים וטקסים ימיים | מסעות תגלית וחקר | נמלים ומסחר | נמל חיפה | נמל יפו | סיפורי נוסעים | פנינים ושליית פנינים | פרפראות | צוללות | צלילה | שודדי ים | תחיית הימאות העברית

מלחמות ימיות, 1918-1856: מלחמת האופיום השנייה (1856–1860) | מלחמת האזרחים האמריקאית (1861–1865) | מלחמת צרפת-פרוסיה (1871-1870) | מלחמת סין-צרפת (1875-1874) | המלחמה העות'מאנית-רוסית (1878-1877) | מלחמת האוקיינוס השקט (1879–1884) | מלחמת ארה"ב-ספרד (1898) | מלחמת רוסיה-יפן (1904–1905) | המלחמה האיטלקית-עות'מאנית (1911–1912) | מלחמת הבלקן הראשונה (1912–1913) | מלחמת העולם הראשונה (1914–1918)

ציי מלחמה, 1918-1856: הצי האוסטרו־הונגרי | הצי המלכותי האיטלקי | הצי המלכותי האיראני | הצי האמריקאי | הצי הארגנטיני | הצי המלכותי הבריטי | הצי הקיסרי הגרמני | הצי הקיסרי היפני | הצי הקיסרי הסיני | הצי העות'מאני | הצי הצרפתי | הצי הקיסרי הרוסי | המרד באוניית הקרב "פוטיומקין"

ים וספנות בעיתוני היישוב, 1948-1917: אגודות ספורט ימיות | איגודי ימאים | איתמר בן אב"י | אניות וספינות ארצישראליות | אניות נוסעים | אנשי ים | אסונות ימיים ותאונות ימיות | בית־הספר הימי "זבולון" | בית־הספר הימי בחיפה | בית הספר הימי בצ'יוויטווקיה | דיג | ועדת המים ביפו | חבל ימי לישראל | חברות ספנות וקווי אוניות | ים המלח | ים כנרת | מדע וטכניקה | חברת „נחשון“ | נמל חיפה | נמל יפו | נמל עכו | נמל תל־אביב | סיפורי נוסעים | פרפראות | צוללות | ציי מלחמה | צלילה | „רוסלן“ | שודדי ים |


ענייני ים וספנות, 1918-1856

אחינו בני ישראל

 1. קאפיטאן לעווי – 1861
 2. אנית סוחר יהודי מנייארק הצילה כשש מאות איש – 1861
 3. רב החובל ר' שלמה בנימין שפיצער – 1863
 4. איש עברי דירעקטאָר על בניני אניות מלחמה – 1867
 5. המסע על הים לנוי-יאָרק – 1869
 6. מאכלי בשר כשרים באניות הקיטור – 1 בספטמבר
 7. ברוך אל עליון, כי אנו נקיים – 1871
 8. אל ראשי חברת הללאיד הנכבדה בטריעסט – 1871
 9. לייטנאנט על אנית מלחמה ויהודי! – 1872
 10. סבלות בני ישראל ההולכים באניות – 1872
 11. מעשה שקרה לאשה מבנות היהודים ביפו – 1873
 12. בית תבשיל ליהודים עוברי ארחות ימים – 1873
 13. אסון האניה "שילער" – 1875
 14. הרופא היהודי של אנית הוד מלכותו "ואנאדיס" – 1878
 15. איש יהודי מהונגריא המציא מעגילה (שרויבע) – 1879
 16. מות שר הצבא היהודי ה. יונה הלוי – 1883
 17. ארון קודש באניה רוסית – 1884
 18. אניה עברית בשם כהנים – 1885
 19. מכתבי מסע לאמריקה – 1886
 20. שתים עשרה נפשות גורשו מחוף יפו אל לב ים – 1886
 21. חנוכת האניה של הברון רוטשילד – 1886
 22. דבר דיבה – 1886
 23. אל קבר ישראל בנאנגאזאקי – 1887
 24. אסון אנית הקיטור „שולטן“ – 1887
 25. סיפור מרב-מלחים זקן – 1888
 26. תשעה ימים לאמעריקא בנאָרדדייטשן לאָיד – 1888
 27. אניות הנפט של נתן רוטשילד – 1889
 28. מכונת ספינה חדשה מאת ממציא יהודי – 1890
 29. קבר רב בישראל במצולות ים אוקינוס – 1890
 30. מחיר המסע באניות מאדעסא ליפו – 1890
 31. האסון אשר קרה לרב החובל היהודי – 1891
 32. צדקה וחסד עם אלמנה מבנות ישראל – 1891
 33. בני עמנו הנוסעים באניות של מקנה – 1891
 34. יזהרו הנוסעים לא"י מנמל אודסה – 1891
 35. רב החובלים הנאמן למשרתו – 1891
 36. חג ברית מילה על אנית מלחמה הולאנדית – 1891
 37. תופשי משוט יהודים ברוסיא הלבנה – 1893
 38. באיזו אניה טוב יותר לנסוע – 1894
 39. תלאות פליטי רוסיה באניה האנגלית "פאלאטין" – 1895
 40. אחינו, חלילה לכם לנסוע באניות של אוניאָן לינע – 1895
 41. הבארון רוטשילד ואניתו בפטרבורג – 1896
 42. מקרה מלבב מאד שקרה לאשה זקנה אחת – 1896
 43. היהודים העובדים בצי האדיר האמיריקאני – 1896
 44. אסון שבר האניה „דרימונד קאסטל“ – 1896
 45. תודה והלל למנהיג האניה – 1897
 46. בני עמנו המשרתים בצי השולטאן – 1897
 47. סוחרי היער השולחים דוברות על פני הדניעפר – 1897
 48. אכזריות נוראה באניה אנגלית – 1897
 49. הנבלות אשר תיעשינה על אניות החברה "ליניע קאסטל" – 1897
 50. סבלות יהודי תחום המושב – 1897
 51. הלייטנאנט-קאמאנדאנט מאריקס העברי – 1898
 52. מפקד האניה הוא איש יהודי, יהודי ממש – 1898
 53. הבארון נתנאל רוטשילד בפטרבורג – 1898
 54. צוואת הברון פרדיננד דה רוטשילד – 1899
 55. מסע הברון נתנאל דה רוטשילד – 1899
 56. אנית-קיטור אמריקנית פגשה את דרייפוס – 30 ביוני 1899
 57. דרייפוס האמריקני בראשית המאה – 1899
 58. הבארון עדמונד רוטשילד ביפו – 1899
 59. מעשה נבלה בים – 1899
 60. המשגיח הראשי על אניות אונגריה – 1899
 61. אומלל היהודי בביתו ואומלל גם בצאתו – 1900
 62. בקברות ישראל – 1902
 63. פנקס יומי של נודד – 1904
 64. משפטו של היהודי גינזבורג מקיוב – 1904
 65. ביקור ראשי עדת ישראל באנית האדמיראל – 1907
 66. ידעו הנשכרים לעבוד באניות את הצפוי להם – 1909
 67. הנחה של 30 פרוצנט באניה של הלויד האוסטרי – 1909
 68. הצי העותומני והיהודים – 1911
 69. מאכל כשר באניה רוסית – 1911
 70. כבושים כשרים באניות האוסתריות – 1911
 71. רוצ'ילד וספינתו – 1911
 72. היהודים וצי המתנדבים – 1912 
 73. בכיה לדורות ("טיטאניק") – 1912
 74. מפעל הראוי לציין – 1912
 75. דיגים יהודים מצילים תורקים ממות – 1912
 76. אנשי ים עברים בסלוניקי – 1912
 77. אנטישמיות שובבה באניותיו של פֿאיאנס – 1913
 78. אוגוסט באללין, „ידיד הקיסר“ – 1914
 79. אלברט באלין וחברת האניות האמבורג-אמריקה – 1914
 80. נוסעים סמויים מבני עמנו – 1914
 81. התעוללות ביהודים באניה "רוטהעניא" – 1914
 82. יהודים בעסקי ים בהמבורג במאה ה-18 – 10 ביוני 1937

אניות נוסעים

 1. האניה הגדולה "לויתן" – 1857
 2. אנית קיטור הגדולה מכל הנודעות עד כה – 1857
 3. אנית הקיטור בין פינסק ובין קיעוו – 1866
 4. אל ראשי חברת הללאיד הנכבדה בטריעסט – 1871
 5. סבלות בני ישראל ההולכים באניות – 1872
 6. אין עוד חולת הים – 1874
 7. מכתבי מסע לאמריקה – 1886
 8. כל העוברים באנית הקיטור „אנקאריא“ ניצולו – 1886
 9. תשעה ימים לאמעריקא בנאָרדדייטשן לאָיד – 1888
 10. מסע הפאָסט Red Star Line
 11. מערכה על פני מים רבים – 1889, 1890
 12. קורות היוצאים לבראזיליא – 1891
 13. נימנע מקבל באניותינו עמיגראנטים היוצאים לאמיריקא – 1893
 14. האניות מקבלות רק נוסעים הלבושים בגדי כבוד – 1893
 15. אנית הקיטור "טוררין" – 1894
 16. ביקור אוניית הנוסעים „פוּרסט ביסמארק“ ביפו – 1896
 17. תודה והלל למנהיג האניה – 1897
 18. הנבלות אשר תיעשינה על אניות החברה "ליניע קאסטל" – 1897
 19. מסע בים בתור תרופה – 1900
 20. אומלל היהודי בביתו ואומלל גם בצאתו – 1900
 21. מחלת דבר באניה המובילה את הפוסטה – 1901
 22. אנית הדואר המלכותי "קלטיק" – 1902
 23. מאכל האורחים העשירים העוברים באניות – 1903
 24. פנקס יומי של נודד – 1904
 25. באנית הנודדים למכה ומדינה – 1904
 26. "קאיזר וילהלם" הצטיינה במהירות לכתה – 1904
 27. לשאלת הנדידה דרך החוף הליבויאי – 1906
 28. מכתב להזהיר את הרבים – 1909
 29. „מונגוליה“ בין הרי הקרח – 1909
 30. אניות מסע למהגרים מא"י – 1910
 31. מאכל כשר באניה רוסית – 1911
 32. מהלך אניות הלויד האוסטרי – 1912
 33. תכנית הנסיעה מטריאסט ליפו ולחיפה – 1913
 34. אוגוסט באללין, „ידיד הקיסר“ – 1914
 35. אלברט באלין וחברת האניות האמבורג-אמריקה – 1914
 36. הנסיעה האחרונה של ה„קרונפרינצסה צעציליא“ – 1916

