א

לחיפוש מהיר בעמוד הקישו: Ctrl + F

אָבַד כָּלִיל (totally lost) >> אָבְדָן גָּמוּר.

אִבֵּד מְהִירוּת, האונייה איבדה מהירות (to lose way): ייאמר על אוניית מפרשים שמהירותה הולכת ויורדת. >> צָבַר מְהִירוּת.

אָבְדָן גָּמוּר, אובדן גמור (total loss): מונח מתחום הביטוח הימי שמשמעותו כי כלי השיט או המטען שהוא מוביל טבע או ניזוק ללא תקנה. >> אָבַד כָּלִיל.

אִבְטֵחַ תּוֹתָח [נטען־לוע] (to house the guns): באוניות מפרשים מלחמתיות, בעת שגרה, קרבו את התותחים אל דופן האונייה, הוציאו את הטריזים, והשעינו את הקנה כנגד השפה העליונה של האשנב. את עגלת התותח כפתו היטב למקומה באמצעות חבלי המכנס וגלגלות הצד. [איור]

אִבְטֵחַ תֹּרֶן עִלִּי, הרכין ואבטח תרנים עיליים (to house a topmast): בתקופת המפרשים – הרכין תורן עילי או עלעילי וכפת אותו אל התורן שמתחתיו לקראת בואה של סערה עזה. >> הוֹרִיד תֹּרֶן, הֵסִיר תֹּרֶן, תֹּרֶן עִלִּי, תֹּרֶן עַלְעִלִּי.

אָבִיק (scupper): חורים בשולי הסיפון ובדופן דרכם מתנקזים הימה מים שנאספו על הסיפון. [איור]

אֶבֶן מֵרוּק, אבן מירוק (holystone): טבלת אבן חול רכה ששימשה בתקופת המפרשים לקרצוף סיפוני העץ של האונייה. השימוש באבני מירוק רווח בצי המלכותי הבריטי ובצי האמריקאי. אבני מירוק קטנות נקראו testament‏, bible או prayer book. מכאן גם הפועל to holystone – לקרצף ולמרק את הסיפונים. [איור]

אֲבַק הַצָּתָה (priming powder, priming): אבק שריפה טחון היטב ששימש להצתת התחמיש של תותחים, אקדחים ורובים נטעני־לוע. >> חוֹר הַצָּתָה.

אַבַּרְזִין (tarpaulin): בד קַנְבָס אטום למים, ארוג בצפיפות ומוספג בְּעִטְרָן; בְּרֵזֶנְט. tar באנגלית, קיצור של tarpaulin, היה כינוי למלח בצי, על שום הנוהג בימים עברו למרוח עטרן על המעילים וכובעי הקנבס כדי לעשותם אטומים למים. >> עִטְרָן.

אָגוֹר (locker) >> לוֹקֶר.

אַגַּן הַשָּׁקָה (boat launching basin, launching basin): אגן מים בשפת נמל או מעגנה להשקת כלי שיט קטנים ויאכטות.

אֶגְרוֹף קוֹף (monkey's fist): קשר דקורטיבי בחבל שצורתו דומה לכף יד קפוצה. [איור]

אַגְרַת נִתּוּב, אגרת ניתוב (pilot fees): תשלום לשלטונות הנמל עבור שרותיו של נתב. = דְּמֵי נִתּוּב. >> נִתּוּב.

אַדְוָה, אדווה; אֲדָווֹת, אַדְווֹת־ (ripple, catspaw, cat's-paw): גלים קטנטנים שמחוללת רוח חרישית.

אָדָם בַּיָּם (!Man Overboard): קריאת האזעקה לאנשי הצוות להיחלץ להצלתו של אדם שנפל מהספינה לים או שהתגלה בים. = אָדָם נָפַל לַיָּם! [איור]

אַדְמִירָל (admiral): דרגת הקצונה הגבוהה ביותר בצי המלכותי הבריטי, בצי האמריקאי ובציי מלחמה של מדינות נוספות. וגם: לשון הפנייה לאדמירל־משנה ולסגן־אדמירל. >> סְגַן אַדְמִירָל, אַדְמִירָל מִשְׁנֶה.

אַדְמִירָל הַשַּׁיֶּטֶת הָאֲדֻמָּה, אדמירל השייטת האדומה (admiral of the red): בצי המלכותי הבריטי מ-1805 עד 1864 – אדמירל שפיקד על השייטת הבכירה מבין השלוש שמהן הורכב הצי, שסימנה היה דגל אדום. לפקודתו סרו אדמירל משנה וסגן אדמירל של השייטת האדומה. מתקופת שלטונה של אליזבת הראשונה, אז הונהגה החלוקה לשייטות לפי צבעים, ועד 1805 לא הייתה קיימת דרגת אדמירל של השייטת האדומה, כי מפקד שייטת זו פיקד על הצי המלכותי כולו ונקרא "אדמירל של הצי". אחריו לפי הסדר באו אדמירל השייטת הכחולה ואדמירל השייטת הלבנה, שכל אחד מהם נעזר באדמירל משנה וסגן אדמירל של השייטת.

אַדְמִירָל הַשַּׁיֶּטֶת הַכְּחוּלָה, אדמירל השייטת הכחולה (admiral of the blue) >> אַדְמִירָל הַשַּׁיֶּטֶת הָאֲדֻמָּה.

אַדְמִירָל הַשַּׁיֶּטֶת הַלְּבָנָה, אדמירל השייטת הלבנה (admiral of the white) >> אַדְמִירָל הַשַּׁיֶּטֶת הָאֲדֻמָּה.

אַדְמִירָל מִשְׁנֶה (vice admiral): דרגת קצונה בכירה בציי מלחמה בין אדמירל וסגן אדמירל. (בחיל הים הישראלי, הדרגה המקבילה לאלוף, מפקד החַיל.)

אַדְמִירָל שֶׁל הַצִּי (Admiral of the Fleet, Fleet Admiral): דרגת הקצונה הגבוהה ביותר בצי המלכותי הבריטי, בצי האמריקאי ובציי מלחמה גדולים נוספים, אותה נושא מפקד הצי. (מפקד חיל הים הישראלי נקרא CIC Isareli Navy.)

אַדְמִירָלִיּוּת (admiralty): משרד הצי המלחמתי בבריטניה עד 1964. = מִשְׂרַד הַיַּמִּיָּה הַבְּרִיטִי [מיושן]. >> לוֹרְדִים שֶׁל הָאַדְמִירָלִיּוּת, מוֹעֶצֶת הָאַדְמִירָלִיּוּת.

אֶדֶן הַתֹּרֶן, אדן התורן (mast step): בסיס התורן בסירה או בספינת מפרשים, עליו נשען עקב התורן ואליו התורן מקובע. >> אִדֵּן תֹּרֶן. [איור]

אֶדֶן שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן, אדן שלשלאות התורן (channels, chain wales, chains): לוח אופקי רחב ועבה הבולט מדופן אוניית מפרשים מול תורן. משמש לריווח רכסות התורן התחתי. >> רִכְסָה, שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן. [איור]

אֶדֶן שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן הָרָאשִׁי (main chains), אֶדֶן שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן הַקִּדְמִי (fore chains), אֶדֶן שַׁלְשְׁלָאוֹת הַתֹּרֶן הָאֲחוֹרִי (mizzen chains).

אִדֵּן תֹּרֶן, אידן תורן (to step a mast): זָקַף תורן בסירה או בספינה וקבעו למקומו באֶדֶן התורן.

אֲהוֹי! (!Ahoy!; Ship ahoy): באנגלית, בימים עברו, מילת קריאה לסירה או לספינה כדי להסב את תשומת ליבה וגם כברכת שלום או פרידה ממנה.

אוּלַם סִמּוּן, אולם סימון (mould loft, mold loft) >> אוּלַם הַתְוָיָה.

אוּלַם הַתְוָיָה, אולם התוויה (mould loft, mold loft): מבנה ארוך במספנה, שעל רצפתו שרטטו את חלקי הגוף השונים של אונייה חדשה בגודלם הטבעי; על פי שרטוטים אלה הכינו שבלונות (moulds, molds) לחיתוך ולכיפוף קורות העצים או לוחות הפלדה מהם נבנתה האונייה. = אוּלַם סִמּוּן. [איור]

אוֹר גְּרִירָה (towing light): אור זיהוי בעל מאפיינים המוגדרים בחוק, שכלי שיט חייב להציג בלילה בירכתיו כשהוא גורר כלי שיט אחר.

אוֹר יַרְכָּתַיִם, אור ירכתיים (stern light): אור זיהוי בעל מאפיינים המוגדרים בחוק, שכלי שיט חייב להציג בלילה בירכתיו.

אוֹר נִוּוּט, אור ניווט (navigation light) >> אוֹר שַׁיִט.

אוֹר עֲגִינָה (mooring light, riding light): אור זיהוי בעל מאפיינים המוגדרים בחוק, שכלי שיט הרתוק לעוגן חייב להציג בלילה.

