ז

לחיפוש מהיר בעמוד הקישו: Ctrl + F

זְאֵב יָם (sea-dog, seadog): כינוי ליורד־ים עז־נפש ורב־עלילות.

זְבוֹרָאי (ballast heaver): בימים עברו, פועל הטוען זבורית אבנים או חצץ באוניות. בלטינית: saburrarius. >> זְבוֹרִית. [איור]

זְבוֹרִית (ballast): תוספת משקל של חול, אבנים, חצץ או מטילי ברזל בתחתית כלי שיט, כדי לייצבו או כדי לשנות את השופע והשוקע שלו. >> נֵטֶל (מֵי נֵטֶל).

– זְבוֹרִית שֶׁל בַּרְזֶל (kentledge): גושי ברזל מוארכים, מעוצבים במיוחד, המונחים לאורך השדרון משני צדדיו. = מְטִילֵי זְבוֹרִית, עֵקֶל [בלשון חז"ל]. >> זְבוֹרִית.

זִבֵּר, זיבר [מיושן] (to ballast) >> טָעַן זְבוֹרִית.

זִגְזֵג, זיגזג [סלנג] (to tack, to go about): ייאמר על ספינת מפרשים המחליפה מפנים לסירוגין בעת שיט במעלה הרוח, ועל כן נעה בתנועות זיגזג. = גִּלְסֵס [סלנג], פָּקַם. >> שָט בְּמַעֲלֵה הָרוּחַ.

זֶה בְּצַד זֶה (abreast): צד אל צד, אחד במקביל לשני, דופן מול דופן. >> שׁוּרַת חָזִית, מוּל הָרָחְבִּית.

זוֹדְיָאק (Zodiac): [סלנג מיושן] כינוי לסירת גומי מתנפחת. על שם החברה הצרפתית Zodiac המייצרת סירות מסוג זה. = סִירַת גּוּמִי.

זוֹט (catch): [לשון חז"ל] השק הארוך בתחתית הַחֵרֶם (מין רשת דייגים) בו נאספים הדגים שנלכדו.

זוֹטוֹ שֶׁל יָם: [לשון חז"ל] (א) קרקעית הים הנחשפת עם נסיגת הגלים; (ב) דברים שהשליך הים אל החוף; (ג) שפל, גאות, גאות ושפל. >> כְּרִית.

זוֹעֵף, ים זועף (very high): דרגה 8 (מתוך 10) בסולם דוגלס למצב הים. גובה הגלים 9.00–14.00 מ'. >> סֻלַּם דּוֹגְלַס, סֻלַּם בּוֹפוֹרְט.

זְחִיָּה, זחייה (sway): תנועת המעתק לצדדים, הלוך וחזור, של אונייה בים. ההיפך מהתחבטות. [איור]

זְחִיל (limber hole): חור מעבר בחיזוקי הרוחב של תחתית ספינה (או של מכל), המאפשר למי השיפוליים לזרום עד תומם אל עוקת המשאבה. >> מַזְחִילָה. [איור]

זָפַף (to pay): [לשון התלמוד] מרח זפת לאטימה.

זֶפֶת (pitch): חומר שחור ודביק ששימש באוניות ובסירות עץ לאטימת סדקי לוחות הגוף לאחר שמולאו בנעורת, ולהגנה על לוחות הגוף שמתחת למים מפני תולעי אניות וצמדה. הזפת בתקופת המפרשים הייתה תערובת של עטרן (tar) וטרפנטין גולמי (crude turpentine). את הזפת חיממו בסיר (tar pot) כדי שתהפוך לנוזלית ומרחו בעזרת סחבת חוטים (mop) מחוברת לקצה מקל. >> עִטְרָן, נְעֹרֶת, סֶדֶק.

מָרַח זֶפֶת [על סדקי הלוחות] (to pay a seam). >> זָפַף.

זָקָן [סלנג] (fouling) >> צִמְדָּה.

זָקַף (to peak, to trip): הגביה גף, סקריה או דֵּרִיק באלכסון לתורן. >> מַזְקֵף.

זָקַף מָשׁוֹט (to peak the oar): העמיד משוט בניצב לרצפת הסירה, כשלהבו מתנוסס באוויר. >> פְּקֻדוֹת חֲתִירָה (דַּגֵּל־שׁוֹט).

זָקֵף (bollard, bitt), זְקֵפִים (זוג זקפים – bitts, mooring bitts) : עמוד קצר וחסון על סיפונה של אונייה וגם על מזח או רציף, המשמש לקשירת חבלי הרתיקה והעגינה של כלי השיט. = זְקֵפֵי רְתִיקָה (זוג), פִּיתָּה [ברציף, סלנג]. [איור]

– זָקֵף חֶבֶל הַחַכָּה, זָקֵף הַחַכָּה (loggerhead): זקף חסון בירכתי סירת לווייתנים, מחובר לשדרית, סביבו כרכו את חבל חכת הלווייתן. >> חֶבֶל הַחַכָּה. [איור]

– זְקֵפֵי כַּנֶנֶת הָעֹגֶן, זקפי כננת העוגן (windlass bitts, carrick bitts): באוניות מפרשים מסחריות מעץ – זוג עמודי עץ חסונים שנשאו את כננת העוגן הידנית. [איור]

– זְקֵפֵי סִפּוּן הַקָּדְמָה, זקפי סיפון הקדמה (forebitts, fore bitts): זוג זקפים ליד כננת העוגן בחרטום. = זְקֵפֵי הַחַרְטוֹם.

