ה

הֶאֱרִיךְ חֶבֶל, הֶאֱרִיךְ שַׁרְשֶׁרֶת (to pay out, to veer): הגדיל את אורכו הפעיל של חבל; למשל, הגדיל את אורך חבל או שרשרת העוגן אשר במים, או הגדיל את אורכו של חבל רתיקה לרציף. >> קִצֵּר חֶבֶל, קִצֵּר שַׁרְשֶׁרֶת, שִׁחְרֵר חֶבֶל.

הַגַּאי (helmsman; בסירת משוטים תחרותית: coxwain): איש צוות האוחז בגלגל ההגה או במשוט ההגה בספינה או בסירה. = תּוֹפֵשׂ הֶגֶה [מיושן, מליצי], אִישׁ הַהֶגֶה [מיושן], תּוֹפֵשׂ מָשׁוֹט [מיושן]. >> רַב מַלָּח, מְפַקֵּד סִירָה.

הִגְדִּיל תִּפְרֹשֶׂת, הגדיל תפרושת (to make sail): הגדיל את השטח האפקטיבי של מפרשי סירה או אונייה על ידי התרת כל פתילי הצמצום או הנפת מפרשים נוספים, כדי להגביר את מהירותה. >> הִקְטִין תִּפְרֹשֶׂת, מִעֵט מִפְרָשִׂים.

הֶגֶה (rudder; helm, tiller): א) קיצור רווח של "לוּחַ הַהֶגֶה"; ב) קיצור רווח של "גַּלְגַּל הַהֶגֶה" או "יָדִית הַהֶגֶה". >> פְּקֻדּוֹת לַהֶגֶה.

הִגָּה, היגה את האונייה (to steer): אחז בהגה והוליך את האונייה בכיוון הרצוי. = נִהֵג אֶת הָאֳנִיָּה. >> הִנְחָה אֶת הָאֳנִיָּה.

הִגִיעַ לְ־ (to fetch): ייאמר על ספינת מפרשים המגיעה למקום מסוים.

הִגִיעַ לְיַּבָּשָׁה, הִגִיעַ לְחוֹף (to make the land, to make a landfall): ייאמר על אוניית מפרשים או השטים בה ברגע התגלות היבשה, לאחר זמן רב שלא נראתה לעין, לרוב בסיומו של מסע ארוך. = רָאָה יַבָּשָׁה לָרִאשׁוֹנָה. >> הִתְקָרֵב לַיַּבָּשָׁה.

– to make a good landfall פירושו להגיע לנקודה ביבשה שאליה תכננת להגיע ואליה ניווטת את האונייה.

הַגָּעָה לְיַבָּשָׁה, הַגָּעָה לְחוֹף (landfall) >> הִגִיעַ לְיָבָּשָׁה, מַרְאֶה רִאשׁוֹן שֶׁל יַבָּשָׁה

הִדְבִּיק (to overhaul): הִשִׂיג או הִשִׂיג וְעָבָר כלי שיט אחר. >> בָּדַק.

הֲדוֹם (stretcher): לוח עץ בתחתית סירת משוטים עליו משעין החותר את כפות רגליו בשעת החתירה. = סַף הַשַּׁיָּטִים, סף השייטים [מיושן]. [איור]

הֶדְחֵק (displacement): משקל נפח המים שדוחקת אונייה הצפה במים, השווה למשקל האונייה כולה על כל אשר בה. נפח הנוזל הנדחק שווה לנפח אותו חלק של גוף האונייה השקוע במים. גודלן של אוניות מלחמה נקבע על פי ההדחק, ואילו גודלן של אוניות סוחר נקבע על פי התפוסה. = דְּחִי [מיושן]. >> תְּפוּסָה.

הֶדְחֵק בְּטָעוּן (loaded displacement): המשקל הכולל בטונות של אונייה כשהיא טעונה במלואה עד מידת הבולט המינימלי המותר לה, כלומר עד קו הטעינה הקיצי.

הֶדְחֵק בְּרֵיק (light weight, light displacement): משקל האונייה בטונות כשהיא ריקה ממטען.

הָדַף (סִירָה) (to shove off; to fend off): א) הרחיק סירה מרציף או מדופן כלי שיט אחר בעזרת כַּדוֹם כדי לצאת לדרך; ב) מנע מהסירה להתחכך בדופן סירה אחרת, ברציף וכדומה בעזרת כַּדוֹם או פֶנְדֶר.

הִדֵּק בְּבַדֵי עֵץ, הידק בבדי עץ (to batten down) >> הִדֵּק בִּפְסִיסִים

הִדֵּק בִּפְסִיסִים, הידק בפסיסים (to batten down): עטף את מכסה הכווה ביריעת ברזנט, והידק את שוליה בבדי עץ או בפסי ברזל וטריזים כדי שתהיה אטימה למים. = הִדֵּק בְּבַדֵי עֵץ. >> מִכְסֵה הַכַּוָּה, פְּסִיס כַּוָּה. [איור]

הוּטַל לָחוֹף (cast ashore): אדם שאונייתו טבעה בים, הושלך על ידי הגלים לחוף וחייו ניצלו.