אוֹר צַד (side light): אור זיהוי בעל מאפיינים המוגדרים בחוק, שכלי שיט חייב להציג בלילה בכל אחד מצדדיו. פנס אור אדום בצד שמאל (port light) ופנס אור ירוק בצד ימין (starboard light). >> אֶשְׁקָף. [איור]

– אוֹר צַד יָמִין (starboard light); אוֹר צַד שְׂמֹאל (port light).

אוֹר רֹאשׁ תֹּרֶן, אור ראש התורן (masthead light; formerly: steaming light, head light): אור זיהוי בעל מאפיינים המוגדרים בחוק, שכלי שיט חייב להציג בלילה בראש התורן.

אוֹר שַׁיִט (navigation light): כל אחד מאורות הזיהוי המוגדרים בחוק שכלי שיט חייב להציג בלילה, משקיעת השמש ועד זריחתה, כדי למנוע התנגשות עם כלי שיט אחר בגלל הראות המוגבלת. = אוֹר נִוּוּט.

אוֹרוֹת עֶמְדָּה (station lights): אורות זיהוי שמציגים כלי שיט מלחמתיים השטים בצוותא במערך.

אוֹת דֶּגֶל (flag signal): הודעה או פקודה המועברת למרחק על ידי הנפת דגל או נפנוף בדגל לפי קוד מוסכם. [איור]

אוֹת מְצוּקָה (distress signal, signal of distress): סימנים מוסכמים המציינים כי כלי שיט או אנשיו נמצאים בסכנה וזקוקים לעזרה. לדוגמה, ירי תותח, קריאת SOS ברדיו טלגרף או Mayday ברדיו טלפון, מצוף עשן, זיקוק מצנח, צפירות ארוכות בצופר ערפל, נפנוף ידיים ועוד.

אֲזוֹרִים הַקְּרוֹבִים לְקַו הַמַּשְׁוֶה, אזורים הקרובים לקו המשווה (low latitudes): פני כדור הארץ (ומרחבי הים) המשתרעים מקו המשווה עד קו רוחב 30 צפון או קו רוחב 30 דרום. קרוב לקו המשווה.

אֲזוֹרִים הַקְּרוֹבִים לַקֹּטֶב אוֹ לַקְּטָבִים, אזורים הקרובים לקוטב או לקטבים (high latitudes): פני כדור הארץ (ומרחבי הים) המשתרעים מקו רוחב 60 צפון עד הקוטב הצפוני ומקו רוחב 60 דרום עד הקוטב הדרומי. קרוב לקוטב, קרוב לקטבים.

אֵזוֹר הַשֶּׁקֶט הַמַּשְׁוָנִי, אזור השקט המשווני (doldrums): אזור לאורך קו המשווה, בין אזורי רוחות הסחר הצפוני והדרומי, שהרוחות והזרמים בו מעטים וחלשים. בתקופת המפרשים נמנעו אוניות להיכנס אליו, מחשש שיישארו משותקות תנועה ימים רבים. = אֵזוֹר דֶּמֶךְ הַרוּחַ [מליצי]. >> דִּמְמַת רוּחַ.

אָזְנִית, אוזנית (ear timber, epotis, pl. epodides): בספינות משוטים מלחמתיות בעת העתיקה: קורת עץ עבה שבלטה משני צדי החרטום והגנה על המלברית בשעת התנגחות הספינות חרטום אל חרטום. >> מִלְבָרִית. [איור]

אִחָה בִּקְלִיעָה, איחה בקליעה (to splice): חיבר שני חבלים או שני חלקי חבל על ידי שזירת גדיליהם יחד. >> קְלִיעָה.

אִחוּי קְלִיעָה, איחוי קליעה (splice, splicing) >> קְלִיעָה.

אָחוֹר (stern, aft) >> לְאָחוֹר, מֵאָחוֹר, מֵאֲחוֹרֵי.

אֲחוֹרָה (astern): לאחור, בכיוון הירכתיים או מהם והלאה בקו ישר. >> הָאֳנִיָּה נוֹסַעַת אֲחוֹרָה, פְּקֻדּוֹת לַמְּכוֹנָה.

אֲחוֹרִי (after; mizen, mizzen): א) קרוב אל הירכתיים, פונה אל הירכתיים. ב) בסירות ובספינות מפרשים בעלות שני תרנים או יותר: של התורן האחורי. למשל: "מפרש אחורי". >> מְאַסֵּף.

אֲחוֹרֵי הַסִּירָה (sternsheets, stern sheets) >> סַפְסָלִים אֲחוֹרִיִּים.

אֲחוֹרֵי הָעֲגָלָה, אֲחוֹרֵי עֶגְלַת הַתּוֹתָח (train) >> עֶגְלַת תּוֹתָח, גַּלְגֶּלֶת אֲחוֹרִית.

אֶחֶז, אֶחֶז קַרְנַיִם (belaying cleat) >> בַּרְוָז.

אָחַז בַּהֶגֶה (to be at the helm) >> נִהֵג, נָהַג, הִגָּה, הֶחְזִיק הֶגֶה [סלנג].

אָחַז וְהֶחֱזִיק, אָחַז וְהֶחֱזִיק בְּחֶבֶל (to hold fast): תפס בחוזקה חבל מתוח ולא הניח לו להישמט מידיו. >> מָשַׁךְ חֶבֶל, מָתַח חֶבֶל, שִׁחְרֵר חֶבֶל.

אַחְרָה (quarter): א) חלק הדופן של ספינה או סירה המשתרע מלפנים לקצה הירכתיים; באוניות מפרשים גדולות: בין הקצה האחורי של שלשלאות התורן הראשי לבין קצה הירכתיים, שם הוא מסתיים ב"יציע האחרה". = עֲגָבָה [מיושן], יַרְכָה. >> יְצִיעַ הָאַחְרָה, סִפּוּן הָאַחְרָה, סִירַת הָאַחְרָה, רוּחַ לָאַחְרָה. [איור]. ב) קיצור של "אַחְרַת הַגּוּף" (afterbody).

אַחְרַת הַגּוּף (afterbody): החלק האחורי של גוף האונייה, מהמִצעה עד קצה הירכתיים. = אַחְרָה. >> קַדְמָה, מִצְעָה. [איור]

אָטַם אֶת הַכַּוָּה, אטם את הכווה (to batten down): עטף את מכסה הכווה ביריעת ברזנט, והידק את שוליה בבדי עץ או בפסי ברזל וטריזים כדי שתהיה אטימה למים. = הִדֵּק בִּפְסִיסִים. >> מִכְסֵה הַכַּוָּה, פְּסִיס כַּוָּה. [איור]

אִי כְּשִׁירוּת לְשַׁיִט (unseaworthiness): היות כלי שיט בלתי ראוי להפלגה בים, מאחר שאינו עומד בדרישות החוק וצורכי השיט. = פְּסִילוּת לְשַׁיִט.

– לֹא כָּשִׁיר לְשַׁיִט, פָּסוּל לְשַׁיִט (unseaworthy).

אֵיל נִגּוּחַ, איל ניגוח (ram, beak): בליטה מחוזקת או משוריינת בחרטומה של ספינה בגובה קו המים לערך, לניגוח ספינת אויב והטבעתה. איל הניגוח היה נשקה העיקרי של ספינת המשוטים המלחמתית בים התיכון בעת העתיקה. [איור] [איור]

אִיסְקוּפָּה (boat): [לשון חז"ל, מיוונית: skáphē] סירה, כלי שיט קטן הנגרר אחרי ספינה גדולה לשרתה.

אִישׁ הָאַחְרָה; אנשי האַחרה, צוות האַחרה (afterguard): מלח באוניית מפרשים מלחמתית שעמדתו במשמרת הייתה על סיפון האחרה וטיפל במפרשי האחרה. >> אִישׁ רֹאשׁ הַתֹּרֶן, אִישׁ הַמָּתְנַיִם, אִישׁ הַקַּדְמָה.

אִישׁ הַהֶגֶה (helmsman): א) מלח האוחז בגלגל ההגה או במשוט ההגה ונוהג את הספינה או הסירה. ב) הגאי בסירת חתירה תחרותית. = הַגַּאי, תּוֹפֵשׂ הֶגֶה [מליצי]. >> רַב מַלָּח.

אִישׁ הַמָּתְנַיִם, איש המותניים; אנשי המותניים, צוות המותניים (waister): מלח באוניית מפרשים מלחמתית שעמדתו במשמרת הייתה במותני האונייה. אנשי המותניים היו מלחים מעוטי ניסיון או מיומנות, שלא התאימו לעבודה במרומי התרנים ועל כן הוצבו במותני האונייה. >> מָתְנֵי הָאֳנִיָּה, אִישׁ רֹאשׁ הַתֹּרֶן, אִישׁ הָאַחְרָה, אִישׁ הַקַּדְמָה.

