נ

נָאוּאַרְכוֹס (nauarchos): [מיוונית] מפקד צי מלחמתי ביוון העתיקה ובמיוחד מפקד הצי בספרטה. = שַׂר הַצִּי [מליצי].

נָאוּמַכְיָה (naumachia): [מיוונית: "מִלְחֶמֶת אֳנִיּוֹת"] ברומא העתיקה: קרב ימי בזירת קרקס לראווה ולשעשוע הקהל, וגם מקווה המים המלאכותי עצמו בו נערך הקרב. [איור]

נַגָּדָא [ארמית, חז"ל] (hauler) >> מוֹשֵׁךְ סְפִינוֹת

נַגַּד מִשְׁמַעַת (master-of-arms): בציי המלחמה של בריטניה וארה"ב (עוד מתקופת המפרשים): תת־קצין או נגד האחראי על אכיפת המשמעת בקרב המלחים באונייה.

נְגִידָה (warping; kedging): א) בתקופת המפרשים, הסעת אונייה למרחק קצר בתוך נמל, תעלה או נהר בכוחות עצמה; מן האונייה נמתחו אל כלונסאות קבועים בחוף או אל מצופים מעוגנים לקרקעית שני עבותות באלכסון קדימה למשיכה ושני עבותות באלכסון אחורה לבלימה. מלחי האונייה משכו את העבותות בידיהם או בעזרת כנן או כננת. ב) במקומות בהם לא נמצאו כלונסאות או מצופי נגידה, הטילה האונייה עוגן נגידה (kedge anchor) במרחק מה קדימה באמצעות אחת מסירותיה, והמלחים משכו את חבל העוגן וחוזר חלילה. >> כְּלוֹנֶסֶת, מְצוֹף נְגִידָה, עֹגֶן נְגִידָה, חֶבֶל נְגִידָה, מְשִׁיכַת סְפִינוֹת, עִתוּק. [איור]

נַגָּר, נַגַּר הָאֳנִיָּה (carpenter): באוניות מפרשים מלחמתיות: קצין־משנה שהיה אחראי לתיקון ולתחזוקת גוף האונייה, התרנים והסירות. באוניות סוחר: דֵּרוּג בכיר במחלקת הסיפון, מתחת רב־מלחים בסולם הדרגות.

נִגְרָרהָעֹגֶן נִגְרָר, העוגן נגרר (the anchor comes home): מצבו של עוגן שהשתחרר מאחיזתו בקרקעית והוא נמשך אחרי הספינה. >> נִתַּק, הָעֹגֶן נִתַּק.

נִדְנוּד (pitch, pitching): תנועת אונייה מעלה־מטה סביב צירה הרוחבי, אז חרטומה וירכתיה עולים ויורדים לסירוגין, כמו נדנדה. >> טִלְטוּל, הִתְנַדְנֵד. [איור]

נִהֵג, ניהג את האונייה (to steer) >> הִגָּה אֶת הָאֳנִיָּה.

נוֹדֶדֶת (tramp ship, tramp vessel, general trader) >> אֳנִיַּת מַשָּׂא נוֹדֶדֶת

נִוּוּט, ניווט [הפעולה] (navigation): הולכת אונייה ממקום מוגדר אחד למקום מוגדר שני. לרוב הכוונה לניווט בעזרת תצפיות אסטרונומיות, להבדיל מניתוב (ניווט חופי). >> נִתּוּב.

נִוּוּט אַסְטְרוֹנוֹמִי, ניווט אסטרונומי (astronomical navigation): ניהוג אונייה ממקום למקום בעזרת תצפיות על גרמי שמיים, להבדיל מניווט חופי.

נִוּוּט בְּאֻמְדָן, ניווט באומדן (dead reckoning) >> נִוּוּט מְקוֹרָב

נִוּוּט חוֹפִי, ניווט חופי (coastal navigation): ניהוג אונייה ממקום למקום לאורך חוף הנראה לעין בעזרת סימני נוף בולטים, מדידת עומקים ועזרי ניווט כמו מגדלורים, מצופים ואורות, אך ללא תצפיות אסטרונומיות. >> נִתּוּב, סֵפֶר חוֹפָאוּת.

