ג

גֵּאוּת (rising tide, flood tide): תופעת העלייה (ולאחריה הירידה) המחזורית הקבועה של גובה פני הים, הנוצרת ע"י השפעת כוחות המשיכה של היָּרֵחַ והשֶּׁמֶשׁ על כדור הארץ. >> שֵׁפֶל.

גֵּאוּת וָשֵׁפֶל (tides): תופעת העלייה והירידה המחזורית הקבועה בגובה פני הים, הנוצרת ע"י השפעת כוחות המשיכה של הירח והשמש. = [מיושן, מליצי] מוֹעֲדֵי הַיָּם, זוֹטוֹ שֶׁל יָם, כְּרִית.

גֵּאוּת שֶׁלְּאַחַר הַשֵּׁפֶל (turn of tide at low water): שעת החילוף המחזורי בין שפל לגאות, אז פני המים מתחילים לעלות.

גַּאלְיוֹט (galliot): ספינת משא דו־תורנית קטנה ממוצא הולנדי, בעלת חרטום וירכתיים מעוגלים ומערך מעטה דומה לזה של קֶֶטְשׁ: מפרש גף ראשי גדול ממדים ומפרש גף אחורי קטן ממנו במידה ניכרת. [איור]

גָּבְהִית, גובהית (hoist): ממד הגובה של דגל, המרחק האנכי משפתו התחתונה עד שפתו העליונה.

גְּדִיל (strand): מחלקי החבל: הסיבים שזורים לחוטים, החוטים שזורים לגדילים ושלושה או ארבעה גדילים שזורים לחבל. = עִקָּר. [איור]

גֵּוָה, גווה (hulk): גוף של אונייה ישנה ובלתי כשירה לשיט שהוסבה לשימוש אחר. מן גֵּו בלשון המקרא – גוף, קרוב אל גוויה. [איור]

גּוֹחָה (counter, fantail): חלק הירכתיים התלוי מעל קו המים מאחורי לוח ההגה. וביתר דיוק: קו הגוף הקשתי הנמתח ממזוזת ההגה עד קצה הירכתיים ויוצר את הירכתיים התלויות האלה. >> יַרְכְּתֵי גּוֹחָה. [איור] [איור]

גּוּלֶט (goélette): ספינת מפרשים מעץ בעלת שני תרנים או יותר ומעטה אורכי. מניפה מפרש גף גדול על כל אחד מתרניה ומפרשי קדמה משולשים, ולפעמים גם מפרש עילי רוחבי או מפרשי גף עיליים אורכיים. >> סְקוּנֶר.

גּ'וֹלִיבּוֹט (jolly boat, jollyboat): באוניות מפרשים במאות 18-19: סירת משוטים באורך 18 רגל, בעלת ליווח מרועף וירכתיים ישרות, ששימשה להסעת אנשים לחוף. באוניות סוחר הייתה תלויה בדרך כלל מדוויתות בירכתיים; בצי המלחמתי הייתה הקטנה שבסירות האונייה, והונעה על ידי 6 משוטים על שלושה ספסלים. [איור]

גּוֹנְדוֹלָה (gondola): סירת עץ ונציאנית מסורתית להסעת נוסעים בתעלות המים של העיר; מונעת על ידי משוט יחיד בירכתיה.

גּ'וּנְקָה (junk): כינוי לספינת מפרשים טיפוסית למימי המזרח הרחוק, ובמיוחד לספינת מפרשים סינית. [איור]

גּוּף (hull): מעטפת הלוחות של כלי שיט (דפנות, תחתית וסיפון) עם חלקי השלד שלו; ללא התרנים, המפרשים, המכונות, המנועים ושאר חלקי הציוד.

גּוֹרֵף פֶּחָמִים (coal trimmer): באוניות קיטור בימים עברו, עובד מכונה שהוליך במריצה פחמים ממגורת הפחם אל המסקה (חדר הסקת הדוודים). >> מַסִּיק. [איור]

גּוֹרֶרֶת (tug, tugboat, towboat): ספינה לגרירת כלי שיט בנמלים, בנהרות, בתעלות ובים הפתוח. = סְפִינַת גְּרָר. >> גָּרַר. [איור]

גּוֹרֶרֶת אוֹקְיָנוֹס, גוררת אוקיינוס (oceangoing tug): אונייה לגרירת כלי שיט ומתקנים ימיים הבנויה לחציית אוקיינוסים.