אִישׁ הַקַּדְמָה, אִישׁ סִפּוּן הַקַּדְמָה, איש סיפון הקדמה; אנשי סיפון הקַדמה, צוות סיפון הקַדמה (forecastle man): מלח באוניית מפרשים שעמדתו במשמרת הייתה בסיפון הקדמה, מלפנים לתורן הקדמי, והיה אחראי על מפרשי הקדמה והעוגנים. >> אִישׁ רֹאשׁ הַתֹּרֶן, אִישׁ הָאַחְרָה, אִישׁ הַמָּתְנִַים.

אִישׁ חֶבֶל הָאֲנָךְ (leadsman): מלח באוניית מפרשים שמדד בחבל האנך את עומק המים עם התקרבותה לחוף או לקראת עגינה (כדי לדעת את עומק המים ואת סוג הקרקעית). >> אֲנַךְ עֹמֶק. [איור]

אִישׁ חַרְטוֹם (bowman, bowsman): א) החותר האוחז במשוט הקדמי ביותר בסירת חתירה. ב) בסירת לווייתנים – החותר האוחז במשוט החרטום (bow-oar), השני מן הקצה הקדמי; במשוט הקדמי ביותר (מבין חמישה) חותר הצלצלן (harpooneer, boat-steerer). ג) במפרשיות וביכטות מפרשים – איש צוות שעמדתו במהלך השיט בחרטום. = חַרְטוֹמַאי [מליצי].

אִישׁ יַבָּשָׁה (landsman, landlubber): כינוי לאדם חסר ידע, הבנה וניסיון בעניני ים והשטת אוניות. וגם כינוי למלח טירון וחסר ניסיון בראשית דרכו באונייה. = מַלָּח טִירוֹן, יַבָּשְׁתָּן, עַכְבַּר יַבָּשָׁה, גֹּלֶם יַבָּשָׁה, יוֹשְׁבֵי יַבָּשָׁה.

אִישׁ יָם (seafarer, mariner) >> יוֹרֵד יָם.

אִישׁ סִפּוּן הַקַּדְמָה (forecastle man) >> אִישׁ הַקַּדְמָה.

אִישׁ צְפַרְדֵּעַ (frogman): כינוי מיושן לצולל שמומחיותו שחייה מתחת למים בעזרת מכלי אוויר הנישאים על גבו, ובעיקר לוחמי קומנדו ימי וצוללים במשימות צבאיות. = צוֹלֵל. [איור]

אִישׁ רֹאשׁ הַתֹּרֶן, איש ראש התורן (topman, yardman): מלח באוניית מפרשים בעלת מעטה רוחבי, שתפקידו במהלך המשמרת לטפס אל מרומי אחד התרנים ולפרוש, לגלול או לצמצם את מפרשיו. המלחים נקראו על שם התורן אליו הוצבו. >> רֹאשׁ מַלָּחֵי הַתֹּרֶן. [איור]

אִישׁ רֹאשׁ הַתֹּרֶן הַקִּדְמִי (foretopman), אִישׁ רֹאשׁ הַתֹּרֶן הָרָאשִׁי (maintopman), אִישׁ רֹאשׁ הַתֹּרֶן הָאֲחוֹרִי (mizzentopman, mizentopman).

אִישׁ שֶׁנִּטְרְפָה סְפִינָתוֹ, אִישׁ שֶׁאֳנִיָּתוֹ נִטְרְפָה בַּיָּם (castaway, shipwrecked, maroon) >> נִצּוֹל מֵאֳנִיָּה טְרוּפָה.

אִיתוּת דְּגָלִים (flag signaling): שיטת תקשורת חזותית להעברת הודעות למרחקים על ידי הנפה או נפנוף של דגלים מיוחדים לפי קוד מוסכם. [איור]

אַלְמָנָךְ יַמִּי (nautical almanac): אוסף של לוחות אסטרונומיים שנתיים, המציג את מיקומם של גרמי שמיים נבחרים, ומשמש לחישוב מיקומה של אונייה בלב ים באמצעות ניווט אסטרונומי.

אִלְפָּה, אילפה (ship, boat; launch, harbour launch): א) [לשון חז"ל] סירה, ספינה. ב) [מיושן] כלי שיט ממונע קטן המשמש את קציני הנמל ועובדיו לצורך מילוי תפקידם; וגם: סירה ממונעת להסעת אנשים מהחוף אל אוניות בנמל שאינן רתוקות לרציף. = סִירַת נָמֵל.

אֲמוֹדַאי (diver): צולל המתמחה בביצוע עבודות תת־ימיות, כמו תחזוקת כלי שיט ומתקנים ימיים ומשיית עצמים טבועים. = צוֹלֵל. [איור]

אָמִיר (pole of a mast, pole): חלקו הגבוה ביותר של תורן, בין כפתור ראש התורן למקום חיבור החבלים או הכבלים הגבוהים ביותר המחזקים אותו. [איור]

אֶמְצַע הֶגֶה!, הֶגֶה לָאֶמְצַע! (!Midships!, Rudder amidships) פקודה להגאי לסובב את גלגל ההגה או את מוט ההגה למצב אמצע.

אֶמְצָעִית, אֶמְצָעִית הָאֳנִיָּה (amidships, midships): קו אמצע הגוף של אונייה או ספינה, הן בממד האורכי בין החרטום לירכתיים (בין הניצב הקדמי לניצב האחורי), הן בממד הרוחבי בין דופן שמאל לדופן ימין. = אֶמְצָעִית הַסְפִינָה. >> רָחְבִּית, אָרְכִּית, גָּבְהִית. [איור]

– בְּאֶמְצָעִית הָאֳנִיָּה, באמצע האונייה (midship): על קו האמצע האורכי או קו האמצע הרוחבי של אונייה, או קרוב לאחד מהם (לציון כיוונים יחסיים בתוך האונייה).

אִמְרָה, אימרה (hawse bolster): שולי הפלדה העבים סביב פתח שרשרת העוגן. באוניות עץ: רפידת עץ עבה סביב פתח חבל העוגן. מארמית: אִימְרָא – שולי האריג. >> פֶּתַח שַׁרְשֶׁרֶת הָעֹגֶן.

אַמַּת יָם (fathom) >> פָדוֹם.

אֳנִיָּה, אונייה (ship): א) כלי שיט גדול בעל סיפון. בלשון חז"ל: סְפִינָה. ב) בתקופת המפרשים – ספינה בעלת שלושה תרנים לפחות ומעטה רוחבי, לשיט בים הפתוח. ג) על פי תקנות הנמלים 1982: כלי שיט המונע בכוח מנוע, שתפוסתו ברוטו מעל 100 טון ואורכו המרבי מעל 24 מטרים.

– בָּאֳנִיָּה, באונייה (aboard): ולא "על סיפון האונייה".

אֳנִיָּה אָחוֹת (sister ship): א) אונייה הזהה בצורת המבנה ובממדים לאונייה אחרת; ב) אונייה השייכת לאותם הבעלים של אונייה אחרת.

אֳנִיָּה אֲרֻכָּה, אונייה ארוכה (long ship): א) "אוניית מלחמה" בלשון היוונים והרומאים הקדמונים. ביוונית: ploion makron, naus makron; בלטינית: navis longa. ב) כינוי לספינת המשוטים הוויקינגית, ששימשה את עמי הצפון ללחימה ולמסעות שוד. [איור]

אֳנִיָּה טְרוּפָה, אונייה טרופה (wreck): אונייה שניזוקה מאוד בגלי ים סוער, איבדה את כושרה להמשיך ולשוט, והיא מיטלטלת אנה ואנה ונתונה לחסדי הגלים. = סְפִינָה טְרוּפָה. >> טְרֹפֶת, שֶׁבֶר אֳנִיָּה [מליצי], שְׂרִידֵי אֳנִיָּה.

אֳנִיָּה כְּלִילַת מִדִּים, אונייה כלילת מידים (full scantlings ship): אונייה שמידות חלקי המבנה העיקריים שלה (צלעות, מבריחים, עובּים, לוחות הדופן והסיפון וכו') הם על פי ה"תקן" שקבעה חברת סיווג. הדבר מעיד על חוזק המבנה של האונייה ומשפיע על דמי הביטוח הימי שלה. >> מִדִּים.

אֳנִיָּה כְּלִילַת מַעֲטֶה, אונייה כלילת מעטה [מן "כָּלִיל" – שָׁלֵם] (full rigged ship, fully rigged ship) >> אֳנִיָּה מְלֵאַת מַעֲטֶה.

אֳנִיָּה לֹא מְזֹהָה, אונייה לא מזוהה, אֳנִיָּה לֹא מוּכֶּרֶת (strange sail): בתקופת המפרשים – אוניית מפרשים שלא ניתן להכיר מרחוק את זהותה.

אֳנִיָּה לְצֵיד כַּלְבֵּי יָם, אונייה לציד כלבי ים (sealer, sealship) >> צַיֶּדֶת כַּלְבֵּי יָם.