נִוּוּט חִשׁוּבִי, ניווט חישובי (dead reckoning) >> נִוּוּט מְקוֹרָב

נִוּוּט מְקוֹרָב, ניווט מקורב (dead reckoning): חישוב מיקומה המשוער של אונייה בלב ים על פי הקורסים והמרחקים שעברה מאז האומדן הקודם והבאה בחשבון של טרידת רוח וזרם, אך ללא תצפית אסטרונומית המדויקת יותר. = נִוּוּט חִשׁוּבִי, נִוּוּט בְּאֻמְדָן.

נַוָּט, נווט (navigator) >> קְצִין נִוּוּט

נִוֵּט, ניווט (to navigate) >> נִוּוּט

נוֹטָה עַל צִדָּהּ, האונייה נוטה על צדה (to heel; to list) >> הַטָּיָה

– הביטוי באנגלית lay on her beam ends נאמר על אוניית מפרשים שנוטה על צדה בזווית חדה כל כך, עד שקצות קורות הרוחב של סיפונה העליון נושקים למים ונדמה כאילו היא נשענת עליהם.

נַוָּטוּת, נווטות [המקצוע] (navigation): מקצוע הנווט; תורת הניווט.

נוֹסֵעַ בֵּינַת סִפּוּנִים, נוסע בינת סיפונים (steerage passenger): בימים עברו, נוסע בתעריף הנמוך ביותר באוניית נוסעים טרנס־אוקיאנית, שהתגורר ואכל בצוותא עם עוד עשרות נוסעים אחרים בבינת הסיפונים, להבדיל מנוסעי התאים של המחלקות הראשונה והשנייה. >> בֵּינַת סִפּוּנִים, אֳנִיַּת מְהַגְּרִים, נוֹסֵעַ תָּא.

נוֹסֵעַ סָמוּי (castaway): אדם המתגנב לאונייה כדי להתחמק מביקורת הגבולות ולנסוע בה בחשאי מבלי לשלם.

נוֹסֵעַ סִפּוּן, נוסע סיפון (deck passenger): נוסע על הסיפון הגלוי של מעבורת או של אוניית נוסעים למרחקים קצרים שאין לו מקום ישיבה או מקום לינה מוגדר.

נוֹסֵעַ תָּא (cabin passenger): נוסע בשכר באונייה שהוקצה לו תא מגורים נפרד, לעיתים עם עוד נוסע אחד או שניים. >> נוֹסֵעַ בֵּינַת סִפּוּנִים.

נוֹשֵׂא אֲבַק שְׁרֵפָה, נושא אבק שריפה (powder-boy, powder-monkey): באוניות מפרשים מלחמתיות: איש צוות תותח, נער לפי גילו, שהביא בריצה בשעת קרב את תחמישי אבק השריפה ממחסן התחמושת בבטן האונייה אל התותח בסיפון התותחים. = נַעַר נוֹשֵׂא אֲבַק שְׂרֵפָה. [איור]

נוֹשֵׂאת גְּיָסוֹת, נושאת גייסות (transport, troopship, troop carrier, trooper): אוניית מלחמה לא חמושה להובלת חיילים וציודם אל זירות לחימה מעבר לים. = מוֹבֶלֶת גְּיָסוֹת, מוֹבֶלֶת צָבָא, מוֹבֶלֶת חַיָּלִים, נוֹשֵׂאת צָבָא, נוֹשֵׂאת חַיָּלִים. [איור]

נוֹשֵׂאת חַיָּלִים, נושאת חיילים (transport, troopship) >> נוֹשֵׂאת גְּיָסוֹת

נוֹשֵׂאת מְטוֹסִים (air-carrier): כלי שיט מלחמתי הנושא בבטנו מטוסי קרב, כשסיפונו העליון משמש להם שדה המראה ונחיתה בלב בים. = נוֹשֵׂאת אֲוִירוֹנִים [מיושן].

נוֹשֵׂאת מְסוֹקִים (helicopter carrier): כלי שיט מלחמתי הנושא בבטנו מסוקי קרב, כשסיפונו העליון משמש להם שדה נחיתה והמראה בלב ים.

נוֹשֵׂאת צָבָא (transport, troopship) >> נוֹשֵׂאת גְּיָסוֹת

נָחוֹתֵי יַמָּא (seafarers, mariners): [לשון חז"ל] יורדי ים, ספנים.