הוֹלֵךְ אֲחוֹרָה, הָאֳנִיָּה הוֹלֶכֶת אֲחוֹרָה, האונייה הולכת אחורה (the ship makes sternway)>> נָע אֲחוֹרָה, הָאֳנִיָּה נָעָה אֲחוֹרָה.

הוֹלֵךְ קָדִימָה, הָאֳנִיָּה הוֹלֶכֶת קָדִימָה, האונייה הולכת קדימה (the ship makes headway) >> נָע קָדִימָה, הָאֳנִיָּה נָעָה קָדִימָה.

הוֹלְכֵי בָּטֵל (idlers) >> פְּטוּרִים מִמִשְׁמָרוֹת

הוֹלְקָה (holk, hulk): ספינת מפרשים ימי־ביניימית מן הים הצפוני ששימשה למסחר ולתובלה. קדמה לקאראק ולקרוולה.

הוּצָא מִשֵּׁרוּת פָּעִיל, הוצא משירות פעיל (laid up, laid up in ordinary; decommissioned): נאמר על כלי שיט, עפ"ר כלי שיט מלחמתי: א) הושבת זמנית מטעמי חיסכון והושם בעתוּדה (reserve, ordinary); ב) נמחק לצמיתות ממצבת כלי השיט המבצעיים בשל התיישנות או אי התאמה לצורכי הצי, והוצא למכירה או לגריטה. = הִשְבִּית אֳנִיָּה.

הוֹצָאָה מִשֵּׁרוּת פָּעִיל, הוצאה משירות פעיל (decommissioning). = הַשְׁבָּתַת אֳנִיָּה. >> הוּצָא מִשֵּׁרוּת פָּעִיל

הוֹצִיא אֶת הָרוּחַ מִן הַמִּפְרָשׂ (to spill): רוקן את הרוח הממלאת את כרס המפרש על מנת שאפשר יהיה לצמצם או לגלול אותו. במפרשים רוחביים הדבר נעשה על ידי סיבוב הסקריה בעזרת המושכות כך שהרוח תכה על שפת המפרש ותגרום לו להתנפנף.

הוֹצִיא אֶת הַתּוֹתָח (to run out the gun): באוניות מפרשים מלחמתיות, הסיע את עגלת תותח נטען־לוע אל הדופן והוציא את לועו מבעד לאשנב הירי. את העגלה משכו החוצה באמצעות גלגלות חבלים, אחת מכל צד, ולאחר שרתמו את התותח הטעוּן למקומו, כיוונו למטרה וירו. >> גַּלְגֶּלֶת צַד.

הוֹצִיא חֶבֶל נְגִידָה, הוֹצִיא חֶבֶל רְתִיקָה (to run out a warp): בתקופת המפרשים, סחב קצה עבות החוצה מן האונייה בסירה, וקשר אותו מרחק מה הלאה כדי להסיע את האונייה למקום זה, או כדי לשמור אותה במקומה כאשר הרימו את העוגנים.

הוֹרִיד דֶּגֶל (to haul down, to lower): משך והנמיך דגל מראש התורן עד הסיפון כדי לנתקו מהמעלן ולקפלו.

הוֹרִיד דֶּגֶל לְאוֹת כְּנִיעָה (to strike, to strike the colors): הוריד את הדגל הימי הלאומי מראש התורן במהלך קרב לאות כניעה.

הוֹרִיד דֶּגֶל לַחֲצִי הַתֹּרֶן, הוריד דגל לחצי התורן (to dip the flag): משך והוריד באיטיות דגל מראש התורן עד חצי גובהו לאות אבל.

הוֹרִיד לַיַּבָּשָׁה (to land): קרב סירה לחוף והוריד ממנה אנשים או ציוד. = הִנְחִית. >> יָרַד לַיַּבָּשָׁה.

הוֹרִיד (מִטְעָן) (to hoist out): הוריד משא מן האונייה לרציף או לסירה באמצעות מנוף או גלגלת.

הוֹרִיד מִפְרָשׂ (to take down, to lower, to haul down): משך מטה את המפרש ממרומי התורן אל הסיפון כדי לנתקו ולקפלו. >> הִרְכִּין מִפְרָשׂ.

הוֹרִיד תֹּרֶן, הוריד תורן (to strike): בתקופת המפרשים, פירק והוריד תורן עילי או עלעילי במזג אוויר סוער. >> הֵסִיר תֹּרֶן.

הוּרִיקָן, רוּחַ הוּרִיקָן (hurricane): רוח שחוזקה 12 (מתוך 12) בסולם בופורט ומהירותה מעל 64 קשרים. במאה ה־19, בתקופת המפרשים: מעל 65 קשרים.

הֶחְזִיק הֶגֶה [סלנג] (to steer) >> נִהֵג, נָהַג, הִגָּה, אָחַז בַּהֶגֶה

הֵחֵל לָנוּעַ; הָאֳנִיָּה הֵחֵלָה לָנוּעַ, האונייה החלה לנוע (to gather way): ייאמר, למשל, על אוניית מפרשים אשר מבצעת חילוף מפנה מול הרוח, במהלכו נופלת מהירותה בצורה חדה; עם השלמת החילוף, במפנה החדש, רותמת האונייה שוב את הרוח למפרשיה ומהירותה גוברת והולכת. >> צָבַר מְהִירוּת.