אֳנִיָּה מִדַּרְגָּה רִאשׁוֹנָה, אונייה מדרגה ראשונה (first-rate) >> דַּרְגָּה.

אֳנִיָּה מִדַּרְגָּה שְׁנִיָּה, אונייה מדרגה שנייה (second-rate) >> דַּרְגָה.

אֳנִיָּה מְחֻפַּת שִׁרְיוֹן, אונייה מחופת שריון (ironclad): אוניית מלחמה מהמחצית השנייה של המאה ה־19, שגופה העשוי עץ כוסה בשריון של לוחות ברזל או פלדה להגנה מפני תותחי האויב. [מן ironclad – "עטוי שריון", "עטוי ברזל".] = אֳנִיַּת שִׁרְיוֹן. >> אֳנִיָּה מְשֻׁרְיֶנֶת. [איור]

אֳנִיָּה מְלֵאַת מַעֲטֶה, אונייה מלאת מעטה (full rigged ship, fully rigged ship): אוניית מפרשים בעלת מעטה רוחבי שלם, הכולל שלושה תרנים ועל כל אחד מהם שלושה מפרשים לפחות: תחתי, עילי ועלעילי. = אֳנִיָּה כְּלִילַת מַעֲטֶה. [איור] [איור]

אֳנִיָּה מְעֹרֶבֶת, אונייה מעורבת (mixed cargo-passenger ship) >> אֳנִיַּת נוֹסְעִים וּמַשָּׂא.

אֳנִיָּה מְשֻׁוַּת סִפּוּן, אונייה משוות סיפון (flush deck ship): אונייה בעלת סיפון עליון רצוף למלוא אורכה, ללא סיפונים גבוהים ממנו כמו סיפון בית האחרה או סיפון בית הקדמה, וללא מבנים עיליים המשתרעים למלוא רוחבה (מדופן אל דופן). [איור]

אֳנִיָּה מְשֻׁרְיֶנֶת, אונייה משוריינת (armored warship; battleship): אוניית מלחמה שדפנותיה, סיפונה וצריחי התותחים שלה בנויים מלוחות פלדה משוריינת. = אֳנִיַּת שִׁרְיוֹן. >> אֳנִיָּה מְחֻפַּת שִׁרְיוֹן.

אֳנִיָּה עֲגֻלָּה, אונייה עגולה (round ship): "אוניית משא" בלשון היוונים הקדמונים. ביוונית: ploion strongylon, naus strongyle.

אֳנִיָּה רָאשִׁית, אונייה ראשית (capital ship): א) כל אחת מאוניות המלחמה החשובות ביותר של הצי ועל פי רוב גם הגדולות ביותר. ב) האונייה המובילה בשייטת או בצי.

אֳנִיָּה רֵיקָה, אונייה ריקה (light ship): אונייה שאינה נושאת כל מטען ולכן שקועה מתחת לקו הטעינה שלה. >> עֲמוּסָה בִּמְלוֹאָה, עֲמוּסָה מִדַּי, רֵיקָה.

אֳנִיָּה תְּקוּעָה עַל שִׂרְטוֹן, אֳנִיָּה שֶׁהוּטְלָה לַחוֹף (stranded ship) >> עַל שִׂרְטוֹן, הוּטַל לָחוֹף.

אֳנִיַּת אֵבֶה, אוניית אבה (papyrus boat) >> סִירַת גֹּמֶא.

אֳנִיַּת אוֹצָר, אוניית אוצר (treasure ship, plate ship): א) כינויה של אוניית סוחר חמושה בשרות מלך ספרד, שהובילה במאות 18-16 מטענים יקרי ערך מנחלותיה של ספרד בעולם החדש אל המולדת. ב) כינויה של אוניית סוחר סינית שהפליגה בשרות הקיסר הסיני אל תת־היבשת ההודית ומזרח אפריקה בתחילת המאה ה־15.

אֳנִיַּת אוֹקְיָנוֹס, אוניית אוקיינוס (ocean-going ship, ocean-going vessel): אונייה המותאמת לשיט בים הפתוח ולחציית אוקיינוסים.

אֳנִיַּת אִמוּנִים, אוניית אימונים (training ship, school ship): אוניית מפרשים או מנוע המשמשת להכשרה מעשית של ימאים מתחילים, ובמיוחד להכשרת פרחי קצונה בצי המלחמתי או בצי המסחרי. = סְפִינַת לִמּוּד, בֵּית סֵפֶר צָף.

אֳנִיַּת אֵם, אוניית אם (mother ship): אוניית מלחמה שכלי שיט או כלי טיס יוצאים ממנה למשימות עצמאיות.

אֳנִיַּת אֲסִירִים, אוניית אסירים (convict ship): אונייה להובלת אסירים אל מושבת עונשין או אל ארץ גזירה מעבר לים. = סְפִינַת אֲסִירִים, מוֹבֶלֶת אֲסִירִים.

אֳנִיַּת אַסְפָּקָה, אוניית אספקה (supply ship): אונייה המובילה ציוד, אספקה ומזון מהחוף אל אסדות קידוח ומתקנים ימיים.

אֳנִיַּת בִּיוּן, אוניית ביון (intelligence ship, service ship): אוניית מלחמה לאיסוף מודיעין באמצעות מכשירים אלקטרוניים להאזנה וליירוט תשדורות ואותות אלקטרוניים. = אֳנִיַּת רִגּוּל. [איור]

אֳנִיַּת בֵּית חוֹלִים, אוניית בית חולים (hospital ship): אונייה המשמשת בית חולים צף, ומותאמת במיוחד לטיפול בפצועים בעת מלחמה. על פי רוב אוניית נוסעים שהוסבה לצורך זה. [איור]

אֳנִיַּת בָּסִיס, אוניית בסיס (depot ship): אוניית עזר ששימשה בסיס נייד לכלי שיט מלחמתיים כמו צוללות, משחתות ונחתות, שבהם המקום לציוד תחזוקה או למגורים, לאכילה ולמנוחה של אנשי הצוות מוגבל. = אֳנִיַּת מַחְסָן [מיושן]. [איור]

אֳנִיַּת בָּקָר, אוניית בקר (livestock carrier): אוניית משא להובלת משלוחים חיים של בקר וצאן. = אֳנִיַּת מִשְׁלוֹחִים חַיִּים.

אֳנִיַּת גַּלְנוֹעַ, אוניית גלנוע (Ro/Ro ship, Roll on / Roll off ship): אוניית משא המובילה מכוניות, משאיות על מטענן וגְרוּרִים (טריילרים), הנעים על גלגליהם אל תוך האונייה וממנה.

אֳנִיַּת גֵּרוּשׁ, אוניית גירוש (deportation ship): אונייה להובלת מגורשים לארץ ניכר או לארץ גזירה; ובמיוחד האוניות ששימשו את הבריטים לגירוש מעפילים שהגיעו ארצה בעלייה הבלתי לגאלית.

אֳנִיַּת גַּרְעִינִים, אוניית גרעינים (grain laden ship): אונייה המובילה מטען גרעיני תבואה המהווה שליש לפחות מהתפוסה הרשומה שלה. "שליש" במונחי נפח הוא 100 רגל מעוקב לכל טון תפוסה ובמונחי משקל – 2 טונות משקל לכל טון תפוסה. = אֳנִיַּת תְּבוּאָה.

אֳנִיַּת גְּרָר, אוניית גרר (deep-sea tug, seagoing tug): כלי שיט לגרירת אוניות ומתקנים ימיים בים הפתוח.

אֳנִיַּת דֹּאַר, אוניית דואר (packet, packet boat, packet schooner): א) ספינת מפרשים מהמאות 16–19, שהובילה בצורה סדירה דברי דואר, נוסעים ומטענים בין שני נמלים. = סְפִינַת דֹּאַר. ב) בתקופת אוניות הקיטור: אוניית נוסעים שהפליגה בצורה סדירה בין שני נמלים והובילה גם דברי דואר בשירות המדינה. וגם: כינוי לאונייה מעורבת לנוסעים ולמשא שהפליגה בצורה סדירה באותו קו. [איור]

אֳנִיַּת דֹּאַר מַלְכוּתִי, אוניית דואר מלכותי (Royal Mail Ship, RMS): אוניית נוסעים בריטית מהירה בתקופת השנים 1850–1950, שהובילה גם דברי דואר על פי חוזה עם הדואר המלכותי הבריטי. [איור]

אֳנִיַּת דֶּגֶל, אוניית דגל (flagship): א) אונייה בצי או בשייטת, בדרך כלל הגדולה או החדישה ביותר, בה נמצא הקצין הבכיר המפקד על הכוח. ב) כינוי לאונייה הגדולה והחדישה ביותר בצי אוניות הנוסעים של חברת ספנות. = סְפִינַת דֶּגֶל.