גֵּוַת כֶּלֶא, גוות כלא (prison hulk) >> אֳנִיַּת כֶּלֶא

גֵּוַת מָנוֹף, גוות מנוף (sheer hulk): אונייה ישנה ובלתי כשירה לשיט שחלקיה העליונים הוסרו והוסבה למנוף צף לשם התקנה ופירוק תורני אוניות. [איור]

גִּזְבָּר (purser): קצין באוניית סוחר האחראי על ענייני הכספים וניהול החשבונות של האונייה; כיום רק באוניות נוסעים. בעבר היה אחראי גם על מחלקת המשק. באוניות שלא היה בהן גזבר, כמו באוניות משא, נמסרה האחריות על מחלקת המשק ל־chief steward. >> כַּלְכַּל, כַּלְכַּל רָאשִׁי, עוֹזֵר כַּלְכַּל.

גֶּזַע הָעֹגֶן, גזע העוגן (shank, shaft): חלקו הישר והעבה של עוגן, בין הטבעת לזרועות. [איור]

גִּיג (gig, captain's gig): סירת משוטים צרה וארוכה בת 4-6 חותרים, עם חותר אחד לספסל ולמשוט. במאות 18-19 שימשה כסירת השירות האישית של מפקד אוניית מלחמה גדולה, כסירת נתב ועוד. ובהרחבה: סירת משוטים צרה ומהירה. [איור] [איור] [איור]

גִּיגִית פְּתִילֵי הַצָּתָה (match tub): דלי עץ, מלא עד מחציתו חול או מים, בו הוחזקו פתילי־הצמתה בוערים מוכנים לשימוש של תותחים נטעני־לוע. הפתילים היו תפוסים בחריצים בשולי הגיגית, כך שקצותיהם הבוערים רכנו מעל החול או המים וקצותיהם האחרים הונחו על הסיפון. [איור]

גִּיוּס בִּכְפִיָּה, גיוס בכפייה (impressment, press) >> גִּיוּס כָּפוּי

גִּיוּס כָּפוּי (impressment, press): לקיחת אנשים בכוח לשירות כמלחים בצי המלחמתי, ובמיוחד לצי המלכותי הבריטי בתקופת המפרשים. = גִּיוּס כָּפוּי. >> חֻלְיַת גִּיוּס בִּכְפִיָּה.

גִּישָׁה (approach): תמרון ההתקרבות של כלי שיט אל רציף, ספינה אחרת, מצוף, כלונס רתיקה וכדומה, כדי להיצמד או להירתק אליהם.

גַּלְגַּל (sheave): דסקית סובבת עם חריץ בהיקפה, להולכת החבל בתוך גלגלת. = גַּלְגַּל מְחֹרָץ. [איור]

גַּלְגִּלָּה, גלגילה, מ"ר גַּלְגִּלּוֹת, גלגילות (pulley block, block): מכשיר פשוט המורכב מגלגל סובב בתוך נרתיק, ומוליך חבל או כבל בתוך חריץ על היקפו. משמש לשינוי הכיוון של חבל, להרמת משאות בחבל ועוד. = מְגֻלָּה [מיושן]. >> גַּלְגֶּלֶת. [איור]

– גַּלְגִּלַת בַּרְזֶל, גלגילת ברזל (gin block) >> גַּלְגִלַת מִטְעָן.

– גַּלְגִּלַת מִטְעָן, גלגילת מטען ( gin block): כינוי לגלגילת מתכת, ובמיוחד לגלגילת ברזל הסובבת בתוך מסגרת דמוית צלב. = גַּלְגַּל מִטְעָן [מיושן], גַּלְגִּלַת מִטְעָן.

גַּלְגִּלָּה נִפְתַּחַת, גלגילה נפתחת (snatch block): גלגילה שהחבל מוכנס לתוכה דרך חריץ צדדי בנרתיק ולא מושחל פנימה כמו בגלגילות פשוטות. = מְגֻלָּה נִפְתַּחַת [מיושן]. [איור]

גַּלְגִּלַת נְקָבִים, גלגילת נקבים (deadeye, dead man's eye): מין "גלגילה" למתיחת רכסות התרנים וסָמוכות העורף באוניית מפרשים. בנויה מדיסקת עץ עבה עם שלושה חורים על פניה וחריץ בהיקפה. הגלגילה העליונה מחוברת לקצה התחתון של הרכסה, הגלגילה התחתונה מחוברת לשלשלת התורן, והמתיחה נעשית על ידי שרוך חבל חזק. [איור] [איור]

גַּלְגִּלַת עַיִן, גלגילת עין (bull's-eye): מין גלגילה להולכה או למתיחה של חלקי חיבל בספינת מפרשים. בנויה מדיסקת עץ עבה עם חור יחיד במרכזה וחריץ בהיקפה, ומחוברת בקליעת עין אל קצה החבל הנייח.

גַּלְגַּל הַהֶגֶה (steering wheel, wheel, helm): הֶתְקֵן בצורת גלגל במערכת ההיגוי של ספינה, באמצעותו שולט ההגאי על זווית לוח ההגה וכיוון הנסיעה. >> יָדִית הֶגֶה. [איור]

גַּלְגַּל הַצָּלָה (life buoy, life belt): מצוף בצורת גלגל להצלת חיים בים, הנזרק מסיפון כלי שיט אל אדם בסכנת טביעה.