נַחָת (marine): חייל המאומן בלוחמה אמפיבית, המגיע ליבשה מכלי שיט או מכלי טיס מוּשָׁט, למטרות תקיפה או פשיטה על יעדי האויב. >> חַיַּל צִי.

נַחֶתֶת (landing craft): ספינת מלחמה שטוחת־תחתית ונמוכת־שוקע, בעלת חרטום נפתח, להנחתה בחוף של רגלים וכלי־רכב קרביים. = סְפִינַת נְחִיתָה, פּוֹלֶשֶׁת [מיושן]. >> אֳנִיַּת נְחִיתָה.

נַחֶתֶת חַיָּלִים (Landing Craft Personnel, LCP): ספינת מלחמה נמוכת שוקע ושטוחת תחתית, בעלת חרטום נפתח, להנחתה בחוף של לוחמים וציודם האישי.

נַחֶתֶת טַנְקִים (Landing Craft Tank, LCT): ספינת מלחמה נמוכת שוקע ושטוחת תחתית, בעלת חרטום נפתח, להנחתה בחוף של טנקים.

נָטוּשׁ בְּאִי בּוֹדֵד (marooned): בתקופת המפרשים – מלח שהופקר לנפשו באי בודד או בחוף שומם כאמצעי ענישה. עונש זה הוטל על ידי רבי חובלים אכזריים במיוחד של אוניות סוחר.

נִטּוּל מִטְעָן, ניטול מטען (cargo handling): העברת מטען מאוניית סוחר לחוף ולהפך, פריקה וטעינה של מטען.

נִטֵּל מִטְעָן, ניטל מטען (to handle cargo). >> נִטּוּל מִטְעָן.

נְטִי (cant, rake): הרכינה לפנים או לאחור ממצב אנכי של קנה החרטום, של מזוזת הירכתיים או של תורן. מכאן: נטי החרטום, נטי הירכתיים, נטי התורן (rake of mast).

נְטִיָּה לַעֲלוֹת לָרוּחַ, נטייה לעלות לרוח (weather helm): מצבה של ספינת מפרשים אשר חרטומה "נמשך" אל מעלה הרוח, לעבר מוצא הרוח, ועל כן היא סוטה מן הקורס הרצוי. הסטייה נגרמת על ידי חוסר איזון של מערכת המפרשים או בשל חלוקה לא נכונה של המשקל בסירה. כדי לתקן את ה"משיכה" אל מעלה הרוח יש להפנות את חרטום האונייה לכיוון הנגדי, אל מורד הרוח. = נְטִיָּה לְקָרֵב [מיושן].

– הָאֳנִיָּה נִמְשֶׁכֶת לְמַעֲלֵה הָרוּחַ (carrying weather helm, the ship is gripping, the ship is ardent).

– מקור הביטוי weather helm ("ידית ההגה במעלה הרוח") בתקופת המפרשים, אז ניתנו הפקודות להגאי תוך התייחסות לידית ההגה (helm, tiller) ולא ללוח ההגה (rudder) כנהוג בימינו. תיקון הסטייה למעלה הרוח נעשה על ידי הפניית ידית ההגה למעלה הרוח (a-weather), פעולה הגורמת לחרטום הספינה לפנות לכיוון הנגדי – למורד הרוח, וההגה מוחזק במצב זה כל עוד הדבר נחוץ. מצב הפוך קורה כשהספינה נמשכת למורד הרוח (a-lee), אז מַפנים את ידית ההגה למורד הרוח (lee helm). >> פְּקֻדּוֹת לַהֶגֶה.

נְטִיָּה לָרֶדֶת מֵהָרוּחַ, נטייה לרדת מהרוח (lee helm) מצבה של ספינת מפרשים אשר חרטומה "נמשך" אל מורד הרוח, לעבר מבוא הרוח, ועל כן היא סוטה מן הקורס הרצוי. = נְטִיָּה לְרַחֵק [מיושן]. ראו הסבר בערך: נְטִיָּה לַעֲלוֹת לָרוּחַ.

– הָאֳנִיָּה נִמְשֶׁכֶת לְמוֹרַד הָרוּחַ (carrying lee helm, the ship is slack).