הֵחֵל לָנוּעַ קָדִימָה, הָאֳנִיָּה הֵחֵלָה לָנוּעַ קָדִימָה, האונייה החלה לנוע קדימה (to gather headway)

הֶחָפָה (beaching) >> הֶעֱלָה לָחוֹף

הִטְבִּיעַ בִּמְכֻוָּן, הטביע במכוון (to scuttle): ניקב את תחתיתו של כלי שיט או הציף אותו במים כדי שישקע ויטבע. זוהי פעולה מכוונת, כדי להיפטר מכלי שיט, למנוע את נפילתו בידי האויב, לעשותו מחסום תת־מימי למעבר אוניות או אתר צלילה וכדומה. = הִטְבִּיעַ בְּכַּוָּנָה תְּחִלָּה.

הִטְבִּיעַ בְּכַּוָּנָה תְּחִלָּה, הטביע בכוונה תחילה (to scuttle) >> הִטְבִּיעַ בִּמְכֻוָּן

הַטְבָּעָה בְּכַּוָּנָה תְּחִלָּה, הטבעה בכוונה תחילה (scuttling) >> הִטְבִּיעַ בִּמְכֻוָּן

הִטָה אֳנִיָּה עַל צִדָּהּ (to heave down) >> הַטָּיָה

הִטָּה מַסְלוּל, היטה מסלול (to bend a course): [מליצי] שינה את כיוון ההתקדמות (הקוּרְס) של כלי השיט. = שִׁנָּה קוּרְס.

הַטָּיָה, הטייה (heel; list): א) נטיית ספינה לצד אחד בלחץ הרוח, לרוב בסירות ובספינות מפרשים (heel). ב) נטיית ספינה לצד אחד בשל חלוקה לא מאוזנת של המשקל שהיא נושאת או בשל תזוזה של מטען (list). = שְׁחִיָּה [מיושן], נְטִיָּה, נטייה. >> נוֹטָה עַל צִדָּהּ (האונייה נוטה על צדה), הַרְכָּנַת אֳנִיָּה עַל צִדָּהּ.

הֵטִיל חֶבֶל (לטובע) >> הִשְׁלִיךְ חֶבֶל (לטובע)

הֵטִיל לַמַּיִם (אנך עומק, לוג) (to cast, to heave) >> מָדַד מְהִירוּת

הֵטִיל אֲנַךְ עֹמֶק, הטיל אנך עומק (to cast the lead, to heave the lead) >> מָדַד עֹמֶק, אֲנַךְ עֹמֶק

הֵטִיל לוֹג (to cast the log, to heave the log) >> מָדַד מְהִירוּת, לוֹג

הֵטִיל לַיָּם (to jettison): השליך לים את מטען האונייה כדי להצילה מטביעה. = הִשְׁלִיךְ לַיָּם. >> הֲטָלָה לַיָּם

הֵטִיל עֹגֶן, הטיל עוגן (to cast anchor, to drop anchor, to let go the anchor): הוריד עוגן אל קרקעית הים כדי לרתוק באמצעותו את הספינה למקומה. = הוֹרִיד עֹגֶן, זָרַק עֹגֶן, הִשְׁלִיךְ עֹגֶן. >> עָגַן.

הֲטָלָה לַיָּם (jettison): השלכת מטען האונייה לים כדי להצילה מטביעה. >> הֵטִיל לַיָּם.

הִטַּלְטֵל, היטלטל (to roll): נאמר על כלי שיט – נע לצדדים כמטוטלת סביב צירו האורכי. >> טִלְטוּל, הִתְנַדְנֵד. [איור]

הַיָּם הַדְרוֹמִי (South Sea, South Seas): [מיושן] דרום האוקיינוס השקט.

הַיָּם הַפָּתוּחַ (the open sea): א) מרחבי הים הרחוקים מן החוף, לב ים; ב) מרחבי ים שאינם תחת ריבונותה או שליטתה של מדינת חוף, ועל כן השיט בהם חופשי ופתוח לכל. >> לֵב יָם, בָּמֳתֵי יָם.

הִיסְטוֹרְיָה יַמִּית (naval history, maritime history): חקר פעילות האדם בים ולחופיו לאורך ההיסטוריה; תולדות הספנות והלוחמה הימית.

הִכָּה בַּמְּשׁוֹטִים, היכה במשוטים (row; paddle): א) [מליצי] חָתַר במשוט; ב) בספינת משוטות או משוטה: "הִכְּתָה בַּמְשׁוֹטִים" – נעה באמצעות גלגלי המשוטים שלה. >> חָתַר.

הִכּוֹן לְסִבוּב! היכון לסיבוב! (!Ready about): הפקודה בסירה או באוניית מפרשים לקראת ביצוע סיבוב מול הרוח והחלפת מפנה. >> סִבוּב.

הִכּוֹן לִקְרָב!, היכון לקרב! (!Clear for action) >> הֵכִין אֶת הָאֳנִיָּה לִקְרָב, עֶמְדוֹת קְרָב!