אסונות ימיים ותאונות ימיות

 1. סופה המר של אנית הקיטור "ל'אוניז" – 1857
 2. אדם מועד לעולם! – 1857
 3. אסון אנית הקיטור "אוסטריה" – 1858
 4. סער גדול ונורא על הים ("רויאל צ'ארטר") – 1859
 5. אסון באניה הגדולה הנודע בשם "לויתן" – 1859
 6. אסון אנית הקיטור "ליידי אלגין" – 1860
 7. אנית הקיטור "גאנט" – 1860
 8. אסון נורא על נהר דנעפער – 1861
 9. המקרה הנורא אשר קרה לאניה "גולדן גייט" – 1862
 10. אסון אנית הקיטור הרוסית „קולחידא“ – 1862
 11. אסון האניה הגדולה "ווילהעלמסבורג" – 1864
 12. הצלה במקום מושב פראים – 1864
 13. אסון נורא אצל עיר ליאן – 1864
 14. מקרה נורא בנהר ווייכסל – 1864
 15. סופה המר של אנית הקיטור "לונדון" – 1866
 16. האסון הנורא שקרה לאניה "איבנינג סטאר" – 1866
 17. רק רב החובל ואחד המלחים ניצולו – 1867
 18. דבר זד אשר תסמר שערות ראש השומע – 1868
 19. האסון הרובץ לפתחם של יורדי הים – 1869
 20. אסון המעברה בפאלאצק ע"נ דווינא – 1870
 21. האסון אשר קרה את אנית הקיטור "ווסטפילד" – 1871
 22. אסון בנמל ביירוט – 1871
 23. הצלה בלב ים – 1872
 24. אסון אנית הקיטור „אמעריקא“ – 1872
 25. מקרה איום שקרה ביפו – 1873
 26. האניה נכתתה ונשברה לשנים – 1873
 27. האסון האיום שארע לאניה "נארטהפלעט" – 1873
 28. מראש התורן – 1873
 29. האבדות בארחות הימים בחודש מאי – 1873
 30. מספר האניות שנאבדו בירח דעצעצמבר – 1874
 31. אסון אנית הקיטור "עסטערבאטטע" – 1874
 32. המלחמה בין טבע האדם הגופני לכוחות נפשו המוסרים – 1874
 33. מקרה איום ונורא שקרה בבוספורוס – 1874
 34. הקאפיטאן שנשתגע – 1874
 35. מרד הקולים באניה "נפוליאון קאמררה" – 1874
 36. אניה התפוצצה לרסיסים בעיר הגדולה לאנדאן – 1874
 37. אניות רבות נאבדו בחודש מערץ העבר – 1874
 38. אסון אנית הקיטור „ריטמו“ – 1875
 39. מקרה מדאיב נפש אשר קרה על הים – 1875
 40. אסון אנית הרוח קאספאטריק – 1875
 41. אסון האניה "קוספטריק" – 1875
 42. אנית קיטור תוגרמית התרוצצה על אנית מלחמה אנגלית – 1875
 43. אסון אנית הקיטור "יאפאן" – 1875
 44. אנית תורן נסחפה מחוף טריעסט ונעלמה – 1875
 45. אסון אנית הקיטור העזיזית טריביזונדה – 1875
 46. אסון האניה "שילר" – 1875
 47. רצח מחריד בים האטלנטי – 1875
 48. אסון האניה "קאדיז" – 1875
 49. אסון אנית הקיטור "ויקסבורג" – 1875
 50. הצלה על אי שומם – 1875
 51. מרד המלחים בספינה "לֶנִי" – 1875
 52. מקרים נוראים – 1875
 53. האסון אשר קרה לאנית הקיטור "פאסיפיק" – 1876
 54. אסון נורא על הים – 1876
 55. אנית קיטור טבעה בהלכה מג'ידה לבצרה – 1876
 56. אנית האובליסק "קליאופטרה" – 1877
 57. חזיון נורא על הים – 1877
 58. אסון אנית הנחושה "גראסר קורפירסט" – 1878
 59. אסון גדול בקאנאל דע לא מאנש – 1878
 60. האסון הנורא על הטהעמס – 1878
 61. עוזר הקאפיטאן סרב להציל את נוסעי האניה הנטבעת – 1879
 62. אסון אנית הקיטור "צימבריא" – 1883
 63. משפט אוכלי אדם באניה "מיגנאָנעט" – 1884
 64. אניה נושאת תיבות גאז נשרפה בסאלוניק – 1885
 65. שבע ספינות נשרפו אתמול – 1886
 66. אנית הקיטור הרוסית אלכסנדר השני נגעה ביבשה – 1886
 67. אניה טעונה גרעיני קאפפע נשברה לרסיסים – 1886
 68. מסתרי אניה אחת ("מרי סלסט") – 1886
 69. אנית הקיטור "פידעליא" נשברה ונטבעה בים – 1886
 70. האסון הנורא אשר קרה את אנית הקיטור "וויערא" – 1886
 71. נפץ אניה בלב ים – 1886
 72. אסון נורא שקרה על האניה „וויארא“ – 1886
 73. אסון נורא בהנמל של קרדיף – 1886
 74. אניה נושאת דינאמיט התפוצצה לרסיסים – 1886
 75. שבר אניה בלב ים – 1887
 76. תלאותיו של דיג טורקמני – 1887
 77. מאבד עצמו לדעת בקרקע הים – 1887
 78. מלח נטרף במימי יפו – 1887
 79. ארבעים אניות ציידי פנינים ירדו במצולות – 1887
 80. אסון נורא ואיום על נהר דאָנוי – 1887
 81. אסון אנית הקיטור „שולטן“ – 1887
 82. הטבע והשכל – 1888
 83. לץ היין – 1888
 84. מאכולת אש על פני המים – 1888
 85. ע"ד טביעת האניה „גייסֶר“ – 1888
 86. אסון אנית הקיטור „גייזער“ – 1888
 87. שבר אניה בלב ים („גייסֶר“) – 1888
 88. הצלה בדרך נס – 1888
 89. אבן נגף בים – 1888
 90. אניה נושאת נפטא התפוצצה בחוף העיר קאלאיס – 1888
 91. אניה מלאה נפט נשרפה כליל – 1888
 92. אסון אנית הקיטור "מארס" – 1888
 93. אסון האניה "קאלומביא" – 1889
 94. אסון האניות על חופי סאמאָאַ – 1889
 95. רוח סועה על הים השחור – 1889
 96. אנית הקטור הבריטית "אינדיאה" נטבעה בים – 1889
 97. אנית קיטור בריטית נטבעה ואנשיה ניצולו – 1890
 98. אסון אניות הקיטור "קליימאר" ו"קאראלאיאנוס" – 1890
 99. אנית מלחמה תוגרמית טבעה בחופי יאפאן – 1890
 100. אסון באנית הקיטור „רוגאצ'וב“ – 1890
 101. אסון האניה "ביריניס" – 1890
 102. האסון אשר קרה לרב החובל היהודי – 1891
 103. אסון האניה הרוסית "צ'יכאצ'וב" ביפו – 1891
 104. האניה הרוסית "צ'יכאצ'וב" טובעת על ים יפו – 1891
 105. תפילה למען אניה רוסית הטובעת בים יפו – 1891
 106. אנית מלחמה על שרטון בחוף יפו – 1891
 107. אסון נורא קרה על חוף עירנו – 1892
 108. אסון בחוף יפו – 1892
 109. האסון הנורא אשר קרה את עיר החוף סאנטאנדער – 1893
 110. אסון אנית הקיטור האשכנזית "אוריפוס" – 1893
 111. אבדן אנית המגן "רוסאלקא" – 1893
 112. טביעת אנית המגן "ויקטוריה" – 1893
 113. סער גדול בים יפו – 1893
 114. אסון אניות – 1893
 115. ניצולים מאנית הקיטור הנשברה „מרסיליא“ – 1894
 116. אסון נורא על פני הים השחור – 1894
 117. שבר גדול בלב ים ("אלבה") – 1895
 118. אניה עלובה ("אֶלְבֶּה") – 1895
 119. אסון האניה אֶלְבֶֶֶּה – 1895
 120. סירת דוגה הולכת בלי מנהיג – 1895
 121. אסון האניה „אטאמאן“ – 1895
 122. פרטי אסון שבר האניה "דרימונד קאסטל" – 1896
 123. אסון שבר האניה „דרימונד קאסטל“ – 1896
 124. אנית הללאיד האוסטרית טבעה בחול – 1896
 125. הים ומלואו – 1896
 126. האסון באנית המגן „סיסוי וליקי“ – 1897
 127. אלה הן הנשים האנגליות – 1897
 128. אניה טעונה נפט ירדה במצולות – 1897
 129. התנגשות אניות בסטמבול – 1897
 130. שבר אנית הקיטור התוגרמית „ג'אניק“ – 1898
 131. אבדן אנית המגן האמריקאנית "מאֶין" – 1898
 132. החקירה בדבר אבדן האניה „מֵיין“ – 1898
 133. אסון אנית הקיטור „מעקקא“ – 1898
 134. האסון שארע בהשקת האניה "אלביון" – 1898
 135. אסון האניה „בורגונייא“ – 1898
 136. אסון אנית הנווסעים „מאהעגאן“ – 1898
 137. אסון אנית המסע "שיקאגו" – 1899
 138. שריפה באנית הפאָסט "פאטריא" – 1899
 139. אסון האניה "ראפידאן" – 1899
 140. אסון אנית הקיטור „סטעללא“ – 1899
 141. ניצולי הספינה הנשברה „דראָט“ – 1899
 142. המשפט בדבר אבדן אניית הקיטור „יעקאטערינא“ – 1900
 143. אסון גדול בנמל בירות – 1900
 144. שריפה גדולה בבתי מלאכת האניות של הובוקען – 1900
 145. התנגשות אניות בהאמבורג – 1900
 146. אסון אנית המלחמה האשכנזית „גנייסען“ – 1900
 147. אסון אנית הקיטור "סט. רפאל" – 1901
 148. אנית הקטור "אלכסנדר III" שקעה בקרקע – 1901
 149. אסון האניה "ציטי" – 1901
 150. אנית מגן שקעה לקרקע הנמל – 1902
 151. אסון ספינת הטיולים "פרימוס" – 1902
 152. האניה "איטורי" ניצלה מאבדון – 1902
 153. אסון האניה "גנרל סלוקום" – 1904
 154. מאורע מוזר ומפליא ביאקובשטאדט – 1905
 155. אנית מרוץ רוסית הטביעה אנית סוחר אנגלית – 1905
 156. סער נורא בחוף הונקון – 28 בספטמבר 1906
 157. אסון האניה האיטלקית "סיריא" – 1906
 158. בין החיים ובין המות – 1908
 159. האסון של התנגשות האניות – 1910
 160. הצלה בחוף יפו – 1910
 161. אוצר על קרקע הים – 1911
 162. צלילת אנית תחתית אנגלית – 1912
 163. אסון ה"טיטניק" – 1912
 164. בכיה לדורות ("טיטאניק") – 1912
 165. עוד פרטים מטביעת הטיטניק – 1912
 166. פרטים מהחקירה של אסון הטיטניק – 1912
 167. המשתה לפני האסון ב"טיטאניק" – 1912
 168. שבר אניה וטבועים רבים – 1912
 169. טביעת אנית מלחמה רוסית – 1913
 170. הקטסטרופה בלב ים ("וולטורנו") – 1913
 171. למקרה האסון באניה „בולטורנה“ – 1913
 172. פרטי האסון באניה ולטורנא – 1913
 173. נצולי הולטורנה מספרים פרטי האסון – 1913
 174. אניה ספרדית נשרפה בלב ים – 1913
 175. עוד קרבן מאסון ה"טיטניק" – 1913
 176. המכלית „אוקלהומה“ נחצאה לשניים – 12 ו-3 בינואר 1914
 177. אסון האניה אצל ויניציה – 1 באפריל 1914
 178. האסון בהאניה "קולומביה" – 10 במאי 1914
 179. הקטסטרופה של האניה "מלכת אירלנדיה" – 2, 3 ו-12 ביוני 1914
 180. אסון האניה "אימפריס אוף אירליאנד" – 2 ביוני 1914
 181. אסון בים ("אמפרס אוף אירלנד") – 3 ביוני 1914
 182. יותר מאלף איש טבעו בים – 3 ביוני 1914
 183. אסון האניה "מלכת אירלנדיא" – 5 ביוני 1914
 184. אסון האניה "צאריצה" – 29 ו-30 ביוני 1914
 185. הספינה „מלך בלגיה“ צללה בתהומות ים – 28 באוקטובר 1914
 186. אבדת האניה "לוזיטאניה" – 12 במאי 1915
 187. על הטבעת „ויליאם פרי“ ו„לוזיטניה“ – 20 במאי 1915
 188. ע"ד האסון של האניה "לוזיטניה" – 28 במאי 1915
 189. אבדת "לוזיטאניה", סיפורו של עד ראיה – 9 ביוני 1915
 190. הד הקטסטרופה של ה"טובאנטיה" – 19, 21 ו-23 במרץ 1916
 191. פעולתן של התת-מימיות – 28 במרץ 1916
 192. בדבר אבדן ה"מערקור" – 26 ביוני 1916

טיטניק

 1. אסון ה"טיטניק" – 1912
 2. בכיה לדורות ("טיטאניק") – 1912
 3. עוד פרטים מטביעת הטיטניק – 1912 
 4. פרטים מהחקירה של אסון הטיטניק – 1912
 5. המשתה לפני האסון ב"טיטאניק" – 1912
 6. מי אשם באסון „טיטאניק“? – 1912
 7. האוצרות של תיטניק – 1912
 8. עוד קרבן מאסון ה"טיטניק" – 1913
 9. הקונפרנץ „טיטניק“ בלונדון – 1913

דיג ושליית ספוגים

 1. ענינים מפליאים: צידת הספוגים – 1865
 2. ציד דגים מלוחים – 1879
 3. תוצאות הים – 1879

הצלה בים

 1. אנית סוחר יהודי מנייארק הצילה כשש מאות איש – 1861
 2. אניה קטנה מקויטשוק מלא ברוח – 1867
 3. מכונה להציל חיי הטובעים במשברי ים – 1869
 4. הצלה בלב ים – 1872
 5. האניה הבריטאנית "גרעעקא" הצילה שני אנשים – 1874
 6. בגד הנטבעים שהמציא קאפיטאן בויטאן – 1875
 7. בגד השחיה שהמציא החכם בויטאן – 1875
 8. המכונה לשחות במים רבים – 1875
 9. חזיון נורא על הים – 1877
 10. שבר אניה בלי שום סכנה – 1878
 11. כרים וכסתות לנוסעי הים – 1881
 12. אניה קטנה של חברת המצילים נשברה וטבעה – 1883
 13. וישלח ה' עזרתו ויצילני מרדת דומה – 1885
 14. הצלת האניה הרוסית "אלכסנדר השני" – 1886
 15. הקראנפרינצססין ויקטוריא בסכנה – 1887
 16. אנית תורן רוסית במצב נורא נמצאה בלב ים – 1887
 17. הצלה נפלאה – 1888
 18. הצלה מסער וסופה על ים אוקינוס – 1888
 19. הושב ממצולות ים – 1888
 20. טבוע במים שאין להם סוף – 1890
 21. נפל הימה וניצל מרדת שחת – 1890
 22. האניה האשכנזית „שפרעע“ ניצולה מרדת במצולות ים – 1893
 23. ניצולים מאנית הקיטור הנשברה „מרסיליא“ – 1894
 24. הצלת הטובעים – 1895
 25. שבר אנית הקיטור התוגרמית „ג'אניק“ – 1898
 26. ניצולי הספינה הנשברה „דראָט“ – 1899
 27. בטחון הנוסעים באניות – 1903
 28. הניצול האחרון – 1910

טורפדו

 1. כלי המפץ "העללענמאשינע" – 1865
 2. כלי תותח, טארפעדאס ואניות לובשי שריונים – 1876
 3. ממערכות המלחמה בדנובה – 6 ביוני 1877
 4. כלי הנשק „טארפעדא“ – 15 ביוני 1877
 5. טאָרפעדאָים במעמקי הדנובה – 15 ביוני 1877
 6. תחבולה להזהר מהמשחית הנורא "טארפעדא" – 17 ביוני 1877
 7. כלי משחית – 3 באוגוסט 1877
 8. הטארפדעדען ומתנגדי הטארפעדען – 21 בדצמבר 1877
 9. הטורפידין – 18 בפברואר 1904
 10. על אניות הפחים של היפונים – 26 בפברואר 1904
 11. תרפידים – 27 במאי 1904