גַּלְגַּל מְחֹרָץ, גלגל מחורץ (sheave) >> גַּלְגַּל

גַּלְגַּל מְשׁוֹטִים (paddle wheel) >> מְשׁוֹטָה

גַּלְגֶּלֶת, מ"ר גַּלְגָּלוֹת (block and tackle, tackle, purchase): מנגנון מכני המורכב משתי גלגילות או יותר וחבל או כבל המושחל דרכן. משמש להשגת רווח כוח כאשר משתמשים בכוח השרירים או בכננת להרמת משאות בחבל, למתיחת חבלי מפרשים וכדומה. = מַעֲרֶכֶת גַּלְגִּלּוֹת. >> גַּלְגִּלָּה, גלגילה. [איור]

– גַּלְגֶּלֶת פְּשׁוּטָה (single purchase, single whip, gantline) [איור]

– גַּלְגֶּלֶת פְּשׁוּטָה כְּפוּלָה (double whip) [איור]

גַּלֵּיאָה (galley): א) [מלטינית: galea] ספינת משוטים קלה ומהירה משלהי תקופת האימפריה הרומית, בעלת טור אחד של משוטים; שימשה לסיור ולשיטור. ב) [ביוונית־ביזנטית] שם נרדף לדְרוֹמוֹן, ספינת המשוטים המלחמתית הסטנדרטית בצי הביזנטי. ג) בהשאלה, בשפות אירופה: ספינת משוטים, בלא התייחסות מיוחדת לסוג מסוים או לתקופה מסוימת.

גַּלֵּיאָה גְּדוֹלָה (great galley): ספינת משוטים מסחרית ימי־ביניימית, גדולה מכל גליאות הסוחר האחרות בנות זמנה. ראשית הופעתה בוונציה בסוף המאה ה־13. הניפה שלושה מפרשים לטיניים, אך יכלה לנוע גם במשוטים, שהופעלו על ידי 75 חותרים בכל צד, שלושה חותרים למשוט. מאיטלקית: galea grossa. [איור]

גַּלֵּיאוֹן (galleon): אוניית מפרשים כבדת־חימוש בעלת שלושה או ארבעה תרנים מן המאות 16–17; נשאה מפרשים רוחביים על תרניה הקדמי והראשי ומפרשים לטיניים על האחורי והמאסף, ושימשה ללחימה ולמסחר גם יחד. מאיטלקית: galleone. [איור]

גַּלֵּיאָסָה (gallesse): ספינת משוטים מלחמתית וונציאנית מן המאה ה־16 חמושה בתותחים; בעלת 75 חותרים בכל צד, שלושה מפרשים לטיניים וסיפון מעל ראשי החותרים. [איור]

גַּלֵּיאָצָה (galleazza): 'גליאה גדולה', ספינת משוטים מסחרית וונציאנית גדולת ממדים, שהוסבה לשימוש מלחמתי וקָדמה לגליאסה. [איור]

גַּלֵּי גִּבּוּעַ, גלי גיבוע (swell): רצף של גלים ארוכים שאינם נשברים, אשר תנועתם הנמשכת היא תוצאה של רוחות שנשבו באותו אזור ודעכו או של רוחות המנשבות במרחק רב מן האזור.

גַּלֵּי חוֹף (surf): גלי ים או אוקיינוס הנשברים על החוף. = דֹּכִי, דְּכִי חוֹף.

גְּלִילָה (bolt of canvas): יריעה סטנדרטית של קנבס למפרשים (אורך: 39 יארד = 36 מ'). = גְּלִיל בַּד מִפְרָשִׂים.

גַּלֵּינֵי [לשון חז"ל, מיוונית: galéne] >> דִּמְמַת רוּחַ

גְּלִיף חַרְטוֹם (figurehead): באוניות מפרשים: פסל עץ מגולף בדמות בעל חיים או אדם המעטר את חרטומה של אונייה. = דְּמוּת הָרֹאשׁ [מיושן]. [איור]

גַּלֵּי שְׁתִי וָעֵרֶב (cross sea): גלי אוקיינוס שאינם מקבילים, אלא נעים בזווית זה ביחס לאחר.

גָּלַל מִפְרָשׂ (to furl): אסף וקשר מפרש אל הסקריה (מפרש רוחבי), אל המנור (מפרש אורכי) או אל היֶתֶר (חלוץ). >> קָפַל מִפְרָשׂ.