הֵכִין אֶת הָאֳנִיָּה לִקְרָב, הכין את האונייה לקרב (to clear for action): פקד על אנשי הצוות להגיע לעמדות הקרב שלהם ולעשות את כל ההכנות הדרושות לקראת התנגשות עם האויב. >> הִכּוֹן לִקְרָב!, עֶמְדוֹת קְרָב!

הֻכְנַס לְשֵׁרוּת פָּעִיל, הוכנס לשירות פעיל (commissioned): הוכלל במצבת כלי השיט הכשירים מבחינה מבצעית; נוסף למערך הלוחם. >> הוּצָא מִשֵּׁרוּת פָּעִיל.

הַכְנָסָה לְשֵׁרוּת פָּעִיל, הכנסה לשירות פעיל (commissioning): הכרזה, לרוב בטקס חגיגי, על היות כלי שיט מלחמתי כשיר מבחינה מבצעית וצירופו למערך הלוחם.

הָלַךְ וְהִתְרַדֵּד (to shoal): ייאמר על תעלה, נהר או ים שעומקם הולך ופוחת. >> רְדֵדָה.

הִמְטִיר אֵשׁ אָרְכִּית, המטיר אש אורכית (to rake): ירה מטח קלעים או פגזים לאורכה של אוניית האויב. בתקופת המפרשים, אז נמצאו תותחי האונייה לאורך הדפנות, לא יכלה האונייה המותקפת להשיב מלחמה ונותרה למעשה חסרת אונים. >> חֲצִיַּת T, שְׁבִירַת הַטוּר.

הֶנְדִיקֶפ (handicap): הפחתת זמן או מרחק, או תוספת ניקוד, הניתנות בתחרויות שיט מסוימות לסירות בעלות נתונים התחלתיים שונים, כדי להעניק לכל המשתתפים תנאי תחרות שווים וסיכויים שווים לניצחון.

הִנְחָה אֶת הָאֳנִיָּה, הנחה את האונייה (to con a ship): ניתב את האונייה, מסר פקודות להגאי כיצד להוליך את האונייה. >> צְרִיחַ נִתּוּב, נַתָּב.

הִנְחִית (to land): קרב סירה או ספינה לחוף והוריד ממנה ליבשה אנשים או ציוד. לרוב בהקשר צבאי. = הוֹרִיד לַיַּבָּשָׁה. >> נַחֶתֶת, נֶחָת, נַחַת.

הַנְחָתָה בַּחוֹף, הַנְחָתָה (landing) >> הִנְחִית

הֲנָחַת שִׁדְרִית (keel laying): תחילת בנייתה של אונייה חדשה, לרוב בטקס חגיגי, אז מניחים את קורת העץ או את לוח הפלדה הראשון של שדרית האונייה על גבי סדים במבדוק או במדרון הבנייה.

הֵנִיף דֶּגֶל (to hoist a flag): משך במעלן והעלה דגל אל מרומי התורן.

הֵנִיף מִפְרָשׂ (to hoist, to hoist up, to trice, to trice up; carried … sails): א) משך בחבל והעלה מפרש אורכי אל מרומי התורן. = הֶעֱלָה מִפְרָשׂ. >> פָּרַשׂ מִפְרָשׂ (רוחבי); ב) נאמר על ספינת מפרשים – נשאה על תרניה מפרש או מפרשים מסוג מסוים (הניפה מפרש לטיניים וכדומה).

הִנְמִיך (to depress) >> הַנְמָכָה

הַנְמָכָה (depression): הורדת קצה הקנה של תותח בשעת כיוונו אל המטרה.

הֶנֵּף, הינף (hoist): באיתות דגלים בים, קבוצה אחת או יותר של דגלי קוד המונפים על אותו מעלן ומהווים יחד "מילה" או "מֶֶסֶר". [איור]

הֵסִיר רְתוּקוֹת (to cast off moorings) >> נִתֵּק חֲבָלִים

הֵסִיר תֹּרֶן, הסיר תורן (to dismast): פירק והוריד תורן של אוניית מפרשים. >> הוֹרִיד תֹּרֶן.

הַסְפָּנָה (docking) >> אַסְפָּנָה

הִסְתַּבְסֵב (to yaw): ייאמר על כלי שיט – נע מצד לצד סביב צירו האנכי, נע בסבסוב; בסירות ובספינות מפרשים הדבר קורה כאשר שטים ברוח מלאה או בגלי ירכתיים, אז השפעתו של ההגה מעטה. >> סִבְסוּב.

הִסְתוֹבֵב לְאָחוֹר, האונייה הסתובבה לאחור (to wind): ייאמר סירה או ספינת מפרשים המסתובבת ב־180 מעלות והופכת פניה.