ים המלח

 1. ערבות לים המלח – 1893
 2. אנית קיטור קטנה לירדן ולים המלח – 1900
 3. אניה של בני עמנו בים המלח – 1906
 4. ספינת קיטור לים המלח – 1908
 5. אנית הקיטור אשר על ים המלח – 1909

לויתנים וציד לויתנים

 1. התנין הגדול אשר בים הגדול – 1860
 2. מלחמת האדון בערניע עם הדג הלויתן – 1868
 3. דבר נפלא מאניה אחת – 1872
 4. אנית קיטור פגעה בתנין גדול – 1875
 5. לויתן חי בנויארק – 1876
 6. תנין הים – 1877
 7. התנינים חובלי הים – 1877
 8. תוצאות הים – 1879
 9. במצולות ים – 1885
 10. קבור בבטן התנין ועוד רוח חיים בו – 1896

מגדלורים ואניות מגדלור

 1. אניות מאירות – 1872
 2. האניה המאירה לעוברי ים – 1886
 3. עופל מאיר נבנה בהאלסטהאם – 1890
 4. המאור הגדול – 1897

מדע וטכניקה

 1. חוט המבשר דרך מצולת ים – 1857
 2. המצאה חדשה להניע האניות – 1861
 3. אניות הקיטור – 1861
 4. עמוד מים – 1862
 5. מנעלים ללכת במו על פני המים – 1865
 6. מכונה למען ישמעו ההולכים באניות – 1865
 7. תרופה למחלת הקומפאס באניות – 1865
 8. אנית החבל הטעלעגראפי "גרייט איסטערן" – 1865
 9. מה יועילו תחבולות אנוש לעומת הים הגדול והנורא – 1865
 10. המצאה לתועלת גדולה ליורדי הים – 1869
 11. אניה מנייר – 1874
 12. אין עוד חולת הים – 1874
 13. הדאָק הגדול אשר לממשלת ארצות אשכנז – 1875
 14. התנינים בעלי זרועות – 1875
 15. תחבולות לאנשים ההולכים תחת המים – 1875
 16. כלי למדוד על ידו עומק הים – 1876
 17. מכונה כעמית למשוך אניות אשר נטבעו – 1876
 18. כלי תותח, טארפעדאס ואניות לובשי שריונים – 1876
 19. ידיעות העולם והטבע: הררי קרח – 1877
 20. גלגלי מים – 1877
 21. אנית האיל – 1877
 22. המצאה חדשה: אניה מפוצצת – 1877
 23. אור אלקטרי הנטוע על הספינה עצמה – 1878
 24. המאור לממשלת בלילה – 1878
 25. חולי הים (זעעקראנקהייט) – 1878
 26. הר לוהט השוחה בים – 1878
 27. אויבי קוי הטעלעגראף במצולות ים – 1879
 28. איש יהודי מהונגריא המציא מעגילה (שרויבע) – 1879
 29. תחבולה חדשה להוציא אניות נטבעות – 1879
 30. יורדי הים בדורות קדומים – 1881
 31. מכונה עלעקטרית מצאה משא נחושת בעומק היאור – 1881
 32. במצולות ים – 1885
 33. השקפה על תוצאות הטעכניק – 1886
 34. תרופה למחלת הים – 1886
 35. מדידת עומק הים – 1886
 36. אנית ניר – 1886
 37. תחבולות תופשי המשוט באיי המארשאללים 1887
 38. מאור החשמל מתחת למים – 1888
 39. המצאה חדשה: רעזאָנאפֿאָן – 1889
 40. טלגרמה עלעקטרית 1889
 41. תחבולה להפיל תרדמה על אניות האויב 1889
 42. אנית קיטור עשויה מאלומיניום 1891
 43. זועת הים 1892
 44. שמן על מים סוערים 1892
 45. אניות גומא על נהר הווייכסיל – 1893
 46. מכונת ה„הידעספאן“ – 1893
 47. לקרב המרוחקים 1894
 48. בשבח מרחצאות הים 1895
 49. המצאה חדשה ומועילה ליורדי הים 1895
 50. אניות חשמל – 1895
 51. אנית קיטור נושאת מרכבות מסע 1896
 52. מעיל לשחות בו – 1897
 53. עגלות קיטור מתחת למים – 1897
 54. חזות הים 1899
 55. מסע בים בתור תרופה – 1900
 56. המצאת אניה מפוצצת בכח העלעקטרי – 1900
 57. אגודה נגד מחלת הים – 1901
 58. תחבולה למחלת הים – 1902
 59. ארבע אניות מצריות נמצאו תחת חול המדבר – 1903
 60. פעולת מחלת הים על בעלי חיים שונים – 1903
 61. תולדות הספנות בים התיכון 1903
 62. בתי מרפא צפים על פני הים – 10 ביוני 1904
 63. מכונת הגלגל הקיטורי באניות – 1909
 64. המצאת הקאמפאס – 1909
 65. אנית השריון נתפוצצה כנראה ע"י קוי־אור „הרץ“ – 1915

מנהגים וטקסים ימיים

 1. ביקור מלכת בריטניא בשערבורג – 1858
 2. טקס חציית קו המשווה – 1862
 3. חנוכת האניה של הברון רוטשילד – 1886
 4. פרדיננד נסיך בולגריה – 1887
 5. אנית המגדל החדשה "קראָנפרינץ רודאָלף" – 1887
 6. ביקור הנסיכים הגדולים בפורט סעיד – 1888
 7. פגישת האדירים – 1888
 8. פגישת הקיסרים – 1888
 9. מסע יורש העצר יר"ה – 1891
 10. פגישת הקיסרים בנמל קיל – 1892
 11. חג התחלת בנין האניה "שטנדרט" – 1893
 12. ביקור הצי הרוסי בטולון – 1893
 13. השקת אנית מגן החוף "סניאבין" – 1894
 14. קיסר אשכנז בחיפה – 1898
 15. אניות הציד של קיסרי אשכנז ורוסיא – 1905
 16. מסע כבוד הדר מלכותם לאשכנז – 1901
 17. פגישת הקיסרים ברעוול – 1902
 18. הפרינץ היינריך באמריקה – 1902
 19. קבלת פני נשיא צרפת בקרוינשטאדט – 1902
 20. חג הימיה – 1902
 21. קבלת פני הספנים הגבורים – אפריל 1904
 22. הפלגת הקיסר אל הים הבאלטי – 1907
 23. האניה השולטנית "ארטורול" – 1909
 24. החג בקושטא – 1910
 25. הוד מלכותו השלטן בסלוניקו – 1911
 26. פגישת האיסקאדרה האמיריקאית – 1911

מסעות תגלית וחקר

 1. מסע רב החובל קרוזענשטערן בים הקרח – 1863
 2. מציאת ארץ חדשה – 1874
 3. הררי קרח – 1877
 4. שובם של נאנסען וארחת מרעיו ממסעם – 1896
 5. שיבת האניה „פראם“ – 1896
 6. מסע האורחה הבעלגית לציר הדרומי – 1899

נמלים ומסחר

 1. אניות-עשן מרוסלאנד לפאלען – 1857
 2. עיר הספינות – 17 באפריל 1857
 3. אבני נגף לאניות אצל אלכסנדריא – 1863
 4. ריב בין ענגלאנד ושפאניען בדבר סחורות אסורות – 1867
 5. התועבות הנוראות אשר יעשו סוחרי העבדים – 1872
 6. מסחר עבדים ושפחות – 1873
 7. נתפסה אניה עם עבדים – 1874
 8. תעלת זועץ – 1874
 9. הדאָק הגדול אשר לממשלת ארצות אשכנז – 1875
 10. נמל אלכסנדריה – 1877
 11. מסע ארץ הקדם – 1878
 12. עקבות החולירע בנמל טולון – 1884
 13. תעלת זועץ – 1886
 14. צי המתנדבים – 1886
 15. ולאדיבוסטוק – וצי המתנדבים 1886
 16. אנית קיטור מיוחדה להובלת נפט – 1887
 17. חברה למסע אניות קיטור בנהר דנעפר – 1887
 18. מערכה על פני מים רבים – 1889, 1890
 19. איסור מסחר העבדים דרך תוגרמה – 1890
 20. ספר ברית המסחר וחבור הדרכים – 1894
 21. לקרב המרוחקים – 1894
 22. אספת בעלי האניות בפטרבורג – 1895
 23. אנית קיטור נושאת מרכבות מסע – 1896
 24. סוחרי היער השולחים דוברות על פני הדניעפר – 1897
 25. החרמת אניות אשכנז במלחמת הבורים – 1900
 26. מעולם הספירות – 1901
 27. המשא ומתן בארץ ישראל – 1902
 28. פארט סעיד ותעלת זועץ – 1905
 29. לשאלת הנדידה דרך החוף הליבויאי – 1906
 30. מחאת ה"בחריים" בנמל ביירות – 1908
 31. שביתת המלחים – 1911
 32. היהודים וצי המתנדבים – 1912
 33. בתעלת סואץ – 23 באפריל 1915
 34. הצוללת העתידה תהיה אנית מסחר ענקית – 4 באפריל 1917

נמל חיפה

 1. תחרות אניות בחוף חיפה – 1893
 2. הבארון עדמונד די רוטשילד בחיפה – 1893
 3. סרסורי יפו – 1893
 4. קיסר אשכנז בחיפה – 1898
 5. בין החיים ובין המות – 1908
 6. נמל חיפה – 1909
 7. הים פשוט השתגע – 1912
 8. חוף יפו וחוף חיפה – 1913
 9. תכנית הנסיעה מטריאסט ליפו ולחיפה – 1913

נמל יפו

 1. המחרפים נפשם למות למען באקשיש – 1863
 2. פרנץ יוזף, קיסר אוסטריא, בנמל יפו – 1869
 3. ביקור הנסיך הגדול מרוסיא בנמל יפו – 1872
 4. תופשי המשוט הערביים בחוף יפו – 1873
 5. מקרה איום שקרה ביפו – 1873
 6. מעשה שקרה לאשה מבנות היהודים ביפו – 1873
 7. מסע מפארט-סעיד ליפו – 1878
 8. נמל יפו – 1881
 9. שתים עשרה נפשות גורשו מחוף יפו אל לב ים – 1886
 10. מלח נטרף במימי יפו – 1887
 11. סערה ביפו – 1888
 12. נמל יפו – 1889
 13. אסון האניה הרוסית "צ'יכאצ'וב" ביפו – 1891
 14. האניה הרוסית "צ'יכאצ'וב" טובעת על חוף יפו – 1891
 15. תפילה למען אניה רוסית הטובעת בים יפו – 1891
 16. אנית מלחמה על שרטון בחוף יפו – 1891
 17. הספנים הערבים בנמל יפו – 1891
 18. משפט בעלי הסירות ביפו – 1891
 19. רעת בעלי סירות הדוגה ביפו – 1891
 20. סערה ביפו – 1891
 21. אסון נורא קרה על חוף עירנו – 1892
 22. אסון בחוף יפו – 1892
 23. סער גדול בים יפו – 1893
 24. סרסורי יפו – 1893
 25. מיפו אל פארט סעיד – 1895
 26. ביקור אוניית הנוסעים „פוּרסט ביסמארק“ ביפו – 1896
 27. בעלי המשוט בנמל יפו – 1898
 28. נמל יפו – ינואר 1899
 29. נמל יפו – יוני 1899
 30. הבארון עדמונד רוטשילד ביפו – 1899
 31. שרות קבועה בים בין נמלי איטליה וסוריה 1900
 32. מיפו לפארט סעיד – 1905
 33. ביקור ראשי עדת ישראל באנית האדמיראל – 1907
 34. עולי רגל מוסלמים בנמל יפו – 1909
 35. אניה גדולה מארצות הברית בנמל יפו – 1909
 36. הצלה בחוף יפו – 1910
 37. תושית רב החובלים האוסטרי – 1910
 38. אניות מסע למהגרים מא"י – 1910
 39. מאכל כשר באניה רוסית – 1911
 40. סערה שלא היתה כמוה – 1911
 41. מהלך אניות הלויד האוסטרי – 1912
 42. הדאר ביפו – 1912
 43. חוף יפו וחוף חיפה – 10 בספטמבר 1913
 44. תכנית הנסיעה מטריאסט ליפו ולחיפה – 1913
 45. הודעה לעברים הבאים באניות לחוף יפו – 1913
 46. הסערה על הים ביפו – 26 באפריל 1914
 47. רשמי המלחמה ביפו – 9 באוגוסט 1914
 48. עזרה ליהודי פלשתינה באנית מלחמה אמריקנית – 25 במרץ 1915
 49. אניות אויבות בחופי סוריה וא"י בשנת תרע"ה – 7 במרץ 1927

סיפורי נוסעים

 1. נסיעה סביב כדור הארץ – 1862
 2. עמוד מים – 1862
 3. פליטי אניה סוערה – 1863
 4. עובר ארחות ימים – 1877
 5. מסע מפארט-סעיד ליפו – 1878
 6. תלונה דקה – 1886
 7. המות לא יפליא בין יהודי, נוצרי וישמעאלי – 1887
 8. קורות היוצאים לבראזיליא – 1891
 9. השמרו מבוא אל האניה "ווירגיניא" – 1891
 10. שֶׂכֶר המים בהדניעפר – 1894
 11. מיפו אל פארט סעיד – 1895
 12. אכזריות נוראה באניה אנגלית – 1897
 13. הנבלות אשר תיעשינה על אניות החברה "ליניע קאסטל" – 1897
 14. בעלי המשוט בנמל יפו – 1898
 15. פנקס יומי של נודד – 1904
 16. המסע באניות חברת האמבורג-אמריקה – 1905
 17. מכתב להזהיר את הרבים – 1909
 18. רובינזון קרוזה בדורנו – 1910
 19. הנסיעה האחרונה של ה"קרונפרינצסה צעציליא" – 1916