– זְקֵפֵי עֲגִינָהזְקֵפֵי הָעֲגָנִים, זקפי העוגנים (riding bitts): באוניות מפרשים מלחמתיות – זוג עמודי עץ נמוכים וחסונים בחלק הקדמי של סיפון התותחים התחתון, מלפנים לתורן הקדמי ומול חורי חבל העוגן, אליהם נקשרו חבלי העוגנים כשהאונייה עמדה על עוגן. מ-1820 לערך, אז החלו להשתמש בשרשרות עוגנים מברזל, ציפו את הזקפים בחיפוי ברזל. [איור]

– זְקֵפֵי רְתִיקָה (mooring bitts): זקפים על הסיפון לקשירת חבלי רתיקה. >> חֶבֶל רְתִיקָה. [איור]

זֵר הַרֹאשׁ (head rope): חבל התפור לשפה העליונה של מפרש רוחבי כדי לחזקו. >> חֶבֶל שׁוּלַיִם. [איור]

זֵר הַשָּׂפָה (leech rope): חבל התפור לשוליים הצדדים של מפרש רוחבי כדי לחזקו. >> חֶבֶל שׁוּלַיִם. [איור]

זֵר הַתַּחְתִּית (foot-rope, footrope): חבל התפור לשפה התחתונה של מפרש רוחבי כדי לחזקו. >> חֶבֶל שׁוּלַיִם. [איור]

זְרוֹע אֲוִיר שֶׁל הַצִּי, זרוע אוויר של הצי (Fleet Air Arm): אחד מחמשת ה"אגפים" העיקריים של הצי המלכותי הבריטי, האחראי להפעלת כלי הטיס של הצי.

זְרוֹעַ הַמָשׁוֹט (loom): חלק המשוט שבין הצוואר לידית (מן המלגז פנימה). >> יָדִית הַמָּשׁוֹט.

זְרוֹעַ הַסְּקַרְיָה (yard arm, yardarm): כל אחד משני קצות הסקריה באוניית מפרשים בעלת מעטה רוחבי. אמצע הסקריה נקרא "צוואר", כל אחד מקצותיה – "זרוע", והחלק שבין הצוואר והזרוע – "כתף".

– זְרוֹעַ הַסְּקַרְיָה הָרָאשִׁית (main yardarm): זרוע הסקריה התחתית של התורן הראשי.

זְרוֹעַ הָעֹגֶן, זרוע העוגן (arm): חלק העוגן דמוי זרוע, שבקצהו כף הננעצת בקרקעית. [איור]

זְרִיזָה בְּסִיבוּבִים מוּל הָרוּחַ (handy, quick in stays): ייאמר על אוניית מפרשים קלת־תנועה ותמרון, העוברת במהירות את גזרת הרוח הנגדית בעת סיבוב מול הרוח. >> סִיבוּב מוּל הָרוּחַ, עֲצֵלָה בְּסִיבוּבִים מוּל הָרוּחַ.

זֶרֶם הַגֵּאוּת (flood, flood current, flood stream): תנועת מים אופקית הנוצרת בזמן הגאות, אז פני המים עולים. כיוונו הפוך לזרם השפל.

זֶרֶם הַשֵּׁפֶל (ebb, ebb current, ebb stream): תנועת מים אופקית הנוצרת בזמן השפל, אז המים נסוגים. כיוונו הפוך לזרם הגאות.

זֶרֶם מוֹעֲדִי (tidal current, tidal stream): תנועת מים אופקית הנוצרת כתוצאה מהעלייה ומהירידה של מפלס הים בגאות ובשפל. זרמים מועדיים נוצרים באוקיינוסים, ליד החופים, במפרצים ובשפכי נהרות. >> זֶרֶם הַגֵּאוּת, זֶרֶם הַשֶׁפֶל, מוֹעֵד יָם.

– זֶרֶם מוֹעֲדִי גְּלָאִי, זֶרֶם גְּלָאִי (lee tide): בשיט מפרשים – זרם של גאות או שפל שכיוונו ככיוון הרוח, והוא נע אל עבר צדה הגלוי לרוח של האונייה. (כיוון הזרם הוא הכיוון שאליו הוא נע, בניגוד לכיוון הרוח, שהוא הכיוון שממנו היא באה.) >> זֶרֶם מוֹעֲדִי, צַד הַגְּלִי, טְרִידַת זֶרֶם.

– זֶרֶם מוֹעֲדִי חֲסָאִי, זֶרֶם חֲסָאִי (tide under the lee): בשיט מפרשים – זרם של גאות או שפל המנוגד לכיוון הרוח, והוא נע אל צדה החסוי מרוח של האונייה. (כיוון הזרם הוא הכיוון שאליו הוא נע, בניגוד לכיוון הרוח, שהוא הכיוון שממנו היא באה.) >> זֶרֶם מוֹעֲדִי, צַד הַחֲסִי, טְרִידַת זֶרֶם.

זֶרֶם עַרְבֹּלֶת, זרם ערבולת, עַרְבֹּלֶת (eddy, eddy current): תנועה חצי־מעגלית של מים הנוצרת כתוצאה מהתנגשות זרם במכשול כלשהו, כמו עמודי מזחים; ערבולות יכולות להיווצר גם במפגש בין שני זרמים שכיוונם מנוגד.


עדכון אחרון: 18 במאי 2023. אין לעשות במילון שימוש שאינו הוגן ללא רשות מפורשת.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s