אֳנִיַּת הוֹדוּ הַמִּזְרָחִית, אוניית הודו המזרחית (East Indiaman): אוניית סוחר גדולה של אחת מחברות הודו המזרחית באירופה במאות 17–19, שסחרו עם תת-היבשת ההודית והמזרח הרחוק. [איור]

אֳנִיַּת הוֹדוּ הַמַּעֲרָבִית, אוניית הודו המערבית (West Indiaman): אוניית סוחר גדולה של אחת מחברות הודו המערבית באירופה במאות 17–19, שסחרו עם איי הים הקריבי.

אֳנִיַּת הִמּוּרִים, אוניית הימורים (gambling ship): אונייה המצוידת באולמות הימורים ומשמשת כקזינו צף. = אֳנִיַּת קָזִינוֹ, קָזִינוֹ צָף.

אֳנִיַּת חוֹפִים, אוניית חופים (coastal ship, coaster): אונייה המובילה מטענים לאורך החופים ואינה יוצאת אל הים הפתוח. = סְפִינַת חוֹפִים.

אֳנִיַּת חֲמִשִּׁים, אוניית חמישים (penteconter, fifty-oared ship): ספינת משוטים מלחמתית ביוון העתיקה, שהונעה על ידי חמישים משוטים ומפרש עזר רוחבי. ביוונית: pentekontoros.

אֳנִיַּת חֲרֹשֶׁת, אוניית חרושת (factory ship): אוניית ים, לעיתים אוניית דיג או אוניית לווייתנים בעצמה, המצוידת במתקנים לעיבוד ולהקפאת שלל הדגים או הלווייתנים שניצודו.

אֳנִיַּת יָם, אוניית ים (seagoing ship, sea boat): אונייה המותאמת לשיט בים הפתוח, להבדיל מספינת נהר או מאוניית חופים. = סְפִינַת יָם. >> כְּלִי שַׁיִט יַמִּי.

אֳנִיַּת כֶּבֶל, אוניית כבל (cable ship, cable layer): אונייה המניחה ומתקנת כבלי תקשורת תת־ימיים. = כַּבְלָרִית. [איור]

אֳנִיַּת כִּיס, אוניית כיס (pocket battleship) >> אֳנִיַּת מַעֲרָכָה זוּטָא.

אֳנִיַּת כֶּלֶא, אוניית כלא (prison ship, prison hulk): אונייה, על פי רוב ישנה ובלתי כשירה לשיט, שהוסבה לבית כלא צף. = גֵּוַת כֶּלֶא, בֵּית כֶּלֶא צָף. [איור]

אֳנִיַּת לִוְיְתָנִים, אוניית לווייתנים (whaler, whaling ship, whale ship, whaleman): אונייה הבנויה במיוחד לציד לווייתנים ולעיבוד השלל. = אֳנִיַּת צֵיד לִוְיְתָנִים, סְפִינַת לִוְיְתָנִים.

אֳנִיַּת מִגְדַּלּוֹר, אוניית מגדלור (lightship, light vessel): אונייה נושאת מגדלור העוגנת ליד מכשול מסוכן לשיט. = סְפִינַת מִגְדַּלּוֹר. [איור]

אֳנִיַּת מַדְחֵף, אוניית מדחף (screw propelled ship): אוניית קיטור או אוניית מנוע המתקדמת במים בכוח ההנעה של מדחף. [איור]

אֳנִיַּת מְהַגְּרִים, אוניית מהגרים (emigrant ship): בימים עברו, אוניית נוסעים ומשא טרנס־אוקיאנית שהובילה למעלה מ־50 נוסעים בבינת הסיפונים, במגורים משותפים, בנוסף לנוסעי המחלקות הראשונה והשנייה שהתגוררו בתאים אישיים. אוניות מסוג זה הובילו את גלי המהגרים מאירופה לאמריקה ולאוסטרליה במאה ה־19 ובתחילת המאה ה־20. >> בֵּינַת סִפּוּנִים. [איור]

אֳנִיַּת מוּזֵאוֹן, אוניית מוזיאון (museum ship): כלי שיט היסטורי שעבר שימור, והוא פתוח למבקרים למטרות חינוכיות או לזיכרון ולהנצחה.

אֳנִיַּת מַחְסוֹם, אוניית מחסום (blockship): אונייה חסרת־שימוש המוטבעת בכוונה תחילה בכניסה לנהר, לנמל או למעגן. בימות שלום, כדי להוות תחליף זמני לשובר גלים; בתקופת מלחמה, כדי למנוע מכלי שיט הנמצאים בנמל או במעגן לצאת אל הים הפתוח; או כדי למנוע מאוניות מלחמה של היריב לחדור פנימה.

אֳנִיַּת מַחְסָן, אוניית מחסן (depot ship) >> אֳנִיַּת בָּסִיס.

אֳנִיַּת מַחְפֵּר, אוניית מחפר (dredger): אונייה המעמיקה את קרקעיתם של נתיבי שיט בנמלים, בשפכי נהרות ובתעלות. [איור]

אֳנִיַּת מֶחְקָר (research vessel) >> סְפִינַת מֶחְקָר.

אֳנִיַּת מִטְעָן כְּלָלִי, אוניית מטען כללי (general cargo ship): אוניית משא המובילה מטען יבש של סחורות מכל סוג שהוא הארוזות בתיבות או על גבי משטחים, וגם מטענים יבשים שלא ניתן לאחסנם במכולות. = אֳנִיַּת מַשָׂא כְּלָלִי. [איור]

אֳנִיַּת מְכוּלוֹת, אוניית מכולות (container ship): אוניית משא המובילה מטענים הארוזים במכולות.

אֳנִיַּת מַלְאֲכוּת, אוניית מלאכות (dispatch boat, dispatch vessel): ספינת משוטים מלחמתית מהירה להסעת פקידי מלכות ולהעברה מהירה של אשגרים. = סְפִינַת מַלְאַכוּת. >> סְפִינַת אֶשְׁגָּרִים.

אֳנִיַּת מִלְחָמָה, אוניית מלחמה (warship, man-of-war): שם כללי לאונייה חמושה המשמשת ללחימה ולקרבות ימיים; כל אחד מכלי השיט של צי מלחמתי. = אֳנִיַּת קְרָב, סְפִינַת קְרָב, סְפִינַת מִלְחָמָה.

אֳנִיַּת מַלְכוּת, אוניית מלכות (royal yacht) >> יַאכְטָה מַלְכוּתִית.

אֳנִיַּת מַלְקוֹחַ, אוניית מלקוח (prize ship, prize): כלי שיט ומטענו שנתפסו בלב ים על ידי אוניית אויב במהלך מלחמה או סכסוך בין מדינות. = אֳנִיַּת שָׁלָל.

אֳנִיַּת מָנוֹעַ, אוניית מנוע (motorship): אונייה המונעת על ידי מנוע דיזל.

אֳנִיַּת מִסְתּוֹרִין, אוניית מסתורין (Q-ship) >> אֳנִיַּת Q.

אֳנִיַּת מַעֲטֵֶה רָחְבִּי, אוניית מעטה רוחבי (square rig ship, square rigger): אוניית מפרשים שמפרשיה העיקריים הם מפרשים רוחביים, הנפרשים לרוחב האונייה. [איור]

אֳנִיָּה מְעֹרֶבֶת, אונייה מעורבת (mixed cargo-passenger ship) >> אֳנִיַּת נוֹסְעִים וּמַשָּׂא.

אֳנִיַּת מַעֲרָכָה, אוניית מערכה (battleship): אוניית מלחמה משוריינת, גדולת ממדים וכבדת חימוש יותר מכל אוניות השטח בנות זמנה; שימשה כאוניית הקרב הראשית מ־1890 לערך עד סוף מלחמת העולם השנייה. באנגלית: קיצור של line-of-battle ship; אוניית המערכה הייתה יורשתה המודרנית של אוניית הקו (ship-of-the-line) מתקופת אוניות המפרשים. = סְפִינַת מַעֲרָכָה. [איור]

אֳנִיַּת מַעֲרָכָה זוּטָא, אוניית מערכה זוטא (pocket battleship): סיירת גרמנית במלחמת העולם השנייה בעלת צורת־מבנה וחימוש כשל אוניית מערכה אך עם הדחק קטן יותר, בהתאם למגבלות ההדחק שנקבעו בחוזה ורסאי אחרי מלחה"ע הראשונה. = אֳנִיַּת כִּיס. [איור]

אֳנִיַּת מִפְרָשִׂים, אוניית מפרשים (sailing ship): אונייה הנעה בכוח הרוח באמצעות מפרשים. sail באנגלית הוא גם כינוי לאוניית מפרשים הנראית בפאתי האופק. = סְפִינַת מִפְרָשִׂים, אֳנִיַּת תֹּרֶן [מיושן].