פנינים ושליית פנינים

 1. תולדות המינים הטבעיים: מרגליות – 1788
 2. תיבת המצולה – 1861
 3. משך הפנינים – 1861
 4. ציד הפנינים על האי ציילאן – 1862
 5. אוצרות תהום: פנינים – 1880
 6. ארבעים אניות ציידי פנינים ירדו במצולות – 1887
 7. מציאת הפנינים על חוף ציילאן – 1894
 8. דיגת הפנינים בארץ-ישראל – 1913
 9. דיגת הפנינים במימי ארצנו – 1914

פרפראות

 1. מעשה אשר לא יעשה – 1866
 2. התנין הגדול אשר בים – 1868
 3. מקרה מפחיד, לא יאומן כי יסופר – 1869
 4. דבר נפלא מאניה אחת – 1872
 5. פריצי חיות על מכסה האניה – 1874
 6. מעשה רצח איום מאד – 1874
 7. מעשה שקרה למלך איטליה בוונציה – 1875
 8. דברים עתיקים בעומק הים – 1875
 9. מקרה נפלא – 1876
 10. התנינים חובלי הים – 1877
 11. שגיאה אחת קטנה – 1877
 12. דבר הראוי להכתב בספר – 1878
 13. מקום שברי האניה "נטליה" – 1878
 14. שלום החתולים עם העכברים – 1879
 15. גניבה בלב הים – 1880
 16. אסירי מלכות ברחו מהאניה "תמר" – 1885
 17. נס להתנוסס – 1886
 18. שגעון קשה פחד מפיגו – 1887
 19. משוגע קפץ הימה – 1888
 20. אנית נושאת אבקת שריפה בעתלית – 1888
 21. רק הקיסר לבדו לא חת – 1890
 22. המלח שניצל משיני תנין הים – 1891
 23. קבור בבטן התנין ועוד רוח חיים בו – 1896
 24. עשרים נפוליון זהב בעקב הנעל – 1896
 25. מציאה במעמקי הים – 1899
 26. רובינזאהן החדש – 1899
 27. בעגלה ולא בזמן קריב – 1900
 28. רצח באניה "פרינץ קרל" – 1900
 29. הריגת נפש בעד פפירוסה – 1903
 30. תבת נח וספינות זמננו – 14 באוקטובר 1904
 31. אניות מיוחדות למכתבי עתים – 1 ביוני 1905
 32. שוד אניה בנמל פיראוס – 1910
 33. מאורע בלתי נעים בחוף פיריאו – 24 ביוני 1910
 34. סכסוך באניה אמריקנית – 1911

צוללות

 1. אנית התהום – 1872
 2. תחבולה למהר הנסיעה מפראנקרייך לענגלאנד – 1875
 3. אניה בלב ים – 1895
 4. אנית מפץ השטה מתחת למים – 1897
 5. עגלות קיטור מתחת למים – 1897
 6. סירות מתחת למים – 1904
 7. צלילת אניה תחתית אנגלית – 1912
 8. מות גבורים בעד המולדת – 1912
 9. אניות ההולכות מתחת למים – 2 באוקטובר 1914
 10. אניה תחת-מימית רוסית ברחה מאיטליה – 19 באוקטובר 1914
 11. הסירה תחת-המים – 8 בנובמבר 1914
 12. הסכנה מפני הסירות תחת המים – 25 בדצמבר 1914
 13. כחן של הסירות מתחת למים – 13 בינואר 1915
 14. תחת-מים גרמני נתקף ע"י אנית-טיול אנגלית – 16 במרץ 1915
 15. מלחמת התחתיות – 26 במרץ 1915
 16. מלחמת התחתיות – 14 באפריל 1915
 17. מפקד התחתית U-16 – יום 17 במאי 1915
 18. הצוללת U-9 בים הצפוני – 14 בנובמבר 1915
 19. הצוללת העותמנית "מסתג'יב" – 22 בנובמבר 1915
 20. הסכסוך בין אמריקה ואוסתריה בשל „אנקונה“ – 14 ו-19 בינואר 1916
 21. מאורע "באראלונג" – 17 בינואר 1916
 22. הממורנדום של ממשלת גרמניה ע"ד מלחמת הים – 13 בפברואר 1916
 23. פעולתן של התת-מימיות – 28 במרץ 1916
 24. שאלת הצוללות ותפקידן בעתיד הקרוב – 4 באפריל 1916
 25. שאלת הצוללות וספינות המסחר המזוינות – 14 באפריל 1916
 26. התת-מימית במצוקותיה – 25 ביוני 1916
 27. תת-מימיות בלי פריסקופים – 17 באפריל 1916
 28. התת מימיות הגרמניות הטביעו כאלף אניות עד היום – 2 באוגוסט 1916
 29. הצוללת המסחרית "דויטשלנד" – 24 באוגוסט 1916
 30. פוסטה בצוללות מסחריות – 12 בנובמבר 1916
 31. „הינדנבורג על הים“ – 30 בדצמבר 1915
 32. מלחמת הצוללות – 23 בינואר 1917
 33. מפלאות הצוללות – 22 בפברואר 1917
 34. האנגלים ומלחמת הצוללות – 21 במרץ 1917
 35. הצוללת העתידה תהיה אנית מסחר ענקית – 4 באפריל 1917
 36. תחתית אוסטרית הטביעה את הסיירת "ליאון גמבטה" – 17 במאי 1915

צלילה

 1. תיבת המצולה – 1861
 2. אוצרות בנבכי ים – 1870
 3. אנית התהום – 1872
 4. הצולל – 1874
 5. מכונה בעזרתה יוכל הטובע לצלול במים – 1875
 6. תחבולות לאנשים ההולכים תחת המים – 1875
 7. דברים עתיקים בעומק הים – 1875
 8. מכונות צלילה – 1876
 9. מכונה חדשה בשביל הצוללים – 1877
 10. סכנת הצוללים – 1878
 11. אוצרות על קרקע הים – 1878
 12. אוצרות זהב וכסף בקרקע הים – 1878
 13. תועלת הטעלעפהאן להצוללים – 1878
 14. איש בא במים – 1878
 15. מטמון במצולות ים – 1886
 16. תשעים אלף ליטרא שטערלינג בקרבת איי קאנארי – 1886
 17. צוללים התאבקו עם תמנון – 1887
 18. יורדי הים – 1888
 19. מציאה במעמקי הים – 1899
 20. אוצר על קרקע הים – 1911
 21. אמנת הטובע (אומנות הצלילה) – 1912
 22. האוצרות של תיטניק – 1912
 23. בגררה על קרקע הים – 1913

שודדי ים

 1. מלחמת בן המלך בטורפי ושוללי הים – 27 באוקטובר 1856
 2. מלחמת ההוללאנדים בשודדי הים של אטשין – 1873
 3. שודדי ים בארץ כינא – 1874
 4. שודדי ים מחינא התנפלו על אניה אשכנזית – 1876
 5. שודדי אניות בקאנאדא האנגלית – 1878
 6. שודדי ים באי סמותראקה – 1887
 7. איך נמלט הפרינץ וועלס משודדי ים – 1888
 8. שודדי הים בכינא – 1891
 9. עונשם של הפיראטים החינים – 1899
 10. משפט שודדי האניות בקערטש – 1901
 11. המלחמה בשודדי הים האדום – 1902
 12. מעשה תמוה של שוד על ספינה רוסית – 1906
 13. שוד בלב ים – 1907
 14. מלחמת הפורטוגיזים עם שודדי הים החינאים – 1910

תחיית הימאות העברית

 1. ספינת תֹרן לבית המזגיגה בתנטורה – 24 בספטמבר 1893
 2. דייגים מאסטראחאן אל חדרה – 24 בנובמבר 1912
 3. אנשי ים תנו לנו! – 19 בדצמבר 1912
 4. דייגים מבאקו בחדרה – 26 בדצמבר 1912
 5. בן־אב"י: השלך לחמך על פני המים – 29 בדצמבר 1912
 6. אנשי הים העברים בסלוניקי – 30 בדצמבר 1912
 7. הגרלה למען יסוד אנשי-ים – 1 בינואר 1913
 8. הישוב הימי בהתגשמותו – 6 בינואר 1913

מלחמות ימיות

מלחמת האופיום השנייה (1856–1860)

 1. מלחמת האדמיראל זיימאור בארץ חינא – 20 בפברואר 1857

מלחמת האזרחים האמריקאית (1861–1865)

 1. תקרית אנית הקיטור האנגלית "טְרֶנְט" – 13 בדצמבר 1861
 2. ריב בריטניא עם ממשלת ארצות הברית – 19 בדצמבר 1861
 3. החרפה אשר נעשתה לאנית בריטניא – 26 בדצמבר 1861
 4. הקרב בין אניות הנגב לאניות הצפון – 10 באפריל 1862
 5. הקרב בין "מעררימאק" ו"מאָניטאָר" – 1 במאי 1862
 6. מלחמת הים אצל חוף שערבורג – 13 ביולי 1864

מלחמת צרפת-פרוסיה (1871-1870)

 1. מלחמת צרפת ואשכנז בים הצפוני – 1870

מלחמת סין-צרפת (1875-1874)

 1. ריב צרפת וחינא בפוּ-טשוּ – 29 באוגוסט ו-1 בספטמבר 1884
 2. אבידות חינא בפוּ־טשוּ – 5 בספטמבר 1884

המלחמה העות'מאנית-רוסית (1878–1877)

 1. ממערכות המלחמה בדנובה – 16 במאי 1877
 2. ממערכות המלחמה בדנובה – 23 במאי 1877
 3. ממערכות המלחמה בדנובה – 6 ביוני 1877
 4. טארפעדאים במעמקי הדנובה – 15 ביוני 1877
 5. תגרת האניות אצל הסולינא – 27 ביוני 1877
 6. תחבולה להזהר מהמשחית הנורא "טארפעדא" – 27 ביוני 1877
 7. גבורת הלייטננט סקרידלוב – 27 ביוני 1877
 8. ממערכות המלחמה בבולגריא – 19 באוקטובר 1877

מלחמת האוקיינוס השקט (1879–1884)

 1. נכלי רצח בים – 1880

מלחמת ארה"ב-ספרד (1898)

 1. אבדן אנית המגן האמריקאנית "מאין" – 21 במרץ 1898
 2. ציי הממלכות – 28 במרץ 1898
 3. כבישת אנית המסחר הספרדית "בואינאווינטורא" – 28 באפריל 1898
 4. החוטפים – 2 במאי 1898
 5. מלחמת הים הראשונה אצל איי הפיליפינים – 4 במאי 1898
 6. תלגרמות ממלחמת ספרד ואמריקא – 6 במאי 1898
 7. על אשדות מאנילא – 15 במאי 1898
 8. האסונות אשר קרו לספרד בים – 15 במאי 1898
 9. המלחמה בסאנט-יאגה – 5 ביוני 1898
 10. הלייטנאנט-קאמאנדאנט מאריקס העברי – 28 ביוני 1898
 11. מפקד האניה הוא איש יהודי, יהודי ממש – 1 ביולי 1898

מלחמת רוסיה-יפן (1904–1905)