נֵטֶל (ballast): תוספת משקל בתחתית כלי שיט, כדי לייצבו או כדי לשנות את השוקע והשופע שלו. בכלי שיט קטנים וביאכטות: משקולות ברזל או עופרת; באוניות: מי ים במכלי מי נטל מיוחדים לדבר. >> זְבוֹרִית.

נִטְרָד (to drift, adrift): א) נישא עם הרוח או הזרם, נתון לחסדי הזרמים והרוחות. ב) על ספינה: הוסטה ממסלולה לפי המצפן בהשפעת זרם ים או רוח. = נִסְחָף. >> טְרִידַת רוּחַ, טְרִידַת זֶרֶם.

– נִטְרֶדֶת עַל יְדֵי הַרוּחַ (ספינה) (to make leeway)

נִטְרְפָה סְפִינָה (wreck): ספינה שטולטלה על ידי גלי ים סוער ונשברה.

נָטְתָה עַל צִדָּהּ (to heel over, to heave down; to list): נאמר על אונייה הרוכנת לצד אחד – א) בלחץ הרוח, בעיקר אוניות מפרשים; ב) בשל חלוקת מטען לא נכונה או הצפה. >> הִטָּה אֳנִיָּה עַל צִדָּהּ.

– נָטְתָה עַל צִדָּהּ בְּמִדָה מְסֻכֶּנֶת, נטתה על צדה במידה מסוכנת (to lay broadside on): עד שמעקות הסיפון כמעט ונוגעים במים.

נִיַּח אֶת הָאֳנִיָּה, נייח את האונייה (to heave to, to lay hove to): הפנה את חרטום הספינה מול הרוח והגלים או קרוב לכך, והביא אותה למצב שבו כמעט ואינה מתקדמת וגם לא נסוגה לאחור. בספינות מפרשים על ידי כיוון של המפרשים, בספינות ממונעות בעזרת המנועים. למשל: בהמתנה לסירת נתב או בסערה עזה במיוחד. >> עָמַד (כלי שיט). [איור]

נִימוּסֵי דְּגָלִים (flag etiquette, flag protocol): מערכת של כללים, מיעוטם קבועים בחוק המדינה ומרביתם בנוהג ובמסורת הימית, הקובעים את דרכי הנפתם של דגלים בכלי שיט.

נְמוּךְ שֹׁקַע, נמוך שוקע (shallow draught, shallow draft): כלי שיט שמידת השקיעה שלו במים קטנה, כלומר המרחק בין קו המים לבין השדרית שלו הוא קטן, ולכן הוא יכול לשוט במים רדודים יחסית בלא חשש לפגיעה בקרקעית.

נָמֵל (harbour; port; haven): א) מקום עגינה לכלי שיט, מוגן מפני הגלים והרוחות ומצויד ברציפים ושרותי נמל; ב) נמל מסחרי; מקום עגינה לאוניות סוחר המצויד באמצעי פריקה, טעינה, שינוע ואחסון, ומשמש כנמל יציאה וכניסה לנוסעים; ג) מקום עגינה המעניק מחסה מפני הגלים והרוחות; נמל מבטחים. >> חוֹף אֳנִיּוֹת, מַעֲגָן, מַעֲגָנָה לְאֳנִיּוֹת (dock), מַעֲגָנָה לְיַכְטוֹת (marina).

 נְמַל בַּיִת (home port): הנמל המשמש כבסיסה הקבוע של אונייה, ובדרך כלל גם הנמל בו היא רשומה במרשם כלי השיט.

 נְמַל דַּיִג (fishing harbour): נמל המותאם במיוחד לעגינת ספינות וסירות דיג, ובו מתקנים לפריקת הדגה, אחסנתה, עיבודה ואריזתה. = נְמַל דַּיָּגִים.

 נְמַל טְעִינָה (port of loading) הנמל בו טוענים על אוניית סוחר את משאה, כדי להעבירו אל נמל היעד; נמל היציאה.

 נְמַל יַעַד (port of destination): הנמל אליו מתכננת אונייה להגיע, ואליו היא עושה את דרכה; וגם הנמל אליו מיועד המטען אותו היא מובילה.