גֹּלֶם יַבָּשָׁה, גולם יבשה (landlubber) >> יָבָּשְׁתָּן

גַּלְס (tack; board, reach): בסירות ובספינות מפרשים: א) כל אחד מחילופי המפנה לסירוגין כששטים ברוח קדמית אל יעד במעלה הרוח; ב) קטע הדרך שעושה הספינה בין חילוף מפנה אחד לשני. מכאן: "גילסס", "לגלסס" ו"שיט בגלסים" – להחליף מפנים לסירוגין, לשוט בתנועות זיג זג. [סלנג, מרוסית: галс]. = מִפְקָם; לֶג [סלנג]. >> קֶטַע נָהָר. [איור]

גֻּלַּת הַתֹּרֶן, גולת התורן (masthead truck, mast truck) >> כַּפְתוֹר רֹאשׁ הַתֹּרֶן

גֻּלַּת רְכִיסָה, גולת רכיסה (toggle): קשר דקורטיבי בקצה חבל רכיסה, המשמש כמעצור ומונע ממנו להישמט מתוך הלולאה. >> חֶבֶל רְכִיסָה, כְּפִיס רְכִיסָה, לוּלְאַת רְכִיסָה. [איור]

גַּמְלָה (gangway, gangboard, gangplank): לוח עץ עבה או גישרון מיטלטל לירידת אנשים מספינה אל הרציף ולעלייה אליה, או למעבר אנשים מספינה לספינה. = כֶּבֶשׁ, גַּנְגְווֵי. >> סֻלַּם הַגַּמְלָה. [איור]

גַּנְגְוֵוי [סלנג] (gangway) >> גַּמְלָה

גְּנוֹנָה (awning): יריעת אברזין או אריג מפרשים מעל הסיפון הגלוי להגנה מפני קרני השמש. >> סִפּוּן גְּנוֹנָה. [איור]

גַּף (gaff): כלונס שאליו מחוברת השפה העליונה של מפרש אורכי מרובע, הנקרא בשל כך "מפרש גף". [איור]

גַּף הַדֶּגֶל (monkey gaff): באוניות מפרשים מלאות־מעטה: כלונס קצר בקצה התורן העילי, מעל מפרש הגף האחורי, להנפת הדגל הימי הלאומי. [איור]

גְּרוֹג (grog): רוּם מהול במים. על פי סברה נפוצה מן Old Grog, הכינוי שהדביקו מלחי הצי המלכותי הבריטי לאדמירל אדוארד וֶרְנוֹן, שנהג ללבוש מעיל ימאים מאריג גס הקרוי גְּרוֹגְרַם ובאוגוסט 1740 הורה למהול במים את הרוּם שהוקצב למלחים באוניות הצי.

גֶּרֶז (mortise, mortice): מגרעת מלבנית חצובה לחיבור שני חלקי עץ בשיטת שן ומגרעת. >> סִין וְגֶּרֶז.

גֵּרוּד זָקָן, גירוד זקן [סלנג] (graving, breaming; to bream) >> נִקוּי תַּחְתִית הָאֳנִיָּה, זָקָן.

גְּרִירָה (towing, towage, tow): משיכת כלי שיט בנמל או בים על ידי גוררת או ספינת חילוץ, והסעתו ממקום אחד למקום שני.

גָּרַר (to tow, to take in tow): נאמר על כלי שיט הסוחב אחריו בחבל או בכבל כלי שיט אחר. >> גּוֹרֶרֶת, סְפִינַת גְּרָר.

גְּרָר (tow): כלי שיט או עֶצֶם הנגרר על ידי כלי שיט אחר.

גָּרַר עֹגֶן, גרר עוגן (to drag an anchor): נאמר על כלי שיט שהעוגן שהוריד למים לא ננעץ בקרקעית, והוא סוחב אותו אחריו בעודו נע בכוח הרוח או הזרם. = סָחַב עֹגֶן.

גָּשׁוֹשׁ (sounding pole): [לשון חז"ל] מוט למדידת עומק המים בהתקרב הספינה אל החוף או בעת שיט במים רדודים. >> מוֹט מְדִידַת עֹמֶק. [איור]

גֶּשֶׁר (bridge, navigating bridge) >> גֶּשֶׁר הַפִּקוּד

גֶּשֶׁר הַפִּקּוּד, גשר הפיקוד (navigating bridge, bridge): המדור העליון בבית הגשר של אוניית קיטור או אוניית מנוע, ממנו נוהגים ומנווטים את האונייה. מקור השם באוניות הקיטור המשוטיות מן המאה ה־19 בהן הותקן גשרון לרוחבה של האונייה, מעל גלגלי המשוטות, ששימש כעמדת פיקוד. באמצע הגשר התנשא בית ההגה. = גֶּשֶׁר. >> סִפּוּן הָאַחְרָה (באוניות מפרשים). >> בֵּית הַגֶּשֶׁר. [איור]


עדכון אחרון: 2 במאי 2022. אין לעשות במילון שימוש שאינו הוגן ללא רשות מפורשת.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s