 1. על דבר המלחמה אצל פורט־ארטור – 12 בפברואר 1904
 2. פקודת הרוממות לחניכי צבא הספנים – 12 בפברואר 1904
 3. אבדן אניה טרנספורטית של מוקשי-נפץ – 14 בפברואר 1904
 4. תקון אניות המגן – 14 בפברואר 1904
 5. תחבולות המלחמה – 15 בפברואר 1904
 6. בדבר נושאת הפחים "יעניסיי" – 17 בפברואר 1904
 7. בדבר תפיסת אנית המסחר „שילקא“ – 22 בפברואר 1904
 8. התנפלות היאפאנים על הצי הרוסי – 23 בפברואר 1904
 9. קרב טשימולפא – 23 בפברואר 1904
 10. מעניני המלחמה – 24 בפברואר 1904
 11. כוחו של הצי היאפאני – 24 בפברואר 1904
 12. על שקרה לאניות „באיארין“ ו„יעניסיי“ – 25 בפברואר 1904
 13. פרטי ההתנגשות שהיתה בפורט ארטור – 25 בפברואר 1904
 14. על אניות הפחים של היפונים – 26 בפברואר 1904
 15. גבורתה הנמרצה של „רעטוויזאן“ – 26 בפברואר 1904
 16. מערכות המלחמה בפורט ארטור – 28 בפברואר 1904
 17. מטרות מלחמת הים של היאפאנים – 29 בפברואר 1904
 18. תלגרמות על ההתנפלות האחרונה על פורט ארטור – 1 במרץ 1904
 19. ערך מבואי הים במלחמה – 3 במרץ 1904
 20. התנפלות חדשה על פורט ארטור – 28 במרץ 1904
 21. על הלקח אניות מסחר בשבי – 28 במרץ 1904
 22. כבוד לגיבורי מלחמת הים ליד טשימולפא – 4 באפריל 1904
 23. ממקום מערכות המלחמה – 5 ו-8 באפריל 1904
 24. הנסיון השני לחסום את פורט ארטור – 11 באפריל 1904
 25. קבלת פני הספנים הגבורים – 12 באפריל 1904
 26. אבדת „פטרופאוולאווסק“ ו„באָיאַרין“ – 15 באפריל 1904
 27. על דבר מות האדמירל מאקאראוו – 17 באפריל 1904
 28. אדמיראל סקרידלוב – 18 באפריל 1904
 29. שיחה עם קונטר-אדמירל רוז'סטבנסקי – 19 באפריל 1904
 30. אובדן אנית השריון „פטרופבלובסק“ – 21 באפריל 1904
 31. "פטרופאוולובסקי" התפוצצה ותטבע – 22 באפריל 1904
 32. תלגרמה על אי-ההצלחה של צי האוקינוס השקט – 24 באפריל 1904
 33. על דבר הפחים היאפאנים בפארט ארטור – 27 באפריל 1904
 34. קבלת גיבורי קרב צ'מולפו בעיר הבירה פטרבורג – 1 במאי 1904
 35. הטבעת אנית המעבר "קינשו מארו" – 1 במאי 1904
 36. האסקדרא הוולאדיבוסטוקית – 2 במאי 1904
 37. התנפלות חדשה של היפונים על פורט ארטור – 5 במאי 1904
 38. גי החזיון בפורט-ארטור – 6 במאי 1904
 39. המעשים האחרונים ליד פורט-ארטור – 8 במאי 1904
 40. המזיקים המשוטטים – 8 ביוני 1904
 41. אניות המסחר שנתפשו על ידי היפונים – 10 ביוני 1904
 42. על הים – 23 ביוני 1904
 43. ע"ד הטבעת אניות המשא היאפאניות – 23 ביוני 1904
 44. פלוגת האניות הולאדיבוסטוקית אצל חופי יאפאן – 26 ביוני 1904
 45. מקרה אסון שקרה לאנית-המרוץ "באגאטיר" – 26 ביוני 1904
 46. יציאת האסקדרה הפורט-ארטורית – 4 ביולי 1904
 47. קרב הים הצהוב: תלגרמות של הצפירה – 15 באוגוסט 1904
 48. קרב הים אצל טשיפו (קרב הים הצהוב) – 21 באוגוסט 1904
 49. קרב מצר-הים הקוריאני – 22 באוגוסט 1904
 50. הקרב אצל פוסאן – 25 באוגוסט 1904
 51. הורדת הדגל מאנית השריון „צעסארעוויטש“ – 2 בספטמבר 1904
 52. ערך התלגרף בלי חוטי הברזל – 5 בספטמבר 1904
 53. האסקדרא הבאלטית – 13 באוקטובר 1904
 54. האסון בים הצפוני (תקרית דוגר בנק) – 28 באוקטובר 1904
 55. הפגע בין רוסיא ואנגליא בים הצפוני – 30 באוקטובר 1904
 56. קיצור תולדות המלחמה עד היום הזה – 2 באפריל 1905
 57. על פני הים – 19 במאי 1905
 58. על פני הים (קרב טסושימא) – 29 במאי 1905
 59. קרב טסושימא (התלגרמות האחרונות) – 30 במאי 1905
 60. מלחמה כבדה בין הצי היאפאני והצי הרוסי – 31 במאי 1905
 61. על פני הים – תלגרמות של הצפירה – 31 במאי 1905
 62. המשך המלחמה הגדולה בין הרוסים והיאפאנים על פני הים – 1 ביוני 1905
 63. מפלת הצי הרוסי בטסושימא – 2 ביוני 1905
 64. טסושימא: פרטי המלחמה שעל הים – 4 ביוני 1905
 65. קרב טסושימא: טעלעגראמים האחרונים – 4 ביוני 1905
 66. טלגרמות ע"ד מלחמת הים בטסושימא – 4 ביוני 1905
 67. פרטי השבי של רוז'סטבנסקי – 6 ביוני 1905
 68. עתידותנו מתחת למים – 8 ביוני 1905
 69. דמות המלחמה על הים – 16 ביוני 1905
 70. על טבע המלחמה בים – 23 ביוני 1905
 71. הודעת מפקד אנית המוקשים "גראזני" – 24 ביולי 1905

המלחמה האיטלקית-עות'מאנית (1911–1912)

 1. המלחמה בין טורקיה ואיטליה – 3 באוקטובר 1911
 2. המלחמה בין טורקיה ואיטליה – 4 באוקטובר 1911
 3. המלחמה בין טורקיה ואיטליה – 5 באוקטובר 1911
 4. איטליה בסוריה – 2 בנובמבר 1911
 5. לקיחת טריפולי ובנגאזי על ידי האיטלקים – 3 בנובמבר 1911
 6. במימי הארכיפלגוס – 13 בנובמבר 1911
 7. הרעשת חוף ביירוט – 26 בפברואר 1912
 8. אניות איטלקיות ירו על נמל ביירוט – 28 בפברואר 1912
 9. „ברברות“ האיטלקים עברה כל גבול – 6 במרץ 1912
 10. אניות שריון איטלקיות במימי ביירות – 2 בספטמבר 1912

מלחמת הבלקן הראשונה (1912–1913)

 1. דיגים יהודים מצילים תורקים ממות – 15 בנובמבר 1912
 2. גורל אנית המרוץ "האמידיה" אינו ידוע – 24 בנובמבר 1912
 3. "מלטה ואר" ! – 1913
 4. ביקור עורכנו ב„החמדיה“ – 1913
 5. אנית המרוץ הטורקית "האמידיה" – 1913
 6. ה"חמידיה" באלכסנדריה – 1913

מלחמת העולם הראשונה (1914–1918)

 1. מגפת הגרמנים על הים – 30 באוגוסט 1914
 2. עוד אניה אוסתרית נטבעה – 30 באוגוסט 1914
 3. הנצחון האנגלי הראשון בים – 1 בספטמבר 1914
 4. הכוחות הימיים של ממשלות אירופה במזרח הרחוק – 2 בספטמבר 1914
 5. המלחמה בים הצפוני, קרב הלגולנד – 2-3 בספטמבר 1914
 6. ה„קלאופטרה“ נטבעה ו„ברומברן“ נזוקה הרבה – 3 בספטמבר 1914
 7. כוחה של אנגליה – 8 בספטמבר 1914
 8. המלחמות בים – 24 בספטמבר 1914
 9. על הים – 14 באוקטובר 1914
 10. המלחמות על הים – 15 באוקטובר 1914
 11. על הים – 16 באוקטובר 1914
 12. אניה תחת-מימית רוסית ברחה מאיטליה – 19 באוקטובר 1914
 13. אבדות האנגלים והגרמנים באניות – 19 באוקטובר 1914
 14. על הים – 20 באוקטובר 1914
 15. על הים – 21 באוקטובר 1914
 16. על הים – 23 באוקטובר 1914
 17. על הים – 25 באוקטובר 1914
 18. על הים – 26 באוקטובר 1914
 19. הרעשת קטארו מתחילה שוב – 4 בנובמבר 1914
 20. ה„אמדן“ צללה עם כל מלחיה / 24 בספטמבר – 13 בנובמבר 1914
 21. האנגלים החריבו את ה"אמדן" וה"קניגסברג" – 15 בנובמבר 1914
 22. המלחמות על הים – 20 בנובמבר 1914
 23. המעשה האחרון של ה„אמדן“ – 20 בנובמבר 1914
 24. הרעשת נובורוסייסק בים השחור – 20 בנובמבר 1914
 25. על דבר ה"אמדן" – 25 בנובמבר, 7 ו-14 בדצמבר
 26. הצי התורקי באודיסה – 8 בדצמבר 1914
 27. פרטי המלחמה עם „געבען“ ו„ברסלוי“ – 9 בדצמבר 1914
 28. על הים – 11 בדצמבר 1914
 29. מערכה ימית חשובה (קורונל ואיי פוקלנד) – 15 בדצמבר 1914
 30. הסכנה מפני הסירות תחת המים – 25 בדצמבר 1914
 31. על הים השחור – 10 בינואר 1915
 32. על הים – 13 בינואר 1915
 33. אנית מרוץ רוסית בטריפולי הסורית – 19 בינואר 1915
 34. הרפתקאותיה של האניה „אינדרה“ / 19 בינואר 1915
 35. על הים – 7 במרץ 1915
 36. הרעשת הדרדנלים ע"י צי האויב – 8 במרץ 1915
 37. אבדן סיירת הסוחר החמושה "באיאנו“ – 14 במרץ 1915
 38. הרעשת הדרדנלים – 16 במרץ 1915
 39. תחת-מים גרמני נתקף ע"י אנית-טיול אנגלית – 16 במרץ 1915
 40. המלחמה בין תורקיה וממשלות ההסכמה – 17 במרץ 1915
 41. לאבדן אנית המרוץ „דרזדן“ – 17 במרץ 1915
 42. אבדות הצי המאוחד בדרדנלים – 21 במרץ 1915
 43. הנצחון בדרדנלים – 24 במרץ 1915
 44. שמחת ירושלם על הנצחון בדרדנלים – 24 במרץ 1915
 45. עזרה ליהודי פלשתינה באנית מלחמה אמריקנית – 25 במרץ, 2, 24 ו-26 במאי 1915
 46. מלחמת התחתיות – 26 במרץ 1915
 47. עוד פרטים ע"ד הרעשת הדרדנלים – 28 במרץ 1915
 48. פעולות המלחמה בים הבלטי – 1 באפריל 1915
 49. המלחמה על הים – 2 באפריל 1915
 50. פעולת האניות הרוסיות לגדירת מוקשים – 8 באפריל 1915
 51. אניות-המכולת האמריקניות – 9 באפריל 1915
 52. עוד פרטים ע"ד הרעשת הדרדנלים – 9 באפריל 1915
 53. אובדן אנית המרוץ "מג'ידיה" – 13 באפריל 1915
 54. מלחמת התחתיות – 14 באפריל 1915
 55. תנועה צבאית אנגלית באיי הים האגאי – 15 באפריל 1915
 56. מוקשי הגרמנים – 15 באפריל 1915
 57. הצי הרוסי בים השחור – 18 באפריל 1915
 58. אנית טראנספורט אנגלית השליכה עצמה על החוף – 19 באפריל 1915
 59. ספינה צרפתית אויבת על יד מרסין – 19 באפריל 1915
 60. התורקים מראים גבורה והצטינות – 21 באפריל 1915
 61. ההתקפה האחרונה נגד הדרדנלים – 21 באפריל 1915
 62. על הים – 22 באפריל 1915
 63. בתעלת סואץ – 23 באפריל 1915
 64. לחימה על נהר פרת – 25 באפריל 1915
 65. מעבר הדרדנלים – 25 באפריל 1915
 66. איפה הצי הגדול שלנו? – 26 באפריל 1915
 67. "הכרעת הדרדנלים היא כמעט בלתי אפשרית" – 26 באפריל 1915
 68. תחתית אנגלית נטבעה ע"י אוירון תורקי – 28 באפריל 1915
 69. פקודת אניה צרפתית לראש מלחי חיפה – 29 באפריל 1915
 70. אנית המכולת בשביל יהודי א"י הפליגה היום – 2 במאי 1915
 71. נזקיה של אנגליה – 3 במאי 1915
 72. תלגרמים מאת המשרד הצבאי העותמני העליון – 5 במאי 1915
 73. פעולות התרפיד התורקי „תמור חסאר“ – 9 במאי 1915
 74. התקפות האנגלים נגד מבצרי הדרדנלים נכשלות – 9 במאי 1915
 75. על הים – 9 במאי 1915
 76. אבדת האניה "לוזיטאניה" – 12 במאי 1915
 77. הצי הרוסי בורח מפני ה„יבוז“ – 14 במאי 1915
 78. הצי העותמני הטביע את אנית השריון „גולית“ – 17 במאי 1915
 79. מפקד התחתית U-16 – יום 17 במאי 1915
 80. תחתית אוסטרית הטביעה את הסיירת "ליאון גמבטה" – 17 במאי 1915
 81. על הטבעת „ויליאם פרי“ ו„לוזיטניה“ – 20 במאי 1915
 82. על אובדן אנית השריון הבריטית „גולית“ – 20 במאי 1915
 83. טביעת אנית השריון „פניימן“ („פוטיומקין“ לפנים) – 27 במאי 1915
 84. ע"ד האסון של "לוזיטניה" – 28 במאי 1915
 85. על חזית איטליה – 1 ביוני 1915
 86. אבדת "לוזיטאניה", סיפורו של עד ראיה – 9 ביוני 1915
 87. פעולת הצי האוסתרי מתחילה – הרצאה תלגרפית רשמית – 13 ביוני 1915
 88. מלחי ה„אמדן“ בקושטא – 13 ביוני 1915
 89. בדותות הגרמנים – 13 ביוני 1915
 90. הרוסים נכשלו בהתקפתם בים השחור – 14 ביוני 1915
 91. על הים – 15 ביוני 1915
 92. על הדרדנלים – 21 ביוני 1915
 93. להרעשת הקונסוליה הגרמנית בחיפה – 22 ביוני 1915
 94. תלגרמים מאת תחנת הצבא העותמנית הכללית – 24 ביוני 1915
 95. אבדן אניות – 27 ביוני 1915
 96. אבדן אניות – 4 ביולי 1915
 97. הרעשה ביפו – 19 באוגוסט 1915
 98. המלחמה נגד הדגל הגרמני – 6 בספטמבר 1915
 99. התפוצצות באוצר אבק השרפה של „בנדטו ברין“ – 4 באוקטובר 1915
 100. הצוללת U-9 בים הצפוני – 14 בנובמבר 1915
 101. הצוללת העותמנית "מסתג'יב" – 22 בנובמבר 1915
 102. „הינדנבורג על הים“ – 30 בדצמבר 1915
 103. שבויים על ידי צוללת – 31 בדצמבר 1915
 104. אניות אויבות בחופי סוריה וא"י בשנת תרע"ה – 7 במרץ 1927
 105. הסכסוך בין אמריקה ואוסתריה בשל „אנקונה“ – 14 ו-19 בינואר 1916
 106. מאורע "באראלונג" – 17 בינואר 1916
 107. נאומו של אנוור פאשה, וזיר המלחמה העותמני – 2 בפברואר 1916
 108. הדחליל של הצי האנגלי – 3 בפברואר 1916
 109. פרשת אנית הקיטור האנגלית „אפעם“  6 בפברואר 1916
 110. האניה האנגלית „אפהם“ נתפסה על ידי הגרמנים – 7 בפברואר 1916
 111. הצעיף על פני ה„מאֶעווע“ – 11 בפברואר 1916
 112. הצי הרוסי – 11 בפברואר 1916
 113. הממורנדום של ממשלת גרמניה ע"ד מלחמת הים – 13 בפברואר 1916
 114. אניות אנגליה וצרפת שנטבעו – 14 בפברואר 1916
 115. הד הקטסטרופה של ה"טובאנטיה" – 19 במרץ 1916
 116. פעולתן של התת-מימיות – 28 במרץ 1916
 117. הודעת האנגלים ע"ד הקרב עם "גרייף" – 28 במרץ 1916
 118. שאלת הצוללות ותפקידן בעתיד הקרוב – 4 באפריל 1916
 119. דרישה שהצי האנגלי יראה בפועל את כוחו – 10 באפריל 1916
 120. שאלת הצוללות וספינות המסחר המזוינות – 14 באפריל 1916
 121. אבדות הצי האנגלי – 17 באפריל 1916
 122. הנסיעה האחרונה של ה"קרונפרינצסה צעציליא" – 17 במאי 1916
 123. מלחמת הציים בים (קרב יוטלנד) – 4 ביוני 1916
 124. נצחון הצי הגרמני (קרב יוטלנד) – 4 ביוני 1916
 125. הד מלחמת הים (קרב יוטלנד) – 6 ביוני 1916
 126. התת-מימית במצוקותיה – 25 ביוני 1916
 127. בדבר אבדן ה„מערקור“ – 26 ביוני 1916
 128. התת מימיות הגרמניות הטביעו כאלף אניות עד היום – 2 אוגוסט 1916
 129. פוסטה בצוללות מסחריות – 12 בנובמבר 1916
 130. מלחמת הצוללות – 23 בינואר 1917
 131. המלחמה על הים – 28 בינואר 1917
 132. מפלאות הצוללות – 22 בפברואר 1917
 133. אבדות ההסכמה באניות מסחר – 1 במרץ 1917
 134. צי המלחמה האמריקני – 17 במרץ 1917
 135. האנגלים ומלחמת הצוללות – 21 במרץ 1917
 136. אנית המרוץ העוזרת הגרמנית "מוֹבֶה" – 26 במרץ 1917
 137. פעולות הצי התורקי במלחמת העולם הראשונה – 2 בפברואר 1927