 נְמַל מִבְטָחִיםחוֹף מִבְטָחִים [מליצי] (haven) >> נְמַל מִקְלָט

 נְמַל מַחֲסֶה (port of refuge, harbour of refuge) >> נְמַל מִקְלָט

 נְמַל מִקְלָט (port of refuge, harbour of refuge): נמל אליו נכנסת אונייה כדי למצוא מחסה מפני סערה או כאשר נשקפת לה סכנה ואינה יכולה להמשיך בדרכה, אך לא למטרות פריקה וטעינה. = נְמַל מַחֲסֶה, [מליצי] נְמַל מִבְטָחִים, [מליצי] חוֹף מִבְטָחִים.

 נְמַל פְּקִידָה (port of call): נמל ביניים בו עוצרת אונייה כדי לטעון או לפרוק מטען, להעלות או להוריד נוסעים, להצטייד באספקה או לתדלק.

 נְמַל פְּרִיקָה (port of discharge) הנמל בו פורקים את משאה של אוניית סוחר; נמל היעד.

 נְמַל רִשּׁוּם, נמל רישום (port of registry): הנמל בו רשומה אונייה במרשם כלי השיט, ובדרך כלל גם נמל הבית שלה.

נִמְצָא בַּדֶּרֶךְ (underway, under way, under weigh): מצבו של כלי שיט שאינו עוגן, אינו רָתוּק לחוף ואינו על שרטון. >> עוֹשֶׂה דַּרְכּוֹ בַּמַּיִם.

נֵס (pennant, pendant): א) דגל משולש צר וארוך, המשמש לאיתות או לציון מיוחד. ב) מִפְרָשׂ [לשון המקרא]. ג) תֹּרֶן [לשון המקרא].

– נֵס הַקָּצִין הַבָּכִיר (senior officer's pendant): דגל זיהוי שמניף הקצין הגבוה ביותר בשייטת, שאינו קצין דגל, על תורן אוניית הפיקוד כל עוד הוא נמצא בה.

– נֵס הַשֵּׁרוּת הַפָּעִיל, נס השירות הפעיל (commissioning pendant, masthead pendant): דגל משולש צר וארוך המונף בראש תורנה של אוניית מלחמה כל זמן היותה בשירות פעיל וכשירה לתפקידה, 24 שעות ביממה. = נֵס שֵׁרוּת, נֵס רֹאש הַתֹּרֶן.

– נֵס הַתְּשׁוּבָה (answering pendant): אחד מדגלי הקוד הבינלאומי לאיתות הנוהג באוניות. מונף לאחר שמתקבלת תשדורת דגלים מאונייה אחרת או מן החוף, כדי לציין שההודעה הובנה. שמו המלא של הנס הוא: "דֶּגֶל הַקּוֹד וְנֵס הַתְּשׁוּבָה". [איור]

– נֵס רֹאש הַתֹּרֶן (masthead pendant) >> נֵס הַשֵּׁרוּת הַפָּעִיל

– נֵס שֵׁרוּת (commissioning pendant) >> נֵס הַשֵּׁרוּת הַפָּעִיל

נִסְחָף (to drift, adrift): נישא עם הרוח או הזרם, נתון לחסדי הרוח. >> נִטְרָד.

נְסִיעָה (trip): הפלגה קצרה, לרוב בקרבת החוף, וגם כל אחד מקטעיה של הפלגה ארוכה. >> מַסָּע, הַפְלָגָה, שַׁיִט.

נַעַר הָאֳנִיָּה (ship's boy): בימים עברו, באוניות מפרשים: איש צוות, נער לפי גילו, שהועסק בעבודות שירות ונקיון, בעזרה לטבח וכו'. נער משרת. >> נַעַר תָּא, נַעַר הַקַּבַּרְנִיט.

נַעַר הַקַּבַּרְנִיט (master's boy, captain's boy): בימים עברו, ימאי באוניית סוחר, נער לפי גילו, ששימש כמשרתו של רב החובל. = נַעַר רַב הַחוֹבֵל. >> נַעַר תָּא.

נַעַר הַקֶּפְּטֵן (captain's boy): באוניות הצי המלכותי הבריטי עד 1796: שם הדרגה של נער מגיל שתים־עשרה ומעלה בתקופת הכשרתו לפרח קצינים (מידשיפמן). מעין שוחר ימי, שהצטרף לצי בחסותו האישית של הקפטן. לימים הוחלף שמו ל־Volunteer, 1st class.

נַעַר סִפּוּן, נער סיפון (deck boy): דרוג במחלקת הסיפון של אוניית סוחר או דיג שדרגתו מתחת למלח פשוט. >> שׁוּלְיַת מַלָּחִים.