הִסְתוֹבֵב מוּל הָרוּחַ וְהֶחְלִיף מִפְנֶה, הִסְתוֹבֵב מוּל הָרוּחַ (to tack, to go about, to stay): ייאמר על סירה או ספינה מפרשים שסובבה את חרטומה מול הרוח והחליפה מפנה. במהלך הסיבוב עוברת הספינה גיזרה של רוח נגדית; משום כך מהירותה נמוכה, פעולת ההגה לא יעילה, קוטר הסיבוב קטן והוא נעשה בעיקר על ידי המפרשים. = פָּקַם. >> סִיבוּב מוּל הָרוּחַ. [איור]

הִסְתוֹבֵב עִם הָרוּחַ וְהֶחְלִיף מִפְנֶה, הִסְתוֹבֵב עִם הָרוּחַ (to wear, to veer): ייאמר על סירה או ספינת מפרשים שסובבה את ירכתיה מול הרוח והחליפה מפנה. במהלך הסיבוב עוברת הספינה גיזרה של רוח גבית ורוח מלאה; משום כך מהירותה גבוהה, קוטר הסיבוב גדול ופעולת ההגה יעילה. = סָבַב. >> סִיבוּב עִם הָרוּחַ, מַהְפָּךְ. [איור]

הִסְתוֹבֵב (מוּל הָרוּחַ) וְהֶחְלִיף מִפְנִים לְסֵרוּגִין (to tack, to work to windward, to beat to windward) >> שָׁט בְּמַעֲלֵה הָרוּחַ

הִסְתַּעֲרוּת עַל הַסִּפּוּן, הסתערות על הסיפון (boarding): התקפה והשתלטות של כלי שיט אחד על כלי שיט אחר על ידי אנשי צוות חמושים, המטפסים ועולים אל סיפון אוניית היריב ומכריעים את אנשיה בכוח הנשק. = פְּשִׁיטָה עַל הַסִּפּוּן. >> צֶוֶת הִשְׁתַלְטוּת. [איור]

הִסְתַּעֵר עַל סִפּוּן הָאֳנִיָּה, הסתער על סיפון האונייה (to board) >> הִסְתַּעֲרוּת עַל הַסִּפּוּן

הֶעְגִין (to anchor): הוריד עוגן לקרקעית הים ורתק באמצעותו את האונייה או הסירה למקומה. = עִגֵן.

הֶעֱלָה לַחוֹף, הֶעֱלָה עַל הָחוֹף (to beach): א) השיט אונייה למים רדודים והעמיד אותה על חוף חולי או בוצי כדי להצילה מטביעה או כדי לגרוט אותה. ב) בתקופת המפרשים, העלה אונייה על החוף בשעות השפל כדי לתקן בדחיפות דליפות בחלק הגוף שמתחת למים. ג) משך סירה או ספינה קטנה מחוץ למים והעמיד אותה על החוף לתיקונים, לניקוי תחתית או לחנייה. = הֶחַף. >> עָלָה עַל הַחוֹף (כלי שיט), עָלָה עַל שִׂרְטוֹן (כלי שיט), נָחָת בַּחוֹף (כלי שיט), הִרְכִּין אֳנִיָּה עַל צִדָּהּ, הֶחָפָה. [איור]

הֶעֱלָה מִפְרָשׂ (to hoist a sail) >> הֵנִיף מפְרָשׂ

הֶעֱלָה עֹגֶן, העלה עוגן (to weigh anchor) >> הֵרִים עֹגֶן

הֶעֱלָה תֹּרֶן עִלִּי, הֶעֱלָה סְקַרְיָה (למרומי התורן) (to sway an upper mast or a yard): באוניות מפרשים – משך והעלה תורן עילי או סקריה באמצעות גלגלות וחבלים וקבע אותם למקומם במרומי התורן.

הֵעָנוּת לַהֶגֶה, היענות להגה (steerage way): מהירות שיט המספיקה לספינה כדי שתציית לתנועת לוח ההגה ותשנה את אורחה בהתאם. במהירות שיט נמוכה ההגה אינו יעיל. >> נִשְׁמַע לַהֶגֶה.

הֶעֱנִיב (to sling): כרך מענב חבל או מענב שרשרת סביב מטען או משא. >> מַעֲנָב, חָלַץ מַעֲנָב.

הֶעֱפִּיל [מיושן] (to sail close hauled) >> שָׁט קָרוֹב לָרוּח

הֶעֱתִיקָה אֶת מְקוֹמָהּ (הָאֳנִיָּה) (to haul off, to shift): עברה ממקום אחד למקום אחר בתוך הנמל, בדרך כלל לאורך הרציף. >> עִתּוּק.

הַפְלָגָה (voyage; departure): א) מסע ארוך באונייה או בספינה, ובמיוחד מסע על פי לוח זמנים קבוע מראש, במהלכו פוקדת האונייה כמה נמלים. ב) יציאת ספינה מן הנמל לדרכה. = יְצִיאָה לַיָּם. >> שַׁיִט, מַסָע, נְסִיעָה.

הַפְלָגַת בְּכוֹרָה (maiden voyage): ההפלגה הראשונה של אונייה חדשה לאחר שהשלימה את הפלגות המבחן ונכנסה לשרות; וגם הפלגתה הראשונה של אונייה בשירותה של חברת ספנות או דיג. = הַפְלָגַת בְּתוּלִין.