ציי מלחמה

הצי האוסטרו-הונגרי

 1. מלחמה כבדה אצל האי ליסא – 1866
 2. אנית המגדל החדשה "קראָנפרינץ רודאלף" – 1887

הצי המלכותי האיטלקי

 1. מלחמה כבדה אצל האי ליסא – 1866
 2. חנוכת צי איטאלקי – 1891
 3. המלחמה בשודדי הים האדום – 1902
 4. אניות שריון איטלקיות במימי בירות – 1912

הצי המלכותי האיראני

 1. צי השאך הפרסי – 1889

הצי האמריקאי

 1. היהודים העובדים בצי האדיר האמיריקאני – 1896
 2. הלייטנאנט-קאמאנדאנט מאריקס העברי – 1898
 3. אבדן אנית המגן האמריקאנית "מאֶין" – 1898
 4. החקירה בדבר אבדן האניה „מֵיין“ – 1898
 5. דרייפוס האמריקני בראשית המאה – 1899
 6. אנית מגן שקעה לקרקע הנמל – 1902
 7. פגישת האיסקאדרה האמיריקאית – 1911
 8. צי המלחמה האמריקני – 1917

הצי הארגנטיני

 1. אנית הלימוד „פרעזידענט סארמיענטא“ – 1902

הצי המלכותי הבריטי

 1. אניות איבה בריטאניות לקיסר מחינא – 1863
 2. נהמת הכפיר הבריטאני באלכסנדריא – 1882
 3. הרעשת אלכסנדריה מן הים – 1882
 4. אסירי מלכות ברחו מהאניה "תמר" – 1885
 5. אנית קטור היותר גדולה עד כה – 1887
 6. טביעת אנית המגן "ויקטוריה" – 1893
 7. אסון האניה "ראפידאן" – 1899
 8. אניות חדשות באנגליא – 1901
 9. תגברת ההזדיינות באנגליה – 1904
 10. המיניסטריון דרדנוט – 1911
 11. נאום צ'רצ'יל על עניני הצי האנגלי – 22 במרץ 1912
 12. אנגליה בים התיכון – 16 באוגוסט 1912

הצי הקיסרי הגרמני

 1. אשכנז בים – 1899
 2. המיניסטריון דרדנוט – 1911
 3. „הינדנבורג על הים“ – 30 בדצמבר 1915
 4. להתפטרותו של האדמירל טירפיץ – 19 במרץ 1916

הצי הקיסרי היפני

 1. מות גבורים בעד המולדת – 1912

הצי הקיסרי הסיני

 1. אניות איבה בריטאניות לקיסר מחינא – 1863
 2. קידוש אניה חינאית חדשה בחוף שטעטטין – 1883
 3. הצי החינאי – 1911

הצי העות'מאני

 1. "מוקאדאמיא חאיר" – 1873
 2. חסרון הכסף של ממשלת השולטאן – 1876
 3. אנית מלחמה תוגרמית טבעה בחופי יאפאן – 1890
 4. יציאת הצי התורקי מהנמל לתרגיליו – 1909
 5. האניה השולטנית "ארטורול" – 1909
 6. החג בקושטא – 1910
 7. הצי העותמני בביירות – 1911
 8. הוד מלכותו השלטן בסלוניקו – 1911
 9. הצי העותומני והיהודים – 1911
 10. ביקור עורכנו ב„החמדיה“ 1913
 11. "מלטה ואר" ! – 1913
 12. אנית המרוץ הטורקית "האמידיה" – 1913
 13. ה"חמידיה" באלכסנדריה – 1913
 14. הצי התורקי בתחילת מלחמת העולם – 1 בפברואר 1927
 15. פעולות הצי התורקי במלחמת העולם הראשונה – 2 בפברואר 1927

הצי הצרפתי

 1. אנית מלחמה על שרטון בחוף יפו – 1891
 2. קבלת פני נשיא צרפת בקרוינשטאדט – 1902
 3. המהפכה במארוקו – 1903

הצי הקיסרי הרוסי

 1. האניה הנפלאה "פופוב" – 1875
 2. מסע יורש העצר יר"ה – 1891
 3. אבדן אנית המגן "רוסאלקא" – 1893
 4. חג התחלת בנין האניה "שטנדרט" – 1893
 5. ביקור הצי הרוסי בטולון – 1893
 6. השקת אנית מגן החוף "סניאבין" – 1894
 7. האסון באנית המגן "סיסוי וליקי" – 1897
 8. "הנסיך פאטעמקין" ו"רוסלקא" התנגשו זו בזו – 1901
 9. הורדת האניה החדשה "אצאקאוו" – 1902
 10. לאן הולכים כספי העם – 1907
 11. המיניסטריון דרדנוט 1911
 12. הצי הרוסי – 11 בפברואר 1916
 13. טביעת אנית מלחמה רוסית – 1913

המרד באוניית הקרב "פוטיומקין"

 1. המאורעות באנית-השריון "הנסיך פוטיומקין" – 5 ביולי 1905
 2. הידיעות בדבר האניה „פאטעמקין“ – 7 ביולי 1905
 3. טעלעגראמים בדבר האניה „פאטעמקין“ – 7 ביולי 1905
 4. המרידה ברוסיא – 7 ביולי 1905
 5. המרידה בין האניות הרוסיות – 7 ו-14 ביולי 1905
 6. אחרית "פאטומקין" ומאורעותיו – 9 ביולי 1905
 7. על דבר הכנעת "פוטומקין" – 12 ביולי 1905
 8. אחרית "פוטומקין" –12 ביולי 1905
 9. שיחה עם אנשי "פוטומקין" – 19 ביולי 1905
 10. המעשה בהספינה הרוסית "פוטומקין" – 21 ביולי 1905
 11. על אובדן אנית השריון „פניימן“ („פוטיומקין“ לפנים) – 27 במאי 1915

ים וספנות בעיתוני היישוב, 1948-1917

אגודות ספורט ימיות

 1. חגיגת הפלוגה הימית של בית"ר – 23 ביוני 1929
 2. עמנואל טובים / כיבוש הים – 26 בספטמבר 1930
 3. „דולפין“ בחיפה – 7 באפריל 1931
 4. בית"רי הים בביירות – 18 במאי 1931
 5. עמנואל טובים / מתל אביב לביירות בסירה „בית"ר“ – 3 ביוני 1931
 6. חנוכת תחנת הצלה של אגודת יורדי ים "זבולון" – 13 במרץ 1932
 7. התחרות שחייה בנמל חיפה – 31 באוקטובר 1932
 8. חנוכת ספינת מפרשים ע"ש חיים ארלוזורוב – 8 באוקטובר 1933
 9. ספינת המפרשים „ארלוזורוב“ של מפא"י הולכת לאיבוד – 13 באוגוסט 1934
 10. ד"ר מ' גורביץ / היקיצה הימית – 19 במאי 1937

איגודי ימאים

 1. הסתדרות הספנים הארצישראליים – 6 בספטמבר 1925
 2. דרושה מלחות עברית בשפה עברית – 20 באוקטובר 1925
 3. אגודת פועלי הים בחיפה – 7 בספטמבר 1932
 4. נוסדה בתל אביב אגודת ימאים עברים – 20 בדצמבר 1932
 5. אגודת עובדי ים בהסתדרות הכללית – 22 במרץ 1935
 6. נוסדה אגודת עובדי-ים עברים – 7 באפריל 1935

איתמר בן אב"י

 1. [אנשי ים תנו לנו! – 19 בדצמבר 1912]
 2. [השלך לחמך על פני המים – 29 בדצמבר 1912]
 3. מסביב לימנו – 31 במאי 1920
 4. לשאלת דייגי סלוניקי  – 8 במרץ 1927
 5. איתמר בן־אב"י / בית הספר הימי „זבולון“ – 6 במאי 1932
 6. איתמר בן־אב"י / אדישותנו הימית – 16 במאי 1935

אניות וספינות ארצישראליות

 1. חנוכת האניה העברית „החלוץ“ – 19 בדצמבר 1919
 2. אנית „החלוץ“ נטרפה בחוף יפו ­– 22, 23, 24 בפברואר 1921; 9 ביוני 1921
 3. מיפו לנמל סעיד באניה העברית „החלוץ“ – 8 ו-9 במרץ 1921
 4. סירות מוטור בשביל הפועלים היהודים בא"י – 30 באוקטובר 1921
 5. על אניות ארצישראליות יתנוסס הדגל הבריטי – 25 בדצמבר 1927
 6. "גוזל" בנמל יפו – 10 ביוני 1931
 7. עוד נסיון בעבודות ים – 1 במרץ 1933
 8. ספינת המוטור „קרולה“ הגיעה לחיפה – 20 בנובמבר 1933
 9. שמענו ש„דורה“ ו„קרולה“ מניפות גם את דגל הנאצים –  16 ביולי 1934
 10. האניה העברית „עתיד“ – 25 ביולי 1934
 11. שרות האניה היהודית „תל אביב“ – 27 בנובמבר 1934
 12. אנית הלויד הימי הארצישראלי שובתת מחוסר דגל – 27 בדצמבר 1934
 13. לבוא האניה „תל-אביב“ – 13 בינואר 1935
 14. חנוכת האניה „הר ציון“ – 13 בפברואר 1935
 15. חנוכת האניה „תל אביב“ – 26 בפברואר 1935
 16. עוד אניה לחברה יהודית – 5 במרץ 1935
 17. דברי שטנה ולעג על האניה „תל אביב“ – 14 במרץ 1935
 18. תנועת האניות העבריות בחיפה – 16 באפריל 1935
 19. דרישת שלום מהנוסעים לקונגרס באניה „תל אביב“ – 13 באוגוסט 1935
 20. החרמת האניה תל-אביב – 26 באוגוסט 1935
 21. במפעלי הספנות העברית – 7 בנובמבר 1935
 22. 18 שנה לספינה „החלוץ“ – 28 במאי 1936
 23. ד"ר מ' גורביץ / היקיצה הימית – 19 במאי 1937
 24. „רחף“ – ספינה ראשונה ל„נחשון“ – 4 ביוני 1937
 25. „קדמה“ מתכוננת למסעה הראשון – 27 במאי 1947