נַעַר רַב הַחוֹבֵל (master's boy, captain's boy) >> נַעַר הַקַּבַּרְנִיט

נְעֹרֶת, נעורת (oakum): סיבי פשתן או קנבוס ספוגים בעטרן, לאטימת הסדקים בין לוחות הגוף והסיפון של ספינות וסירות עץ. = קַנַפָּט [סלנג]. >> סֶדֶק, סוֹתֵם בֶּדֶק. [איור]

נַעַר תָּא (cabin boy): בימים עברו, ימאי באוניית סוחר שעסק בניקוי תאי המגורים של הקצינים והנוסעים באונייה. >> נַעַר רַב הַחוֹבֵל.

נֵף (halyard, halliard) >> מַעֲלָן

נֵף אוֹתוֹת (signal halyard) >> מַעֲלַן אוֹתוֹת

נֵף הַקָּדְקוֹד, נף הקודקוד (peak halyard) >> מַעֲלַן הַקָּדְקוֹד

נֵף הַצַּוָּאר, נף הצוואר (throat halyard) >> מַעֲלַן הַצַּוָּאר

נִצּוֹל מֵאֳנִיָּה טְרוּפָה, ניצול מאונייה טרופה (castaway, shipwrecked, maroon): אדם שאונייתו טבעה בים או עלתה על שרטון וניצל ממוות. = אִישׁ שֶׁנִטְרְפָה סְפִינָתוֹ, אִישׁ שֶׁאֳנִיָּתוֹ נִטְרְפָה בַּיָּם.

נְקֻדַּת מַצְפֵּן, נקודת מצפן (compass points): במצפנים מדורות עברו: כל אחת מ־32 הנקודות המחלקות את מעגל האופק של המצפן לפי שושנת הרוחות. נקודת מצפן אחת שווה לאחת עשרה ורבע מעלות בחלוקה הרציפה. >> לוּחַ הַמַּצְפֵּן, שׁוֹשַׁנַּת-הַמַּצְפֵּן. [איור]

– to box the compass: ביטוי באנגלית שמשמעותו להיות מסוגל לומר בעל־פה את שמות 32 נקודות המצפן לפי סדרן, כולל הנקודות הנגדיות. בעבר: סימן למקצועיותו של מלח.

– נקודות המצפן: N – צפון; N by E – צפון נקודה למזרח; NNE – צפון-צפון-מזרח; NE by N – צפון-מזרח נקודה לצפון; NE by E – צפון-מזרח נקודה למזרח; ENE – מזרח-צפון-מזרח; E by N – מזרח נקודה לצפון; E – מזרח; E by S – מזרח נקודה לדרום; וכן הלאה.

נִקּוּי תַּחְתִית הָאֳנִיָּה, ניקוי תחתית האונייה (cleaning, graving, breaming): סילוק צמדת בלוטי הים והאצות שדבקה בגוף האונייה שמתחת למים. בימים עברו, באוניות עץ, העמידו את האונייה על קרקעיתה בשעת השפל, היטו אותה על צדה או הכניסו אותה למבדוק, ושרפו באמצעות אגודות זרדים בוערים את הצמדה ואת העטרן שציפו את לוחות התחתית (graving, breaming). כיום, על ידי גרוד או סילון מים חזק. = גֵּרוּד זָקָן [סלנג]. >> הִטָּה אֳנִיָּה עַל צִדָּהּ. [איור]

– הָאֳנִיָּה נְקִיָּה, האונייה נקייה (the ship is clean): תחתית האונייה נקייה מצמדת בלוטי ים ואצות.

נָשַׂא מִפְרָשׂ (to carry sails): נאמר על ספינת מפרשים: הניפה על תרניה מפרש או מפרשים מסוג מסוים.

נִשְׁטָף לַיָּם (washed overboard): נאמר על אדם, מטען או ציוד על סיפונה של אונייה, שגל מים גדול כיסה וסחף אותו המימה. = נִשְׁטָף מֵהַסִּפּוּן.