אֳנִיַּת מִפְרָשִׂים עִם מְנוֹעַ עֵזֶר, אוניית מפרשים עם מנוע עזר (auxiliary steamer, auxiliary sailing ship): בתחילת תקופת הקיטור – אוניית מפרשים עם מנוע קיטור, שסובב מדחף יחיד והופעל רק כשהרוח פסקה לנשוב, בשל הכמות המוגבלת של פחם שנשאה האונייה; לימים, ספינת מפרשים גדולה עם מנוע דיזל, בו השתמשו כשהרוח נחלשה או פסקה לנשוב ובכניסה ויציאה מנמלים. = אֳנִיַּת קִיטוֹר עם מִפְרְשֵׂי עֵזֶר. >> מִפְרָשִׂית מָנוֹעַ. [איור]

אֳנִיַּת מִפְרָשִׂים קְלָסִית, אוניית מפרשים קלאסית (tall ship, windjammer): אוניית מפרשים מודרנית גדולה, בעלת גוף מפלדה ומעטה רוחבי או מעטה מפרשי גף כשל אוניות המפרשים הנאות והמהירות מהמחצית השנייה של המאה ה־19. [איור]

אֳנִיַּת מַשָּא, אוניית משא (freighter, cargo ship): אוניית ים המובילה מטענים לצורכי מסחר.

אֳנִיַּת מַשָּׂא נוֹדֶדֶת, אוניית משא נודדת (tramp ship, tramp vessel, general trader) >> אֳנִיַּת סוֹחֵר נוֹדֶדֶת.

אֳנִיַּת מַשָׂא כְּלָלִי, אוניית משא כללי (general cargo ship) >> אֳנִיַּת מִטְעָן כְּלָלִי.

אֳנִיַּת מְשׁוֹטָה, אוניית משוטה (paddle ship, paddle boat, paddle steamer, sternwheeler): אונייה או ספינת קיטור המונעת על ידי גלגל משוטים; ובמיוחד אונייה או ספינת נהר בעלת גלגל משוטים יחיד המותקן בירכתיה או באמצעיתה. >> מְשׁוֹטָה. [איור]

אֳנִיַּת מְשׁוֹטָה יַרְכָּתִית, אוניית משוטה ירכתית (sternwheeler, stern-wheeler): אונייה או ספינת קיטור בעלת גלגל משוטים יחיד המותקן בירכתיה. = סְפִינַת מְשׁוֹטָה, סְפִינַת מְשׁוֹטָה יַרְכָּתִית. >> מְשׁוֹטָה. [איור]

אֳנִיַּת מְשׁוֹטוֹת, אוניית משוטות (sidewheeler, side-wheeler): אונייה או ספינת קיטור המונעת על ידי שני גלגלי משוטים, אחד בכל צד. = סְפִינַת מְשׁוֹטוֹת. >> מְשׁוֹטָה. [איור]

אֳנִיַּת מְשׁוֹטִים, אוניית משוטים (oared ship, galley) = אֳנִיַּת מָשׁוֹט, אוניית משוט [מליצי]. >> סְפִינַת מְשׁוֹטִים.

אֳנִיַּת מַשְׁחִית, אוניית משחית [מיושן] (destroyer, torpedo-destroyer) >> מַשְׁחֶתֶת.

אֳנִיַּת מִשְׁלוֹחִים חַיִּים, אוניית משלוחים חיים (livestock carrier) >> אֳנִיַּת בָּקָר.

אֳנִיַּת מִשְׁמָר, אוניית משמר (guard ship): בתקופת המפרשים – אוניית מלחמה שהוצבה בנמל או בנהר כדי לפקח על אוניות הצי שהוצאו משרות פעיל ועגנו בו, וגם כדי לקלוט ימאים שגויסו בכפייה לצי בזמן מלחמה.

אֳנִיַּת מֵתִים, אוניית מתים (coffin ship, floating coffin): אוניית סוחר רעועה ומוזנחת, המבוטחת מעבר לשווייה האמיתי, ולכן ערכה לבעליה גדול יותר אם תטבע מאשר כשהיא עובדת.

אֳנִיַּת נוֹסְעִים, אוניית נוסעים (passenger ship): אונייה המובילה נוסעים למרחקים ארוכים בקו קבוע ובלוח זמנים קבוע.

אֳנִיַּת נוֹסְעִים אוֹקְיָאנִית, אוניית נוסעים אוקיאנית (ocean liner): אוניית נוסעים גדולה ומהירה, המותאמת לשיט בקווים טרנס־אוקיאניים, בין־יבשתיים. >> אֳנִיַּת נוֹסְעִים טְרַנְס־אַטְלַנְטִית.

אֳנִיַּת נוֹסְעִים וּמַשָּׂא, אוניית נוסעים ומשא (cargo-passenger ship, mixed cargo-passenger ship): אוניית סוחר המובילה מטען כללי ונוסעים גם יחד. = אֳנִיָּה מְעֹרֶבֶת. [איור]

אֳנִיַּת נוֹסְעִים טְרַנְס־אַטְלַנְטִית, אוניית נוסעים טרנס־אטלנטית (Atlantic liner): אוניית נוסעים אוקיאנית גדולה ומהירה הפועלת בקו בין אירופה ואמריקה.

אֳנִיַּת נְחִיתָה, אוניית נחיתה (landing ship): אוניית ים מלחמתית להנחתה בחוף של חיילים וכלי רכב קרביים. >> נַחֶתֶת.

אֳנִיַּת נִעוּמִים, אוניית ניעומים (amenties ship): אונייה בשירות הצי המלחמתי, שצוידה במתקני נופש ובידור כגון בתי קולנוע וקנטינות, והיוותה חלק מבסיס ימי נייד.

אֳנִיַּת נֹפֶשׁ, אוניית נופש (cruise ship): אוניית נוסעים להפלגות נופש, השטה במסלול קבוע מראש ופוקדת אתרי תיירות פופולריים. = אֳנִיַּת תַּעֲנוּגוּת, אֳנִיַת קִַיִט, "סְפִינַת אַהֳבָה". >> שֵׁיט עִנוּגִים

אֳנִיַּת סוֹחֵר, אוניית סוחר (merchant ship, merchantman, trader): אונייה המובילה מטענים לצורכי מסחר. = אֳנִיַּת סַחַר, אֳנִיָּה מִסְחָרִית.

אֳנִיַּת סוֹחֵר חֲמוּשָׁה, אוניית סוחר חמושה (armed merchantman): א) אוניית מפרשים מסחרית חמושה בתותחים, להגנה מפני שודדי ים ופריבטירים. ב) אוניית נוסעים או משא שגויסה לצי המלחמתי, חומשה בתותחים ומילאה תפקידי סיור, ליווי או השמדת אוניות סוחר של האויב. = סַיֶּרֶת סוֹחֵר חֲמוּשָׁה, סַיֶּרֶת עֵזֶר.

אֳנִיַּת סוֹחֵר נוֹדֶדֶת, אוניית סוחר נודדת (tramp ship, tramp vessel, general trader): אוניית סוחר המובילה מטענים מזדמנים, ולא מטענים מסוג קבוע, בקו קבוע ועל פי לוח זמנים קבוע. = נוֹדֶדֶת, אֳנִיַּת נוֹד, אֳנִיָּה שׁוֹטֶטֶת, אֳנִיַּת מַשָׂא נוֹדֶדֶת.

אֳנִיַּת עֲבָדִים, אוניית עבדים (slave ship, slaver): א) אוניית משא להובלת עבדים, ובמיוחד אוניות המפרשים שעסקו בסחר העבדים בין אפריקה לאמריקה במאות 18–19. ב) כינוי לאונייה שאנשי צוותה חיים בתנאי מחסור ורעב או סובלים מיחס נוקשה ומתעמר מצד רב החובל והקצינים. = סְפִינַת עֲבָדִים. [איור]

אֳנִיַּת עֵזֶר, אוניית עזר (auxiliary ship): אונייה של הצי המלחמתי המעניקה שירותי אספקה, תיקונים, תובלה, תדלוק וכדומה לאוניות מלחמה בעת שהותן בים.

אֳנִיַּת עֲנָק, אוניית ענק (megaship, mega ship): אונייה בעלת ממדים גדולים מאוד.

אֳנִיַּת עֵץ וּבַרְזֶל, אוניית עץ וברזל (composite vessel, composite ship): אונייה שהשלד שלה (שדרית, צלעות, קורות רוחב וכו') עשוי ברזל וציפוי הגוף מעץ. >> גוּף.

אֳנִיַּת פְּאֵר, אוניית פאר (luxury cruise ship): אוניית נוסעים מפוארת להפלגות נופש יוקרתיות.

אֳנִיַּת פֶּחָם, אוניית פחם (coal carrier): אוניית משא המובילה פחם בתפזורת. = אֳנִיַּת פֶּחָמִים [מיושן]. >> מוֹבֶלֶת פֶּחָם.

אֳנִיַּת פֶּחָמִים, אוניית פחמים (coal carrier) >> אֳנִיַּת פֶּחָם.

אֳנִיַּת צֹבֶר, אוניית צובר (bulk carrier, bulker) >> אֳנִיַּת תִּפְזֹרֶת.