אניות נוסעים

 1. ההתחרות של הגרמנים בהעברת הנוסעים המהגרים – 4 בינואר 1921
 2. תודה עמוקה לחברת האניות קונרד-ליין – 13 באפריל 1921
 3. הנסיעה עלתה לנו ביוקר ובכל זאת סבלנו – 24 ביוני 1921
 4. „לויתן“, מלכת האוניות האמריקניות – 17 ביולי 1923
 5. „פרזידנט ארתור“, האניה היהודית הראשונה – פברואר-מרץ 1925
 6. „פרזידנט ארתור“ בחיפה – מרץ-אפריל 1925
 7. „פרזידנט ארתור“ עוגנת בפעם השלישית בחופנו – אוגוסט 1925
 8. חברת „אמריקן פלשתין ליין“ פשטה רגל – ספטמבר 1925
 9. אניות לוקס מיפו לניו־יורק – 30 באוגוסט 1927
 10. ההתחרות בבנין ענקי-ים  – 28 בפברואר 1929
 11. אוניית פאר בחוף יפו – 2 ביולי 1931
 12. חנוכת האניה „ירושלים“ של לויד טריאסטינו – 21 במרץ 1934
 13. באניה „איטליה“ שהביאה עולים אירע אסון – 29 במרץ 1934
 14. אנית הטיול הגרמנית „דרזדן“ טבעה – 21 ביוני 1934
 15. חנוכת האניה „קווין מרי“ – 27 בספטמבר 1934
 16. רב החובל היהודי אומברטו שטיינדלר – 25 בדצמבר 1934
 17. חנוכת האניה „גליל“ של לויד טרייסטינו – 7 במרץ 1935
 18. ה„רקס“ לרגלי הכרמל – 13 במרץ 1935
 19. נשף באניה „פלשתינה“ – 19 במרץ 1935
 20. האניה „קושצ'ושקו“ הגיעה לחיפה / 23 באוקטובר 1935
 21. השריפה באנית הנוסעים האיטלקית „אוסוניה“ – 30 באוקטובר 1935

אנשי ים

 1. „זאב הים“ במפרץ חיפה – 31 במרץ 1931
 2. יובלו של קברניט יהודי (אומברטו שטיינדלר) – 11 במרץ 1934
 3. באניה „איטליה“ שהביאה עולים אירע אסון – 29 במרץ 1934
 4. רב החובל היהודי אומברטו שטיינדלר – 25 בדצמבר 1934
 5. לבוא האניה „תל-אביב“ (רב חובל רוזנטל) – 13 בינואר 1935
 6. לוסי בורכרד – 3 באפריל 1935
 7. ראש השנה בספינה „גליליה“ – 4 באוקטובר 1935
 8. אלברט באלין, ידידו של הקיסר – 20 בנובמבר 1935
 9. זאב פרנקפורטר, קפיטן להפלגות רחוקות – 28 במרץ 1937

אסונות ימיים ותאונות ימיות

 1. מצבה על הים ביפו – 19 באוגוסט 1919
 2. אסון האניה „סְפֵּי“ ליד תל יוניס – 7 במרץ 1920
 3. אסון אנית המשא של חיל המתנדבים הרוסי – 12 במרץ 1920
 4. אנית „החלוץ“ נטרפה בחוף יפו ­– 22, 23, 24 בפברואר 1921; 9 ביוני 1921
 5. אנית עולי רגל נשרפה וטבעה – 6 באפריל 1924
 6. אנית מפרש יהודית טבעה על יד עכו – 15 במאי 1925
 7. צוללת אמריקנית טבעה – 29 בספטמבר 1925
 8. התפוצצות עצומה בנמל בירות – 1 בנובמבר 1925
 9. ברכה ותודה למלחי ה„פרזידנט רוזוולט“ – 2 בפברואר 1926
 10. אסון גדול בים השחור – 1 ביוני 1926
 11. רב החובל טאווא אבד – 24 בנובמבר 1926
 12. שריפה באניה ההולנדית „מאסטאן“ – 5 בדצמבר 1926
 13. אסון אנית הנוסעים „פרינציפסה מאפאלדה“ – אוקטובר-נובמבר 1927
 14. הצוללת האמריקאית S-4 טבעה, אנשיה אבדו – 19 בדצמבר 1927
 15. מלחמת ההצלה בלב-ים של התת-מימית הנטבעת – 11 בינואר 1928
 16. אסון האניה השוודית „ציטוס“ – 26 במרץ 1928
 17. צוללת איטלקית טבעה על אנשיה – 8 באוגוסט 1928
 18. טבעה הצוללת הצרפתית "אונדין" – 14 באוקטובר 1928
 19. 122 אבדו בים: אסון האניה „וסטריס“ – 18-15 בנובמבר 1928
 20. יצאו להציל וטבעו – 18 בנובמבר 1928
 21. סודי הספינות „מרי סלסט “ ו„קוּבנהבן“ – 15 בספטמבר 1930
 22. אנית החילוץ האיטלקית „ארטיליו“ התפוצצה וטבעה – 9 בדצמבר 1930
 23. אסון אנית הנוסעים "אוברון" – 21 בדצמבר 1930
 24. אסון ספינת הנהר „ס"ט פיליבר“ – 17 ביוני 1931
 25. אניה עלתה על שרטון בחוף סידני עלי – 8 בפברואר 1932
 26. אסון השריפה באניה „ג'ורג' פיליפאר“ – 18 במאי 1932
 27. איך אבדה „אטלנטיק“ – 8 ו־18 בינואר 1933
 28. ספינה עברית נזרקה לחוף – 14 במרץ 1933
 29. אניות נטרפות בים יפו – 25 ו-28 בפברואר 1934
 30. אסון טרגי באניה „איטליה“ בנסיעתה לארץ ישראל – 13 ו-18 במרץ, 12 ביוני 1934
 31. באניה „איטליה“ שהביאה עולים אירע אסון – 29 במרץ 1934
 32. היכן האניה „עמנואל“? – 29 במאי 1934
 33. אנית הטיול הגרמנית „דרזדן“ טבעה – 21 ביוני 1934
 34. שריפה באניה „מורו קאסטל“ – 9, 11 ו-17 בספטמבר 1934
 35. אסון השריפה באניה „מורו-קאסטל“ – 12 ו-13 בספטמבר 1934
 36. 62 קורבנות של סופות ים – 18 בדצמבר 1934
 37. אסון אוניית הנוסעים והמשא „מוֹהוֹק“ – 28 ו-29 בינואר 1935
 38. לפרשת הספינה „עמנואל“ – 30 במאי 1935
 39. השריפה באנית הנוסעים האיטלקית „אוסוניה“ – 30 באוקטובר 1935

בית הספר הימי "זבולון"

 1. איתמר בן־אב"י / בית הספר הימי „זבולון“ – 6 במאי 1932
 2. תכנית לבית הספר הימי הראשון בארץ – 19 בספטמבר 1932
 3. עמנואל טובים / על „הצעד הראשון“ לתחיה הימית העברית – 26 בספטמבר 1932
 4. מ. גורביץ / בית הספר הימי לא דוחק את הספורט הימי – 4 באוקטובר 1932
 5. מלונדון לעזרת „זבולון“ – 8 בנובמבר 1932
 6. 5 שנים לביה"ס הימי „זבולון“ – 17 באוגוסט 1936
 7. ד"ר מ' גורביץ / היקיצה הימית – 19 במאי 1937

בית הספר הימי בחיפה

 1. יש ליסד בית־ספר ימי בחיפה – 2 ביולי 1929

בית הספר הימי בצ'יוויטווקיה

דיג

ועדת המים ביפו

 1. חלוצי המים – 11 ביוני 1919
 2. "אגודת המים ביפו" – 2 ביולי 1919
 3. עבודת המים ותורתם בארץ ישראל – 2 ביולי 1919
 4. עבודת המים בארץ – 31 באוגוסט 1919
 5. כפר ימי עברי – 3 בספטמבר 1919
 6. דו"ח פעולות ועדת המים – 5 במאי 1920
 7. ארץ ישראל הימית – 1 ביוני 1920
 8. בדבר חברת אסדות וספנות חופית א"י – 1 ו-3 ביוני 1920
 9. חינוך ימי-לאומי נחוץ לנו – 9 באוגוסט 1920
 10. שיעורים לסיפון – 24 באוגוסט 1920
 11. באגודת המים – 25 במרץ 1925
 12. תקווה להצלחת אגודת המים – 14 באוגוסט 1927
 13. ד"ר מ' גורביץ / היקיצה הימית – 19 במאי 1937

חבל ימי לישראל

 1. ליגה ימית עברית נוסדה בחיפה – 20 בספטמבר 1936
 2. באגודת עובדי הים בתל אביב – 14 באוקטובר 1936
 3. אבא חושי / מטרת הליגה הימית העברית – 18 באוקטובר 1936
 4. שלחו את הפרי באניות עבריות! – 20 באוקטובר 1936
 5. מה עושה הליגה הימית – 28 באוקטובר 1936
 6. נוסדה ליגה ימית בתל־אביב – 30 בנובמבר 1936
 7. לאופייה של הליגה הימית – 9 בדצמבר 1936
 8. הליגה הימית ודרכי עבודתה – 21 בדצמבר 1936
 9. כינוס הליגה הימית העברית באניה „הר-ציון“ – 9 ביוני 1937
 10. עם הכינוס הימי הראשון של הליגה הימית העברית – 10 ביוני 1937
 11. הכינוס של „חבל ימי לישראל“ – 11 ביוני 1937

חברות ספנות וקווי אוניות

 1. נוסדה חברת אסדות וספנות חופית ארצישראלית – 13 בפברואר 1920
 2. בדבר חברת אסדות וספנות חופית א"י – 1 ו-3 ביוני 1920
 3. אושרה חברת אסדות וספנות חופית א"י – 8 ביוני 1920
 4. חברת אסדות וספנות חופית א"י – 15 בדצמבר 1920
 5. אניה עברית „קדימה“ בין אמריקה וא"י – 21 בינואר 1921
 6. חבורי אניות בין אמריקה ובין א"י – 31 בינואר 1921
 7. חברת אסדות וספנות: "שנוררות" או חלוציות? – 28 בינואר ו-6 בפברואר 1921
 8. הפלגת אניות מניו-יורק לארץ ישראל – 22 בפברואר 1921
 9. הסכם ההסתדרות הציונית עם הלויד הטריאסטי – 22 מרץ 1921
 10. חברת אניות „חיים מצא“ – 15 ביולי 1921
 11. Zion National Steam Navigation Co, מרסיי – 26 באוגוסט 1921
 12. אנית הקיטור העברית „אדית“ – 27 באוקטובר 1921
 13. סירות מוטור בשביל הפועלים היהודים בא"י – 30 באוקטובר 1921
 14. שרות אניות מאנגליה לא"י – 17 בינואר 1922
 15. הלויד הבלגי התחיל לשרת את חופי ארצנו – 12 במאי 1922
 16. „פרזידנט ארתור“, האניה היהודית הראשונה – פברואר-מרץ 1925
 17. „פרזידנט ארתור“ בחיפה – מרץ-אפריל 1925
 18. שרות מיוחדת של אניות־משא להעברת העולים – 10 ביולי 1925
 19. „פרזידנט ארתור“ עוגנת בפעם השלישית בחופנו – אוגוסט 1925
 20. דרך אניות חדשה מפולין לא"י – 17 באוגוסט 1925
 21. חברת „אמריקן פלשתין ליין“ פשטה רגל – ספטמבר 1925
 22. מרד המלחים הרוסיים באניה המצרית „קוסטי“ – 1927
 23. חנוכת קו אניות פולין-א"י – 1 עד 3 באוקטובר 1933
 24. אניה חדשה ללויד טריאסטינו – „תל אביב“ / 8 במרץ 1934
 25. חנוכת האניה „ירושלים“ של לויד טריאסטינו – 21 במרץ 1934
 26. חברת-אניות עברית חדשה – 18 ביולי 1934
 27. לויד ימי ארצישראלי – 13 באוגוסט 1934
 28. שרות אניות ישר בין המזרח הרחוק וא"י – 2 בספטמבר 1934
 29. שרות האניה היהודית „תל אביב“ – 27 בנובמבר 1934
 30. אנית הלויד הימי הארצישראלי שובתת מחוסר דגל – 27 בדצמבר 1934
 31. ייסוד חברת א"י לספנות בע"מ – 4 בינואר 1935
 32. האם לויד טרייסטינו נלחם בספנות העברית? – 20 ו-28 בפברואר 1935
 33. מסיבת לויד טרייסטינו לעתונאים – 4 במרץ 1935
 34. חנוכת האניה „גליל“ של לויד טרייסטינו – 7 במרץ 1935
 35. דברי שטנה ולעג על האניה „תל אביב“ – 14 במרץ 1935
 36. חרם על חברת הספנות האיי"ת – 15 במרץ 1935
 37. נשף באניה „פלשתינה“ – 19 במרץ 1935
 38. וייצמן ללויד טרייסטינו – 28 במרץ 1935
 39. ראשי הציונות נגד הספנות העברית – 31 במרץ 1935
 40. מחאת חברת א"י לספנות – 1 באפריל 1935
 41. לוסי בורכרד – 3 באפריל 1935
 42. קו ימי נוסף „אדריאטי–ארצישראלי“ – 11 ביוני 1935
 43. החרמת האניה תל-אביב – 26 באוגוסט 1935
 44. האניה „קושצ'ושקו“ הגיעה לחיפה / 23 באוקטובר 1935
 45. במפעלי הספנות העברית – 7 בנובמבר 1935
 46. אלברט באלין, ידידו של הקיסר – 20 בנובמבר 1935
 47. חברות אניות ארצישראליות – 28 בנובמבר 1935
 48. קו אניות בודאפשט–א"י / 14 ביולי 1936
 49. ההסתדרות ייסדה חברה למפעלי ים – 28 במרץ 1937
 50. איך הקימה לה שווייץ צי מסחרי – 8 בנובמבר 1946