הַפְלָגַת בְּתוּלִין (maiden voyage) >> הַפְלָגַת בְּכוֹרָה

הַפְלָגַת מִבְחָן (sea trial): ההפלגה הראשונה של כלי שיט חדש או של כלי שיט שעבר שיפוצים נרחבים קודם מסירתו לבעלים, במהלכה בודקים בדקדקנות את תקינות גוף האנייה וכל המכלולים והמכונות אשר בה. = הַפְלָגַת נִסּוּי.

הַפְלָגַת נִסּוּי, הפלגת ניסוי (sea trial) >> הַפְלָגַת מִבְחָן

הַפְלָגַת נֹפֶשׁ, הפלגת נופש (cruise): הפלגה לנופש ולפנאי באוניית נוסעים מפוארת, הפוקדת אתרי תיירות פופולריים מעבר לים. = קְרוּז, שֵׁיט תַּעֲנוּגוֹת, שֵׁיט עִנּוּגִים. >> סִיּוּר.

הִפְלִיגהִפְלִיג לְדַרְכּוֹ (to set sail, to put to sea; to sail, to steam; to sail): א) ייאמר על כלי שיט, יצא מן הנמל לדרכו. ב) ייאמר על כלי שיט, שט במים; ג) שָׁט בספינה. >> יָצָא לַיָּם, פָּרַשׂ מִפְרָשׂ, שָׁט.

הִפְלִיג בְּכִוּוּן, הפליג בכיוון (to steer, to steer a course, to take a course) >> שָׁט בְּכִוּוּן

הִִפְלִיג אֶל (to stand to), הִפְלִיג מִ־ (to stand in): ייאמר על כלי שיט השט לעבר מקום או כיוון מסוים, או בא ממקום או כיוון מסוים. = שָׁט אֶל, שָׁט מִ־ .

הִפְנָה אֶת הָאֳנִיָּה אֶל הָרוּחַ (to bring up, to bring up to the wind) >> פָּנָה אֶל הָרוּחַ

הִפְנָה אֶת הָאֳנִיָּה מוּל הָרוּחַ (to head the wind) >> פָּנָה מוּל הָרוּחַ

הִפְנָה אֶת הָאֳנִיָּה מִן הָרוּחַ (to bring down, to bring down from the wind) >> פָּנָה מִן הָרוּחַ

הִפְקִיר לְחַסְדֵי הַזְרָמִים וְהָרוּחוֹת (to set adrift) >>מָסַר לְחַסְדֵי הַזְּרָמִים וְהָרוּחוֹת, נִסְחָף, נִטְרָד

הִפְרִישׁ (to set sail, to sail): [לשון חז"ל] הפליג לים, הרחיק באונייה מן החוף אל לב ים. >> הִפְלִיג.

הִפְרִישׂ (to be under sail): נאמר על כלי שיט – שט במפרשים. >> פָּרַשׂ מִפְרָשׂ.

הַצְדָּעָה (salute): מֶחווה לאות כבוד או לאות ברכה, גם בין אוניות. >> הִרְכִּין דֶּגֶל, הִרְכִּין מִפְרָשׂ עִלִּי, נוֹפֵף מִפְרָשׂ.

הִצִּיב (to ship): קבע דבר מה במקומו באונייה, כמו לוח הגה (to ship a rudder), גמלה (to ship a gangway) וכו'.

הֵצִיף (to float) >> הֲצָפָה

הֵצִיף בְּמַיִם (to flood): כיסה במים רבים, מילא מדור בכלי שיט במים.

הַצָּלָה (salvage): חילוץ אונייה או מטענה הנמצאים בסכנת אובדן או הֶרֶס. >> דְּמֵי הַצָּלָה, סְפִינַת גְּרִירָה וְחִלוּץ.

הִצְלִיב סְקַרְיָה (to cross a yard): באוניות ובספינות בעלות מעטה רוחבי, העלה בחבל סקריה למרומי התורן ואחר כך סובב אותה שתי וערב לתורן. >> יִשֵּׁר סְקַרְיָה, מִשֵּׁךְ סְקַרְיָה.

הֲצָפָה (floating): א) הבאת כלי שיט למצב בו הוא צף על המים. אם הוא על שרטון, על ידי הטלת מטען לים והפחתת משקלו; אם הוא במבדוק יבש, על ידי מילוי המבדוק במים, אם במבדוק צף – על ידי שיקוע המבדוק במים. ב) מילוי או התמלאות כלי שיט במים. >> הֵצִיף, הֵצִיף בְּמַיִם.

הִקְטִין רִפְיוֹן (של חבל) (to take in the slack): אסף את חלקו הרפוי של חבל, מתח חבל רפוי. רוֹוח [סלנג]: אָסַף אֶת הַחֹפֶשׁ עַל הַחֶבֶל. = צִמְצֵם רִפְיוֹן.

הִקְטִין תִּפְרֹשֶׂת, הקטין תפרושת (to shorten sails) צמצם או גלל חלק מהמפרשים כדי להקטין את מהירות הספינה או בשל התחזקות משמעותית של עוצמת הרוח. = מִעֵט מִפְרָשִׂים. >> הִגְדִיל תִּפְרֹשֶׂת.