נִשְׁטָף מֵהַסִּפּוּן, נשטף מהסיפון (washed overboard) >> נִשְׁטָף לַיָּם

נְשִׁיבָה קַלָּה (light airs, calm wind): רוח סֵרוּגִים שחוזקה 1 (מתוך 12) בסולם בופורט ומהירותה 1–3 קשרים. נחשבת לרוח החלשה ביותר שבה אוניית מפרשים עדיין מצייתת להגה. = מַשָּׁבִים קַלִּים. >> נִשְׁמַע לַהֶגֶה.

נִשְמַעַת לַהֶגֶה, הָאֳנִיָּה נִשְׁמַעַת לַהֶגֶה (to have a steerage, the ship answers the rudder): מהירות השיט הנמוכה ביותר המאפשרת לאונייה להישמע לתנועות לוח ההגה. במהירות נמוכה ההגה אינו יעיל. >> הֵעָנוּת לַהֶגֶה, נְשִׁיבָה קַלָּה.

נַתָּב (pilot): א) רב חובל מוסמך המופקד מטעם רָשות הנמל להוליך אוניות הנכנסות לתוכו ויוצאות ממנו. ב) אדם המנחה את דרכו של כלי שיט. >> הִנְחָה אֶת הָאֳניָּה.

נַתָּב שֶׁל יָם (deep sea pilot): רב חובל מוסמך, הנשכר להוליך אוניית סוחר בנתיב ספנות ראשי שמרובות בו הסכנות והמכשולים לשיט, ועל כן מצריך התמצאות ובקיאות מיוחדת. מכאן: נתב של הים הצפוני (North Sea pilot), נתב של התעלה האנגלית (English Channel pilot) וכו'.

– נַתָּב שֶׁל נָהָר (river pilot): רב חובל מוסמך, הנשכר להוליך אוניית סוחר בנהר גדול שהשיט בו מצריך התמצאות מיוחדת.

נְתִיבוֹת הַיָּם (paths of the sea): [מליצי] נתיבי הפלגתן של אוניות סוחר, ובמיוחד מעבר לים, אל ארצות רחוקות. = דַּרְכֵּי הַיָּם, אָרְחוֹת יַמִּים.

נְתִיב יָם (sea lane) >> נָתִיב יַמִּי

נָתִיב יַמִּי (seaway; sea lane): א) חלקת ים שאוניות יכולות לשוט בה; תוואי שיט בים בניגוד ל"נתיב מים" במים פנימיים. ב) דרך מסחר ימית; "דרך ראשית" לתובלה ימית בין שני נמלים או יותר, המועדפת מסיבות גאוגרפיות וכלכליות בעיקר. = נְתִיב יָם, נְתִיב סַפָּנוּת. >> אָרְחוֹת יַמִּים, דַּרְכֵי הַיָּם, נְתִיבוֹת הַיָּם [מליצי].

נְתִיב מַיִם (waterway): גוף מים פנימיים, כמו נהר או תעלה, שסירות וספינות יכולות לשוט בו.

נְתִיב סַפָּנוּת (shipping route, shipping lane): דרך מסחר ימית. "דרך ראשית" לתובלה ימית בין שני נמלים או יותר, המועדפת בעיקר מסיבות גאוגרפיות וכלכליות. = נָתִיב יַמִּי. >> אָרְחוֹת יַמִּים, דַּרְכֵי הַיָּם, נְתִיבוֹת הַיָּם [מליצי].

נְתִיב שַׁיִט (fairway, channel): החלק או התוואי בתעלה, בנמל או בנהר שכלי שיט יכול לשוט בו.

נִתַּק, הָעֹגֶן נִתַּק, העוגן ניתק (awiegh, atrip): מצבו של עוגן ברגע בו צפורניו ניתקות מן הקרקעית במהלך העלאתו אל הספינה. = עָקוּר, הָעֹגֶן עָקוּר

נִתֵּק חֶבֶל, ניתק חבל (to cast off a rope): התיר קשר ושחרר חבל מאחיזתו.

נִתֵּק חֲבָלִים, ניתק חבלים (to cast off moorings): ניתק את החבלים בהם קשורה הספינה לרציף או לכלונסאות רתיקה כדי לצאת לים. = שִׁחְרֵר חֲבָלִים, הֵסִיר רְתוּקוֹת. >> שִׁחְרֵר חֶבֶל.


עדכון אחרון: 21 במאי 2022. אין לעשות במילון שימוש שאינו הוגן ללא רשות מפורשת.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s