אֳנִיַּת צֵיד לִוְיְתָנִים, אוניית ציד לווייתנים (whaler, whaling ship, whale ship, whaleman) >> אֳנִיַּת לִוְיְתָנִים.

אֳנִיַּת צְרִיחַ, אוניית צריח (turret ship; turret-deck ship, turret ship): א) אוניית מלחמה משוריינת מהמאה ה־19, שתותחיה הוצבו על הסיפון הגלוי בתוך צריחים סובבים, ולא בבטן האונייה לאורך הדפנות כמקובל עד אז. ב) סוג מיושן של אוניית משא כללי בעלת סיפון תיבני דמוי צריח מעל הסיפון הראשי. הטעינה והפריקה של המטען נעשתה דרך פתחים בסיפון הצריח. >> סִפּוּן צְרִיחַ. [איור]

אֳנִיַּת קַו, אוניית קו (ship of the line, line of battle ship; liner): א) אוניית מפרשים מלחמתית מהמאות 17–19, שמספר וגודל תותחיה איפשרו לה להשתתף בקרב ימי סָדוּר כחלק מהמערך הטורי. = אֳנִיַּת קְרָב. >> מַעֲרַךְ קְרָב טוּרִי, דַּרְגָה (של אונייה); ב) אוניית נוסעים המפליגה בקו אחד ובלוח זמנים קבוע. = קַוִּית [מיושן].

אֳנִיַּת קָזִינוֹ, אוניית קזינו (gambling ship) >> אֳנִיַּת הִמּוּרִים.

אֳנִיַּת קִיטוֹר, אוניית קיטור (steam ship, steamship, steamer, steamboat): אונייה המונעת בכוח הקיטור, על פי רוב הכוונה לאונייה המצויידת במדחף; בעבר על ידי מנוע קיטור בוכנאי וכיום על ידי טורבינת קיטור. בימים עברו, שם נרדף לאוניית נוסעים או לאוניית נוסעים ומשא. = סְפִינַת קִיטוֹר. >> סְפִינַת מְשׁוֹטוֹת, אֳנִיַּת מְשׁוֹטָה. [איור]

אֳנִיַּת קִיטוֹר מַדְחֵפִית, אוניית קיטור מדחפית (screw steamer): אוניית קיטור המונעת על ידי מדחף, להבדיל מאוניית קיטור המונעת על ידי גלגל או גלגלי משוטים.

אֳנִיּת קִיטוֹר מְשׁוֹטִית, אוניית קיטור משוטית (paddle steamer): אוניית קיטור המונעת על ידי גלגלי משוטים, להבדיל מאוניית קיטור המונעת על ידי מדחף (screw steamer). >> אֳנִיַּת מְשׁוֹטָה, אֳנִיַּת מְשׁוֹטוֹת.

אֳנִיַּת קִיטוֹר עִם מִפְרְשֵׂי עֵזֶר, אוניית קיטור עם מפרשי עזר (auxiliary steamer) >> אֳנִיַּת מִפְרָשִׂים עִם מְנוֹעַ עֵזֶר.

אֳנִיַּת קְרָב, אוניית קרב (warship, man-of-war) >> אֳנִיַּת מִלְחָמָה.

אֳנִיַּת קֵרוּר, אוניית קירור (refrigerated cargo ship, reefer): אוניית משא המובילה מטענים בקירור, בדרך כלל מוצרי מזון מתכלים (בשר, דגים, פירות וירקות).

אֳנִיַּת רִגּוּל, אוניית ריגול (intelligence ship, service ship) >> אֳנִיַּת בִּיוּן.

אֳנִיַּת רְפָאִים, אוניית רפאים (ghost ship, phantom ship): אונייה שכל אנשי צוותה מתו או נטשו אותה, והיא משוטטת בים ללא שליטה, נתונה לחסדי הרוחות; וגם ספינה רדופת שדים ורוחות בפולקלור ובספרות. = סְפִינַת רְפָאִים.

אֳנִיַּת שִׁבְעִים וְאַרְבָּעָה תּוֹתָחִים, אוניית-74 (seventy-four): אוניית מפרשים מלחמתית דו־סיפונית חמושה ב־74 תותחים.

אֳנִיַּת שׁוֹדְדִים, אֳנִיַּת שׁוֹדְדֵי יָם (pirate ship, rover): האונייה בה יוצאים שודדי ים למסעות הביזה שלהם. >> פְּרִיבָטִיר.

אֳנִיַּת שֶׁטַח, אוניית שטח (surface ship, surface vessel): כלי שיט ללחימה ולקרבות ימיים על פני המים, להבדיל מצוללות, נושאות מטוסים ונחתות. = כְּלִי שֶׁטַח.

אֳנִיַּת שָׁלָל, אוניית שלל (prize ship, prize) >> אֳנִיַּת מַלְקוֹחַ.

אֳנִיַּת שִׁרְיוֹן, אוניית שריון (armored warship) >> אֳנִיָּה מְשֻׁרְיֶנֶת, אֳנִיָּה מְחֻפַּת שִׁרְיוֹן.

אֳנִיַת תֻּבָּה, אוניית תובה (trunk ship, trunk deck ship): סוג מיושן של אוניית משא להובלת מטענים בתפזורת, בעלת סיפון דמוי תיבה מעל הסיפון הראשי. הפריקה והטעינה של המטען נעשתה דרך פתחים בסיפון התובה. >> אֳנִיַּת צְרִיחַ. [איור]

אֳנִיַּת תְּבוּאָה, אוניית תבואה (grain laden ship) >> אֳנִיַּת גַּרְעִינִים.

אֳנִיַּת תִּקוּנִים, אוניית תיקונים (repair ship): אוניית עזר בצי המלחמתי, המעניקה שירותי תחזוקה ותיקונים לאוניות ולספינות מלחמה בלב ים.

אֳנִיַּת תִּפְְזֹרֶת, אוניית תפזורת (bulk carrier, bulker): אוניית משא הבנויה במיוחד להובלת מטענים יבשים לא ארוזים, כמו גרעיני תבואה, פחם ועפרות מתכת. = אֳנִיַּת צֹבֶר. >> מִטְעָן בְּתִפְזֹרֶת.

אֳנִיַּת תֹּרֶן, אוניית תורן [מיושן, מליצי] (sailing ship, tall ship) >> אֳנִיַּת מִפְרָשִׂים.

אֳנִיַּת Q, אוניית Q (באנגלית Q-ship): אוניית סוחר בשירות הצי המלחמתי, חמושה בתותחים מוסווים. שימשה כפיתיון לצוללות אויב ולהטבעתן. = אֳנִיַּת מִסְתּוֹרִין. [איור]

אֲנָךְ, אֲנַךְ עֹמֶק, אנך עומק (leadline, lead line, hand-lead): בימים עברו, חבל ארוך ובקצהו משקולת עופרת בצורת חרוט קטום, למדידה ידנית של עומק המים בהם שטה הספינה. בתחתית המשקולת היה שקע כדורי, אותו מילאו בדונג לשם זיהוי סוג הקרקעית (חול, בוץ, חצץ; וללא סימנים על הדונג – סלעים). אורך חבל האנך הפשוט היה כ־25 פאדום.  = חֶבֶל הָאֲנָךְ. >> אִישׁ חֶבֶל הָאֲנָךְ, לְפִי הָסִימָן, לְפִי הָאֻמְדָּן, אֲנָךְ לְמַיִם עֲמֻקִּים. [איור]

אֲנָךְ לְמַיִם עֲמֻקִּים, אנך למים עמוקים (deep sea lead): אנך עומק כבד־משקל למדידת עומקים גדולים, עד כ־100 פאדום. >> אֲנַךְ עֹמֶק, חֶבֶל הָאֲנָךְ.

אַנְפִּילַת הַתֹּרֶן (mast coat): באונייה בעלת תרנים מעץ – יריעת קנבס משוחה בעטרן המקיפה את חור התורן בסיפון הגלוי ומונעת חדירת מים פנימה.

אַנְקוֹל־סִירָה (boat-hook) >> כַּדוּם.

אֵס.אוֹ.אֵס. (.s.o.s): קריאת המצוקה הבינלאומית המוסכמת בקוד מורס (שלוש נקודות–שלושה קווים–שלוש נקודות).

אַסְדָּה (raft, barge; barge; platform, rig): א) [לשון חז"ל] רפסודת בולי עץ, ובהרחבה סירה שטוחה או מעבורת לשיט בנהר. = רַפְסוֹדָה. ב) ספינה בעלת תחתית שטוחה, להובלת מטענים בנהרות, בתעלות שיט או בנמלים. = אַרְבָּה. ג) מתקן ימי במרחק מה מהחוף, המשמש לקידוח ולהפקת נפט או גז מקרקעית הים.

אַסְדַּת הַצָּלָה (life raft) >> רַפְסוֹדַת הַצָּלָה.

אַסְדַּת נְחִיתָה (landing barge): סירה שטוחת תחתית ובעלת חרטום נפתח, להנחתה בחוף של חיילים וציודם; ובמיוחד סירות הנחיתה הבריטיות במלחמת העולם השנייה. [איור]

אֶסְכַּדְרָה (squadron) >> אֶסְקַדְרוֹן.