הִרְחִיק מִן הַחוֹף (to make an offing, to gain an offing, to keep an offing): התרחק מן היבשה אל עומק הים, לרוב כדי להימנע מסכנות לשיט בקרבת החוף, אך עדיין בטווח ראייה ממנו. = שָׁמַר מֶרְחַק מִן הַחוֹף. >> הִתְרַחֵק מִן הַחוֹף.

הַרְחֵק מִקִרְבַת הַיַּבָּשָׁה (off soundings): במרוחק מן החוף, במים שלא ניתן כבר למדוד את עומקם באמצעות חבל האנך. >> מְדִידַת עֹמֶק.

הֵרִים (מַשָּׁא, מִטְעָן) (to hoist, to lift): הרים משא בגלגלת או במנוף. הרים משא לאונייה (to hoist in), הוריד משא מהאונייה (to hoist out).

הֵרִים עֹגֶן, הרים עוגן (to weigh anchor, to heave up the anchor, to up anchor): משך והעלה את העוגן מקרקעית הים אל האונייה או הסירה. = הֶעֱלָה עֹגֶן.

הִרְכִּין אֳנִיָּה עַל צִדָּהּ, הרכין אונייה על צדה (to careen) >> הַרְכָּנַת אֳנִיָּה עַל צִדָּהּ

הִרְכִּין דֶּגֶל (to dip the flag): משך והוריד באיטיות דגל מראש התורן עד חצי התורן, ואחר כך שב והעלה אותו אט־אט לראש התורן לאות ברכה לאונייה חולפת.

הִרְכִּין מִפְרָשׂ עִלִּי, הרכין מפרש עילי (to strike topsail): בתקופת המפרשים, משך והוריד באמצעות המעלנים מפרש עילי ומיד שב והעלה אותו לאות ברכה לאונייה חולפת. >> נוֹפֵף מִפְרָשׂ.

הַרְכָּנַת אֳנִיָּה עַל צִדָּהּ, הרכנת אונייה על צדה (careening): בתקופת המפרשים, הטיית אונייה על צדה בנמל כדי לנקות את התחתית או לבצע תיקונים דחופים בגוף (אם לא היה בנמצא מבדוק יבש); במקומות שאין בהם נמל, העלאת האונייה על החוף בשעות השפל והטייתה לצד אחד. >> הַטָּיָה (נטיית אונייה על צדה), הִרְכִּין אֳנִיָּה עַל צִדָּהּ. [איור]

הִרְפָּה מִן הַהֶגֶה (to ease the helm): החליש את האחיזה בגלגל ההגה או בידית ההגה והניח ללוח ההגה לחזור לכיוון אמצע. למשל בעת שיט עם הגה במעלה הרוח, כשהרוח נחלשה ואין עוד צורך לאחוז בכוח בגלגל ההגה.

הִרְפָּה מִן הַחֶבֶל (to let go the rope): ניתק את אחיזתו בחבל והניח לו להשתחרר. = שִׁחְרֵר חֶבֶל. >> מָשַׁךְ חֶבֶל, אָחַז וְהֶחֱזִיק בְּחֶבֶל, מָתַח חֶבֶל, שִׁחְרֵר חֶבֶל.

הִרְתִּיעַ מִפְרָשׂ (to back a sail, to throw aback, to lay aback): בספינה בעלת מפרשים רוחביים, סובב וכיוון את הסקריה כדי שהרוח תנשב על צדו הקדמי של המפרש וכך תאט האונייה את מרוצתה או תעצור ואף תיסוג לאחור. = מִשֵּׁךְ סְקַרְיָה לְאָחוֹר. >> מָשׁוּךְ לְאָחוֹר, מְשׁוּכָה לְאָחוֹר [סְקַרְיָה], מוּסָט לְאָחוֹר [מִפְרָשׂ רָחְבִּי], נֶהֱדַף לְאָחוֹר (מִפְרָשׂ רָחְבִּי). [איור]

הִשְׁבִּית אֳנִיָּה, השבית אונייה (to lay up) >> הוּצָא מִשֵּׁרוּת פָּעִיל

הִשְׁחִיל (to reeve): העביר קצה חבל דרך גלגלת, עזקה, טבעת וכדומה.

הֲשָׁטַת אֳנִיָּה, השטת אונייה (handling a ship): תמרון והולכת האונייה בכיוון הרצוי באמצעות המנועים או המפרשים ותנועות ההגה. >>הֵשִׁיט אֳנִיָּה.

הֵשִׁיט אֳנִיָּה, השיט אונייה (to sail a ship, to handle a ship) >> הֲשָׁטַת אֳנִיָּה

הִשִּׁיק (launch) >> הָשָּׁקָה

הִשְׁלִיךְ חֶבֶל (לטובע) (to heave a line): הטיל חבל לאדם במים כדי להצילו מטביעה. = הֵטִיל חֶבֶל (לטובע). >> חֶבֶל הַצָּלָה, הֵטִיל לַמַּיִם.

הַשָּׁקָה (launching): הורדת כלי שיט מן היבשה לים, ובמיוחד כלי שיט חדש שזה עתה נשלמה בנייתו.

הִתְהַפֵּךְ (to capsize): נאמר על כלי שיט, נטה והתגלגל על צדו האחד או על פניו (1800) מבלי יכולת להתיישר.