חברת „נחשון“

 1. ההסתדרות ייסדה חברה למפעלי ים – 27 במרץ 1937
 2. „רחף“ – ספינה ראשונה ל„נחשון“ – 4 ביוני 1937
 3. „סנפיר“ – ספינה שנייה ל„נחשון“ – 15 ביוני 1937

ים כנרת

 1. חברת אניות הקיטור על הכנרת – 10 בספטמבר 1919
 2. תנועת האניות בים כנרת – 31 במרץ 1921
 3. סירת הקיטור של הממשלה נשרפה – 17 ביוני 1921
 4. חברת ספינות „נורדוי“ בים כנרת – 23 באוגוסט 1921
 5. השגחה טובה על סירות הקיטור בטבריה – 13 בספטמבר 1921
 6. בחברת האניות על ים כנרת – 16 באוקטובר 1921

מדע וטכניקה

 1. לקוטב הצפוני באניה תחת-מימית – 15 במאי 1931
 2. צוללת הקוטב „נאוטילוס“ / 5 ביוני – 2 באוקטובר 1931
 3. צוללות, טביעתן והצלתן – 28 ביולי 1932
 4. דליקות תכופות בצי המסחר הצרפתי – 26 בינואר 1933
 5. נגד מחלת־הים – 8 באוגוסט 1934
 6. גז לאזעקת נוסעי האניה בשעת שריפה – 16 בינואר 1935
 7. מחרשה תת-מימית – 15 באוקטובר 1935
 8. קרני מוות וסירות תת-מימיות – 12 במרץ 1936

נמל חיפה

 1. תנועת האניות בחופי א"י וסוריה – 29 ביוני 1919
 2. תנועת האניות בחוף יפו ובחוף חיפה – 29 ביולי 1919
 3. עבודת פחמים בחוף חיפה – 11 בפברואר 1921
 4. הספנים הערבים לא מורידים עולים בחוף חיפה – 6 ביולי 1921
 5. לבנין נמל חיפה – 14 בדצמבר 1927
 6. לקראת בניית הנמל בחיפה – 10 בספטמבר 1928
 7. התנהגות הספנים הערבים ביפו ובחיפה – 11 בנובמבר 1928
 8. הדגל הציוני הורד – 10 במרץ 1930
 9. „זאב הים“ במפרץ חיפה – 31 במרץ 1931
 10. נמל חיפה בבנינו – 15 במאי 1932
 11. אגודת הספנים הערבים השתתפה עם הספנים היהודים – 22 במאי 1932
 12. נמל חיפה ייפתח בשנה הבאה – 8 ביוני 1932
 13. ביקור בנמל חיפה – 8 ביולי 1932
 14. אגודת פועלי הים בחיפה – 7 בספטמבר 1932
 15. התחרות שחייה בנמל חיפה – 31 באוקטובר 1932
 16. קורס מלחים מוסמכים בנמל חיפה – 24 בינואר 1933
 17. שביתת כתפי הים הערביים בנמל חיפה – 24 בינואר, 30 במרץ 1933
 18. נמל חיפה ייפתח היום בלי חגיגות – 31 באוקטובר 1933
 19. לתולדות נמלה החדש של חיפה – 31 באוקטובר 1933
 20. חנוכת הנמל בחיפה – 1 בנובמבר 1933
 21. חוברות נאציות בנמל חיפה – 7 בינואר 1934
 22. בנמל חיפה – 30 בינואר 1934
 23. הצפיפות בנמל חיפה ותוצאותיה – 5 במרץ 1934
 24. מהנעשה והנשמע בנמל חיפה – 26 בפברואר 1935
 25. להכשרת בעלי מקצוע בנמל חיפה – 6 במרץ 1935
 26. בחוף תל-אביב ובנמל חיפה – 4 בנובמבר 1936
נמל יפו, 1937. מקור: ויקישיתוף.

נמל יפו

 1. תנועת האניות בחופי א"י וסוריה – 29 ביוני 1919
 2. תנועת האניות בחוף יפו ובחוף חיפה – 29 ביולי 1919
 3. הורדת עולים בחוף יפו – 23 בדצמבר 1919
 4. שיט האניות בחוף יפו – 7 בינואר 1920
 5. השמירה על מטען האניה „רוסלן“ לא היתה כסדרה – 14 בינואר 1920
 6. קבלת הנציב העליון בנמל יפו – 2 ביולי 1920
 7. ביקור הנציב העליון באונייה "קיסר הודו" ביפו – 13 באוקטובר 1920
 8. שביתת המלחים הערבים ביפו – 8 במאי 1921
 9. הספנים הערביים ביפו והממשלה – 22 ביוני 1921
 10. חכוכים תדיריים בין הערביים והיהודים בנמל יפו – 8 ביולי 1921
 11. חקירת חוף יפו לשם בנין נמל – 26 בינואר 1925
 12. שערוריית הנמל והמכס ביפו – 10 בספטמבר 1925
 13. ביקור הקיסר האוסטרי בנמל יפו לפני 56 שנה – 17 בנובמבר 1925
 14. אניות מלחמה איטלקיות בנמל יפו – 25 בדצמבר 1925
 15. רבה העבודה בנמל יפו – 15 בפברואר 1926
 16. התנהגות הספנים הערבים ביפו ובחיפה – 11 בנובמבר 1928
 17. תיקוני הנמל ביפו – 27 במרץ 1930
 18. בנמל יפו – 10 ביוני 1931
 19. אוניית פאר בחוף יפו – 2 ביולי 1931
 20. רצח בנמל יפו – 23 באוגוסט 1931
 21. שינויים בשכר הטעינה והפריקה בנמל יפו – 21 בינואר 1932
 22. מפרשית שהפליגה מפיראוס ליפן נגזלה בנמל יפו – 6 בספטמבר 1932
 23. ספינה עברית נזרקה לחוף – 14 במרץ 1933
 24. „סטילה“, אניה מיוחדת להובלת פרי, תפליג מיפו – 7 בינואר 1934
 25. עתידנו על הים – 26 באפריל 1934
 26. שובר גלים חדש בנמל יפו – 3 ביוני 1934
 27. נמל יפו חשוב מנמל ביירות – 18 ביולי 1934
 28. תסיסה ביפו – 20 במאי 1936
 29. יפו ביום פריקת האניה הראשונה בתל-אביב – 20 במאי 1936
 30. מרידת ספני יפו במסיתיהם – 20 במאי 1936
 31. תסיסה גדולה בקרב ספני יפו – 20 במאי 1936
 32. דוד בן-גוריון / העמדה שכבשנו בים – 27 בנובמבר 1936
 33. ספני יפו ניסו לעכב אניה – 19 באוקטובר 1936

נמל עכו

 1. ספינה טעונה פרדות וחמורים טבעה ליד עכו – 28 באפריל 1930
 2. צפיפות בנמל עכו – 30 במאי 1935
 3. נמל עכו יורחב – 17 בפברואר 1936
 4. נמל מסחרי בעכו או בקרית חיים? – 10 במרץ 1936
נמל תל אביב מן האוויר, 1949. מקור: ויקישיתוף.

נמל תל־אביב

 1. ויהי בתל-אביב נמל – 20 במאי 1936
 2. עגינת האניה הראשונה בחוף תל-אביב – 1936
 3. נמל תל-אביב נולד, למזל טוב! – 20 במאי 1936
 4. תסיסה ביפו – 20 במאי 1936
 5. בחוף תל-אביב היום – 20 במאי 1936
 6. יפו ביום פריקת האניה הראשונה בתל-אביב – 20 במאי 1936
 7. בחוף תל-אביב – 4 ביוני 1936
 8. חוף תל-אביב ועתידותיו – 10 ביוני 1936
 9. צוררים מפזרים כזבים על נמל תל אביב – 28 ביוני 1936
 10. בחוף תל-אביב – 17 באוגוסט 1936
 11. סיכויי נמל תל-אביב – 24 באוגוסט 1936
 12. עלילה שפלה על נמל תל־אביב – 8 בספטמבר 1936
 13. אין לשוב לנמל יפו – 14 באוקטובר 1936
 14. באגודת עובדי הים בתל אביב – 14 באוקטובר 1936
 15. ספני יפו ניסו לעכב אניה – 19 באוקטובר 1936
 16. יציקת קיר המגן בנמל תל-אביב – 20 באוקטובר 1936
 17. תעשיית הסירות בתל-אביב – 28 באוקטובר 1936
 18. בחוף תל-אביב ובנמל חיפה – 4 בנובמבר 1936
 19. „דבר“ בנמל תל-אביב – 19 בנובמבר 1936
 20. חצי שנה לנמל תל-אביב – 26 בנובמבר 1936
 21. דוד בן-גוריון / העמדה שכבשנו בים – 27 בנובמבר 1936
 22. עם מלאת שנה לנמל תל-אביב – 19 במאי 1937

סיפורי נוסעים

 1. הפלגה באנית הנוסעים „קורפירסט“ / 14 במאי 1920
 2. מיפו לנמל סעיד באניה העברית „החלוץ“ – 8 ו-9 במרץ 1921
 3. זאב ז'בוטינסקי / באניה לאפריקה הדרומית – 7 במאי 1931
 4. איתמר בן אב"י / מסיפורי הים – 22 בנובמבר 1934

פרפראות

 1. גנבת ששים אלף לירה – 2 במרץ 1921
 2. שודדי ים בסירות מתחת למים – 24 ביוני 1921
 3. מברחת מכס – 16 בנובמבר 1924
 4. משפטו של רב החובל דז'ונס – 3 בפברואר 1927
 5. מוסוליני גואל עתיקות רומא – 15 באפריל 1927
 6. רובינזונים – 11 במאי 1927
 7. רב חובל גרמני אינו חפץ להציל טובעים פולנים – 24 ביולי 1927
 8. נרדם בפורט סעיד והתעורר באנגליה – 31 באוקטובר 1927
 9. רשמי מסע לאגם נמי – 12 באוקטובר 1930
 10. סודי הספינות „מרי סלסט “ ו„קוּבנהבן“ – 15 בספטמבר 1930
 11. באניה מבריחה יי"ש – 19 ביולי 1932
 12. אוצרות קורח בלב הים – 11 במאי 1933
 13. חתונה באניה „גליל“ – 4 באפריל 1935
 14. מתה גיבורת הים אוגניה מארה – 10 בספטמבר 1935
 15. ספינות תועות – 15 באוקטובר 1935
 16. צללה לחפש זהב ומצאה את אשרה – 6 בנובמבר 1935
 17. מסעדה בסירה תת-מימית – 1 באוקטובר 1935
 18. רב חובל בתפקיד מיילדת – 29 בספטמבר 1936

צוללות

 1. מעשה גבורה של צוללת בריטית – 24 באוקטובר 1927
 2. הצוללת האמריקאית S-4 טבעה, אנשיה אבדו – 19 בדצמבר 1927
 3. מלחמת ההצלה בלב-ים של התת-מימית הנטבעת – 11 בינואר 1928
 4. צוללת איטלקית טבעה על אנשיה – 8 באוגוסט 1928
 5. נמשתה צוללת בריטית שטבעה ב-1919 בים הבלטי – אוגוסט–ספטמבר 1928
 6. טבעה הצוללת הצרפתית "אונדין" – 14 באוקטובר 1928
 7. אמצאה גרמנית בים – 27 במרץ 1930
 8. לקוטב הצפוני באניה תחת-מימית – 15 במאי 1931
 9. צוללת הקוטב „נאוטילוס“ / 5 ביוני – 2 באוקטובר 1931
 10. צוללות, טביעתן והצלתן – 28 ביולי 1932

ציי מלחמה

 1. תקציב הימיה הבריטית – 16 במרץ 1924

צלילה

 1. אוצרות במצולות ים – 31 ביולי 1925
 2. מלחמת ההצלה בלב-ים של התת-מימית הנטבעת – 11 בינואר 1928
 3. נמשתה צוללת בריטית שטבעה ב-1919 בים הבלטי – אוגוסט–ספטמבר 1928
 4. ניסיון נועז למשות את מטען „לוזיטניה“ – 19 בפברואר 1932
 5. עוד נסיון בעבודות ים – 1 במרץ 1933
 6. אוצרות קורח בלב הים – 11 במאי 1933
 7. מטמון במצולות ים – 12 ביוני 1933
 8. המלחמה נגד המוות על קרקע הים – 26 ביוני 1933
 9. אוצרות „לוזיטניה“ – 5 באוגוסט 1934
 10. צללה לחפש זהב ומצאה את אשרה – 6 בנובמבר 1935

„רוסלן“

 1. האניה הרוסית „רוסלן“ – 26 בדצמבר 1919
 2. השמירה על מטען האניה „רוסלן“ לא היתה כסדרה – 14 בינואר 1920
 3. עשור לבוא עולי "רוסלאן" – 3 בדצמבר 1929

שודדי ים

 1. מעשה שוד בים השחור – 2 ביוני 1920
 2. מעשה גבורה של צוללת בריטית – 24 באוקטובר 1927

*  *  *