אַסְכָּלָה (landing ladder): [לשון חז"ל] סולם שעולים בו לספינה ויורדים ממנה. [איור]

אָסַף, אָסַף חֶבֶל או שַׁרְשֶׁרֶת (to haul in, to heave in, to heave in a rope or a chain, to haul in a rope or a chain): משך ואסף חבל או שרשרת. >> מָשַׁךְ.

אָסַף מִפְרָשִׂים (to take in): גלל או הוריד מפרשים. >> גָּלַל מִפְרָשׂ, הוֹרִיד מִפְרָשׂ, צִמְצֵם מִפְרָשׂ.

אָסַף רִפְיוֹן, מָתַח רִפְיוֹן (to heave the slack, to haul the slack): משך ואסף את חלקו הרפוי של חבל. >> מָתַח חֶבֶל.

אִסְפֵּן (to dock): הכניס כלי שיט למבדוק לצורכי תחזוקה או תיקונים; הוציא כלי שיט קטן מן המים אל שטח המספנה או המעגנה לתחזוקה ולתיקונים או לאחסון.

אַסְפָּנָה (docking): הכנסת כלי שיט למספנה או למבדוק לצורכי תחזוקה ותיקונים או לאחסון (יכטות וכלי שיט קטנים). = הַסְפָּנָה. >> מִסְפּוּן.

אֶסְקַדְרוֹן (squadron): בציי מלחמה (לא בחיל הים הישראלי): יחידת משנה של שייטת, הכוללת שתי פלגות או יותר של כלי שיט, לרוב מאותו סוג. וגם: יחידת אוניות מלחמה קטנות, המונה עד 8 כלי שיט לערך, לרוב מאותו סוג (נחתות, שולות מוקשים וכו'). = אֶסְכַּדְרָה. >> פַּלְגָּה, שַׁיֶּטֶת.

אַסְקֻפָּה, אסקופה (floor): א) בספינות עץ חלקה התחתון השטוח של צלע רוחבית (הבנויה מכמה חלקים). = צַלְעִית תַּחְתּוֹנָה. ב) באוניות פלדה לוח חיזוק רוחבי בתחתית האונייה, המשתרע בין הדופן לשדרון. [איור]

אִסְקַרְיָה (yard) >> סְקַרְיָה.

אֲפֻדַת הַצָּלָה, אפודת הצלה (life jacket, life vest): אמצעי ציפה בצורת אפודה, המחזיקה את ראשו של אדם מעל המים ומשמשת להצלת חיים.

אַפְסַנְיָה, אַפְסַנְיָה יַמִּית (stores, naval stores): ציוד לשימושה של האונייה, כגון מפרשים, עוגנים, חבלים, עטרן וכו'.

אַצְוָה, אצווה, אצוות מטען (sling, sling of cargo): כמות המטען המורמת בהנפה אחת. >> מַעֲנָב. [איור]

אָצִיל (trunnion): כל אחת משתי היָדוֹת העגולות בצדי תותח הנשענות על עגלת התותח ומשמשות צירי סיבוב לשם הגבהה והנמכה של לוע הקנה.

אָקָדֶמְיָה יַמִּית (naval academy, maritime academy): מוסד להכשרת קצינים לצי המסחרי או לצי המלחמתי.

אַרְבַּאי (bargeman): איש צוות או חותר בארבה; הבעלים או המשיט של ארבה.

אֲרֻבָּה, ארובה (funnel, stack): צינור רחב המתרומם מעל חדר המכונות, לפליטת עשן דוד הקיטור או המנוע. = מַעֲשֵׁנָה.

אַרְבָּה; ר' אֲרָבוֹת (barge): א) [לשון חז"ל] סירת נהר בבבל להובלת משאות ואנשים; סירה לפריקה ולטעינה של אוניות ים בשפך נהר או במבוא ים; ספינה קטנה שטוחת תחתית ונמוכת שוקע. >> עֲרֵבָה. ב) כלי שיט ללא סיפון, בעל תחתית שטוחה ובדרך כלל ללא אמצעי הנעה משלו; משמש להובלת מטענים בנהרות, בתעלות שיט או בנמלים. = סִירַת מַשָּׂא. >> אַרְבַּת מִפְרָשִׂים.

אַרְבָּה שׁוֹמֶטֶת (hopper barge, hopper, dump scow): ארבה פתוחה ובעלת תחתית נפתחת, לרוב ללא אמצעי הנעה, המשמשת לסילוק בלב ים של חומר הקרקעית שהעלתה אוניית מחפר. = שׁוֹמֶטֶת.

– אַרְבַּת מִפְרָשִׂים (sailing barge): ספינת משא שטוחת תחתית מונעת במפרשים, להובלת מטענים בנהרות, בתעלות שיט ובמים רדודים בקרבת החוף. = מִפְרָשִׂית מַשָּׂא.

אַרְבַּע חַתְרִית (quadrireme): ספינת מלחמה ים־תיכונית מהעת העתיקה, בעלת שני טורי משוטים אחד מעל השני. בכל יחידת חתירה ארבעה חותרים: שניים בטור העליון ושניים בטור התחתון. = קְוָדְרִירֶמָה.

אֲרֻבַּת אִוְרוּר, ארובת אוורור (ventilator): צינור רחב המתרומם מעל הסיפון, להוצאת אוויר מעופש מחלל פנימי ולהכנסת אוויר טרי לתוכו. = [מיושן] מְאַוְרֵר. >> בַּרְדָּס, מִפְרַשׂ רוּחַ. [איור]

אַרְגַז חֲפָצִים (chest) >> אַרְגַז יַמָּאִים.

אַרְגַז יַמָּאִים (seaman's chest): בימים עברו, תיבת־עץ מיטלטלת של ימאי, בה שמר את בגדיו וחפציו האישיים. = אַרְגַז חֲפָצִים. [איור]

אָרוֹן, אָרוֹנִית (locker) >> לוֹקֶר.

אֹרַח, אורח (course) >> קוּרְס.

שִׁנָּה אֹרַח, שינה אורח, האונייה שינתה את אורחה >> שִׁנָּה קוּרְס.

אָרְחוֹת יַמִּים, אורחות ימים (paths of the sea): [מליצי] נתיבי הפלגתן של אוניות סוחר, ובמיוחד לארצות הים. = דַּרְכֵּי הַיָּם, נְתִיבוֹת הַיָּם.

אֲרִיג דְּגָלִים (bunting): בד צבעוני דק, קל וחזק, המשמש לייצור דגלים. בימים עברו, אריג צמר מיוחד שהצטיין בעמידותו בתלאות מזג האוויר.

אֲרִיג מִפְרָשִׂים (sailcloth, canvas) >> בַּד מִפְרָשִׂים.

אֹרֶךְ בֵּין הַנִּצָּבִים, הָאֹרֶךְ בֵּין הַנִּצָּבִים, אורך בין הניצבים (length between perpendiculars): אורכה של אונייה מהצד הקדמי של קנה החרטום עד הצד האחורי של מזוזת ההגה (או עד מרכז מטה ההגה) בגובה קו הטעינה הקיצי שלה. [איור]

אֹרֶךְ כְּלָלִי, אורך כללי (length overall): אורכו של כלי שיט בין קצותיו הקדמי והאחורי המרוחקים ביותר, הנמדד במקביל לקו המים. = אֹרֶךְ כּוֹלֵל. [איור]

אֹרֶךְ קַו הַמַּיִם, אורך קו המים (length of waterline, waterline length): אורכו של כלי שיט בין קצהו הקדמי לקצהו האחורי בגובה קו המים (לרוב הכוונה לקו הטעינה הקיצי). [איור]

אַרְכּוֹף (stirrup): כל אחד מהחבלים הקצרים מהם תלוי חבל המשוור של סקריית מפרש רוחבי. >> מִשְׁוָר. [איור]

אָרְכִּית, אורכית (fly): אורך הדגל, המרחק האופקי ממוט הדגל עד קצה הדגל המתנפנף ברוח.

אַרְמָדָה (armada): צי גדול של אוניות מלחמה שנאסף לשם ביצוע משימה מוגדרת.

אֶשְׁנַב תּוֹתָח (gun port): פתח בדופן של אוניית מפרשים מלחמתית דרכו יורה תותח המוצב על סיפונה.

אֶשְׁקָף (porthole, port, side light, sidescuttle): חלון בדופן כלי שיט או בדופן מבנה עילי, על פי רוב עגול, הבנוי ממסגרת קבועה ומשִׁמְשַׁת זכוכית עם מכסה מתכת הנעים על צירים. = חַלּוֹן הַתָּא. >> תְּרִיס אֶשְׁקָף. [איור] [איור]


עדכון אחרון: 15 בפברואר 2023. אין לעשות במילון שימוש שאינו הוגן ללא רשות מפורשת.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s