הִתְחַבְּטוּת (pounding): תנועת המעתק קדימה־אחורה, הלוך וחזור, של אונייה בים. >> זְחִיָּה. [איור]

הִתְחִיל לָנוּעַ וְלִצְבּוֹר מְהִירוּת (to gather way) >> צָבַר מְהִירוּת

הִתְחִילָה לִדְלֹף, האונייה התחילה לדלוף (to spring a leak): נאמר על אוניית עץ שמים חודרים לתוכה דרך הסדקים בין הלוחות, לרוב כתוצאה מן המאמצים הכבדים הפועלים על גוף האונייה בים סוער. >> סֶדֶק.

הִתְיָעֲצוּת מַלָחִים (forecastle council, fo'c's'le council): באוניות שודדי ים בתקופת המפרשים, התייעצות של המלחים ללא נוכחות הקפטן. >> רֹאשׁ הַמַלָּחִים, מְגוּרֵי חַרְטוֹם.

הִתִּיר (קֶשֶר) (to unbend ,to cast off, to cast loose): פתח קשר וניתק חבל מאחיזתו.

הִתִּיר פְּתִיל צִמְצוּם (to shake a reef): שחרר את קישוריו של פתיל צמצום כדי להגדיל את השטח האפקטיבי של המפרש. = פָּטַר. >> פְּתִיל צְמְצוּם, הִגְדִיל תִּפְרֹשֶׂת.

הִתְמַלְּאָה מַיִם וְטָבְעָה (אונייה) (to founder): הוצפה במים ושקעה למצולות בסערה עזה.

הִתְנַדְנֵד (to pitch): ייאמר על כלי שיט – נע כנדנדה סביב צירו הרוחבי, כשחרטומו וירכתיו עולים ויורדים לסירוגין. >> נִדְנוּד, הִטַּלְטֵל. [איור]

הִתְנַדְנֵד וְהִטַּלְטֵל בִּכְבֵדוּת, התנדנד והיטלטל בכבדות (to labour): נאמר על כלי שיט המיטלטל ומתנדנד בים סוער בתנועות איטיות וארוכות. > טִלְטוּל, נִדְנוּד.

הִתְקִין (באוניית מפרשים) (to rig): הרכיב או הכין לשימוש מכשיר, מערכת או מכלול. >> הִתְקִין חִבֵּל, מַעֲרֶכֶת.

הִתְקִין אֳנִיָּה לְשַׁיִט, התקין אונייה לשיט (to fit out): צייד את גוף האונייה בכל החלקים והאבזרים הנוספים הדרושים לה, כגון תרנים ומפרשים, חיבל, עוגנים, מכונות סיפון וכדומה. (בתקופת המפרשים נהגו לפרק את התרנים העיליים והחיבל של אונייה שהושמה בעתודה ולאפסן את ציודה. כשהוחלט להחזירה לשירות פעיל, התקינו אותה מחדש לשיט.) = כִּלֵּל, הִתְקִין אֶת הָאֳנִיָּה לְהַפְלָגָה. >> כִּלּוּל, הוּצָא מִשֵּׁרוּת פָּעִיל.

הִתְקִין אֶת הָאֳנִיָּה לְהַפְלָגָה, התקין את האונייה להפלגה (to fit out) >> הִתְקִין אֳנִיָּה לְשַׁיִט

הִתְקִין חִבֵּל, התקין חיבל (to rig) >> חִבְלֵל

הִתְקִין תֹּרֶן, התקין תורן (to mast): זָקַף תורן בסירה, קבע אותו למקומו באֶדֶן התורן וחיזק אותו בחבלים. [איור]

הִתְקַמְּרוּת (hogging): מצבה של אונייה שאמצעיתה נישאת על דַּבֶּשֶׁת גל וחרטומה וירכתיה שוקעים אל הַגֵּאָיוֹת שמשני צדדיו. >> הִתְקַעֲרוּת.

הַתְקָנִת חִבֵּל, התקנת חיבל (rigging) >> חִבְלוּל

הַתְקָנַת תְּרָנִים (masting) >> הִתְקִין תֹּרֶן

הִתְקַעֲרוּת (sagging): מצבה של אונייה שחרטומה וירכתיה נישאים על דַּבְּשׁוֹת שני גלים עוקבים ואמצעיתה שוקעת אל הַגַּיְא שבין שני הגלים. >> הִתְקַמְּרוּת.

הִתְקַשְּׁרוּת (mooring) >> רְתִיקָה

הִתְרוֹמְמָה, האונייה התרוממה (to heave) >> הִתְרוֹמְמוּת

הִתְרוֹמְמוּת (heaving): תנועת המעתק מעלה־מטה, הלוך וחזור, של אונייה בים. [איור]

הִתְרַחֵק מִן הַחוֹף, הִתְרַחֵק מִן הַנָּמֵל (to stand out): שט והתרחק מן החוף או הנמל אל לב ים. >> הִרְחִיק מִן הַחוֹף.


עדכון אחרון: 13 בספטמבר 2022. אין לעשות במילון שימוש שאינו הוגן ללא רשות מפורשת.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s